Ошиқлар майдони بسم الله الرحمن الرحيم муқаддимажүктеу 4.62 Mb.
бет20/20
Дата03.04.2019
өлшемі4.62 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Хотима

Машҳур араб адиби, жиҳод тарғиботчиси, мужоҳид Аҳмад ибн Иброҳим ад-Димашқий ад-Димётийнинг Аллоҳ йўлидаги жиҳоднинг фазилатлари ҳақидаги “Ошиқлар майдонига элтувчи шавқлар кўчаси” китобини замонамиз мужоҳидларидан бири Абу Мансур Аҳмад ал-Хуқандий ўзбек тилига таржима қилиб китобхонлар ҳукмига ҳавола қилмоқда. Юқоридаги китобни ўз номи билан ўзбек тилига таржима қилинса, 70 йил коммунистлар таъсири остида бўлган, тахминан 1860 йиллардан бери Россияга қарам бўлган юртимизда яшаётган ҳозирги мусулмончиликдан сал четланган авлодга – тушунарсиз бўлиб қолмасин деган нуқтаи назардан китобнинг номини ҳурматли домламиз Абу Мансур ал-Хуқандий билан маслаҳатлашган ҳолда, “Ошиқлар майдони” деб номлашга қарор қилдик.Китобнинг таржимасида араб тилига хос бўлган баъзи ибораларни бузмасдан сўзма-сўз ўзбек тилига таржима қилишнинг ўринсизлиги билингач, ана шу ибораларни ўзбек тилида кўп қўлланиладиган сўзлар билан алмаштирилиб берилдики, бунда ибора ва жумлаларнинг тўлиқ маъносини сақлаб қолишга ҳаракат қилинди. Бизнинг бу ишимиздан муаллиф – Аҳмад ибн Иброҳимнинг руҳи-поклари ҳам озорланмас деган умиддамиз. Китобнинг умумий мазмунига кўра китоб бундан тахминан 600 йил олдин ёзилганига қарамай бугунги кун талабларига ҳам тўлиқ жавоб бера олади. Ушбу китоб азиз ўқувчиларни тавҳидни тан олишга, ошиқларнинг майдони деб аталмиш – жиҳод майдонларига етакласа, биз китоб ўз вазифасини бажарди деб ҳисоблардик.

Китобни ўзбек тилига ўгиришда ва сиз азиз-китобхонларнинг қўлларига етиб боришигача бўлган ҳамма ишларда қатнашган барча кишилар ёлғиз Аллоҳ ризолиги, Аллоҳдан келадиган ажр умидидагина меҳнат қилдилар.

Ўқиш жараёнида учраган нуқсонлар ҳақида, умуман китоб ҳақидаги фикрлар билдиришни китобхонлар ҳукмига ҳавола қиламиз.

1- “Ошиқлар майдонига элтувчи шавқлар кўчаси”.

2- “Буюк манбаадаги ғаниматлар (ўлжалар) баёни”.

3-“Жоҳилларнинг қилмишидан ғофилларни огоҳ қилиш, солиҳларни (тўғри йўлга кирувчиларни) ҳалокат сари борувчилар афъоллардан огоҳ қилиш”.

4 - Имом Бухорий 6923- рақам билан Имом Муслим эса 33-рақам билан ривоят қилган.

5 Ал-Байҳақий “Ал-сунанул-кубро” 9/20 ва Ал-Ҳоким “Ал-Мустадрак” номли китоб 2/80

6 Ан Насоий 6/214. Аҳмад “Ал-маснад” 4/104

7Абу Довуд 3/22. Ан-Насоий 6/7. Ал-Ҳоким 2/81

8 Ибн Шайба Ал-Маснаф 5/352. Абдураззоқ 5/183-184.

9 Ат-Тирмизий 4-225-226

10Ал-Бухорий 2783-рақам, Муслим 1353-рақам билан ривоят қилган.

11Ал-Байҳақий “Ас-сунанил-Кубро” 9/48; Ад-Доримий 2/207

12 Ибн ал-Муборак “Китобу Жиҳод” 1/119

13 Ибн ал-Муборак “Китоб ал-жиҳод” 1/116, Ал-Ҳоким “Ал-мустадрак” 2/104

14 Тафсири ибн Жарир ат-Табарий 10/98

15 Ибн Қудома “Ал-муғний” 8/348

16“Қуръон ҳукмлари тўплами” 8/ 152 Қуртубий.

17“Қуръон ҳукмлари тўплами” 8/ 152 Қуртубий.

18 Ибн Қудома “Ал-Муғний” 8/ 237-238

19“Ал-маржаъус-собиқ” 8/ 358-359

20Имом Шофий “Она” 4/ 163

21Бухорий “Ас-саҳиҳ” № 2390-ҳадис.

22Ибн Қудома “Ал-Муғний” 8 /360-361

23Нававий “Равзатул-толибийн” 10/214

24Нававий “Ровзатут-толибийн” 10/ 216

25Тафсири Қуртубий 8/ 151-152.

26Ал-Бағовий “Шарҳус-сунна”10/ 374

27 “Тафсири Ал-Қуртубий” 8 /140

28 Абу Довуд 3840; Аҳмад “Ал-маснад” 833. Саҳиҳ ҳадис.

29Бухорий. 6446-ҳадис; Муслим 1051-ҳадис.

30Имом Муслим “Китобул-Иморат” 191-ҳадис.

31Имом Муслим “Китобул-Иморат” 191-ҳадис.

32 Ибн Ҳузайма: 3874-ҳадис. Ибн Можжа: 2 /968

33 Ибн ал-Асир: “Тарих ҳақида мукаммал” 4 /520

34 Хатиб ал-Боғдодий; “Боғдод тарихи” 1/ 168

35 Ибн Қудома: “Ал-муғни” 8/ 348-349

36 Термизий: 585; Байҳақий;“Ассунанул Кубро” 9/ 159-160

37 Байҳақий: “Ассунанул Кубро” 9/ 153.

38 Имом ал-Бухорий 2786-ҳадис. Муслим 1888-ҳадис.

39 Саҳиҳи Муслимга Нававий шарҳи 13 /34

40 Муслим – 1878-ҳадис.

41 Ал-Бухорий – 2785-ҳадис.

42 Бухорий 2786-ҳадис. Муслим – 1888-ҳадис.

43 Термизий: 13/101-102, Байҳақий 9/ 160-161 Ҳоким 6/ 68 ҳадис ҳасан.

44 Аззахабий: “Машҳур донишмандлар тарихи” – 1/ 95

45 Термизий: 3 / 102, Насоий – 5/83, Ҳоким – 2/67.

46 Ибн Муборак “Ал-жиҳод” – 1/95

47 Насоий 6/18. Ибн Ал Муборак “Жиҳод” 1/65

48 Имоми Аҳмад “Ал Муснад” 4/272.

49 Имом Бухорий – 2790-ҳадис.

50 Имом Муслим – 1884-ҳадис.

51 Абу Довуд: 3/12; Байҳақий: Ас-сунан – 9/161. Ҳоким – 2/73.

52 Ат- Термизий – 4/124-125; Аҳмад: 5/231; Ҳоким – 2/76;

53 Бухорий: – 3123-ҳадис. Муслим: – 1876

54 Насоий: 6/16 саҳиҳ ҳадис.

55 Муслим: 1916-ҳадис.

56 Термизий – 3/108; Ибн Хоббон – 398-с; Ҳоким-2/217

57 Ушбу воқеани Бухорий ўзининг 3129-ҳадисида келтирган.

58 Жироб – теридан тикилган хуржунга ўхшаш қоп.

59 Анбар – энг катта кит, узунлиги 60 қадам.

60 Бухорий: 4361-ҳадис.

61 Сунан Насоий: 5/113. Сунани ибн Можжа – 2/966

62 Сунани Абу Довуд: 2/187, Термизий 3/210.

63 Ибн Абид Дунё “Дуони қабул бўлиши” 71-72с

64 Сунани Насоий 2/21; “Мавориду Замъан” 382 с.

65 Имом Муслим: 1902-ҳадис.

66 “Маснад Аҳмад” 2/168, “Маснади Аби Авона” 5/94

67 “Сунан ат-Термизий” 3/102

68 “Маснад Аҳмад” 5/314, Ҳоким “Ал-мустадрак” 2/75

69 “Маснади Аҳмад” 5/229

70 Муслим: 1901-ҳадис.

71 Маснади Аҳмад 3/483. Насоий: “Алмужтабо” 6/21-22, Байҳақий “Шўабил иймон” 2/95

72 “Кашфул астор ан завоид ал-Баззор” 2/403

73 Ибн Аби Шайба: “Ал-муснаф” 5/317

74 Ибн Аби Шайба: “Ал-муснаф” 5/317-18

75 Байҳақий: “Мажмау-з-завоид: 9/350

76 Ибн Аиб Шийба: “Ал муснаф” 5/304

77 Ибн Аби Шийба: “Ал муснаф” 5/310-311

78 Ибн Муборак “Ал жиҳод” 2/187

79 Ибн Аби Шийба: “Ал муснаф” 5/303-304.

80 Саҳиҳи Муслим: 1893-ҳадис.

81 Иқол – арғамчи, арқон.

82 Бу ерда қиссани хулосаси келтирилган. Мукаммал танишмоқни истаган одам китобни аслига мурожаат этсин. 1/214-215

83 Китобни асли “Умму Иброҳим Ал-Хошимия” 1/215-218

84 Бухорий: 2796-ҳадис, Муслим: 1880-ҳадис.

85 Муслим Саҳиҳига Имом Нававий шарҳи 13/26-27

86 Имом Бухорий 2793-ҳадис.

87 Сария - Росулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам ўзлари бормай ғазот учун юборган гуруҳ.

88 Муслим: 1876-ҳадис.

89 “Кашфул Астор”: 2/281

90 Бухорий: 907-ҳадис.

91 “Алмустадрок” 4/260

92 Муслим: 1891-ҳадис; Ан-Насоий 6/12.

93 Ҳоким “Ал-Мустадрок” 2/91

94 Бухорий: 2788-ҳадис, Муслим: 1912-ҳадис.

95 Ан Нававий: Шарҳи “Саҳиҳи Муслим” 13/58

96 Бухорий: 2924-ҳадис.

97 Ат-Табарий: “Тарихур умами вал мулук” 5/291-93.

98 Ижжор – тепалик: яъни Аллоҳни кафиллиги кўтарилади, уни Аллоҳ сақламайди.

99 Маснади Аҳмад: 5/95, Сунани Саид ибн Мансур 2-3/162

100 Бухорий: 3647-ҳадис, Муслим: 1365-ҳадис.

101 Сунани Термизий: 3/90, Сунан Насоий 6/49

102 Муслим: 1892-ҳадис.

103 Бухорий: 1897-ҳадис, Муслим: 1027-ҳадис.

104 Насоий: “Ал-Мужтабо” 6/48, Ҳоким: “Ал-Мустадрак” 2/86.

105 Муслим: 994-ҳадис.

106 Муслим: 2626-ҳадис.

107 Аҳмад ибн ал-Жавзий ад-Димашқий: “Суқул Арус ва Анасун-нуфус” 1/285-290с

108

109 Тафсири Қуртубий: 17/239

110 Маснади Аҳмад: 5/156

111 Сунани Абу Довуд. 3/22

112Манбасини тополмадим.

113 “Сунани Доримий”: 1/391-392, Абу Довуд: 1678-ҳадис; Термизий 3675.

114 Ҳоким “ал-Мустадрак” 4/13.

115 Бухорий: 6638-ҳадис; Муслим 990-ҳадис.

116 Ал-Хайсамий: “Мажмауз-завоид” 10/239.

117 Бухорий: 4418-рақамли ҳадис; Муслим: 2769-рақамли ҳадис.

118 Бухорий: 1295-рақамли ҳадис; Муслим: 1628-рақамли ҳадис.

119 Муслим: 1896-рақамли ҳадис.

120 Бухорий: 2841-ҳадис, Муслим: 1895-рақамли ҳадис.

121 “Сунани Термизий” 2/151; Ибн Можжа 1/555

122 Муслим: 1894-рақамли ҳадис

123 Муслим 1897-рақамли ҳадис.

124 Ал-Ҳалимий: “Китоб ал-Минҳож фий шуъабил иймон”, 2/475

125 “Маснади Аҳмад”: 3/487. Абу Шайба: “ал-Муснаф” 5/351, ал-Ҳоким: 2:89

126 “Сунан ат-Термизий” 3/91

127 Сунан Абу Довуд”: 3/41, ал-Ҳоким: “ал-Мустадрак” 2/90.

128 Ибн Муборак: “Китоб ал-жиҳод” 2/178-179

129 Ҳоким: “ал-Мустадрак” 2/98

130 Байҳақий: “ас-Сунанул Кубро”, 9/173

131 Имом Бухорий: 3083-рақамли ҳадис.

132 Бухорий: 2371-р. ҳадис. Муслим 987-р. ҳадис.

133 Маснади Аби Авона: 5 /19; Ҳоким: “Ал-Мустадрак” 2 /19; “Мавриди Замъон” 394-с

134 Маснади Аҳмад: 3 /352

135 Муслим: 1872-р. Ҳадис.

136 Насоий “ал-Мужтабо” 6/218.

137 “Сунани Насоий”: 6/233, Аҳмад: 5/170, Ҳоким: 2/92.

138 Ибн Муборак: “ал-Жиҳод”:2/134-135

139 Жубба – кийимларни устидан кийиладиган олди очиқ енги кенг кийим.

140 Манбасини топмадим

141 Бухорий: 2851-рақамли ҳадис, Муслим 1874-рақамли ҳадис.

142 Ад-Доримий “Ас-Сунан” 2/212

143 “Сунани Аби Довуд” 3/48; “Сунани ат-Термизий” 3/120

144 Хариф – ўлчов бирлиги.

145 Бухорий: 2840-рақамли ҳадис, Муслим 1153-рақамли ҳадис.

146 Ибн аби Шайба: “Ал-Муснаф” 5/316

147 Ибн Муборак: “Ал-Жиҳод” 3/144-145

148 Рибот жангда доим тайёр ҳолатда туриш.

149 “Тафсири ат-Табарий” 7/52

150 “Тафсири Қуртубий” 4/323

151 Ибн Рушд “Ал-Муқаддамот” 1/275.

152 Бухорий 2896-рақамли ҳадис.

153 Нававий: “Шарҳи Муслим” 13/36-37

154 Қиёмул-лайл – кечалари бедор бўлиб, ибодат қилиш.

155 Муслим: 1913-рақамли ҳадис.

156 Ал-Ҳайсамий: “Мажмауз-Завоид”: 5/295

157 “Сунани Аби Довуд”: 3/20, Ат-Термизий: 3/98, Ҳоким: 2/144.

158 Муслим: 1631-рақамли ҳадис.

159 “Маснади Аҳмад” – 5/261-269.

160 “Сунани Ибн Можжа” – 2/924-ҳадис саҳиҳ.

161 Сунани Ибни Можжа” - 1/516, “Маснафи Абдираззоқ” 5/283.

162 Лайёамий: “Мажмаъуз-Завоида” 5.

163 “Сунани ат-Термизий” 3/108, “Сунани Насоий” 6/40, Муснафи ибн аби Шайба” 5/328.

164 Муслим: 1889-рақамли ҳадис.

165 “Маснади Абдурраззоқ”: 5/281.

166 “Маснаф Абдурраззоқ ”: 5/280.

167 Ибн Аби Шайба: “Ал-Муснаф” 5/328.

168 Ибн Аби Шайба: “Ал-Муснаф” 5/327.

169 “Маснади Аҳмад”: 6/362.

170 Бухорий: 2887-рақамли ҳадис.

171 “Сунани ат-Термизий 396

172 “Сунани Насоий” 6/15; “Маснади Аҳмад” 4/134-135, Ҳоким “Ал-Мустадрак 2/73.

173 Сунани Аби Довуд: 3/20-21, Маснади Аби Авона: 5/8, Байҳақий “Сунанул Кубро” 9/49.

174 “Ас-Сунан ал-Кубро” Байҳақий: 9/149, Ҳоким “Ал-Мустадрок”: 2/80-81.

175 Байҳақий: “Ас-Сунанул Кубро” 9/149, Ҳоким “Ал-Мустадрок” 2/80-81

176 “Сунани Аби Довуд” 1/136; Ибн Муборак: “Ал-Жиҳод”: 2/168-170

177 Муслим: 1906-рақамли ҳадис.

178 Ат-Термизий: 3/320

179 “Сунани ат-Термизий” 5/85; Байҳақий: “Ас-Сунан ал-Кубро”-9/159-160.

180 “Сунани Аби Довуд”: 3/45.

181 “Маснафи Абдираззоқ”: 5/256-257; “Маснафи ибн Аби Шайба”: 5/292-93

182 Муслим: 1917-ҳадис

183 Аби Шайба 5/289

184 Муслим: 1917-ҳадис.

185 Сунани Абу Довуд: 5/103,Насоий “Ал-Мужтабо” 6/27, Ҳоким “2/95, Маснади Абу Авона 5/103 – саҳиҳ ҳадис.

186 Бухорий 2899-рақамли ҳадис.

187 Муслим 1918 рақамли ҳадис.

188 Насоий: “Ал-Мужтабо” 2/222-223, Байҳақий: “Ас-Сунанул Кубро” 10/14-саҳифалар.

189 Байҳақий: “Ас-Сунан ал-Кубро”: 10/14

190 “Сунан ан-Насоий” 6/27, Ҳоким “Ал-Мустадрак” 2/95, “Маворид аз-замъон” 396.

191 Насоий: “Ал-Мужтабо” 6/27-28

192 “Сунани Саид ибн Мансур” 2/3/185.

193 Бухорий: 2905-рақамли ҳадис. Муслим: 2411-рақамли ҳадис.

194 Совутилган от – семиртириш учун эмас, балки узоқ чопиш учун аввал аста-аста кўпайтириб кейин шу йўсинда озайтириб силанган от.

195 Бухорий: 2868-рақамли ҳадис, Муслим: 1870-рақамли ҳадис.

196 Муслим: 1919-рақамли ҳадис.

197 Маснади Аҳмад: 2:50 ва 92 саҳиҳ ҳадисдир.

198 Имом Муслим: 1902-рақамли ҳадис.

199 Имом Муслим: 1902-рақамли ҳадис.

200 Имом Бухорий: 2965-рақамли ҳадис, Муслим 1902-рақамли ҳадис.

201 Бухорий: 2909-рақамли ҳадис.

202 Бухорий: 3803-рақамли ҳадис, Муслим 1876-рақамли ҳадис.

203 “Сунан Абу Довуд” 3/46, “Сунани Ат-Термизий” 3/102, “Сунан Насоий” 6/25-26, “Сунани ибн Можжа”: 2/993-934, саҳиҳ ҳадис.

204  “Сунан ат-Термизий”: 3/109

205 Ал-Воқидий: “Ғазовотлар” 1/246

206 “Таниқли донишмандлар сийрати” 1/26

207 “Таниқли донишмандлар сийрати” 1/25

208 “Машҳур кишилар сийрати” 1/250-251.

209 Ибн Муборак: “Ал-Жиҳод” 1/123

210 Ибн Муборак: “Ал-Жиҳод” 1/104-105

211 Ҳоким: “Ал-Мустадрак” 3/201

212 Мўсал – Шом мамлакатидаги бир шаҳар.

213 Муслим: 1891-рақамли ҳадис.

214 Ибн Аби Шайба: “Ал-Муснаф” 5/320.

215 Ибн Аби Шайба: 5/312

216 Ҳоким: “Ал-Мустадрак” 3/291.

217 Ибн Ҳажар: “Ал-Исоба” 1/143

218 Ибн Аби Шайба: “Муснаф” 5/312

219 Абу Довуд: 3/162, Ҳоким: 3/292 саҳиҳ ҳадис.

220 Ибн Касир: “Тафсири ал-Қуръон ал-азийм” 1/247

221 Ҳоким “Ал-Мустадрак” 2/275

222 “Сунан ат-Термизий”: 4/280, “Сунан Аби Довуд”: 3/27, Ҳоким “Ал-Мустадрак”: 2/275

223 Имом Бухорий: 4169-рақамли ҳадис. Муслим: 1860-рақамли ҳадис.

224 Ибн Аби Шайба: “Ал-Муснаф”: 5/338

225 “Маснади Аҳмад”: 6/22, Ибн Аби Шийба: “Ал-Муснаф” 5/313.

226  Муслим: 1807-рақамли ҳадис.

227227 Манбасини топмадим

228 Абу Довуд: 3/119-120

229 Бухорий: 6857 – р.ҳ. Муслим: 89 – р.ҳ.

230 Табороний: “Мўъжам-ул Кабир”: 17 / 47 – 48, 101 – р. ҳ.

231 “Сунан Абу Довуд”: 3 / 82; “Сунани Ат-Термизий”: 3 / 56-57; “Сунани Ад-Доримий”: 2 / 215; Ҳоким: “Ал-Мустадрак”: 2 / 101;232 Масъум – айбсиз, гуноҳлардан сақланган, гуноҳ қилмайдиган.

233 “Сунани Ат-Термизий”: 4 / 76. Саҳиҳ ҳадис.

234 2; Муслим. “Ал-иморат”: 3/ 1515; Муслим. “Ал-иморат”: 3/  Бухорий. “Бадъул Ваҳий”: 1517;

235 Бухорий. “Ал-муғғзий”: 5136;

236 206; Муслим. “Ал-иморат”: 3/  Бухорий. “Ал-жиҳод”: 3 1512;

237  “Сунани Абу Довуд”: 3 30; Ҳоким. “Ал-мустадрак”: 2 / 85; “Маворид-аз-замон”: 386

238 “Сунани Абу Довуд”: 3 / 37 ; “Сунани Байҳақий”: 9 / 29 ; Ҳоким. “Ал-Мустадрак”: 2 / 112 ;

239 “Сунани Абу Довуд”: 3/ 43 ; Ҳоким. “Ал-Мустадрак”: 2 / 113 ;

240 “Сунани Абу Довуд”: 3 / 30 ; “Сунани Ан- Насоий”: 6 / 49 ;

241 Муслим . “Ал-Иморат”: 3 / 1513 ;

242 Муслим : 3 / 1510 ;

243 “Сунани Насоий “: 4 / 61 ;

244 Ибн Дақиқ ал-Ийд : “Шарҳ Умдатул аҳком”: 4 / 248 ;

245 “Саҳиҳи Муслим”: 3 / 1501 ;

246 Насоий . “Ал – Истиоза”: 7 / 282 ;

247 Ғанимат – ўлжа.

248 “Тафсир-ул Қуртубий”: 4 / 1812 ;

249 Ибн Саъд : “Табақот” : 2 / 36 ;

250 Абу Довуд. Жиҳод бобида ривоят қилган : 3 / 1515 ;

251 Муслим. “Ал-Иморат”: 3 / 1515 ;

252 Зуҳд - ғаниматдан олмаслик, сақланишлик.

253 Муслим. “Физзуҳди вар-рақоиқ”: 2 / 1405 ;

254 Термизий: “Ат-тафсир”: 5 / 314 ; Ибн Можжа: “Физ-Зуҳд”: 2 / 1406 ; Аҳмад: 3 / 466

255 Ужра – меҳнат эвазига тўланадиган ҳақ.

256 Жоил – Бирор нирса бериб бировни ғазотга олиб чиққан одам.

257 Абу Довуд. “Фи ал-жиҳод”: 3 / 37 ;

258 Хабата – тушиб кетиш, ювиб юбориш, бекор қилиш.

259 Муслим: “Ас-сиём”: 2 / 828 ;

260 Байҳақий: “Мажмаъуз завоид”: 10 / 222 ;

261 Бухорий : “Ар-роқоиқ”: 7 / 179 ;

262 Бухорий: “Жиҳод”: 3 / 201 ; Муслим: 3 / 1498 ;

263 Муслим: 3 / 1521 ;

264 Бухорий: “Жиҳод ва сийрат”: 3 / 211 ; Муслим: 3 / 1521 ;

265 Термизий: “Жиҳод фазийлатлари”: 4 / 164. Насоий: “Жиҳод”: 6 / 18.

266 Насоий: “Жиҳод”: 5 / 293. Ахмад: 3 / 483.

267 Ибн Ал-Асийр: “Асад Алғоба”: 2 / 58, Хайсамий: “Мажмаъуз зовид”: 9 / 400.

268 Ибн Хаббон: “Маворид Аззамон”: 378.

269 Мақтул – ўлдирилган одам.

270 Муслим: “Ал-Иморат”: 3 / 1498 ;

271 Муслим: “Ал-Иморат”: 3 / 1517 ;

272 Муслим: “Ал-Иморат”: 3 / 1517 ;

273 Абу Довуд: “Ал-жиҳод”: 3 / 46 ; Ат-Термизий: 4 / 175 ; Насоий: 6 / 25 ;

274 Бухорий: “Ал-Жиҳод”: 4 / 11 ; Муслим: “Ал-Иморат”: 3 / 1495 ;

275 Муслим : “Ал-Иморат”: 3 / 1509 ;

276 Насоий: 6 / 36 ; Абу Авона: “Маснади Аби Авона”: 5 / 33 ;

277 Ахмад: 1 / 266, Хоким: 2 / 74, Ибн Аби Шайба: 5 / 290. Саҳиҳ ҳадис.

278 Ат- Термизий: “Ат- Тафсир”: 5 / 230, Хоким: “Маърифатус- Сахоба”: 3 / 203.

279 Молик: “Китобул жиҳод”: 2 / 470 ; Ибн Саъд: “Табакот”: 3 / 562 – 563 ;

280 Ибн Муборак: “Ал-жиҳод”: 84 – с.

281 “Муснаф Абдураззоқ”: “Китоб ул-жиҳод”: 5 / 277 ;

282 Ҳоким: “Ал мустадрак” китобус саҳоба: 3 / 230 ; Ҳайсамий: “Мажмаъуз-завоид”: 9 / 321-322 ;

283  Бухорий: “Ал-мағозо”: 5 / 39 ;

284 Бухорий: “Ал-жиҳод”: 3 / 208 ; Муслим: “Ал- Иморат”: 3 / 1498 ;

285 Бухорий “Ал-жиҳод”: 4/ 11 ; Муслим: “Ал-Иморат”: 3 / 1495 ;

286 Муслим: “Ал-Иморат”: 3 / 1501 ;

287 Муслим: “Ал-Иморат”: 3 / 1503 ;

288 Бухорий: “Ат-тафсир”: 6 / 22 ; Муслим: “Ал-фароиз”: 3 / 1237 ;

289 Манбасини топмадим

290 Бухорий: “Ал-жиҳод”: 3 / 202 ;

291 Бухорий: “Ал-жиҳод”: 3 / 202 ;292 Термизий: “Фазоилул жиҳод”: 4 / 176 ;

293 Ҳоким: “Ал-мустадрак”: 2 / 253 ;

294 Абу Довуд: “Ал-жиҳод”: 3 / 34 ; Байҳақий: “Ас-сунан”: 9 / 164 ;

295163 ; Ҳайсамий: “Мажмаъуз-завоид”: 3 / 90 ; /  Байҳақий: “Ас-суннал ал-кубро”: 9

296292 – 293 ; /  Ибн Аби Шайба: “Ал – Муснаф”: 5

297 Ҳайсамий: “Мажмаъуз-завоид”: 5 / 298 ;

298 Маснади Аҳмад: 3/300 ; Маснаф ибн Аби Шайба: 5 /290; “Мажмаъуз–завоид”: 5 /291

299 Ат-Термизий: “Фазоилул-жиҳод”: 4 / 190 ; Насоий: “Ал-жиҳод”: 6 / 36 ва “Маворидуз-замон” 377 с.

300 Аҳмад: “Ал-муснад”: 2 / 168 ; Ҳоким: “Ал-мустадрак”: 2 / 72 ;

301 Имом Бухорий: “Ғазовотлар”: 5 / 42 ; Муслим: “Ал-Иморат”: 3 / 1511 ;

302 Бухорий: “Ал-жиҳод”: 3 / 206 ; Муслим: “Ал-Иморат”: 3 / 1509 ;

303 Муслим: “Ас-сунан фил жиҳод”: 2 / 3 / 231 ;

304 Ҳайсамий: “Мажмауз-завоид”: 3 / 296 ;

305 Муснади Аҳмад: 4 / 175 ; “Сунани Байҳақий”: 9 / 164 ;

306 Дорут-талоқ - исталган, кўзланган манзил.

307 Бухорий: “Бадъул холқи”: 4 / 88 ; Муслим: “Ал-жаннат ва наъиймуҳо”: 4 / 2178 ;

308 Бухорий: “Ал-жиҳод”: 4 / 203 ;

309 Имом Бухорий: “Бадъул халқ”: 4 / 863 ; Муслим: “Фил жаннати ва Наийми”: 4 / 2174 ;

310 Муслим: “Ал иймон”: 1 / 176 ;

311 Муслим: “Иймон”: 1 / 107 ;

312 Бухорий: “Ал-иймон ван-нузур”: 7 / 235 ; Муслим: “Ал-иймон”: 3 / 1461 ;

313 Бухорий: “Ал-жиҳод”: 4 / 47 ;

314 Бухорий: 4 / 36 ; Муслим: “Ал-иморат”: 3 / 1461 ;

315 Абу Довуд: 3 / 155 ; Насоий: 4 / 64 ; Аҳмад: 4 / 114 ; ибн Можжа: 2 / 950 ;

316 “Маснади Аҳмад”: 4 / 128 ; “Мажмауз-завоид”: 6 / 337 ;

317 “Мажмауз-завоид”: 5 / 338 ;

318 “Тафсири ал-Қуртубий”: 4 / 260 ;

319 Дор-ул Харб – Ислом душманлари юрти.

320 “Тафсири Табороний”: 5/ 279 ;

321 Бухорий: “Жиҳод бобида”: 4 / 30 ;

322 “Тафсири ал-Қуртубий”: 8 / 57 ;

323 Бухорий: “Ал-жиҳод”: 4 / 20 ;

324 Муслим: “Ал-жиҳод”: 3 / 1448 ;

325 “Сийрати ибн Ҳишом”: 2 / 170-171 ;

326 “Сийрати ибн Ҳишом”: 2 / 176 ;

327 “Сийрати ибн Ҳишом”: 2 / 176 ;

328 Бухорий: “Ал-Мағозий”: 5 / 5 ;

329 Бурак ал-Ғимод – жой номи.

330 “Сийрати ибн Хишом”: 2 / 188 ;

331 “Сийрати ибн Ҳишом”: 2 / 188 ;

332 “Сийрати ибн Ҳишом”: 194-195 ;

333 “Сийрати ибн Ҳишом”: 2 / 195-196 ;

334 Бухорий: “Ал-муғоза”: 5 / 13 ;

335 Муслим: “Жиҳод ҳақида”: 3 / 1384 ;

336 “Сийрати ибн Ҳишом”: 2 / 196 ;

337 “Сийрати ибн Ҳишом”: 3 / 403 ;

338 Савиқ - арпа, буғдой унидан тайёрланган таом.

339 “Сийрати ибн Ҳишом”: 3 / 403 ;

340 “Табокати ибн Саъд”: 2 / 34-35 ;

341 “Сийрати ибн Ҳишом”: 2 / 35 ;

342 “Сийрати ибн Ҳишом”: 2 / 40-41 ;

343 “Сийрати ибн Ҳишом”: 3 / 1137-1140 ;

344 “Сийрати ибн Ҳишом”: 3 / 182 ;

345 Ризвон остида байъат берганларни назарда тутдилар.

346 Бухорий: “Ал-Мағозий”: 5 / 87 ;

347 Бухорий: “Ал-Мағозий”: 5 / 87 ;

348 Маснад Аҳмад: 2/ 111 ; Сунани Абу Довуд: 3 / 106 ; Сунани ат-Термизий: 4 / 215 ;

349 “Сийрати ибн Ҳишом”: 4 / 24 ;

350 “Мағози ал-Воқидий”: 2 / 764 ;

351 Бухорий: “Ал-Мағоза”: 5 / 87 ;

352 Мададий – жангда аскарларга кўмак учун келган ёрдамчи.

353 Салб – ўлдирилган душмандан олинган матолар (ўлжа).

354  Муслим: “Ал-жиҳод”: 3/1374

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет