Пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінің


Студенттің оқытушымен өздік жұмысының мазмұныжүктеу 0.85 Mb.
бет3/5
Дата24.07.2018
өлшемі0.85 Mb.
1   2   3   4   5

3.4 Студенттің оқытушымен өздік жұмысының мазмұны


р/с


Тақырыптар

Мазмұны


Орындау мерзімі (апталық)

Сағат саны

1

Биологияны оқыту әдістемесі ғылымының тарихи аспектісі

Ғылымның дамуына үлесін қосқан әйгілі қайраткерлер туралы рефераттар.

1,2 апта

6

2

Қазіргі биология курсы мазмұнының құрылым принципі

Мектеп бағдарламасынан алынған жеке бөлімін ала отырып, стандарттың жеке бөліміне дидактикалық талдау жасау.(сыныпты өз қарауына қарай таңдау). Оқулықтың жеке бөлімін алып (сыныпты өз қарауына қарай таңдау), бағдарламаның бөліміне дидактикалық талдау жасау.


3,4 апта

6

3

Педагогтың білім беру әрекетінің әдістемелік негіздері.Биологияның оқыту әдістер жүйесі. Қазіргі кездегі педагогикалық технологиялар, принциптері. Биологияның мектеп бағдарламасының бөлімдерін мысалға ала отырып, оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру бойынша әдістемелік тәсілдерді құрастыру.

5,6 апта

6

4

Қазіргі сабақ құрылымы. Сабақ жоспары.


Оқушылардың танымдық іс-әрекетін дамытуға бағытталған биология сабақтарының сабақ жоспарларын құрастыру.

Оқушылардың ойлау әрекетін дамытуға бағытталған биология сабақтарының сабақ жоспарларын құрастыру.

Білім беру жүйелері және педагогикалық технологиялар

Ақпараттық технология және сын көзімен ойлау әрекеті технологиясын пайдаланатын биология сабақтарының сабақ жоспарын құрастыру.7,8 апта

6

5

Білім сапасын бағалаудың жүйесі және бақылау. Сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыс.


Білімді бақылаудың түрлері мен әдістерін (алдын-ала, ағымдағы, тақырыптық, қорытыныды бақылау; нольдік бақылауларды, әр түрлі нұсқалы бақылауларды, әр түрлі деңгейдегі тестер түрінде қорытыныды бақылау құрастыру).

Биологиядан сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстарды ұйымдатыру (жеке жұмыс: сыныптан тыс оқу, тәжірибелер, бақылаулар, рефераттар жазу, көрнекі құралдарды дайындау және т.б.; топтық жұмыс: факультативтер, үйірмелер және т.б.).9,10 апта

64 Биологияны оқыту әдістемесі пәні бойынша оқулықтар мен оқу кешендерімен қамтамасыз ету картасы


Негізгі және қосымша әдебиет тізімі

Триместр

Кітап саны

ПМПИ ҒҚ

қажеттілік

Негізгі әдебиет

Биология оқыту әдістемесі. Оқу құралы/ авт. Мырзабаева А.Б. – Караганда, 2006

9

30

23

Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии: Учебное пособие. – М., 1966.

9

15

23

Всесвятский Б.В. Общая методика биологии: Учебное пособие.- М., 1960.

9

1

23

Шапошников Н.И. Методика преподавания ботаники: Учебное пособие. – М., 1965.

9

27

23

Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии: Учебник для институтов. – 4-е изд. – М., 1976.

9

47

23

Методика обучения ботанике/Под ред. Н.В.Падалко, В.Н.Федеровой. – 3-е изд., перераб. – М., 1982.

9

46

23

Қосымша әдебиет

Биология. Живой организм. Опорные конспекты. – М.: Классикс Стиль, 2003

9

6

23

Карцева И.Д., Шубкина Л.С. Хрестоматия по методике преподавания биологии: Учебное пособие. – М., 1984.

9

21

23

Правдюк В.Н. Практикум по методике преподавания основ сельского хозяйства в школе: учебно-мет. Пособие для студ. педвузов. - М., 2005.

9

2

23

Соковня-Семенова И.И. Основы физиологии и гигиены детей и подростков с методикой преподавания медицинских знаний: учебное пособиедля студентов пед учеб. заведений. – М., 1999.

9

1

23

Позднышев П.М. Учет знаний учащихся по зоологии методом программирования: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 1970.

9

2

23


5 Курстық жұмыстар тақырыбы:

 1. Биология пәні оқытуда жергілікті жер материалдарын пайдалынудың тиімділігі.

 2. Биологияны оқытуда оқушыларда дүниетанымдық көзқарас қалыптастырудың мүмкіндіктері.

 3. Биологияны оқытуда экологиялық білім берудің жолдары.

 4. Биологияны оқытуда педагогикалық технологияны пайдаланудың тиімділігі.

 5. Биологияны оқытуда өз организмін танып білуге үйрету.

 6. Биология сабақтарында проблемалық әдіс пайдаланып оқыту.

 7. Биология сабақтарында техникалық құралдарды пайдаланудың жолдары.

 8. Биологиядан білім-білігін тексерудің жолдары.

 9. Биология сабақтарында және кластан тыс жұмыстарда ойын элементтерін пайдалану.

 10. Мектеп оқулықтары мен бағдарламаларына талдау.

 11. Биология кештерді ұйымдастыру және өткізу жолдары.

 12. Мектепте физиологиялық бақылауларды ұйымдастыру.

 13. Оқушылардың биологияны оқуға қызығушылығын арттырудың жолдары.

 14. Оқушылардың сабақтарында пәнаралық байланыстарды пайдалану жолдары.

 15. Теориялық білім мен практиканың байланысын жүзеге асыру (жеке тақырыптар мысалында).

 16. 6-сынып оқушыларымен оқу-тәжірибе учаскесінде сарамандық сабақтар өткізу әдістемесі.

 17. Мектептің тірі табиғат бұрышында және оқушылардың өсімдіктанудан өз бетінше істейтін жұмыстарын ұйымдастыру.

 18. Кәсіби мамандық таңдауға бағдарлы оқулықтар мазмұнының рөлі.

 19. Биологиялық білімінің жалпыға бірдей қажеттігін дәлелдейтін деректер.

 20. XXI ғасырдың биология ғасыры деп аталуының себебі.

 21. «Клетка - біртұтас ашық жүйе» деген тұжырымның дәлелдері.

 22. Биотехнология – биология ғылымының жаңа саласы.

 23. Биотехнология, оның болашағы.

 24. Биология курсының «Ағзалардың жүйеленуі» тақырыбын оқыту әдістемесі.

 25. Биология курсының «Көпжасушалық жануарлар» тақырыбын оқыту әдістемесі.

 26. «Өсімдіктердің вегетативтік мүшелері» тақырыбын оқытудағы негізгі биологиялық түсініктерді қалыптастыру және дамыту.

 27. «Желелік жануарлар» тақырыбын үйретудегі биологияны оқыту үрдесіндегі тәрбие.

 28. «Сезу мүшелері» тарауы бойынша сабақтар жоспарлаудағы биологияны оқыту құралдары және олардың қолданылуы.

 29. «Сыртқы шығару жүйесі» тақырыбың оқытудағы дамытушылық оқытудың жалпы қағидаттары.

 30. Биологияны оқытудағы дәстүрлі емес тәсілдемелер, нысандар және әдістер.


5.1 Негізгі әдебиет тізімі:

 1. Бинас А.В., Маш Р.Д., Никишев А.И. и др. Биологический эксперимент в школе. – М.: Просвещение, 1990.

 2. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии: Учебник для студентов биологических специальностей. – М.: Просвещение, 1987.

 3. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Общай методика преподавания биологии. - М.: Просвещение, 1985.

 4. Колеченко А.А. Энциклопедия педагогических технологий. - М.: Изд-во КАРО, 2002.


5.2 Қосымша әдебиет тізімі:

 1. Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1989.

 2. Брунов Е.П., Малахова Г.Я., Соколова Е.Л. Уроки анатомии, физиологии и гигиены человека. – М.: Просвещение, 1984.

 3. Бровкина Е.Т., Казьмина Н.И. Уроки зоологии. – М.: Просвещение, 1987.

 4. Демьяненков Е.Н. Биология. Мир человека. 8 класс. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004.

 5. Конюшко В.С. Как подготовить урок биологии: Пособие для учителя. – Минск: Народная асвета, 1988.

 6. Кузнецова В.И. Уроки биологии: 6-7 кл. – М.: Просвещение, 1991.

 7. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000.

 8. Методика обучения ботаники. / Под ред. Н.В.Падалко, В.Н.Федеровой. – 3-е изд., перераб. – М., 1982.

 9. Муртазин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его здоровье: Книга для учителя; из опыта работы. – М.: Просвещение, 1989.

 10. Никишев А.И. Как обучать биологии: Животные, 7 кл. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004.

 11. Шарова И.Х., Мосалов А.А. Биология. Внеклассная работа по зоологии. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004.

5.3 Курстық жұмыстарды орындау үшін ұсынылатын әдістемелік нұсқаулар

Курстық жұмысы келтірген жоспардағы арналған сұрақтарға сай болуға тиісті. Жұмысқа қосымша ретінде сабақ конспектісі, көрнекілік нұсқаулар болу керек.

Курстық жұмысты дайындауда тек қана ұсынылған әдебиетті ғана қолдана қоймай, сонымен қатар басқа да оқу, әдістемелік әдебиеттермен жұмыс жасауға болады.

Сабақ конспектісіне қойылатын талаптар: 1. Сабақ мақсаты: білім беру, дамытушылық, тәрбиелік.

 2. Сабақ типі.

 3. Оқыту әдістері

 4. Құрал-жабдықтар

 5. Сабақ барысы:

  1. Сабақ этапын

  2. Сабақтағы мұғалімнің әрекетін (оқыту әдістері)

  3. Оқушының әрекетін (жұмыс формалары)

көрсету керек.

q) үй тапсырмасыШамамен курстық жұмысының көлемі 20-25 беттен кем болмау керек. Ол таза, әдемі және грамматикалық, стилистикалық қатерлерсіз тиісті. Жұмыс келесі тараудардан тұруы керек:

 1. Алғы бет

 2. Жоспар

 3. Негізгі бөлім

 4. Қолданылған әдебиеттің тізімі

Курстық жұмысы А4 форматының қағазында, Times New Roman, pt – 14, жол аралық интервал 1 бойынша баспа жүрде тапсырылады. Поля: жоғарғысы – 2,0; астынғы – 2,0; оң жағынан – 2,0; сол жағынан – 3,0.
7 Аралық және қорытынды бақылауға дайындық үшін бақылау сұрақтары

7.1 Коллоквиумге арналған сұрақтар

Бірінші коллоквиум – 5 –ші аптада:

 1. Биологияны оқытудың құралдарының жүйесі.

 2. Негізгі оқыту құралдары, оның сипаттамасы.

 3. Қосымша оқыту құралдары, олардың сипаттамасы.

 4. Оқытудың ақпараттық құралдары.

 5. Биологиядан көрнекі құралдары, олардың түрлері.

 6. Табиғи нұсқаулардың классификациясы мен сипаттамасы.

 7. Бейне нұсқаулардың класситфикациясы және сипаттамасы.

 8. Жұмысқа қосымша ретінде сабақ конспектісі мен көрнекі нұсқалар болу керек

 9. Сабақ биологияны оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы ретінде.

 10. Қазіргі кездегі сабаққа деген талаптар: дидактикалық, тәрбиелік және ұймдастырушылық.

 11. Сабақ құрылымы және этаптары.

 12. Биология сабағының негізгі түрлері; олардың классификациясы: 1) сабақ құрылым сипаты мен мазмұны бойынша, 2) таңдаған әдістері бойынша, 3) тақырыптағы сабақ орны бойынша, 4) дидактикалық мақсат пен мәселелер бойынша және т.б.

 13. Жұмысқа қосымша ретінде сабақ конспектісі, көрнекілік нұсқаулар.

 14. Сіздің таңдаған оқытуды ұйымдастыру формасы бойынша болу керек.


Екінші коллоквиум – 10–ші аптада:

 1. Оқыту әдістері түсінігі.

 2. Биологияны оқытудың әдістерінің жүйесі.

 3. Биологияны оқытудың әдістерінің классификациясы.

 4. Биологияны оқытудың логикалық, ұйымдастырушылық және техникалық әдістемелік тәсілдері.

 5. Оқыту әдістерінің негізгі функциялары.

 6. Биологияны оқытудағы бақылаудың маңызы.

 7. Түрлі қасиеттер бойынша білімді бақылау формаларының классификациясы.

 8. Білім мен біліктілікті жазбаша және ауызша, жеке, топппен және фронтальді тексеру.

 9. Биологиядан дидактикалық карточкалардың түрлері.

 10. Деңгейлік биологиялық жатжазулар мен тестер.

 11. Дамыта оқыту жүйесі мен тұлғалық-әрекет қисыны (подход) (А.А. Леонтьев бойынша) туралы түсінік.

 12. Дамыта оқыту жүйесіндегі сабақтардың типологиясы.

 13. Оқу есептері бойынша сабақтар.

 14. Оқу есептері туралы түсінік, оның дамыта оқыту жүйесіндегі ролі.

 15. Биологиядан оқу есептерінің мысалдары.


7.2 Қорытынды бақылауға дайындық үшін бақылау тестері
1. «Өсімдіктер» бөлімінің негізгі бөліктері:

 1. өсімдіктердің ішкі және сыртқы құрылыс ерекшеліктері, өсімдіктердің тарихи және жеке дамуы, жүйеленуі, өсімдік қоғамдастықтары

 2. өсімдіктердің ішкі және сыртқы құрылысы

 3. өсімдіктердің жеке және тарихи дамуы

 4. жүйеленудің элементарлы негізгдері, өсімдік дүниесінің әртүрлілігі мен бірлігі

 5. өсімдік қоғамдастықтарының әртүрлілігі

2. «Гүлді өсімдіктер және олардың классификациясы» тақырыбын оқу кезінде қандай түсініктер қалыптасады?

  1. Түр, туыс

  2. Түр, тұқымдас, түр

  3. Тұқымдас, класс, түр

  4. түр, туыс, тұқымдас, класс

  5. класс, түр, туыс

3. Зертханалық жұмыс алдында техникалық нұсқаудың қандай этаптары беріледі?

 1. жұмыс орнын дайындау, объектер және құрал-жабдықтармен жұмыс істеу

 2. Жұмысты өткізу

 3. Мұғалім талабы

 4. Жұмысты өткізуді ұйымдастыру

 5. Оқушілармен жұмыстың орындалуы

4. Биологиядағы оқытудың дидактикалық принциптерінің негізгі жүйесін атап өтіңдер

 1. қолжетерлік, жүйелілігі, тәжірибелілік

 2. жүйелілігі, бейімділігі, қолжетерлік, тәжірибелілік

 3. ғылымилылығы, бірізділігі, теория мен тәжірибенің байланысы

 4. ғылымилылық, көрнекілілік, беріктік, теория мен тәжірибенің байланысы, қолжетерлік

 5. тәжірибелілік, эвристикалылық, бейімділілік

5. «Жануарлар» бөлімінде қандай табиғи көрнекі нұсқаулар қолданылады

 1. тірі табиғат объектілері, препариратталған объектілер

 2. кестелер

 3. коллекциялар

 4. муляждар

 5. схемалар

6. «Жанурлар» бөлімінде жүйелілік және экологиялық түсініктерді өткен уақытта қандай табиғатты бақылау біліктілігі қалыптасады?

 1. тіршілік ету жерін анықтау, сыртқы көрінісінен тіршілік әрекетін байқау, жануарларды анықтап, тану

 2. Дамуының түрлі фазаларын анықтау

 3. Жануарларды күту

 4. Жануарларға тәжірибе қою және бақылау

 5. Жануарларды тану

7. «Эритроциттер және лейкоциттер» тақырыбын өткен кезде қандай әдістер және әдістемелік тәсіл қолданылады

A) практикалық, әңгіме, пікір алысу, оқулықпен жұмыс, диафильм көрсету, кестелерді толтыру

B) кестелерді толтыру, әңгіме

C) зертханалық жұмыс, әңгіме, пікір алысу

D) әңгіме, пікір алысу

C) оқулықпен жұмыс істеу8. «Адам және оның денсаулық» бөлімінде танымдық іс-әрекеті деңгейі бойынша оқыту әдістерінің классификациясы

 1. түсіндірме – көрнекілілікті, репродуктивті

 2. проблемное изложение

 3. жартылай-ізденушілік, зерттеу

 4. үсіндірме–көрнекілілікті, проблемный, жартылай-ізденушілік, репродуктивтік

 5. репродуктивтік, проблемный, жартылай-ізденушілік, зерттеушілік

9. Дидактикалық мақсаттарға байланысты жалпы биология сабақтарының типін ата

 1. кіріспе, жаңа материалды оқыту

 2. жалпылау, есепке алу-тексеру

 3. жалпылау

 4. есепке алу-тексеру

 5. жаңа материалды түсіндіру, кіріспе, жалпылау, учетно-проверочный

10. «Эволюция» тақырыбының білім беру мәселелері қандай?

 1. эволюция, оның қозғаушы күштері, оның нәтижелері, микро- және макроэволюция спецификасы, түр, популяция, сорт және тұқым туралы білімдерді меңгерту

 2. Бейімделушіліктер мен түртүзілудің пайда болуы туралы білімдерді меңгеру

 3. Тұқымқуалаушылық және өзгергіштік туралы білімдерді меңгеру

 4. Тіршілік үшін күрес туралы білімдерді меңгеру

 5. Сұрыптау формалары туралы білімдерді меңгеру

11. Биологияны оқытудың оқу-материалды базасына не енеді?

 1. биология кабинеті, тірі табиғат бұрышы, мектеп оқу-тәжірибе учаскесі

 2. класс-зертхана, препараттау бөлмесі (зертхана), тірі табиғат бұрышы

 3. мектеп оқу-тәжірибе учаскесі, биология кабинеті

 4. класс-зертхана, тірі табиғат бұрышы, мектеп оқу-тәжірибе учаскесі

 5. биология кабинеті тірі табиғат бұрышы

12. Сабақ тақырыбын меңгеру қай уақытта басталып, қай уақытта аяқталады

 1. оқу-тәжірибе процесінің бір құрылымдық бірлігінде

 2. бір сабақ ішінде

 3. бір сабақтың ортасында басталып, екінші сабақтың ортасында аяқталады

 4. бірнеше сабақтарға созылады

 5. сабақтың бірінші жартысында

13. Биолог-әдіскерлердің ішінде өткен жүзжылдықтардың 60-шы жылдары дарвин ілімін жалғастырушлардың бірі болды?

 1. А.Я.Герд (жаратылыстану әдістемесінің негізін қалаушы)

 2. В.Ф.Зуев (жаратлыстану бойынша бірінші оқулықтың авторы)

 3. В.Р.Половцев (жаратылыстану әдістемесі бойынша бірінші оқулықтың авторы)

 4. Б.Е.Райков (әдістеме тарихы мәселелерін қарастырған авторы)

 5. А.Я.Герд и В.Ф.Зуев, Ушинский К.Д

14. Биология сабағының құрылымдық-логикалық схемасына не кіреді?

 1. Сабақ этаптары, тақырыптың негізгі мазмұны

 2. әдістер және әдістемелік тәсіл, оқытудың көрнекі құралдары

 3. сабақ этаптары, оқытудың негізгі көрнекі құралдары, әдістер

 4. сабақ тақырыбы мазмұнының негізгі мәселелері, әдістер және әдістемелік тәсіл, оқытудың көрнекілік құралдары

 5. сабақ этаптары, сабақ тақырыбы мазмұнының негізгі мәселелері, әдістер және әдістемелік тәсіл, оқытудың көрнекілік құралдары

15. Биологиядан оқу жұмысын ұйымдастырудың қандай формалары қазіргі мектептегі белгілі орын алады?

 1. сабақ, биологиядан топсеруен

 2. сабақтан тыс, үй және сыныптан тыс жұмыстар

 3. сабақ, үй жұмысы, сыныптан тыс жұмыс

 4. топсеруен, қоғамдық-пайдалы жұмыс, үй жұмысы, сабақ

 5. сабақ, сабақтан тыс жұмыстар, топсеруен, сыныптан тыс жұмыс, қоғамдық-пайдалы жұмыс

16. Оқу материалын жүйелеу және жалпылау кезінде қандай көрнекі құралдарды пайдалнуға болады?

 1. баспа нұсқаулары

 2. транспаранттар

 3. диафильмдер, табиғи обьектілер

 4. кинофильмдер

 5. коллекциялар

17. Биология сабақтарындағы оқу-тәрбиелік мақсатын қою немен анықталады

A) оқу материалының мазмұнымен, оқытудың жалпы мәселелерімен, сабақтар жүйесіндегі сабақтың орнымен, мұғалімнің оқу-тәрбиелік жұмысының логикасымен

B) тақырып мазмұнымен, сабақтар жүйесімен

C) мұғалімнің оқу-тәрбиелік жұмысының логикасымен

D) оқытудың негізгі мәселелерімен, оқу материалының мазмұнымен

E) тақырыппен, оқу-тәрбие процесінің мәселелері және мақсатымен18. Үй тапсырмасын берген кезде мұғалім нені көрсетеді?

 1. мазмұнын

 2. нұсқаулық

 3. сабақтағы дайындық, орындау уақыты

 4. мазмұны, нұсқаулық

 5. мазмұнын, нұсқаулығын, көкейтестілігін, уақытын

19. Таным принциптері

 1. себептілік

 2. жүйелілік

 3. тарихилылық

 4. қосымшалылық

 5. полицентризм, себептілігі, қосымшалылық, тарихилылығы, жүйелілігі

20. «Жануарлар» бөлімі мазмұнына енетін түсініктерді аиаңыз

 1. жалпы биологиялық, анатомиялық;

 2. цитологиялық, физиологиялық;

 3. жалпы биологиялық, ғылым тарихынан түсініктер;

 4. жалпы биологиялық, морфологиялық, систематикалық, экологиялық,
  филогенетикалық

 5. Филогенетикалық

21. «Өсімдіктер» бөліміндегі негізгі экологиялық түсініктерді атаңыз

 1. орта, түрлі тіршілік орындарының өсімдіктері, қоғамдастықтар

 2. орта

 3. экология

 4. экологиялық топтар

 5. өмір екпіні

22. Топсеруен қандай әдістермен жүргізіледі?

 1. ауызша

 2. ауызша, көрнекі, тәжірибелік

 3. тәжірибелік, бақылау

 4. көрнекі

 5. анықтау, әңгіме

23. Дидактикалық мақсат негізіндегі сабақтар түрі

 1. кіріспе, тақырыпты өту, жалпылау, бақылау

 2. есептік-тексерілетін

 3. бекіту

 4. жалпылау

 5. бақылау

24. Биологияны оқыту кезінде қандай көрнекі әдістер қолданылады

 1. тәжірибені, тір объектілерді, кестелерді, суреттерді, схемаларды демонстрациялау

 2. Суреттерді көрсету

 3. Суреттерді демонстрациялау

  Каталог: ebook -> umkd
  umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
  umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
  umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
  umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
  umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
  umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
  umkd -> Ќазаќстан республикасы
  umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
  umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
  umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет