Оқу курстарының каталогы «Әлеуметтік жұмыс» 050905бет4/21
Дата13.09.2017
өлшемі2.45 Mb.
#961
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Болашақ мамандарға кәсіби қызметтің ғылыми негізін білу;

өзіндік білім алу дағдылары қалыптасуы; болашақ білікті маман

ретінде моральдық – адамгершілік сапаларының қалыптасуы./

емтихан


Пәннің аталуы

Әлеуметтік коммуникация

Қысқартылған атауы

ӘК

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

2

Оқытушының Т.А.Ә.

Абенова Жаңылыс Шарыпханқызы

Доцент /оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -30, ОСӨЖ-60, СӨЖ-60

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 180 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

4

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Әлеуметтік педагогика», «Адам және қоғам», «Тарих», «Мәдениеттану», «Психология», «Саясаттану», «Құқық» пәндері

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Ұсынылған әлеуметтік педагогтың жастар арасындағы коммуникативті қызметі атты бағдарлама курсы болашақ мамандарды қоғамдағы коммуникативті жастар тобымен жұмыс жүргізу барысында және коммуникативті байланыс орнату жөніндегі әлеуметтік мәселелерді шешу үстінде қажетті біліммен қаруландыруды көздейді.

Мазмұны

Дәрістер: Негізгі түсініктер : қарым-қатынас, іс-әрекет, коммуникация, т.б. Коммуникативтік іс-әрекеттің ақпараттық, әлеуметтік психологиялық заңдылықтары. Коммуникацияның түрлері. Тұлғааралық коммуникацияның мәні, функциялары. Адамның сөйлеу қасиеті . Сөз сөйлеу стилі ( тұрмыстық, көркем, іскерлік , ғылыми ). Диалогты, монологты, жазбаша , іштей сөйлеу. Тыңдай білудегі кемшіліктер., оларды жою жолдары. Зейіннің коммуникативті іс-әрекеттегі маңызы, зейін туралы түсінік , зейінді шоғырландыра білу . Қараым-қатынас стратегиясы. Сөз сөйтеу тактикасы. Сендіру тактикасын , оның рөлі, маңызы және өмірде қолдана білу. Әлеуметтік қызметкердің жастар арасындағы коммуникативтік қызметінің ерекшеліктері. Жастардың суб мәдениеті және оның коммуникативтік үрдіске ықпалы. «Түсіну және өзара түсінісу » түсінігі. Түсінудің диалогтық сипаттамасы және мазмұны. Жеке тұлғаның коммуникативтік және ұйымдастырушылық қабілеттерін зерттеу әдістері. Жеке тұлғаның коммуникативтік сапасы. Жастардың әлеуметтік психологиялық сипаттамасы. Жастардың коммикативтік психологиялық ерекшеліктері.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтік қызметкердің коммуникативтік іс-әрекетінің теориялық негіздері .Коммуникциялық компетенттілік. Тұлға аралық коммуникацияның тиімділігінің шарттары. Вербальды және вербальды емес коммуникативтік іс-әрекет. Сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу дағдыларын дамыту. Темперамант және сөз сөйлеу. Тыңдау дағдысын дамыту. Сөз сөйлеу тактикасындағы Т.А. ван Дейк тәсілдері, сендірудің факторлары. Жастардың суб мәдениеті және оның коммуникативтік үрдіске ықпалы. Жастар арасындағы коммуникацияның әлеуметтік психологиялық аспектілері. Өзара түсінісу тиімді коммуникативтік іс-әрекеттің қажетті шарты. Тиімді коммуникацияның мәселелеті. Жеке тұлғаның коммуникативтік сапасы, деңгейі. Коммуникативтік сапаның көрсеткіштері. Коммуникативті сапаны бағалау әдісі. Жастарды өзіне қарата білу, тыңдата білу тәсілі. Әлеуметтік қызметкердің коммуникатор бейнесі.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Оқыту барысында студенттерді коммуникативті әрекеттердің бір саласы саналған түсіну, иландыру және оны тыңдай білу , онымен әңгіме жүргізе алу жағын меңгерту қаралған. / емтихан
Пәннің аталуы

Әлеуметтік экологияҚысқартылған атауы

ӘЭОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

1Оқытушының Т.А.Ә.

Абенова Жаңылыс ШарыпханқызыДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -30, ОСӨЖ-60, СӨЖ-60Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 180 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

4Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Жақсы меңгерілген орта блім, «Әлеуметтік география», «Тарих», «Мәдениеттану», «Психология», «Саясаттану», «Құқықтану» пәндері қажет.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Болашақ әлеуметтік сала мамандарын жұмысында әлеуметтік экология мемлекет пен қоғамның әлеуметтік дамуы мақсаты туралы әрекеті және сол мақсатқа сәйкес келетін әлеуметтік көрсеткіштерге жету жөніндегі қызмет шеңберінде білім беру.Мазмұны

Дәрістер: Әлеуметтік экология пәнінің мақсат-міндеттері. Қоршаған орта жайлы ілім, қоршаған орта факторлары, организмдердің өмірлік формалары, популяция, биоценоз және түрлер қатынасы, адам, қоғам, табиғаттың өзара ықпалдасуы, қоршаған ортаны, ауа, су, жер, жануар, өсімдікті қорғау, табиғи ескерткіштер мен ұлттық парктерді сақтау және қорғау.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтік экология пәні. Әлеуметтік экология туралы түсінік. Әлеуметтік экология пәнінің әлеуметтік қызметкер үшін маңызы және қажеттілігі. Әлеуметтік экология жайлы тарихи көзқарас. Әлеуметтік экологияның зерттеу объектісі және субъектісі. Әлеуметтік экологияның мақсаты және міндеттері, принциптері. Әлеуметтік экология пәнінің атқарын функциялары.
Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Болашақ әлеуметтік сала мамандары әлеуметтік экология пәнін өту барысында әлеуметтік экология пәні, мақсаты және міндеттері, принциптері туралы білім алады./ емтиханПәннің аталуы

Шешендік өнерҚысқартылған атауы

ШӨОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

1Оқытушының Т.А.Ә.

Абенова Жаңылыс ШарыпханқызыДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, таңдау компонентіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -30, ОСӨЖ-60, СӨЖ-60Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 180 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

4Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Әлеуметтік педагогика», «Адам және қоғам», «Тарих», «Мәдениеттану», «Психология», «Саясаттану», «Құқық» пәндеріБілім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Ұсынылған әлеуметтік педагогтың жастар арасындағы шешендік өнер атты бағдарлама курсы болашақ мамандарды қоғамдағы коммуникативті жастар тобымен жұмыс жүргізу барысында және қарым-қатынастық байланыс орнату жөніндегі әлеуметтік мәселелерді шешу үстінде қажетті біліммен қаруландыруды көздейді.Мазмұны

Дәрістер: Негізгі түсініктер : қарым-қатынас, іс-әрекет. Шешендік өнердің әлеуметтік психологиялық заңдылықтары. Шешендік өнердің түрлері. Шешендік өнердің мәні, функциялары. Адамның сөйлеу қасиеті . Сөз сөйлеу стилі ( тұрмыстық, көркем, іскерлік , ғылыми ). Диалогты, монологты, жазбаша , іштей сөйлеу. Тыңдай білудегі кемшіліктер., оларды жою жолдары. Зейіннің коммуникативті іс-әрекеттегі маңызы, зейін туралы түсінік , зейінді шоғырландыра білу . Қараым-қатынас стратегиясы. Сөз сөйтеу тактикасы. Сендіру тактикасын , оның рөлі, маңызы және өмірде қолдана білу. Әлеуметтік қызметкердің жастар арасындағы коммуникативтік қызметінің ерекшеліктері. Жастардың суб мәдениеті және оның коммуникативтік үрдіске ықпалы. «Түсіну және өзара түсінісу » түсінігі. Түсінудің диалогтық сипаттамасы және мазмұны. Жеке тұлғаның коммуникативтік және ұйымдастырушылық қабілеттерін зерттеу әдістері. Жеке тұлғаның коммуникативтік сапасы. Жастардың әлеуметтік психологиялық сипаттамасы. Жастардың коммикативтік психологиялық ерекшеліктері.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтік қызметкердің сөз сөйлеу мәнері .Қарым-қатынастық компетенттілік. Тұлға аралық шешендік өнерінің тиімділігінің шарттары. Вербальды және вербальды емес қарым-қатынастық іс-әрекет. Сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу дағдыларын дамыту. Темперамант және сөз сөйлеу. Тыңдау дағдысын дамыту. Сөз сөйлеу тактикасындағы Т.А. ван Дейк тәсілдері, сендірудің факторлары. Жастардың суб мәдениеті және оның коммуникативтік үрдіске ықпалы. Жастар арасындағы коммуникацияның әлеуметтік психологиялық аспектілері. Өзара түсінісу тиімді қарым-қатынастық іс-әрекеттің қажетті шарты. Тиімді шешендік өнердің мәселелері. Жеке тұлғаның қатынасының сапасы, деңгейі. Қарым-қатынастық сапаның көрсеткіштері. Шешендік өнерді бағалау әдісі. Жастарды өзіне қарата білу, тыңдата білу тәсілі. Әлеуметтік қызметкердің коммуникатор бейнесі.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Оқыту барысында студенттерді шешендік өнер әрекеттердің бір саласы саналған түсіну, иландыру және оны тыңдай білу , онымен әңгіме жүргізе алу жағын меңгерту қаралған. / емтихан1 Курс

2 семестрПәннің аталуы

Қазақ (орыс тілі) 1Қысқартылған атауы

Қаз. (орыс тіл.) 1Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр:

2Оқытушының Т.А.Ж.:

Баймурзаева К.Б.Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

Қазақ тіліОқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонентОқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық – 45, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасы бойынша қазақ тілін меңгеріп, тіл дамыту, сөздік қорды байыту, екі тілді қоса меңгеру, сауаттылықты арттыру қарастырылған.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Академиялық, арнаулы публицистикалық және басқа басылымдардан алынған мәтіндерді сыни көз қараспен оқи алу; эссе, баяндама, іскери хат, мазмұндама және басқа да түрдегі академиялық және арнайы прозаны сауатты жаза білу; академиялық, арнай және әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасай алу; академиялық, арнайы және әлеуметтік контекстердегі ауызекі қазақ тілін түсіне алу; жоғарыда келтірілген дағдыларды игеру үшін негізгі терминологиялық өзекті меңгеру; сонымен қатар қазақ тілінің грамматикалық жүйесін меңгеру.Мазмұны

Практикалық сабақтар:Орыс тілін оқыту барысында орыс тілінің фонетика, лексика, морфология, синтаксис салалары қамтылады. Грамматика бөлімінде орыс тілінің фонетикалық, орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық нормалары мен негізгі түсініктері беріледі. Сөйлем деңгейінде жай және күрделі сөйлем құрылысындағы субъектілі-предикативтік қатынастар, жай және құрмалас салалас пен құрмалас сабақтас сөйлемдердегі объектілік, анықтауыштық, толықтауыштық мәндері ашылады. Лексика саласы бойынша төмендегілер қарастырылады: тура, ауыспалы, көп мағыналы сөздер; омоним, синоним, антоним сөздер; фразеологизмдер; лексикография; жиі қолданылатын сөздер; кәсіби лексика; экономикалық терминдер; ауыз екі сөйлеу лексикасы. Мәтін деңгейінде түрлі тақырыптағы мәтін байланыстарының құралы мен құрылымы, қазіргі орыс тілінің түрлі стилінің (ғылыми, ауыз екі, көсемсөздік, ресми-іскерлік, көркем әдебиет стильдері) ерекшеліктері негізге алынады.Оқытудағы негізгі ұстаным–үйренушінің күнделікті сөйлеу жағдаятында (әлеуметтік–тұрмыстық және кәсіби– іскерлік жағдаяттарда) тілді қарым-қатынас құралы ретінде қолдана алуы. Сондықтан тілді үйрету барысында үйренушілердің сөйлесім әрекетінің 4 түрін-түрлі типтегі монолог, диалог, полилог құра білуге үйрету, мәтін мазмұнын талдау мен қайта жаңғыртып оқыту арқылы олардың белсенділігін арттыру көзделеді.Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Жоғары оқу орнында мектептен алған білімдерін арттыра отырып, жаңа технологиялық әдістермен қатар активті, интерактивті әдістерді қолданып, лексика-грамматикалық тақырыптарды еркін меңгертумен бірге, сөздік қорды молайту / емтихан.
Пәннің аталуы

Шетел тілі 1
Қысқартылған атауы

Шет.тіл.1
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

2
Оқытушының Т.А.Ж.:

Морозова В.Ю,Абишева А.
Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі

Ағылшын, қазақ тілі
Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент
Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық – 45, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат
Кредиттер/сынақ бірліктері

3
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Қазақ тілі», «Орыс тілі»
Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Курстың мақсаты коммуникацияның төрт түрін: оқу, хат, шет тілде сөйлесуді қолдана отырып, маманның кәсіптік ортасында шет тілін қолданумен анқталады.
Мазмұны

Каталог: sites -> default -> files
files -> «келісемін» Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі Министрі
files -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
files -> 016 жылдың және 31 қаңтар аралығында бсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған, хабарлама тізімі
files -> Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўпияларын ќорєаудыѕ
files -> Заң жобаның ғылыми құқықтық сараптаманың
files -> Беткі сулардың сапасын талдау: НҰра өзені алабының мысалында
files -> Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2012 жылдың қаңтарда тіркелген
files -> Этносаралық Үйлесімділік жүйесіндегі саяси-мәдени механизмдердің орны әлеуметтік ғылым магистрі, аға оқытушы Сыздықова С. М


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет