Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік фармацевтика академиясыбет3/9
Дата04.03.2018
өлшемі1.52 Mb.
#19493
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ІІІ.Тапсырма:

1.Тақырып бойынша презентация дайындау (міндет түрде).

2.Тесттер немесе глоссарий дайындау (міндет түрде емес).

ІV.Орындау түрі: презентация дайындау.

Ү. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері: 1 және 2 косымшада көрсетілген.

VІ.Тапсыру мерзімдері: 7 -ші аптада.

VІІ. Әдебиет:

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.Қосымша:

1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000. 1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 2. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 3. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 4. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

ҮІІ. Бақылау :

Сұрақтар:

 1. Қан өндіру және лимфа жүйесі ісіктерінің жүктелуі қандай?

 2. Лейкоздардың макроскопиялық және микроскопиялық сипаттамасын береңіз?

 3. Лейкоздардың пато – морфогенезің атаңыз?

 4. Қан өндіру жүйесі ісіктерінің асқынуларымен өлім себептерің атаңыз?

 5. Қан өндіру жүйесі ісіктерінің патоморфозың атаңыз?Кредит-1

І. Тақырыбы: Аралық бақылау

II. Мақсаты: Өткен тақырыптар бойынша білімдерді меңгеруді бақылау, жалпыпатологиялық үдерістердің макроскопиялық және микроскопиялық көріністерін білу.

ІІІ. Өткізу түрі: Тестік тапсырмаларды шешу, ауызша сұрау.

ІV. Тақырып бойынша тапсырмалар:

А. Макропрепараттарды сипаттау.

Б. Микропрепараттардың микроскопиялық зеттеуі.

V. Таратылатын материалдар:

1. Тест тапсырмалары.

2. Макропрепараттар.

3. МикропрепараттарҮІ. Әдебиет:

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.Қосымша:

1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000. 1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 2. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 3. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 4. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

ҮІІІ. Бақылау :

А. Макро- және микропрепараттар бойынша сұрау

Макропрепараттар тізімі
 1. Бауырдың майлы дистрофиясы

 2. Көк бауыр амидоидозы (саголы көк бауыр)

 3. Бүйрек амилоидозы

 4. Өңеш лейкоплакиясы

 5. Бүйректен алынған тастары

 6. Өттен алынған тастар

 7. Тоқ ішек гангренасы

 8. Жүрек аневризмасы, шар тәрізді тромбы

 9. Жүрек инфаркты

 10. Крупозды пневмония

 11. Фибринозды перикардит (түкті жүрек)

 12. Лейомиома

 13. Фибромиома

 14. Липома

 15. Каверналы гемангиома

 16. Қолқа атеросклерозы, аневризмасы

 17. Бүріскен бүйрек

 18. Бронхопневмония

 19. Асқазанның ойық жарасы

 20. Асқазанның созылмалы атрофиялық гастриті

 21. Өкпенің каверналы туберкулезі

 22. Өкпенің миллиарлы туберкулезі

 23. Көз меланомасы

Микропрепараттар тізімі


 1. Бауырдың майлы дистрофиясы

 2. Эпидермистің мүйізгекті түлеуі

 3. Бүйрек амилоидозы

 4. Ми капиллярының стазы

 5. Аралас тромб

 6. Миокард инфаркты

 7. Өкпенің қоңыр-сұр индурациясы

 8. Бауырдың веналық толақандылығы (мускатты бауыр)

 9. Миға қан құйылу

 10. Миокардтың майлы дистрофиясы (жолбарыс терісіне ұқсас)

 11. Бүйрек эпители өзекшелерінің некрозы

 12. Сүйек бұлшық етінің некрозы

 13. Крупозды пневмония

 14. Қолқа атеросклерозы

 15. Бронхопневмония

 16. Созылмалы гастрит

 17. Өкпе туберкулезі

 18. Флегманозды аппендецит

 19. Склерома

 20. Жатырдың шырышты қабатының безді гиперплазиясы

 21. Қант диабеті кезіндегі ұйқы безінің атрофиясы

 22. Тері папилломасы

 23. Асқазанның аденокарциномасы

 24. Жалпақ жасушалы түлейтін тері рагы

 25. Лимфогранулематоз

 26. Миелолейкоз кезіндегі бауыр

 27. Сүйел тәрізді невусы

 28. Кардиосклероз

 29. Бауырдың порталды циррозы

 30. Саголы көк бауыр амилоидозы

Б. Тесттік тапсырмалар

1. Паренхиматозды диспротеиноз бұл:

 1. жасуша цитоплазмасында нәруыз алмасуының бұзылуы +

 2. дәнекер тінде май алмасуының бұзылуы

 3. дәнекер тінде нәруыз алмасуының бұзылуы

 4. жасуша цитоплазмасында май алмасуының бұзылуы

 5. ағзалардың паренхимасында және стромасында зат алмасуының бұзылуы

2. Гиалинді тамшылы дистрофияға тән:

 1. жасуша қызметінің төмендеуі +

 2. қабыну

 3. жасуша қызметінің күшеюі

 4. су, тұз алмасуының өзгерісі

 5. жасуша өлімі

3. Майлы дистрофия кезінде жүрек ... деп аталады.

 1. жолбарыстың терісіне ұқсас жүрек +

 2. бұқа жүрек

 3. майлы жүрек

 4. түкті жүрек

 5. сауытты жүрек

4. Майды анықтауға арналған бояу:

 1. Судан ІІІ +

 2. Пикрофуксин Ван Гизон бойынша

 3. Фукселин

 4. Конго қызыл

 5. Гематоксилин эозин

5. Гиалинді тамшылы дистрофияға ... тән.

 1. жасуша цитоплазмасындағы нәруыздың денатурациясы +

 2. жасуша ультрақұрылымы сақталуы

 3. жасуша цитоплазмасында судың болуы

 4. жасуша қызметінің күшеюі

 5. колликвациялық (сулы) некроз

6. Түлеу дистрофиясы бұл... .

 1. мүйізгектену процесінің күшеюі +

 2. жасуша ішіне әктердің жиналуы

 3. жасуша өлімі

 4. ісіктің дамуы

 5. жасуша көлемінің ұлғаюы

7. Майлы дистрофия кезінде бауырдың макроскопиялық өзгерісі:

 1. бауыр үлкейген, болбырап, қамыр тәрізді жұмсақ сары қоңыр түсті +

 2. бауыр кішірейген, тығыз, қара қоңыр түсті

 3. бауыр кішірейген, тығыз, сары жасыл түсті

 4. бауыр кішірейген, болбыр қара қызыл түсті

 5. бауыр кішірейген, болбыр, тоқ -қызыл түсті

8. Майлы дистрофия кезіндегі бауыр ... деп аталады.

 1. қаз бауыры тәрізді+

 2. тас жол тәрізді

 3. бұқа бауыр

 4. үлкен ақ бауыр

 5. тас тәрізді бауыр

9. Паренхиматозды дистрофия бұл:

 1. стромасында жасуша аралық заттардың зақымдалуы +

 2. организмнің жалпы жауап реакциясы

 3. шектеусіз өсуі

 4. жасушаның некрозы

 5. жасуша ішінде зат алмасуының бұзылуы

10. Жүректің майлы дистрофиясының микрокөрінісі:

 1. жасушаның ірі майтамшылы өзгерісі+

 2. миокардиоциттердің гипертрофиясы

 3. митохондрий ыдырауы

 4. кардиосклероз

 5. кардиомиоциттер некрозы

11. Амилоидоз кезіндегі көк бауыр ... деп аталады.

 1. саго тәрізді+

 2. жұпар жаңғақ тәрізді

 3. бүріскен

 4. ала

 5. түкті

12. Амилоидоздың даму механизмі:

 1. бейтабиғи синтез+

 2. инфильтрация

 3. декомпозиция

 4. трансформация

 5. резорбция

13. Қантамырлық стромалық дистрофия бұл:

 1. мукоидты ісіну+

 2. мүйізгекті

 3. гиалин тамшылы

 4. аралас

 5. баллонды

14. Гидропиялық дистрофия нәтижесі:

 1. колликвациялық некроз+

 2. мукоидты ісіну

 3. гиалиноз

 4. кері даму

 5. мүйізгекті дистрофия

15. Тіке некроздың формасы ... болып табылады.

 1. уытты+

 2. тамырлық

 3. аллергиялық

 4. трофоневроздық

 5. коагуляциялық

16. Некроздың клиникалық-морфологиялық формасы ... болып табылады.

 1. инфаркт+

 2. уытты некроз

 3. аллергиялық некроз

 4. трофоневроздық некроз

 5. жарақаттық некроз

17. Қысым салдарынан дененің беткей аймақтарының жансыздануы ... деп аталады.

 1. жауыр жара+

 2. секвестр

 3. инфаркт

 4. ылғалды гангрена

 5. құрғақ гангрена

18. Гангрена дамуы мүмкін ағза:

 1. өкпе+

 2. ми

 3. жатыр

 4. бауыр

 5. қуық

19. Тамырлық некроздың бір себебі болып табылады:

 1. тромбоз+

 2. жарақат

 3. интоксикация

 4. инфекция

 5. аллергиялық шок

20. Колликвациялық некроздың әдеттегі орны:

 1. ми+

 2. сүйектер

 3. дәнекер тін

 4. көк бауыр

 5. миокард

21. Некроздың қолайсыз нәтижесі:

 1. іріңдік ыдырау+

 2. оссификация

 3. организация

 4. инкапсуляция

 5. петрификация

22. Ішекте жиі дамитын некроздың түрі:

 1. гангрена+

 2. инфаркт

 3. жауыр жара

 4. нома

 5. секвестр

23. Сүйектерде жиі дамитын некроздың түрі:

 1. секвестр+

 2. жауыр жара

 3. гангрена

 4. инфаркт

 5. нома

24. Тіке некроздың формасы ... болып табылады.

 1. уытты

 2. тамырлық

 3. аллергиялық

 4. трофоневроздық

 5. коагуляциялық

25. Некроздың клиникалық-морфологиялық формасы ... болып табылады.

 1. жарақаттық некроз

 2. уытты некроз

 3. аллергиялық некроз

 4. трофоневроздық некроз

 5. инфаркт

26. Қысым салдарынан дененің беткей учаскелерінің жансыздануы бұл:

 1. жауыр жара

 2. секвестр

 3. инфаркт

 4. ылғалды гангрена

 5. құрғақ гангрена

27. Гангрена дамуы мүмкін ағза:

 1. бауыр

 2. жатыр

 3. мид

 4. өкпе

 5. қуық

28. Тамырлық некроздың бір себебі болып табылады:

 1. тромбоз

 2. интоксикация

 3. инфекция

 4. жарақат

 5. аллергиялық шок

29. Тамырлық некроз жиі дамитын ауру:

 1. жүректің ишемиялық ауруы

 2. туберкулез

 3. грипп

 4. алапес

 5. мерез

30. Колликвациялық некроздың әдеттегі орны:

 1. ми

 2. дәнекер тін

 3. сүйектер

 4. көк бауыр

 5. миокар

31. Некроздың қолайсыз нәтижесі:

 1. іріңдік ыдырау

 2. оссификация

 3. организация

 4. инкапсуляция

 5. петрификация

32. Өкпе гемосидерозының макроскопиялық айқындалуы:

 1. өкпенің қоңыр тығыздалуы+

 2. үлкен ала-ғұла өкпе

 3. бал ара ұясы тәрізді өкпе

 4. кисталы өкпе

 5. циррозды өкпе

33. Өкпенің қоңыр тығыздалуының себебі:

 1. гемосидерин түзілуімен жүретін эритроциттер диапедезі+

 2. меланиннің қарқынды синтезделуі

 3. тирозиннің тума жетіспеушілігі

 4. альвеолада липофусциннің жиналуы

 5. гематоидиннің артық мөлшерде жиналуы

34. Магистралды артериялық бағанамен қан ағымының қиындауы ... алып келеді.

 1. коллатералды гиперемияға+

 2. ангионевроздық гиперемияға

 3. анемиядан кейінгі гиперемияға

 4. вакатты гиперемияға

 5. қабынулық гиперемияға

35. Барометрлі қысымның төмендеуі ... алып келеді.

 1. вакатты гиперемияға+

 2. анемиядан кейінгі гиперемияға

 3. коллатералды гиперемияға

 4. ангионевроздық гиперемияға

 5. қабынулық гиперемияға

36. Веналар ісікпен қысылған кезде ... дамиды.

 1. веналық толақандылық+

 2. обтурациялық қаназдық

 3. компрессиялық қаназдық

 4. вакаттық гиперемия

 5. коллатералды гиперемия

37. Созылмалы веналық іркіліс кезіндегі бауыр ... деп аталады.

 1. жұпар жаңғақ тәрізді («мускатты»)+

 2. «қаз бауыр»

 3. «порфирлі»

 4. ақ

 5. майлы

38. Созылмалы веналық толақандылық кезінде бүйректерде .... дамиды.

 1. көкшiл тығыздану+

 2. диффузды гемосидероз

 3. iркiлiстiк склероз

 4. жұпар жаңғақ тәрізді цирроз («мускатты»)

 5. қоңыр тығыздану

39. Қан құйылу.. деп аталады:

 1. тіндерге қанның құйылуы және жиналуы+

 2. айналасындағы ортаға қанның құйылуы

 3. перикард қуысына қанның құйылуы және жиналуы

 4. плевра қуысына қанның құйылуы және жиналуы

 5. іш қуысына қанның құйылуы және жиналуы

40. Созылмалы жалпы веналық толақандылық кезінде көк бауырда ...болады:

 1. көкшіл тығыздану+

 2. жұпар жаңғақ тәрізді цирроз («мускатты»)

 3. некроздар

 4. қоңыр тығыздалу

 5. вакаттық толақандылық

41. Жалпы жедел веналық толақандалық ... кезінде дамиды.

 1. миокард инфаркты+

 2. жүрек ақауы

 3. кардиомиопатия

 4. созылмалы миокардит

 5. эндокард фиброэластозы

42. Артерия-веналық жыланкөз гиперемиясы ... кезінде дамиды.

 1. оқ жарақаты

 2. артерияның қысып қалған факторды алып тастаған

 3. негізгі магистральды тамырмен қанның ағымының тоқталуы

 4. тамырыдың нервтенуі бұзылғанда

 5. барометрлік қысым төмендеуі

43. Синусоидтардың тамырлануы ... кезінде дамиды.

 1. жалпы созылмалы веналық толақандылық

 2. жалпы жедел венозды толақандылық

 3. қан аздық

 4. артерия-веналық жыланкөз негізіндегі гиперемиясы

 5. ангионевроздық гиперемия

44. Бадд-Киари синдромының негізінде ... жатады.

 1. бүйрек веналарының облитерациялаушы тромбофлебиті

 2. жедел венозды толақандылық

 3. өкпенің қлңыр тығыздануы

 4. бүйректің көкшіл тығыздануы

 5. өкпе тамырларының эмболиясы

45. Қанның қайта таралуының нәтижесіндегі ишемия ... дамиды.

 1. анемиядан кейінгі гиперемияда

 2. ангиоспазмдық қан аздықта

 3. обтурациялық қан аздықта

 4. компрессиялық қаназдықта

 5. коллатералды гиперемияда

46. Веналар ісікпен қысылған кезде ... дамиды.

 1. веналық толақандылық

 2. компрессиялық қаназдық

 3. обтурациялық қаназдық

 4. вакаттық гиперемия

 5. коллатералды гиперемия

47. Созылмалы веналық іркіліс кезіндегі бауыр ... деп аталады.

 1. жұпар жаңғақ тәрізді («мускатты»)

 2. «қаз бауыр»

 3. «порфирді»

 4. цианозды

 5. майлы

48. Созылмалы веналық толақандылық кезінде бүйректерде .... дамиды.

 1. іркілістік склероз

 2. көкшіл тығыздану

 3. диффузды гемосидероз

 4. жұпар жаңғақ тәрізді цирроз («мускатты» цирроз)

 5. қоңыр тығыздану

49. Қан құйылу бұл:

 1. тіндерге қанның құйылуы және жиналуы

 2. айналасындағы ортаға қанның құйылуы

 3. перикард қуысына қанның құйылуы және жиналуы

 4. плевра қуысына қанның құйылуы және жиналуы

 5. іш қуысына қанның құйылуы және жиналуы

50 Өнімді қабыну ... сипатталады.

 1. гистиогенді және гематогенді жасушалардың көбеюімен+

 2. тіннің айқын зақымдануымен

 3. іріңді экссудаттың пайда болуымен

 4. фибринозды экссудаттың пайда болуымен

 5. эпителий элементтердің көбеюімен

51. Туберкулез гранулемасындағы некроздың сипаты:

 1. казеозды+

 2. аллергиялық

 3. фибриноидты

 4. колликвациялық

 5. балауыз тәрізді

52. Арнайы гранулема ... кезінде дамиды.

 1. мерез+

 2. іш сүзегі

 3. силикоз

 4. ревматизмдік аурулар

 5. бөртпелі сүзгек

53. Мерез кезіндегі өнімді қабынудың түрі:

 1. арнайы гранулематозды+

 2. диффузды, интерстициалды

 3. гранулематозды арнайы емес

 4. полипозды

 5. кондилломатоз

54. Фагоцитозға қатысушы жасушалар:

 1. макрофагтар+

 2. гепатоциттер

 3. лимфоциттер

 4. базофильдер

 5. эозинофильдер

55. Өнімдік қабыну кезіндегі тіндік реакция:

 1. пролиферация+

 2. экссудация

 3. склероз

 4. альтерация

 5. деструкция

56. Өнімді қабынуға ... жатқызады.

 1. өткір ұшты кондиломаларды+

 2. флегмонаны

 3. эмпиеманы

 4. крупозды қабынуды

 5. серозды қабынуды

57. Қабыну кезіндегі пролиферация фазасы...сипатталады.

 1. қабыну аймағындағы жасушалардың көбеюімен+

 2. тіннің зақымдануымен

 3. қан айналымының бұзылуымен

 4. фагоцитозбен

 5. экссудаттың түзілуімен

58. Бөгде зат айналасындағы өнімді қабынудың түрі:

 1. арнайы емес гранулематозды+

 2. интерстициалды

 3. арнайы гранулематозды

 4. полипозды

 5. кондилломатоз

59. Өнімді қабынуға тән нәтиже:

 1. склероз+

 2. сепсис

 3. тіннің ыдырауы

 4. жаралануы

 5. жылан көздің пайда болуыДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет