Оқу-жұмыстық бағдарламаның Нысаны


Тақырып 13. Италияның бірігуібет2/3
Дата07.03.2018
өлшемі0.69 Mb.
#20367
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3

Тақырып 13. Италияның бірігуі.

1848-1849 жж. революциядан кейінгі Италияның саяси жэне экономикалық жағдайы. Пьемонтың күшеюі. К.Б. Кавур. Италияның ұлт-азаттық козғалысындагы екі ағымпың күресі. 1859 ж. француз-итальян-австрия соғысы. Орталык Италиядағы ұлттық қозғалыстар. Сицилиядағы төңкерістік қозғалыстар. Дж. Гарибальдидің Оңтүстік Италияға жорығы. Итальян корольдігінің құрылуы. Елді біріктіруді аяқтау үшін күрес. Венецияның қосылуы. Франция-Германия соғысы және Италияның бірігуінің аяқталуы.Тақырып 14. Германиянын бірігуі.

1848-1849 жж. революциядан кейінгі Германияның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. Пруссияның көтерілуі. Австрия мен Пруссияиың Германиядағы үстемдік үшін күресі. О. Бисмарк және оның Германияны біріктіру бағдарламасы. Пруссиядагы әскери реформа. 60-шы жылдардағы жұмысшылар қозғалысының өрістеуі. Жалпы герман жұмысшы одағының (ЖГЖО) және Германияның социал-демократиялық жұмысшы партиясының (ГСДЖП) құрылуы.

Германияның "қан мен болатпен" біріктірілуі. Пруссияның Дания және Австриямен соғысы. Солтүстікгерман одағының құрылуы. 1867 ж. Конституция. 1870-1871 жж. Франция-Германия соғысы. Германияны "жогарыдан" біріктіруінің аякталуы және оның нәтижелері.

Тақырып 15. XIX ғ. бірінші жартысындағы АҚШ. Азамат соғысы.

ХІХ ғ. бірінші жартысындағы АҚШ-ның әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшеліктері. АҚШ-ың ішкі саяси дамуы. "Миссурий ымыраға келу келісімі". Демократиялық және республикалық партиялардың құрылуы. Фрисойлерлер қозғалысы. Аболиционизм. Құл иеленушілік жуйенің дағдарысы. Азаматтық соғыстың себептері. Соғыстың басталуы. Гомстед туралы заң. Құлдықтың жойылуы. Солтүстіктің жеңісі. Азамат соғысының нәтижелері мен маңызы.Тақырып 18. V1 тарау. XIX ғ. 40-60 жылдарындағы халықаралық жұмысшылар қозғалысы .

Жұмысшы табының санының өсуі. Капиталистік қоғам қайшылықтарының шиеленісуі. XIX ғ. 30-40-шы жылдарындағы жұмысшылар қозғалысының дамуы, олардың бытыраңкы сипаты. Марксизм ілімнің туындауының тарихи алғы шарттары мен идеялык қайнар көздері. К.Маркс пен Ф. Энгельстің өз ілімдерінің теориялық негізін жете зерттеуі. Халықаралық пролетар партиясын құрудағы олардың атқарған кызметі. Коммунисттер одағының құрылуы мен кызметі. "Коммунистік партияның манифесті". XIX ғ. 50-ші жылдарының басы мен 60-шы жылдардағы жұмысшылар қозгалысының өрлеуі. 1 Интернационалдың құрылуы мен қызметі. Халықаралық жұмысшылар қозғалысының тарихындағы 1 Интернационалдың қызметінің маңызы.Тақырып 20. VIII - тарау. Париж Коммун асы.

Франция-Германия соғысы. 1870 ж. 4 қыркүйегіндегі революция. "Ұлттық Корғаныс" үкіметі. Ұлттық жиналыстың саясаты және Тьердің үкіметі. Париж Коммунасының алғы шарттары. 1870 ж. 18 наурызындағы төңкеріс. Ұлттық гвардияның Орталық комитетінің қызметі. Париж Коммунасы - жаңа типті мемлекет. Коммунаның әлеуметтік-экономикалық саясаты. Коммунадағы саяси топтардың күресі. Париж Коммунасының жеңілу себептері жэне тарихи манызы.Тақырып 22. X тарау. 1870-1914 жж. алдыңғы қатарлы еуропа елдерінің, ақш пен ресейдің саяси дамуы. Германия

1870-1914 жж. Германияның ішкі саяси дамуы. 1871 ж. империя конституциясы. Саяси партиялар жүйесі. Бисмарктың, Капривидің, Гогенлоэнің, Бюловтың, Бетман-Гольвегтің канцлерлігі. Билеші таптың бірігіп нығаюы. Шовинизм және расизм идеологиясының дамуы. Пангерман одағы. Жұмысшы және социалисттік қозғалыстар. XIX ғ. сонғы ширегіндегі жұмысшы табының жағдайы. Лассальяндар мен эйзенахшылардың бірігуі. Германиядағы социалистік жүмысшы партиясының (ГСДЖП) Гота бағдарламасы. Социалистерге карсы "Ерекше заңды" жариялаған кездегі социал-демократиядағы ағымдар. Эрфурт бағдарламасы. ГСДЖП-дегі оппортунизм мен ревизионизм, олардың пайда болу себептері. XX ғ. басындағы ғерман пролетариатының жағдайы. Германияның жұмысшы қозғалысындагы екі тенденция. ГСДЖП-дегі соғыс қарсаңындағы ұш ағым.Тақырып 23. Франция.

1870-1917 жж. Францияның ішкі саяси дамуы. 1875 ж. конституция. XIX ғ. 70-80 жж. монархистер мен республиканшылар арасындағы күрес. Радикал дар. Буланжизм. Үшінші республиканың саяси дағдарысы. Дрейфус ісі. Радикалдр билік басында. Р. Пуанкареніц президенттігі. Францияны милитарландыру. Францияның отарлық саясаты. 1870-1917 жж. Франциядағы жүмысшы козғалысы. Кәсіподақтар. Анархо-синдикализмнің Францияда таралуы. Амьен хартиясы. Социалисттік қозғалыстар. Францияның Жүмысшы партиясының (ЖП) құрылуы. Гавр бағдарламасы. ЖП жіктелуі. Гедистер мен поссибилистер. "Тәуелсіз социалистер". Мильеран "Шырмауы". Біріккен социалисттік партияның (БСП) құрылуы. Социалисттік қозғалыстағы ағымдар күресі. Жан Жорес. Гедистердің центризм бағытына аусуы.Тақырып 28. XI тарау. XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басындағы Латын Америка елдері

Латын Америкасы елдерінің әлеуметтік-экономикалық дамуы. Мемлекеттік құрылысы мен саяси жуйесі. Латын Америкасындағы ұлт-азаттық козғалыстар. 1910-1917 жж. Мексика революциясы.Тақырып 29. XIІ - ТАРАУ. XIX ғ. сонғы ширегі мен XX ғ. басындағы халықаралық жұмысшы және социалистік қозғалысы

Жұмысшылар қозғалысы дамуы мен марксизмнің таралуы. Еуропа мен АҚШ-да социалистік жұмысшы партияларының қүрылуы. ІІ Интернационалдың қүрылуы мен қызметі. Халықаралық жұмысшы және социалистік козғалыстағы революциялық жэне реформистік бағыттардың күресі. ІІ Интернационалдың отарлауға, милитарландыру мен соғысқа қарсы күресі.Тақырып 30. ХШ тарау. 1871-1914 жж. халықаралық қатынастар

Империализмге өту кезіндегі халықаралык қатынастардың дамуы. Франция-Германия соғысынан кейнгі Еуропадағы күштердің ара қатынасы. Германияның Еуропадағы үстемдік үшін күресі.

Әскери-саяси одактардың қүрылуы. 1879 ж. Австрия-Германия соғысы. Үштік одақтың қүрылуы. Франция-Ресей одағы. Германия, АҚШ пен Жапонияның әлемді ақтық peт территориялық, бөлу мең кайта бөліске салу үшін күреске кірісуі. Ағылшын-американ қайшылықтары. Ағылшын-жапон одағы. Англия-Франция жақындасуы. Антантаның қүрылуы. 1907 ж. Англия-Ресей келісімі. Үштік Антантаның қүрылуы. XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басындағы империалистік соғыстар. Ағылшын-бур соғысы. Орыс-жапон соғысы. XX ғ. басындағы халықаралық дағдарыстар. 1905-1907 жж. Марокко, Босния, Агадир дағдарыстары, Балқан соғыстары. 1914 ж. Шілде дағдарысы.

Тақырып 31. Х1V тарау. Бірінші дүниежузілік соғыс

Соғыстың себептері мен сипаты. Соғысушы жақтардың мақсаты. Соғысушы жақтардың күштерінің ара қатынасы. 1914-1918 жж. әскери әрекеттер. Соғысушы елдердегі 1914-1918 жж. негізгі саяси окиғалар. 1917 ж. Ресейдегі акпан революциясы. Қос үкіметтік. Соғысқа АҚШ-ның араласуы. Бірінші дүниежүзілік соғыстың қорытынды кезеңі. Төрттік одақтың жсңілісі. Әскери әрекеттердің аяқталуы. Компьен бітімі. Соғыстың нәтижелері.2 бөлім. ЕУРОПА ЖӘНЕ АМЕРИКА ЕЛДЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАРИХЫ

Тақырып 1. Кіріспе

Пәннің негізгі мазмұны, міндеттері және хронологиялық шектері. Қазіргі заман тарихын дәуірлеу мәселесіне байланысты жаңа пікірлер. „Капитализмнің жалпы дагдарысы" деген түсініктің шығу жағадайлары және оның негізсіздігі. Н.Кондратьев және ұзын толқындар теориясы. Қазіргі заман тарихы дәуірінің негізгі мазмұны.

Еуропа және Америка елдерінің бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі саяси дамуының негізғі бағыттары. Билеуші топтардың саяси билігін нығайту әдістерінің дамуындағы өзгерістер. Үкімет билігіне социал-демократтарды тарту. Қоғамның реформалық жолмен жаңартылуы. Консерватизм ауқымының кеңеюі. Әсіресе оңшыл, фашистік топтардың пайда болуы. Тоталитарлык тәртіп және демократия.

Еуропа жэне Америка елдерінің бірінші дуниежүзілік соғыстан кейінгі экономикалык дамуының жалпы сипаты. Өндірісітің шоғырлануының күшеюі.Тақырып 2. Еуропа және Америка елдері екі дүниежүзілік соғыстар аралығында (1918-1939 жылдар)

Дүниежүзілік соғыста Германия мен он одақтастарының әскери жеңілісі Компъен бітімі мен он шарттары. Париж бейбіт конференциясы. АҚШ, Англия мен Францияның Кеңестік Ресейге қарулы әскери интервенциясы мен он сәтсіздікке үшырауы. Американың беибітшілік жоспары: Вильсонның „14 пункті". Англияның бейбітшілік жоспары: „Фонтенблодан келген құжат». Францияның бейбітшілік құжаты". Версаль бітім шарте. Жаца мемлекеттердің пайда болуы. Ұлттар лигасының қүрылуы. Мандаттық жүйе. Репорациялық мэселе. Вашингтон конференциясы. Төрт ірі мемлекеттің келісім шарті. Версаль-Вашингтон жүйесінің ішкі қайшылықтары мен тиянақсыздығы.

20-шы жж. Кеңестік Ресейдің халыкаралық жағдайы. Батыс елдерінің Кеңестік Ресейді экономикалық оқшаулау әрекеттерінің сәтсіздікке ұшырауы. Генуя конференциясы. Раппало келісімі. Гаага конференциясы. КСРО-ның қүрылуынын. халықаралық маңызы. Таяу Шығыс дағдарысы және Лозан конференциясы. Керзон ультиматумы жәнс он сәтсіздікке үшырауы. Батыс елдерінің экономикалык тұрактануы және оның халықаралық қатынастарға әсері. КСРО мойындау кезеңі. Германияға қатысты батыс елдерінің саясатының өзгеруі жэне оның себептері. „Дауэс жоспары" және оның сипаты, Локарно конференциясы. Қарусыздану туралы мәселе жэне Келлогтың пактісі. Рейн кепілдеме пактісі. Женева конвенциясы. Еуропа мемлекеттері арасындагы Кайшылықтардың шиеленісуі. „Юнгтың жоспары". Брианның „Паневропалық" жоспары. Жапон-Американ және жапон-ағылшын алауыздыктары. Қиыр Шығыста соғыс ошағының күрылуы. Жапонияның Маньжурияны басып алу.

Германияның әлемдік устемдікке ие болу жоспарлары. Версаль-Вашингтон жүйесінің күйреуі.Тақырып 3. 1918-1938 жылдардағы Германия

Революция қарсаңындағы Германия. Ұлы Қазан социалистік революциясынын жұмысшы қозғалысының өрістеуіне ықпал етуі. «Спартак одағы». Қараша революциясы. Эберт үкіметінің ішкі және сыртқы саясаты. Кеңестер үшін күрес. Кеңестердің жалпы герман съезді жэне оның ГКП қүру туралы шешімі. 1919 ж. қаңтар көтерілісі. Веймар республикасы. Тарих ғылымындағы революцияның сипаты, кезеңдері және нәтижелері туралы пікірталастар.

1919-1923 жж. реакциялық және демократиялық күштердің күресі. Фашистік партиялардың пайда болуы. 1921 ж. наурыз күресІ. Раппаль келісім іпарты. Репарациялық мэселе жэне Руррды Франко-Бельгияның жаулап алуы. 1923 ж. рсволюциялык дағдарыс. Гамбург көтерлісі, 1919-1923 жж. коммунистік партиядағы жағдай. Германиядағы капитализмның ішін-ара түрақтануы. «Дауэс жоспары», Америка жэне Англия монополияларынын, көмегімен елдің әскери-өнеркәсәптік потенциялын калыпына келтіруі. Дауэс жоспарының кеңес үкіметіне қарсы бағытталуы. Локарн конференциясындағы Германия туралы мэселе. Юнгтың жоспары. «Социализмге біргу» социал-демократиялық теорнясы. Г.Мюллер үкіметінің саясаты. Фашизмнің сырткы агрессиялык саясаты, Версаль келісімінің әскери шарттарын жою. Испаниядағы фашистік интервенция. Берлин-Рим-Токио одағын күру. Гитлерлік Германияның Австрияны жаулап алуы. Мюнхен конференциясы жэне Чехословакияның бөлшектенуі. Фаашстік Германияның Англия, Франция, АҚШ-пев қайшылықтарының шиеленісуі. Польшаға басып енуі. Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы.

Тақырып 4. 1918-1939 жылдардағы Италия

Бірінші дүние жүзілік соғыстан кейінгі экономикалық және саяси дагдарыс. Революциялық өрлеу. Билеуші лагерьдегі бұліншілік және фашизмнің туындауы. Социалистік партиялар лидерлерінің капитуляндық бағыты ягане ВКТ. Муссолинидің диктатурасы. Итальян фашизмнің ерекшеліктері.

1924 ж. саяси дағдарыс. Буржуазиялық оппозицияның тізе бүгуі. Компартияға тыйым салу, Грамшиді тұгқындау. Латеран пактісі. 1924-1929 жж. Италияның сыртқы саясаты, КСРО-мен дипломатиялық қатьшастарды орнату себептері.

1929-1933 жылдардағы дүниежүзілік экономикалық дағдарыс және оның әлеуметтік-экономикалык зардаптары. Экономикалық дағдарыс жылдарындағы бытыраңқы қимыддар мен фашистік құрылысқа оппозицияның өсуі. Италия фашизмінің агрессиясы. Эфиопиядағы басқыншылық соғыс. Италия фашизмінің Испаниядағы интервенциясы. Фашистік елдер одағына кіру. Мюнхен келісіміне Италияның қатысуы. Фашистік қүрылыс дағдарысының пісіп жетілуі.Тақырып 5. 1918-1939 жылдардағы Франция

Франция үшін бірінші дүниежүзілік соғыстың экономикалық және саяси салдары. Ұлы Қазан социалистік революциясының Франциядағы 1917-1920 жылдарда көпшІлІк қозғалыстардың өрістеуіне әсері, Француз коммунистік париясыньщ құрылуы. Пуанкаре үкіметінің саясаты. Капитализмнің Францияда ішін-ара тұрақтануы жэне оның ерекшеліктері, «Солшыл одақтың» күрылуы. Эдуард Эррио үкіметі және оның саясаты. Кеңес Одағымен дипломатиялық қатынастарды орнату.

Дүние жүзілік экономикалық дағдарыс жылдарындағы Франция. Франциада фашистік үйьшдардың құрылуы. 1934 ж. ақпанындагы фашистік төңкеріс әрекеті. ФКП бастауымен еңбекшілердің фашизмге қарсы қимылдары. Халық майданының күрылуы. Халық майданы бағдарламасы. Өзара көмек туралы француз-кеңес келісімі жэне оны бекіту мәселесі бойьшша күрес. Парламент сайлауларындағы халық майданынын жеңісі. Лион Блюм үкіметі. Франциядағы жаңа экономикалық дағдарыстың басталуы. Даладьенің Мюнхендік саясаты.

Тақырып 6. 1918-1939 жылдардағы Үлыбритания

Англия үшін бірінші дүние жүзілік соғыстың нәтижелері мен салдары. Ағылшын монополиялары. Мемлекеттік монополисте реттеу саясатының басталуы. Елдің экономикалық дамуы. Соғыстан кейінгі ереуілдердің өріетеуі, Ллойд Джорждың ішкі жэне сыртқы саясаты.

Ағылшын билеушІ топтрының кеңес үкіметіне қарсы бағыт үстануы. Ағылшын-кеңес сауда келісім шарты. Керзонның ультиматумы. Агылшын-американ алауыздықтары.

Капитализмнің Үлыбританияда ішін-ара түрактануы жэне оның ерекшеліктері. Бірінші лейбористік үкімет. КСРО-мен дипломатилық қатынастар орнатылуы. Аркосқа арандатушылық шабуыл және КСРО-мен дипломатиялык қатьшастардың үзілуі.

Дүние жүзілік экономикалық дағдарыстың Англия мен Британ имиериясына әсері. Бкінші лейбористік үкІмет. Ағылшын фашизімі О.Мосли.

Ағылшын капитализмінің дүние жүзілік рынокта өз позициясын сақтап қалу үшін күресі. Алтын стандарттыныц жойылуы. Ұлыбританияның билеуші топтары арасындағы сыртқы саясат мэселелері бойынша күресі. Англияның Мюнхен саясаты және оның күйреуі.Тақырып 7. 1918-1939 жылдардағы АҚШ

Бірінші дуние жүзілік соғыстан кейінгі АҚШ-ның экономикалық жэне саяси жағдайы. Елдегі революциялық өрлеу. Кеңестік Ресейге бағытталған интервенциялық козғалыстар. АҚШ-ның коммунистІк партиясының құрылуы. 1920-1921 жылдардағы экономикалык дағдарыс және жүмысшылардың ереуілдік күресі. Вильсон-Гардинг үкіметінің реакциялық ішкі саясаты.

Вильсонның «14 пункті». АҚШ - Кеңестік Ресейге багытталған интервенцияның негізгі ұйымдастырушысы. Вашингтан конференциясы. АҚШ-ның Латын Америкасысы слдерінің істеріне араласуы. Еуропадағы «Доллар дкпломатиясы». Соғыстан кейінгі қарыздар мәселесі.

1932 ж. президенттік сайлау жэне демократиялық парияның жеңісі. Ф.Д.Рузвельттің «жаңа бағыты» мен оның мэні. 1933-1939 жж. АҚШ-тың сыртқы және ішкі саясаты.Тақырып 8. Екінші дүниежүзілік соғыс (1939-1945 жж.).

Екінші дүниежүзілік соғыстың себептері, сипаты мен кезеңдері. Буржуазиялық-помещиктік Польшаның жеңілісі мен себептері. КСРО-ның кауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты Кеңес үкіметінің шаралары. Батыс майдандағы «оғаш соғыс», Фашистік Германиянын Данияға, Норвегияға, Голландияға, Бельгияға шабуылы. Оның жеңіліске үшырауының себептері. Согысқа Италияның кірісуі. Францияның тізе бүгуінен кейінгі Батыстағы жағдай. Англияға әуе шабуылы.

Фашистік Германияның КСРО-ға басып кіруі жэне кеңес халкы ушін Ұлы Отан соғысының басталуы. Фашистік агрессорларға карсы күрссте КСРО-ның шещуші рөлі. АҚШ-тың соғыска араласуы. Гитлерге қарсы коалицияньщ қүрылуы, оның сипаты мен қайшылықтары. Мэсксу, Сталинград, Курск шайқастарының халықаралык маңызы. Солтүстік Африка операциялары, олардың кезеңдері. Италияның тізе бүгуі. Тегеран конференциясы.

Кеңес Армиясының жеңісі нәтижесінде Шығыс жэне Еуропа елдерін азат ету. Қырым (Ялта) конференциясы және оның нәтижелері. Фашистік Германияның күйреуі және сөзсіз тізе бүгу. Потсдам конференциясы. КСРО-ның Жапониямен соғысының басталуы. АҚШ қарулы күштерінің атом бомбасын колдануы, оның мақсатгары. Екінші дүниежүзілік соғыста Кеңес үкіметінІң басшылығьшен антифашистік күштердің жеңісініц дүниежүзілік-тарихи маңызы.Тақырып 9. Еуропа және Америка елдері екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде (1945-2000 жылдар). Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі дүние жүзілік саясатының циклдері.

1946 ж. Париж бейбіт конференциясы және Германияның бүрьшғы одақтастарьшен бейбіт келісім шарттары. Дүние жүзілік саясаттағы ұжымдык қауіпсіздік идеясы. Батыс елдерінің үстанған позициясы жэне КСРО. У.Черчилльдің Фултондағы сөзі. АҚШ-дағы «ұстамдылык» саясаты. «Трумэн доктринасы». «Маршалдың жоспары». Атом дипломатиясы. НАТО блогының құрылуы. Германияның жіктелу бағыты. ГФР мен ГДР қүрылуы. АҚШ ядролық лонополиясының жойылуы. «Қырғи-қабақ» соғыс. Корей соғысы.

Халықаралық қатынастардағы «жылымыктың» басталуы. КСРО және Афро-Азия аймақтары.

Кеңес-Америка қарьм-қатьшастарындағы Батыс Берлин мәселесі. 1962 ж. Кариб дағдарысы. Үш салада ядролық қаруға тыйым салатын 1963 ж. Кеңес Америка келісім-шарты. 1964 ж. «Тонкий кақтығысы» мен АҚШ-тың Вьетнамдағы соғыс түйінің шешуі. 1967 ж. Таяу Шығыстағы соғыс. 1971 ж Үнді-Пәкістан жанжалы. 1973 ж. Араб-Израиль соғысы.

Ауған соғысы мен КСРО. АҚШ ухтанған позициясы. Р.Рейганның «Стратегиялык қорғаныс ынтасы». «Жүлдызды соғыстар». КСРО-да «қайта құрудың» басталуы және әлемдік қауымдастық. Кеңес Одағынын ыдырауы жэне «Қырғи-қабақ соғыстың» аякталуы. АҚШ жэне дүние жүзілік жаңа тәртіп.

Тақырып 10. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Батыстың даму тенденциясы.

«Демократиялык» жэне «дәстүрлі» қоғамдар, олардың ерекшеліктері. «Береке мемлекетінің» қайнар көздері. Оның қалыптасуы мен негізгі белгілері. Еңбек қатынастарын реттеу. 70-жылдардағы дүние жүзілік экономикалық дағдарыс жэне «береке мемлекетін» сынау. «Консервативтік топқын» жэне оның нэтижелері.Тақырып 11. Америка Құрама Штаттары

АҚШ үшін екінші дүниежүзілік соғыстың нәтижелері. Соғыс жылдары жэне соғыстан кейінгі кезендеғі елдің экономикалық даму ерекшеліктері. Билік басындағы демократиялық партия. Трумэннің демократиялык партиясы. Тафта-Хартли заңы.

«Қырғи-қабақ соғысы» және тыншылыктың өсуі. Компартияның ізіне тусу. Маккартизм. Нәсілдік тең құқықты жактау қозғалысы. Жүмысшы табының ереуілдік күресі. 1948 ж. Сайлау жэне прогресшілдер қозғалысы.

«Қырғи-қабақ соғысы». Атом дипломатиясы. АКШ-тың сыртқы саясаты. НАТО-ның агрессиялык пактісі және оның Кеңес Одағына қарсы бағытталуы.

1952 ж. Сайлау және билік басына республиканшылдардың келуі. Коммунистерді тіркеу туралы заң. Ереуіл қимылдары жэне Лэндрем-Гриффиннің заңы. Негрлер туралы мәселенін шиеленісуі.

Дж. Даллес және согыс шегінде теңгеру. СЕАТО-ның құрылуы. АҚШ және Тайвань. Таяу Шығыс дағдарысына қатысты АҚШ позициясы. «Эйзенхауэрдің доктринасы». АҚШ пен СЕНТО одағы. Латын Америкасы елдеріндегі АҚШ-тың саясаты.

1960 ж. Сайлау жэне билік басына демократиялык партияның кайта келуі. Дж.Кеннеди. «Жаңа шептер» саясаты мен Кеннедидің «икемді әсер ету саясаты». Дж. Кеннедидің өлтірілуі. Л. Джонсонның «Ұлы қоғамы», оның ішкі саясаты. Вьетнамдагы соғысқа қарсы көпшілік кең крзғалыстар. Жастар мэселесі. «Жаңа солшылдар». АҚШ-тағы оңшыл ұйымдар. Уоллестің қозгалысы. Вьетнамдағы соғыс.

1968 ж. сайлау мен билікке республиканшылдардын келуі. Президент Никсонның «Жаңа экономикадық саясаты». «Қара пантераларға» қарсы күрес. Дж. Фордтың президенттігі және оның саясаты. 1976 ж. сайлау мен Дж. Картердің ПрезиденттігІ. Салык реформасы. 1980 ж. Президенттік сайлау, республиканшылдардың жеңісі. Рейганның; Буштың ішкі және сыртқы саясаттары (1980-92 жж.), республиканшылдардын қаржы саясаты.

1992 ж. президенттік сайлау және демократиялык партияның жеңісі. Б. Клинтонның инфляциямен кұрес саясаты. Негрлер мәселесі. АҚШ-тың Балкандағы саясаты. Құрама Штаттармен ТМД елдері. 1994 ж. аралык сайлау, республиканшылдардын жеңісі.

Тақырып 12. Ұлыбритания.

Екінші дүниежүзілік соғыстың Ұлыбританияға әсері. Билікке лейбористік партияның келуі. Экономиканың жекелеген салаларын ұлттандыру. Лейбористік ұлттандырудың сипаты. Лейбористердің еуропадагы саясаты. «Маршалдың жоспарын» кабылдау. НАТО-дағы Англияның рөлі. Герман мәселесіндегі позициясы.

1951 ж. сайлау, билікке коксерваторлардың қайта келуі. Төрт консервативті үкіметтің ішкі саясаты. ¥лыбритания және ғылыми-техникалык революция. Мемлекеттік-монополиялық реттеу. Ұлтгандыруды жою (денационализация) және әлеуметтік зандардың қысқартылуы. Ереуілдік күрес. Консерваторлардың сыртқы саясаты. Ұлыбритания жэне алты Еуропа елдерінің «Ортақ рыногыньщ» құрылуы. Еркін сауда Еуропа Ассоциациясы (ЕСЕА). 1954 ж. Париж келісімі мен Англия. Англия-Америка кайшылыктары. 1956 ж. Египетке карсы интервенция. Англия мен СЕНТО. 1964 ж. сайлауда консерваторлар партиясының жеңілуі.

Лейбористік үкімет, оның кұрамы мен сипаты. 1967 ж. фунт стерлинг девальвациясы. Англияның НАТО-дағы рөлі. Ұлыбритания мен АНЗЮС блогы. 1974 ж. лейбористердің билікке келуі. 1974-75 жж. Дағдарыс жэне оның еңбекші халықка әсері.

1979 ж. сайлаудағы консерваторлардың жеңісі. 1979-81 жж. Экономикалық дағдарыс, экономикаға «қол сұқпаушылық» саясаты. М. Тэтчердің экономикалық, саясаты. Ольстер дағдарысы: оның қайнар көздері, мазмуны мен билеуші топтардың саясаты. Нәсілшілдік толкындары, 1981 ж. жазындағы жэне 1985 ж. тамызы мен казанындағы әлеуметтік жарылыс, фолкленд согысы. 1990 ж. М. Тэтчердің отставкасы және оның орнына Дж. Мэйджордың келуі. 1992 ж. парламенттік сайлаулар және консерваторлардың жеңісі.

Тақырып 13. Франция.

Францияның неміс-фашист басқыншыларынан азат етілуі. Францияның саяси өмірі. Де Голльдің үкіметі. КСРО мен Франция арасындагы өзара көмек пен одақ туралы келісім шарт.

Француз коммунистік партиясының ықпалының өсуі. Солшыл күштерді біріктіру үшін жүргізілген күрес. Төртінші республиканың Конституциясы, оның сипаты мен ерекшеліктері. Ұлттық жиналысқа сайлау кезіндегі ФКП-ның табысы (1946 ж.).

Франция саясатындағы консервативті тенденцияның дамуы. «Маршалдың жоспары» мен Франция. Францияның НАТО-ға енуІ. 1954 ж. Париж келісімі. «Орталық рынокқа» Францияның катысуы.

1956 ж. Ұлттық жиналысқа сайлау кезінде солшыл күштердің жеңісі. Ги Молленің үкіметІ және оның саясаты. 1958 ж. саяси дағдарыс жэне Төртіпші республиканың жойылуы.

Франциядағы бесінші республика. Бесінші республиканың Конституциясы. Студенттік қозғалыс. 1968 ж. мамыр оқиғалары. 1969 ж. референдум және де Голльдің отставкаға кетуі.

Помпиду және Жискар дЭстеннің Президенттігі. Ұсақ крестьян шаруашылықтарын жою бағытының жалғасуы. Валюталық жэне энергетикалық дағдарыстар. 1974-75 жж. экономикалық дағдарыстар. «Бірлескен үкімет бағдарламасы». 1981 ж. сайлау жэне коммунистердің катысумен үкімет күру. Миттеранның Президентігі.

1984 ж. реформа багытының өзгеруі. Оңшыл күштердің иығаюы мен олардың 1986 ж. парламент сайдауларындағы жеңісі. Ж. Ширак укіметі. 1988 ж. Президенттік сайлау және Миттеранның жеңісі.

1993 ж. парламенттік сайлау. Э. Балладюрдің укіметі. !995 ж. президенттік сайлау, Ж. Ширактың жеңіске жетуІ.

Тақырып 14. Герман Федеративтік Республикасы

Бонн конституциясы. Батыс герман монополиялары позицияларының нығаюы және шетелдік капиталдың ролі. «Герман экономикалық кереметі». Зкономикалык, даму себептері. Дүние жүзілік рынокта батыс герман монополияларының позициясының күшеюі. ГФР мен басқа батыс елдері арасындағы алауыздыктардын өсуі.

Американың Батыс Германияны каруландыру саясаты. 1953ж. сайлау жэне консервативті агымныц күшеюі. 1954ж. Париж келісімі жэне ГФР-ның НАТО-га енуі. Бундсвердің құрылуы. ЦІаруашылықты милитарландыру. Жалпыға бірдей әскери міндет туралы заңның қабылдануы. «Ортак рыноктегі» ГФР-мен НАТО-ның мақсаты. Батыс Берлин мен бейбіт келісім туралы кеңес үкіметшің ұсынысын кабыл алмау. ГДР-сын мойындамау саясаты.

50-ші жылдарда ГФР-ғы жұмысшы табының жагдайы мен күресі. Енбек қатнастарын мемлеттік -монополиялық реттеу. Л.Эрхардтың элеуметтік нарықтық шаруашылыгы. Ереуілдік қозғалыстар. ГСДП мен кэсІподақтардың позициясы. Бад-Годесбергтегі ГДСП съезі мен партия бағдарламасының қабылдануы. «Халықтық капитализм» концепциясы. ГКП-ның еңбеқшІледің мүддесі үшін күресі. Жұмысшыларға қарсы заңдармен ГКП-на тиым сальшуы. Прогрессивтік куштердің милитарландырудың жандануына карсы күресі.

ГФР-ның 60-шы жылдардағы экономикалық дамуы. Мемлекетгік-монополиялық капитализм тенденциясыньщ бұдан кейінгі кұшеюі. ЕңбекшІлердің өмірлік қүқығын шектеу. Аденауэрдің отставкасы. Эрхардтың ішкі және сыртқы саясаты.

«Үлкен одақ» үкіметІнің қүрылуы. «Төтенше заңдарды қабылдау». «Жаңа» шығыс саясатының мәні. ҰДП (НДП)-неонацизм партиясы.

ГФР-ғы демократиялық кұқық пен бейбітшілік үшін күрес. Парламеңттен тыс оппозиция. Жұмысшы қозғалыстардың өрістуі. ГКП-сын ресмилеу үшін күрес.

ГФР-ның 70-ші жылдардағы экономикалық саясаты. Брандт пен Шмидтің ішкі саясаты. Жұмысшылар козғалысы. 1976ж. сайлау. Шмидтің екінші үкіметі. Экономикадагы дағдарыстық құбылыстар. Терроризімнің күшеюі. «Жасылдар»партиясының құрылуы. ГФР-ның 80-ші жылдардағы сыртқы саясаты. ГФР-да орта қашықтықты америка ядролық қаруын орналастыру туралы шешім және бул шешімге қарсы наразылық қимылдары. «Кіші одақтың ыдырауы» Билікке ХДС/ХСС-СвДП одағының келуі.1986-1988 жылдардағы салық жүйесі. 1990ж. 3 казанында Германияның бірігуі. ГДР-ның жоспарлы экономикасын қайта құруга байланысты федералды үкіметтің алғашқы қадамдары. Жүмыссыздық пен әлеуметтік шиеленістің өсуі. ГФР-ның сыртқы саясаты.Тақырып 15. Польша

Польша халқының фашистік басқыншыларға қарсы күресі. Польша жүмысшы партиясынын, қүрылуы (ПЖП). Лондондағы эмигранттар үкІметі жэне және оньш саясаты. Үлттық азат етудің Халық жэне поляк комитетінің Аймақтық Радасының қүрылуы. Польшаны азат етудегі КСРО-ның шешуші ролІ. Польша үкіметі мен шекарасы мәселелері бойынша Қырым және Потсдам конференцияларының қаулысы. 1945ж. Кеңес-Поляк келісімі. Аграрлық реформа және өнеркәсіпті национализациялау. Баска партиялардағы өзгерістер. Кіші конститутция және 1952ж. конститутция. Польшаның индустриялдық-аграрлы елге айналуы. Польша державасындагы социалистік қайта құрулардың ерекшеліктері.

Социалистік құрылыс барысында жол берілген бұрмалауларды жою. Социалистік демократияның мүлан былайғы дамуы. 1968-1970 жылдардағы оқиғалар жэне олардың сипаты мен маңызы. Партия мен мемлекеттегі тоқырау Кұбылыстарының үдеуі. Экономикалық саясаттағы кателіктер. 1976-1980 жылдары жоспарды орындау қиындықтары.

1980- 1981 жылдары социализмге қарсы күштердің жандануы Польшадагы капитализмді қаллына келтіру туралы Батыс мемлекеттерініі жоспарлары. Польша үкІметІнің дағдарыстан шыгу эрекеттері. КСРО-гы «қайт құрудың» басталуы жэые оның Польшаның ішкі саяси оміріне эсері. Сейі сайлауы және оның нэтижелері. 1989ж. каңтарда «Ынтымақтастықты ресмилеу. Оппозициялық күштердің мүнан былайғы жандануы. БПЖП-ны таратылуы. Президенттік сайлаудагы Л.Валенсаның женісі. Нарь реформаларының басталуы. Елдегі әлеуметтік шиеленістің өсуі. 1993ж. саяси дағдарыс. Парламенттің таратылуы мен жағдайды түрақтандыру әрекеттері. Польша қоғамының комунистік идеяларға бет бүра бастауы. 1995 ж. президенттік сайлаулар және солшыл күштердің жеңісі.Тақырып 16.Румыния

Румынияның әлеуметтік құрылысындағы феодалдық қалдықтар және 2 дүниежүзілік соғыс карсаңындағы елдің жалпы артта қалушылығы. Фашистік одақ құрамындағы Румынияның дүние жүзілік соғысқа қатынасуы. Антонескудың диктатурасы. Фашизмге қарсыласу қозғалысы және Төрт партия одағының кұрылуы. Кеңес Армиясының Румынияны фашизмнен азат етуі. Капитализмге қарсы шаралар. 1946ж. сайлау. Монархияның жойылуы.

Ұлттық өнеркәсіп. Жоспарлау. Ауыл шаруашылығындағы социолистік өзгерістер. Ауыл шаруашылығының дамуна және 1953-1954 жылдардағы шаруалар мен одақтың нығайуына байланысты шаралар. 1957ж. коституция.

Халық шаруашылығының дамуның алты жылдық жоспарының орындалуы. Өнеркэсіптің дамуы. Шаруаларды бірлестірудің аяқталуы. 1966-1970 және 1971 - 1975 жылдардағы халық шаруашылық жоспарларының табысты орындалуы. 1976-1990 жылдардағы Румынияның әлеуметгік экономикалық дамуындағы негізгі багыттар.

Румынияның элеуметтік-саяси жэне саяси өрісІндегі негативтік процестердің үдеуі. 1989ж. желто ксанындағы Тимиорардегі және Бухарестегі оқиғалар. 1989 жылдың 14 желтоқсанындағы мемлекеттік теңкеріс, үлтты құтқарудың Майдан Кенесінің билікке келуі. Николай және Елена Чаушескулердің өлтірілуі. Иона Илиеску үкіметі. Румынияның ішкі саясаты. Нарыктық экономиканың қарама- кайшылықтары. Еңбекшілердің әлеуметтік жағдайларының томендеуі. Румынияның сыртқы саясаты.

Тақырып 17. Венгрия

Кеңес Армиясының фашистік топтарды талқандауы және оны нацист басқыншылардан азат ету. Венгриядағы халықтық-демократиялық ревалюция және оның социолистік ревалюцияга үласуы. Аграрлық реформа және басқа да әлеуметтік-экономикалық өзгерістер. Партия басшыларын, ұсақ жэне селолық қожаларды эшкерелеу. Консервативті күштердің қарсылыгын басу,

Қалпына келтірудің үш жылдык жоспары жэне КСРО-ньщ жоспары. Венгрияда халық билігінің орнауы. өзара көмек туралы КСРО жэне басқа да социалистік елдермен жасалған келісімдер.

ВЖСП кұрьілуы. Социалистік құрылысты нығайту үшін жүргізілген күрес. Венгриядағы социализмнің кұрылуы.

1989 ж. Конституциялық реформа. 1990 ж. наурыз-сәуір айларындағы парламенттІк сайлау және оның нәтижесі. Венгриядағы нарыктық реформалардың басталуы. Өндірістің дамуының төмендеуі және әлеуметтік шиеленістің күшеюі. 1994 ж. парламенттік сайлау, солшыл күштердің жеңіске жетуі.

Тақырып 18. Чехословакия

Чех және словак халыктарының фашист баскыншыларына қарсы күресі жэне Қарсыласу қозғалысындағы Чехословак коммунистік партиясының рөлі.Эмигрант топтарының позициясы. Мәскеудегі Бенештің келіссөздері.КСРО- ның Чехословакиямен келісім шарты.

Кошицк бағдарламасы. Кеңес Армиясының фашистІк топтарды тал кдндауы. Словак жэне прага көтерілістері.Ұлттык майдан үкіметі. Градецк бағдарламасы. Өндіріс пен банктерді национализация лау.Елдегі таптық күрестің шиеленісуІ.1948 ж.конститутция. Коммунистік және социал-демократиялық партияның бірігуі. Партияның социалистік құрылысқа багыты.онеркәсіпті национализациялаудың аякталуы.халық кеңестері. Бірінші және екінші бесжылдык жоспарлардың орындалу нәтижелері.

Өнеркәсіптің дамуы қарқынының өсуі.Ауыл шаруашылығының кооперацияга бірігуінің аяқталуы. 1960 ж. Конституция.

Үшінші бесжылдық жоспарды орындау нәтижелері. Халық шаруашылғгын басқарудың жаңа жүйесінде өтудің басталуы. Социалистік құрылыстагы қиындықтар. Партияның ішкі өмірі мен әлеуметтік заңдылықта демократиялық ережелердің бұзылуы. А.Новотныйдың жеке басына табынушылық. 1968 ж.саяси дағдарыс. НАТО-ның «Зефир» жоспары. Варшава келісіміне қатысушы елдердің Чехославакияға эскерлерін енгізуІ.ЧКП-ның ОК-нің «Дағдарысты даму сабақтары» құжа-ты, ЧКГТ -ның 13 съезі жэне оның шешімдері.1971-1975 жылдардагы бесжылдык жоспардың табысты орындалуы.ЧКП -ның ХУ съезі және оның шешімдері.

Чехословак басшылыгының шаруашылык механизмін толық жетілдіру әрекеттері.Перспективалы жоспарлау. КСРО-ында «қайта курудың» басталуы және оның ЧКСР-на әсері. ЧКп-ның ОК-нің ІХ,Х,ХІІ пленумдары мен олардың шешімдері. Қогамдағы оппозициялық кұштердің өсуі. 1988 жылдың тамыз, қазан, желтоқсан айларында оппозицияның демонстрациялау үйымдастыру. 1989 жылдың 17 қарашадағы студенттер шеруі жэне оны қуыі тарату.Партия мен қоғамда дағдарыстың өсуі. Чехословак оппозициясы мен Батыс елдері. 1989 жылдың 20-21 желтоқсанындагы ЧКП-ның кезектен ты съезі. Партиядағы социал-демократиялық тенденцияның күшеюі. ЧКП-ны басшылығының алмасуы.Коммунистерге қарсы жазалау шаралары. 1990 жылдың маусымдағы сайлау Чехословакияның федералды жиналысы. Капитализмді қалпына келтірудің басталуы. Біртұтас мемлекетті жетіліп, Чехия мен Словакияның құрылуы.Тақырып 19. Герман Демократиялық Республикасы.

Германия қарсылықсыз тізе бігуден кейін. Потсдам конференциясының герм мэселесі бойынша шешімі.Батыс аймақтарындағы ақша реформасы. Берл дағдарысы. ГФР-ның құрылуы. Герман ияның шығысындағы антифашистіі демократиялық қайта құрулар. ГБСП құрылуы. Демократиялық Германияның ұлттық майданы. Неміс халық конгресінің козгалысы. ГДР-ның құрылуы.

Социализм негіздерін ку-ру үшін күрес. 1953 жылдың 17 маусымындағы оқиғалар.Социалистік кұрылысқа бағыт алу.Социализм күрылысы барысындағы қиындықтар мен қателІктер.ГБСП-ның У съезінің шешімі. Ауыл шаруашылығының кооперацияға бірігуінің аяқталуы.Экономиканың тұрақтануы. 1961 жылдың 13 тамызындағы ГДР үкіметінің шаралары.Жоспарлау мен халық шаруашылығын басқарудың жаңа экономикалық жүйесі.1968 ж.Конститутциясы. 3970-1985 жылдардағы ГДР - ның саяси және экономикалык жағдайы.1989 ж. жазы мен күзІндегі оқиғалар. «жаңа форум»оппозициялық одағыньщ күрылуы.ГБСП-ның ОК-нің 1989 жылдың қазанындағы пленумы мен оның шешімдері.Э. Хоннекер-дің бас хатшы қызметінен босатылуы.Э.Хоннекерді, Г.Миттаггы,

Штофты,Э-Милькені партия қатарынан шығару және оларга қарсы кылмыстық іс козғалуы. Партиядағы дағдарыстыц терсңдеуі. Социлизмге қарсы оштозицияның күшеюі. Парламенттік сайлау қарсаңындағы саяси күрес. Қарсы жақтардың позициясы.1990 жылдың 18 наурызьш-дағы парламеттік сайлау. Басшысы Л.де Мезьер болып табылытын үкімкттің кұрылуы.ГДР-ның тарап, оның ГФР мен бірігуі. ГДР-ның мемлекет ретінде жойылуы-Біртұтас Германияның кұрылуы.Тақырып 20. XX ғ. басында жаңа өркениет жолындағы дүние жүзі.

Дүние жузінің саяси картасы. Планетаның демографиялық көрінісі. Халықаралық істерде БҰҰ-ның орны мен аткаратын ролі.Дүние жүзілік экономикалық пробемалар. Өркениеттік бірлік. ХХғ. Қоғамдық сана мен оның эволюциясы. Өнердегі ағымдар. Реализм. Абстракционизм. Сюрреализм. Әдебиттегі модернизм М.Пруст, Ф. Кафка, Д.Джойс. ХХ ғ. өнер мен әдебиеттің плюрализмі. Отарлаудың жойылуы мен әлемдік мәдениеті. Мәдениет пен оның формалары. ХХ ғасырдағы ғылым. 1945-1990 жылдар аралығындағы Кенес мемлекеті.

1945-1953 жылдардагы КСРО,хаішк шаруашылығын қалпына келтіру. Экономикалық және коғамдық өмірді бейбіт куйғе қайта кұру. Қалпына келтірудің қиындыктары мен кеңес халкының ынта-ықыласы. И.В. СталиннІң еліміне мең билік дағдарысы. Социализмнің кеңістік үлгісінің өмірге тозімділігі мәселелері.

КОКП-ның XX съезі,оның позитивті жэне негативті салдары. Н.С. Хрущев және оның»стализмді» жою саясаты. Елді баскарудың волюнтаристік әдістерімен қоғамдағы дағдарысты құбылыстардьщ үдеуіі КСРО халкының материалдық жағдайларының нашарлануы. Азық-түлік дағдарысы. Хрущев экспериментінің сәтсіздікке ұшырауы. 1964 жылдың казан пленумы және Н.С.Хрущевті биліктен босату. Л.И. Брежнев саясатының қайшылыктары. «Дамыған социализм» концепциясы. КСРО-ның мүиан былайғы мемлекеттік құрылысы туралы қоғамдағы пікірталастар. 1977 жылғы Конститутция. Үлтгык мэселелердің шиеленісуі. Жоғарғы билік басындағылардың коррупциясы мен тамыр-таныстық қатынастардың етек пен кеңес қоғамын конструкциялық реформалау әрекеттері.Ю.В.Андроповтың өлІмі. КОКП-ның қызметінде негативті процестердің күшеюі. Билікке М.С.Горбачевтің келуі. «Қайта құруға» бағыт алу. КСРО-дағы экономикалык және әлеуметтік - саяси дағдарыс. «Демократия мен социализм» ұраны мен капитализмді қалпына келтіру. Одақтас республикалар басшылығында сепаратисте тенденцияларды күшеюі. «Тәуелсіздік шеруі». 1991 жылдың 17 наурызындағы референдум және оның нәтижелері. КСРО-ның мемлекттік жұйееінің күйрей бастауы. Федеративті құрылысты конфередациямен алмастыру әрекеттері. ТМО жобасы. 1991 жылдың тамызындағы оқиғалар мен оған берілген баға. Б.Ельцин, Л.Кравчук және С Шушкевичтің 1991 жылы 8 желтоқсанда Беловеж протоколдарына қол қою барысында 1991 жылы 17 наурызында өткен референдум нәтижелерін жоққа шығаруы. Беложев келісімі нәтижелерінің 1991 жылдың 21 желтоқсанында Алматыда бекіттілуі. КСРО-ның жонылуы және ТМД-ның кұрылуы.Бүл окиғалардың халықаралық кұқык тұтғысынан заңдылығы,Тақырып 21. 90- шы жылдардағы Ресей Федерациясы.

Е.Гайдардың үкіметі және оның 1992 жылғы монетаризм саясаты. Бағаның «либерализациялануы». Қоғамдағы әлеуметтік - психологиялық шиеленістің өсуі. Коммунизмге карсылық. Е. Гайдардың отставкасы. Үкіметтің жаңа басшысы В.С Черномырдин мен оның бағыты. Биліктін атқару және заң шығару салаларының конфрантациясының күшеюі. Б.Н Ельцин және Р. И Хасбулатов. 1993 жылдың 3-4 қазанындағы Мәскеудегі оқиғалар.Оған халықаралық қоғамдастыктың берген бағасы. Кеңестер билігінің жүйесін жою. Жаңа Ресей Конститутциясын қабылдау мен оның авторитарлы сипаты.

Батыстану мен халықтың одан көңілі қалуы. Елдегі интеграцияның жойылу қаупі («Тәуелсіздікті қалағандарынша алыңдар») Шешендер мәселесі. Ельциннің Шешенстандағы авантюрасы. Биліктің жалпы дағдарысы. Ельцин-Гайдар экспериментінің сәтсіздікке үшырауы. Қылмыскерлердің тоталитарлы терроры. Мәскеудеғі жарылыс. 1999 жылғы парламенттік сайлау, саяси күштерді жаңаша орналастыруы. Б. Н Ельциннің отставтасы. Ресейдің алдындағы тарихи дамудың альтернативті жолдары. В. В. Путин және оның саясаты.
4.3 Тәжірибелік сабақтарының тізімі мен мазмұны.

Тақырып 2. №1 семинар. Ерте буржуазиялық революциялар. ХУП ғ. Ағылшын буржуазиялык революциясы

1. Ұзақ парламенттің жариялаған заңдары.

2. Аграрлық мәселенің шешілуі.

3. О. Кромвельдің протектораты.

4. Стюарттар әулетінің кайтадан тақ басына келуі.

5. Ағылшын буржуазиялық революциясының сипаты, ерекшелігі мен тарихи маңызы.

6. Ағылшын ұлтының қалыптасу процесінін аяқталуы.

Әдебиет: [2,10-13,19].Тақырып 5. №2 семинар. ІІ тарау. ХVII -XIX ғ. 60 жылдарындагы Англияның саяси дамуы.

 1. Реставрация үкіметінің саясаты.

 2. Саяси реакция. Екі партиялык. жуйенің пайда болуы. Торийлер мен вигтер.

 3. 1688-1689 жж. төңкеріс.

 4. "Құқыктар туралы билль". Қонституцияялық-монархиялық құрылыстың нығаюы. "Тақ мүрагерлігі туралы Акт".

 5. Парламенттік билеу жүйесінін дамуы.

 6. Саяси-партиялық топптардың кызметі. Ұсак буржуазиялық радикализм.

 7. Англияның сыртқы және отарлау саясаты.

Әдебиет: [2,10-13,19].
Тақырып 6. №3 семинар.

Ш тарау. ХVІІІ ғ. екінші жартысы мен ХVІІІ ғ. Ресей

1. Ресейдің дамуына жағрафиялық жэне табиғи факторлардың әсері.

2. ХУІІ ғ. екінші жартысындагы Ресейдің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы.

3. XVII ғ. аяғы мен ХУШ г. бірінші ширегіндегі Ресей. 1 Петрдың қайта құрулары. Ресейдегі шексіз биліктің калыптасуы.

4. ХУІІІ ғ. Ресейдің әлеуметтік-экономиклық дамуы. Сарай төңкерістері.

5. ХУІІІ ғ. екінші жартысындағы Ресей. ІІ Екатеринаның шексіз билігі. І Павелдің басқаруы.

6. XVIII ғ. екінші жартысындағы Ресейдің сыртқы және отарлау саясаты.

Әдебиет: [4,8,19].


Тақырып 7. №4 семинар. IV тарау. ХVІІІ ғ. аяғы мен XX ғ. 60-шы жылдарында Еуропада, АҚШ пен Ресейде капитализмнің дамуы

 1. Өнеркәсіп теңкерісінің алғышарттары мен мәні.

 2. Англиядагы өнеркәсіп төңкерісі.

 3. Капиталдың алгашкы қорлану процесІнің аяқталуы.

 4. Өнеркэсіп төңкерісінің алғышарттарының қалыптасуы, хронологиялық шеңбері, даму кезеңдері, элеуметтік-экономикалық нәтижелерІ және салдарлары. Экономикалық дагдарыстар.

 5. Франция, Германия және АҚШ-дағы онеркәсіп дагдарысы.

 6. Ауыл шаруашылыгындағы капитализмнің дамуы. Онын "пруссиялық" жэне "американдық" жолдары.

 7. Ресейдің элеуметтік-экономикалық дамуы. Басыбайлық қүқықтың жоиылуы.

Әдебиет: [1-4,13,15,19].
Тақырып 8. №5 семинар. Франциядағы Консулдык және Бірінші империя

1. Консулдык пен Бірінші империя уақытындагы Францияның сыртқы саясаты.

2. Наполеон соғыстары, олардың мақсаттары мен сипаты.

3. Бірінші империяның күйреуі.

4. Наполеон соғыстарының маңызы.

Әдебиет: [2,10,13,16-17,19-20].


Тақырып 9. №6 семинар. Вена конгресі және "Қасиетті Одак"

 1. Конгресті шакыру себептері. Оған қатысушылардың көздеген мақсаттары.

 2. Негізгі қатысушылар арасындагы кайшылыктар.

 3. Вена конгресінің негізгі шешімдері.

 4. "Касиетті одақтың" құрылу себептері, мақсаты меы кызметі.

Әдебиет: [3-4,12,19].
Тақырып 12. №7 семинар. 1848-1849 жж. Еуропадағы революцинлар.

 1. XIX ғ. 40-шы жылдарындагы Еуропа елдерінІң элеуметтік-экономикалық және саяси дамуының ерекшеліктері.

 2. Франция, Германия, Австрия империясы мен Италиядағы революциялардың себептерІ мен максаттары.

 3. Революция карсаңындағы таптық күштердің ара қатынасы, Революция барысы, олардың өзара байланысы.

 4. Революциядағы таптар мен таптық күштердін ара қатынасы. Либералдық және революциялық-демократиялык ағымдар.

 5. Революциялардың жеңілу себептері, сипаты, ерекшеліктері жэне маңызы.

Әдебиет: [3,12-13,19].
Тақырып 16. №8 семинар. XIX ғ. аяғы мен XIX ғ. 60-шы жылдарындағы Латын Америкасындағы ұлт-азаттық козғалыс

1. XIX г. аяғы мен XIX ғ. 60-шы жылдарындағы Латын Америкасындағы үлт-азаттык қозғалыстың өрістеу себептері.

2. 1791-1804 жж. Гаитидегі революция.

3. Америкикадағы испан отарларының тэуелсіздік үшін күресі.

4. Латын Америкасындағы жана мемлекеттердің күрылуы мен дамуы.

Әдебиет: [2,12,13,19].


Тақырып 17. №9 семинар. 1801-1860 жж. Ресей

1. XIX ғ. басындағы Ресей. І Александрдың либеральды саясаты.

2. Наполеонның Ресейге жорығы. 1812 ж. Отан соғысы.

3. I Александрдың реакциялық саясатқа көшуі. Декабристер қозғалысы.

4. І Николайдың патшалығы XIX г. 20-50 жж. қоғамдық козғалыстар. Либералдық-оппозициялық қозғалыс. Революцияшыл демократтар.

5. XIX ғ. Ресей.

6. XIX ғ. екінші ширегіндегі РесейдІң сыртқы саясаты. Қырым соғысы. XIX ғ. 60-70 жж. реформалар.

Әдебиет: [1,3,13,15,19].


Тақырып 19. №10 семинар. ХVП ғ. аяғы мен XIX ғ. 60-шы жылдарындағьі мәдениеттің дамуы

 1. Жаратылыс ғылымдары мен техника.

 2. Білімнің дамуы - мэдени прогресстің негізі.

 3. Қоғамдық ойдың дамуы. Тарих ғылымы.

 4. Әдебиет (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм).

 5. Бейнелеу өнері (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм).

 6. Архитектура (барокко, рококо, классицизм, эклектизм).

 7. Музыка (классицизм, романтизм, реализм).

Әдебиет: [4,12-15,19].
Тақырып 21. №11 семинар. ІХ тарау. XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басындағы алдынғы қатарлы Еуропа елдерінің, АҚШ пен Ресейдің әлеуметтік-экономикалық дамуы

1. Германия, Франция, Англия, Италия және АҚШ-ғы империализмнің қалыптасуы жэне дамуы, бүл елдердегі оның ерекшеліктері.

2. 1861 ж. реформадан кейіигі кезеңде Ресейде капитализмнің дамуы.

3. XX ғ. басындағы Ресейдің әлеуметтік-экономикалық дамуы. Орыс империализмінің өзгешелігі.

Әдебиет: [1,4,12-13,19].
Тақырып 22. №12 семинар. Х тарау. 1870-1914 жж. алдыңғы қатарлы еуропа елдерінің, АҚШ пен Ресейдің саяси дамуы


 1. 1870-1914 жж. Германияның ішкі саяси дамуы. 1871 ж. империя конституциясы.

 2. Саяси партиялар жүйесі. Бисмарктың, Капривидің, Гогенлоэнің, Бюловтың, Бетман-Гольвегтің канцлерлігі.

 3. Билеуші таптың бірігіп нығаюы. Шовинизм және расизм идеологиясының дамуы. Пангерман одағы.

 4. Жұмысшы және социалисттік қозғалыстар. XIX ғ. сонғы ширегіндегі жұмысшы табының жағдайы. Лассальяндар мен эйзенахшылардың бірігуі.

 5. Германиядағы социалистік жүмысшы партиясының (ГСДЖП) Гота бағдарламасы. Социалистерге карсы "Ерекше заңды" жариялаған кездегі социал-демократиядағы ағымдар. Эрфурт бағдарламасы. ГСДЖП-дегі оппортунизм мен ревизионизм, олардын пайда болу себептері.

 6. XX ғ. басындағы ғерман пролетариатының жағдайы. Германияның жұмысшы қозғалысындагы екі тенденция. ГСДЖП-дегі соғыс қарсаңындағы ұш ағым.

Әдебиет: [1,4,12-13,18-19].
Тақырып 24-25. №13 семинар. Англия және Италия.

 1. 1870-1917 жж. Англияның ішкі саяси дамуы. Екі партиялық жүйе. Британ либерализмінің құлдырай бастауы жэне оның себептері. XIX ғ. 70-80 жж. реформалар. Консерваторлар билік басында. 1905 ж. парламенттік сайлау. БилІк басына либералдардың келуі. Ллойд Джордждың саясаты. 1911 ж. парламенттік реформа. Бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы Англиядағы саяси дағдарыс.

 2. Аңглиядағы жұмысшы қозғалысы. Ескі және "жаңа" юнионизм. Жұмысшы қозғалысындағы екі тенденцияның күресі. Лейбористік партийный қүрылуы. Социалистік қозғалыстар. Социал-демократиялық федерация (СДФ). Социалистік лига. Фабиан қоғамы. Тәуелсіз жүмысшы партиясы (ТЖП). Британ социалистік партиясының қүрылуы (БСП). Бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы Англиядағы жұмысшы қозғалыс.

3. Англияның отарлық саясаты. Ирландиядағы ұлт-азаттық қозғалыстар. Гомруль үшін күрес. Ирландия мәселесі бойынша Англияның ұстанған саясаты. Либеральды партияның жіктелуі. Либерал-юнионистер. XX ғ. басындағы Ирландиядағы ұлт-азаттык қозғалысындағы ұстамды және батыл тенденциялары. Гомруль мәселесі және Ирландияның саяси партиялары.

4. Италияның мемлекеттік күрылысы мен саяси жуйесі. Италияныц ішкі саяси дамуы. Помещиктік-буржуазиялық үкіметтердің саясаты. Джолигги укіметІнің саясаты.

5. Жұмысшы табының жагдайы. Жұмысшы жэне социалистік козгалыс. XX ғ. басындағы жұмысшы және социалистік қозғалысындағы екі багыттың күресівд шиеленісуі.

6. Италия халықаралық қатынастар жүйесінде. Италияның отарлық саясаты.Әдебиет: [12-14,19].
Тақырып 26-27. №14 семинар. АҚШ және Ресей.

 1. АҚШ-ның ішкі саяси дамуы. Онтүстіктегі президенттік қайта құрулар (Реконструкция).

 2. Екі партиялық жүйе. Республикалық жэне демократиялық партиялардың жақындасуы. Протекционизм мәселесі бойынша тартыс. Кливлендтің президенттігІ. Шерманның трестерге қарсы багытталған заңдары. Т.Рузвельттің президенттігі. Республикалык паартияның жіктелуі. Прогрессшілдер. В. Вильсонның президенттігі.

 3. АҚШ-дағы жұмысшы қозғалысы. "Еңбек серілерінің ордені". Американ еңбек федерациясы (АЕФ). 8-сағаттық жұмыс күні үшін күрес. "Әлемнің индустриалды жумысшылары". АҚШ-ның жүмысшылар қозғалысында анархо-синдикализмнің таралу себептері.

 4. Американ социалисттік қозғалысы және оның ерекшеліктері. АКШ-ның жұмысшы және социалистік қозғалысындағы екі бағыттың күресі. Социалистік партиядағы үш ағым. Социалистік жүмысшы партиясы (СЖП). Де Леоне. АҚШ-ныц сыртқы және отарлау саясаты.

 5. XIX ғ. 70-90 жж. Ресейдің ішкі саясаты. Контрреформалар. XIX ғ. 70-90 жж. халыкшылдык. Консервативті, либеральды жэне револгоциялық халыкшылдар.

 6. XIX г. 70 жж. жүмысшы жэне социалистік козғалыстың туьшдау мен дамуы.

 7. 1905-1907 жж. революция. Революцияның себептері мен мақсаттары, оның даму деңгейі. Революцияның нәтижелері жэне оның маңызы. Столыпиндық реакция кезіндегі Ресей.

 8. 1910-1914 жж. революциялык өрлеу.

 9. XIX ғ. 70-90 жж. халықаралық қатынастар жүйесіндегі Ресей.

Әдебиет: [3-4,12-15,19].
Тақырып 31. №15 семинар. XV тарау. XIX ғ. 70 жж. мен XX ғ. басындағы мәдениет

 1. Жаратылыс ғылымдары мен мәдениет.

 2. Қоғамдық ойдың дамуы. Тарих ғылымы.

 3. Әдебиет (декадентшіл, символизм, натурализм, сыни реализм, авангардизм, футуризм, экспрессионизм).

 4. Бейнелеу өнері (импрессионизм, пост-импрессионизм, кубизм, экспрессионизм)

 5. Архитектура (модерн, неоклассицизм)

 6. Музыка (импрессионизм, натурализм, реализм). Кино.

Әдебиет: [4,12-15,19].
2 Бөлім. ЕУРОПА ЖӘНЕ АМЕРИКА ЕЛДЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАРИХЫ

Тақырып 1. №1 семинар. Кіріспе.

 1. Бірінші дүниежүзілік согыстан кейін көпүлтты отарлық империялардың ыдырауының басталуы; Еуропада жаңа тәуелсіз мемлекеттердің пайда болуы

 2. Еуропа мен Америка елдерінің екіиші біріыші дүниежүзілік согыстан кейінгі қоғамдық-саяси дамуының негізгі бағыттары.

 3. Фашистік тоталитарлық жүйенің күйреуі. Дамыған елдерде „игілік мемлекеті" идеясының жүзеге асырыла бастауы. Экономикалық өрлеу. Батысеуроцалық интеграция.

 4. Орталык және Оңтүстік-Щығыс Еуропа елдерІнде социализмнің кеңестік үлгісінің орнығуы. „Үш дүниенің" қальштасуы.

Әдебиет: [5-6,26]
Тақырып 2. №2 семинар. Европа және Америка елдері екі дүниежүзілік соғыстар аралығында (1918-1939 жылдар)

 1. Фашистік державалардың ашық агрессияға көшуі. Италияның Эфиопияны жаулап алуы. Испаниядағы итало-герман интервенциясы. Англия мен Францияның «кол сұқпаушылык» саясаты.

 2. Америка оқшаулануы. Татуластыру саясаты. Германияның Автрияның «қосып алуы» («Аншлгосі»). Мюнхен келісІм шарты. Татуластыру саясатының салдары.

 3. КСРОның ұжымдық қауіпсіздік жүйесі ушін күресі. Батыстың ұстанған бағыты. Мюнхен жэне КСРО.

 4. Өзара көмек туралы франко-кеңес және кеңес-чехословак келісім шарты. Германия-Жапония-Италия одагының күрылуы.

 5. Жапонияның Орталық Қытайға басып енуі. Хасан өзені меи Халкин-Гол көлі маңындағы жапон агрессорларьша тойтарыс беру. Кеңес басшыларьшың батыс елдерінің кецес үкіметІне қарсы одақ қүруынан қауіптену.

 6. Сыртқы саяси бағыттың озгеруі. Ағылшын-француз-кеңес келіссездері және олардың сәтсіздікке ұшырауы. Герман дипломатия сыны ң КСРО-мен жакындасу эрекеттері. Кеңес басшыларьшың фашистік Германиямен жақындасуының саяси себептері. 1939 жылы жасалған басып енбеу туралы («Риббентроп-Молотов пактісі») кенес-гермак келісім-шарты, оған берілген баға және оның салдары.

Әдебиет: [5-7,28-29]

Тақырып 5. №3 семинар. 1918-1939 жж. Франция

 1. Дүние жүзілік экономикалық дағдарыс жылдарындағы Франция.

 2. Франциада фашистік үйьшдардың құрылуы. 1934 ж. ақпанындагы фашистік төңкеріс әрекеті. ФКП бастауымен еңбекшілердің фашизмге қарсы қимылдары.

 3. Халық майданының күрылуы. Халық майданы бағдарламасы. Өзара көмек туралы француз-кеңес келісімі жэне оны бекіту мәселесі бойьшша күрес.

 4. Парламент сайлауларындағы халық майданынын жеңісі. Лион Блюм үкіметі.

 5. Франциядағы жаңа экономикалық дағдарыстың басталуы. Даладьенің Мюнхендік саясаты.

Әдебиет: [5-7,23-24,29]
Тақырып 6. №4 семинар. 1918-1939 жж. Ұлыбритания

 1. Дүние жүзілік экономикалық дағдарыстың Англия мен Британ имиериясына эсері.

 2. Екінші лейбористік үкімет.

 3. Ағылшын фашизімі О.Мосли.

 4. Ағылшын капитализмінің дүние жүзілік рынокта өз позициясын сақтап қалу үшін күресі. Алтын стандарттыныц жойылуы.

 5. Ұлыбританияның билеуші топтары арасындағы сыртқы саясат мәселелері бойынша күресі. Англияның Мюнхен саясаты және оның күйреуі.

Әдебиет: [5-7,37]
Тақырып 7. №5 семинар. 1918-1939 жж. АҚШ

 1. Бірінші дуние жүзілік соғыстан кейінгі АҚШ-ның экономикалық жэне саяси жағдайы.

 2. Елдегі революциялық өрлеу. Кеңестік Ресейге бағытталған интервенциялық козғалыстар. АҚШ-ның коммунистік партиясының құрылуы. 1920-1921 жылдардағы экономикалык дағдарыс және жүмысшылардың ереуілдік күресі. Вильсон-Гардинг үкіметінің реакциялық ішкі саясаты.

 3. Вильсонның «14 пункті». АҚШ - Кеңестік Ресейге багытталған интервенцияның негізгі ұйымдастырушысы. Вашингтан конференциясы. АҚШ-ның Латын Америкасы елдерінің істеріне араласуы. Еуропадағы «Доллар дипломатиясы». Соғыстан кейінгі қарыздар мәселесі.

 4. 1932 ж. президенттік сайлау жэне демократиялық парияның жеңісі. Ф.Д.Рузвельттің «жаңа бағыты» мен оның мәні.

 5. 1933-1939 жж. АҚШ-тың сыртқы және ішкі саясаты.

Әдебиет: [5-7,22]
Тақырып 8. №6 семинар. Екінші дүниежүзілік соғыс (1939-1945 жж.)

 1. Солтүстік Африка операциялары, олардың кезеңдері. Италияның тізе бүгуі.

 2. Тегеран конференциясы.

 3. Кеңес Армиясының жеңісі нәтижесінде Шығыс жэне Еуропа елдерін азат ету.

 4. Қырым (Ялта) конференциясы және оның нәтижелері. Фашисгік Германияның күйреуі және сөзсіз тізе бүгу.

 5. Потсдам конференциясы. КСРО-ның Жапониямен соғысының басталуы. АҚШ қарулы күштерінің атом бомбасын колдануы, оның мақсатгары.

 6. Екінші дүниежүзілік соғыста Кеңес үкіметінің басшылығьшен антифашистік күштердің жеңісініц дүниежүзілік-тарихи маңызы.

Әдебиет: [5-7,22,26-29]
Тақырып 9. №7 семинар. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі дүние жүзілік саясатының циклдері.

1. 1973 ж. Араб-Израиль соғысы.

2. Ауған соғысы мен КСРО. АҚШ ухтанған позициясы. Р.Рейганның «Стратегиялык қорғаныс ынтасы». «Жүлдызды соғыстар».

3. КСРО-да «қайта құрудың» басталуы және әлемдік қауымдастық.

4. Кеңес Одағынын ыдырауы жэне «Қырғи-қабақ соғыстың» аякталуы. АҚШ және дүние жүзілік жаңа тәртіп.

Әдебиет: [5-7,29,32]


Тақырып 10-11. №8 семинар. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Батыстың даму тенденциясы. АҚШ.

1. 1968 ж. сайлау мен билікке республиканшылдардын келуі. Президент Никсонның «Жаңа экономикалық саясаты». «Қара пантераларға» қарсы күрес. Дж. Фордтың президенттігі және оның саясаты.

2. 1976 ж. сайлау мен Дж. Картердің Президенттігі. Салык реформасы.

3. 1980 ж. Президенттік сайлау, республиканшылдардың жеңісі. Рейганның; Буштың ішкі және сыртқы саясаттары (1980-92 жж.), республиканшылдардын қаржы саясаты.

4. 1992 ж. президенттік сайлау және демократиялык партияның жеңісі. Б. Клинтонның инфляциямен кұрес саясаты. Негрлер мәселесі. АҚШ-тың Балкандағы саясаты. Құрама Штаттармен ТМД елдері.

5. 1994 ж. аралык сайлау, республиканшылдардын жеңісі.

Әдебиет: [5-7,25-26,33]
Тақырып 12. №9 семинар. Ұлыбритания.

1. 1979 ж. сайлаудағы консерваторлардың жеңісі. 1979-81 жж. Экономикалық дағдарыс, экономикаға «қол сұқпаушылық» саясаты.

2. М. Тэтчердің экономикалық, саясаты.

3. Ольстер дағдарысы: оның қайнар көздері, мазмуны мен билеуші топтардың саясаты. Нәсілшілдік толкындары, 1981 ж. жазындағы жэне 1985 ж. тамызы мен казанындағы элеуметтік жарылыс, фолкленд согысы.

4. 1990 ж. М. Тэтчердің отставкасы және оның орнына Дж. Мэйджордың келуі.

5. 1992 ж. парламенттік сайлаулар және консерваторлардың жеңісі.

Әдебиет: [5-7,33,37]
Тақырып 13-14. №10 семинар. ГФР.


 1. ГФР-ның 70-ші жылдардағы экономикалық саясаты. Брандт пен Шмидтің ішкі саясаты. Жұмысшылар козғалысы. 1976ж. сайлау. Шмидтің екінші үкіметі.

 2. Экономикадагы дағдарыстық құбылыстар. Терроризімнің күшеюі. «Жасылдар»партиясының құрылуы.

 3. ГФР-ның 80-ші жылдардағы сыртқы саясаты. ГФР-да орта қашықтықты америка ядролық қаруын орналастыру туралы шешім және бул шешімге қарсы наразылық қимылдары. «Кіші одақтың ыдырауы» Билікке ХДС/ХСС-СвДП одағының келуі.

 4. 1986-1988 жылдардағы салық жүйесі. 1990ж. 3 казанында Германияның бірігуі. ГДР-ның жоспарлы экономикасын қайта құруга байланысты федералды үкіметтің алғашқы қадамдары. Жүмыссыздық пен әлеуметтік шиеленістің өсуі. ГФР-ның сыртқы саясаты.

Әдебиет: [5-7,28,33]
Тақырып 15-16. №11 семинар. Румыния

 1. Халық шаруашылығының дамуның алты жылдық жоспарының орындалуы. Өнеркэсіптің дамуы. Шаруаларды бірлестірудің аяқталуы. 1966-1970 және 1971 - 1975 жылдардағы халық шаруашылық жоспарларының табысты орындалуы. 1976-1990 жылдардағы Румынияның әлеуметгік экономикалық дамуындағы негізгі багыттар.

 2. Румынияның элеуметтік-саяси жэне саяси өрісІндегі негативтік процестердің үдеуі. 1989ж. желто ксанындағы Тимиорардегі және Бухарестегі оқиғалар.

 3. 1989 жылдың 14 желтоқсанындағы мемлекеттік теңкеріс, үлтты құтқарудың Майдан Кенесінің билікке келуі. Николай және Елена Чаушескулердің өлтірілуі. Иона Илиеску үкіметі. Румынияның ішкі саясаты. Нарыктық экономиканың қарама- кайшылықтары. Еңбекшілердің әлеуметтік жагдайларының томендеуі. Румынияның сыртқы саясаты.

Әдебиет: [5-7,33,36]
Тақырып 17. №12 семинар. Венгрия

1. 1989 ж. Конституциялық реформа.

2. 1990 ж. наурыз-сәуір айларындағы парламенттІк сайлау және оның нәтижесі.

3. Венгриядағы нарыктық реформалардың басталуы. ӨндірІстің дамуының төмендеуі жэне элеуметтік шиеленістің күшеюі.

4. 1994 ж. парламенттік сайлау, солшыл күштердің жеңіске жетуі.

Әдебиет: [5-7,33,36]


Тақырып 18. №13 семинар. Чехославакия

1. Чехословак басшылыгының шаруашылык механизмін толық жетілдіру әрекеттері.Перспективалы жоспарлау. КСРО-ында «қайта курудың» басталуы және оның ЧКСР-на әсері. ЧКп-ның ОК-нің ІХ,Х,ХІІ пленумдары мен олардың шешімдері.

2. Қогамдағы оппозициялық кұштердің өсуі. 1988 жылдың тамыз, қазан, желтоқсан айларында оппозицияның демонстрациялау үйымдастыру. 1989 жылдың 17 қарашадағы студенттер шеруі жэне оны қуыі тарату.Партия мен қоғамда дағдарыстың өсуі. Чехословак оппозициясы мен Батыс елдері.

3. 1989 жылдың 20-21 желтоқсанындагы ЧКП-ның кезектен ты съезі. Партиядағы социал-демократиялық тенденцияның күшеюі. ЧКП-ны басшылығының алмасуы.Коммунистерге қарсы жазалау шаралары.

4. 1990 жылдың маусымдағы сайлау Чехословакияның федералды жиналысы. Капитализмді қалпына келтірудің басталуы. Біртұтас мемлекетті жетіліп, Чехия мен Словакияның құрылуы.

Әдебиет: [5-7,33,36]


Тақырып 19-20. №14 семинар. XX ғ. басында жаңа өркениет жолындағы дүние жүзі.

1. КСРО-ның мемлекттік жұйееінің күйрей бастауы. Федеративті құрылысты конфередациямен алмастыру әрекеттері. ТМО жобасы. 1991 жылдың тамызындағы оқиғалар мен оған берілген баға.

2. 1991 жылы 17 наурызында өткен референдум нәтижелерін жоққа шығаруы. Беложев келісімі нәтижелерінің 1991 жылдың 21 желтоқсанында Алматыда бекіттілуі.

3. Б.Ельцин, Л.Кравчук және С Шушкевичтің 1991 жылы 8 желтоқсанда Беловеж протоколдарына қол қою барысы.

4. КСРО-ның жойылуы және ТМД-ның кұрылуы. Бұл окиғалардың халықаралық кұқық тұрғысынан заңдылығы

Әдебиет: [5-7,26,36]


Тақырып 21. №15 семинар. 90- шы жылдардағы Ресей Федерациясы.

 1. Батыстану мен халықтың одан көңілі қалуы. Елдегі интеграцияның жойылу қаупі («Тәуелсіздікті қалағандарынша алыңдар»)

 2. Шешендер мәселесі. Ельциннің Шешенстандағы авантюрасы. Биліктің жалпы дағдарысы. Ельцин-Гайдар экспериментінің сәтсіздікке үшырауы. Қылмыскерлердің тоталитарлы терроры. Мэскеудеғі жарылыс.

 3. 1999 жылғы парламенттік сайлау, саяси күштерді жаңаша орналастыруы. Б. Н Ельциннің отставкасы.

 4. Ресейдің алдындағы тарихи дамудың альтернативті жолдары. В. В. Путин және оның саясаты.

 5. 2000 ж. сайлау, нәтижесі.

Әдебиет: [5-7,28,33,35-36]


  1. Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖМ түрлерінің тізімі


№ п/п

СӨЖМ түрі

Тапсыру нысаны


Бақылау түрі

Сағат саны

1.

Дәріс сабақтарына дайындық

Конспект

Сабақтарға қатысу

15

2.

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Конспект

Тәжірибелік сабақтарға жіберілуі

15

3.

Курстың қосымша тақырыптарын оқып білу

Сұрау

Тәжірибелік жұмыстарды қорғау

28

4.

Бақылау жұмыстарына дайындалу

Бақылау жұмысы

МБ1, МБ2

2

Барлығы

60

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет