Пән бойынша глоссарий анимизм


Сөйлеудің жалпы сипаттамасы 2 сбет3/15
Дата19.09.2017
өлшемі2.87 Mb.
#1253
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Сөйлеудің жалпы сипаттамасы 2 с.

Сөйлеу және тіл. Сөз және оның мазмұны. Сөйлеудің түрлері және формалары. Сөйлеудің адамның өмірінде, іс-әрекетінде, қарым-қатынасында маңыздылығы. Сөйлеудің физиологиялық негізі: перифериялық және орталық. Вернике және Брока орталықтары. Сөйлеу және ойлаудың байланысы. Филогенез және онтогенез барысында сөйлеудің дамуы.


Зейін туралы түсінік 2с.

Зейін туралы түсінік. Зейіннің атқаратын қызметі және түрлері. Зейіннің физиологиялық механизмдері. Зейіннің негізгі қасиеттері. Зейін түрлерін топтастыру негіздері. Зейін туралы психологиялық теориялар. Лурия, Зейгарник еңбектері. Зейін және іс-әрекет. Зейіннің дамуы.


Семинар сабақтарының тақырыптары.
Жалпы психология пәніне кіріспе 1с.

Психология ғылым ретінде. Адамды зерттеудің әдіснамалық негіздері. Б.Г.Ананьевтің адам психикасын зерттеуге деген әдіснамалық бағыты. Тұрмыстық және ғылыми психологиялық білімдер. Психология психика және психикалық құбылыстар туралы ғылым. Психикалық бейнелеу обьективті дүниенің субьективті бейнесі ретінде. Психикалық бейнелеу ерекшеліктері. Психиканың негізгі атқаратын қызметі. Психикалық құбылыстардың топтастырылуы: психикалық процес, психикалық қасиет, психикалық кейіп.


Жалпы ғылыми қоғамдық және жаратылыстану пәні ретінде 2с.

Психология жаратылыстану және гуманитарлық пән ретінде. Психологияның пәні жайлы түсініктердің дамуының негізгі кезеңдері. Антика және орта ғасыр философтарының жан және сана туралы көзқарастары. Идеалистік және материалистік бағыттар. Психологиялық әдістердің дамуы. Психикалық құбылыстарды зерттеудің обьективті әдістері. Психологияның дамуындағы ғылыми кезең. Ресейде психологияның дамуы. Психология ғылымының Қазақстанда дамуы. Шетелдік психологияның бағыттары. Психология ғылымының басқа ғылым салаларымен байланысы.


Дүниежүзілік психологиялық теориялар табиғи психиканың дамуы туралы түсінік 1с.

Психология тарихындағы психиканың критерилері. Сезгіштік түсінігі психиканың қарапайым формасы ретінде. Адамды биологиялық түр ретінде бағытты зерттеуге байланысты К.Линнейдің еңбектері. Мінез-құлықтың рефлекторлық сипаты. Р.Декарттың еңбектеріндегі рефлекс туралы идеялар. И.М.Сеченовтың, Ч.Шерингтонның, И.П.Павловтың, П.К.Анохинның, Н.А.Бернштейннің еңбектеріндегі рефлекторлық теорияның дамуы. Тірі және өлі табиғаттағы бейнелеу формалары. Сезімталдық психиканың қарапайым формасы ретінде. Туа берілетін және жекелей әрекет-қылық.


Адам психикасының дамуы және қалыптасуы 1с.

Адам психикасының дамуы және қалыптасуы. Психиканың атқаратын қызметтері. Адамдағы бейнелеу деңгейлері. Сана объективті шындықты бейнелеудің жоғарғы деңгейі ретінде. Сананың пайда болуының алғы шарттары.Адам санасы. Адам санасының қалыптасуы мен дамуындағы еңбетің ролі. Сананың тарихи сипаты.


Табиғи психиканың қоғамдық-тарихы 1с.

Жоғарғы психикалық функциялардың дамуы. Жоғарғы психикалық функциялардың әлеуметтік, жанамаланған ерікті сипатын. Мидың психофизиологиялық қызметтері. Психика және мидың байланысы. Адамның жоғары жүйке жүйесінің құрылысы, қызметі. Жүйке клеткасының құрылысы. Талдағыштар, оның құрылымы. Мидың анализдік-синтездік қызметі. Ми және психиканың байланысы. И.М.Сеченов және И.П.Павловтың психиканың шартты-рефлекторлы сипаттамасы.


Адамның тануы және пікірлесуінде субьект ретінде қалыптасуына психологиялық талдау 1с.

Жеке адам туралы түсінік. Тұлға құрылымы. Тұлғаның дамуы және қалыптасуы. Тұлғаның әлеуметтенуі. Өмір барысында жеке тұлғаның дамуына ықпал ететін факторлар. Қарым-қатынас ұғымы. Қарым-қатынастың мақсаты, құралдары, түрлері және олардың сипаттамасы. Қарым-қатынастың перцептивті, коммуникативті және интерактивті жағы.


Психологиялық қызметке талдау 2с.

Іс-әрекет туралы түсінік. Ресей ғалымдарының еңбектеріндегі іс-әрекет теориясының зерттелуі және дамуы. Іс-әрекет психологиялық теориясының негізгі принциптері.Іс-әрекеттің құрылымы. Әрекет, мотив, мақсат. Психомоторика туралы жалпы түсінік. И.М.Сеченов әрекет физиологиясы туралы. Әрекеттің рефлекторлы концепциясы. Сенсомоторлық процестердің түрлері. Әрекеттегі интериоризация және экстериоризация. Дағдының қалыптасуы және автоматтануы. Іс-әрекет түрлері.


Іс -әрекет субьектісі: мотивация психологиясы, эмоциялар, тұлғалар 3с.

Тұлғаның мотивациялық аймағы Эмоция және сезім, олардың өзара байланыстылығы. Эмоцияның атқаратын қызметтері, физиологиялық негізі. В.Вундтың сезімдердің үш өлшемді концепциясы. Ч.Дарвинның эмоцияның көрінуі туралы түсінік. Джемс-Ланге теориясы. Эмоцияның физиологиялық теориялары. Адамның көңіл-күйінің негізгі формалары. Жағымды және жағымсыз, стеникалық және астеникалық эмоционалды күйлер. Жоғары сезімдер туралы түсінік. Тұлға барлық психикалық құбылыстардың интеграторы. Тұлға, индивид, субьект, және даралық туралы жалпы түсінік.


Іс-әрекет субьектісінің жеке-психологиялық және мінез-құлық ерекшеліктері 2с.

Жеке тұлғаның биологиялық негізі. Темперамент және жоғары жүйке жүйесінің негізгі қасиеттері. Темпераменттің қасиеттері. Мінез-құлық туралы түсінік. Мінез- тұрақты мінез бітістерінің жүйесі. Мінез бітістерінің негізгі топтары. Қабілет туралы жалпы түсінік. Қабілет және нышан. Нышан қабілетті дамытудың әлеуметтік және табиғи негізделген алғышарты. Қабілет түрлері. Еріктің жалпы сипаты. Ерік, оның адам өміріндегі, іс-әрекетін ұйымдастырудағы және қарым-қатынасындағы маңызы. Әрекетті еріктік реттеу. Ерік амалдарының кезеңдері.


Жеке тұлғаның психологиялық мәселелері 1с.

Тұлға түсінігі. Тұлғаның негізгі көрсеткіштері: белсенділік, саналылық, дербестік, жеке даралық. Тұлға құрылымы. Тұлға құрылымынң негізгі блоктары. Тұлғаның әлеуметтік мәртебесі, әлеуметтік рольдер, мотивтер, бағыттылық, мінезі.Тұлғаның белсенділігі және бағыттылығы. Тұлғаның дамуы және қалыптасуы. Тұлғаның әлеуметтенуі. Өмір барысында жеке тұлғаның дамуына ықпал ететін факторлар. Тұлға типологиясы. Тұлға құрылымныдағы факторлық бағыт (Р.Кеттел, Н.Айзенк, Дж.Гилфорд). А.Ф.Лазурский концепциясындағы тұлға құрылы. В.И.Мясищевтің, Б.Г.Ананьевтің, С.Л.Рубинштейннің конепцияларындағы қатынас туралы көзқарастың өңделуі.


Қазіргі психологияда жеке тұлға ұғымының көп мағыналылығы 1с.

Тұлға психологиясының методологиялық мәселелері. Тұлға теориялары және оқытудың негізгі деңгейлері. Тұлға теориялары. Жеке тұлғаның психологиялық және әлеуметтік трактовкаға қатынасы. Отандық психологтар зерттеулеріндегі жеке тұлға мәселелері. (Р.С.Немов бойынша тұлға теорияларын зерттеу). ХХ ғасырдың 80-90 жылдарындағы жеке тұлға мәселесінің даму психологиясы. Жеке тұлғаның шетелдік теориялары (психоаналитикалық бағыт, психодинамикалық бағыт, когнитивті, диспозициялық бағыт, мінез-құлық теориясы).


Субьект тану: тану үдерісінің психологиясы.

Түйсіктің қасиеттері және сипаттары 2с.

Түйсіктерді топтастырудың негізгі принциптері. В.вундтың энергетикалық жіктеуі. Ч.Шерингтон бойынша рецепторлардың жіктелуі. Х.Хед бойынша сенсорлық процестердің эволюциялық жіктелуі. Сезімталдық, сезімталдық табалдырықтары. Түйсіктің заңдылықтары. Синестезия, сенсибилизация, адаптация, түйсіктердің өзара байланысы.


Қабылдаудың негізгі түрлері және қасиеттері 2с.

Қабылдаудың заттылығы. Қабылдаудың негізгі қасиетері. Апперцепция құбылысы. Қабылдаудағы жекелей ерекшеліктер. Қабылдаудың формалары.


Елестер туралы түсінік 2с.

Елестің негізгі сипаттамасы. Елес нақты қазіргі уақыттағы қабылданбайтын заттар немесе құбылыстардың психикалық бейнесі ретінде. Елестің түрлері, олардың сипаттамалары. Елестің негізгі атқаратын қызметтері.


Ес процестері мен механизмдері 2с.

Есте сақтау мнемикалық әрекет ретінде. Есте сақтау түрлері. Есте сақтауда жаттығудың ролі. Қайта жаңғырту, тану, ұмыту және олардың байланысы мен айырмашылықтары. Ұмыту динамикалық үрдіс ретінде. Эббингауздың ұмыту заңдылығы. Ес туралы теориялар (гештальтпсихологиядағы ес мәселесі, естің биохимиялық теориясы, П.Жане мен Л.С.Выготскийдің зерттеулеріндегі естің жоғары формаларының қалыптасту мәселесі).


Ойлаудың түрлері және формалары 2с.

Ойлаудың негізгі түрлері және оларды топтастыру негіздері. Ойлаудың психологиялық теориялары. Ойлаудың ассоциативті теориясы. Гештальтпсихологтар, психоанализде ойлау мәселесі. Ойлаудың когнтивті психологиясы. Ұғым. Дара және жалпы ұғым. Ұғымның қалыптасу кезеңдері. Ұғымның негізгі сипаттамалары және түрлері. Пікір. Ой қорытындысы- ойлаудың жоғарғы формасы. Индукция және дедукция ой қорытындысының формалары ретінде.


Қиял туралы түсінік 2с.

Қиялдың психикалық іс-әрекетте атқаратын ролі. Қиял туралы түсінік, оның түрлері. Қиялдың атқаратын қызметі. Қиялдың жасалу жолдары. Қиял және шығармашылық. Шығармашылық туралы жалпы түсінік. Шығармашылық үшін қиялдың маңызы. Т.Рибоның концепциясы. Г.Уоллес бойынша және Г.С.Альтшулердің шығармашылық міндеттердің деңгейлері.


Сөйлеудің жалпы сипаттамасы 2с.

Сөйлеу және тіл. Сөз және оның мазмұны. Сөйлеудің түрлері және формалары. Сөйлеудің адамның өмірінде, іс-әрекетінде, қарым-қатынасында маңыздылығы. Сөйлеудің физиологиялық негізі: перифериялық және орталық. Вернике және Брока орталықтары. Сөйлеу және ойлаудың байланысы. Филогенез және онтогенез барысында сөйлеудің дамуы.


Зейін туралы түсінік 1с.

Зейін туралы түсінік. Зейіннің атқаратын қызметі және түрлері. Зейіннің физиологиялық механизмдері. Зейіннің негізгі қасиеттері. Зейін түрлерін топтастыру негіздері. Зейін туралы психологиялық теориялар. Лурия, Зейгарник еңбектері. Зейін және іс-әрекет. Зейіннің дамуы.Оқу- әдістемелік (технологиялық) карта


апта

Тақырыптар атаулары

Аудиториялық сағаттың бөлінуі

СӨЖ тапсырмасының №

СӨЖ бойынша жоғары балл

Көрнекіліктер, материалдық жабдықталуДәріс

Тәжіри

белік


1

Жалпы психология пәніне кіріспе.

Психология ғылым ретінде2

1
№ 1

4

Негізгі және қосымша әдебиеттер көрмесі

2

Жалпы ғылыми қоғамдық және жаратылыстану пәні ретінде.

3

2


Психологиялық зерттеу әдістерінің топтастыруы сипатталған таблица

лар


3,4

Дүниежүзілік психологиялық теориялар табиғи психиканың дамуы туралы түсінік.

2

1
№2

4
4

Адам психикасының дамуы және қалыптасуы.

3

1
№ 3

4

Адам психикасының даму кезеңдері сипатталған таблица

5

Табиғи психиканың қоғамдық-тарихы.

2

Жүйке жүйесінің құрылысы сипатталған схема

6

Адамның тануы және пікірлесуінде субьект ретінде қалыптасуына психологиялық талдау.

2

1


Қарым-қатынас құрылым сипатталған таблицамен жұмыс

7,8

Психологиялық қызметке талдау.

3

2
№4

4

Іс-әрекеттің құрылымының схемасы

8-

10


Іс - әрекет субьектісі: мотивация психологиясы, эмоциялар, тұлғалар.

4

3
№5

4

Қарым-қатынасты зерттеуге арналған социометриялық әдістеме

11-12

Іс-әрекет субьектісінің жеке-психологиялық және мінез-құлық ерекшеліктері.

3

2
№6

4

Темперамент түрлерін анықтауға арналған әдістеме

13

Жеке тұлғаның психологиялық мәселелері.

3

1
№7

4
14-15

Қазіргі психологияда жеке тұлға ұғымының көп мағыналылығы.

3

1
№8

4

Тұлға туралы теориялар сипатталған схема
Барлығы

30

15
2 cеместр1-2

Субьект тану: тану үдерісінің психологиясы. Түйсік туралы түсінік

4№9

4
3

Түйсіктің қасиеттері және сипаттары

2

2


Түйсік қасиеттер сипатталған таблица

3,4

Қабылдау

2№10

4
5

Қабылдаудың қасиеттері және түрлері

2

2


Қабылдаудың қасиеттер, түрлері сипатталған схема

5,6

Елестер туралы түсінік

2

2
№11

4

Елес типтерінің топтастырылуы

7

Ес туралы жалпы түсінік

2№12

4

Ес түрлерінің топтастырылуына байланысты таблица

8

Ес процестері мен механизмдері

2

2


Ес процестер, есті жетілдіру жолдары сипатталған таблица

9,

10


Ойлау туралы жалпы түсінік

4№13

4

Ойлау операцияларының түрлерінің схемасы

11

Ойлау түрлері

2

2


Ойлау түрлерінің топтастырылу таблицасы

12

Қиял туралы түсінік

4

2
№14

4

Қиял түрлері және жасалу жолдары сипатталған таблица

13

14


Сөйлеудің жалпы сипаттамасы

2

2
№15

4

Сөйлеудің түрлеріне байланысты схема

15

Зейін туралы жалпы түсінік.

2

1


Зейін түрлері және қасиеттері сипатталған таблица
Барлығы

30

15


Жалпы психология пәні бойынша

«Педагогика және психология» мамандығының 1 курс студенттерін 2010-2011 оқу жылына оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы
Оқулық және оқу-әдістемелік құралдың атауы

Әдебиет

тер саны

Студент

тер саны

Пайыз

дық қамтамасыз ету

Ескерту
Негізгі әдебиеттер

1

Жарықбаев Қ. Б. Психология. Алматы «Білім» 1993ж.

80

20

100
2

А. А. Темірбеков, С. Балаубаев Психология, А. Мектеп, 1966ж.

18
90
3

Тәжібаев Т. Жалпы психология А. Білім 1993 ж.

90
100
4

Немов Р. С. Общие основы психологии. Кн. 1 М: Владос 1998 ж.

3
15
5

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. С п б: Питер 2005 ж.

16
80
6

Петровский А. В. Ярошевский М. Г. Психология М. Высшая школа, 2001 ж.

50
100
7

А. А. Темірбеков, С. Балаубаев Психология, А. Мектеп, 1966ж.

16
80
8

Стреляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии.- М., 1982.

2
10
9

Столяренко Л.Д. Основы психологии.-М., 1997.


2
10
10

Жарикбаев К. Развитие психологической мысли в Казахстане. Алма-Ата. 1996.

30
100
11

Жалпы психология пәнінен оқу-әдістемелік кешен / А.Ж.Едігенова.- Семей, Тенгри, 2006

99
100
12

Бап-Баба С. Жалпы психология.-Алматы, 2005

10
50
13

Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. А, «Қазақ универститеі», 2007 ж.Кітапханада жоқ, бірақ оқытушы көмегімен пайдалануға мүмкіндік бар
Қосымша әдебиеттер

14

Практические задания по психологии. Под.ред. А.В.Петровского. 1972


85
100
15

Практикум по общей психологии. Волгоград. 1975.

25
100
16

Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения.

11
55
17

Практикум по общей психологии. Под.ред. А.И.Щербакова. М, 1990


25
100
18

Практикум по общей психологии. Под.ред. А.Н.Леонтьева. М, 1990.


100
100
19

Гиппенрейтер Ю.Б, Введение в общую психологию.

М.,2000


2
10
20

Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.-М.,1986.-272 с.-

24
100
21

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.-М.,1975.-500 с.

11
55
22

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии.-М.,1976

М.,1973


3

20
23

Намазбаева, Ж.Ы. Орысша-ќазаќша психологиялыќ сөздік. - Алматы,2005

17
95
24

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. Общая характеристика психики животных.-:МГУ,1981.-584 с.

4

40
25

Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности.-М.,1980.-336 с.

3
20
26

Жарикбаев К.Б. Психологическая наука в Казахстане (история и этапы развития в ХХ в.). – Алматы, 2002

30
100
27

Алдамұратов Ә.Қ. Қызықты психология.-А.,1992

10
50
28

Большая энциклопедия психологических тестов.-М.,2007

1
5

Каталог: ebook -> umm
umm -> «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В012100- Қазақ тілінде
umm -> Пән бойынша дәрістердің конспектісі №1 Дәріс Тақырыбы: Кіріспе Дәріс мазмұны
umm -> Шұжық және консерві өндірісі
umm -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік униврситеті
umm -> Пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umm -> Ќазаќстан республикасы
umm -> Адам құқықтары туылу кезінен пайда болатын тұлғаның ажырағысыз құқықтары мен бостандықтары. Адам құқықтары жаратылыс жэне кез келген өзге құқықтың негізгі түсінігі болып табылады
umm -> Қазақстанда құқықтық мемлекет құру азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаумен байланысты арнайы институттарды одан әрі жетілдіруді талап етеді
umm -> Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі
umm -> Өзіндік бақылауға арналған тест тапсырмалары. 1 тақырып. Тұқымқуалаушылықтың биохимиялық негiздерi


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет