ОқУ Әдістемелік кешен инженерлік графикажүктеу 207.29 Kb.
Дата03.06.2018
өлшемі207.29 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМК құжатының 3-деңгейі

ОӘК

ОӘК 042-Х.1.ХХ/01-2013

ОӘК

оқытушыға арналаған «Инженерлік графика» пәнінің жұмыстық бағдарламасы№1 басылым 10.01.2013


ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

«Инженерлік графика»5В042100 – «Дизайн» мамандығына

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013ОӘК 042-Х.1.ХХ/01-2013

№1 басылым 10.01.2013

12 беттен 2 бет


Алғы сөз
1 әзірлеген

Құрастырған ___________ «10» 12 2013 ж.Битимирова А.М.,

«Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының аға оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНҒАН

2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасының отырысында.

Хаттама № _____, «_____» ______________ 2013 ж.,

Кафедра меңгерушісі __________ / М.С. Мырзаканов/
2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында

Хаттама № _____ , «_____» ______________ 2013 ж.,

Төраға ____________________ / /
3 БЕКІТІЛГЕН

Университетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп, баспаға ұсынылды


Хаттама № ____, «_____» ____________________ 2013 ж.

ОӘК төрайымы __________ / /


БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


ОӘК 042-Х.1.ХХ/01-2013

№1басылым 10.01.2013
Мазмұны

1 Қолдану саласы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы жағдай
4 Оқу бағдарламасының мазмұны
5 Студенттің өздік жұмысына арналған тақырыптар
6 Пән бойынша оқу – әдістемелік картасы
7 Оқу үрдесін кітаппен қамтамассыз ету картасы
8 Әдебиет


ОӘК 042-Х.1.ХХ/01-2013

№1 басылым 10.01.2013

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Инженерлік графика» пәні бойынша 5В012000 «Кәсіптік білім» мамандығына арналған оқу-әдістемелік кешен студенттерге конструкторлық құжаттармен жұмыс істеуге, сондай-ақ конструкторлық құжаттардың біріңғай жүйесі стандарттарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен ең негізгі құжат болып табылады.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Инженерлік графика» осы пәннің оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:

- 5В042100 «Дизайн» мамандықтағы мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты ГОСО РК 3.08.020-2006, Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігінің 3 августа 2006г, № 337 бұйрығы бойынша әрекетке енгізілді және бекітілді.

- 5В042100 «Дизайн» мамандығына арналған типтік оқу бағдарламасы;


- СТУ 042 - СГУ-5-2012 Стандарт университета «Общие требования к разработке и оформлению учебно-методических комплексов дисциплин»;


- ДП 042-1.07-2012 Документированная процедура «Структура и содержание учебно-методических комплексов дисциплин».

3 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙ

3.1 Пән мазмұнының қысқаша жазылуы

Пән курсы келесі бөлімдерден тұрады:

1. Сызбаларды тұрғызу теориясы (сызу геометрия),

2. Сызбаларды тұрғызу практикасы (техникалық сызу)

3.2 Курстың пәнді оқытудағы міндеті:

Пәннің мақсаты – студенттердің жалпы техникалық пен мамандырылған пәндерді оқып білуге, сонымен қатар келешектегі кәсіптік

және басқару жұмысында керек болатын білімдер, икемдер мен дағдыларды алуы.ОӘК 042-Х.1.ХХ/01-2013

№1басылым 10.01.20133.3 Пәнді негізгі оқыту мақсаты:

«Инженерлік графика» курсының негізгі мақсаттары болып мыналар табылады: 1. Нүктелердің, түзулердің, жазықтықтардың және кейбір сызықтар мен беттердің түрлерінің кескіндерін тұрғызудың теориялық негіздерімен танысу;

 2. Геометриялық фигуралардың өзара орналасуы мен өзара қиылысуына арналған типтік есептерінің шығару жолдарымен танысу;

 3. Компьютерлік графика негіздерімен танысу.

 4. Заттардың кескіндерін тұрғызу тәсілдерін оқып білу, соның ішінде компьютерлік графика көмегімен де.

 5. Сызбаларды оқуды үйрену, яғни, кескіндеріне қарап, қарапайым бөлшектердің геометриялық формасын анықтауды және дененің өзіне немесе құрастыру сызбаға қарап, дененің кескіндерін орындауды білу.

 6. Өз мамандығында кеңінен тараған бөлшектер қосылыстарының кескіндерімен танысу.

 7. КҚБЖ стандарттарының сызбаларға және схемаларға қоятын негізгі талаптарымен танысу;

 8. Әр түрлі заттардың түрлеріне жасалған конструкторлық құжаттардың құрамымен танысу.

3.4 Оқу нәтижесі


Студент пәнді оқыпбілу нәтижесінде:

- «Инженерлік графика» пәнінің негізгі ұғымдарын білу керек;

- сызбаларды оқуды игеру керек;

- стандарт бойынша сызбаларға және схемаларға қоятын негізгі талаптарын қабылдау керек;

- сызбаларды (эпюрлерді) істей алу керек;

- графикалық есептерді шығаратын алгоритмдерді меңгеру керек;

- заттарды үш өлшемді кеңістікте елестете алу және ұғу керек.
3.5 Курстың пререквизиттері:

- «Сызу»;

- «Геометрия» (орта мектеп бағдарламасы бойынша);

- «Математика» (функциялар және графиктер);

- «Информатика».
3.6 Курстың постреквизиттері:

- жалпы техникалық және мамандырылған пәндер.ОӘК 042-Х.1.ХХ/01-2013

№1 басылым 10.01.20133.7 Оқу жоспарынан алынған

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредиты

ДС

сағ


ТЖ

сағ


ЛС сағ

СОӨЖ

сағ


СӨЖ

сағ


Барлығы

сағ


Бақылау жиынының формасы

1

1

3

15

30

-

45

45

135

Емтихан4 ОҚУ ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Кесте 2


Тақырыптың аты және мазмұны

Сағаттар саны

1

2

Дәрістер


1-дәріс. Пәннің мазмұны, құрылымы және мақсаттары. Қабылданған белгіленулер мен символдар. Проекциялау тәсілдері: орталық, параллель және ортогональ проекциялау. Проекциялаудың негізгі қасиеттері. Монж эпюрі. Нүктенің координаттары. Нүкте мен түзудің комплексті сызбасы. Жалпы және дербес жағдайдағы түзулер. Түзулердің кеңістікте өзара орналасуы. Түзудің іздері.

2

2-дәріс. Сызу құралдары. Сызбаларды орындау жалпы ережелері. КҚБЖ (ЕСКД) стандарттары. Пішімдер, масштабтар, сызықтардың түрлері, Сызба қаріптері. Сызба-ларға өлшемдерді түсіру. Өлшемдер мен формалар-дың шекті аутқылары, беттердің кедір-бұдырлығы туралы түсініктемелер.

2

3-дәріс. Жазықтықтың комплексті сызбасы. Жалпы және дербес жағдайдағы жазық-тықтар. Жазықтықтағы нүкте. Жазықтық пен түзудің өзара орналасуы. Жазықтықтардың өзара орналасуы.

2

4-дәріс. Кескіндер: түзу-лер, тіліктер, қималар. Негізгі, қосымша және жергілікті түрлер. Бөлшек-тің берілген екі түрі бойынша үшінші түрін тұрғызу. Қарапайым, күрделі және жергілікті тіліктер, қималар. Бөл-шектердің тіліктері мен қималарын орындау. Сызықтау. Материалдар-дың белгіленулері.

3

5-дәріс. Ортогональ проекция-лардың түрлендіру әдістері: проекция жазықтықтарын алмас-тыру және проекциялаушы түзулер арқылы айналдыру тәсілдері. Метрикалық және позициялық есептерді шығару.

3

6-дәріс. Беттер және олардың жасалуы. Сызықтық жазылатын және жазылмайтын беттер. Сызықтық емес беттер. Жақты беттер. Көпжақтар. Айналу беттері. Цилиндрлік беттің жазықтықпен қиылысуы және оның жазбасын салу. Конустық беттің жазықтықпен қиылысуы және оның жазбасын салу.

3

Тәжірибелік сағаттар
1-практ. Сызу құралдары. Сызбаларды орындау жалпы ережелері. КҚБЖ (ЕСКД) стандарттары. Пішімдер, масштабтар, сызықтардың түрлері, Сызба қаріптері. Сызба-ларға өлшемдерді түсіру. Өлшемдер мен формалар-дың шекті аутқылары, беттердің кедір-бұдырлығы туралы түсініктемелер.

4

2-практ. Кескіндер: түзу-лер, тіліктер, қималар. Негізгі, қосымша және жергілікті түрлер. Бөлшек-тің берілген екі түрі бойынша үшінші түрін тұрғызу. Қарапайым, күрделі және жергілікті тіліктер, қималар. Бөл-шектердің тіліктері мен қималарын орындау. Сызықтау. Материалдар-дың белгіленулері.

4

3-практ. Бөлшектердің ажыратылатын және ажыратылмайтын бірікті-рулер. Сызбаларда ажыратылмайтын (пісіріл-ген, дәнекерленген, желім-делген, тойтармалы) бірік-тірулерді көрсету және белгілеу.

4

4-практ. Ажыратылатын біріктірулер. Бұрандалар және олардың түрлері. Бұрандалардың және бұ-рандалы біріктірулердің сызбада шартты көрсетілуі және белгіленуі. Бекіту тетікбөлшектері.


6

5-практ. Құрастыру сызбасы және жалпы түрдегі сызба. Жалпы түрдегі сызбаны бөлшек-теу.

4

6-практ. Техникалық құрылғылардың сұлба-ларын орындау ережелері. Принциптік сұлбаларды орындау.

4

7-практ. Аксонометрия-лық проекциялар туралы түсініктемелер. Ортоногаль проекциялары бойынша бөлшектің аксономет-риялық проекциясын эскиздеп орындау.

4


5 ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІЛІМІ
5.1 Қарапайым геометриялық тұрғызулар (түйіндесулер, жанамалар).

5.2 Жазықтықтың іздері.

5.3 Жазықтық пен түзудің өзара қиылысуы.

5.4 Екі жазықтықтың өзара қиылысуы.

5.5 Көпжақтардың жазықтықпен және түзумен қиылысуы.

5.6 Айналу беттерінің түзумен қиылысуы.


6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
Кесте 3

Тақырыбы

Көрнекті құрал,

ТОҚ,плакаттар,

зертханалық стенд


Өздігінен оқуға арналған сұрақтар

Бақылау түрі

Дәріс

Тәжірибе жұмысы

1

2

4

5

6

1-дәріс. Пәннің мазмұны, құрылымы және мақсаттары. Қабылданған белгіленулер мен символдар. Проекциялау тәсілдері: орталық, параллель және ортогональ проекциялау. Проекциялаудың негізгі қасиеттері. Монж эпюрі. Нүктенің координаттары. Нүкте мен түзудің комплексті сызбасы. Жалпы және дербес жағдайдағы түзулер. Түзулердің кеңістікте өзара орналасуы. Түзудің іздері.
Көрнекті құрал,

ТОҚ,плакаттар,
1. Қабылданған белгіленулер мен символдар.

2. Проекциялау тәсілдері.

3.Ортогональ проекциялау.

4. Параллель проекциялау.

5.Орталық, проекциялау.

6. Монж эпюрі деген не?

7. Нүктенің координаттары.


Семинар

2-дәріс. Сызу құралдары. Сызбаларды орындау жалпы ережелері. КҚБЖ (ЕСКД) стандарттары. Пішімдер, масштабтар, сызықтардың түрлері, Сызба қаріптері. Сызба-ларға өлшемдерді түсіру. Өлшемдер мен формалар-дың шекті аутқылары, беттердің кедір-бұдырлығы туралы түсініктемелер.

1-практ. Сызу құралдары. Сызбаларды орындау жалпы ережелері. КҚБЖ (ЕСКД) стандарттары. Пішімдер, масштабтар, сызықтардың түрлері, Сызба қаріптері. Сызба-ларға өлшемдерді түсіру. Өлшемдер мен формалар-дың шекті аутқылары, беттердің кедір-бұдырлығы туралы түсініктемелер.

Көрнекті құрал,

ТОҚ,плакаттар,
1. Сызбаларды орындау жалпы ережелері.

2. КҚБЖ (ЕСКД) стандарттары.

3. Пішімдер, масштабтар, сызықтардың түрлері.

4. Сызба қаріптері.Сызба жұмыстары

3-дәріс. Жазықтықтың комплексті сызбасы. Жалпы және дербес жағдайдағы жазық-тықтар. Жазықтықтағы нүкте. Жазықтық пен түзудің өзара орналасуы. Жазықтықтардың өзара орналасуы.
Көрнекті құрал,

ТОҚ,плакаттар,
1. Жалпы және дербес жағдайдағы жазық-тықтар.

2. Жазықтықтағы нүкте.

3.Жазықтықтардың өзара орналасуы.

4. Жазықтық пен түзудің өзара орналасуы.Сызба жұмыстары

4-дәріс. Кескіндер: түзу-лер, тіліктер, қималар. Негізгі, қосымша және жергілікті түрлер. Бөлшек-тің берілген екі түрі бойынша үшінші түрін тұрғызу. Қарапайым, күрделі және жергілікті тіліктер, қималар. Бөл-шектердің тіліктері мен қималарын орындау. Сызықтау. Материалдар-дың белгіленулері.

2-практ. Кескіндер: түзу-лер, тіліктер, қималар. Негізгі, қосымша және жергілікті түрлер. Бөлшек-тің берілген екі түрі бойынша үшінші түрін тұрғызу. Қарапайым, күрделі және жергілікті тіліктер, қималар. Бөл-шектердің тіліктері мен қималарын орындау. Сызықтау. Материалдар-дың белгіленулері.

Көрнекті құрал,

ТОҚ,плакаттар,
1. Кескіндер: түзу-лер, тіліктер, қималар.

2. Бөлшек-тің берілген екі түрі бойынша үшінші түрін тұрғызу.

3. Қарапайым, күрделі және жергілікті тіліктер, қималар.

4. Материалдар-дың белгіленулері.Сызба жұмыстары

5-дәріс. Ортогональ проекция-лардың түрлендіру әдістері: проекция жазықтықтарын алмас-тыру және проекциялаушы түзулер арқылы айналдыру тәсілдері. Метрикалық және позициялық есептерді шығару.

3-практ. Бөлшектердің ажыратылатын және ажыратылмайтын бірікті-рулер. Сызбаларда ажыратылмайтын (пісіріл-ген, дәнекерленген, желім-делген, тойтармалы) бірік-тірулерді көрсету және белгілеу.

Көрнекті құрал,

ТОҚ,плакаттар,
1. Ортогональ проекция-лардың түрлендіру әдістері.

2. Проекция жазықтықтарын алмас-тыру.

3. Проекциялаушы түзулер арқылы айналдыру тәсілдері.

4. Бөлшектердің ажыратылатын және ажыратылмайтын бірікті-рулер.Сызба жұмыстары
4-практ. Ажыратылатын біріктірулер. Бұрандалар және олардың түрлері. Бұрандалардың және бұ-рандалы біріктірулердің сызбада шартты көрсетілуі және белгіленуі. Бекіту тетікбөлшектері.


Көрнекті құрал,

ТОҚ,плакаттар,
1. Ажыратылатын біріктірулер.

2. Бұрандалар және олардың түрлері.

3. Бекіту тетікбөлшектері.


Сызба жұмыстары
5-практ.Құрастыру сызбасы және жалпы түрдегі сызба. Жалпы түрдегі сызбаны бөлшек-теу.

Көрнекті құрал,

ТОҚ,плакаттар,
1. Құрастыру сызбасы және жалпы түрдегі сызба.

Сызба жұмыстары
6-практ. Техникалық құрылғылардың сұлба-ларын орындау ережелері. Принциптік сұлбаларды орындау.

Көрнекті құрал,

ТОҚ,плакаттар,
1. Техникалық құрылғылардың сұлба-ларын орындау ережелері. 2.Принциптік сұлбаларды орындау.

Сызба жұмыстары
7-практ. Аксонометрия-лық проекциялар туралы түсініктемелер. Ортоногаль проекциялары бойынша бөлшектің аксономет-риялық проекциясын эскиздеп орындау.

Көрнекті құрал,

ТОҚ,плакаттар,
1. Аксонометрия-лық проекциялар.

2. Ортоногаль проекциялары.
Сызба жұмыстарыОӘК 042-Х.1.ХХ/01-2013

№1 басылым 10.01.2013


7 ОҚУ – МЕТОДИКАЛЫҚ ӘДЕБИЕТ КАРТАСЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Кесте 4


Оқу - методикалық әдебиеттің аты және авторлары

Экземпляр саны

Оқушылар саны

Қамтамасыз ету пайызы

Виноградов В.Н. Начертательная геометрия. -М., 1989

20


17

100%

Акпанбетов Г. Начертательная геометрия .- Алматы, 1992 (каз.яз)

25


17

100%

Ёлкин, В.В. Инженерная графика .-М:Академия,2008

1


17

6%

Борисов Д.М., Новиков И.В. Графические работы по начертательной геометрии - М., 1984

25

17

100%

Макарова М. Н. Перспектива. М., 1989

10

17

59%

Начертательная геометрия и черчение. – Алматы, 1998

15

17

88%

Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения. Основы начертательной геометрии. - М., 1978

20

17

100%

Графические работы по начертательной гео­метрии и перспективам. - Алматы, 1994 (каз. яз)

20

17

100%

Котов И. И. Сборник задач по начертательной геометрии. - М., 1970

20

17

100%

Актанбаев Т.Сызба геометрия.-А.,1982

10

17

59%

Строительное черчение и рисование/Под ред. Будасова Б.В.-М.,1975

10

17

59%

Есмуханов Ж.М. Сызу.-А.,1990

А.,2001


4

17

23%

Есмұхан., Ж.М. Сызу 9-сыныбына оқулық.-Алматы,2005

5

17

29%

Пеклич В.А. Начертательная геометрия.-М.,2007

2

17

12%8 ӘДЕБИЕТ


 1. Мұқашев М.Ш. Инженерлік және компьютерлік графика. Сызбаларды тұрғызу теориясы. Дәрістер жинағы. - Алматы: АЭжБИ, 2007. – 37 б.

 2. Нәби Ы.А. Сызба геометрия және инженерлік графика. - Алматы: Мектеп, 2005.

 3. Нәби Ы.А., Есмұхан Ж.М., Дүйсенов С.А. Машина жасау сызуы: Техникалық оқу орындары студенттеріне арналған оқу құралы. – Алматы: РОНД, 2004. – 200 б.

 4. Мұқашев М.Ш., Дүйсенов С.А., Қалиев Б.З. Инженерлік графика. 2-бөлім. Техникалық сызу. Оқу құралы. - Алматы: АЭжБИ, 2004. – 86 б.

 5. Динасылов А.Д., Тойбаев С.Н. Инженерлік және компьютерлік графика. AutoCAD компьютерлік жүйесіне кіріспе. Оқу құралы. - Алматы: АЭжБИ, 2007. – 90 б.

 6. Дінасылов А.Д. Инженерлік және компьютерлік графика. Жазық бөлшектің сызбасын AutoCAD жүйесінде орындау. Зертханалық жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар. - Алматы: АЭжБИ, 2003.

 7. Дінасылов А.Д., Дүйсенов С.А. Инженерлік және компьютерлік графика. Типтік бөлшектің сызбасын AutoCAD жүйесінде орындау. Зертханалық жұмысқа әдістемелік нұсқаулар және семестрлік тапсырмалар. - Алматы: АЭжБИ, 2004.

 8. Динасылов А.Д., Яхъяев Э.А. Основы компьютерного черчения и 3D-моделирования. Изображение схем в радиоэлектронике с использованием ПК. Методические указания и задания к расчетно-графической работе для студентов всех форм обучения… – Алматы: АУЭС, 2012.

 9. Динасылов А.Д. Инженерная и машинная графика. Выполнение принципиальных схем технических устройств в системе AutoCAD. Методические указания к лабораторной работе и семестровым заданиям (для студентов всех специальностей). - Алматы: АИЭС, 2001.

Қосымша

 1. Дінасылов А.Д., Балбаев Ғ.Қ. Инженерлік және компьютерлік графика. AutoCAD жүйесінде үшөлшемді модельдеу. Студенттердің өз бетімен орындайтын жұмысқа әдістемелік нұсқаулар. - Алматы: АЭжБИ, 2005.

 2. А.Д.Дінасылов, Р.Қ.Қойлыбаева, Е.М.Мажиев. Компьютерлік сызу және 3D-модельдеу негіздері. Бұрандамамен біріктіру сызбасын орындау. 5В070200-Автоматтандыру және басқару, 5В070300-Ақпараттық жүйелер, 5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, 5В071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандықтарының барлық оқу түрлерінің студенттері үшін зертханалық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау. - Алматы: АЭжБУ, 2011.

 3. Жаңабаев Ж. Инженерлік және компьютерлік графика. - Алматы: Мектеп, 2005.

 4. Мұқашев М.Ш., Дүйсенов С.А., Қалиев Б.З. Инженерлік графика.1-бөлім. Сызба геометрия. Оқу құралы - Алматы: АЭжБИ, 2003. – 81 б.

 5. Есмұханов Ж.М. Сызба геометрия. - Алматы: Мектеп, 1997.

 6. Нәби Ы.А. Компьютерлік графика негіздері. - Алматы: Бастау, 2009.

 7. Дуйсенов С.А., Мұқашев М.Ш. Инженерлік графика. Схемаларды графикалық безендіру. 2-бөлім. – Алматы: АЭИ, 1995.

 8. Дуйсенов С.А., Мұқашев М.Ш., Яхъяев Э.А. Инженерлік графика. Схемаларды графикалық безендіру. 4-бөлім. – Алматы: АЭИ, 1995.

 9. Динасылов А.Д., Яхъяев Э.А., Мукашев М.Ш. Инженерная и компьютерная графика. Общие правила выполнения принципиальных схем: Учебное пособие. – Алматы: АИЭС, 2009.-83 с.

 10. Дүйсенов С.А., Мұқашев М.Ш., Төлбаев Ә.Ә. Инженерлік және компьютерлік графика. Геометриялық тұрғызулар. - Алматы: АЭжБИ, 2003.

 11. Мұқашев М.Ш. Инженерлік және компьютерлік графика. Кескіндер – түрлер, тіліктер, қималар. 1-бөлім- Алматы: АЭжБИ, 2008.

 12. Мұқашев М.Ш. Инженерлік және компьютерлік графика. Кескіндер – түрлер, тіліктер, қималар. 2-бөлім- Алматы: АЭжБИ, 2008.

 13. Дінасылов А.Д., Төлбаев Ә.Ә., Яхъяев Э.А. Инженерлік және компьютерлік графика. Айналу беттердің өзара қиылысуы. - Алматы: АЭжБИ, 2004.

 14. Дінасылов А.Д., Төлбаев Ә.Ә., Яхъяев Э.А. Инженерлік және компьютерлік графика. Айналу беттердің қиылысуы. - Алматы: АЭжБИ, 2004.

 15. Дүйсенов С.А., Мұқашев М.Ш., Қалиев Б.З. Инженерлік және компьютерлік графика. Сызбаларды тұрғызу теориясы бойынша есептерді шығару. - Алматы: АЭжБИ, 2003.

 16. Мұқашев М.Ш., Досаева А.Б. Инженерлік және компьютерлік графика. Аксонометриялық проекциялар. - Алматы: АЭжБИ, 2007.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет