Өзіндік дайындықҚа арналған сұРАҚтарДата26.10.2018
өлшемі73 Kb.
#51180

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АБАЙ МЫРЗАХМЕТОВ АТЫНДАҒЫ КӨКШЕТАУ УНИВЕРСИТЕТІ
Инженерлі-экологиялық факультет
Ақпараттық жүйелер және Ақпараттық жүйелер кафедрасы

«Бекітілді»

Кафедраның Әдістемелік комисиясының төрағасы

___________________________________________

хаттама №1 27.12.2016ж.

ӨЗІНДІК ДАЙЫНДЫҚҚА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР
Пәні: «Компьютерлік жүйелер сәулеті»
Мамандық шифры: «5В070300» «Ақпараттық жүйелер»
Оқыту формасы: күндізгі

КӨКШЕТАУ, 2016


Жұмыс жоспары 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығына
Жұмыс жоспары 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығына арналған Мемлекеттік стандартқа МЖМБС 3.08.323-2006 сәйкес және «Компьютерлік жүйелер сәулеті» пәніне арналған типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.
Жұмыс жоспарың құрастырған : оқытушы Агзамова М.К.
Жұмыс бағдарлама «Ақпараттық жүйелер және Ақпараттық жүйелер» кафедрасының отырысында талқыланды.
Хаттама № 5 ----------------- ------------- ---------27.12. 2016 жыл
Кафедра меңгерушісі ----------------------------------- Жаныс А.Б.
Инженерлі – экологиялық факультеттің кеңесінде талқыланған.
Хаттама № 5 ----------------- ------------- -------- 27.12.2016 жыл

Әдістемелік кеңесінің төрағасы : ------------------ Жартанов С.С


«Компьютерлік жүйелер сәулеті» пәнінен оқытушыға арналған оқу бағдарламасы

«Ақпараттық жүйелер және Ақпараттық жүйелер» кафедрасы

Оқытушы Агзамова Махабат Кабиденовна

Консультациялар,сағаттар сабақ кестесі бойынша СӨОЖ кафедрада

Уақыты: дәріс бекітілген сабақ кестесі бойынша жүргізіледі

Кредиттер саны: 3


Курс

Семестр

Кредиты

Дәріс

Зертханалық жұмыстар

СӨОЖ

СӨЖ

Барлығы

Оқыту түрі

3

6

3

15

15

45

45

120

Тест


Пәннің пререквизиттері: Информатика, сұлбатехника.

Пәннің постреквизиттері: Информатикадан алған білімдерді мамандыққа байланысты пәндерді оқыту

Пәннің мақсаты:

Студенттерге жалпы компьютерлік жүйенің архитектурасы, ЭЕМ құрылғыларының жұмыс істеуін ұйымдастыру мен негізгі принциптері, соның ішінде есте сақтау құрылғылары, есептеу кешені туралы жүйеленген білімді беру.


Тақырып 1: Кіріспе. Курстың қысқаша сипаттамасы, оның басқа пәндермен байланысы. Есептеу жүйелері және желілерінің принциптері.

 1. Компьютерлік жүйелердің элементтерінің құрамы мен белгіленуі.

 2. ЭЕМ жіктелуі.

 3. ЭЕМ-нің негізгі құрылғылары мен оның белгіленуі.

 4. ЭЕМ мен жұмыс істеуді программалық басқару принциптері.

 5. Микропроцессордың шағынпрограммалық жұмыс істеу құралдары.

 6. Үзулерді ұйымдастыру принциптері.

 7. Үзудің көп деңгейлік жүйелері.

 8. Дербес компьютер интерфейстері.

 9. Параллельді интерфейстер.

 10. LPT-порт.

Тақырып 2: Цифрлық құрылғыларды логикалық жобалау негіздері. Бульдік алгебра. Бір және екі айнымалы бульдік функциялар. 1. ЭЕМ-нің негізгі сипаттамалары мен параметрлері.

 2. ЭЕМ-де ақпараттық көрсетілуі.

 3. ЭЕМ-нің арифметикалық және логикалық негіздері.

 4. Цифрлық құрылғыларды логикалық жобалаудың теориясының негіздері.

 5. Тізбекті интерфейстер.

 6. СОМ-порт.

 7. Тізбекті тасымалдаудың тәсілдері.

 8. Ақпаратты асинхронды және синхронды алмастыру.

 9. Артықшылықтары.

 10. ЭЕМ-нің жұмыс істеуінің мультипрограммалық режимін ұйымдастыру кезіндегі жадыны қорғау құралдары.

 11. Енгізу-шығаруды ұйымдастыру.

 12. Енгізу-шығару интерфейстері, енгізу/шығару шиналарын кеңейту. Ақпараттар алмастыру тәсілдері.

 13. Деректерді тасымалдау режимдері.

 14. Тасымал ағымын басқару.

Тақырып 3: Бульдік функцияларды аналитикалық көрсету, Бульдік функцияларды ықшамдау. 1. ЭЕМ-нің базалық элементтері, құрамы және сипаттамалары.

 2. ЭЕМ-нің функционалдық түйіндері.

 3. ЭЕМ-нің функционалдық түйіндерінің белгіленуі негізгі параметрлері, жіктелуі және құрудың принциптері.

 4. ЭЕМ-нің есте сақтау құрылғыларының (ЕСҚ) анықталуы, белгіленуі, негізгі сипаттамалары және жіктелуі.

Тақырып 4: ЭЕМ элементтері және функционалды түйіндері. Есептеу техника жабдықтарының элементтері. 1. Жадыны ұйымдастыру тәсілдері.

 2. Жадының сиымдылығын көтеру тәсілдері.

 3. Оперативті жады (RAM).

 4. Статистикалық (SRAM) және динамикалық (DRAM) типті есте сақтау құрылғылары.

 5. Ішкі құрылғылар бақылаушысы.

 6. Енгізу-шығару порттары.

 7. Үзу кезінде ақпаратты алмастыру.

 8. Ақпаратты өңдеудің үлестірілген жүйелері.

 9. Есептеу кешендері.

 10. Жіктелуі.

 11. Көп машиналы есептеу кешендері (жүйелері).

 12. Көп машиналы есептеу жүйелерін (КМЕЖ) функционалдануын ұйымдастыру.

 13. КМЕЖ-нің байланыс түрлері.

 14. Мультипроцессордың компьютерлік жүйелер (МКЖ).

Тақырып 5: Функционалды түйіндер. 1. Динамикалық жады бақылаушысы.

 2. Кэш-жады.

 3. Жедел жадыны бүркемелеу.

 4. Маскалық, программаланатын және репрограммаланатын тұрақты есте сақтау құрылғылары (ROM, PROM, EPROM EEPROM).

Тақырып 6: Дешифраторлар, шифраторлар. 1. Флэш-жады.

 2. Тізбекті қатынасты жады.

 3. Бейне жады.

 4. Стектік жады (LIFO).

 5. Процессорлық құрылғылар.

Тақырып 7: ҮИС сұлбатехникасы. 1. Микропроцессорлық жүйенің құрылымы.

 2. Микропроцессордың негізгі блоктары.

 3. Микропроцессордың жұмысы.

 4. Микропроцессордың өңделетін бөлігін ұйымдастыру.

 5. RISK – командалары қысқартылған жүйелі микропроцессорлар және CISK (Complete Instruction Set Computer) командалары толық жүйелі микропроцессорлар.

 6. Басқарудың орталық құрылғылары (БОҚ).

 7. БОҚ негізгі функциялары.

 8. Микропроцессорда программалардың орындалуы.

 9. Жадыны және ішкі құрылғыларды басқару.

 10. Ақпаратты алмастыру режимдері: дуплексті, жартылайдуплексті және симплексті.

 11. Құрылымдық ұйымдастыру типтері және МКЖ жобалау негіздері.

 12. Казіргі уақыттағы ЭЕМ процессорларының даму кезеңдері.

 13. Қазіргі уақыттағы дербес компьютерлер процессорларының сәулеті.

 14. Процессордың модельдері.

 15. Түрлі фирмалардың процессорлардың сапалық ерекшеліктері. Микропроцессорлардың құрылымы.

 16. Интерфейсті шиналар және жадыны ұйымдастыру.

 17. Командалардың орындалу үрдістері және мәліметтерді өңдеу. Процессорлардың өнімділігін арттыру тәсілдері.

 18. Көп процессорларды жүйелер.

 19. Қазіргі уақыттағы дербес компьютерлердің параметрлері және сипаттамалары.

 20. Дербес компьютерлердің сыртқы құрылғыларына шолу.НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. СПб.: Питер, 2006.

2.Сергеев Н.П., Вашкевич Н.П. Основы вычислительной техники. М.:ВШ, 1988.

3. Самофалов К.Г., Корнійчук И.В. Тарасенко В.П. Цифровые электронные вычислительные машины. Киев, ВИЩА ШКОЛА, 1983.

4. Томпсон Р.Б., Томпсон Б.Ф. Железо ПК. Энциклопедия. СПб.: Питер, 2003.

5. Ларионов А.М., Майоров С.А., Новиков Г.И. Вычислительные комплексы, системы и сети: Учебник для втузов. Л.: Энергоиздат. Ленингр. отд-ие, 1987. 288 с.: ил.

6. Микропроцессоры. В 3-х кн. Кн. 1. Архитектура и проектирование микро-ЭВМ. Организация вычислительных процессов: Учеб. для втузов / Под. редакцией Л.Н. Преснухина. М.: Высш. шк., 1986. – 495 с.: ил.

7. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Изд. 5-е исправл. и доп. – М.: Финансы и статистика, НПО «Информатика и компьютеры», 1994. – 386 с.

8. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы
ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР
1. Гук М.Ю., Юров В. Pentium 4, Athlon и Duron. - СПб.: Питер, 2001.

2. Пухальский Г.И., Новосельцова Т.Я. Цифровые устройства: Учебное пособие для ВТУЗов, СПб: Политехника, 1996.3. Вычмслительные машины, системы информатика сети. Под редакцией П.А.Пятибратова. М.: Финансы информатика статистика, 2000.

Оқытушы: М.К. Агзамова
Каталог: sites -> default -> files
files -> «келісемін» Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі Министрі
files -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
files -> 016 жылдың және 31 қаңтар аралығында бсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған, хабарлама тізімі
files -> Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўпияларын ќорєаудыѕ
files -> Заң жобаның ғылыми құқықтық сараптаманың
files -> Беткі сулардың сапасын талдау: НҰра өзені алабының мысалында
files -> Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2012 жылдың қаңтарда тіркелген
files -> Этносаралық Үйлесімділік жүйесіндегі саяси-мәдени механизмдердің орны әлеуметтік ғылым магистрі, аға оқытушы Сыздықова С. М


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет