Оқу курстарының каталогы «Әлеуметтік жұмыс» 050905бет9/21
Дата13.09.2017
өлшемі2.45 Mb.
#961
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Абенова Жаңылыс ШарыпханқызыДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі


Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық -15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Әлеуметтік педагогика», «Адам және қоғам», «Тарих», «Мәдениеттану», «Психология», «Саясаттану», «Құқықтану» пәндері қажет.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Болашақ әлеуметтік қызметкерлерді дайындаудағы әлеуметтік педагогикалық іс-әрекетін ғылыми тұрғыдан қалыптасудағы іскерлік пен дағдыға үйретеді.Мазмұны

Дәрістер: Педагогиканың теориялық- әдістемелік негіздері. Біртұтас педагогикалық процесс. Тәрбие қоғамдық құбылыс. Оқу –біртұтас педагогикалық процестің бөлімі. Әлеуметтік педагогика пәнді оқыту мен зерттеудің саласы ретінде Әлеуметтік педагогика дамуының тарихы ғылым ретінде. Әлеуметтік –педагогика теориясының ғылыми статусы. Әлеуметтік – педагогикалық қызметінің мәні. Әлеукметтік қызметтің кәсіби портреті. Қазақстан Республикасындағы нормативтік құжаттардың әлеуметтік-педагогикалық қызметтегі іс-әрекеті. Әлеуметтік басқару негіздері. Жеке адам құны және оның әлеуметтік дамудағы мақсаттары. Әлеуметтік қызметкердің «іс-әрекетінің рөлі және қарым қатынасы. Әлеуметтендіру факторлары

Практикалық сабақтар: XX ғасырдың 20-шы жылдар басындағы әлеуметтік педагогика және дүниежүзілік практиканың алғашқы даму кезеңдері және алғы шарттары. 80 жылдар аяғы-әлеуметтік қызмет жүйесінің және кадрлары мен қамсыздандыру; 90 жылдар басы-жаңа мамандарды енгізу «Әлеуметтік педагогика», «Әлеуметтік жұмыс». Ғылымныың функциялары. ( А.В Мудрик). Негізгі категориялары және олардың байланысы. Әлеуметтік – педагогика қызметінің негізгі кезеңдері. Әлеуметтік – педагогикалық. ҚР әлеуметтік мәдени даму тұжырымдамасы т.б қжаттары. «Әлеуметтік басқару» түсінігі. Адам мен адамның кәсіби қатынастарының ерекшелігі. . Әлеуметтендіру және адамның қалыптасу онтогенезі ретінде. .«Әлеуметтендіру факторларының» ұғымы ( А.В Мудрик) оның әлеуметтік тәрбиедегі мәні. Факторларды топтастыру. Әлеуметтік басқарудың негізгі функциялары. Жеке адам әлеуметтік тәрбие мақсаты ретінде. Әркімнің жас ерекшелігіне байланысты жеке адам дамуының ерекшелігіне байланысты жеке адам дамуының әлеуметтану механизміндегі ерекшелігі. Әлеуметтік ортадағы коммуникация проблемасы. Әлеуметтендіру мезофакторларының рөлі : оның өзіндік қатынасы мен өзіндік әрекеті.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Болашақ әлеуметтік қызметкерлерді дайындаудағы әлеуметтік педагогикалық іс-әрекетін ғылыми тұрғыдан қалыптасудағы іскерлік пен дағдыға үйренеді./ емтиханПәннің аталуы

«Әлеуметтік жұмыстың кәсіби – этикалық негіздері»Қысқартылған атауы

ӘЖКЭНОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Жиенбекова Айнур АбрахмановнаДоцент /оқытушы:

доцентЖұмыс тілі

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіби пәндер циклі, міндеттіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15 , ОСӨЖ-15, СӨЖ-15Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

1Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: пәндi игеру үшiн жалпы орта бiлiм негiзiндегi әдебиет, әдептану, азаматтану,қазақстан тарихы пәндерiнен мазмұнынан хабардар болуы керекБілім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік қызмет жүйесі көп саналы, көп аспектілермен ерекшеленеді. Бұл әрекеттің нәтижелілігі маманның шеберлігіне, оның этикалық нормаларды, принциптерді сақтауымен белгілі кәсіби және іскерлік қабілеттерін дамытумен байланысты. Адамдарға көмек көрсете отырып, әлеуметтік қызметкерде жоғары адамгершілік мәдениетімен қатар, әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық нормаларын сақтауға тиісті.

Нәтижесінде:-Қазіргі кезде саяси-әлеуметтік, әлеуметтік-экономикалық және мәдении-әлеуметтік жағдайлар мамандар алдына, адамдар арасындағы өзара қатынасты жетік игеруді талап етеді.Әлеуметтік жұмыстың кәсіби құндылықтарын және стандарттарын зерттеу.Кәсіби іс-әрекеттің адамгершілік нормалары мен принциптер жүйесі ретінде әлеуметтік жұмыс этикасы туралы студенттерге білім беру.Әлеуметтік мәселелерді шешуде стандартты емес, ұтымды шешімдер табуға қабілеттерді қалыптастыру, әлеуметтік жұмыстағы этикалық дилеммаларды шешу, клиенттермен комуникативті қарым-қатынас жасауды қалыптастыру.Белгілі этикалық, жеке тұлғалық сананы қалыптастыру, кәсіби – этикалық нормаларды сақтауға даярлау.Студенттердің адамзатты мәдени жетістіктерін білуіне, мәдениеттіліктің қалыптасуы мен дамуына, негізгі түрлері мен жан-жақты танып білуге, халқымыздың әдеп, инабат, ізгілік, адамгершілік дәстүрді жетік игеруді үйрету. шындықпен әділдіктен ар-ождан тазалығын сақтау,ақыл ойды парасатты болу,барлық іс-әрекетінен,сөйлеген сөзінен қарым-қатынасынан көзқарасынан ғибрат иісі шығып тұруы қажет рухына кір салмау,үлкендерді тыңдау,құрметтеу,достықпен татулықты сақтау,инабатты қайырымды болу

Мазмұны

Дәрістер: Мораль адамның тәртібін реттейтін қоғамдық сананың формасы ретінде. Қоғамда этикалық дәстүр-лердің пайда болуы мен қалыптасуы. Этика. Кәсіби этика. Әлеуметтік жұмыс этикасы-ның негізгі категориялары, олардың сипаттамасы. Әлеуметтік жұмыс этикасы-ның негізгі функциялары. Қоғамның рухани дәстүр-лерінің өзекті дамуьшың ғылыми жолдары. Әлеуметтік мәдениет. Адамгершілік құндылықтары. Қайырымдылық мәдени әлеуметтік құбылыс ретінде. Әлеуметтік жұмыс өркениетті қоғамның феномені ретінде. Әлеуметтік жұмыстың гуманистік негіздері. Әлеуметтік жұмыстың моральдық реттеушілері.Әлеуметтік жұмыстың кәсіби құндылықтары. Әлеуметтік жұмыстың этикалық принциптері мен құндылықтарын бейнелейтін мамандықтың этикалық кодексі. Әлеуметтік жұмыстың негізгі құндылығы ретінде адамның, топтың, қоғамдастығының ар-ожданы. Әлеуметтік жұмыстың негізгі принципі ретінде жеке тұлғаны сыйлай білу принципі. Әлеуметтік қызметкердің клиенткпен, жұмыс проце-сіндегі өзінің әріптестері мен кәсіби қарым-қатынастары. Әлеуметтік, психологиялық, әлеуметтік-тұрмыстық қызметтерін көрсету. Әлеуметтік қызмет іс-әрекеті салаларындағы арнайы этикалық нормалар мен ережелер. Әлеуметтік қызмет іс-әрекеті салаларындағы арнайы этикалық нормалар мен ережелер. Әлеуметтік қызметкердің құндылықтар жүйесі кәсіби іс-әрекеттің нәтижелілігінің негізгі факторы ретінде. Кәсіби - этикалық норма-ларды және приициптерді сақтау үшін жеке-дара дайындық. Әлеуметтік қызметкердің интеллектуалдық, жалпы мәдени, адамгершілік потен-циалдары.

Әлеуметтік қызметкерлердің жеке қабілеттерінің үш тобы, олардың сипаты жәнс кәсіби іс-әрекеттің нәтижелі болуы. Білгілі элементтердің жүйесі ретінде әлеуметтік қызметкердің адамгершілік мәдениеті: этикалық ойлаудың мәдениеті, сезімталдық мәдениеті, тәртіп және қарым-қатынас мәдениеті.Этикалық ойлаудың негізгі компоненттерінің мәдениеті. Жеке тұлғаның қалыптасу мәдениеттінің тәрбиемен байланысы. Сезімталдық мәдениеті жеке тұлғаның рухани-адамгер-шілік қаситінің көрсеткіші ретінде; сезімталдық мәдени-етін қалыптастыру.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік мәселелерді қоя білу; жобаларды жоспарлай білу/ емтихан
2 Курс

4 семестр
Пәннің аталуы

Саясаттану

Қысқартылған атауы

Саясат.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

4

Оқытушының Т.А.Ж.:

Мырзабеков К.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы.

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 - кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Философия», «Әлеуметтану», «Экономикалық теория», «Құқық негіздері», «Қазақстан ратихы»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

«Саясаттану» курсының негізгі мақсаты студенттерге саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстармен тенденцияларға өз бетінше талдау жасау дағдысын қалыптастыру, саясат туралы қажетті білім беру, студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету.

Мазмұны

Лекция: Саясаттану - әлеуметтік гуманитарлық білім беру жүйесіндегі маңызды оқу пәні. Саясаттану саясаттың қызмет заңдарын, оның тарихи дамуын зерттейді. Саясаттанудың мазмұны, биліктің, мемлекеттің, мемлекетаралық қатынастардың мәселелері болып табылады. Саясаттану ғылым ретінде. Саясаттанудың объектісі және пәні. Саяси философия, саяси әлеуметтану, саяси этика, саяси тарих–саяси ғылымдардың құрамды бөліктері. Саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Ежелгі Шығыс, Ежелгі Греция, Ежелгі Рим. Ортағасырлық Еуропа, Қайта өрлеу, Ағарту дәуірлерінің саяси ойлары. ХХ ғасырдағы шетелдік саяси ой. Қазақстан саяси ойының тарихы.

Практикалық сабақтар: Салыстырмалы саясаттану. Қоғамдық өмір жүйесіндегі саясат. Саяси феномен ретіндегі билік. Оның ұғымы, тұжырымдамасы, құрылымы. Әлеуметтік–этникалық қауымдастықтар және ұлттық саясат. Ұлттық–мемлекеттік құрылымның түрлері. Қазақстан халқы этно саяси қауымдастық ретінде. Қоғамның саяси жүйесі. Д. Истон, Г. Алмонд және К. Дойч теориялары. Мемлекет және азаматтық қоғам, оның пайда болуы мен мәні. Азаматтық қоғам идеясының генезисі. Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар, қазақ қоғамын қоғамдық өміріндегі олардың орны, рөлі және түсініктері. Саяси режимдер: түсінігі, түрлері. Қоғамды демократияландыру және саяси тұрғыдан жаңғырту. Демократияның тарихи формалары. Саяси жүйені жаңғырту түсінігі мен мәселелері. Саяси үдеріс және саяси қызмет. Саяси сана мен саяси мәдениет. Саяси элита мен саяси көшбасшылық. Саяси технологиялар. Әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар. ҚР сыртқы саясаты, оның көпжақты сипаты. Қазіргі уақыттағы жаһандық мәселелер. Тәуелсіз Қазақстанның саяси мәселелері.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Студент қәзіргі қоғамдық құрылыспен саяси өмірдің мән-мағынасын терең түсініп білуге, адамдардың қоғамдағы жетекші қызметін түсініп білу қажет/емтихан.

Пәннің аталуы

Экономикалық теория негіздері

Қысқартылған атауы

ЭТН

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

4

Оқытушының Т.А.Ж.:

Ауешова К.Ж.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі, ағытшын тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, практикалық –15,ОСӨЖ – 30, СӨЖ– 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 - кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизитері: Жоғарғы оқу орындарынын бағдарламасына сәйкес көлемдегі білім алу үшін студент әдебиеттерімен, оқу құралдарымен, сөздіктермен, компьютермен жұмыс жасай білуі қажет.

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Экономикалық талдаудың қазіргі кездегі әдістерін және экономикалық модельдерді қолдану мен құру дағдыларын меңгеру; практикалық сұрақтарды шешу үшін теориялық әзірлемелерді қолдану бойынша іскерліктерді табу және экономикалық құбылыстарды сипаттаудың функционалдық методологиясын меңгеру.

Мазмұны

Лекция: Қоғам дамуындағы экономикальқ теорияньң орны мен рөлі. Экономикальқ теорияның негізгі мәселелері. Экономикалъқ удерістерді оку әдастері, ерекшешктері. Эконо­микалык даму заңдары мен категориялары және негізгі түсініктемелері. Экономикалық дамуның негізгі моделі экономикалық дамудағы тауарлы - каржылық қатынастар және нарьқ рөлі мен мәні. Постсоциалистік елдердегі нарыктық калыптасу зандары және олардьң кұралу ерекшелисгері, нарыктың негізгі заңдары мен категорияла­ры, жеке ұдайы өндірістік кағидалары, шығындардың қалыптасу ерекшеліктері мен түрлері, өнддрістік факторлар нарыгыньщ ерекшеліктері, олардың бағасы мен табысы.

Практикалық сабақтар: Микро және макродеңгейдегі экономика мәселелерінің өзара әрекеті, макроэкономикалық қалыптасу заңдылыктары, экономикалық өсу және оның түрлеріэ экономикалық цикл және әлеуметік-экономикалық цикл мәселелері. Экономикалық; өсуді қамтамасыз етудегі ақша несие және қаржылық саясатыньщң рөлі. Әлеумeтік саясагтың негізгі заңдылықтары. Халықаралық экономикалық қатынастар және олардың белгісіздік жағдайында пайда болған негізгі формалары. Макроэкономиалыө статистика.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Берілген курсы оқу нәтижесінде студенттер экономикалық процесстерді және құбылыстарды сипаттау және болжау үшін, сонымен қатар практикалық ұсыныстарды өңдеу үшін экономикалық модельдер мен әдістерді қолдану бойынша дағдаларды меңгереді/емтихан.
Пәннің аталуы

Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясыҚысқартылған атауы

ӘЖТТОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

4Оқытушының Т.А.Ә.

Дарибаева Раушан ДосқұлқызыДоцент /оқытушы:

пед.ғыл.канд., доцентЖұмыс тілі

казақшаОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, міндеттіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық -15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы –90сағатКредиттер/сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Мамандықа қіріспе», «Әлеуметтану», «Жалпы эжәне әлеуметтік педагогика», «Әлеуметтік жұмыстың қәсіби этиқалық негіздері»Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік жұмыстың тарихи кезеңдердегі дамуы, оның әр түрлі теориялық-әдістемелік негіздерінің мазмұны бойынша осы оқу пәнінің іргелес сипаттағы маңызын талдап, студенттерге терең білім беруді үйрету.

Нәтижесінде:- : әлеуметтік көмектің тарихи модельдері мен әлеуметтік жұмыстың теориялық негіздерін қарастыруды таныстыру; студенттерге әр түрлі әлеуметтік топтарға көмек берудің тәсілдерін анықтауға бағдарландырып, оларды зерттеу жұмыстарының тәсілдеріне үйрету; болашақ жоғары білімді мамандарға тарихи мұраларды маңызды құндылық санатында қарап, оларға азаматтық және ізгілік сипатын қалыптастыру.

Мазмұны

Каталог: sites -> default -> files
files -> «келісемін» Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі Министрі
files -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
files -> 016 жылдың және 31 қаңтар аралығында бсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған, хабарлама тізімі
files -> Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўпияларын ќорєаудыѕ
files -> Заң жобаның ғылыми құқықтық сараптаманың
files -> Беткі сулардың сапасын талдау: НҰра өзені алабының мысалында
files -> Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2012 жылдың қаңтарда тіркелген
files -> Этносаралық Үйлесімділік жүйесіндегі саяси-мәдени механизмдердің орны әлеуметтік ғылым магистрі, аға оқытушы Сыздықова С. М


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет