Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік фармацевтика академиясы


СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилерібет9/9
Дата04.03.2018
өлшемі1.52 Mb.
#19493
1   2   3   4   5   6   7   8   9

СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

Қосымша 1 және 2

Рефератты орындау критерилері: Тақырыбы, мақсаттары және міндеттері, актуалдылығы, мазмұны, қорытындысы, ғаламтордан алынған материалдар.

Реферат тиянақты және белгіленген уақытында орындау, кемінде 5 әдебиеттер көзін қолдану керек. Рефератты қорғау кезінде тақырыпқа сәйкес кестелер, таблицалар және суреттерді қолдану.

Әртүрлі дәрежелі қиындықта құрастырылған тестер – 10-нан кем емес.

Глоссарийда терминдердін саны – 20 – дан кем емес.Презентацияны орындау критерилері:

Тақырыбы, мақсаты, міндеттері, актуалдылығы, мазмұны, қорытындысы, әдебиеттер, ғаламтордан алынған материалдар. Презентация көлемі 15-20 слайдтан кем емес, белгілінген уақытында тапсыру. Кемінде 5 әдебиеттер көзін қолдану керек. Жазба материалдар презентация көлемінің 20-25 % аспау керек.

Әртүрлі дәрежелі қиындықта құрастырылған тестер – 10-нан кем емес.

Глоссарийда терминдердін саны – 15-тен кем емес.Тесттік тапсырмаларды орындау критерилері:

Тесттік тапсырмаларды құрастырғанда 10-нан кем емес болу керек. Уақытында тапсыру. Текстің негізі мазмұнды, нақты, дәл, ұқыпты құрыстырылуы керек. Жауаптары бір типті және адекватты болу керек.


Ағымдық бақылау – тесттік тапсырмаларды шешу, ауызша сұрау.

Ағымдық бақылау тәжірібелік сабақтын, СӨЖ бағалардан тұрады. Әр сабақтың максималды балл 100.

Ауызша жауап


Бақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Ауызша жауап

Өте жақсы

95-100;


90-94

баллға сәйкесСтудент жауап беру кезінде ешқандай қателік немесе сәйкессіздік жібермегенде қойылады. Пәннің және басқа пәндердің ғылыми жетістіктерін қолдана отырып, оқылатын пәннің теориясы мен концепциясына және бағыттарына сүйене отырып критикалық бағалау береді.

Жақсы

85-89;


80-84;

75-79


баллға сәйкес

Студент жауап беру кезінде маңызды қателік жібермегенде, студенттің өзінің түзетуімен принциптік сәйкессіздіктер мен қателіктер жібергенде, оқытушы көмегімен бағдарлама материалдарын жүйелей білгенде қойылады.

Қанағаттанарлық

70-74;


65-69;

60-64;


50-54

баллға сәйкесСтудент жауап беру кезінде принциптік сәйкессіздіктер мен қателіктер жібергенде, тек оқытушы көрсеткен оқу әдебиеттерімен шектеліп, материалдарды жүйелеуде едәуір қиыншылық танытқанда қойылады.

Қанағаттанарлық-сыз

0-49


баллға сәйкес

Студент жауап беру кезінде принциптік қателіктер жібергенде,сабақ тақырыбы бойынша негізгі әдебиетті қолданбаса, пәннің ғылыми терминологиясын пайдалана алмай, ойсыз, стилистикалық қателіктер жібергенде қойылады.

Тест тапсырмаларды құрастыруБақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Тест тапсыр-маларды құрастыру


Өте жақсы

95-100;


90-94

баллға сәйкесТест сұрақтары 10-нан кем емес құрастырылған. Уақытында тапсырылды. Текст негізі мазмұнды. Тест тапсырмала-ры нақты, дәл, ұқыпты құрыстырылған. Жауаптары бір типті және адекватты. Жауаптар алгоритмі бар. Дұрыс жауапта-ры дәл белгіленген.
Жақсы

85-89;


80-84;

75-79


баллға сәйкес

Тест сұрақтары 10-нан кем емес құрастырылған. Уақытында тапсырылды. Текст негізі мазмұнды. Тест тапсырмала-ры нақты, дәл, ұқыпты құрыстырылған. Жауаптары бір типті емес.
Қанағаттанарлық

70-74;65-69;60-64;

50-54

баллға сәйкесТест сұрақтары 10-нан кем емес құрасты-рылған. Текст негізі мазмұнсыз. Тест тапсырмалары нақты емес, дәл емес, ұқыпсыз құрыстырылған. Жауаптары бір типті емес. Жауаптар алгоритмі бар. Дұрыс жауаптары дәл белгіленбеген.
Қанағаттанарлық-сыз

0-49


баллға сәйкес

Тест сұрақтары 10-нан кем құрастырыл-ған. Текст негізі мазмұнсыз, сұрақ дұрыс қойылмаған. Жауаптары бір типті емес. Дұрыс жауапта-рының жауабы 50% төмен, дәл белгіленбеген.

Тест тапсырмаларды орындауБақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Тест тап-

сырмаларды орындау
Өте жақсы

95-100; 90-94

баллға сәйкес


90-100% дұрыс жауап

Жақсы

85-89; 80-84; 75-79

баллға сәйкес


75-89% дұрыс жауап

Қанағаттанарлық

70-74; 65-69; 60-64;

50-54баллға сәйкес


50-74% дұрыс жауап

Қанағаттанарлық-сыз 0-49 баллға сәйкес

50% төмен дұрыс жауап


Аралық бақылау – тестілеу және ауызша сұрау түрінде коллоквиум. Әр коллоквиумның максималды баллы 100.
Тестілеу және ауызша сұрау түрінде коллоквиум

Бақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Тестілеу және ауызша сұрау

түрінде коллоквиум
Өте жақсы

95-100;


90-94

баллға сәйкесСтудент жауап беру кезінде ешқандай қателік немесе сәйкессіздік жібермегенде қойылады. Пәннің және басқа пәндердің ғылыми жетістіктерін қолдана отырып, оқылатын пәннің теориясы мен концепциясына және бағыттарына сүйене отырып критикалық бағалау береді. Тест сұрақтарына 90-100% дұрыс жауап берді.

Жақсы

85-89;


80-84;

75-79


баллға сәйкес

Студент жауап беру кезінде маңызды қателік жібермегенде, студенттің өзінің түзетуімен принциптік сәйкессіздіктер мен қателіктер жібергенде, оқытушы көмегі-мен бағдарлама материалдарын жүйелей білгенде қойылады. Тест сұрақтарына 75-89% дұрыс жауап берді.

Қанағаттанарлық

70-74;


65-69;

60-64;


50-54

баллға сәйкесСтудент жауап беру кезінде принциптік сәйкессіздіктер мен қателіктер жібергенде, тек оқытушы көрсеткен оқу әдебиеттері-мен шектеліп, материалдарды жүйелеуде едәуір қиыншылық танытқанда қойылады.

Тест сұрақтарына 50-74% дұрыс жауап берді.Қанағаттанарлық-сыз

0-49


баллға сәйкес

Студент жауап беру кезінде принциптік қателіктер жібергенде,сабақ тақырыбы бойынша негізгі әдебиетті қолданбаса, пәннің ғылыми терминологиясын пайдала-на алмай, ойсыз, стилистикалық қателік-тер жібергенде қойылады. Тест сұрақтарына 50% төмен дұрыс жауап берді.

Реферат дайындау және қорғауБақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Реферат дайындау және қорғау


Өте жақсы

95-100;


90-94

баллға сәйкесРеферат кемінде 5 әдебиеттер көзінен алынып, тиянақты, компьютерде басылған, 10 беттен кем емес, студенттің өз ойымен жазылып белгіленген уақы-тында жазылып тапсырылған және рефе-рат тақырыбына сәйкес кестелер, таблица-лар, суреттермен толықтырылған. Рефе-ратты қорғау кезінде студент тексті оқымай, айтып береді, берілген сұрақтарға сенімді, қатесіз жауап береді.

Жақсы

85-89;


80-84;

75-79


баллға сәйкес

Реферат кемінде 5 әдебиеттер көзінен алынып, компьютерде басылған, 10 беттен кем емес, студенттің өз ойымен жазылып белгіленген уақытында жазылып тапсы-рылған және реферат тақырыбына сәйкес кестелер, таблицалар, суреттермен толық-тырылған. Рефератты қорғау кезінде студент тексті оқымай, айтып береді, берілген сұрақтарға жауап беруде аздаған қателіктер жіберді.

Қанағаттанарлық

70-74;


65-69;

60-64;


50-54

баллға сәйкесРеферат кемінде 5 әдебиеттер көзінен алынып, компьютерде басылған, 10 беттен кем емес, бел жазылған Рефератты қорғауда тексті оқиды. Берілген сұрақтарға сенімсіз және қателіктермен жауап береді.

Қанағаттанарлық-сыз

0-49


баллға сәйкес

Реферат кемінде 5 әдебиеттер көзінен алынып, компьютерде басылған, 10 беттен кем емес, компьютерде басылған, ұқыпсыз жазылып, уақытында тапсырылмады. Рефератты қорғау кезінде тексті оқиды. Сұрақтарға жауап беруде бағдарлама материалдарынан ауытқып, дұрыс жауап бермеді.

Презентация дайындау және қорғауБақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Презентация дайындау және қорғау


Өте жақсы

95-100;


90-94

баллға сәйкесПрезентация көлемі 15-20 слайдтан кем емес, белгілінген уақытында, студенттің өз ойымен орындалған. 5-тен кем емес әдебиеттер көзі пайдаланылған. Слайдтар мазмұнды және ойлы. Презентацияны қорғау кезінде автор тақырып бойынша терең білімін көрсете білді. Сұрақтарды талқылау барысында ешқандай қателіктер жіберген жоқ.
Жақсы

85-89;


80-84;

75-79


баллға сәйкес

Презентация көлемі 15-20 слайдтан кем емес, белгілінген уақытында, студенттің өз ойымен орындалған. 5-тен кем емес әдебиеттер көзі пайдаланылған. Слайдтар мазмұнды және ойлы. Презентацияны қорғау кезінде автор тақырып бойынша білімінің жақсы екенін көрсетті. Сұрақтар-ға жауап беруде аздаған қателіктер жіберіп, оны өзі түзеп отырды.
Қанағаттанарлық

70-74;


65-69;

60-64;


50-54

баллға сәйкесПрезентация көлемі 15-20 слайдтан кем емес, белгілінген уақытында, орындалған. 5-тен кем емес әдебиеттер көзі пайдаланылған. Слайдтар мазмұнсыз.Сұрақтарға жауап беру кезінде және талқылауда қателіктер болды.
Қанағаттанарлық-сыз

0-49


баллға сәйкес

Презентация белгіленген уақытта тапсы-рылған жоқ, көлемі 15-20 слайдтан аз. Әдебиеттер тізімі 5-тен кем. Слайдтар мазмұнсыз. Презентацияны қорғау кезінде автор көптеген қателіктер жіберді. Өз материалдарынан ауытқып кеткенде қойылады.

Ережеге сәйкес, оқыту барысында бірнеше бақылау түрі колданылады. Оқу журналына орташа бағасы қойылады.


Қосынды баға келесі кесте бойынша шығарылады (ағымдық рейтинг + қорытынды рейтинг):


Әріп жүйесімен бағалау

Баллдың сандык эквиваленті

Пайыздық қатынасы

Дәстүрлі жүйесімен бағалау

А

4,0

95-100%

Үздік

А-

3,67

90-94%

В+

3,33

85-89%

Жақсы


В

3,0

80-84%

В-

2,67

75-79%

С+

2,33

70-74%

Қанағаттанарлық


С

2,0

65-69%

С-

1,67

60-64%

D+

1,33

55-59%

D

1,0

50-54%

F

0

0-49%

ҚанағаттанарлықсызҚорытынды бақылау – тестілеу және тәжірибелік дағдыларды қабылдау (ОҚТЕ) түрінде емтихан.

Емтиханға пәннің бағдарламасын толық игерген және жіберілу рейтингісінің алған студенттер жіберіледі.

ЖРБ (жіберілу рейтингісінің бағасы) = практикалық сабақтардың орта бағасы

+ СӨЖ орта бағасы.


ЖРБ 0,6 коэффициентіне көбейтіледі. Минималды ЖРБ – 50 балл

(50х0,6=30). Максималды ЖРБ – 100 балл (100х0,6=60).


ҚБ (қорытынды баға) = ЖРБ+ҚББ

мұнда ЖРБ – жіберілу рейтингісінің бағасы 60%;

ҚББ – қорытынды бақылау бағасы 40%

(40% – тестілеу).

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет