Оқу курстарының каталогы «Әлеуметтік жұмыс» 050905бет2/21
Дата13.09.2017
өлшемі2.45 Mb.
#961
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Таңдау пәндері курсивпен белгіленген

1 Курс

1 семестр

Пәннің аталуы

Қазақстан тарихы
Қысқартылған атауы

Қаз. тарихы
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

1
Оқытушының Т.А.Ж.:

Молдахметова Ж
Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі

Қазақ тілі
Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент
Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 30, практикалық – 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат
Кредиттер/сынақ бірліктері

3
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизитері: Мектеп бағдарламасы бойынша қазақстан тарихын жетік меңгеру қажет.
Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Курстың мақсаты- ежелгі, орта ғасырлық, жаңа және жаңашыл уақыт кезеңдегі қоғамның даму заңдылықтарымен, спецификалық терминдермен және түсініктермен студенттерді таныстыру, әр кезеңнің ерекшеліктерін көрсету.
Мазмұны

Лекция: Қазақстан тарихының әдістері, оқу қөздері және тарихнамасы. Олардың қазіргі жағдайдағы тарихи сананы қалыптастыру мен «Гуманитарлық білім тұжырымдамасының» негізгі ережелеріне сәйкестігі. Прототүркілік территориядағы адам дамуының тарихы. Тайпалар және тайпалық одақтар, Қазақстан территориясындағы ертедегі мемлекеттер, Қазақстан және Евразия тарихындағы ғұндардың рөлі. VI-XIII ғғ. Қазақстан территориясындағы түркілік мемлекеттер, олардың мәдениеті. Монғолдардың Қазақстан территориясын жаулап алуы және оның зардаптары. Қазақ халқы қалыптасуының аяқталуы.

Практикалық сабақтар: Қазақ хандығы оның пайда болуы, XV-XVII ғғ. экономикалық, саяси-әлеуметтік және мәдени дамуы. Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресі, қазақ хандары, билері мен батырларының жерді, бостандықты және тәуелсіздікті қорғаудағы рөлі. Қазақстанның Ресей патшалығына қосылу үдерісі. Қазақстан Ресей империясының құрамында. Қазақстан тарихындағы кеңестік кезең. Қазақстан тәуелсіздік жолында егемендік орнауының негізгі кезеңдері Қазақстанның даму тенденциялары, ҚР – дағы осы заманғы экономикалық әлеуметтік және саяси үдерістер.
Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Тарихи құжаттармен жұмыс жүргізу, ақпараттарды талдау дағдысын игеру. әдебиеттермен жұмыс істеу/ мемлекеттік емтихан.
Пәннің аталуы

Экология және тұрақты даму

Қысқартылған атауы

ЭТД

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, лабораториялық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ж.:

Дуанбекова А

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ– 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: орта білім базасының жақсы білуі; биология, химия, табиғаттану негіздерін білуі; соңғы экологиялық және саясаттағы оқиғалар мен өзгерістерді білуі керек.

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Студенттердің экологиялық білімін жоғары дәрежеге көтеріп, қоршаған ортаны қорғауға және оны көркейтуге деген оң көзқарастарын қалыптастырып, жауапкершіліктерін арттыру.

Мазмұны

Лекция: Экология туралы түсінік. Экология ғылымының дамуы мен қалыптасуы. Экологияның мақсаты мен міндеттері, зерттеу әдістері. Экология – табиғатты қорғау мен табиғатты ұтымды пайдаланудың теориялық негізі. Негізгі тіршілік орталары, олардың сипаттамалары. Популяция – түрдің тіршілік ету формасы, популяцияның негізгі критерийлері. Негізгі биогендік элементтердің экожүйедегі айналымы. Экожүйелердің орта түзушілік рөлі жəне бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру. Биосфера және оның ресурстары.Биосфераның құрылысы жəне биосфера шекаралары.Экономикалық және саяси мәселелерді шешудегі экологияның рөлі мен орны. Қоршаған ортаның факторлары мен жүйелоның ері, биологиялық әралуандыққа тигізетін әсері. Биоценоз, экожүйе және биогеоценоз туралы түсінік. Биосфера туралы ілім. Табиғи ресурстар мен оларды тиімді пайдалану. Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау. Өзекті экологиялық мәселелер. Қоршаған ортаны бақылаудың жай-күйі мен негізгі экологиялық мониторингті ұйымдастырудың жолдары.

Практикалық сабақтар: В.И.Вернадскийдің ноосфера туралы ілімінің Тұрақты даму тұжырымдамасын қалыптастырудағы бағыттаушы ролі. Тұрақты қоғам моделі, оның белгілері жəне қызмет атқару принциптері. Адамзат қоғамының табиғи ресурстармен қамтамасыз етілу проблемасы. Қоршаған орта жəне тұрғындардың денсаулығы. Тұрақты даму. Қазіргі заманның əлемдік экологиялық проблемалары бойынша халықаралық конвенциялар мен келісімшарттар. Қазақстан Республикасының ерекше қорылатын табиғи территориялары. Қазақстаның экологиялық проблемалары. Арал өңірінің әлеу-меттік экологиялық проблемалары. Семей ядролық полигоны. Үшінші əлем” проблемалары. Мешеуліктен құтылу - тұрақты дамудың өзекті мəселесі. Өмір шындығы жəне тұрақты дамуды қамтамасыз етудің ықтимал уақыт кезеңдері

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Студенттерді экологиялық проблемалармен таныстыру: глобалды, жергілікті, ҚР-ның негізгі түсініктемелерін және жалпы экология зандарын, табиғат қорғаудың қоғамдық ғылыми негіздерін білуі шарт; студенттердің экологиялық білімін арттыру үшін активті жұмыс жасауын қамтамасыз ету; қоғамның тұрақты дамуы үшін қоршаған ортаның сапасын сақтауға деген жауапкершілікке дағдыландыру/емтихан.

Пәннің аталуы

Информатика

Қысқартылған атауы

Инф.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, лабораториялық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ж.:

Тилеуов Х.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, лабораториялық – 30, ОСӨЖ – 45, СӨЖ– 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 - кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: “Информатика” пәнін оқу барысында студенттер орта мектепте информатикадан, математика және физикадан алған білімдерінің нәтижесін пайдаланып компьютерді жатық меңгеруге дағдыланады. Жоғарғы оқу орындарының бағдарламасына сәйкес көлемдегі білім алу үшін студент әдебиеттермен, оқу құралдарымен, сөздіктермен, компьютермен жұмыс жасай білу қажет.

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Дербес компьютерді пайдалана білу; алгоритмдерді пайдалана отырып, есептерді шығару; басқа пәндерді оқып түсіну үшін қажетті білім алу; компьютерлік әдебиетпен өз бетінше жұмыс істей білу; Windows-тың қосымша бағдарламаларымен жұмыс істей білу; берілгендер қорын құра білу; Excel-де экономикалық есептерді шеше білу; Power Point-та бос слайдтарды құрып үйрену.

Мазмұны

Лекция: Информатика пәні, объектісі және құрамдас бөліктері. Ақпаратты көрсету формалары. Сан жүйелері. Сандарды аудару әдістері; екілік арифметика: Дескретизация ұғымы, белгіленген және жылжымалы үтірлі сандармен арифметикалық операцияларды орындау. Тілдер үшін обътілер және процесстер кескіндеу тәсілі. Казіргі заманғы есептеу техникасының кұрылысы. Ақпаратты компьютерде беру. Бульдік алгебра және компьютерің логикалық схемасы. Логикалық схемалар және логикалык машиналар. Компьютердің негізгі блоктарының элементтерінің негіздерін ұйымдастыру. Процессордың архитектуральқ ұйымдасуы. Компьютердің жадын ұйымдастыру, про-грамманы баскару принципі, функционалдьқ және құрылымдық компьютердің уйымдастыру, мәліметтерді ендеудегі желілік технологиялар.

Лабораториялық сабақтар: Программалауға кipicne. Есептерді алгоритмдеу негіздері. Алгоритмдер (типтер, касиеттері, беру тәсілдері). Алгоритмдік структуралар. Программалауды оқыту тілдері. Жалпы кызметтік программала тілдері. Қолдаңбалы программалаумен камтамасыз ету, ақпаратты өндеу. Берілгендер базасын басқару жүйесі. Компьютерлік желілер, желілік және телекоммуникацияльқ технологиялар. Желілер жөнінде жалпы мағлұмат, компьютерлерлердің желшік қарым-қатынасының қажеттілігі. Ақпаратты қоpғav негіздері. Ақпараттық; кауіпсіздік және оның құрамалары. Ақпараттык; процесстерге заңсыз енуден қорғау. ¥йымдастыру шаралары, ақпаратты қорғаудың инженерлік~техникальң және де баскаша әдістері. Локалдық; компьютерлік желідегі ақпаратты қорғау, антивирустық қорғану.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Алгоритмдер, есептерді шығарудың этаптары, алгоритмнің түрлері; буль алгебрасы және компьютердің логикалық схемасы; жаңа құжаттарды құру және оларды тиімді редактірлеумен қатар құжаттарды көрнекілей білу; бүкіл әлемдік желімен жұмыс, Internet Explorer-де қажетті материалды таба білу; электрондық поштамен жұмыс істеу, күнтізбені құрастыру мен уақытты жоспарлау; берілгендерді енгізу және оны талдау, қажетті ақпаратты іздеу және оны сұрыптау; берілгендер қорын құру, ақпаратты енгізу және ақпаратты ұйымдастыру /емтихан.

Каталог: sites -> default -> files
files -> «келісемін» Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі Министрі
files -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
files -> 016 жылдың және 31 қаңтар аралығында бсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған, хабарлама тізімі
files -> Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўпияларын ќорєаудыѕ
files -> Заң жобаның ғылыми құқықтық сараптаманың
files -> Беткі сулардың сапасын талдау: НҰра өзені алабының мысалында
files -> Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2012 жылдың қаңтарда тіркелген
files -> Этносаралық Үйлесімділік жүйесіндегі саяси-мәдени механизмдердің орны әлеуметтік ғылым магистрі, аға оқытушы Сыздықова С. М


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет