Оѕтїстік ќазаќстан мемлекеттік


Ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейдіжүктеу 1.98 Mb.
бет3/12
Дата04.03.2018
өлшемі1.98 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.

Экология және тұрақты даму саласындағы құзыреттілік


PUBMED, MEDLINE, Web on science, Web on Knowledge берілген базалардан ақпараттарды хабарлай алады;

-өзінің жеке зерттеу жұмыстарын презентация түрінде мамандарға да, маман еместерге жеткізуге қабілетті;

-қоршаған орта жағадайы туралы мәліметтер алып, оны талдайды және қоршаған орта нысандарын зерттейді


Р17

Кәсіпкерлік құзыреттілігі-табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы жаңа заңды құжаттар туралы мәліметтерді хабарлайды;

- мамандарға да, маман еместерге де табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы жаңа заңды құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар жайлы ақпараттарды хабарлайды;Р27

«Компьютерлік және ақпараттық» құзыреттілігі

-қоршағант орта жағдайын жақсарту мәселелері бойынша мәліметтерді ақпараттар технологиялары арқылы хабарлайды

Р10

«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі

- табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау сапасын реттейтін

Р6


«Ғылыми зерттеулер дағдыларының» құзыреттілігі

-қоршаған ортаны қорғау мен халық денсаулығын жақсарту үшін қажетті оқулықтармен арнайы анықтамаларды және ғылыми ақпараттарды талдайды;

- қоршаған ортаны қорғау мен халық денсаулығын жақсарту бойынша алынған ақпараттарды хабар-лайды және қорытын-дылайды;

-зерттеу саласы бойынша жүргізілген ғылими зерттеулерді талдап, өзінің жеке ойын ұсынады;

- алынған зерттеу нәтижелерін презентация, доклад түрінде рәсімдеп, ғылыми және студенттік конференцияларда ұсынада.Р21

«Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі(мәдени құзыреттілік, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасай білу қабілеттілігі, шеттілділік құзыреттілігі)

-зерттеу саласы бойынша ақпараттарды жинақтап, талдап, бұқара алдына шығып ұсынуға қабілетті;

- ғылыми зерттеулерді жүргізу мен жоспарлау бойынша өзінің шеберлігі мен білімін студенттерге, оқытушыларға, экзаменато-рларға жеткізуге қабілетті;

- бақыланатын деректер мен фактлерді және олардың себеп-салдарының қарым-қатынасын түсіндіреді


Р26
Оқытудың дербес зейінін әрі қарай жалғастыру

-медициналық экология

-микробиология

-патологиялық физиология

- қоршаған орта және халық денсаулығы

- жалпы гигиена


2.5. Реквизитке дейінгі: мектеп бағдарламасы шеңберіндегі биология, география, химия, математика, физика.

2.6. Реквизиттен кейінгі: медициналық экология, микробиология, патологиялық физиология, қоршаған орта және халық денсаулығы, коммуналдық гигиена, балалар мен жасөспірімдер гигиенасы.
2.7. Пәннің қысқаша мазмұны:

Экологияның ғылым саласы ретіндегі анықтамасы. Экологияның мақсаты, міндеттері жəне зерттеу əдістері. Экологиялық білімдердің қалыптасуы мен дамуының қысқаша тарихы. Экологияның бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология, глобалдық экология. Экологияның

өзге ғылым салаларымен өзара байланыстылығы. Экологияның практикалық міндеттерді шешудегі рөлі. Экологиялық проблемалар, олардың осы заманғы экономикалық жəне саяси үрдістердегі алатын орны мен рөлі. “Тұрақты даму” ұғымына анықтама жəне тұрақты даму тұжырымдамасын іске асырудағы экологияның рөлі.
2.8 Тақырыптық жоспары (дәрістердің, тәжірибелік сабақтардың):тақырыптар, өткізу түрі мен ұзақтығы.

2.8.1. Дәрістің тақырыптық жоспары
Тақырыбы__Өткізу__түрі__Ұзақты-__лығы'>Тақырыбы

Өткізу

түрі

Ұзақты-

лығы

1

“Тұрақты даму” концепциясы. Табиғи ресурстар жəне табиғатты ұтымды пайдалану – тұрақты даму аспектілерінің бірі.

Шолу


2

2

Биосферадағы тұрақсыздықтың пайда болуының анторпогендік факторлары.

Мәселелік

2

3

Қазіргі заманның əлеуметтік-экологиялық мәселелері жəне тұрақты даму.

Мәселелік

2

4

Табиғатты қорғау жəне тұрақты даму.

Мәселелік

2

5

Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының өзекті экологиялық мәселелері.

Шолу

2
Барлығы:
10


2.8.2 Тәжірибелік сабақтың тақырыптық жоспарыТақырыбы

Өткізу түрі

Ұзақты-

лығы

1

Экология – табиғатты қорғау мен табиғатты ұтымды пайдаланудың теориялық негізі.

Теориялық сұрақтарды талқылау

2

2

Негізігі тіршілік орталары, олардың сипаттамалары.

Популяция – түрдің тіршілік ету формасы, популяцияның негізгі критерийлері.Теориялық сұрақтарды талқылау

2

3

Негізгі биогендік элементтердің экожүйедегі айналымы. Экожүйелердің орта түзушілік рөлі жəне бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру.

Іскерлік ойын

2

4

Биосфераның құрылысы жəне биосфера шекаралары.

В.И.Вернадскийдің ноосфера туралы ілімінің Тұрақты даму тұжырымдамасын қалыптастырудағы бағыттаушы рөлі.


Пікір-талас2

5

Табиғат және қоғамның стратегиялық өзара қатынасы. Тұрақты даму концепциясы.

Дөңгелек үстел

2

6

Адамзат қоғамының табиғи ресурстармен қамтамасыз етілу мәселесі. Қоршаған орта жəне тұрғындардың денсаулығы.

Пікір-талас

2

7

Қазіргі заманның əлемдік экологиялық мәселелері бойынша халықаралық конвенциялар мен келісімшарттар.

Жұптасып жұмыс жасау

2

8

Қазақстан Республикасының ерекше қорылатын табиғи территориялары.

Қоршаған ортаның сапасы жəне тұрғындардың денсаулығы.Кіші топпен жұмыс

2

9

“Үшінші əлем” мәселелері. Мешеуліктен құтылу -тұрақты дамудың өзекті мəселесі.

Іскерлік ойын2

10

Өмір шындығы жəне тұрақты дамуды қамтамасыз етудің ықтимал уақыт кезеңдері.

Пікір-талас

2
Барлығы:
20


2.8.3 Студенттің өзіндік жұмысына арналған тапсырмаларТақырыбы

Тапсыру түрі

Бақылау кестесі (мерзімі көрсетіледі)

Сағат саны

1

Казақстан Республикасындағы экология ғылымының даму тарихы.

Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

2-7апта

3

2

Экожүйелердің негізгі энергетикалық түрлері және олардың ерекшеліктері.

2-7апта

3

3

Ноосфера биосфераның жоғарғы эволюция сатысы ретінде. Ноосфера туралы В.И.Вернадскийдің ілімі.

2-7апта

3

4

Адамның биосфералық үрдісінде алатын орыны. Адамды қоршаған ортасы және өзіне тән ерекшілік.

2-7апта

3

5

Қоршаған ортаның физикалық, химиялық және биологиялық факторлары.

2-7апта

3

6

Атмосфералық ауаның ластануының экологиялық мәселелері

2-7апта

3

7

Судың ластануының қоршаған ортаға әсері.

2-7апта

3

8

Топырақтың антропогенді ластануының халық денсаулығына әсері

2-7апта

3

9

Қазақстанның фаунасы мен флорасының түрлік әртүрлілігі.

2-7апта

3

10

Аралық бақылау

Әңгімелесу, тестілеу

8 апта

3

11

Биоресурстардың экологиялық мәселелері

Реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру

9-14апта

3

12

Қазақстан Республикасының ерекше қорылатын табиғи территориялары.

Қоршаған ортаның сапасы жəне тұрғындардың денсаулығы.9-14апта

3

13

Қазіргі кездегі қалалардың экологиялық мәселелері.

9-14апта

3

14

Қазіргі кездегі ауылдық елді мекендердің экологиялық мәселелері.

9-14апта

3

15

Қоршаған ортаның мониторингі туралы түсінік, оның негізгі түрлері.

9-14апта

3

16

Мониторингтің бірлестірілген мемлекеттік жүйесі, мақсаты, міндеттері, қызметтері.

9-14апта

3

17

ҚР-ң тұрақты даму концепциясы.

9-14апта

3

18

ҚР-ң экологиялық кодексі, негізгі түсініктері.

9-14апта

3

19

Қазақстанның жекелеген аймақтар мысалында қоршаған орта сапасын жақсартуға арналған іс шаралар

9-14апта

3

20

Аралық бақылау

Әңгімелесу, тестілеу

15апта

3
Барлығы :60


2.9. Негізгі және қосымша әдебиет:

Негізгі:

1. Колумбаева С.Ж., Білдебаева Р.М. Жалпы экология. Алматы, «Қазақ университеті», 2006. 1. Бигалиев А.Б., Халилов М.Ф., Шарипова М.А. Основы общей экологии Алматы, «Қазақ университеті», 2007.

 2. Жамалбеков Е.Ү., Білдебаева Р.М. Жалпы топырақтану жəне топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы, Қазақ университеті, 2000.

 3. Акимова Т.А., Хаскин В.В.. Экология. Человек-экономика-биота-среда., М., «ЮНИТИ», 2007.

 4. Шилов И.А. Экология. М.: Высшая школа, 2001.

 5. Ильин В.И.. Экология, М., «Перспектива», 2007.

 6. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. М., «ФАИР­ПРЕСС»,2003.

 7. Никаноров А.М., Хорунжая Т.А.. «Глобальная экология», М., ЗАО, «Книгасервис», 2003.

 8. Марфенин Н.Н. Концепция «устойчивого развития» в развитии / Россия в окружающем мире: 2002 (Аналитический ежегодник) // Под общей редакцией: Данилова-Данильяна В.И., Степанов С.А. –М.:Изд-во МНЭПУ, 2002.

 9. Национальные доклады о состоянии окружающей природной среды в Республике Казахстан в 2000-2006 г.г.. Алматы, 2001-2007 г.г.

 10. Никаноров А.М., Хорунжая Т.А.. «Глобальная экология», М., ЗАО, «Книга сервис», 2003.

Қосымша:

1. Хандогина Е.К, Герасимова Н.А., Хандогина А.В.. Экологические основы природопользования, М., «Форум», 2007.

2. Гутенев В.В., Денисов В.В., Камышев А.П., Москаленко А.П., Нагибеда Б.А., Осадчий С.Ю., Хорунжий Б.И. Промышленная экология, М., «МарТ», 2007.

3. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й., Беренс В.В. Ш. Пределы роста. Москва: МГУ, 1991.

4. Концепция экологического образования РК. Астана, 2002.

5. Концепция экологической безопасности РК. Астана, 2002.

6. Экологический кодекс РК, Астана 2007 г.

7. Экология. Под ред. Денисова В.В. Ростов-на-Дону: МарТ, 2002.

8. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. Экологические основы природопользования. М.: 2001.
2.10. Оқытудың және сабақ берудің әдістері:


 • Дәрістер: шолу, мәселелік.

 • Тәжірибелік сабақтар: теориялық сұрақтарды талқылау, іскерлік ойын, пікір-талас, дөңгелек үстел, жұптасып жұмыс жасау, кіші топпен жұмыс.

 • Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысы: реферат, презентация, тақырып бойынша глоссарий, сөзжұмбақ, тест тапсырма-ларын құрастыру.


2.11 Білімдерін бағалау белгілері және ережелері: әр деңгейде білімдерін бағалау (ағымдық, аралық, қорытынды бақылау) шкаласы және белгілері, білімдерінің барлық түрлерін (аудиториялық, СӨЖ) бағалау ережелері.

 • Ағымды бағалау: тестілеу, ауызша сұрау.

 • Аралық бақылау: әнгімелесу және тестілеу.

 • Қорытынды бағалау: компьютерлік тестілеу.

Білімдерін бағалау шкаласы және белгілері, білімдерінің барлық түрлерін (аудиториялық, СӨЖ) бағалау ережелері

Ағымдық бақылау:

уызша сұрау

Бақылау түрі


Бағалау


Бағалау белгілері

Ауызша сұрау


Өте жақсы

Бағалауға сай:

А (95-100);

А- (90-94)
Егер студент жауап беру кезінде ешқандай қате және түсінбеушілік жібермесе қойылады. Пән бойынша теориялар, концепциялар мен бағыттарға сүйене отырып, оған

критикалық бағалап, басқа пәндердегі ғылыми жетістіктерді қолданса қойылады.Жақсы

Бағалауға сай:

В+( 85-89);

В (80-84);

В- (75-79).


Егер студент жауап беру кезінде дөрекі қате жібермесе, қағидасыз түсінбеушіліктер не болмашы қате жіберіп, оны студенттің өзі жойса, оқытушының көмегімен бағдарламаны материалдарды жүйелендірсе қойылады.

Қанағаттанарлық

Бағалауға сай:

С+ (70-74);

С (65-69);

С-( 60-64);

D+(50-54)Егер студент жауап беру кезінде қағидасыз түсінбеушіліктер не қате жіберіп, тек оқытушы ұсынған оқу әдебиеттерімен шектелсе, материалдарды жүйелендіруде үлкен қиындықтарға тап болса қойылады.

Қанағаттанарлықсыз

Бағалауға сай:Р (0-49)


Егер студент жауап беру кезінде қағидалы түсінбеушіліктер жіберіп, тақырып бойынша тақырыпқа сай негізгі әдебиеттермен жұмыс жасамаса, пән бойынша ғылыми терминологияны қолдана алмай, дөрекі стилистік және логикалық қателермен жауап берген жағдайда қойылады.

-тестілеу

Бақылау түрі


Бағалау


Бағалау белгілері

Тест тапсырмаларын орындау


Өте жақсы


86-100% дұрыс жауапЖақсы


75-85% дұрыс жауапҚанағаттанарлық


50-74% дұрыс жауапҚанағаттанарлықсыз


50%-дан кем дұрыс жауап

-студентің өзіндік жұмысын бағалау:

Пән 2 кредитті құрайды, онда студент 2 СӨЖ орындайды. СӨЖ-на максималды балл – 100, тапсырманы толығымен, қойылатын талапқа сай және белгіленген мерзімде тапсыруы тиіс.

СӨЖ-ді орындау түрлеріне қойылатын талаптар:

1. Реферат - тақырыбы, мақсаты мен міндеттері, мазмұны, өзектілігі, сұрақтар, кортынды мен ұсыныстан тұрады. Реферат көлемі 5-8 бет, Мазмұны - кіріспе, нөмер тізбесі және бөлімдер атаулары, қорытынды, ұсыныс, қолданылған әдебиеттер беріледі. Кіріспе 1-2 беттен тұрады, онда тақырып, мақсаты, міндеттері, өзектілігі көрсетіледі.Әдебиетке шолу 3-5 бет, онда студент авторлар айтқан ой пікір, ұсыныстарды өзі бағалайды. Қорытынды міндеттерге сәйкес 2-5 пункттен жасалады. Реферат жазуға қойылатын талап: сауаттылық, нақтылық, материалды баяндауда логикалық ойлау реттілігі, фактілер келтіріліп, нұсқа әрі дәлділік болу керек. Формат А4 Times New Roman, шрифт 14, шеті жоғары, төмен, оң жағы- 2 см, сол жағы - 3 см;

Реферат бағалау баяндаудың нұсқалығы, нақтылығы, реттілігі, мәселені жақсы білуі, кәсіби дайындығы, сұрақтарға жауап беруі бағаланады.

2. Презентация - оған қойылатын талаптар: Стиль - безендірудің бір тұтас стилі, презинтациядан көңіл аударатын стиль болмау керек және қосымша ақпарат мәтін мен суреттен көп болмау керек; Фон - салқын тон таңдалу керек (жасыл, қара көк); Түсті қолдану- бір слайдта үштен артық түс қолданылмау қажет; Анимациялық эффектілер - мүмкіндігінше компьютерлік анимацияны қолданыңыз, бірақ ол слайдтан көңіл аудармайтын болу керек, ақпаратты көрсету; Ақпараттың мазмұны - қысқа сөз бен сөйлем қолдану, тарау аттары аудиторияның көңілін аудартатындай болуы керек; Бетте орналасу тәртібі -ақпарат көлденеңінен орналасу керек,

негізгі ақпарат экранның ортасында орналасуы керек, атаулар суреттердің астында орналасуы керек; Шрифтер- тараудың атаулары үшін – 24 кем емес;

Ақпараттар үшін – 18 кем емес, Ақпаратты бөлу үшін қалың шрифт, курсив қолданылады; Бөлу әдістері - Рамкалар, шекаралар қолданылады: Әртүрлі түсті шрифтер, белгі, сурет, диаграмма, сызбалар қолданылады; Ақпарат көлемі - бір слайдты көп ақпаратпен толтырудың қажеті жоқ; Слайд түрлері - әртүрлі слайд жасау үшін мәтін, кесте, диаграммалар қолдану қажет. Бір тақырыпқа 15 слайд дайындау керек.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет