Ответы 2 тура областной заочной школы олимпийского резерва румцдо "Ертіс дарыны" на 2015-2016 учебный год биология 8-9 сыныпДата04.05.2019
өлшемі63 Kb.
#133158

Ответы 2 тура областной заочной школы олимпийского

резерва РУМЦДО "Ертіс дарыны" на 2015-2016 учебный год
БИОЛОГИЯ
8-9 сынып
1. Сүт тектес жолдар (млечники). Шырын ерекше жасушаларда пайда болады. Өсімдіктердің сүт тектес жолдарының екі түрі кездеседі:

- мүшелі (күрделігүлділер, апиын тұқымдастар, шырмауықтар, қоңыраугүлділер) – тірі жасушалардан пайда болады;

- мүшелі емес (қалақай, кейбір сүттігендер, кутр өсімдіктері) – тұқым ұрықтарында бір немесе бірнеше көпядролы жасуша салынған. Олар өздігінен бір бірімен бірікпейді.

Сүт тектес жолдардың тамырлары түтікше тәріздес, паренхимды ұлпадан пайда болады. Шырыны латекс деп аталады. Бұлардан жоғары молекулалы қосылыстарды (каучук, гуттаперч (гутта)) алады. Каучук резеңке өңдірісінде пайдаланылады. Гуттаперч изоляцялық материал ретінде қолданылады. Сүт тектес жолдарда паразиттер болады (жалғанаяқтылар, трипаносома).


2. А) 4, 5, 12, 13, 20, 24, 28

В) 3, 8, 9, 14, 15, 21, 25

С) 2, 6, 7, 17, 16, 2, 26

Д) 1, 10, 11, 18, 19, 23, 27


3. 1) венозды қуыс

2) жүрекше

3) ұарынша

4) артериалды конус

5) артериалды конустың рудименті

6) аорта түйіні

Қанның жылжуы сумен қатарлас жүреді. Алдымен, қан сумен айқасқан кезде, оттек градиенті жоғары болады. Кейін екі сұйықтық қатарлас жүрген кезде, су мен қанның қанығуы бірдей болғанша, градиент төмендей бастайды. Нәтижесінде қанның қанығуы максималды нүктеден төмен болады, сондықтан жеткіліксіз.

4.

- жүрек қарыншаларының бұлшық еттері дем алды– 50 жас

- жүрекшелердің бұлшық еттері дем алды – 70 жас

- ашпалы қақпақшалар (створчатые клапаны) жабық болды – 30 жас

- жартылай тәрізді қақпақшалар (полулунные клапаны) жабық болды – 50 жас
5. 1) ақуыз – 125 г

2) 110, 5г ақуыз ыдырады

3) 422 г оттегі

Әр тапсырма 10 ұпаймен бағаланады. Барлығы: 50 ұпай
10 сынып
1.

Жауап:


Топтар

I балдырлар

II саңырауқұлактар

III

қыналар


IV мүктер

V плаундар

VI

папоротниктерӨсімдіктер

6, 11, 12

14, 15,16
9,10
7,8

Элементтер

Е, ж, з, ф, и

Д, у, х, к.

Г, с, л

В, р, ж

М, п

А,б,н,о

2. қоздырғыш – тайга кенесі, ауру – тайга энцефалиті


3. А) ақуыздар

А) көктемдегі споралы өсімдік

Б) жазғы ассимиляциялаушы өсімдік
Масақша (Колосок) – спорангиялары бар спора жапырақшасы

Спорогенді жасуша


1 және 2 редукционды бөлінуі


Тетрада
Спора (сыртқы көрінісіне қарағанда бірдей, бірақ өскенде:

♀өскін ♂өскін
ұрықтанған зигота (ұрық)

Спорофит - жазғы және көктемгі бола алады


5.

200 – 8 ден А,А, В,В, С,С, Д,Д.

400 – 4 тен А, В, С, Д

Әр тапсырма 10 ұпаймен бағаланады. Барлығы: 50 ұпай

11сынып
1. Тамырдың сіңіру зонасында тамыр шашақтары болады. Су топырақтан тамыр шашақтарына мембрана арқылы өтеді. Осмостық қысымы төмен ерітіндіден одан жоғары осмостық қысымы бар ерітіндіге. Немесе су жоғары су потенциалы бар ерітіндіден одан төмен су потенциалы бар ерітіндіге жылжиды (топырақтан тамырға, тамыр қабығынан ксилемаға, тамыр қысымы және жапырақтың сору күші арқылы жоғарыға көтеріледі). Су молекуласының қабілеттілігі арқылы когезия (тұтасу) және адгезияға (жабысу) байланысты болып келеді.
2. Газ балықтың жүзу торсылдағына қаннан қан тамырларының қабырғалары арқылы кіреді. Балықтар қимылдаған кезде жүзу торсылдағы қан құрамындағы газдардың мөлшерін реттейді.
3. Сау ағзаға бастауды дұрыс жыныс жасушалары береді. Бұзылулар тұқым қуалау апаратына байланысты болады. Физикалық, химиялық факторлар, радиациялар, қоршаған орта әсерін тигізеді. Аномалиялар пайда болуы мүмкін.
4. Ішкі қанқаның пайда болуы (шеміршекті) (КЕМБРИЙ). Прокариоттардың құрлыққа шығуы. Панцирлі жақсүйексіздердің үстемдігі, сыртқы сүйекті қанқаның пайда болуы (ОРДОВИК). Өсімдіктердің (псилофиттер) және құршаяндардың құрлыққа шығуы (СИЛУР). Өзендерде балытардың көбеюі, алғашқы қосмекенділердің, ашық тұқымдылардың пайда болуы (ДЕВОН). Кәдімгі қылқан жапырақтылар, алғашқы ұшатын насекомдар (КАРБОН). Өсімдіктердің өзгеріу, ашық тұқымдылардың пайда болуы, бауырымен жорғалаушылардың өрлеуі (ПЕРМЬ).
5. Ауылдың дін қызметшісінің көзқарастары – оның арманы. «Бигль» кемесінде саяхаттанғанда эволюциялық көзқарастардың алды болған кез. Ғылыми жетістіктер 1) зерттеулер 2) ғылыми еңбектер 3) табиғатқа эволюциялық көзқарастар.

Әр тапсырма 10 ұпаймен бағаланады. Барлығы: 50 ұпай

8-9 класс
1. Млечники. Сок вырабатывается в особых клетках. Существуют два типа млечников:

- членистые (сложноцветные, маковые, вьюнковые, колокольчиковые) – образуются из живых клеток;

- не членистые (крапивные, некоторые молочайные, кутровые, ластовневые) – один или несколько многоядерных клеток заложены в зародыше семян. Они самостоятельно не соединяются между собой.

Сосуды млечников трубчатые, образуются в паренхимной ткани. Сок называется – латексом. Из них получают каучук, гуттаперч – гутта – высокомолекулярные углеводы. Каучук применяется в резиновой промышленности. Гуттаперч – как изоляционный материал. В млечниках могут находится паразиты (жгутиковые, трипаносома).10 баллов

2.

А) 4, 5, 12, 13, 20, 24, 28

В) 3, 8, 9, 14, 15, 21, 25

С) 2, 6, 7, 17, 16, 2, 26

Д) 1, 10, 11, 18, 19, 23, 27

10 баллов
3. 1) венозная пазуха

2) предсердие

3) желудочек

4) артериальный конус

5) рудимент артериального конуса

6) луковице аорты

Движение крови идет параллельно току воды. В начале, при соприкосновении крови с водой, градиент кислорода велик, по мере дальнейшего параллельного течения обеих жидкостей градиент уменьшается, пока насыщение крови и воды не будет одинаковым. В результате насыщение крови будет значительно ниже максимальной точки и поэтому будет недостаточным.
10 баллов

4.

- отдыхали мышцы желудков сердца – 50 лет

- отдыхали мышцы предсердий – 70 лет

- были закрыты створчатые клапаны – 30 лет

- были закрыты полулунные клапаны – 50 лет 10 баллов
5. 1) Белка – 125 г

2) подверглось распаду – 110, 5г белка

3) 422 г кислорода

10 баллов

Каждое задание оценивается по 10 бальной шкале. Итого: 50 баллов

10 класс
1.


Группы

I водоросли

II

грибы


III лишайники

IV мхи

Vплауны

VI папоротники

Растения

6, 11, 12

14, 15,16
9,10
7,8

Элементы

Е, ж, з, ф, и

Д, у, х, к.

Г, с, л

В, р, ж

М, п

А,б,н,о

2. возбудитель – таежный клещ, Заболевание – таежный энцефалит


3. А) белки
4. Нарисовать схему чередования поколений у хвоща, указав спорогенную клетку и изменения количества хромосом.

А) весеннее спороносное растение

Б) летнее ассимилирующее растение
Колосок – споролистик со спорангиями

Спорогенная клетка


1 и 2 редукционное деление


Тетрада
Спора (внешне одинаковые, но при прорастании образуется :

♀Заросток ♂заросток
Оплодотворенная зигота (зародыш)

Спорофит - может летний и весенний


5.

200 по 8 А,А, В,В, С,С, Д,Д.400 по 4 А, В, С, Д
Каждое задание оценивается по 10 бальной шкале. Итого: 50 баллов

11 класс
1. В зоне всасывания корня находятся корневые волоски. Вода поступает из почвенного раствора в корневые волоски через мембрану. Из раствора с низким осмотическим давлением в раствор с более высоким осмотическим давлением. Или вода перемещается из области с высоким водным потенциалом в область с более низким водным потенциалом, т.е. из почвы в корень, через кору корня в ксилему, вверх благодаря корневому давлению и сосущей силой листа. Благодаря способности молекулы воды к когезии (сцеплению) и адгезии (прилипанию).
2. Газ в плавательном пузыре , выделяется из крови через стенки капиллярных сосудов. При движении рыбы плавательный пузырь регулирует содержание газов в крови.
3. Начало здоровому организму дают нормальные половые клетки. Нарушения могут быть связаны с изменением наследственного аппарата. Действуют физические, химические факторы, радиации, окружающая среда. Могут появиться аномалии.
4. Появление внутреннего скелета (хрящевого) (черепные) (КЕМБРИЙ). Выход прокариот на сушу. Господство панцирных бесчелюстных, появляется наружный костный скелет (ОРДОВИК). Выход растений (псилофиты) и скорпионов на сушу (СИЛУР). В морях расцвет рыб, появляются первые земноводные, голосеменные (ДЕВОН). Настоящие хвойные растения, первые летающие насекомые (КАРБОН). Меняются наземные растения, образуются голосеменные, расцвет пресмыкающихся (ПЕРМЬ).
5. Взгляды сельского священника – его мечта. Во время путешествия на корабле «Бигль» - начало эволюционных взглядов. Развитие мысли о изменяемости живой природы. Научные достижения: 1) исследования 2) научные труды 3) эвоюционные взгяды на природу

Каждое задание оценивается по 10 бальной шкале. Итого: 50 баллов


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет