“основи суспільної географії”жүктеу 1.53 Mb.
бет7/9
Дата21.04.2019
өлшемі1.53 Mb.
түріПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Північна Америка


Вступ до фізичної географії північної Америки

Загальні відомості про материк. Ключова специфіка географічного положення та конфігурації материка. Принципові відмінності Північно-Льодовитого, Тихоокеанського та атлантичного узбережжя. Основні віхи історії відкриття та дослідження материка. Доколумбова епоха. Багатонаціональний вклад у дослідження та колонізацію материка протягом XVII – XIX ст. ст.Геологічна будова та рельєф Північної Америки

Основні тектонічні структури материка. Древні платформи та молоді плити. Області палеозойської, мезозойської та кайнозойської складчастості. Загальні закономірності геологічної будови. Специфіка четвертинного покриву. Поширення та приуроченість основних родовищ корисних копалин. Принципові відмінності характеру Земної поверхні Східного та Західного секторів материка. Ключові геоморфологічні особливості рівнинної (внутрішньої) частини. Гірський рельєф: Аппалачі та Кордильєри.


Клімат Північної Америки


Визначальні кліматоутворюючі чинники. Вплив географічного положення, рельєфу. Конфігурації та протяжності материка. Атлантичні (Ісландський мінімум і азорський максимум) та Тихоокеанські (Алеутський мінімум і Гавйський максимум) баричні центри. Вплив теплих і холодних течій. Сезонні особливості формування клімату материка. Загальні закономірності просторової диференціації клімату материка. Кліматичні області та характеристики арктичного, субарктичного, помірного, субтропічного та тропічного поясів.

Внутрішні води Північної Америки


Нерівномірний характер формування гідрографічної мережі материка. Головний вододіл та гідрологічні басейни. Типи водних ситем за режимом живлення. Річкова система Міссісіпі – Міссурі. Великі американські озера. Інші визначні ріки, озера та водні об’єкти материка. Сучасне зледеніння материка. Гренландський льодовиковий щит. Канадський арктичний архіпелаг. Гірські льодовики. Плейстоценове зледеніння та сучасні глобальні тенденції.

Грунтово-рослинний покрив Північної Америки

Специфіні особливості формування грунтово-біокліматичної зональності материка. Особливості грунтотворення та корінного рослинного покриву в областях арктичного, субарктичного, кореального, суббореального. субтропічного та тропічного клімату. Основні грунтово-біокліматичні формації материка: кріогенні пустельні, кріогенні тундрові, бореальні тайгові, суббореальні степові, субтропічні саванові. Азональні грунтово-рослинні формації (вулканогенні, пустельні, засолені тощо).Фізико-географічне районування та зональні типи ландшафтів Північної Америки

Сутність, види та основні таксони фізико-географічної систематики. Фізико-географічні країни та області материка (1. Арктичні острови: 1.1. Гренландія; 1.2. Канадський арктичний архіпелаг. 2. Позакордильєрський Схід: 2.1. Лаврентійська височина; 2.2. Центральні рівнини; 2.3. Аппалачі; 2.4. Берегові низовини; 2.5. Великі рівнини. 3. Кордильєрський захід: 3.1. Північні Кордильєри; 3.2. Центральні Кордильєри; 3.3. Південні Кордильєри; 3.4. Мексиканське нагір’я. 4. Американське середзем’я: 4.1. Центральна Америка; 4.2. Вест – Індія (острівна країна)). Зональні типи ландшафтів: арктичні льодовикові та пустельні, субарктичні тундрові і лісотундрові, при океанічні лучні, бореальні тайгові та під тайгові, суббореальні широколстяно-лісові, лісостепові та степові, субтропічні лісові, пустельні, тропічні саванові та вологіі лісові.
Азія

VI семестр


Загальний огляд

Географічне положення. Крайні точки. Площа. Чинники формування природи.Тектонічна будова

Давні платформи. Кристалічні щити. Структури байкальського орогенезу. Структури палеозойського орогенезу (каледоніди, герценіди). Структури мезозойського орогенезу. Структури Альпійського орогенезу. Вулканізм. Корисні копалини.Рельєф

Західний Сибір. Середній Сибір. Північно-Східний Сибір. Кавказ. Середня Азія. Алтай і Саяни. Байкальська гірська країна. Далекий Північний Схід. Амуро-Приморська країна. Камчатсько-Курильська країна. Передня Азія. Південно-Західна Азія. Центральна Азія. Східна Азія. Південна Азія. Південно-Східна Азія.Клімат

Чинники формування. Особливості розподілу сонячної радіації. Центри дії атмосферної циркуляції. Особливості літньої атмосферної циркуляції. Особливості зимової атмосферної циркуляції. Зимовий температурний режим. Літній температурний режим. Розподіл атмосферних опадів і чинники його формування. Розподіл літніх і зимових температур. Кліматичні пояси і типи клімату.Внутрішні води

Види внутрішніх вод. Розподіл стоку. Річна динаміка стоку. Живлення рік. Типи гідрологічного режиму. Ріки басейну Північно-Льодовитого океану. Ріки басейну Атлантичного океану. Ріки басейну Тихого океану. Ріки басейну Індійського океану. Ріки області внутрішнього стоку. Озера. Особливості розподілу. Походження озерних котловин. Підземні води. Вічна мерзлота. Льодовики.Рослинність

Фітогеографічні області: Голарктична і Палеотропічна. Типи рослинності: тундрова, лісотундрова, лісова (тайгові ліси, змішані ліси, широколистяні ліси), лісостепова, степова, пів пустинна і пустинна, субтропічна, тропічна суха, тропічна волога, субекваторіальна, екваторіальна, гірська.


Грунти


Грунти Арктики, грунти Субарктики, грунти тайги, грунти мішаних лісів, грунти широколистяних лісів, грунти лісостепу, грунти степу, грунти пустель і півпустель, грунти сухих субтропіків, грунти вологих субтропіків, грунти сухих тропіків, грунти вологих тропіків, грунти субекваторіального поясу, грунти екваторіального поясу.

Географічні пояси і природні зони

Природні зони арктичного поясу: полярних пустель, тундр. Природні зони субарктичного поясу: тундр, лісотундр і рідколісся. Природні зони помірного поясу: хвойних лісів, змішаних лісів, широколистяних лісів, лісо степів, степів, пустель і півпустель. Природні зони субтропічного поясу: вологих мішаних лісів, жорстко листяних лісів і чагарників, степів, півпустель і пустель. Природні зони тропічного поясу: пустель і пів пустель. Природні зони субекваторіального поясу: саван і рідколісся, змінно-вологих лісів, при океанічних вологих лісів. Природні зони субекваторіального поясу: вологих екваторіальних лісів.Фізико-географічне районування

Західний Сибір. Середній Сибір. Північно-Східний Сибір. Кавказ. Середня Азія і Казахстан. Алтай і Саяни. Байкальська гірська країна. Далекий Північний Схід. Амуро-Приморська країна. Камчатсько-Курильська країна. Передня Азія. Центральна Азія. Південно-Західна Азія. Південна Азія. Південно-Східна Азія. Східна Азія.


Список рекомендованої літератури

 1. Исаченко А.Г. Ландшафты (Природа мира). – М.: Мысль, 198

 2. Физико-географический атлас мира. – ГУГК, 1964.

 3. Вальтер Г. Растительность Земного шара. М., 1968-1975, т. 1-3.

 4. Власова Т.В. Физическая география материков. Изд-во 3-е. М., 1976, ч. 1-2.

 5. Глазовская М.А. Почвы зарубежных стран. И., 1983.

 6. Игнатьев Г.М. Северная Америка. М., 1965.

 7. Куракова Л.И. Современные ландшафты в хозяйственной деятельности. М., 1983.

 8. Марков К.К., Орлова А.И. и др. Общая физическая география. М., 1967.

 9. Мильков Ф.Н. Физическая география. Учение о ландшафтах и географическая зональность. Воронеж, 1986.

 10. Физическая география материков и океанов. Под ред А.М.Рябчикова.- М.: Высш. шк., 1988.


"Геоморфологія"
І. Теоретико-методологічні засади та історія розвитку геоморфології.
1. Геоморфологія як наука. Об’єкт, предмет, завдання геоморфології.

2. Положення геоморфології в системі наук про Землю.

3. Історія розвитку геоморфології.Особливості розвитку геоморфології в Західній Європі і США.

4. Основні концепції геоморфології: геоморфологічних циклів В.Девіса;

передгірських сходинок, морфологічного аналізу рельєфу В. Пенка;

морфо-структури, морфоскульптури, взаємодії зовнішніх і внутрішніх сил, та геоморфологічного етапу розвитку рельєфу І. Герасимова, Ю. Мещерякова; морфологічних комплексів І. Щукіна; геоморфологічних рівнів К. Маркова; конформності рельєфу і геологічних структур М. Флоренсова, Г. Худякова; літодинамічних потоків М. Флоренсова;

морфокліматичних зон і клімоморфогенезу (О. Дєдков, Г. Скрильник);

морфодинаміки рельєфу (О. Ласточкін); динамічної рівноваги в рельєфотворенні (А. Поздняков, І. Черваньов) та ін.

5. Системний та басейновий підходи до вивчення рельєфу, їх суть і перспективи.

6. Класифікації рельєфу і рельєфотвірних процесів та геоморфологічне районування.

7. Геоморфологічне картографування: суть і завдання; легенди для геоморфологічних карт.

8. Геоморфологічні закони, аксіоми, принципи. Геоморфологічна термінологія.
 1. Структура геоморфології. Традиційні і нові галузі. Теоретичні основи. методологія, проблеми окремих галузей геоморфології.

1. Загальна геоморфологія. Об’єкт, придмет, завдання.

2. Регіональна та планетарна геоморфологія. Суть регіонального геоморфологічного аналізу. 3. Структурна геоморфологія. Об’єкт, предмет, завдання морфострук-турного аналізу.

4. Кліматична геоморфологія. Об'ект, предмет, завдання. Концепція зональності екзогенних процесів рельєфотворення як основа клімітичної геоморфології. Зональна та азональна морфоскульптура. Морфокліматичні зони. Спектри рельєфоутворюючих процесів морфокліматичних зон. (Гравітаційні процеси, ерозійні процеси, карстові та суфозійні процеси,

еолові та арідно-денудаційні процеси.,гляціальні. перигляціальні та флювіогляціальні процеси.

геоморфологічні процеси на морських узбережжяхю).

5. Динамічна геоморфологія. Об'ект, предмет, завдання. Концепції
взаємодії ендогенних i екзогенних сил рельєфотворення та динамічної
рівноваги як основа динамічної геоморфології. Схили як об'єкт
морфодинамічних досліджень. Нормальні та екстремальні процеси. Геоморфологічні бар'єри і рубежі. Геоморфологічні катастрофи. Геоморфологічний ризик.

6. Антропогенна геоморфологія. Об'ект, предмет, завдання. Історія формування напряму. Концепція антропогенезу рельєфу. Класифікація антропогенного рельєфу і процесів

7. Прикладна геоморфологія. її структура, екологічна геоморфологія., гіпергенна геоморфологія. Об'єкт, предметна сфера, завдання гіпергенноії геоморфологіії. Роботи Ю. Селіверстова, З. Сваричевської. Термінологія. Кори вивітрювання і поверхні вирівнювання. Роботи В. Пенка, Ю. Мещерякова, Д. Тимофеева, Д. Борисевича, Л.Кінга, 3. Варсанов'євої, П. Цися, I. Гофштейна, I. Соколовського та ін. Класифікація поверхонь вирівнювання. Умови збереження древніх вирівняних поверхонь. Геоморфологічне значення кір вивітрювання i поверхонь вирівнювання.

8. Палеогеоморфологія, палеогеографія. Об'єкт, предмет, завдання палеогеографії i палеогеоморфології, їх місце в системі географічних наук. Теоретичні засади палеогеографії i палеогеоморфології. Історія палеогеографічних та палеогеоморфологічних досліджень. Українська палеогеографічна школа:Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Жек дуадақтарды аулауды жүргізу туралы «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы»
2017 -> Бағдарламасы өтетін күні: 16 тамыз 2017 жыл Өтетін орны: Шымкент қаласы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2017 -> Мемлекеттік мекеме
2017 -> Қосымша 2 Техникалық ерекшелігі Реанимациялық бригадаларға арналған жылжымалы жедел медициналық көмек комплексі
2017 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясының
2017 -> Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа орналасуєа конкурс туралы хабарландыру 17/07/2012г


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет