Пәнінің оқу-әдістемелік кешені "Ақпараттық жүйелерді жобалау"жүктеу 106.74 Kb.
Дата14.01.2018
өлшемі106.74 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК

042-18-12.1.60/01-2014ПОӘК

«Ақпараттық жүйелерді жобалау» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасыБаспа №2 11.09.2014жПәнінің оқу-әдістемелік кешені
"Ақпараттық жүйелерді жобалау"
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығына арналған

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014
Алғы сөз

1. Құрастырылған

Құрастырушы ___________ «______» ______________ 2014 ж., Д.Д. Жақсығұлова, аға оқытушы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы.

2. Талқыланды

2.1. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде

Хаттама № ______ , «_____» __________ 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі __________ С.К. Смагулов

2.2. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды

Хаттама № ______ , «_____» __________ 2014 ж.

Төрайымы__________ Р.С. Бекбаева

3. бекітілГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама № ______ , «_____» __________ 2014 ж.

ОӘК төрайымы _______________ Г.К. Искакова


4 18.09.2013 ж. №1 баспа орнына енгізілді


Мазмұны


1

Қолдану саласы
2

Нормативтік сілтемелер
3

Жалпы ережелер
4

Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны
5

Білім алушылардың өздік жұмыстарына арналған тақырыптар тізімі
6

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
7

Әдебиеттер 1. ҚОЛДану САЛАСЫ

«Ақпараттық жүйелерді жобалау» пәнінен оқу-әдістемелік кешен құрамындағы пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы 5В070300-«Ақпараттық жүйелер» мамандығының білім алушыларына арналған. Ол білім алушыларды курс мазмұнымен, оның актуалдылығымен және қажеттілігімен, курстың саясатымен, білім алушылардың оқу процесінде алатын білімдерімен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқу кезінде негізгі бастама болып табылады.

 1. Нормативті сілтемеЛЕР

Бұл "Ақпараттық жүйелерді жобалау" кешенінің құрамындағы пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы 5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығына арналған Мемлекеттік стандартқа қосымша элективті каталог бойынша жасалынған.

"Ақпараттық жүйелерді жобалау"пәнінің оқу-әдістемелік кешені осы пән бойынша оқу үдерістерін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптарына және ұсыныстарына сай бекітеді:

- 5В070300 – «Ақпараттық жүйелер»мамандығы бойынша жалпыға бірдей білім стандарты, ҚР МЖБС, Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің 2012 жылғы 23 тамызда № 1080 бұйрығымен бекітілген және іске қосылған;

- 5В070300 – «Ақпараттық жүйелер»мамандығы бойынша типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 университет стандарты «Пәннің оқу әдістемелік кешенін дайындау және өңдеуге жалпы талаптар»;

- ДП 042-01.01-2014 Құжаттық процедура «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрамы мен құрлымы»;

- Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің 2013жылдың 12 қыркүйегінде бекітілген мамандық бойынша элективті пәндердің жиынтығы.

 1. Жалпы мағлұматтар

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:


"Ақпараттық жүйелерді жобалау" пәні 5В070300 - "Ақпараттық жүйелер" мамандығының базалық пәндер қатарына жатады. “Ақпараттық жүйелерді жобалау” курсы ақпараттық жүйелерді жобалау мен программалық қамсыздандырумен байланысты мамандықтың студенттеріне арналған.
3.2. Пәнді оқу мақсаты:

“Ақпараттық жүйелерді жобалау” пәнінің мақсаты – күрделі жүйелердің анализі мен синтезінің концепциясы мен әдістемесін, қазіргі заманғы экономикалық - математикалық әдістер мен есептеу техникасын пайдалануға негізделген ақпараттық жүйелерді жобалау принциптерін меңгеру.

3.3. Пәнді оқытудың міндеттері:


 • Қазіргі заманға ақпараттық жүйелерді жобалау саласында теориялық білімі болуы қажет.

 • жобалаудың барлық кезеңдерінде ақпараттық жүйелерді тиімді жобалау мақсатында тапсырмалар жүйесін декомпозициялау әдісін пайдалану ақпараттық жүйелердің ұйымдастырушылық және функционалдық құрылымдарын жобалаудың формальданған әдісін пайдалану;

 • күрделі жүйенің эскизді жобасын жасау және жобаланған жүйенің сапасын және сенімділігін бағалау.

 • жаңа ақпараттық технологияларды және жүйелерді жобалаудың инструментальды құралдарын пайдалана отырып ақпараттық жүйелерді қамсыздандырудың барлық түрлерін жобалау.
  1. Білім алу нәтижесі:

- Білу макро -, микродеңгейлерде ақпараттық жүйелерді жобалау әдістемесін білу,

- Игеру жүйелік анализді білу, иерархиялық жүйелердің принципін білу,


 • Ұғып алу ақпараттық жүйелерді тиімді жобалау мақсатында ақпараттық жүйелерді жобалаудың барлық кезеңдерінде есептер жүйесін декомпозициялау әдісін пайдалана білу;

 • Қолдана білу ақпараттық жүйелердің ұйымдастырушылық және функционалдық құрылымдарын жобалаудың формальданған әдістерін пайдалана білу;

 • Түсіну жобаланған жүйенің сапасын және сенімділігін бағалау және күрделі жүйенің эскиздік жобалауын іске асыра білу;

 • Қабілетін дамыту жүйелерді жобалаудың инструментальды құралдарын және жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланып, ақпараттық жүйелерді қамсыздандырудың барлық түрлерін жобалауға дағдылану.

3.5. Курс Пререквизиті:   1. Ақпараттық жүйе негіздері

   2. Ақпараттық жүйелердегі деректер базасы

   3. Объектілі – бағытталған программалау

   4. Ақпараттық жүйелердегі бағдарламалық қамтама

3.6. Курс Постреквизиті:

3.6.1Эксперттік жүйелер,


   1. Интернеттегі программалау

3.7. Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

Кесте 1

Курс


Семестр

Кредит

Дәріс сағат

СТС сағат

БОӨЖ сағат

БӨЖ сағат

барлығы сағат

Қортынды бақылау түрі

3

6

1+1

15

15

45

15

90

емтихан


 1. ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬ БОЙЫНША) МАЗМҰНЫ

Кесте 2


Тақырыптар аттары және мазмұны

Сағат саны

Дәрістік сабақтар

1 – Модуль

Негізгі түсініктер. АЖ жобалау әдістемесі

Тақырып 1. Кіріспе. Ақпараттық жүйелер. «Ақпараттық жүйелерді жобалау» пәнінің мақсаты мен міндеттері. Негізгі түсініктер. АЖ классификациясы. АЖ қойылатын талаптар.


2

Тақырып 2. Ұғымдарды анықтау: АЖ жобалау. АЖ жобалау әдістемесі, АЖ жобалау технологиясы

Ұғымдарды анықтау: АЖ жобалау. АЖ жобалау әдістемесі, АЖ жобалау технологиясы, технологиялық үрдіс, технологиялық операциялар.2

2 – Модуль

АЖ функционалдық және қамтамасыздаушы ішкіжүйелері.

Тақырып 3. АЖ құрылымы. АЖ құрылымы: АЖ функционалдық және қамтамасыздаушы ішкіжүйелері.


4

Тақырып 4. АЖ өмірлік циклы. ПҚ өмірлік циклдың құрылымы. ӨЦ кезеңдері. ПҚ АЖ өмірлік циклының модельдері.

4

3 – Модуль

АЖ жобалау әдістері

Тақырып 5. АЖ жобалау әдістері. АЖ канондық жобалау. АЖ типтік жобалау.


2

Тақырып 6. RAD АЖ жобалаудың әдістемесі. RAD әдістемесінің негізгі ерекшеліктері Объектілі – бағытталған әдіс. Визуальды программалау. Оқиғалы программалау. RAD әдістемесі аясындағы өмірлік циклдың фазалары. RAD әдістемесінің шектемелері.

4

4 – Модуль

АЖ құрудың құралдары

Тақырып 7. АЖ құрудың CASE-құралдары. АЖ құрудың CASE-құралдары. CASE - құралдардың классификациясы.


2

Тақырып 8. BPwin 4.0 инструментальды CASE-құралдар. BPwin 4.0. қосымшасының негізгі қызметі және ортада жұмыс істеу негіздері.

10 1. білім алушылардың өздік жұмыстарына арналған тақырыптар

Пәнді оқу кезінде білім алушылардың өздік жұмысына, олардың сапасына жоғары талаптар қойылып, олардың мерзімінде орындалуына көп көңіл бөлінеді.

Оқу-әдістемелік кешенін құрастырған кезде реферат, курстық жоба, бақылау тапсырмаларының тақырыбы көрсетіледі.

БӨЖ жұмыстарын орындауда реферат тақырыптары алдын ала беріліп, оның көлемі 5 беттен көп болмауы керек (тест машинамен басылған).

БОӨЖ аудиториялық және аудиториядан тыс жүргізілетін сабақ солып екіге бөлінеді.

Аудиториялық БОӨЖ диолог түрінде, ал БӨЖ кеңес ретінде жүргізіледі.

Әрбір БОӨЖ сабақтарына қажетті материалдар дайындалып, есептерді бірге шығарады, орындауда көмектеседі.

5.1 БӨЖ тақырыптары 1. ЭАЖ құрудың жүйелік әдісінің принциптері қандай?

 2. Ақпараттық жүйелердің қасиеттері.

 3. Borland Delphi ортасында қосымша құру.

5.2 БӨЖ тақырыптары 1. Жобалаудың технологиялық операциясы формальді түрде қалай анықталады?

1.Жобалаудың технологиялық операциясы формальді түрде қалай анықталады?

2. АЖ жобалаудың технологиялық желісі қалай құрылады?

3. Borland Delphi ортасында қосымша құру.
5.3 БӨЖ тақырыптары

1. Қамтамасыздаушы ішкіжүйе және функционалды ішкіжүйелер не үшін құрылады?

2. Қамтамасыздаушы ішкіжүйелер және функционалды ішкіжүйелердің қандай айырмашылығы бар?

3. Функционалды ішкіжүйелерді ерекшелеудің қандай қағидалары бар?

4. Borland Delphi ортасында қосымша құру.
5.4 БӨЖ тақырыптары


 1. АЖ ӨЦ моделі.

 2. Borland Delphi ортасында қосымша құру.

5.5 БӨЖ тақырыптары
 1. Типтік жобалау?

 2. Borland Delphi ортасында қосымша құру.

5.6 БӨЖ тақырыптары 1. RAD әдістемесінің қандай шектемелері бар?

 1. Case – құралдар салыстырмалы характеристикасы

 2. Borland Delphi ортасында қосымша құру

5.7 БӨЖ тақырыптары

BPwin программасының ортасында жаттығулар орындау:

Жаттығу 1. Модельдердің Расщепление и слияние моделей

Жаттығу 2. IDEF3 диаграммасын құру

Жаттығу 3. Сценарий құру

Жаттығу 4. Құндылық анализі (Activity Based Costing)

Жаттығу 5 ТО-ВЕ . моделін (бизнес-үрдістердің реинжинирингі) құру

 1. ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

Кесте 3Оқу құралдарының, оқу - әдістемелік құралдардың аттары

Саны

Студенттер саны

Қамтылу пайызы (%)

1

2

3

4

Петров В.Н. Информационные системы. СПб.: Питер, 2002.

5

14

36

Проектирование экономических информационных систем // под ред. Смирновой Г.Н. - М.: Финансы и статистика, 2001.

5

14

36

Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002.

5

14

367 ӘдебиетТЕР
7.1 Негізгі әдебиет

7.1.1 Информатика (ақпараттық жүйелер): оқулық /А.М.Джумагалиева, А.Ж.Нургазинова, Л.Қ.Смаилова, А.Ш. Күлмұратова.- Алмапты: Дәуір, 2011.- 247 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы)( АВ).

7.1.2 Информатика (ақпараттық жүйелер): оқулық / А.М.Джумагалиева, А.Ж.Нургазинова, Л.Қ.Смаилова, А.Ш.Күлмұратова.- Алмапты: Дәуір, 2011.- 247 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы)( АВ).

7.1.3 Бидайбеков, Е.Ы. Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер: оқу құралы / Е.Ы. Бидайбеков, К. Елубаев, Ш.Т. Шекербекова.- Алматы: Print-S, 2010.- 217б.

7.1.4 Аяжанов, С.С. Ақпараттық жүйелердің негіздері: оқулық / С.С. Аяжанов, Ш.Е. Омарова, Қ.С. Аяжанов.- Алматы: Дәуір, 2012.- 399 б.

7.1.5. Петров В.Н. Информационные системы. СПб.: Питер, 2002.

7.2 Введение в теорию информационных систем./Под ред. Юркевич Е.В. – М.: ИД Технологии, 2004.
7.2 Қосымша әдебиет

7.2.1. Петров В.Н. Информационные системы. СПб.: Питер, 2002.   1. Конноли Т.М., Бегг К.Е. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. - М.: Вильямс, 2000.

7.2.3. Проектирование экономических информационных систем // под ред. Смирновой Г.Н. - М.: Финансы и статистика, 2001.

7.2.4. Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002.7.2.5. Волобуева О.Н. Теоретические основы компьютерных систем. - Алматы: КазНТУ, 2001.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет