Пән бойынша оқыту бағдарламасының(Syllabus) бекіту парағыжүктеу 159.77 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі159.77 Kb.
түріБағдарламасы


Пән бойынша оқыту бағдарламасының(Syllabus) бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті

Есептеу техникасы және бағдарламалау кафедрасы

5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама»

мамандығының студенттеріне арналған
Типтік технологиялық кешендердің автоматтандырылуы

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ФМжАТФ деканы

__________ Н.А. Испулов

«__»______________2013 ж.Құрастырушы: аға оқытушы Мажит З.С. ___________________

Есептеу техникасы және бағдарламалау кафедрасы5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама мамандығының күндізгі оқу нысаны студенттеріне арналған

Типтік технологиялық кешендердің автоматтандырылуы

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама, 20__ ж. «__» _________ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде өңделген.


Кафедра отырысында ұсынылды 20__ ж. «___» _______ № __ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________О.Г. Потапенко 20__ ж. «__» _________
“Физика, математика және ақпараттық технологиялар” факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды 20__ ж. «__» _________ №__ Хаттама
ОӘК төрайымы _________ А.Б. Искакова 20__ ж. «__» _________

1 Оқытушы туралы:

Мажит Зара Саттаровна “Есептеу техникасы және бағдарламалау” кафедрасының аға оқытушысы, магистр.Есептеу техникасы және бағдарламалау кафедрасы А корпусында (Павлодар қ., Ломов к-сі, 64 ) А- 329 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефондары 8(7182) 673646

2 Пән туралы мәліметтер: Пәннің аты - «Типтік технологиялық кешендердің автоматтандырылуы» бұл пән бір семестрге есептелген. Жұмыстардың өткізу орыны: деканатпен анықталған кесте бойынша.

3 пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлы- ғы

Дәріс

практи- ка

зертха- налық

студия- лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

7

2

30

15

15


60

15

7

Бар- лығы

2

30

15

15


60

15

7


4 Пәннің мақсаты мен міндеттері: Тәлімгерлерді өнеркәсіптің әртүрлі саласындағы технологиялық үрдістерді автоматтандырудың теориялық және қолдану мәселелерін өз бетімен шешу білуге дайындау. Бұл пәнде реттеу жүйелерін және ең соңғы автоматтандырудың техникалық құралдарына негізделген, мысалы микропроцессорлы техника және басқарушы ЭЕМ технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін ТҮБЖА құру әдістері мен принциптері баяндалады.

5 Білімге, икемділікке және дағды машыққа қойылатын талаптар

- технологиялық ақпараттарды өңдеудің жалпы шарты;

- технологиялық үрдістің басқарылуы;

- технологиялық басқару объектісінен ақпарат алу;

- технологиялық сигналдарды түрлендіру.

6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет«Автоматты басқару теориясы», «Автоматтандыру элементтері мен құралдары»7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет пәнде реттеу жүйелерін және ең соңғы автоматтандырудың техникалық құралдарына ұйреніп мысалы микропроцессорлы техника және басқарушы ЭЕМ технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін ТҮБЖА құру әдістері мен принциптерді..8 Тақырыптық жоспар

№ р/д

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының

саны


дәріс- тер

практи- калық (сем)

зертха- налық

студия- лық

жеке

СӨЖ

1

Технологиялық ақпараттарды өңдеу

1

1

-

-

-
2

Типтік технологиялық үрдістерді және кешендерді автоматтандырудың техникалық құралдары

1

2

-

-

-

-

3

Технологиялық үздіксіз үрдістерді автоматтандыру

1

2

-

-

-

-

44

Күрделі технологиялық объектілерде автоматтық реттеудің сұлбалары

1

2

-

-

-

-

5

Периодты және дискретті үрдістерді автоматтандыру

1

2

-

-

-

-

6

Технологиялық үрдістерді тиімді басқарудың міндеттері мен алгоритмдері

1

2

-

-

-

-

7

Эталонды модельді үйлесімді басқару жүйелері

1

2

-

-

-

-

8

Күрделі жүйелерді басқаруға жүйелі жақындау

1

2

-

-

-

10

9

Күрделі өндірістік жинақтарды басқару әдістері мен модельдері

1

-

-

-

-

10


10

Күрделі технологиялық жинақтарды басқарудың иерархиялық жүйелері

1

-

-

-

-

10

11

Автоматтық басқару жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз ету

1

-

-

-

-

10

12

Технологиялық үрдістерді басқарудың автоматтандырылған жүйелер

1

-

-

-

-

10

13

Типтік технологиялық үрдістерді және кешендерді басқару мен бақылаудың компьютерлік және микропроцессорлық жүйелері

1

-

-

-

-

5

14

Орнатылған бағдарламалық-ақпараттық кешендер Технологиялық прпоцесстермен компьютерлік және микропроцессорлық басқару жүйелерін дамыту.

2

-

-

-

-

5

БАРЛЫҒЫ :

15

15

-

-

-

60

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы


Автоматтандырудың техникалық құралдарының құрылымы туралы мәліметтер, технологиялық үрдістермен және кешендермен басқару. Технологиялық үрдістердің (бергіштер, қалыпты түрлендіргіштер, ақпараттарды өңдеудің интеллектуалды құрылғылары) өтуі туралы мәліметтерді жинау құралдары. Ақпараттарды сақтау және кескіндеу құралдары. Командалық ақпараттарды (орындаушы механизмдер, қуатты күшейткіштер) қолдану құралдары. ЕМБ негізгі түйіндерінің классификациясы және жалпы сипаттамасы. Басқарудың технологиялық объектісімен ЕМБ арасындағы байланысты ұйымдастыру. Объектімен байланыс құрылғылары.

10 Курстың компоненттері

1 Тақырып. Технологиялық ақпараттарды өңдеу


Технологиялық ақпараттарды өңдеудің жалпы шарты. Технологиялық үрдістің басқарылуы. Технологиялық басқару объектісінен ақпарат алу. Технологиялық сигналдарды түрлендіру. Сигналдардың түрі мен формасы. Сигналдарды ходтау.

2 Тақырып. Типтік технологиялық үрдістерді және кешендерді автоматтандырудың техникалық құралдары

Автоматтандырудың техникалық құралдарының құрылымы туралы мәліметтер, технологиялық үрдістермен және кешендермен басқару. Технологиялық үрдістердің (бергіштер, қалыпты түрлендіргіштер, ақпараттарды өңдеудің интеллектуалды құрылғылары) өтуі туралы мәліметтерді жинау құралдары. Ақпараттарды сақтау және кескіндеу құралдары. Командалық ақпараттарды (орындаушы механизмдер, қуатты күшейткіштер) қолдану құралдары. ЕМБ негізгі түйіндерінің классификациясы және жалпы сипаттамасы. Басқарудың технологиялық объектісімен ЕМБ арасындағы байланысты ұйымдастыру. Объектімен байланыс құрылғылары.3 Тақырып. Технологиялық үздіксіз үрдістерді автоматтандыру

Басқару объектісі ретінде технологиялық үрдісті талдаудың методикасы. Басқару объектісі ретінде технологиялық үрдістің ерекшеліктері (шығу айнымалысының үлестіргіштігі, тасымалдық кешігу, көпқисындылық, стационарлық емес, сызықтық емес). Технологиялық айнымалыларды автоматты реттеудің типтік сұлбалары (шығын, қысым, температура, деңгей, концентрация және т. б.). Типтік технологиялық үрдістерді автоматтандыру сұлбалары.4 Тақырып. Күрделі технологиялық объектілерде автоматтық реттеудің сұлбалары

Күрделі объектілерді автоматтандыру үшін адаптивті РАЖ, объект моделінен қосылған реттеу жүйесі, инвариантты және құрастырылған, патономды РАЖ қолданылуы.5 Тақырып. Периодты және дискретті үрдістерді автоматтандыру

Басқару объектісі ретінде периодты және дискретті үрдістердің спецификациясы. Периодты және дискретті үрдістердің математикалық модельдерін талдау және оларды автоматтандыру сұлбаларын таңдау мен негіздеуге қолдану. Айнымалы құрылымды реттеуіштер мен адаптивті басқару жүйелерін периодты үрдістерді автоматтандыру үшін қолдану. Микропроцессорлы техника құралдарына негіздлелген периодты және дискретті үрдістерді автоматтандыру жүйелерін іске асыру ерекшеліктері мен сұлбалары.6 Тақырып. Технологиялық үрдістерді тиімді басқарудың міндеттері мен алгоритмдері

Объектінің математикалық моделін қолдану мен және басқару объектісінде экстремумды тікелей іздейтін статикалық режимнің тиімділеу алгоритмдері. Осы алгоритмдерді салыстырмалы талдау.

Кезектегі өлшеу мәліметтері бойынша басқару объектілерінің математикалық модельдерін үйлестірудің рекуррентті алгоритмдері. Объектілердің статикалық режимдерін қолайлы басқару алгоритмдерінің мысалдары. Объектілерді қосу және тоқтату режимдерін, периодты үрдістерді қолайлы автоматты басқарудың міндеттері мен алгоритмдері. Дискретті техникалық үрдістерді қолайлы басқарудың міндеттері.

7 Тақырып. Эталонды модельді үйлесімді басқару жүйелері

Осындай жүйелерді объектілерді автоматтандыруға пайдалану мүмкіндіктерін талдау. Толымсыз ақпаратты жүйелердегі орнықты басқарудың алгоритмдері және міндеттері.8 Тақырып. Күрделі жүйелерді басқаруға жүйелі жақындау

Кіріспе. Күрделі жүйе туралы жалпы ұғым. Жүйе, жүйелік элемент. Күрделі жүйелердің құрылымы мен байланыстары. Күрделі жүйелердің классификациясы. Күрделі жүйелерді зерттеудің негізгі міндеттері. Күрделі жүйелерді құрылымды – топологиялық талдау.9 Тақырып. Күрделі өндірістік жинақтарды басқару әдістері мен модельдері

Векторлы тиімділеу міндеттерін қою. Міндеттердің негізгі класстары. Көпбелгілі міндеттерді шешу проблемалары. Келісім аймағын анықтау. Көпбелгілі міндеттерді шешу әдістері. Векторлы белгілерді скаляризациялау. Белгілерді нормалау. Белгілер приоритетін есепке алу. Адам – машинал шешу әдістері.10 Тақырып. Күрделі технологиялық жинақтарды басқарудың иерархиялық жүйелері

Иерархиялы жүйелер. Иерархия түрлері. Сипаттау деңгейлері. Қабылданатын шешімдердің қүрделілік деңгейлері. Көп – эшелонды жүйелер. Байланыстырушылық. Байланыстыру принциптері: әрекеттестікті болжау және әрекеттестікті келістіру. Байланыстыру процедуралары мен тәсілдері. Декомпозиция және агрегировандау. Әрекеттікті теңгеру немесе үзу принциптері қолданылған декомпозиция әдістері. Батыру принциптері қолданылған декомпозиция.11 Тақырып. Автоматтық басқару жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз ету

Басқару жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз етудің құрылымы мен құрамы. Басқарушы есептеу жинағының нақтылы уақыттағы жұмысын ұйымдастыру. ТҮБЖА жалпы және арнайы бағдарламалық қамтамасыздандыру. Таратылатын БЖА арнайы бағдарламалық қамтамасыздандырудың құрылымы мен құрамы. Таратылатын ТҮБЖА-дағы конфигурациялау және параметрлеу.12 Тақырып. Технологиялық үрдістерді басқарудың автоматтандырылған жүйелер

Салалардың технологиялық үрдістерін басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің мысалдары. ТҮБЖА құрылымы, оның функциялары, ақпараттық, бағдарламалық, техникалық, метрологиялық, лингвистикалық, ұйымдастырушылық қамтамасыздандырылуы. ТҮБЖА пайдалану және енгізу, өңдеу тәжірибелері13 Тақырып. Типтік технологиялық үрдістерді және кешендерді басқару мен бақылаудың компьютерлік және микропроцессорлық жүйелері

ТҮАБЖ адам-машиналық интерфейс туралы түсінік. Өнеркәсіп шығаратын жүйелер мен құрылғылар (жұмыс станциялары, локальдық және таратылған жүйелер, шкафтар, өнеркәсіптік компьютерлер, телекоммуникация құрылғылары).14 Тақырып. Орнатылған бағдарламалық-ақпараттық кешендер Технологиялық прпоцесстермен компьютерлік және микропроцессорлық басқару жүйелерін дамыту.

11 Курстың саясаты


Сабаққа міндетті түрде қатысу керек. Қандай да бір себеппен сабақты босатса да, студент барлық практикалық, өздік жұмыстарды тапсыруы тиіс.

Студенттер аудиторияға оқу басына дейін тиісті келу керек. Оқуды жібрмеу тек қана орынды себеппен болады. Үш себепсіз оқуды жіберетін болса, өқытүшы оқуға қатысуының студентті босатуға құқығы болады.

Барлық студенттер өзіндік жұмыстарын түрлерін орындау. Практикалық жұмыстарға дайындалу, сарам жұмыстардын есептеуін нәтижелерін дайындау.

Аудиториялық жұмыстардың уақытына практикалық және лабораториялық жұмыстарын орындау, дәріс конспектісін жүргізу.

Барлық қорытынды студент міндетті арналған бағалау ағымдағы және қорытынды бақылау кезең алуына өту.

Студент мінез-құлық университет ішкі тәртібі ережелеріне тиісті талапқа сай болу. Егер студент мінез-құлық өқуына өткізуіне кедергі жасаса, оқутушы студентті босатуға оқуынан құқығы болады.

Студенттер дәріс сабақтарға және практикалық немесе лабораториялық жұмыстардың дер кезінде орындалатын болса, онда бақылау шекарасы (БШ) 100 бал ұсынылады. Тапсырмалардың дер кезіндесіз орындалуы жанында айып пұл балдар қолданылады, бағыт жұмыстарының жүйелі кіргізулері жанында орынды себепсіз, тапсырмалардың орындалу уақытына қателердің жорамалы жанында, т.қ. оқиғаларда, қашан студент оқылатын материал қажетті көлемін ұғып алған жоқ, немесе жасау қажетті дағдылары ие болмайды. Студенттер дәріс сабақтарға және практикалық немесе лабораториялық жұмыстарына қатыспаса және дәл ұақытта істемесе келесі көрсеткіштер айып пұл балдар ұсынылады:


  • Дәріс сабақтарға қатыспаса – 0 бал;

  • Практикалық жұмыстарды орындалмаса – 0 бал;

  • Іскерлік жасау қолдану және т.б. негізгі жобайлар – 5 бал;

Бір семестр бойынша екі бақылау шекарасы (БШ) өтқізіледі.

«Есептеу жүйелерін және желілерін ұйымдастыру» курсы практикалық курсы болып есептеледі. Сондықтан бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, өзіндік жұмыстарды орындау міндетті болады.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі

1. Автоматизация типовых технологических процессов и установок: Учебник М.: Энергоатомиздат, 2003

2. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вычислений математическом моделировании: Уч.пос

3. Цирин А.М. Оптимальное управление технологическими процессами: Уч.пос. М.: Энергоатомиздат, 2002

4. Черпаков, Б. И. Автоматизация и механизация производства: учебное пособие [ для сред. проф. образования]/Б.И.Черпаков, Л.И.Вереина.-М.:Академия,2004

Қосымша

5. Интерфейсы для систем автоматизации технологических процессов:CD.-2002.-Прилож.к журн. "СТА".-2002.-№56. Мощь современных технологий остается за кадром:CD.-Прил. к журн. "Современные технологии автоматизации".- 2003.- N 4

7. Технические средства для АСУ ТП [Видеозапись].-1 вк.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет