Пән бойынша глоссарий анимизм


Есте сақтауда бекіту маңызды роль аткарады, акпараттың ұзақ, сақталуына стимулдың күші әсер стедібет15/15
Дата19.09.2017
өлшемі2.87 Mb.
#1253
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Есте сақтауда бекіту маңызды роль аткарады, акпараттың ұзақ, сақталуына стимулдың күші әсер стеді:


А) психоанализ.

В) гештальт.

С) ассоцианизм.

D) бихевиоризм.

Е) фрейдизмде.
$$$ 232 E

Ес-мнемоникалык міндеттерін шешуге бағындырылған, теориялық және практикалық әрекеттердің жүйесін қамтитын психикалык, іс-әрекеттердің ерекше түрі:

А) психоанализ.

В) гештальт.

С) ассоцианизм.

D) бихевиоризм.

Е) іс- әрекет теориясы.
$$$ 233 B

Есте сақтау мен еске түсіруде әдетте материал кездейсоқ элементтер жиынтығы емес , тұтастай құрылым ретінде көрінеді:

А) психоанализде.

В) гештальтта.

С) ассоциативтікте.

D) бихевиоризмде.

Е) фрейдизмде.
$$$ 234 C

Ес дегеніміз іргелестік, ұқсастық, қысқа мерзімділігі мен кеңістіктегі жақындығы бойынша анағұрлым тұрақты байланыстардың күрделі жүйесі:

А) психоанализде.

В) гештальтта.

С) ассоциативтікте.

D) бихевиоризмде.

Е) фрейдизмде.

$$$ 235 A

Егер адам бірнәрсені ұмытса (мәселен хатты жәшікке тастауды), адамның санасынан, тыс жасырын мотивті іздеңіз:

А) психоанализде

В) гештальтта.

С) іс- әрекет теориясында.

D) бихевиоризмде.

Е) фрейдизмде.


$$$ 236 C

Ерікті жөне еріксіз еске сақтаудың өнімділігі мнемоникалык, іс- әрекетті ұйымдастыруға байланысты, ерікті есте сақтау еріксізге қарағанда өнімділеу, егер де ол қарқынды мнемоникалық әрекетпен байланысты болса:

А) психоанализде.

В) гештальтта.

С) іс- әрекет теориясында.

D) бихевиоризмде.

Е) фрейдизмде.
$$$ 237 C

Кімнің көзкарасы бойынша психология адам санасын зерттейтін ғылым:

А) Выготский.

В) Вундт.

С) Фрейд.

D) Леонтьев.

Е) Рубинштейн.
$$$ 238 A

Тарихи тұрғыда қалыптасқан қарым- қатынас құралы:

А) тіл.

В) сөйлеу.С) ойлау.

D) сана.


Е) ақыл- ой.
$$$ 239 B

Халықтың этнопсихологиялык ерекшеліктерін бейнелейді:

А) тіл.

В) сөйлеу.С) ойлау.

D) сана.


Е) ақыл- ой.

$$$ 240 A

Адамдар үшін нақты мағынасы жөне мәні бар дыбыстардың бірлестігінен тұратын шартгы белгілердің жүйесі:

А) тіл.


В) сөйлеу.

С) ойлау.

D) сана.

Е) пиктограммалар.


$$$ 241 B

Ең жетілген, адамның ойлары мен сезімдері аркылы берілетін, тек адамға тән іс - әрекет:

А) тіл.

В) сөйлеу.С) ойлау.

О) сана.


Е) ақыл- ой.
$$$ 242 A

Мына бейнелерді жасауда: су перісі, Кентавр қиялдың жасалу жолдарының кайсысы пайдаланылған

А) агглютинация (желімдеу).

В) гипербола (әсірелеу).

С) нактылау.

D) акцент жасау.

Е) типтік бейне жасау.

$

$$ 243 AМына бейнелерді жасауда: сфинкс, айдаһар қиялдың жасалу жолдарының қайсысы пайдаланылған:

А) агглютинация (желімдеу).

В) гипербола (әсерлеу).

С) нақтылау.

D) акцент жасау.

Е) типтік бейне жасау.


$$$ 244 E

Қандай психикалық процесс заттардың жеке қасиеттерін бейнелейді:

А) қиял.

В) ойлау.

С) ес.

D) қабылдау.Е) түйсік.
$$$ 245 C

Бұрынғы қабылданған заттар мен құбылыстардың

сақталынған төжірибесін сезімдер, ойлар мен образдар аркылы бейнелеу:

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.


D) қабылдауға.

Е) түйсіктерге тән.


$$$ 246 B

Болмысты жанама түрде сөз арқылы бейнелеу:

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.

D) қабылдауға.

Е) түйсіктерге тән.
$$$ 247 B

3аттар мен құбылыстардың жалпы және мәнді қасиеттерінің байланыс - қатынастарын бейнелеу:

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.

D) қабылдауға.

Е) түйсіктерге тән.
$$$ 248 A

Алынған мәліметті өзгертілген түрде өңдеу:

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.

D) қабылдауға.

Е) түйсіктерге тән.
$$$ 249 D

3аттар мен құбылыстарды олардың касиеттері мен

бөліктерінің жиынтығы түрінде бейнелеу:

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.


D) қабылдауға.

Е) түйсіктерге тән.


$$$ 250 A

Бұрын қабылданғанды өзгертіп бейнелеу:

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.

D) қабылдауға.

Е) түйсіктерге тән.
$$$ 251 C

Санада мәліметті жинақтау және сақтау:

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.

D) қабылдауға.

Е) түйсікгерге тән.
$$$ 252 A

Бүрынғы білімдерді жаңа тұрғыдан көрсету, бұрын

қабылданылмаған жаңа заттарды жасау

А) қиялға.

В) ойлауға.

С) еске.


D) қабылдауға.

Е)Түйсіктерге тән.


$$$ 253 C

Тұңғыш рет халықтардың этникалық ерекшеліктерін жеке тұлғалық ерекшеліктердің негізі ретінде ғылыми тұрғыда негіздеген қазақ ғалымы:

А) Абай.

В) Ы.Алтынсарин.

С) Ш.Уалиханов.

D) Шәкәрім.

Е) А.Байтұрсынов.
$$$ 254 C

Нақты жағдайға байланысты мағынасы түсінікгі болатын сөйлеудің түрі:

А) жазбаша.

В) монологты.

С) жағдайға байланысты.

D) эгоцентрикалық.

Е) диалогты.
$$$ 255 A

Неғұрлым грамматикалық байланыстары толық сөйлеудің түрін анықтаңдар:

А) жазбаша.

В) монологгы.

С) суырып салма.

D) эгоцентрикалық.

Е) диалогты.
$$$ 256 B

Ұзақ және күрделі жолмен мағынаны мәнге айналдыратын, жан- жақты толық түсіндірме ретінде айтылатын сөйлеудің түрін анықтаңдар:

А) жазбаша.

В) монологгы.

С) жағдайға байланысты.

D) эгоценгрикалык.

Е) диалогты.
$$$ 257 C

Ұйқасымсыз және үздік- создық байланыссыз сөйлеудің түрін анықтаңдар:

А) жазбаша.

В) монологты.

С) суырып салма.

D) эгоцентрикалық

Е) диалогты.
$$$ 258 E

Сөйлеуде басқа адамның сөйлеуіне байланысты айтылатын түрін анықтандар:

А) жазбаша.

В) монологты.

С) жағдайға байланысты.

D) эгоцбнтрикалық.

Е) диалогты.
$$$ 259 B

Алдын- ала жоспарланған және бағдарланған сөйлеудің

түрін анықтандар:

А) жазбаша.

В) монологты.

С) жағдайға байланысты.

D) эгоцентрикалық.

Е) диалогты.


$$$ 260 D

Өз- өзіне бағытталған сөйлеудің түрін анықтаңдар:

А) жазбаша.

В) сырттай сөйлеу.

С) суырып салма.

D) эгоцентрикалық.

Е) ішкі сөйлеу.
$$$ 261 D

Іс жүзіндегі міндеттерді шешуге бағытталған ойлаудың түрі:

А) затты- әрекетті.

В) көрнекі – бейнелі.

С) абстрактылы- логикалық..

D) практикалық.

Е) теориялық.
$$$ 262 B

Міндеттерді іске асыруда тікелей жадынан (ес) алынатын немесе қиялы арқылы қайта жасалынатын бейнелерді пайдаланатын ойлаудың түрі:

А) затты- әрекетті.

В) көрнекі – бейнелі.

С) абстрактылы- логикалық.

D) практикалық.

Е) теориялық.
$$$ 263 B

Міндеттерді шешу көру бейнелеріне байланысты іске

асырылатын ойлаудың түрі:

А) затты- әрекетті.

В) көрнекі — бейнелі.

С) абстракгылы- логикалық.

D) практикалық.

Е) теориялық.


$$$ 264 A

3атгармен әрекет жасау, қимыл әрекеттермен тікелей

байланысты ойлаудың түрі:

А) затты- әрекетті.

В) көрнекі – бейнелі.

С) абстрактылы- логикалық.

D) практикалық.

Е) теориялық.


$$$ 265 E

Сезім мүшелері арқылы алынған тәжірибеге сүйенбей

міндеттерді шешуде ойша әрекет жасайтын ойлаудың түрі:

А) затты- әрекетті.

В) көрнекі — бейнелі.

С) абстрактылы- логикалық.

D) практикалық.

Е) теориялық.


$$$ 2б6 D

Шығармашылық ойлаудың дамуына не әсер етеді :

А) ымырашылдыкқа бейімділік .

В) өз идеяларының мәнін жоғары бағалаушылық .

С) аса жоғары деңгейде дамыған сыни ойлау .

D) обьектіні жаңа тұрғыдан көре білу кабілеті.

Е) өзгелерден ерекшеленбеуді қалауы.
$$$ 267 B

Мына мысалда қиялдың жасалу жолдарының қандай

тәсілдері қолданылған: "бұлбұл сайрайды, сен-жауыз деп,

қарақшы аңға ұқсап ақырады, оның ақырғанынан барлық

масаты шөптер жаншылып, хош иісті гүлдер шашырайды":

А) агглютинация.

В) гипербола.

С) нақтылау.

D) акцент жасау.

Е) типтік образдар жасау.


$$$ 268 B

Адамды билеп алған эмоцияларға байланысты қиял бейнелері аяқ астынан жасалынатын қиялдың түрін анықтаңдар:

А) қайта жасау.

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.
$$$ 269 B

Қиял бейнелері адамның саналы түрде сезіне бермейтін қажеттіліктері, ынтығулары, бағдарларына байланысты туындайтын қиялдың түрін анықтаңдар:

А) қайта жасау.

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.
$$$ 270 E

Қиял бейнелері адамды коршаған болмыспен еш байланыссыз қиял-ғажайыптық құбылыстар негізінде жасалынатын қиялдың түрін анықтандар

А)қайта жасау

В)еріксіз

С)шығармашылық

D)ерікті


Е)галлюцинация
$$$ 271 D

Адамның қалауына байланысты қиял бейнелері әдейілеп

жасалынатын қиялдың түрін анықтандар:

А) қайта жасау.

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.


$$$ 272 D

Іс- әрекеттің мақсаты мен мотивтері нақты анықталған, соның негізінде жаңа бейнелерді жасайтын қиялдың түрін анықтаңдар:

А) қайта жасау.

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.
$$$ 273 B

Болмыстың механикалық түрде қайталанбай, саналы

түрде құрастырылатын қиялдың түрін анықтаңдар:

А) қайта жасау.

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.


$$$ 274 A

Бейнені жасау бұрын қабылданған суреттер, схемалар,

карталар негізінде жасалынатын қиялдың түрін анықтаңдар:

А) қайта жасау.

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.


$$$ 275 C

ІС- әрекеттің қайталанбас өнімдерінен көрінетін өз бетінше жаңа бейнелерді жасау іске асырылатын қиялдың түрін аныкгаңдар :

А) қайта жасау .

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.

$$$ 276 A

Іс- әрекеттің әр түрінде жемісті болуын камтамасыз ететін

қабілеттердің түрін анықтаңдар:

А) жалпы.

В) арнаулы.

С) шығармашылық.

D) коммуникативті .

Е) ұйымдастырушылық.

$$$ 277 C

Материалды және рухани мәдениет заттарын жасаумен, жаңа идеялар мен жаңалықтар ашуда көрінетін қабілет түрлерін анықтаңдар:

А) жалпы .

В) арнаулы.

С) шығармашылық .

D) коммуникативті .

Е) ұйымдастырушылық.


$$$ 278 D

Туа біткен нышандарға байланысты, бірақ олармен пара-пар емес, қарапайым өмірлік төжірибе негізінде қалыптасатын қабілеттердің түрлерін анықтаңдар:

А) жалпы .

В) арнаулы .

С) шығармашылық .

D) коммуникативті .

Е) ұйымдастырушылық.
$$$ 279 B

0қыту мен тәрбиелеудің жемістілігін, білім, іскерлікпен

дағдыны игеруді қамтамасыз ететін қабілет түрлерін

анықтаңдар:

А) жалпы.

В) арнаулы.

С) шығармашылық.

D) коммуникативті.

Е) ұйымдастырушылық.
$$$ 280 A

Басқаның қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу:

А) эмпатия.

В) симпатия.

С) альтруизм .

D) аттракция .

Е) аффилиация.

$$$ 281 A

Адамның белсенділігін жоғарылатып, іс- әрекетке

ұмтылдыратын көтеріңкі сезім:

А) стеникалық.

В) астеникалық.

С) стресс.

D) эстетикалық сезімдер.

Е) интеллект сезімдері.
$$$ 282 C

Сәтсіздік жағдайларында, үміттің үзілуі, тығырықтан

шығуға жол таппаушылықпен ілесе жүретін эмоциялық күй:

А) апатия.

В) депрессия.

С) фрустрация.

D) конформдьщ (келісушілік).

Е) аффекг.

$$$ 283 C

Адамның іс- әрекеті мен мінез-құлқынан көрініс беретін,

аса айқындалмаған, тұрақты эмоциялық күйі:

А) ғашыктық.

В) махаббат.

С) көңіл- күйі.

D) сағыныш.

Е) зерігу.


$$$ 284 C

Аса күшті эмоциялар негізінде жасалынатын әрекеттер

А) еріксіз.

В) ерікті .

С) импульсивті .

D) аяқ астынан .

Е) мақсатты.
$$$ 285 B

Адам белсенділігін төмендетіп, әлсірететін сезімдер:

А) стеникалық.

В) астеникалық.

С) стресс.

D) апатия.

Е) депрессия.
$$$ 286 E

Адамның жан дүниесінің бұзылуы, күш жігері мен белсенділігінің төмендеуіне байланысты күйзелуінің жағдайлары:

А) стеникалық.

В) астеникалық.

С) стресс.

D) апатия.

Е) депрессия.
$$$ 287 C

Экстермалды жағдайларда, адамның күш жігері мен эмоцияларын жүмылдыруды қажет ететін жағдайлары :

А) стеникалық.

В) астеникалық.

С) стресс .

D) апатия .

Е) депрессия.
$$$ 288 B

Алға қойылған мақсатқа жетудегі қиыңдықтарды жеңуде көрінетін психикалық ерекшеліктері:

А) қорқу.

В) ерік.


С) өзін-өзі тәрбиелеу.

D) өзін -өзі игере білу.

Е) шешімділік.
$$$ 289 B

Мына жағдайда «Мен сені өлтіремін!»,-деп айқайлады да, ол мәрмөр тақтаны алып, өзіне де белгісіз қуат-күшімен сермей бастады», - қандай эмоциялык жағдайлар көрінеді:

А) стресс.

В) аффект.

С) ашу.

D) қорқу.Е) фрустрация.
$$$ 290 A

Қандай эмоциялык. жағдай сипатталған: сыныпқа директор кіргенде, тақта алдындағы оқушы қыз сасып қалып, көмекші сүрақтарға да үздік- создык жауап бсрді, ал директор кеткен соң, барлық сүрақтарға нақты жауап бере алды А) стресс .

В) аффект .

С) аффилиация.

D) аттракция .

Е) фрустрация.


$$$ 291 E

Іс- әрекетке бейімділік:

А) орындауға ниеттілік.

В) оған деген кызығушылық.

С) еңбек сүйгіштік.

D) табандылық.

Е) шығармашылық қабілетпен анықталады.
$$$ 292 E

Мінезді не аныктайды:

А) қимыл- қозғалыстың жақсы үйлесімі.

В) әсершілдік.

С) іске тез кірісушілік.

D) қатынасқа бейімділіктің жоғары деңгейі.

Е) ұқыптылық.
$$$ 293 C

Мінезді не анықтайды:

А) жүріс- тұрысының аздығы .

В) төменгі мотивация .

С) жауапкершілік .

D) әсершілдік .

Е) іске тез кірісушілік.
$$$ 294 D

Темпераментті не сипаттайды:

А) әдептілік.

В) ұкыптылық.

С) парыздық сезімі.

D) іске тез кірісушілік.

Е) еңбек сүйгіштік.
$$$ 295 D

Темпераментгі не анықтайды:

А) жауапкершілік.

В) ұқыптылық.

С) парыздық сезімі.

D) іске қабілеттіліктің төмендеуі.

Е) еңбек сүйгіштік.
$$$ 29б A

Темпераментті не анықтайды:

А) қарым- қатынасқа түсудің жоғары деңгейі .

В) еңбек сүйгіштік.

С) жауапкершілік.

D) максаттылық.

Е) ұқыптылық.
$$$ 297 D

Өз іс- әрекетін нақты ұйымдастыра білу және алға қойған

максатқа ешкімнің көмегінсіз жете білу қабілеттілігінен

көрінетін жеке тұлғаның мінез- құлкының белгісі:

А) жауапкершілік.

В) сезімге берілгіштік.

С) импульсивтілік.

D) дербестілік.

Е) өзіне сенімділік.
$$$ 298 E

Өзіне деген сыни ойлаудың төмендігі мен өз қабілеттері

мен мүмкіндіктерін шамадан тыс артық бағалаумен

байланысты мінездің көрінісі:

А) сезімге берілгіштік.

В) импульсивтілік.

С) шешімшілдік.

D) дербестілік.

Е) өзіне сенімділік.
$$$ 299 A

Жеке тұлганың басқа адамға, оның қызығуы мсн ниеттеріне риясыз бағытталган (кейде өз қызығуларына қайшы келетін) құндылық бағдарлары: А) альтруизм.

В) ізеттілік.

С) сезімге берілгіштік.

D) импульсивтілік .

Е) өзіне сенімділік.


$$$ 300 A

Іс- әрекетінің жетекші мотиві саналатын елдің алдына шығу, қоғамдық өмірде құрметгі жағдайға ие болу, атаққа ұмтылудан көрінетін мінез бітістері:

А) атақ құмарлық.

В) шешімділік.

С) сезімге берілгіштік.

D) импулъсиягілік.

Е) өзіне сенімділік.
$$$ ЗО1 А

Табиғаттың барлық объектілерін жанды дейтін қияли түсінік:

А) анимизм.

В) монизм.

С) идеализм.

D) дуализм.

Е) панпсихизм.
$$$ ЗО2 А

Ым-ишарат, мимика, пантомимика арқылы сөз жүзіндегі емес қарым-қатынас жасау.

А) вербалды емес қарым-қатынас.

В) вербалды қарым-қатынас.

С) қарым-қатынас барьері.

D) қоғамдық пікір.

Е) дипломатия.
$$$ ЗО3 А

Қарым-қатынас жеткіліксіздігі:

А) госпитализм.

В) авторитарлық.

С) қамкоршылық.

D) тайталастық.

Е) конформдылық.
$$$ 304 В

Әрекетті игеру максатында оны саналы түрде қайталау:

А) әдет:

В) жаттығу.

С) іскерлік.

D) дағды.

Е) бағдарлаушылық әрекет.
$$$ 305 А

Адамның қоғамда өз орнын табуға, қарым-қатынасты дұрыс жасауға, отбасын құру, балаларды тәрбиелеу және т.б. көрінетін ұмтылулары: А)әлеуметтік кажеттіліктері .

В) органикалық қажеттіліктер.

С) рухани қажеттіліктер .

D) материалдық қажеттіліктер .

Е) интеллектілік әрекеттер.


$$ 306 А

Қялдағы объектілердің сапасы мен қасиеттерің әсірелеу:

А) гипербола.

В) галюцинация.

С) акцент жасау.

D) қайта жасау қиялы.

Е) елестер.
$$$ 307 А

Қайта қабылдағанда объектіні елестету:

А) тану.

В) конфобуляция.

С) ременисценция.

D) еске түсіру.

Е) мнемотехника.
$$$ 308 D

Бір түйсіктің екінші түйсік тудыратын, түрлі түйсіктердің

өзара байланысы:

А) кинестезиялық түйсіктер.

В) органикалық түйсіктер.

С) синестезия.

D) сенсибилизация.

Е) адптация.


$$$ 309 Е

Ұжымды басқару мен өндірісті басқаруды қамтамасыз

ететін қабілеттердің түрлсрі:

А) жалпы.

В) арнаулы.

С) шығармашылық.

D) коммуникативті.

Е) ұйымдастырушылық.


$$$ 310 Е

Ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру теориясының

Авторы:

А) Эльконин.В) Леонтьев.

С) Узнадзе.

D) Шабсльников.

Е) Гальперин.


$$$ 311 В

Психика дамуының эволюциялық сатылары туралы теорияның авторы:

А)Эльконин.

В) Леонтьев .

С) Узнадзе .

D) Шабельников .

Е) Гальперин.
$$$ 312 А

Жеке тұлғаның екі маңызды типтері: экстраверт пен

интроверт туралы теорияның авторы:

А) Юнг.


В) Маслоу.

С) Торндайк.

D) Фрейд.

Е) Бине.
$$$ 313 С

Бағдар теориясының авторы:

А) Эльконин.

В) Леонтьев.

C) Узнадзе.

D) Шабельников.

Е) Гальперин.


$$$ 314 В

Өзіндік өзектілік, өзіндік даму, өзін жетілдіру мен адамның қажеттіліктерінің иерархиясы туралы гуманистік

теория авторы:

А) Юнг.


В) Маслоу.

С) Торндайк.

D) Фрейд.

Е) Бине.
$$$ З15 D

Ресейдегі психологиялық лабораторияның негізін қалаушы, объективті психологияның мінез-құлық, пен рефлексология (психиканың рефлексиялық табиғаты) ғылымы ретіндегі негізін қалаушы :

А) Эльконин.

В) Леонтьев .

С) Геплов .

D) Бехтерев.

E) Гальперин.


$$$ З16 Е

Зейіннің физиологиялық негізі доминанта туралы және мінез-кұлықтың мотивациялық потенциалы туралы ілім авторы :

А) Юнг .

В) Маслоу.

С) Торндайк.

D) Морено .

Е) Ухтомский.

$$$ 317 D

Психиканың үш деңгейі: саналы, санадан төмен, санадан тыс деңгейлері туралы теорияның авторы :

А) Рибо .

В) Эббингауз.

С) Селье .

D) Фрейд .

Е) Бине.
$$$ З18 D

Социометриялық тұжырымдама авторы:

А) Юнг.


В) Маслоу.

С) Торндайк.

D) Морено .

Е) Ухтомский.


$$$ 319 В

Техникалық құралдар мен зерттелінушінің хабардар болуымен байланысты психологиялық зерттеу :

А) табиғи эксперимент .

В) жасанды эксперимент.

С) әңгімелесу.

D) іс-әрекст өнімдерін талдау .

Е) генетикалық әдіс.
$$$ З20 В

Қабылдау процесі тағы да:

А) сенсорлық.

В) перцепция.

С) эйдетика.

D) депривация.

Е) гомеостаз.

деп аталады.


$$$ 321 В

Шағын топтың төменгі сандык, шегі:

А)1 адам.

Б)2-3 адам.

С)4-5 адам.

D)6-7адам.

Е)10 адамнан аса.
$$$ 322 С

Топтағы жетекші рөлі :

А) топ әрекетіне жауапкершілік.

В) тәртіп бұзушыларға жаза қолдану.

С) топ ішіндегі іс-әрекет пен өзара қарым-қатынасын үйлестіру.

D) топ мүшелерінің арасында міндеттерін бөліп беру .

Е) топтың басқа мүшелерімен көзқарас бірлігі.
$$$ 323 D

Кез-келген нәрсені өзінің "Меніне" телу, бірнәрсеге ұқсау:

А) өзіндік сана .

В) өзіндік өзектілену .

С) әлеуметтену .

D) идентификация.

Е) рефлексия.

деп аталады


$$$ 324 В

Гуманистік психология теорияларына сәйкес адамның мінез-құлқының мотивтері:

А) өзіндік сана.

В) өзіндік өзектілену.

С) әлеуметтену.

D) идентификация.

Е) рефлексияға.

байланысты


$$$ 325 Е

Кеңестік психология түжырымдамасына сәйкес психика мына процесте қалыптасады:

А) өзіндік сана.

В) өзіндік өзектілену.

C) әлеуметтену.

D) өзін идеалмен теңестіру.

Е) белсенді іс-әрекет.
$$$ 326 С

Психологияның негізін тұрғызушы:

А) Кант.

В) Гегель.

С) Аристотель.

D) Локк.


Е) Вундт.
$$$ З27 А

Психика мінез-құлық үшін мына функцияны іске асырады

А) реттестіргіш.

В) конструктілік.

С) детерминистік.

D) итермелегіштік.

Е) сигналдық.
$$$ 328 В

Әдіс дегеніміз:

А) таным.

В) жеке тұлғаны зерттеу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы.

С) жол.

D) тәсілдер.Е) тұрғылар.
$$$ З29 В

Бірнеше рет қайталанатын зерттеулерді қалай атайды:

А) ұзақ мерзімді.

В) лонгитюдті.

С) эмпирикалық.

D) генетикалық.

Е) экспериментті.
$$$ З30 А

Адам аралық қарым-қатынасты зерттеуде қандай әдісті қолданады:

А) социометрия.

В) әңгімелесу.

С) тест.

D)бақылау.

Е) интервью.
$$$ 331 А

Тест дегеніміз:

А) сынау, сынама.

В) міндет.

С) тәсіл.

D) эксперимент.

Е) әңгімелесу.
$$$ 332 А

3ерттеу әдісін таңдау неге байланысты:

А) мақсатқа.

В) базаға.

С) жасқа.

D) қалауға.

Е) диагнозға.
$$$ 333 Е

Инстинктілік мінез-құлық негізінен:

А) шыбын-шіркейлерде.

В) балықтарда.

С) рептилияларда.

D) ст қоректілерде.

Е) жануарларда басым.
$$$ 334 А

Адам санасының пайда болуында шешуші жағдай:

А) еңбек.

В) қоршаған орта.

С) жалпы көзқарас.

D) бас ми.

Е) қарым-қатынас жасау.
$$$ 335 В

Сана дегеніміз:

А) Рефлексияға қабілеттілік.

В) болмысты психикалық бейнелеудің жоғарғы деңгейі

қоғамдық тарихи дамудың жемісі.

С) субъектінің сезімдік және ақыл-ойлық бейнелерінің жиынтығы.

D) қоршаған ортадағы өзгерістерге пара-пар жауап беру қабілеттілігі.

Е) психиканың көп функционалды жүйесі.


$$$ 336 В

Өзін-өзі бағалау:

А) өзін бағалауы.

В) жеке тұлғаның өзін, өзінің мүмкіндіктерін, қасиеттерін,

қоғамдағы орнын саналы түрде бағалауы.

С) өзіне көзқарасы.

D) өзі туралы елестері.

Е) өзіне көңіл бөлуі.


$$$ 337 С

СЛ.Рубинштейн бірлігі туралы тезис ұсынды:

А) өмір мен іс-әрекеттің.

В) зейін мен естің.

С) сана мен іс-әрекеттің.

D) даралық пен әлеуметтіктің.

Е) түйсік пен қабылдаудың.
$$$ 338 В

Жетекші іс-әрекет қағидасын ұсынған:

А) Выготский.

B) Леонтьев.

С) Узнадзе.

D) Фрейд.

Е) Ломов.
$$$ 339 В

Кез-келген іс-әрекет негізінде не жатыр:

А) ой.

В) әрекет.С) қозғалыстар.

D) сезімдер.

Е) түйсіктер.
$$$ 340 D

Мектепке дейінгілерде жетекші іс-әрекет:

А) оқу.

В) еңбек.С) шығармашылық.

D) ойын.


Е) өнер.
$$$ 341 С

"Адамы адам еткен еңбек" деген сөз тіркесі кімдікі:

А) Аристотель.

В) Вундт.

С) Энгельс.

D) Локк.


Е) Гегель.
$$$ 342 В

Іс-әрекет - ол :

А) әрекеттер.

В) Адамның қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатына

бағытталған, әлеуметтік маңызды белсенділігі.

С) мотивация.

D) болжамдау.

E) өзгерту.


$$$ 343 С

Дағды дегеніміз:

А) әдет.

В) білім.

С)автоматтандырылған әрекеттер.

D)рсфлскс.

Е) таптаурын.

$$$ 344 С

Жеке тұлға дегеніміз:

А) белсенді іс-әрекет иесі.

В) саналы индивид.

С) қоғамдық даму жемісі, қоғамда өзіндік орны бар, әлеуметтік рөлді орындаушы нақты саналы индивид .

D) психологиялық сипаттамалар жүйесі .

Е) жасампаз.


$$$ 345 А

Меланхолик темпераментіне қандай белгі тән:

А) сензитивтілік пен сезімталдық.

В) реактивтілік пен белсенділік .

С) эмоциялық козғыштық .

D) психикалық реакциялар қарқыны .

Е) иілімділік пен ригидтілік.
$$$ 346 В

Темперамент ілімінің негізін қалаған адам:

А) Аристотель.

В) Гиппократ.

С) Локк.

D) Демокрит.

Е) Гален.
$$$ 347 В

Темпераменттің табиғи негізі не:

А) бас ми.

В) жүйке жүйесінің типі .

С) динамикалық таптаурын.

D) жүйке процестер .

Е) жүйке импульстер.
$$$ 348 С

Адам мінезі:

А) толығымен тұқым қуалаушылықпен беріледі.

В) игерімді.

C) қалыптасады.

D) өзгереді.

Е) өзгермейді.
$$$ 349 В

Ч.Ломброза, Э.Крегмер, У.Шелдоптың конституциялық теориясының негізін не қалайды:

А) фатальды.

В) жеке тұлғаның мнез ерекшеліктерінің оның сыртқы типтерімен байланысты .

С) феноменология.

D) қоршаған ортамен шартталуы .

Е) іс - әрекеттілік тұрғы.
$$$ 350 А

Қабілеттер дегеніміз не:

А) жемісті іс-әрекетті қамтамасыз ететін жеке тұлғаның жке-даралық психологиялыық ерекшеліктері.

В) нышандар .

С) талант.

D) білім, іскерлік, дағды .

Е) дарындылық.
$$$ 351 С

Зейін дегеніміз:

А) дербес танымдық процесс .

В) жеке тұлғаның қасиеттері .

С) белгілі объектілерге бағыттылық және сананың шоғырлануы . D) акцент жасау.

Е) байқағыштық.


$$$ 352 В

Еріксіз зейіннің физиологиялық механизмдері:

А) А.А.Ухтомский бойынша: «Доминанта-бас ми қабығын

уақытша үстемдік ететін қозу ошағы».

В) И.П.Павлов бойынша рефлекс «Бұл не».

С) екінші сигналдың жүйе.

D) бірінші сигналдық жүйке.

Е) қоршаған орта.


$$$ 353 В

Доминанта ілімін негіздеген :

А) Рибо .

В) Ухтомский .

С) Павлов .

D) Ланге .

Е) Аристотель.
$$$ 354 В

Қабылдаудың тәжірибе, білім,сезгіш қызығуларға тәуелділігі:

А) тұрақтылығы.

В) апперцепция.

С) таңцамалық.

D) иллюзия.

Е) байқағыштық деп аталады.
$$$ 355 В

Объекгілері мақсатты жүйелі түрде қабылдау – бұл:

А) зейін.

В) бақылау.

С) түйсік.

D) таным.

Е) әңгімелесу.
$$$ 356 С

()бъектілерді қабылдаудағы қателіктер қалай аталады:

А) галлюцинациялар.

В) елестер.

С) иллюзия.

D) фантазия.

Е) армандар.
$$$ 357 С

Таным жүйесіндегі алғашқы таным сатысы қайсысы:

1) ойлау, 2) ес, 3)түйсіктер 4) қиял 5) қабылдау

А) 2,5.


В) 4,1.

С) 3,5.


D) 1,2.

Е) 2,4.
$$$ 358 В

Бұрын алынған акпараттың естен шығып кетуі:

А) есте сақтау.

В) ұмыту.

С) еске түсіру.

D) реминисцепция.

E) амнезия.


$$$ 359 С

Бүтінді ойда бөлшекке бөлу бұл:

А) синтез.

В) салыстыру.

С) талдау.

D) жалпылау .

E) абстракция.
$$$ 360 А

Сөйлеу:


А) қарым - қатынас процесінде тілді қолдану.

В) сигнал беру қабілеті.

С) бірнеше сигнал.

D) әлеуметті.Е) мәнерлі құралдар.
Каталог: ebook -> umm
umm -> «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В012100- Қазақ тілінде
umm -> Пән бойынша дәрістердің конспектісі №1 Дәріс Тақырыбы: Кіріспе Дәріс мазмұны
umm -> Шұжық және консерві өндірісі
umm -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік униврситеті
umm -> Пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umm -> Ќазаќстан республикасы
umm -> Адам құқықтары туылу кезінен пайда болатын тұлғаның ажырағысыз құқықтары мен бостандықтары. Адам құқықтары жаратылыс жэне кез келген өзге құқықтың негізгі түсінігі болып табылады
umm -> Қазақстанда құқықтық мемлекет құру азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаумен байланысты арнайы институттарды одан әрі жетілдіруді талап етеді
umm -> Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі
umm -> Өзіндік бақылауға арналған тест тапсырмалары. 1 тақырып. Тұқымқуалаушылықтың биохимиялық негiздерi


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет