Пәнінің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В072700 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығына арналған ОҚытушыға арналғАНДата07.03.2018
өлшемі130.76 Kb.
#20080ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3-деңгейдегі құжат

ПОӘК

ПОӘК 042-18-7.1.78/01-2014

ПОӘК

«Қоғамдық тамақтану және арнайы тағайындалатын өнімдерін сақтаудың қазіргі кездегі технологиясы» пәнінің оқытушыларға арналған бағдарламасы№1 басылым 11.09.2014 ж

«Қоғамдық тамақтану және арнайы тағайындалатын өнімдерін сақтаудың қазіргі кездегі технологиясы»ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
5В072700 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығына арналған

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Алғы сөз
1.ӘЗІРЛЕНДІ

Әзірлеуші ________________27 тамыз 2014 ж., А.Қ. Игенбаев, магистр, «Тамақ өнімдерінің және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы» кафедрасының аға оқытушысы.

2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тамақ өнімдерінің және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы» кафедрасының мәжілісінде

№ 1 хаттама, 03. 09. 2014 ж
Кафедра менгерушісі: ________________________ Б.Қ. Әсенова
2.2 Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде

№1 хаттама, 05.09 2014 ж

Төрайымы _______________________ С.С. Төлеубекова

3. БЕКІТІЛДІ

Университетінің Оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қолдау алып, басып шығаруға ұсынылды

№1 хаттама, 11. 09. 2013 ж


ОӘК төрайымы _______________________ Г.К. Искакова
4. АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны

1

Қолдану аясы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

6

5

Студентердің өздік жұмысының тізімі

8

6

Оқу-әдістемелік картасының әдебиеттермен қамтамасыздандыру

8

7

Әдебиеттер

9

 1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ

«Қоғамдық тамақтану және арнайы тағайындалатын өнімдерін сақтаудың қазіргі кездегі технологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В072700 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған. Студентердің курс мазмұнымен, оның өзектілігі мен қажеттілігін, оқу процесінде игеретін курс саясатымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып-үйретудің негізі болып табылады.


 1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Қоғамдық тамақтану және арнайы тағайындалатын өнімдерін сақтаудың қазіргі кездегі технологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В072700 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығына арналған Мемлекеттік стандарт бойынша жасалынған.

«Қоғамдық тамақтану және арнайы тағайындалатын өнімдерін сақтаудың қазіргі кездегі технологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және төмендегі құжаттардың талаптары мен сілтемелеріне сай келеді.

5В072700 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығы бойынша мемлекеттік жалпыға бірдей білім стандарты ҚР МЖБС 23.08.2012 ж., №1080;

5В072700 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенің жасау бойынша жалпы талаптары» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттамалық шара.


 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
  1. Пәннің қысқаша мазмұны:

Тамақ өнімдерін сақтаудың қазіргі кездегі әдістері. Субкриоскопиялық температура кезінде сақтау. Тамақ өнімдерінің тоңазытылып өңделген сапалы көрсеткіштері.Тамақ өнімдерін сақтаудың мерзімін ұзартатын қазіргі заманғы әдістер. Тамақ өнімдерін ұзақ мерзімге сақтауды қамтамасыз ететін осы заманғы қаптау материялдары. Кептіру, мұздату және ультропастеризациялау әдісі арқылы тамақ өнімдерінің сақтау мерзімін жоғарылату. Тұрақтандырғыш, антитотықтырғыш, консервант сияқты тағамдық қоспаларды қолдану арқылы тамақ өнімдерінің сақтау мерзімін жоғарылату.
3.2. Пәнді оқыту мақсаты:

«Қоғамдық тамақтану және арнайы тағайындалатын өнімдерін сақтаудың қазіргі кездегі технологиясы» пәнін оқытудың негізгі мақсаты: тағамдық қоспалар қосылған тамақ өнімдерінің сақталу қабілеттілігін жоғарлататын, сақтау ұзақтығын қамтамасыз ететін тамақ өнімдерін сақтаудың әртүрлі әдістерімен және тәсілдерімен студенттерді таныстыру.
3.3. Пәннің оқып-үйренудің негізгі міндеттері:

- Практикалық мақсатта алған білімдерін қолдана білу қажет;

- Негізгі түсініктер мен анықтамаларды игеру қажет;

- тамақ өнімдерін сақтау кезінде жүретін физика-химиялық, биохимиялық процестерін, тамақ өнімдерін сақтаудың түрлі әдістері мен тәсілдерін білуі қажет;

- Тәжірибеде жүргізілетін есептеулерді шығара білу қажет.
3.4.Оқытудың нәтижелері:

Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент білуі қажет: • тамақ өнімдерін сақтау кезіндегі жүретін физика-химиялық, биохимиялық процестерді, тамақ өнімдерін сақтаудың түрлі әдістері мен тәсілдерін біледі.;

 • негізгі және анықтамалық әдебиеттерді қолдануды; тамақ өнімдерінің сапасын зерттеуді зертханада анықтауды; тамақ өнімдерін тиімді сақтауды ұйымдастыруды игерген.

 • тамақ өнімдерін сақтаудың әртүрлі әдістері мен тәсілдерін қолдануға қабілетті.

- азық-түлік өнімдері технологиясы аумағында дағдыларын арттыру
3.5. Курс пререквизиттері:

- Тамақ өнімдерінің жалпы технологиясы;


3.6. Курс постреквизиттері:

- Қоғамдық тамақтану және арнайы тағайындалатын өнімдерінің технологиясы;

- Әлем халықтарының асханасы.
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан жазба:
Кесте 1

Курс


Семестр

Кредит

саны


Дәріс (сағ.)

Тәжірибелік сабақ (сағ.)

Зерт.

сабақ


(сағ.)

ОБӨЖ (сағ.)

БӨЖ (сағ.)

Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау түрі

3

6

5

15

15

15

22,5

67,5

135

Жазбаша емтихан


 1. Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

Кесте 2.

Тақырып аты және мазмұны

Сағат саны

2

3

Дәрістік сабақтар

Модуль 1 ҚОҒАМДЫҚ ТАМАҚТАНУ ЖӘНЕ БАЛЫҚ ӨНІМДЕРІН САҚТАУ МЕН САЛҚЫНДАТУ

1

1.Ет және балық өнімдерін сақтау. Ет және балық шикізаттарын сақтағандағы болатын процестер. Сақтау режимдері. Ет және балық өнімдерін сақтау әдістері. Консервілеудің физика-химиялық әдістері. Ет және балық шикізаттарының табиғи шығындары.

1

2. Ет өнімдерін тоңазытқышпен өңдеу және сақтау. Салқындатылған ет және ет өнімдерін салқындату және сақтау. Салқындату тәсілдері.

1

3. Ет және ет өнімдерін мұздату. Сақтау шарттарының мәні. Салқындатылған өнімдердің сақталу техникасы. Салқындатылған күйдегі өнімнің сақтау және салқындатылу кезіндегі өзгерістері. Мұздату-ет өнімдерінің сақталу мерзімін ұзартқыш ретінде. Мұздату кезінде өнімдерді сақтау режимдері.

1

4. Тоңазытылған ет және ет өнімдерін сақтау және тоңазыту. Тоңазытудың микроағзаларға әсері. Тоңазытылған өнімдердің тоңазытылған және сақталған кезіндегі өзгерістері. Өнімдерді сақтаудың техникасы мен режимдері. Қаптау.

1

5. Ет және ет өнімдерін тұздау. Хлорлы натрийдің консервілеуші қасиеті. Тұздау тәсілдері. Тұздағыш аппараттардың түрлері.

1

6. Ет және ет өнімдерін кептіру мен оларды сақтау. Кептіру-консервілеу тәсілі ретінде. Конвективті кептіру мен техникасы Өнімдерді кептіру режимдері.

1

7. Ет және ет өнімдерін қақатау мен оларды сақтау. Қақтау заттары мен олардың микрофлораға әсері. Қақтау заттарының антиқышқылдық қасиеттері. Қақатау кезінде ет өнімдерінде болатын өзгерістер.

1

Модуль 2 ҚОҒАМДЫҚ ТАМАҚТАНУ ЖӘНЕ БАЛЫҚ ӨНІМДЕРІН САҚТАУ МЕН САЛҚЫНДАТУ

1

8. Балық және балық өнімдерін өңдеу. Балықты қабылдау мен сақтау. Тірі балықты сақтаудың биологиялық негізі. Қолдану жерлерінде тірі балықтарды сақтау. Балық шикізаттарын тоңазытұыш өңдеу тәсілдерінің жіктелуі. Салқындатқыш орталар.

1

9. Балық және балық өнімдерін салқындату мен оларды сақтау. Салқындату тәсілдері. Салқындатылған балықты сақтау кезінде өтетін өзгерістер. Мұздатылған балықты сақтау кезінде болатын өзгерістер. Балық және балық өнімдерін тоңазыту мен оларды сақтау. Тоңазыту кезінде балық тіндеріндегі өзгерістер.

1

10. Тұздалған балық өнімдері мен балықты сақтау және тұздау. Тұздау-консервілеу негізі ретінде. Тұздау техникасының тәсілі мен режимі. Құрғақ тұздау мен маринадталған балық.

1

11. кетірілген балықты сақта және кептіру. Кептіру тәсілдері. Суық тәсілі. Ыстық тәсілі. Сублимациялық тәсіл. Балық өнімдерін сақтау режимдері.

1

12. Қақаталған балықты сақтау. Қақатау түтінінің құрамы. Қақтау кезіндегі балықтағы өзгерістер. Қақату тәсілінің жіктелуі. Қақталған балықтарды сақтау режимдері.

1

13. Балықты ауада кептіру мен кептірілген балықты сақтау. Қақату тәсілдері. Табиғи қақатау. Жасанды тәсіл. Қақаталған балықты сақтау режимдері.

1

14. Биологиялық объектілерді сақтау тәсілдері. (балық және балық өнімдері, ет және ет өнімдері). Ет және балық өнімдерінің сақталу мерзімін ұзарту үшін қолданылатын әр түрлі әдістер.

1

15. Көкөністер мен жемстерді сақтаудың әдістері. Қоғамдық тамақтану өнімдерін сақтаудың заманауи тәсілдері.

1

Барлығы

15

Зертханалық сабақтар

1. Тоңазытқышта сақталған ет өнімдерінің балғындылығын анықтау.

2

2. Тоңазытқышта сақталған балық өнімдерінің балғындылығын анықтау.

2

3. Балықты тұздау тәсілі бойынша зерттеу.

1

4. Етті тұздау тәсілі бойынша зерттеу.

2

5.Тоңазытқышта сақталған құс етінің балғындылығын анықтау.

2

6. Балық маринадтарын химиялық зерттеу.

2

7. Ет тұздықтарының сапасын зерттеу

2

8.Көкөністер мен жемстердің балғындылығын зерттеу

2

Барлығы

15

Тәжірибелік сабақтар

1. Биологиялық құндылықтарын есептік жолмен анықтау. (ет, балық өнімдері мен құс етінің)

5

2.Тағам өнімдерінің энергетикалық құндылықтарын анықтау


5

Ет және балық өнімдерін штрихты кодтау

5

Барлығы


15
 1. Студенттердің өздік жұмысының тізімі
  1. Ет және балық өнімдерін сақтау және сақтаудың жаңа тәсілдері

  2. Сақтаудың физика-химиялық және технологиялық негіздері

  3. Ет және ет өнімдерін тоңазыту

  4. Сақтау кезіндегі биохимиялық өзгерістер

  5. Тұздалған ет және ет өнімдерін сақтау

  6. Кептірілген ет және ет өнімдерін сақтау

  7. Кептірілген ет және ет өнімдерін сақтау

  8. Балықтарды қабылдау және сақтау

  9. Салқындатылған балық және балық өнімдерін сақтау

  10. Тоңазытылған балық және балық өнімдерін сақтау

  11. Тұздалған балықты және балық өнімдерін сақтау

  12. Кептірілген балықты сақтау

  13. Ұннан жасалған және кондитерлік өнімдерді сақтау

  14. Көкөністер мен жемістерді сақтау

  15. Биологиялық объектілерді сақтау тәсілдері


6. Оқу-әдістемелік картасының әдебиеттермен қамтамасыздандыру

Кесте 3


Оқу-әдістемелік оқулықтардың аталуы

Саны

Студенттер саны

Пайыз

1

2

3

4

Матюхина З.П., Королькова Э.П. «Товароведение пищевых продуктов». Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2000

3

3

100

Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных товаров: Учебник – Ростов н/Д: изд. Центр «МарТ», 2000. – 448 с.

3

100

Алехина Л.Т., Большаков А.С. и др.; Под ред. Рогова И.А. Технология мяса и мясных продуктов. Учебник. – М.: Агропромиздат, 1988. - 538 с.

1

33

Волкинд И.Л. Промышленная технология хранения картофеля, овощей и плодов. – М.: изд. Центр «МарТ», 2005.-239с

2

100

Скрипников Ю.Г. Прогрессивная технология хранения и переработки плодов и овощей. – М.: изд. Центр «МарТ», 2001. – 132с.

2

100

Касьянов Г.И. и др. «Технология переработки рыбы и морепродуктов» М., 2001 г

2

100

Голубев В.Н. и др. «Обработка рыбы морепродуктов»: М.: ИРПО; Изд. центр «Академия». 2001 г.

2

100

Журавская Н.К. и др. «Исследование и контроль качества мяса и мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1985. - 296 с.

2

100


7. әдебиеттер
7.1 Негізгі әдебиеттер

7.1.1 Матюхина З.П., Королькова Э.П. «Товароведение пищевых продуктов». Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2000

7.1.2 Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных товаров: Учебник – Ростов н/Д: изд. Центр «МарТ», 2000. – 448 с.

7.1.3 Волкинд И.Л. Промышленная технология хранения картофеля, овощей и плодов. – М.: изд. Центр «МарТ», 2005.-239с

7.1.4 Скрипников Ю.Г. Прогрессивная технология хранения и переработки плодов и овощей. – М.: изд. Центр «МарТ», 2001. – 132с.

Касьянов Г.И. и др. «Технология переработки рыбы и морепродуктов» М., 2001 г

7.1.5 Голубев В.Н. и др. «Обработка рыбы морепродуктов»: М.: ИРПО; Изд. центр «Академия». 2001 г.
7.2 Қосымша әдебиеттер

7.2.1 Алехина Л.Т., Большаков А.С. и др.; Под ред. Рогова И.А. Технология мяса и мясных продуктов. Учебник. – М.: Агропромиздат, 1988. - 538 с.

7.2.2 Золин В. П Технологическое оборудование предприятий общественного питания : учебник.—8-е изд., перераб. И доп. –М.: Академия, 2009.–313с

7.2.3 Справочник руководителя предприятия общественного питания : справ. изд. / М-во торговли Рос. Федерации ; [сост. А. П. Антонов и др.]. – М. : Лег. пром-сть и бытовое обслуживание, 2000. – 663 с.

7.2.4 Ратушный А. С. Изменение белков и других азотистых веществ при кулинарной обработке продуктов / А. С. Ратушный, Е. В. Литвинова, Т. В. Иванникова. – М. : Изд. центр Рос. хим.-технол. ун-та им. Д. И. Менделеева, 2001. – 104 с.

7.2.5 Журавская Н.К. и др. «Исследование и контроль качества мяса и мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1985. - 296 с.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет