Особенности химического состава новых нефтей южного казахстанабет7/21
Дата14.03.2018
өлшемі3.79 Mb.
#21014
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Әдебиеттер

1.Ә.Беркутов, Г. Жетпісбаева «Информатика және есептеуіш техника негіздерін оқыту әдістемесі» Шымкент, 2002 ж.

2.Е.Ы.Бидайбеков, т.б. «Информатиканы оқытуда электрондық ресурстарды пайдалану» электронды оқу құралы, Қызылорда, 2012ж.

3.А.И.Башмаков. Компьютерный учебник “Информатика” для дистанционного обучения. Мн. Бестпринт, 2001.


Резюме

В статье расматриваются вопросы преподавание информатики в области созидания электронных учебников. Особое внимание в работе уделено процентному соотношению текстового и визуального материалов. Уделено особое внимание на структуру электронных учебников.


Summary

The article declared on the teaching of Informatics in the field of creation of electronic textbooks. Special attention in the work of the given percentage of textual and visual materials. Given special attention to the structure of electronic textbooks.MS EXCEL –ЭЛЕКТРОНДЫҚ КЕСТЕ АРҚЫЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ
п.ғ.к. Алдабергенов Н.А., ЕТ-112 тобының студенті Хайтджанов М

Қазақстан инженерлі-педагогикалық халықтар Дастығы университеті, Шымкент, ҚазақстанКілтік сөздер: Microsoft Excel, мәзірлер қатары, файл, функция шебері, статистикалық функциялар.
Microsoft Excel – кесте iшiнде есептеу жұмыстарын атқара отырып, оларды көрнекi түрде бейнелейтiн, диаграммаларды тұрғызу, мәлiметтер базасын құру, сан түрiнде берiлген мәлiметтер арқылы эксперименттер жүргiзу және т.б. мүмкiндiктер беретiн программалық кесте.

MS Excel программасын iске қосу жолдары:

1)Тапсырмалар тақтасындағы Iске қосу (Пуск)Программалар Microsoft Excel командалық қатарын таңдаймыз;

2)Жұмыс үстелінде программа сілтеуіші орналасқан болса, тышқанның сол жақ батырмасын үздіксіз сол объектіде екі рет шертеміз;

3)Тапсырмалар тақтасында MS Excel программасының батырмасы болса, тышқанның сол жақ батырмасын бір рет шертеміз.

MS Excel программасы iске қосылғаннан кейiн экранның көрiнiсi 1-суреттегiдей болады.

1-сурет.Excel программасының терезесi.


Excel электрондық кестесi iске қосылғаннан кейiн автоматты түрде 1-кiтап (Книга 1) деген атпен жаңа қүжат ашылады. Бұл кiтаптың атын файлды сақтау кезiнде өзгертуге болады.

Бұдан басқа жаңа кiтап жасау үшiн стандартты саймандар тақтасынан Құру (Создать) батырмасын шертемiз немесе Ctrl+N пернелер комбинациясын басамыз. Жаңадан қүрылған кiтаптың аты үнсіздік бойынша 2-кiтап, 3-кiтап (Книга 2, Книга 3) т.с.с. болады.

Excel терезесiнiң жоғарғы жағында терезенi басқару батырмалары бар Тақырып қатары орналасқан.

Excel терезесiнiң екiншi жолыМәзірлер қатары.Үшiншi және төртiншi жолдар Стандартты және Форматтау саймандар тақтасының аспаптары.

Стандартты саймандар тақтасында орналасқан батырмалар жиi орындалатын командалардың әрекеттерiн қайталайды. Олар файлды сақтау, оқу, қағазға басу, көшiру, енгiзу, сандардың қосындысын табу, мәлiметтердi реттеу және т.б. әрекеттердi жылдам орындау мүмкiндiгiн бередi.

Форматтау саймандар тақтасындағы батырмалар қарiп (шрифт) форматын таңдау мүмкiндiгiн бередi: мәтiндi жартылай қарайтылған, курсивтi, асты сызылған етiп жазу, мәтiндi туралау, сандарды форматтау, жақтау мен түстердi қолдана отырып, кестенi безендiру әрекеттерiн жылдам орындау iстерiн атқарады.

Бесiншi жолФормулалар қатары. Мұнда әрбiр ұяшықтың мазмұнын көрiп, формулаларды өңдеуге болады.

Бесiншi жол мен кестенiң соңына дейiнгi аралықты электрондық кестенiң жұмыс аймағы алып тұрады. Кестенiң жолдары (қатарлары) санмен, ал бағаналары латын әрiптерімен таңбаланады.

MS Excel электрондық кестесінде математикалық, финанстық, статистикалық және логикалық функциялардың жиыны ендiрiлген. Егер кестеге бiрнеше сандар енгiзiлетiн болса, Excel программасы оларды қарапайым арифметикалық ортасын табудан бастап, күрделi тригонометриялық есептеулердi жасауға 300-ден аса тәсiлмен өңдей алады. Excel функциялары – программа жадында сақталып тұрған арнайы формулалар болып табылады. Әрбiр функция – функцияның аты мен оның аргументi арқылы өрнектеледi. Аргументтер дегенiмiз- нәтиже алу үшiн қолданылатын мәлiметтер. Функцияның аргументi сiлтемелер немесе атау, мәтiн, сан, уақыт немесе мерзiм бола алады. Аргументтер функция атының оң жағында жай жақшаның iшiнде жазылады.

MS Excel электрондық кестесіндегі Функция шебері (Мастер функций) дайын формулаларды есептеуге арналған. Функцияны іске қосу үшін ВставкаФункция... командасын орындаймыз немесе стандартты саймандар тақтасынан батырмасын шертеміз. Функция шебері екі қадамнан тұрады:  1. бірінші қадам – қажетті функцияны іздеу, категорияны және функцияны таңдау бөлімдерінен тұрады (3-сурет).


2-сурет

3-сурет. Функция шеберінің сұхбаттық терезесі.
2) 2-ші қадам – функцияны берілген аргументтері бойынша есептеу бөлімдерінен тұрады, мұндағы:

1 – аргумент енгізілетін функция аты;

2 – аргументтер енгізілетін өріс;

3 – аргументтер енгізілетін өрісті орау батырмасы. Егер өріс ораулы болса, осы батырманы қайта басу арқылы ашамыз;

4 – аргументтер мен функцияның ағымдағы мәні;

5 – функцияны бейнелеу аймағы;

6 – берілген функция жөнінде анықтама алу батырмасы.

Функцияға аргументтерді келесі тәсілдермен енгізуге болады:

1)қажетті адресті немесе ұяшықтар блогын пернетақтадан теру арқылы;

2)жұмыс кітабындағы қажетті ұяшықтарды немесе ұяшықтар блогын белгілеу. Бұл кезде аргументтер енгізілетін өрісті орап қоюға немесе басқа жерге апарып қоюға болады (3).

Кейде есептеулерді қандай да бір «тізім» арқылы жүргізуге тура келеді, яғни функция аргументі ретінде қандай да бір ішкі функция алынады. Мұндай кезде формула қатарындағы функция аттары көрсетілген ішкі тізімді қолдануға болады.

Мысалы: А1 ұяшығында х=1 мәні енгізілген, А2 ұяшығындағы ln(sin x) функциясын есептеу жолын қарастырайық.

А2 ұяшығында Функция шеберін шақырамыз. Шыққан сұхбаттық терезенің Математикалық категориясынан LN (натураль логарифм) функциясын таңдаймыз да ОК батырмасын шертеміз. Функция аргументін енгізу үшін Функция Аттары бөлімінен қажетті функцияны көрсетеміз. Ішкі функцияның аргументі ретінде А1 ұяшығындағы мәнді белгілейміз. Жалпы функцияны есептеу формуласы 4-суретте көрсетілген.


4-сурет. Ln(sin x) функциясын есептеу жолы.
Статистикалық функциялар:

МАКС(аргумент1; аргумент2;…) – аргументтердің максимумын анықтайды;

МИН(аргумент1; аргумент2;…) – аргументтердің минимумын анықтайды;

СРЗНАЧ(аргумент1; аргумент2;…) – аргументтердің орта мәнін есептейді;

СЧЕТЕСЛИ(диапазон; условие) – шартқа сәйкес келетін диапазон аралығындағы аргументтер санын есептейді;

Мысал: Экономикалық есепті шешу.

Мына шартпен берілген эллипсоидтың жоғарғы бетін тұрғызайық:


х[-3; 3], y[-2; 2] диапазон аралығында =0,5 қадаммен екі айнымалы да өзгереді.

2)Ол үшін:

2.1)х айнымалысын А1 ұяшығына, ал А2 ұяшығына аргументтің сол жақ мәнін (-3) енгіземіз;

2.2)А3 ұяшығында қадамды қосқандағы мәнді енгіземіз, яғни =A2+$K$2 формуласын енгіземіз және осы формуланы А14 ұяшығына дейін толтырамыз;

2.3) у айнымалысының мәнін В1 ұяшығына енгіземіз және С1 ұяшығында қадамды қосқаннан кейінгі мәнді есептейміз, яғни =B1+$K$2 формуласын енгіземіз, оны J1 ұяшығына дейін созамыз;

2.4)z айнымалысының мәнін есептеу үшін В2 ұяшығын екпінді жасағаннан соң Функция шеберін шақырып, оның екінші қадамында «Категория» өрісінен «Математикалық» типін таңдаймыз. Функция өрісінен «Корень» функциясын таңдаймыз және шыққан сұхбаттық терезеге түбір асты айнамылысының бірініш мәнін есептеуге қажетті формуланы енгіземіз, яғни: =КОРЕНЬ(1-$A2^2/9-B$1^2/4), бұдан соң ОК батырмасын шертеміз. В2 ұяшығында #ЧИСЛО! мәні шығады, өйткені х=-3 және у=-2 нүктелерінде тұрғызылатын эллипсоид жоқ;

2.5) Нәтижеде 5-суреттегідей мәндер кестесін аламыз:


5-сурет.Эллипсоид функциясын есептеу кестесі.


3)Берілген функцияның диаграммасын тұрғызу үшін Диаграмма шеберін шақырамыз. Содан соң:

3.1)1 қадамда диаграммы типін – «Поверхность», ал көрінісін – «Проволочная (прозрачная) поверхность» деп аламыз;

3.2)2 қадамда «Диапазон данных» өрісінде тышқан нұсқағышының көмегімен B2:J14 аралығын көрсетеміз, ал «Подписи оси Х» өрісінде х айнымалысының мәндер аралығын көрсетеміз: А2:А14. у айнымалысының мәндерін «Ряд» өрісінде бейнелейміз, яғни «Ряд 1» жазбасын белгілеп алғаннан соң «Имя» өрісін ағымды етеміз де у айнымалысының бірінші мәнін (-2) енгіземіз. Дәл осылай «Ряд 9» жазбасына дейін қайталаймыз. Қажетті жазбалар орындалып болғаннан соң «Далее» батырмасын шертеміз;

3.3)3 қадамда диаграмма тақырыбын және осьтерін енгіземіз;

3.4)4 қадамда диаграмманың орналасу орнын анықтаймыз. Диаграмма көрінісі 6-суретте берілген.

6-сурет. Эллипсоид диаграммасы.


Әдебиеттер

1.Ермеков Н.Т. и др. «Информатика: базовый курс», Алматы «Атамұра», 2003г.

2.Сеннов А.С «Курс практической работы на ПК», БХВ – Петербург, 2003г.

3.М.Қ.Байжұманов, Л.Қ.Жапсарбаева “Информатика” Астана, 2004.

4.О.Камардинов «Информатика» I, II том. Алматы, 1994г.

5.Қ.А.Ахметов, Б.Д.Шарипова, Г.К.Ордабаева, А.А.Тенгаева «Информатика», Алматы, 2007ж.

6.«Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту бойынша электронды оқулық» Ұлттық ақпараттандыру орталығы, 2007ж.
Резюме

В этой статье показаны на примерах возможности решения экономических задач с помощью электронной таблицы MS Excel. Рассмотрены основные функции этой прикладной программы и ее возможности.Summary

This article shows examples of potential economic problems by using MS Excel spreadsheet. The main functions of this application and its features.КАТАЛИТИЧЕСКИЙ РИФОРМИНГ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ АКСАЙСКОЙ НЕФТИ
ст.преподаватель Абдухаликова И.Р.,студент гр. ОЗТ-110 Хурсанбеков И.

Казахстанский инженерно-педагогический университет Дружбы народов, Шымкент


Ключевые слова: риформинг, нефть, бензин, углеводороды, катализатор
При увеличении потребления высокооктановых неэтилированных бензинов и индивидуальных ароматических углеводородов требуется увеличение объема производства высококачественных риформатов, что, в свою очередь, связано с совершенствованием самого процесса. Различные прямогонные бензиновые фракции в присутствии высокоактивных современных катализаторов риформинга дают целевые продукты: высокооктановый компонент бензина, бензол, толуол, ксилолы и водородсодержащий газ.

Парафиновые углеводороды бензиновых фракций при риформинге подвергаются изомеризации, дегидрированию до олефинов, дегидроциклизации и гидрокрекингу.

Нафтеновые углеводороды в условиях каталитического риформинга подвергаются дегидрированию, изомеризации, гидрированию, гидрокрекингу.

Ароматические углеводороды образуются не только из нормальных парафиновых углеводородов, но и из парафиновых углеводородов изостроения, причем также из соединений с числом углеродных атомов в основной цепи менее шести (например, из 2,2,4-триметилпентана). Механизм такой реакции, вероятно, связано с тем, что вначале образуется пятичленный нафтеновый углеводород, который затем изомеризуется в шестичленный и дегидрируется в ароматический. При увеличении молекулярной массы парафиновых углеводородов реакция дегидроциклизации протекает легче [1].Экспериментальная установка и инструкция по ее эксплуатации

Рисунок 1. Схема лабораторной установки каталитического риформинга под атмосферным давлении1 – насос, 2 – сырьевой мерник, 3 – фарфоровая насадка, 4 – реактор, 5 – печь, 6 – потенциометр, 7 – катализатор, 8 – термопара, 9 – холодильник, 10 – приемник, 11 – абсорбер, 12 – газовые часы, 13 – газометр.
Реактор лабораторной установки изготовлен из легированной стали диаметром 25-35 мм, высотой 550-600 мм. Нижняя часть его заполнена стеклянной насадкой (кусочки фарфоровых трубок), на которую насыпан слой алюмоплатинорениевого катализатора частицами 2—3 мм. соответсвующей высоты, затем снова слой фарфоровой насадки. Назначение верхнего слоя насадки - обеспечить испарение сырья, подаваемого в реактор. В середине реактора расположен карман для термопары. Реактор снабжен электрообогревом.

Нагревательная печь 5 сделана с одной стороны (по вертикали) разъемной для извлечения реактора. Температура регулируется при помощи ЛАТРа в пределах 480 - 5000С. Из питающей бюретки сырье поступает в реактор со скоростью 1,5 - 2 ч-1; емкость бюретки 400—500 мл, градуировка через 1 мл. Холодильник стеклянный длиной около 500 мм служит для конденсации и охлаждения паров, выходящих из реактора. Приемники объемом 500 мл для жидкого дистиллята: первый служит для предварительной конденсации паров из реактора; во второй поступают охлажденный конденсат и крекинг-газ. В абсорбере из крекинг-газа поглощаются увлеченные частицы бензина. В качестве абсорбера используют дрексельные склянки с соляровым маслом, налитым на высоту 3 - 4 см. Пробу газа отбирают в середине опыта или непрерывно в течение всего периода с установившимся режимом. Объем воздуха, пропускаемого через реактор, замеряют при помощи газовых часов. Термопара - железо-константановая или хромель-алюмелевая.

Продолжительность опыта составлять 1 - 2 ч. Следует иметь в виду, что плотность газа риформинга невысока, поэтому объем его может быть довольно значителен. По окончании опыта систему продувают азотом для удаления из реактора паров и водородсодержащего газа, после чего катализатор регенерируют [2].

Регенерация катализатора

Чтобы избежать резкого повышения температуры при регенерации катализатора, чувствительного к перегреву, регенерацию проводят при сильном разбавлении воздуха инертным газом в несколько стадий. В лабораторном реакторе ввиду малой продолжительности подачи сырья регенерацию можно вести воздухом (не допуская подъема температуры выше 500 0С).Анализ сырья. Во избежание отравления катализатора сырье риформинга должно быть малосернистым. Основным показателем его качества с точки зрения возможной глубины ароматизации является суммарное содержание нафтеновых и ароматических углеводородов. Наиболее полное представление об углеводородном составе бензина дает его анализ на хроматографе. Групповой химический состав бензина определяется методом анилиновых точек. Определяют также плотность сырья и фракционный состав по ГОСТ.

Анализ катализата. Для катализата основной интерес представляет содержание ароматических углеводородов. Косвенными показателями их присутствия являются плотность и показатель преломления, а также анилиновая точка. Ввиду того, что процесс проведен без циркуляции водорода, в составе катализата присутствуют непредельные углеводороды, поэтому для него определяют йодное число. Определение фракционного состава по ГОСТ позволяет судить о примерной молекулярной массе катализата и тем самым определить по йодному числу содержание непредельных углеводородов. Содержание ароматических углеводородов можно определить по разности между содержаниями сульфируемых и непредельных, вычисленными по йодному числу.

Анализ газа. Газ риформинга анализируют на хроматографе.

Платинорениевый катализатор работает более селективно, чем алюмоплатиновый, давая повышенное содержание ароматических углеводородов в катализате при меньшем коксообразовании в результате побочных реакций.

Таким образом, основной реакцией, протекающей наиболее полно и избирательно при каталитическом риформинге, является дегидрирогенизация шестичленных нафтенов. Второй важнейшей реакцией ароматизации является дегидроциклизация парафиновых углеводородов. При повышении температуры и снижении давления увеличивается термодинамически возможная глубина дегидрирования и дегидроциклизации, однако высокая температура промышленного процесса каталитического риформинга (480-540 °С) вызывает неизбежные в этих условиях реакции крекинга. Образующиеся осколки молекул могут насыщаться водородом, выделяющимся в результате основных реакций дегидри-рования или вступать в реакции уплотнения. Подавление реакций уплотнения, быстро дезактивирующих катализатор, возможно при условии высокого парциального давления водорода, образующегося при основных реакциях. Применение циркуляции водорода под давлением на промышленных установках каталитического риформинга позволило значительно увеличить длительность непрерывной работы катализатора, а также повысить пропускную способность установок. Однако на основные реакции дегидрирования повышенное давление влияет тормозящим образом, так как сдвигает равновесие в сторону увеличения концентрации исходного продукта. Как видно, соотношение между реакциями устанавливается в зависимости от термодинамических и кинетических факторов, поэтому соотношение выходов ароматических углеводородов, продуктов изомеризации и распада зависит от свойств катализатора и условий проведения реакции.

В качестве сырья была выбрана бензиновая фракция (60-180оС) Аксайской нефти. Разгонка нефти Аксайского месторождения с целью получения прямогонного бензина производилась на лабораторном аппарате АРН-2. Фракция выше 1800С в лабораторных условиях не исследовалась. Полученный прямогонный бензин подвергался физико-химическим исследованиям. Результаты исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1 Физико-химические показатели бензиновой фракции н.к. -180 0С


Температура отбора, 0С

Выход (на нефть), %

Плотность, p420.

г/см2Оптические свойства

nD20Содержание серы, %

Октановое число

Температура вспышки, 0С

н.к. -180 0С

16,5

0,7727

1,4167

0,01

62

36

Для более детального исследования прямогонный бензин был разделен на узкие фракции.

Таблица 2. Физико-химические показатели узких бензиновых фракцийТемпература отбора, 0С

Выход (на нефть), %

Плотность ,р420

г/см2Содержание серы

Содержание углеводородов

Ароматических

Нафтеновых

Парафиновых

62-105

3,8

0,7354

Следы

1,6

50,4

48

105-120

1,8

0,7608

0,036

2,6

58,3

39,1

120-140

3,2

0,7770

0,066

3,4

60,9

35,7

140-180

7,7

0,7960

0,081

7,1

63,8

29,1


Литература

1.Надиров Н.К.Нефть и газ Казахстана. В 2-х частях.Алматы.: Гылым, 1995.- 320с.

2.Омаралиев Т.О. Специальная технология производства топлива из нефти и газа. 2-е издание. – Астана:Фолиант, 2004. – 296 с.
Түйін

Әр түрлі тіке айдалған бензин фракциялары риформингте заманауи жоғарыактивті катализатор қолдану барысында мақсатты өнім: бензинннің жоғары октанды компонентін, бензол, толуол, ксилолдар және сутекті газ алуға мүмкіндік береді.


Summary

On catalytic reforming units process various straight-run petrol fractions with receiving target products: high-octane component of gasoline, benzene, toluene, xylols and hydrogenous gas.ЭЛЕКТРОНДЫҚ СХЕМАЛАРДЫ ҚЫСҚАРТУДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТӘСІЛІ
ф.-м.ғ.к. Байжуманов А.А. 2-курс ИФ-112 тобының студенті Мұңайдарова М

Қазақстан инженерлі-педагогикалық Халықтар достығы университеті, Шымкент,ҚазақстанКілттік сөз: минимал,тұйықты, элемент,интервал, құрал.

1-анықтама. Егер максимал жақтардан құралған Nf жиыннан кез келген біреуін жою арқылы алынған жиын Nf тің қапталүы болмаса, онда ол келтірілмейтін қапталу жиыны деп айтылады.

2-анықтама. Келтірілмейтін қапталу жиыны Nf ке сәйкес келетін д.қ.ф. тұйықты (геометриялық мағынада) деп айтылады.

Тұжырым. Геометриялық мағынадағы және I,II ауыстырулар негізінде алынған тұйықты д.қ.ф.лар ұғымы эквивалент.

Осы кезеңге дейін анықталған тұйықты, қысқартылған және минимал д.қ.ф.лар мынадай қатынаста болатындығын байқаймыз:

a) тұйықты д.қ.ф. қысқартылған д.қ.ф.дан кейбір мүшелерді жою жолымен алынады;

б) минимал д.қ.ф. (Lә ға салыстырмалы) тұйықты д.қ.ф. болады;

в) тұйықты д.қ.ф.лар ішінен минимал д.қ.ф. табылады.

Тұйықты д.қ.ф. құру әдісі : Nf жиынның қапталуы оның барлық Nk10,…,Nkm0 –максимал интервалдар жүйесінен құралатындығын білеміз.

Айталық Nf ={P1,…,Pλ}және Po берілген болсын, бұл жерде

Po Ï Nf-кез келген нүкте және f ≠1 деп есептейміз. Осыған байланысты ретінде мынадай тәсілге сәйкес кесте құрастырамыз (1-кесте):


0, егер Pj Ï Nki0;

σij=

1, егер Pj Î Nki0,
бұл жерде i=1,2,…,m; j=0,1,…,λ.

1-кесте


Po

P1PjPλ

Nk10

σ 10

σ 11σ1jσNki0

σ і0

σ i1σijσNkm0

σ m0

σ m1σmjσ

Бұл жерде PoÏ Nf болғандықтан бірінші баған нольдік , ал басқа бағандарда кемінде бір элемент бірге тең болады. Сондықтан бірінші баған басқа барлық бағандардан ерекше .

Әр бір j (0≤ j ≤ λ) үшін Pj баған 1 ге тең болған барлық жол нөмірлерінен құралған Ej жиынды табамыз.

Айталық Ej={ej1v,…,vejµ(j)} болсын. Осыған сәйкес кезектегідей өрнек құрастырамыз:j=1&n ( ei1 v …v ejµ(j) )

және e ні бульдік айнымалылар ретінде қарастырып &V → V&

түрлендірулер орындаймыз. Алынған логикалық өрнекте нөльдік, қайталанатын және ауысу мүмкін болған мүшелер үшін

A*¬A= 0, A*A=A, AvA= A, A v A= A

теңдіктерді қолданып қысқарту амалдарын орындаймыз. Табылған формула немесе функция келтірілмейтін қапталуды сипаттайды.

Қысқартылған д.қ.ф. арқылы минимал д.қ.ф. құру кезеңі

3-сызбада бейнеленген.

Бұл процестің өте қиын бөлігі болып түйықты д.қ.ф.лар құру болып есептеледі. Бірақта оны екі жағдай есебінен қысқарту мүмкін.Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Алтын күз Атырау облысы Атырау қаласы Махамбет ауданы Алға орта мектебінің Шағын орталық топ
2018 -> Ысқақова Айнұр Жанболатовқызы, СҚО, Ақжар ауданы, Айсары ауылы, «Айсары негізгі мектебі»
2018 -> Ә. Кекілбаевтың «Шыңырау» әңгімесіндегі Еңсеп бейнесі
2018 -> Қуыршақты шомылдыру
2018 -> Жарманың өнімдерінің құрамында
2018 -> Мектеп: №46 жобб мектебі Мерзімі: 5. 01. 2018ж №7 Мұғалім Митанова г сынып «Г» Оқушылар саны 12 Тақырып
2018 -> Казахская академия спорта и туризма сборник научных статей
2018 -> Сабақ тақырыбы: «Дәнекерлеудің мәні қызметі және түрлері»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет