Пән атауы: Бухгалтерлік есеп Кредит саны: 3 Курстың мақсатыДата03.11.2018
өлшемі63.5 Kb.
#52864

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Экономика факультеті

Есеп және басқару кафедрасы
Өзін-өзі бақылау сұрақтары (РК 1)


«Бухгалтерлік есеп» пәні бойынша

5В050900 «Қаржы» мамандығына

күндізгі бөлім

Көкшетау, 2017


Пән атауы: Бухгалтерлік есеп

Кредит саны: 3
Курстың мақсаты: Кәсіби білімге қойылатын жоғары талаптарға сай болатын және басқару шешімдерін қабылдап, талдай алатын, ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыра алатын және бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті құрастырып, ұсына алатын бухгалтерлік есеп саласындағы жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады.

Курстың міндеттері: «Қаржы» мамандығы бойынша білім алатын оқушылардың «Бухгалтерлік есеп және аудит» курсын табысты аяқтағаннан кейін, келесі салалардан: қаржылық есептің тұжырымдамалары мен негізгі қағидалары; қаржылық есептің стандарттарына сәйкес қаржылық есептіліктің барлық нысандарын дайындау; біріктірілген қаржылық есептілікті дайындау; ақшаның уақытша құны теориясын қолдау; серіктестіктердегі капитал есебі; корпорациялардағы капитал есебі; қаржылық құралдар бойынша теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдылары болуы керек.

Пәнді оқытудың тапсырмалары: Өзіндік жұмыстар бойынша қосымша сұрақтар және рефераттар жазу, аралық бақылау жұмыстары мен емтиханға арналған тест сұрақтар.

Студеттердің міндеті:

«Бухгалтерлік есеп» пәнін толық аяқтағаннан кейін студенттің міндеті:

Бухгалтерлік есепті жүргізу негіздерін, екі жақты жазуды, шаруашылық операцияларды құжаттауды, синтетикалық және аналитикалық есепті жургізуду.

Білуі керек: кәсіпорында шаруашылық операциялардың синтетикалық және аналитикалық есебін жүргізуді.


Өзін-өзі бақылау сұрақтары
Бухгалтерлік есеп пәнінен 1 аралық бақылау сұрақтары.
1 Тақырып: Ұйымды басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есеп.

Бухгалтерлік есептің пайда болуының тарихи аспектілері Басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есеп. Бухгалтерлік есеп туралы жалпы түсінік. Бухгалтерлік есептің пайда болуы және ақпараттық жүйеде алатын орны.


2 Тақырып: Бухгалтерлік есеп пәні мен әдісі.

Бухгалтерлік есептің концептуалдық негізі.Бухгалтерлік есептің қағидаларына тоқталу. Актив, міндеттеме,капитал ұйымның кірістері мен шығыстары туралы түсінік.


3 Тақырып Бухгалтерлік баланс.

Бухгалтерлік баланс түсінігі. Негізгі баланстық формула. Шаруашылық операцияларының балансқа әсері. Негізгі бухгалтерлік теңдік. Бухгалтерлік баланстың негізгі баптары. Активтердің құрамы және сипаттамасы.Қысқа және ұзақ мерзімді міндеттемелер. Капитал құрамы мен сипаттамасы


4 Тақырып: Шоттар жүйесі және екі жақты жазу.

«Шаруашылық операциялар» туралы түсінік. Екі жақты жазудың мәні. Шоттардың анықтамасы және мақсаты.Шоттар корреспонденциясы. Жай және күрделі бухгалтерлік жазбалар.Талдамалық және топтамалық есеп


5 Тақырып: Бухгалтерлік есептегі құжат айналымын ұйымдастыру.

Есепті кезең. Кіріспе бухгалтерлік баланс.Шаруашылық операцияларын тіркеу және талдау, олардың бухгалтерлік шоттарды бейнеленуі Есеп құжаттарындағы міндетті реквизиттер.Есеп саясаты.


6 Тақырып: Ақша қаражаттары және инвестициялар есебі.

Кассадағы ақша есебі. Қолма-қолсыз есеп айырысудың формалары мен мінездемелері. Ағымдағы, корреспондеттік, акредитивтік және басқа да банктік шоттардағы ақша қаражаттарының есебі. Шетел валютасындағы операциялар есебі. Ақша қаражаттарының, бағалы қағаздарының инвентаризаяциясы. Инвестициялар есебі.


7 Тақырып: Дебиторлық берешектер есебі.

Дебиторлық берешектер түсінігі. Дебиторлық берешектер түсінігі. Дебиторлық берешектер есебі.


8 Тақырып: Қорлар есебі.

Қорлар жайлы түсінік. Қорлардың жіктелуі. Қорларды бағалау және олардың қоймадағы және бухгалтериядағы есебі. Түгендеудің анықтамасы және мақсаты.Қорлардың айналымдылығы. Қорларды есептеудің үзіліссіз және кезеңдік жүйелерін қолдану.


Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі

Негізгі :

1. С.Т.Міржақыпова, Г.Н. Аппакова. Бухгалтерлік есеп негіздері: Оқу құралы. -Алматы: Экономика, 2009.-186 б.

2. В.Л. Назарова, М.С. Жапбарханова. Бухгалтерлік есеп: Оқулық.- Алматы:

Экономика, 2012.-632 б.

3. В.Л. Назарова. Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп: Оқулық.- Алматы: Экономика, 2005.- 309 б.

4. В.П. Проскурина. Бухгалтерлік есеп «басынан бастап» балансқа дейін (көмекші құрал).- Алматы: LEM, 2010.- 370 б.

5. Э.О. Нұрсеитов. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп:Оқулық құралы.- Алматы: LEM, 2006. – 326 б.

6. Э.О. Нұрсеитов. Национальный бухгалтерский учети МСФО. Учебное пособие. - Алматы: LEM, 2010. – 210 б.

7. Қ.К. Кеулімжаев, Н.А. Құдайбергенов. Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері. Оқулық.- Алматы:Экономика, 2006. – 382 б.

8. О.М. Карибжанов. Основы формирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Учебное пособие.- Алматы:Экономика, 2010. -350б.

9. Н.Қ. Қабылова, Ш.А. Доспалинова, Е.Н. Оразалина. Бухгалтер (Бухгалтерлік есеп негіздері). Оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2011. – 285 б.

10. Кабылова Н. Бухгалтер. Оқулық. (каз.яз.)- Астана: Фолиант, 2011. -450 б.Қосымша:

1. Ә.Ә. Әбдіманапов. Бухгалтерлік және қаржылық есеп принциптері. Оқулық.- Алматы; ЛЕМ, 2006. -331 б.

2. В.П. Астахов . Теория бухгалтерского учета.Учебное пособие.- Ростов на Дону: 2002. – 325 б.

3. С.Б. Баймұханов. Бухгалтерлік есеп. Оқулық.- Алматы:Экономика, 2005. -465 б.

4. М.С.Ержанов, С. Ержанова . Основы бухгалтерского учета и новая корреспонденция счетов. - Алматы: Ержанов и К, 2003. -190 б.

5. М.С.Ержанов. Финансовая отчетность казахстанских предприятий Учебное пособие. - Алматы: Экономика,2007. -180 б.

6. Ларионова А.Д., Нечитайко А.Н. Бухгалтерский учет.- М.: Проспект, 2008. -360 б.

7. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х. Теория бухгалтерского учета.- М.: Экзамен,

2001. -540 б.

8. Ф.С. Сейдахметова. Қазіргі замандағы бухгалтелік есеп.Оқу құралы.- Алматы: LEM, 2008. -548 б.

9. Э.О.Нұрсеитов. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп. - Алматы: LEM, 2012. -348 б.

10. Б.С. Мырзалиев, Р.С.Әбдішүкіров. Бухгалтерлік есеп жүргізудің тәжірибелік әдістемелері. Практикум. (арнайы курс) Электронная книга. - Алматы: Нур-пресс, 2011. -465 б.Нормативті-құқықтық актілер:

1 ҚР «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234 – III Заңы (өзгерістер мен толықтырулармен).

2 Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары, ҚР Қаржы Министрінің 2007жылғы 23 мамырдағы №185 бұйрығымен бекітілген.

3 Бухгалтрелік регистрлер формасы, Қаржы Министрінің 2007жылғы 21 маусымдағы №3215 бұйрығымен бекітілген.

4 Перечень и формы годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций), утвержденный Министром финансов РК приказом от 23.05.2007. №184.

5 Разъяснения Международных стандартов финансовой отчетности: учебно- справочное пособие, пер.с англ. –Алматы: Кітап 2001.).6 Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі (өзгерістер мен толықтырулармен).
Каталог: sites -> default -> files
files -> «келісемін» Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі Министрі
files -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
files -> 016 жылдың және 31 қаңтар аралығында бсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған, хабарлама тізімі
files -> Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўпияларын ќорєаудыѕ
files -> Заң жобаның ғылыми құқықтық сараптаманың
files -> Беткі сулардың сапасын талдау: НҰра өзені алабының мысалында
files -> Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2012 жылдың қаңтарда тіркелген
files -> Этносаралық Үйлесімділік жүйесіндегі саяси-мәдени механизмдердің орны әлеуметтік ғылым магистрі, аға оқытушы Сыздықова С. М


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет