Пән бойынша глоссарий анимизм


Қарым-қатынас техникасы және тәсілдері туралы түсінікбет12/15
Дата19.09.2017
өлшемі2.87 Mb.
#1253
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Қарым-қатынас техникасы және тәсілдері туралы түсінік.


 • Қарым-қатынастың дамуы.

 • Қарым-қатынас және адамның жеке адам ретінде дамуы.

  Бақылау жұмысына даярлануда қарым – қатынасқа анықтама бере отырып, оның мазмұнын , құралдарын, тәсілдерін ашып көрсету керек. Қарым – қатынас түрлерін (көпшілік, іскерлік, вербальдық, вербальдық емес, жеке өзара достық) нақты мысалдармен түсіндіру керек. Қарым – қатынастың адам үшін қажеттілігін және оның психикалық дамуындағы рөлін ашып көрсету керек.  Әдебиеттер:

  1. Морозов А.В.Деловая психология.-СПб,2000.

  2. Елеусізова С.Қарым-қатынас психологиясы.

  3. Обозов Н.Н.Психология межличностных отношении.-Киев,1990.

  4. Платонов К.К.,Зотова О.И.,Шорохова Е.В.Коллектив иличность.-М.,1975.

  Тақырып: Қарым-қатынастағы дау-дамайлар

  Жоспар:

  1. Қарым-қатынастағы дау-дамай және кедергілер.

  2. Дау- дамай жағдайларды ретке келтіру тәсілдері және жолдары.

  3. Қарым-қатынастағы дау-дамай және кедергілер.

  4. Дау- дамай жағдайларды ретке келтіру тәсілдері және жолдары.

  Бақылау жұмысын орындау барысында қарым – қатынастағы кедергілер және оны ретке келтіру тәсілдері мен жолдарына тоқталу қажет. Қарым – қатынас құрылымын (коммуникативті, интерактивті, перцептивті) сипаттау керек. Педагогикалық қарым-қатынастағы дау-дамайлар, оларды жеңу жолдары.

  Әдебиеттер:

  1. Морозов А.В.Деловая психология.-СПб,2000.

  2. Елеусізова С.Қарым-қатынас психологиясы.

  3. Обозов Н.Н.Психология межличностных отношении.-Киев,1990.

  4. Платонов К.К.,Зотова О.И.,Шорохова Е.В.Коллектив иличность.-М.,1975.  Тақырып : Топтағы өзара қарым-қатынас ерекшеліктері.


  Жоспар:

  1. Топ анықтамасы, түрлері, сипаттамасы.

  2. Топтағы өзара қарым-қатынас ерекшеліктері.Топтың стратометрикалық концепциясы.

  3. Топтық динамика және оны зерттеу әдістері:социометрия және референтометрия.

  4. Топтың өзара жеке бастық қарым-қатынасын зерттеу.

  Тақырыпты қарастыру барысында: топ пен ұжымның белгілерінің ұқсастығы мен айырмашылығы топтың даму деңгейлеріне Лутошкин бойынша даму деңгейлеріне (А.С.Макаренконың ұжым теориясы, белгілері, перспективалары, (жақын, орта, қашық)) ұжымдағы психологиялық климатқа, ұжымның жеке тұлға психикасының дамуына, әсеріне тоқталу қажет. Негізгі ұғымдар: топ, коллектив, референттік топ, лидерлік, статус, психологиялық климат, конформизм, гармония, нонконформизм.

  Тапсырма: Социометрия, референтометрия әдістемелірінің нәтижелерін саралаңыз.  Әдебиеттер:

  1. Агеев В.С.Межгрупповое взаимодействие:социально-психологические проблемы.-М.,1990.

  2. Немов Р.С.Психология.-М.,1998.

  3. Морозов А.В.Деловая психология.-СПб,2000.

  4. Елеусізова С.Қарым-қатынас психологиясы.

  5. Кричевский Р.Л.,Дубовская Е.М.Психология малой группы:теоретический и прикладной аспекты.-М.,1991.

  Тақырып: Түйсік.

  Жоспар:

  1. Түйсік туралы жалпы түсінік.

  2. Түйсіктің физиологиялық негіздері.

  3. Түйсіктер жөнінде ғылыми көзқарастар

  4. Түйсіктің классификациясы.

  5. Түйсіктің негізгі қасиеттері.

  6. Түйсіктің заңдылықтары..

  8. Түйсікті дамытуда генетикалық мүмкіндіктер,
  Тақырыпты қарастыруда ашылуға тиіс мәселелер: Түйсік пен қабылдау арақатынасы, түйсік түсінігі, түйсіктер жөнінде ғылыми көзқарастар (Д.Беркли; Д. Юм, Э.Мах, Мюллер, Г.Гельмгольц), Түйсіктердің физиологиялық негізі (арнайы жүйке тетігі, талдағыш қызметі);Вебер- Фехнердің психофизикалық заңдылығы. Түйсік түрлері сезім мүшелеріне байланысты, дәм түйсігі, иіс түйсігі, тері түйсігі, кинестезиялық, витроциялық органикалық Түйсіктің ең ірі және маңызды үш топқа жүктелуі: интроцептік, проприоцептік, экстероцептік, генетикалық жіктеуге байланысты түйсіктің 1. пропатикалық, 2.эпикритикалық бөлінуі. Түйсік қасиеттері: түйсік сапасы, түйсік қарқыны, түйсік ұзақтығы, кеңістіктегі локализация, түйсік табалдырықтары, сенсибилизация, синестезия, адаптация.

  Әдебиеттер;

  1.Веккер Л.М. Психические процессы; В-3-х т. Т.1-Л; Изд-во.

  2.Забродин Ю.М., Лебедев А.Н. Психофизиология и псиофизика, М: Наука, 1977

  3.Лурия А.Р. «Ощущение и восприятие. –М; Мир, 1974

  4.Рубеинштейн С.Л. Основы общей психологии. Спб: Питер, 1990

  Тақырып: Қабылдаудың қасиеттері.


  Жоспар:.

  1. Қабылдау түрлерінің классификациясы.

  2. Қабылдаудың негізгі қасиеттері.

  3. Қабылдаудың заты және фоны.

  4. Қабылдаудың жекелік ерекшеліктері.

  5. Бала қабылдауының дамуы.

  Бақылау жұмысын орындау кезінде қарастырылу керек: қабылдау түсінігі, қасиеттері: қабылдаудың заттық тектілігі, тұтастығы, тұрақтылығы, мағыналылығы, апперцепция. Қабылдаудың физиологиялық негіздері. Қабылдау формалары. Кеңістікті қабылдау, қимыл- қозғалыспен уақытты қабылдау.Уақытты қабылдау механизмдері. Қабылдаудың заты және фоны.Көлемді форманы қабылдау үрдісі.Бинокулярлық көру аппараты, көздің конвергенциясы және дивергенциясының ролі. Аккомадация құбылысы. Қабылдаудағы жекелік ерекшеліктер: тұтастық және аналитикалық, нақтылау және синтетикалық.Қабылдауда белсенді байқаудың ролі. Бала қабылдауының дамуына жан-жақты тоқталу керек.

  Әдебиеттер:

  1. Веккер Л.М. Психические процессы; В-3-х.т. Т.Л-Л; Изд ЛГУ, 1974

  2. Венгер Л.А. Восприятия и обучения: М: Просвещение 1969

  3. Лурия А.Р. Ощущение и восприятия. М: Изд. МГУ, 1975

  4. Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии.

  Тақырып: Ес түрлерінің классификациясы.

  Жоспар


  1. Естің негізгі түрелрі.

  2. Естің жекелік ерекшеліктері; және оны дамыту.

  3. Естің негізгі үрдістері.

  4. Танумен қайта жаңғыртудың ойлау және ерікпен арақатынасы.

  Ес түрлерінің негізгі үш критерийі: белсенді психикалық сипаты бойынша, іс-әрекеттің мақсаттылығына байланысты, материалдың сақталу ұзақтығына байланысты. Естің негізгі сипаттары: қозғалысты ес, сезімдік ес, бейнелі ес, сөздік- логикалы ес, нақты қызметтік ес. Ес процестері: есте қалдыру, механикалық және мағыналық есте қалдыру, есте сақтау, тану, қайта жаңғырту, ұмыту. Мектептік шақта есті дамытудың негізгі кезеңдері. Т.Рибоның «Естің кері қарай жүру заңы».  Әдебиеттер:

  1. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. Под ред. Ю.М. Забродина, Б.Ф. Ломова. – М; Пргресс, 1980

  2. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. Спб. Свет. 1997

  3. Лурия А.Р. Внимание и память. –М; Изд. МГУ, 1975

  4. Хрестоматия по общей психологии; Психология памяти. Под. Ред. Гиппенрейтер Ю.Б., В.Я. Романова –М; изд МГУ, 1979

  5.Т. Тәжібаев. Жалпы психология. Оқу құралы. –Алматы; «Қазақ университеті», 1993

  6. Джакупов С.М. Психология познавательной деятельности. Алма-Ата, 1992
  Тақырып: Ес туралы теориялар.

  Жоспар:

  1. Ес түрлеріне сипаттама.

  2. Ес туралы теориялар.

  3. Г.Эббингауздың ес туралы зерттеулері,

  4. Ес теориялары: ассоциативтік, нейрондық, биохимиялық теориялар.

  Тақырыпты қарастыру барысында мына мәселеге назар аудару қажет: ес жөнінде түсінік, естің зерттелуі,Г.Эббингауздың есті зерттеулері, ес теориялары: ассоциативтік, нейрондық, биохимиялық.Ассоциациялар туралы түсінік, ассоциацияның негізгі принциптері: ұқсастықтары, айқындылығы, араластығы бойынша. Естің басқа психикалық процестерден айырмашылығы, адамның психикалық іс-әрекетіндегі алатын орнын, және басқа психикалық процестермен байланысын көрсету. Ревербация және консолидация үрдістері.  Әдебиеттер:

  1. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1995.

  2. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993.

  3. Рубинштейн Л. С. Основы общей психологии. М.,

  4. Гамезо М. В. Атлас по психологии. М., 1997.

  5. Столяренко Л. Д. Основы психологии. М., 1997.

  6. Аймауытұлы Ж. Псиқология –А., 1995.

  Каталог: ebook -> umm
  umm -> «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В012100- Қазақ тілінде
  umm -> Пән бойынша дәрістердің конспектісі №1 Дәріс Тақырыбы: Кіріспе Дәріс мазмұны
  umm -> Шұжық және консерві өндірісі
  umm -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік униврситеті
  umm -> Пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
  umm -> Ќазаќстан республикасы
  umm -> Адам құқықтары туылу кезінен пайда болатын тұлғаның ажырағысыз құқықтары мен бостандықтары. Адам құқықтары жаратылыс жэне кез келген өзге құқықтың негізгі түсінігі болып табылады
  umm -> Қазақстанда құқықтық мемлекет құру азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаумен байланысты арнайы институттарды одан әрі жетілдіруді талап етеді
  umm -> Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі
  umm -> Өзіндік бақылауға арналған тест тапсырмалары. 1 тақырып. Тұқымқуалаушылықтың биохимиялық негiздерi


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  ©kzref.org 2022
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет