Оқу курстарының каталогы «Әлеуметтік жұмыс» 050905бет13/21
Дата13.09.2017
өлшемі2.45 Mb.
#961
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
Оқытушының Т.А.Ә.

Толегенова Күлзия КалдыбековнаДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «География», «Қазақстан тарихы», «Дүние жүзі тарихы», «Саясаттану»Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Ауыл тұрғындарының әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін, олармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың білік- дағдыларын меңгеру; ауылдың әлеуметтік проблемаларын талдау; проблемаларды шешудің инновациялық технологияларды қолдану тәжірибелерін қалыптастыру; шетелдік ауыл тұрғындарымен әлеуметтік жұмыс тәжірибелерін елімізде қолдана білу.

Нәтижесінде:- әлеуметтік әдістерді қолдана отырып, аулдың және ауыл тұрғындарының мәселелерні шешу дағдыларын қалыптастыру;

Мазмұны

Дәрістер: Ауыл тұрғындарымен әлеуметтік жұмысты жүргізудің маңызы мен мәні. Ауыл тұрғындарымен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың ерекшелігі. Кеңес дәуірі кезеңіндегі ауылдағы әлеуметтік жұмыстың дамуы. Төңкерістен кейінгі кезеңдегі аграрлық саясат сипаттамасы. 30-80 жылдардағы ауыл тұрғындарымен жүргізілген әлеуметтік жұмыс формалары мен мемлекеттік әлеуметтік қамтамасыздандыру.Қазіргі жағдайда ауылдарда жүргізіліп жатқан әлеуметтік жұмыстың даму ерекшелігі.XX ғасыр аяғы мен XXI ғасыр басындағы ауыл тұрғындарын әлеуметтік қолдау формаларының дамуы. Ауыл тұрғындарымен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың түрлері, әдістері.Ауылда жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың инновациялық технологиясы.Шетелде ауылдық жерде жүргізілетін әлеуметтік жұмыс тәжірибелері.

Практикалық сабақтар: Ауыл тұрғындарымен әлеуметтік жұмыстың қажеттілігі мен маңызы. ЖЭС жағдайындағы мұқтаж ауыл тұрғындарын әлеуметтік қолдау ерекшеліктері. 30-80 жылдарда ауылдарда жүргізілген әлеуметтік саясат. Реформа жылдарындағы ауылдардағы әлеуметтік саладағы өзгерістер(1980-2000). «Ауыл жылы». Оның әлеуметтік мәні мен маңызы. М.Гурьяновтың ауылдық жерде әлеуметтік жұмысты дамытудың жаңа парадигмасы. Финляндия, Австрия,Германиядағы ауыл тұрғындарын әлеуметтік қолдаудың озық тәжірибелеріОқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Ауыл тұрғындарымен әлеуметтік проблемаларын талдап шеше білу, олармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың жаңа озық әдістері мен формаларын қолдана білу./емтиханПәннің аталуы

Әлеуметтік диагностикаҚысқартылған атауы

ӘДОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

5Оқытушының Т.А.Ә.

Толегенова Күлзия КалдыбековнаДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Азаматтану», «Әлеуметтану», «Адам және қоғам», «Психология»Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік диагноздың теориялық негіздерін меңгеру; әлеуметтік диагноз қоюдың білік-дағдыларын меңгеру; байқампаздық, талдай білу, қорытынды жасай білу;әлеуметтік диагностиканың тәсілдерін- әңгімелесу, сұрақ-жауап, сауалнамат.б. меңгеру

Нәтижесінде:- әлеуметтік диагностикалық әдістерді қолдана отырып, әлеуметтік мәселелерді шешу дағдыларын қалыптастыру; - бастапқы дағды негізінде әлеуметтік сұрақтарды қалыптастыру.

Мазмұны

Дәрістер: Әлеуметтік диагностика ұғымы. Әлеуметтік диагноз қоюдың ерекшеліктері. Әлеуметтік диагноздың қажеттілігі. Әлеуметтік диагностиканың түрлері. Әлеуметтік диагностиканың теориялық концепциялары. Әлеуметтік диагноздың әдістері мен формалары. Әлеуметтік диагноз қоюдың кезеңдері мен құрылымы.Бақылау, құжаттарды талдау, анализ, синтез, қорытынды т.б.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтік диагностика пәнінің әлеуметтік қызметкерлерді даярлаудағы маңызы мен қажеттілігі.Әлеуметтік диагностиканың жіктемесі. Мэри Ричмондтың «Әлеуметтік диагноз» еңбегінің мәні. И.Г.Зайнышеваның әлеуметтік диагноз әдістері. Бақылау, құжаттарды талдау, анализ, синтез, қорытынды т.б.
Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік диагноз қоя білу; Әлеуметтік диагноздың әдістерін қолдана білу/емтиханПәннің аталуы

Тәрбие әлеуметтануыҚысқартылған аталуы:

ТӘОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

5Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.Доцент / оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі:

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағатЕңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағатКредиттер / сынақ бірліктері:

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, балалық шақты әлеуметтік қорғау, мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, зейнетақымен қамтамасыз етуБілім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттердің арнайы біліммен, ептіліктен және дағдылармен әлеуметтік тәрбие қызметін ұйымдастыру орындарында қазіргі мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру - әрбір студентке әлеуметтік жұмыс қызметінің маңызды әлеуметтік құбылыс ретіндегі ролі мен орнын сезінуіне көмектесу оны тәжірибелі машықтанудың өзіндік жұмыстарына үйрену сондай – ақ маңызды қайнар көздерді, құжаттарды және басылымдарды өздігінен меңгеруге баулу.Мазмұны:

Дәрістер: Тәрбие әлеуметтануы. Тұлғаның әлеуметтік мінез – құлқысы және оны қалыптастыру себептері. Тәрбие социологиясы: пәні және құрылымы. Тәрбие социологиясы пәнінің міндеттері және қызметі. Қоғам және тұлға. Қоғам және тұлғаның тәрбие жүйесіндегі өзара әрекет ету деңгейлері. Тәрбие социологиясы аясындағы қоғамның жағдайы. Тәрбие социологиясы аясындағы әлеуметтік реттегіштер. Тәрбие социологиясындағы құндылықтар туралы ілім. Әлеуметтік орта және тәрбие мәселесі. Әлеуметтік орта және тұлға. Әлеуметтік ортадағы тұлғаның ролі. Әлеуметтендіру түсініктемесінің мәні және қызметі. Әлеуметтендіру – жеке тұлғаның әлеуметтік ортаға бейімделу жүйесі. Тұлғаның әлеуметтік мәртебесі.

Практикалық сабақ. Әлеуметтік тәрбиенын негізгі үрдісі. Әлеуметтендірудің негізгі макрофакторлар (ел,когам, мемлекет). Әлеуметтік педагогикалык виктимология . Әлеуметтендірудің түсініктемесі. Әлеуметтендірудің негізгі мезофакторлары(этнос, тип поселения, СМИ). Әлеуметтендірудің агенттері. Әлеуметтендірудің құралдары Әлеуметтік педагогикалык виктимология. Өз Өзін тәрбилеу және әлеуметтендіру. Әлеуметтік педагогтын профессионалдык мәдениеттті. Әлеуметтік тәрбиенын негізгі үрдісі. Жалпы акпарат кұралдары және адамнын әлеуметтендіру. Әлеуметтік педагогтын профессионалдык мәдениет. Әлеуметтендіру негізгі факторлары. Отбасы және баланың әлеуметтендіру проблемасы. Адам әлеуметтендірудін обьектісі. Мегафакторлардын әлеуметтендіру мәселелері /космос.әлем,/.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік қызмет жүйесі көп салалы, көп аспектілігімен ерекшеленеді. Пәнді оқудың қажеттілігі мен өзектілігі. Оның демократиялық тенденциялардың дамуы, адамгершілігі мол және салауатты үрпақ тәрбиелеуге мүдделі болатын қазіргі қоғам қажеттілігінен көрінеді. «Тәрбие әлеуметтануы» пәні әлеуметтік жұмыс қызметкерлерін жоғары деңгейде дайындап шығу үшін өте қажет. Әлеуметтік қызмет жүйесі көп саналы, көп аспектілермен ерекшеленеді. Бұл әрекеттің нәтижелілігі маманның шеберлігіне, оның этикалық нормаларды, принциптерді сақтаумен белгілі кәсіби және іскерлік қабілеттерін дамытумен байланысты. Адамдарға көмек көрсете отырып, әлеуметтік қызметкерлерде жоғары адамгершілік мәдениетімен қатар, әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық нормаларын сақтауға тиісті. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.Пәннің аталуы

Тұлғаның әлеуметтену теориясыҚысқартылған аталуы:

ТӘТОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық,ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

5Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.Доцент / оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі:

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағатЕңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағатКредиттер / сынақ бірліктері:

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, балалық шақты әлеуметтік қорғау, мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, зейнетақымен қамтамасыз етуБілім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

«Тұлғаның әлеуметтену теориясы» курсы студенттердің тұлғаның әлеуметтеніп қалыптасуының теориялық негіздерін, әлеуметтенудің түрлі концепцияларының маңызын , тұлғаның әлеуметтенуінің негізгі кезеңдері мен факторлары, агенттері жайлы білік-дағдыларды меңгеруді мақсат етеді.Мазмұны:

Дәрістер: Социологиядағы тұлға проблемасы, жеке тұлғаға тән ерекшелiктер, белгiлер.Макросоциологиялық деңгейдегi жеке тұлғалар типтерi.Жеке тұлғаның әлеуметтену үрдісі,тұлғаның әлеуметтенуiне әсер ететiн факторлар.

Жеке тұлға теориясы Ч.Х. Кули, Дж, МИД, Зигмунд Фрейд, Эрик Эриксон, Жан Пиаже, Колберг. Жеке тұлғаның әлеумететнуiндегi отбасының ролi мен маңызы, жеке тұлғаның әлеуметтенуiндегi отбасының жалпы проблемаларыПрактикалық сабақ. «Индивид», «Адам», «Тұлға» ұғымдарының анықтамасы. Тұлғаның қалыптасқандығының критерилері. Тұлғаның әлеуметтенуінің теориялық негіздері. Жеке тұлға теориясы Ч.Х. Кули, Дж, МИД, Зигмунд Фрейд, Эрик Эриксон, Жан Пиаже, Колберг. Тұлғаның әлеуметтенуінде қоршаған ортаның маңызы. Тұлғаның әлеуметтенуінің факторлары, агенттері, механизмдері.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Тұлғаның әлеуметтену үрдісін талдай біледі, тұлғаның регресивті әлеуметтенінің алдын алу шараларын меңгереді.«Тұлғаның әлеуметтену теориясы» пәні әлеуметтік жұмыс қызметкерлерін жоғары деңгейде дайындап шығу үшін өте қажет. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.Пәннің аталуы

Білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмысҚысқартылған аталуы:

ББМӘЖОқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық,ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

5Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.Доцент / оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі:

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағатЕңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағатКредиттер / сынақ бірліктері:

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, балалық шақты әлеуметтік қорғау, мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, зейнетақымен қамтамасыз етуБілім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттердің арнайы біліммен, ептіліктен және дағдылармен білім беру мекемелерінде әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру орындарында қазіргі мәдени ағарту жұмыстарының қайта құру жағдайында қаруландыру - әрбір студентке әлеуметтік жұмыс қызметінің маңызды әлеуметтік құбылыс ретіндегі ролі мен орнын сезінуіне көмектесу оны тәжірибелі машықтанудың өзіндік жұмыстарына үйрену сондай – ақ маңызды қайнар көздерді, құжаттарды және басылымдарды өздігінен меңгеруге баулу.Мазмұны:

Каталог: sites -> default -> files
files -> «келісемін» Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі Министрі
files -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
files -> 016 жылдың және 31 қаңтар аралығында бсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған, хабарлама тізімі
files -> Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўпияларын ќорєаудыѕ
files -> Заң жобаның ғылыми құқықтық сараптаманың
files -> Беткі сулардың сапасын талдау: НҰра өзені алабының мысалында
files -> Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2012 жылдың қаңтарда тіркелген
files -> Этносаралық Үйлесімділік жүйесіндегі саяси-мәдени механизмдердің орны әлеуметтік ғылым магистрі, аға оқытушы Сыздықова С. М


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет