Оќу єдістемелік кешенжүктеу 1.2 Mb.
бет2/11
Дата15.02.2019
өлшемі1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Байланыс ақпараты:

Кафедраның мекен-жайы:

Адресі: Төле-би көшесі, 151, 2 оқу ғимараты

тел: 292-86-69 (311)


Пәннің саясаты төмендегі талаптардан тұрады:

• сабаққа міндетті түрде қатысу;

• сабаққа кешікпеу;

• сабақты себепсіз жібермеу, ауырған жағдайда анықтама көрсету;

сабаққа дайындалу, үй жұмысы мен СӨЖ орындау;

• тапсырманы дәл уақытында тапсыру т.б.

• оқу үрдісіне белсенді атсалысу;

• тапсырманы дәл уақытында тапсыру т.б.

• оқу үрдісіне белсенді атсалысу;

• тапсырманы уакытында орындамаған жағдайда қорытынды бағасы төмендейтінін есте сақтау.

• ұқыпты, жауапты және тәртіпті болу;

• ұжымдық жұмыстарға атсалысу.


Бағдарлама :

Кіріспе:

Қазақстан Республикасында жүріп жатқан ғаламдану, әлеуметтік экономика және саяси өзгерістерге байланысты, шет тілін білуге, өз бетінше үйренуге деген құлшынысты арттырып, оның ролін күшейтіп отыр. Әлемдік білім алу кеңістігінде (шет ел тілін оқыту) интеграциялық процестердің тереңдеп, кең қанат жайған жағдайында шет ел тілін оқыту өзекті біліктілігі жоғары дәрежеде маманданған білімі жағынан бәсекеге түсе алатын, өзін халықаралық еңбек жәрмеңкесінде еркін сезініп, жүре алатын мамандар дайындау мәселесінің бөлінбес бөлігі болып табылады.


Пәннің мақсаты:

Жоғарғы оқу орнында жалпы білім беретін пәндер қатарында оқытылатын шет ел тілі курсының мақсаты ол – студенттерді күнделікті өмірде, тұрмыста кездесетін тілдік формаларды ауызекі сөйлесу тілі және белгілі бір мамандық саласында күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынас жасағанда шетел тілін белсенді қолдана білуге, қабілет пен дағдыларды қалыптастыруға үйрету, атап айтқанда:

• мамандық бойынша шетел әдебиеті (журнал мақалалары, монография) мен құжаттармен жұмыс істеу:

• шетел тілінде күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынас жасағанда қоғамдық ортада сөйлеу.

• докладтар мен қысқаша мәліметтер даярлау.

• шетел тіліндегі пікірталастарға қатысу.


Оқытудың міндеттері:

• Ж.О.О. дейінгі алынған фонетикалық, лексикалық – грамматикалық білімдерді жалпылау.

• Студентте тыңдау дағдысын әртүрлі түсіну деңгейінде қалыптастыру.

• Күнделікті өмірде және кәсіби қатынас жағдайында қарым-қатынас қабілеті мен тілдік дағдыларды қалыптастыру.

• Түпнұсқалы медициналық журналдармен ғылыми белгілі мақалаларды, медициналық әдебиетті оқуға арналған мақаларды, кітап мәтіндеріне деген таныстыру, іздеу шолу сияқты оқу түрлеріне үйрету.

• Студенттер күнделікті жазу қарым-қатынасына еркін түсе алатындай кез келген жазу түрін жазуды қалыптастыру.

• Ғылыми медициналық әдебиеттерді аударуға, аннотация, рефераттың негізгі тәсілдерін үйрету.
Оқытудың соңғы нәтижелері:

студент білуі керек:

• негізгі базалық, қолданыстағы грамматикалық, фонетикалық және орфографиялық тілдік нормаларды.

• медицина ғылымының негізгі бағытымен оқылатын мамандыққа байланысты негізгі лексика мен лексикалық құрылымдарды.

• оқу мәтіндерінің мазмұнын.

• аннотация, реферат, ғылыми әдебиетті аударудың негізгі тәсілдері.

студент істей алуы керек:

• мәтіндерді сөздікпен және сөздіксіз оқу:

• берілген ақпаратты табу;

• оқыған мәтіннің мағынасын түсіну;

• берілген тақырып бойынша мәтіннің негізгі сөздері мен сөйлемшелерін пайдаланып қысқаша мәлімет жазу.

• сұрақ қойып жауап беру;

• оқылатын тақырып бойынша диалог, пікірталас, әңгіме, дебат өткізу;

• хат, резюме, сұрақнама, аурудың тарихы, медициналық картасын толтыру;

Мультимедиялық класс, лингафон кабинетінде, компьютер класында, кітапхана жағдайында өз бетінше жұмыс істей алу.
Пәннің пререквизиті:

шет тілін оқыту курсы, орта жалпы білім беру мектебінде, орта мамандандырылған мектепте немесе орта арнайы оқу орындарында (колледж), және де шетел тілін оқыту курстарында.


Пәннің постреквизиті:

шет тілін білу керек:

• іскерлік шет тіліндегі қарым-қатынас үшін;

• шетелдік халықаралық оқу орындарында мамандық бойынша білім алу үшін;

• ғаламданған ақпараттық инфрақұрылымға, интернет және басқа жаңа телекоммуникация сияқты қатынас құралдарына кіру.

Пәннің қысқаша мазмұны:

Фонетика: шет тілінің ритмдік - дауыс ырғағы мен дыбысталу ерекшеліктері.Лексика: сөзжасау үлгілері, 2500 бірлік көлеміндегі негізгі тілдік лексикалық минимум және де мамандыққа байланысты сәйкес терминдер.Грамматика: негізгі сөз таптары – зат есім, сын есім, етістік, үстеу, артикль, есімдік, предлог; жай және құрмалас сөйлемнің құрылымы, сөзжасаудың негізгі үлгілері. Оқу: оқушыда танысу, іздеу шолу сияқты оқу дағдыларын қалыптастыру. Сөйлеу: оқылатын тақырып бойынша диалог және монологтық сөйлеу дағдылары. Жазу: пікір және ойдың мазмұндық жүйесі дағдыларын дамыту, және де шығарма, жеке және іскери (ресми) хаттарды жазу кезіндегі ақпараттар; Тілдік нормаға сәйкес мамандыққа байланысты мәтіндерді шет тілінен орыс немесе қазақ тіліне аудару; Тыңдау: Іскерлік, ақпараттық, тұрмыстық хабарламаларды естіп қабылдау, түсіну.
Тәжірбиелік сабақтың жоспары, СӨЖ (І семестр)


апта №

реттік №

Тақырып

Өткізу түрі мен сағат бойынша ұзақтығы

Балдар


Дәріс

Тәжірибе

ОСӨЖ

СӨЖ

1

1

Менің өмірбаяным. Менің жанұям.

``Тo be``, `` to have got `` етістіктерінің жіктелуі. Есімдік: жіктеу және тәуелді.-

3

-
1,5

2

2

Менің пәтерім.

Зат есімнің көпше түрі.

«There is, there are» орамы.


-

3

-
1,5

3

3

Қазақстан – менің Отаным. Артикльдер. Сын есімнің салыстырмалы шырайлары.

Жай осы шақ.-

3

-

6

4,5

4

4

Менің сүйікті қалам. Сан есім: есептік және реттік. Даталар. Жай өткен шақ.

-

3

-
1,5

5

5

Оқытылатын тілдің елі.

Сілтеу есімдіктері: this, that, these, those. Жай келер шақ. Аралық бақылау.-

3

-
1,5

6

5


Оқытылатын тілдің елі. Сілтеу есімдіктері: this, that, these, those. Жай келер шақ. Аралық бақылау.

-

3


-
1,5

7

6Лондон – Ұлыбританияның астанасы. Артиклдің географиялық атауларымен қолданылуы.

-

3

-
1,58

6

Лондон – Ұлыбританияның астанасы. Артиклдің географиялық атауларымен қолданылуы.

-

3

-
3

9

7

Ұлыбританиядағы білім беру. Аяқталған осы шақ.

Аяқталған өткен шақ.-

3

-

6

4,5

10

7

Ұлыбританиядағы білім беру. Аяқталған осы шақ.

Аяқталған өткен шақ.-

3

-
1,5

11

8

Қазақстандағы білім беру. Аяқталған келер шақ. Шақтардың қиысуы.

-

3

-
1,5

12

8Қазақстандағы білім беру. Аяқталған келер шақ. Шақтардың қиысуы.

Аралық бақылау.-

3

-
1,5

13

9

Ұлыбританияның атақты ғалымдары. Сan, may, must модальді етістіктері. Мәтін бойынша грамматикаға шолу.

-

3

-

6

1,5

14

10

Қазақстанның атақты ғалымдары.

Going to, would like to, want to. Мәтін бойынша грамматикаға шолу.-

3

-

5

1,5

15

11

Қорытынды сабақ.

Аралық бақылау.-

3

-
3Сағат саны:
45

-

23


Барлық сағат саны:
68

-

Барлық бал саны:

31.5


Тәжірбиелік сабақтың жоспары, СӨЖ (II семестр)


апта №

1

реттік №

1

Тақырып


Өткізу түрі мен сағат бойынша ұзақтығы

Балдар

Дәріс

Тәжірбие

ОСӨЖ

СӨЖ

1

1

Қаңқа.

Indefinite Passive шақ топтары.-

3

-

6

4,5

2

2

Жүрек және қан тамырлар жүйесі.

Өткен және келер шақ есімшелері. Сөздердің: – ous, - ary,-ery,- ory. жұрнақтары.-

3

-
1,5

3

3

Өкпе.

Зат есімнің алмастырушылары: one, ones, that, those.-

3

-
1,5

4

3

Өкпе.

Зат есімнің алмастырушылары: one, ones, that, those.-

3

-
1,5

5

4

Ас қорыту жүйесі.

Осы шақ есімшенің қызметі. «Ішкі ағзалар» циклі бойынша грамматикалық тақырыптарға шолу.-

3

-

6

1,5

6.

5

Жүйке жүйесі. Ми.

Perfect Passive шақ топтары.

It is… that күшейткіш құрылымы.


-

3

-
1,5

7

5

Жүйке жүйесі. Ми.

Perfect Passive шақ топтары.

It is… that күшейткіш құрылымы.


-

3

-
1,5

8

5

Жүйке жүйесі. Ми.

Perfect Passive шақ топтары. It is… that күшейткіш құрылымы.

Аралық бақылау.


-

3

-
3,0

9

6

Медициналық мекеме. Емхана.

Послелогтар. Future орнына Present қолданылуы. Continuous Passive шақ топтары.-

3

-

6

1,5

10

6

Медициналық мекеме. Емхана.

Послелогтар. Future орнына Present қолданылуы. Continuous Passive шақ топтары.-

3

-
1,5

11

7

Медициналық мекеме. Стационар бөлімі.

Есімшелер түрі. Іntra-, over- префикстері.-

3

-
1,5

12

7

Медициналық мекеме. Стационар бөлімі.

Есімшелер түрі. Іntra-, over- префикстері.-

3

-
1,5

13

8

Дәріханада.Герундий, оның түрлері мен қызметі.


-

3

-
1,5

14

8

Дәріханада. Герундий, оның түрлері мен қызметі.


-

3

-

4

1,5

15

9

Сағат саны.

Аралық бақылау.


3

-
3,0Сағат саны:
45

-

22


Барлық сағат саны:
67

-

Барлық бал саны:-
28.5

Каталог: 12267


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет