Оңтүстік Казақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы


Бақылау: (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)жүктеу 1.75 Mb.
бет11/11
Дата18.02.2019
өлшемі1.75 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

8. Бақылау: (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1.Тест сұрақтарына жауап беру.

2.Жағдайлық есептерді шығару.

3.Кеспе сұрақтарын тақырып бойынша толтыру.

4.Тапсырмада берілген сұрақтарға жауап беру.
10

1.Тақырыбы: Дернәсілдері адам ағзасында миграцияланатын паразиттердің патогенді әсері мен биологиясы (larva migrans): спарганоз, цистицеркоз, ценуроз, токсокароз, анизакидоз, ангиостронгилез. Экологиясы, морфологиясы, зақымдауы, даму циклының ерекшеліктері.

2.Мақсаты: Алған білімдерін пайдаланып адам ағзасында тек қана миграцияны тудыратын паразиттерді, дернәсілдерін диагностикалау мен алдын алуды қамтамасыз ету мақсатында олар тудыратын аурулардың диагностикалау әдістерін және эпидемиологиясын, биологиясын оқып үйрену.

3.Тапсырма:

1. Larva migrans ұғымының анықтамасы..

2. Larva migrans терілік түрі.

3. Larva migrans висцеральді түрі.

4. Спарганоздың экологиялық, морфологиялық, даму циклы, жұғу жолдарының ерекшеліктері, эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

5. Цистицеркоздың экологиялық, морфологиялық, даму циклы, жұғу жолдарының ерекшеліктері, эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

6. Ценуроздың экологиялық, морфологиялық, даму циклы, жұғу жолдарының ерекшеліктері, эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

7. Анизакидоз экологиялық, морфологиялық, даму циклы, жұғу жолдарының ерекшеліктері, эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

8. Ангиостронгилез экологиялық, морфологиялық, даму циклы, жұғу жолдарының ерекшеліктері, эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

4. Орындау түрі: Студент төменде келтірілген СӨЖ формаларының жиынтығының бір нұсқасын пайдаланып, СӨЖ тапсырмаларын орындауы қажет.

СӨЖ тапсыру формалары:

№1) реферат + глоссарий.

№2) доклад + глоссарий.

№3) презентация + глоссарий.

№4) буклет + глоссарий.5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері: СӨЖ тапсырмаларын бағалау – оның әрбір формаларының бағасының қосындысының орташа бағасы болып табылады. Мысалы: нұсқалар 1: орташа балл 3,15, реферат (3,3) + глоссарий (3,0). Жалпы баға 3,3 + 3,0= 3,15.

6. Тапсыру мерзімі: - 12 апта

7. Әдебиет:

Негізгі:

1. Биология. Под ред. В.Н. Ярыгина. Кн. 1, 2. М., Высшая школа, 2004, 320 с.

2. Биология. А.П.Пехов. Учебник для ВУЗов. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012.-656 с.

2. Казымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. – Астана, 2006, 2007.

3. Медицинская биология и генетика/ Под.ред. Куандыкова Е.У., Алматы, 2004

4. Паразитарные болезни. Найт Р. Пер. с англ. -М.:Медицина, -1985, - 416 с.

5. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник /В.И. Покровский и др. -2-е изд. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2004 – 816 с.

6. Тропические болезни: Учебник/ Под ред. Шуваловой Е.П. – М.: Медицина,1996. – 544 с.Қосымша:

1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных, «Высшая школа», М., 1981 г.

2. Догель В.А. Курс общей паразитологии. «Учпедгиз», М.,1941 г.

3. Атлас по зоопаразитологии. : Чебышев Н.В., Далин М.В., Гусев В.К. и др. –М.: Интерхим, 1997. 161 с.4. Инфекционные и паразитарные болезни (в 3-х томах). Возианова Ж.И., М.:Изд. «Здоровье», 2002, 2500 с.

5. Иксодовые клещи - паразиты и переносчики инфекций. Балашов Ю.С.,Изд. «Наука», 1998, 330 с.

6. Членистоногие, опасные для жизни и здоровья человека. Изд.
КазНУ, 2004, 197 с.

7. Экологическая паразитология. Кеннеди К., Изд. «Мир», 1978, 233 с.

8. Учебник паразитологии с энтомологией. Осиповский А.И. Изд. «Мед. Литература», 1959, 222 с.

9. Руководство по паразитологии человека. Павловский Е.Н. Изд. «АН СССР», 1949, 1022 с.8. Бақылау: (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1.Тест сұрақтарына жауап беру.

2.Жағдайлық есептерді шығару.

3.Кеспе сұрақтарын тақырып бойынша толтыру.

4.Тапсырмада берілген сұрақтарға жауап беру.
11

1.Тақырыбы: Адам терісінің эктопаразиттері, әрі адамның трансмиссивті ауру қоздырғыштарын тасымалдаушы ретіндегі кенелердің эпидемиологиялық маңызы. Биологиясы, патогенді әсері, профилактикасы.

2.Мақсаты: Алған білімдерін пайдаланып кенелердің биологиясын, эпидемиологиясын және олармен күрес шараларын, адамның трансмиссивті ауруларының қоздырғыштарын тасымалдаушылармен, адам терісінің эктопаразиттері мен адам тұрғын үйін мекендеушілер тудыратын аурулардың алдын алу мақсатында оқып үйрену.

3.Тапсырма:

1. Буынаяқтылар типіне жалпы сипаттама: морфологиясы, таралуы, медицинадағы маңызы.

2. Өрмекшітәрізділер класына жалпы сипаттама: морфологиясы, таралуы, медицинадағы маңызы.

3. Кенелер отрядына жалпы сипаттамасы: морфологиясы, таралуы, медицинадағы маңызы.

4. Иксодалық кенелер тұқымдастығының сипаттамасы: таралуы, медицинадағы маңызы.

5. Аргаз кенелер тұқымдастығына сипаттама: таралуы, медициналық маңызы.

6. Акаритәрізді кенелер тұқымдастығына сипаттама: таралуы, медицинадағы маңызы.

7. Кенелердің эпидемиологиялық маңызы.4. Орындау түрі: Студент төменде келтірілген СӨЖ формаларының жиынтығының бір нұсқасын пайдаланып, СӨЖ тапсырмаларын орындауы қажет.

СӨЖ тапсыру формалары:

№1) реферат + глоссарий.

№2) доклад + глоссарий.

№3) презентация+ глоссарий.

№4) буклет + глоссарий.5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері: СӨЖ тапсырмаларын бағалау – оның әрбір формаларының бағасының қосындысының орташа бағасы болып табылады. Мысалы: нұсқалар 1: орташа балл 3,15, реферат (3,3) + глоссарий (3,0). Жалпы баға 3,3+3,0= 3,15.

6. Тапсыру мерзімі: - 13 апта

7. Әдебиет:

Негізгі:

1. Биология. Под ред. В.Н. Ярыгина. Кн. 1, 2. М., Высшая школа, 2004, 320 с.

2. Биология. А.П.Пехов. Учебник для ВУЗов. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012.-656 с.

2. Казымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. – Астана, 2006, 2007.

3. Медицинская биология и генетика/ Под.ред. Куандыкова Е.У., Алматы, 2004

4. Паразитарные болезни. Найт Р. Пер. с англ. -М.:Медицина, -1985, - 416 с.

5. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник /В.И. Покровский и др. -2-е изд. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2004 – 816 с.

6. Тропические болезни: Учебник/ Под ред. Шуваловой Е.П. – М.: Медицина,1996. – 544 с.Қосымша:

1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных, «Высшая школа», М., 1981 г.

2. Догель В.А. Курс общей паразитологии. «Учпедгиз», М.,1941 г.

3. Атлас по зоопаразитологии. : Чебышев Н.В., Далин М.В., Гусев В.К. и др. –М.: Интерхим, 1997. 161 с.4. Инфекционные и паразитарные болезни (в 3-х томах). Возианова Ж.И., М.:Изд. «Здоровье», 2002, 2500 с.

5. Иксодовые клещи - паразиты и переносчики инфекций. Балашов Ю.С.,Изд. «Наука», 1998, 330 с.

6. Членистоногие, опасные для жизни и здоровья человека. Изд.
КазНУ, 2004, 197 с.

7. Экологическая паразитология. Кеннеди К., Изд. «Мир», 1978, 233 с.

8. Учебник паразитологии с энтомологией. Осиповский А.И. Изд. «Мед. Литература», 1959, 222 с.

9. Руководство по паразитологии человека. Павловский Е.Н. Изд. «АН СССР», 1949, 1022 с.8. Бақылау: (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1.Тест сұрақтарына жауап беру.

2.Жағдайлық есептерді шығару.

3.Кеспе сұрақтарын тақырып бойынша толтыру.

4.Тапсырмада берілген сұрақтарға жауап беру.
12

1.Тақырыбы: Бунақденелілер класы өкілдерінің медициналық маңызы мен биологиясы: таракандар, биттер, бүргелер, қандалалар.

2.Мақсаты: Алған білімдерін пайдаланып бунақденелілер класы тарақандар, биттер, бүргелер, қандалалар отрядының өкілдері тудырған аурулардың алдын алу мақсатында олардың эпидемиологиясын, биологиясын және күрес шараларын оқып үйрену.

3.Тапсырма:


  1. Бунақденелілер класына жалпы сипаттама.

  2. Төменде көрсетілген өкілдердің биологиясы, эпидемиологиялық маңызы, күрес шаралары:

а) биттер отряды,

б) кенелер отряды,

г) таракандар отряды,

д) құрт-құмырсқалардың тропикалық түрлері.

3. Бунақденелілердің медицинадағы маңызы.

4. Орындау түрі: Студент төменде келтірілген СӨЖ формаларының жиынтығының бір нұсқасын пайдаланып, СӨЖ тапсырмаларын орындауы қажет.

СӨЖ тапсыру формалары:

№1) реферат + глоссарий.

№2) доклад + глоссарий.

№3) презентация+ глоссарий.

№4) буклет + глоссарий.5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері: СӨЖ тапсырмаларын бағалау – оның әрбір формаларының бағасының қосындысының орташа бағасы болып табылады. Мысалы: нұсқалар 1: орташа балл 3,15, реферат (3,3) + глоссарий (3,0). Жалпы баға 3,3+3,0= 3,15.

6. Тапсыру мерзімі: - 13 апта

7. Әдебиет:

Негізгі:

1. Биология. Под ред. В.Н. Ярыгина. Кн. 1, 2. М., Высшая школа, 2004, 320 с.

2. Биология. А.П.Пехов. Учебник для ВУЗов. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012.-656 с.

2. Казымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. – Астана, 2006, 2007.

3. Медицинская биология и генетика/ Под.ред. Куандыкова Е.У., Алматы, 2004

4. Паразитарные болезни. Найт Р. Пер. с англ. -М.:Медицина, -1985, - 416 с.

5. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник /В.И. Покровский и др. -2-е изд. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2004 – 816 с.

6. Тропические болезни: Учебник/ Под ред. Шуваловой Е.П. – М.: Медицина,1996. – 544 с.Қосымша:

1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных, «Высшая школа», М., 1981 г.

2. Догель В.А. Курс общей паразитологии. «Учпедгиз», М.,1941 г.

3. Атлас по зоопаразитологии. : Чебышев Н.В., Далин М.В., Гусев В.К. и др. –М.: Интерхим, 1997. 161 с.4. Инфекционные и паразитарные болезни (в 3-х томах). Возианова Ж.И., М.:Изд. «Здоровье», 2002, 2500 с.

5. Иксодовые клещи - паразиты и переносчики инфекций. Балашов Ю.С.,Изд. «Наука», 1998, 330 с.

6. Членистоногие, опасные для жизни и здоровья человека. Изд.
КазНУ, 2004, 197 с.

7. Экологическая паразитология. Кеннеди К., Изд. «Мир», 1978, 233 с.

8. Учебник паразитологии с энтомологией. Осиповский А.И. Изд. «Мед. Литература», 1959, 222 с.

9. Руководство по паразитологии человека. Павловский Е.Н. Изд. «АН СССР», 1949, 1022 с.8. Бақылау: (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1.Тест сұрақтарына жауап беру.

2.Жағдайлық есептерді шығару.

3.Кеспе сұрақтарын тақырып бойынша толтыру.

4.Тапсырмада берілген сұрақтарға жауап беру.
13

1.Тақырыбы: Қос қанатты бунақденелілер өкілдерінің биологиясы мен медициналық маңызы: масалар, шыбындар, бәкене шыбын, шіркей, ақбас құмыты, сона, оқолақ.

2.Мақсаты: Алған білімдерін пайдаланып қосқанатты бунақденелілер өкілдері масалар, москиттер, шіркейлер, ақбастар, соналар, шыбындар мен бөгелектер тудырған аурулардың алдын алу мақсатында олардың эпидемиологиясын, биологиясын және күрес шараларын оқып үйрену.

3.Тапсырма:

1. Бунақденелілер класына жалпы сипаттама.

2. Қосқанатты бунақденелілер отряды өкілдерінің биологиясы, эпидемиологиялық маңызы және күрес шаралары:

а) масалар,

б) москиттер,

в) шіркейлер,

г) ақбастар,

д) соналар,

е) шыбындар мен бөгелектер.

3. Бунақденелілердің медицинадағы маңызы.4. Орындау түрі: Студент төменде келтірілген СӨЖ формаларының жиынтығының бір нұсқасын пайдаланып, СӨЖ тапсырмаларын орындауы қажет.

СӨЖ тапсыру формалары:

№1) реферат + глоссарий.

№2) доклад + глоссарий.

№3) презентация+ глоссарий.

№4) буклет + глоссарий.5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері: СӨЖ тапсырмаларын бағалау – оның әрбір формаларының бағасының қосындысының орташа бағасы болып табылады. Мысалы: нұсқалар 1: орташа балл 3,15, реферат (3,3) + глоссарий (3,0). Жалпы баға 3,3+3,0= 3,15.

6. Тапсыру мерзімі: - 14 апта

7. Әдебиет:

Негізгі:

1. Биология. Под ред. В.Н. Ярыгина. Кн. 1, 2. М., Высшая школа, 2004, 320 с.

2. Биология. А.П.Пехов. Учебник для ВУЗов. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012.-656 с.

2. Казымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. – Астана, 2006, 2007.

3. Медицинская биология и генетика/ Под.ред. Куандыкова Е.У., Алматы, 2004

4. Паразитарные болезни. Найт Р. Пер. с англ. -М.:Медицина, -1985, - 416 с.

5. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник /В.И. Покровский и др. -2-е изд. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2004 – 816 с.

6. Тропические болезни: Учебник/ Под ред. Шуваловой Е.П. – М.: Медицина,1996. – 544 с.Қосымша:

1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных, «Высшая школа», М., 1981 г.

2. Догель В.А. Курс общей паразитологии. «Учпедгиз», М.,1941 г.

3. Атлас по зоопаразитологии. : Чебышев Н.В., Далин М.В., Гусев В.К. и др. –М.: Интерхим, 1997. 161 с.4. Инфекционные и паразитарные болезни (в 3-х томах). Возианова Ж.И., М.:Изд. «Здоровье», 2002, 2500 с.

5. Иксодовые клещи - паразиты и переносчики инфекций. Балашов Ю.С.,Изд. «Наука», 1998, 330 с.

6. Членистоногие, опасные для жизни и здоровья человека. Изд.
КазНУ, 2004, 197 с.

7. Экологическая паразитология. Кеннеди К., Изд. «Мир», 1978, 233 с.

8. Учебник паразитологии с энтомологией. Осиповский А.И. Изд. «Мед. Литература», 1959, 222 с.

9. Руководство по паразитологии человека. Павловский Е.Н. Изд. «АН СССР», 1949, 1022 с.8. Бақылау: (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т.б.)

1.Тест сұрақтарына жауап беру.

2.Жағдайлық есептерді шығару.

3.Кеспе сұрақтарын тақырып бойынша толтыру.

4.Тапсырмада берілген сұрақтарға жауап беру.
14

1.Тақырыбы: Паразиттік бунақденелілермен күресудің әдістері мен жеке әрі қоғамдық профилактикасы.

2.Мақсаты: Паразиттік буынаяқтылармен күресу шаралары, жеке және жалпы алдын алуды меңгеру.

3.Тапсырма:


  1. Определение понятия генетической карты хромосом

  2. Г.Стертевант и первая генетическая карта хромосом дрозофилы

  3. Этапы картирования генов

  4. Цитогенетические карты

  5. Группы сцепления и их определение путем картирования

  6. Карты генома

4. Орындау түрі: Студент төменде келтірілген СӨЖ формаларының жиынтығының бір нұсқасын пайдаланып, СӨЖ тапсырмаларын орындауы қажет.

СӨЖ тапсыру формалары:

№1) реферат + глоссарий.

№2) доклад + глоссарий.

№3) презентация+ глоссарий.

№4) буклет + глоссарий.5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері: СӨЖ тапсырмаларын бағалау – оның әрбір формаларының бағасының қосындысының орташа бағасы болып табылады. Мысалы: нұсқалар 1: орташа балл 3,15, реферат (3,3) + глоссарий (3,0). Жалпы баға 3,3+3,0= 3,15.

6. Тапсыру мерзімі: - 14 апта

7. Әдебиет:

Негізгі:

1. Биология. Под ред. В.Н. Ярыгина. Кн. 1, 2. М., Высшая школа, 2004, 320 с.

2. Биология. А.П.Пехов. Учебник для ВУЗов. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012.-656 с.

2. Казымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. – Астана, 2006, 2007.

3. Медицинская биология и генетика/ Под.ред. Куандыкова Е.У., Алматы, 2004

4. Паразитарные болезни. Найт Р. Пер. с англ. -М.:Медицина, -1985, - 416 с.

5. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник /В.И. Покровский и др. -2-е изд. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2004 – 816 с.

6. Тропические болезни: Учебник/ Под ред. Шуваловой Е.П. – М.: Медицина,1996. – 544 с.Қосымша:

1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных, «Высшая школа», М., 1981 г.

2. Догель В.А. Курс общей паразитологии. «Учпедгиз», М.,1941 г.

3. Атлас по зоопаразитологии. : Чебышев Н.В., Далин М.В., Гусев В.К. и др. –М.: Интерхим, 1997. 161 с.4. Инфекционные и паразитарные болезни (в 3-х томах). Возианова Ж.И., М.:Изд. «Здоровье», 2002, 2500 с.

5. Иксодовые клещи - паразиты и переносчики инфекций. Балашов Ю.С.,Изд. «Наука», 1998, 330 с.

6. Членистоногие, опасные для жизни и здоровья человека. Изд.
КазНУ, 2004, 197 с.

7. Экологическая паразитология. Кеннеди К., Изд. «Мир», 1978, 233 с.

8. Учебник паразитологии с энтомологией. Осиповский А.И. Изд. «Мед. Литература», 1959, 222 с.

9. Руководство по паразитологии человека. Павловский Е.Н. Изд. «АН СССР», 1949, 1022 с.8. Бақылау: (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1.Тест сұрақтарына жауап беру.

2.Жағдайлық есептерді шығару.

3.Кеспе сұрақтарын тақырып бойынша толтыру.

4.Тапсырмада берілген сұрақтарға жауап беру.
15

1.Тақырыбы: «Медициналық гельминтология» және «Медициналық арахноэнтомология» тараулары бойынша аралық бақылау.

2.Мақсаты: Аралық бақылау тақырыбы бойынша студенттердің алған білімдерінің деңгейін бағалау және меңгерілген білімнің сатысы мен тереңдігін айқындау.

3.Тапсырма:

1. Жалпақ құрттар типіне жалпы сипаттама.

2. Трематодтар класына сипаттамасы.

3. Трематодтар тіршілік циклі: қожайын мен дернәсілдік түрлердің ауысуы.

4. Трематодтардың әртүрлілігі және олардың патогендік әсері.

5. Фасциола тіршілік циклы: қожайын мен дернәсілдік түрлердің ауысуы.

6. Фасциолопсис тіршілік циклы: қожайын мен дернәсілдік түрлердің ауысуы.

7. Фасциолёз эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

8. Ланцеттәрізді қансорғыштардың тіршілік циклы: қожайын мен дернәсілдік түрлердің ауысуы.

9. Мысық қансорғышының тіршілік циклы: қожайын мен дернәсілдік түрлердің ауысуы.

10. Қытай қансорғышының тіршілік циклы: қожайын мен дернәсілдік түрлердің ауысуы.

11. Дикроцелиоз, опистрохоз және клонорхоздың эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

12. Өкпе қансорғышының тіршілік циклы: қожайын мен дернәсілдік түрлердің ауысуы.

13. Қансорғыш - шистосомның тіршілік циклы: қожайын мен дернәсілдік түрлердің ауысуы.

14. Ішектік, зәржыныстық және жапондық шистосомдар тудырған шистосомдардың эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі мен алдын алуы.

15. Опистархоз, парагонимоздың эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

16. Цестодалар класының сипаттамасы.

17. Цепеннің тіршілік циклы: қожайын мен дернәсілдік түрлердің ауысуы.

18. Тениоз, цистицеркоз, гименолепидоз, эхинококкоз, альвеококкоз, дифиллоботриоздың эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

19. Эхинококктың тіршілік циклы: қожайын мен дернәсілдік түрлердің ауысуы.

20. Эхинококкоздың эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

21. Қазақстандағы осы аурудың эпидемиологиялық жағдайы.

22. Альвеококтың тіршілік циклы: қожайын және дернәсілдік түрлердің ауысуы.

23. Альвеококкоздың эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

24. Жұмыр құрттар типіне жалпы сипаттама.

25. Жұмыр құрттар класының паразитті өкілдерін эпидемиологиялық жіктеу. Жұмыр құрттар класының паразитті өкілдерінің географиялық таралуы.

26. Аскарида мен үшкір құрттың морфологиясы, географиялық таралуы және тіршілік циклы.

27. Аскаридоз бен энтеробиоздың эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

28. Жұмыр құрттар типіне жалпы сипаттама.

29. Қылбас құрт пен риштаның морфологиясы, тіршілік циклы және географиялық таралуы.

30. Трихоцефалоз және дракункулез эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

31. Анкилостома мен угрицаның морфологиясы, тіршілік циклы және географиялық таралуы.

32. Анкилостомидоз бен стронгилоидоздың эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

33. Трихинелла және филярийдің морфологиясы, тіршілік циклы және географиялық таралуы.

34. Трихинелез, вухерериоз, бругиоз, лоаоз, онкоцерхоздың эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

35. Larva migrans ұғымының анықтамасы.

36. Larva migrans терілік түрі.

37. Larva migrans висцеральді түрі.

38Спарганоз, цистицеркоз, ценуроз, анизакидоз, анггиостронгилездың экологиялық, морфологиялық, даму циклы, жұғу жолдарының ерекшеліктері, эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы, клиникалық көрінісі, емдеуі және алдын алуы.

39. Буынаяқтылар типіне жалпы сипаттама: морфологиясы, таралуы, медицинадағы маңызы.

40. Өрмекшітәрізділер класына жалпы сипаттама: морфологиясы, таралуы, медицинадағы маңызы.

41. Кенелер отрядына жалпы сипаттамасы: морфологиясы, таралуы, медицинадағы маңызы.

42. Иксодалық кенелер тұқымдастығының сипаттамасы: таралуы, медицинадағы маңызы.

43. Аргаз кенелер тұқымдастығына сипаттама: таралуы, медициналық маңызы.

44. Акаритәрізді кенелер тұқымдастығына сипаттама: таралуы, медицинадағы маңызы.

45. Кенелердің эпидемиологиялық маңызы.

46. Буынаяқтылар класына жалпы сипаттама.


  1. 47. Төменде көрсетілген өкілдердің биологиясы, эпидемиологиялық маңызы, күрес шаралары:

а) биттер отряды,

б) кенелер отряды,

г) таракандар отряды,

д) құрт-құмырсқалардың тропикалық түрлері.

48. Қосқанатты бунақденелілер отряды өкілдерінің биологиясы, эпидемиологиялық маңызы және күрес шаралары:

а) масалар,

б) москиттер,

в) шіркейлер,

г) ақбастар,

д) соналар,

е) шыбын және бөгелектер.

49. Бунақденелілердің медицинадағы маңызы.4. Орындау түрі: семинар, тесттер, кеспе сұрақтар, ауызша сұрау, дәріс тезистері, тапсырмалар.

5. Аралық бақылауды орындау және бағалау критерилері: тест арқылы коллоквиум, ауызша сұрау, жағдайлық есептер шығару, кеспе сұрақтар толтыру.

6. Тапсыру мерзімі: - 15 апта

7. Әдебиет:

Негізгі:

1. Биология. Под ред. В.Н. Ярыгина. Кн. 1, 2. М., Высшая школа, 2004, 320 с.

2. Биология. А.П.Пехов. Учебник для ВУЗов. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012.-656 с.

2. Казымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. – Астана, 2006, 2007.

3. Медицинская биология и генетика/ Под.ред. Куандыкова Е.У., Алматы, 2004

4. Паразитарные болезни. Найт Р. Пер. с англ. -М.:Медицина, -1985, - 416 с.

5. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник /В.И. Покровский и др. -2-е изд. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2004 – 816 с.

6. Тропические болезни: Учебник/ Под ред. Шуваловой Е.П. – М.: Медицина,1996. – 544 с.Қосымша:

1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных, «Высшая школа», М., 1981 г.

2. Догель В.А. Курс общей паразитологии. «Учпедгиз», М.,1941 г.

3. Атлас по зоопаразитологии. : Чебышев Н.В., Далин М.В., Гусев В.К. и др. –М.: Интерхим, 1997. 161 с.4. Инфекционные и паразитарные болезни (в 3-х томах). Возианова Ж.И., М.:Изд. «Здоровье», 2002, 2500 с.

5. Иксодовые клещи - паразиты и переносчики инфекций. Балашов Ю.С.,Изд. «Наука», 1998, 330 с.

6. Членистоногие, опасные для жизни и здоровья человека. Изд.
КазНУ, 2004, 197 с.

7. Экологическая паразитология. Кеннеди К., Изд. «Мир», 1978, 233 с.

8. Учебник паразитологии с энтомологией. Осиповский А.И. Изд. «Мед. Литература», 1959, 222 с.

9. Руководство по паразитологии человека. Павловский Е.Н. Изд. «АН СССР», 1949, 1022 с.8. Бақылау: (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1.Тест сұрақтарына жауап беру.

2.Жағдайлық есептерді шығару.

3.Кеспе сұрақтарын тақырып бойынша толтыру.4.Тапсырмада берілген сұрақтарға жауап беру.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет