Оқу курстарының каталогы «Әлеуметтік жұмыс» 050905жүктеу 2.45 Mb.
бет18/21
Дата13.09.2017
өлшемі2.45 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


4 Курс

7 семестр

Пәннің аталуы

Әлеуметтік болжау мен жобалау

Қысқартылған аталуы:

ӘБмЖ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі:

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, міндетті компонент

Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 15 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 30сағат, СӨЖ – 30 сағат

Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері:

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс, Зейнетақымен қамтамасыз ету

Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Пәннің мақсаты - әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі әртүрлі түрдегі және типтегі жобалау мен болжаудың, әлеуметтік процестерді болжау мен жобалаудың ғылыми негіздерін оқып – білу болып табылады. Пәннің міндеттері: әлеуметтік жоспарлау мен болжаудың теориясы аймағындағы білімдерді, әлеуметтік жоспарлау мен жобалаудың тәжірибесін және әлеуметтік жоспарлау мен болжау технологиясын өңдеу; әлеуметтік жұмыста болжау мен жоспарлаудың теориялық принциптерін іске асыра білу іскерлігін қалыптастыруға ықпал ету; әлеуметтік жұмыс мамандарында жоспарлау мәдениетін қалыптастыру.

Мазмұны:

Дәрістер: «Әлеуметтік жұмыстағы болжау мен жобалау» пәніне кіріспе. Әлеуметтік процестерді болжаудың методологиялық аспектілері. Әлеуметтік алдын ала болжау және жобалау. Болжау әдістері. Болжаудың мазмұны, түрлері, технологиясы. Әлеуметтік болжау және модельдеу. Болжаудың нәтижелері мен оларға қойылатын талаптар. Әлеуметтік жобалаудың теориясы мен тәжірибесі.Әлеуметтік жобалау, оның табиғаты мен мәні. Әлеуметтік жобалау мен әлеуметтік жаңашылдық. Әлеуметтік жобалаудың формалары. Әлеуметтік жобалаудың кезеңдері, әдістері, технологиялары. Әлеуметтік жобалар, олардың сипаттамасы. Әлеуметтік жобалаудың бағыттары. Басқару жүйесіндегі әлеуметтік жобалау.

Практикалық сабақ. Әлеуметтік жұмыстағы болжау мен жобалау пәнінің міндеттері мен оқу сабағы. Болжауды туындау. Әлеуметтік дамудың субъективті факторының басымдылық ролі. Әлеуметтік процестердің объективті сипаты болжау концепциясының басты методологиялық принципы. Алдын – ала болжау шындықтың бейнесін басын оқу формасы ретінде. Әлеуметтік алдын ала болжаудың мәні. Болжау әдістерінің топтамасы. Жалпы ғылыми және жеке ғылыми әдістер. Экспрополция әдісі. Әлеуметтік – экономикалық, әлеуметтік – саяси, Әлеуметтік – мәдени болжаулар. Ізденістік болжау. Әлеуметтік болжаудың әдісі ретіндегі модельдеу. Модельдердің функциялары, түрлері және мәні. Болжанатын оқиғалардың саласын анықтау. Болжаулардың нәтижелерін көрсету формалары.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік қызметкерлердің негізгі бағыттары азаматтарға нақты мүмкіндіктерді орынды пайдалану, өз бетінше айқынды шешімге келе алмайтын, сырттан біреудің көмегін қажетсінетін еңбек ету кезінде түрлі себептерге байланысты өзін-өзі қамсыздандыра алмайтындарға жағдай жасау. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.

Пәннің аталуы

Шиеленістану

Қысқартылған аталуы:

Шт.

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі:

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағат

Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері:

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс

Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Шиеленістану курсын оқып уйретудің қорытындысы бойынша жоғары оқү орнын түлегі қажет: саяси ғылымыңың пәні мен әдісі түралы білім алу; саяси ойдың негізгі бағытына коніл болу; өзіндік қорытынды жасау; жазба жұмыстарды жазуға; рецензия жазуға; баяндамалар жасауға баулу; күнделікті омірде және озінің кәсібі іскерлігінде саяси мәдениеттің жаналықтарын иелену арқылы саяси білімді де менгеру қажет. Қазіргі кезде саяси-әлеуметтік, әлеуметтік-экономикалық және мәдени-әлеуметтік жағдайлар мамандар алдына, әлеуметтану ақыл-ой,қозқарас данышпандылықты игеруді талап етеді.

Мазмұны:

Дәрістер: Шиеленістердің пайда болуының теориялық және әлеуметтік-тарихи алғышарттары. Шиеленістанудің басқа ілімдермен аракатынасы. Шиеленістану әдістері. Шиеленістердің пәні, ұғымы, маңызы. Шиеленістер пәні және ұғымы. Шиеленістердің пайда болу шарттары. Шиеленістердің жіктемесі және себептері. Шиеленістердің жіктемесі. Шиеленістер себебі. Шиеленістік жағдай түрі. Шиеленістер серпіні. Шиеленістің негізгі кезеңдері. Шиеленістің негізгі фазалары. Шиеленіс формуласы. Конфликтогендер туралы ұғым жене түрлері. Шиеленістер формуласы. Шиеленіс және трансактті сараптама.

Практикалық сабақ: Қайшылықтардың пайда болу себептері. Қайшылықтардың пайда болу себептері. Қайшылықтың функционалды және дисфункционалды салдары. Басқарудағы қайшылықтар. Басқарудағы қайшылықтыр. Қайшылықтың түрлері. Қайшылық жағдайларын басқару. Қайшылық жағдайларын басқарудағы құрылымдық әдіс. Жеке адамдар стилі арқылы басқару әдістері. Ұйымдардағы өзгерістерді сәтті өткізудің шаралары. .Лэрри Грейнердің әдістері. Өзгерістерді жүзеге асыруда қызметкерлардің қатысуын пайдалану. Күйзеліс табиғаты. Стресс – жиі кездесетін құбылыс.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Шиеленістану» пәнін оқу барысында шиеленістердің пайда болуының теориялық және әлеуметтік-тарихи алғышарттары, шиеленістанудің басқа ілімдермен аракатынасы, шиеленістану әдістері, шиеленістердің пәні, ұғымы, маңызы, шиеленістер пәні және ұғымы, шиеленістердің пайда болу шарттары, шиеленістердің жіктемесі және себептері және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі. /емтихан

Пәннің аталуы

Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті
Қысқартылған аталуы:

ІҚҚМ
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

7
Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.
Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі:

Қазақша
Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағат
Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағат
Кредиттер / сынақ бірліктері:

3
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс
Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті курсын оқып уйретудің қорытындысы бойынша жоғары оқү орнын түлегі қажет: саяси ғылымыңың пәні мен әдісі түралы білім алу; саяси ойдың негізгі бағытына коніл болу; өзіндік қорытынды жасау; жазба жұмыстарды жазуға; рецензия жазуға; баяндамалар жасауға баулу; күнделікті омірде және озінің кәсібі іскерлігінде саяси мәдениеттің жаналықтарын иелену арқылы саяси білімді де менгеру қажет. Қазіргі кезде саяси-әлеуметтік, әлеуметтік-экономикалық және мәдени-әлеуметтік жағдайлар мамандар алдына, әлеуметтану ақыл-ой,қозқарас данышпандылықты игеруді талап етеді.
Мазмұны:

Дәрістер: Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті пәнінің теориялық негіздері. Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті пәнінің басқа ілімдермен арақатынасы. Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті пәнінің түсініктемесі. Іскерлік қарым – қатынас мәдениетінің әдістері. Іскерлік қарым – қатынас мәдениетінің пәні, ұғымы, маңызы.

Практикалық сабақ:Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті пәніне кіріспе. Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті теориялық және әлеуметтік-тарихи алғышарттары, іскерлік қарым – қатынас мәдениетінің басқа ілімдермен аракатынасы, іскерлік қарым – қатынас мәдениеті әдістері, пәні, ұғымы, маңызы және т.б. туралы білімдері
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Іскерлік қарым – қатынас мәдениеті» пәнін оқу барысында іскерлік қарым – қатынас мәдениеті теориялық және әлеуметтік-тарихи алғышарттары, іскерлік қарым – қатынас мәдениетінің басқа ілімдермен аракатынасы, іскерлік қарым – қатынас мәдениеті әдістері, пәні, ұғымы, маңызы және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.
Пәннің аталуы

Іскерлік әдеп

Қысқартылған аталуы:

ІӘ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс,практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі:

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 30 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 45сағат, СӨЖ – 45 сағат

Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері:

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс

Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

Іскерлік әдеп курсын оқып уйретудің қорытындысы бойынша жоғары оқү орнын түлегі қажет: саяси ғылымыңың пәні мен әдісі түралы білім алу; саяси ойдың негізгі бағытына коңіл болу; өзіндік қорытынды жасау; жазба жұмыстарды жазуға; рецензия жазуға; баяндамалар жасауға баулу; күнделікті омірде және озінің кәсібі іскерлігінде саяси мәдениеттің жаналықтарын иелену арқылы саяси білімді де менгеру қажет. Қазіргі кезде саяси-әлеуметтік, әлеуметтік-экономикалық және мәдени-әлеуметтік жағдайлар мамандар алдына, әлеуметтану ақыл-ой,қозқарас данышпандылықты игеруді талап етеді.

Мазмұны:

Дәрістер: Іскерлік әдеп пәнінің теориялық негіздері. Іскерлік әдеп пәнінің басқа ілімдермен арақатынасы. Іскерлік әдеп пәнінің түсініктемесі. Іскерлік әдептің әдістері. Іскерлік әдеп пәні, ұғымы, маңызы.

Практикалық сабақ: Іскерлік әдеп пәніне кіріспе. Іскерлік әдеп пәнінің теориялық және әлеуметтік-тарихи алғышарттары, іскерлік әдеп пәнінің басқа ілімдермен арақатынасы, іскерлік әдеп әдістері, пәні, ұғымы, маңызы және т.б. туралы білімдері.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Іскерлік әдеп» пәнін оқу барысында іскерлік қарым – қатынас мәдениеті теориялық және әлеуметтік-тарихи алғышарттары, іскерлік әдептің басқа ілімдермен аракатынасы, іскерлік әдептің әдістері, пәні, ұғымы, маңызы және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.
Пәннің аталуы

Әлеуметтік адаптация және реабилитацияҚысқартылған атауы

ӘАжРОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

7Оқытушының Т.А.Ә.

Толегенова Күлзия КалдыбековнаДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклі,таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Азаматтану», «Әлеуметтану», «Құқық негіздері» т.б.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік интуицияның дамыуы; әлеуметтік мәселелерін шешуде адаптация және реабилитациялық жұмыстың әдістерін қолдану; «Mүгедектерді әлеуметтік қолдау және олармен жүргізілетін реабилитациялық жұмыс» туралы заңдарын практикалық түрде әлеуметтік мәселелерін шешуде қолдану; эмпатиялық қасиеттердің дамыуы.

Нәтижесінде:- адаптация және реабилитациялық жұмыстың әдістерді қолдана отырып, мәселелерді шешу дағдыларын қалыптастыру.

Мазмұны

Дәрістер: “Әлеуметтік адаптация және реабилитация” пәнінің мақсат-міндеттері. «Адаптация» ұғымы, әлеуметтік адаптацияның түрлері мен мазмұны. Жастардың кәсіби адаптациясы, оның кезеңдері. Жетім балаларды қоршаған ортаға бейімдеу мәселелері. Мектептерде жүргізілетін адаптациялық жұмыстың ерекшелігі. Мүгедектерді қоршаған ортаға бейімдеу жұмыстарының мазмұны. Егде жастағы адамдармен жүргізілетін адаптациялық жұмыс. «Реабилитация» ұғымы. Реабилитациялық жұмыстың мақсаты және түрлнрі. Мүгедектермен жүргізілетін реабилитациялық жұмыстың ерекшелігі.

Практикалық сабақтар: “Әлеуметтік адаптация және реабилитация” пәнінің әлеуметтік қызметкерлерді даярлаудағы маңызы мен орны. Адаптациялық жұмыстың мақсаты және оның түрлері. Дезадаптация.Оның мәні. Кәсіби адаптацияның теориялық негізі және кезеңдері. Жетім балаламен жүргізілетін адаптациялық жұмыс және оның шетелдік озық тәжірибесі. Мектеп оқушыларын оқу үрдісіне және қоршаған ортаға бейімдеу мәселелері. Мүгедектерге кәсіби білім беру және жұмыспен қамту мәселелері. Егде адамдармен жүргізілетін адаптациялық жұмыс. Реабилитациялық жұмыстың нысандары және оның міндеттері. Реабилитациялық жұмыстың түрлерінің мазмұны. Мүмкіндігі шектеулі адамдармен реабилитациялық жұмыс жүргізу.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Қоғамның әртүрлі категорияларымен жүргізілетін адаптациялы және реабилитациялық жұмысты дұрыс таңдай білу; адаптациялық және реабилитациялық жұмыстың әдіс-тәсілдерін қолдана қоя білу/ емтихан


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет