Пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Дүниежүзілік шаруашылық географиясы» 5В011600 – «География» мамандығы үшін ОҚУ-Әдістемелік материалдары


Өзін-өзі бақылау үшін тапсырмаларжүктеу 1.25 Mb.
бет7/7
Дата21.12.2017
өлшемі1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Өзін-өзі бақылау үшін тапсырмалар:

1.Ірі теңіз каналдары мен бұғаздарды көрсетіп, олардың жүк тасымалдауындағы маңызын сипаттаңыз.
2.Кескін картаға ең ірі порттарды түсіріңіз.
3.Халықаралық экономикалық байланыстардың түрлерін атап, олардың сызбасын сызыңыз.

Әдебиеттер:

1.Алисов Н.Н., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира / Н.Н. Алисов, Хорев Б.С. - М.: Гардарики, 2003 . - 704 с.


2.Социально-экономическая география зарубежного мира/ Под ред. В.В.Вольского.-М.: Дрофа, 2001- 560 с.
3.Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны/ Под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Колед. - М.: Гардарика, 2002. - 928 с.
4.Максаковский В. П. Географическая картина мира. Я.- 2004 г.
5.Любимов И.М. Общая политическая, экономическая и социальная география. М. , 2001. - 336 с.
6. М. М.Голубчик. Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003- 400с.
7.Страны и регионы мира: экономико-политический справочник / под ред. А.С.Булатова.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.-624 с.
8.Колесник И.В. Справочник статистических данных по географии / И.В Колесник. - Саратов: Лицей, 2000.
9.Липец Ю.Г. География мирового хозяйства / Ю.Г. Липец, В.А. Пуляркин, С.Б.Шлихтер. -М.: Владос, 1999. -400 с.
10.Мировые природные ресурсы: Учеб.-метод. пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 1998.
11.Родионова И.А. Макрогеографическая промышленность мира / И.А.Родионова. - М.: Лицей. 2000. - 240 с.
12.Завьялова Е.Б., Радищева Н.В.Экономическая география в схемах и таблицах: учеб.пособие.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.-248 с.
13.Страны мира: Справочник. - М: Республика. 2000. - 480 с.
14.Экономическая география / В.П.Желтиков, Н.Г.Кузнецов, С.Г.Тяглов - Ростов-на-Дону, 2001 .
15. Войтович М.С. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран /М.С. Войтович. - Минск: Высшая шк., 1985.

7. Тақырыбы:Халықаралық экономикалық байланыстары

Дәріс мақсаты: халықаралық экономиканы қарастыру арқылы, оның ішкі ұлттық экономикаға әсерін, оның негізгі түрлерін көрсете білу. Әсіресе сыртқы сауданың негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерге қалай әсер ететіндігін талдау.

 1. Тақырыпқа қатысты сұрақтар:
  Дүниежүзілік шаруашылық.

 2. Халықаралық қатынастар және оның негізгі көріну нысандары.

 3. Қазақстанның әлемдік шаруашылықтағы рөлі


Негізгі түсініктер мен терминдер

Валюталық курс; Ғаламдық проблемалар;Еркін сауда (фритредерство); Еркін экономикалық зона; Әлемдік шаруашылық; Протекционизм; Сауда балансы; Халықаралық сауда; Халықаралық экономикалық интеграция.


Тақырыптың қысқаша мазмұны (тезистер):

Дүниежүзілік шаруашылық бір-бірімен тауарларлы - ақша қатынастарымен байланысқан егеменді ұлттық мемлекеттердің жиынтығы. Дүниежүзілік шаруашылық нарықтық экономиканың заңдарына негізделген, өзара байланысты және бір біріне тәуелді ұлттық экономикалардың жиынтық әрекеттерін көрсететін экономикалық организм. Яғни бұл ұлттық шаруашылықтар бір бірімен халықаралық еңбек бөлінісі, өндіргіш күштер, өндірістік қатынастар арқылы әр түрлі деңгейде және әр түрлі сипатта көрінетін өндірістік, ғылыми-техникалық, ғылымдық, т.б. байланыстар арқылы біріккен ғаламдық экономика.

Дүниежүзілік шаруашылықтың даму ерекшеліктерінің бірі тұйықталған ұлттық шаруашылықтың жүргізу тәжірибесінің бірте-бірте сыртқы нарыққа бағытталып, ашық экономикаға көшу. Көптеген саяси және әлеуметтік-экономикалық өзгерістер нәтижесінде дүниежүзілік шаруашылықта өзгерістер боды. Соған байланысты бүкіл дүниежүзілік шаруашылық бір тұтас жүйе ретінде қалыптаса бастады. Бірақ елдердің даму деңгейлері бірдей емес.

Дүниежүзілік шаруашылықтың болашағына және оның дамуына әсер ететін себептер: • ғылыми-техникалық прогрестің жылдамдадауы, жаңа технологияның тарауы;

 • қоршаған ортаның проблемаларындағы ғаламдық өзгерістер;

 • халықаралық өсу мен қоныстаудың қозғалысы;

 • бай және кедей елдердің арасындағы алшақтықтың өсуі.

Халықаралық қатынастардың басты формаларына жататындар:

 • халықаралық еңбек бөлінісі,

 • тауарлар мен қызмет көрсетудегі дүниежүзілік сауда,

 • халықаралық несие,

 • өндірістік факторлардың (еңбек, капитал) халықаралық ауысуы,

 • халықаралық валюта-қаржы қатынастары,

 • халықаралық ғылыми-техникалық байланыстар,

 • экономикалық интеграция.

Халықаралық сауда - әртүрлі мемлекеттердің ұлттық шаруашылықт-арының арасында жүретін тауар мен қызмет айырбасы. Халықаралық сауданың негізі – халықаралық еңбек бөлінісі. Халықаралық еңбек бөлінісі жеке елдердің мамандандырылуын сақтайды. Олардағы өндіріс қызметінің әртүрлі саласын белгілі түрге мамандандырады нәтижесінде өндіріс нәтижесін, ғылыми-техникалық қызметтер тауарлармен айырбастау жағдай туғызып, халықаралық сауда дами түседі.

Халықаралық еңбек бөлінісі жеке елдердің тауар өндіруге қалыптасқан дұрыс жағдайларымен түсіндіріледі. Халықаралық еңбек бөлінісімен тауар айырбасын ынталандыратын төрт негізгі факторларды атап өтуге болады. 1. Әлеуметтік жағрапиялық факторлар – жағрапиялық орналасу, халықтың құрылымы саны, және де олардың шаруашылық тәжірибесі, білімі, әдет-ғұрпы бойынша жеке елдердің арасындағы айырмашылық.

 2. Табиғи экономикалық факторлар – табиғи климаттық жағдайлар, жер шаруашылығы құралдары, табиғи кен байлықтары, су және басқа да ресурстармен қамтамасыз етілу жағынан жеке елдердің арасындағы айырмашылық.

 3. Техникалық экономикалық факторлар – жеке елдердің экономикалық және ғылыми техникалық даму деңгейі әр түрлі болуымен анықталады.

 4. Ғылыми техникалық процесс. Халықаралық еңбек бөлінісі өнімдердің тұрақты түрде жаңаруына, тауарлар ассортиментінің және олардың техникалық күрделілігінің шапшаң өсуіне әкеледі.

Халықаралық еңбек бөлінісі мен өнеркәсібі дамыған елдерді нығайту өнеркәсіп өнімдерін айырбастаудың өсуіне алып келеді. Халықаралық саудада шикізат тауарларының үлес салмағының кемуі қазіргі өндірісте шикізат ролі кемуінің тенденциясын байқатады. ҒТР-ның дамуы жаңа технологияны қолдануға әкеліп шикізатқа шығындарды және дайын өнімнің мөлшеріне энергияны қысқарта ҒТР сауданың қалыптасқан түрлерінен басқа түрлерін де тудырады. Оларға: техникалық білім техникалық іс-тәжірибе, техникалық процесс пен лицензия патенттер жатады.

Сыртқы сауда - тауарды әкелуден (импорт) және шығарудан (экспорт) құралады. Әрбір елдің сыртқы сауда нәтижесі сауда балансынан көрінеді. Егер шығарылған тауар құны әкелінген тауар құнынан артық болса – онда оны сауда балансы деп атайды. Керісінше болған жағдайда пассивті сауда балансын құрайды.

Халықаралық сауданың тиімділігін бағалау мынадай теориялар арқылы жүргізіледі:


 1. Абсолюттік артықшылық теориясы – басқа мемлекетпен салыстырғанда климаттық, жағрапиялық, техникалық жоғары деңгейде болуымен өндіріс шығындары кем болады.

 2. Салыстыру артықшылық теориясы (Д.Рикардо ХІХ ғ.)- мамандандырылған өндіріс пен сауданы басқа мемлекетпен салыстырғанда альтернативтік шығындар аз болуы қажет сонда жалпы өнім көлеміде жоғары деңгейде болады.

Мемлекеттің сыртқы сауда саясаты екі типте жүргізіледі.

1. Протекционизм - жергілікті тауар өндірушілерді шетелдік бәсекелестерден қорғау саясаты. Импортты шектеу негізінде үш негізгі шаралар қолданылады: • Кеден, баж салығы немесе тарифтік кедергілер жүргізу. Шетел тауарларына салық арқылы олардың бағасын көтеріп, сұранысты азайту.

 • Тарифтік емес кедергілер (импортқа тыйым салу немесе шектеу қою: квота, лицензия және т.б. шаралар арқылы).

 • Экспортты қолдау. Артықшылықтары: Төлем балансын теңдес-тіреді, демпингтен қор-ғайды. Жаңа салаларды қорғайды, өндіріс көле-мінің өсуін ынталан-дырады.

2. Фритредерство немесе еркін сауда саясаты, яғни ішкі нарықта шетел капиталы мен қызметтерді енгізуді қолдау. Артықшылықтары: Бәсекені ынталандырады, монополияны шектейді, өндіріс тиімділігі өседі, бағалар төмендейді. Тауарларды таңдау мүмкіндігі еді, мемлекет арасында жақындасу, бірігу процесі өседі.

Мемлекеттің сыртқы экономикалық байланыстарын сипаттауға төлем балансы қолданылады. Төлем балансы дегеніміз белгілі бір кезендік статистикалық есеп беру және келесі құбылыстарды көрсетеді: • белгілі бір елдің басқа елдер арасындағы тауарлық, қызметтік, табыстық операциялар;

 • меншіктегі өзгерістер және сол елдің қаржылық талаптар мен міндеттемелеріндегі өзгерістер;

 • бір жақты аудармалар.

Төлем балансына сыртқы саудадан, тасымал құралдары төлемінен, шетелге капитал шығарудан, шетел туризмінен және валюталық несиелік операциялардан және т.б. түскен табыстар кіргізіледі. Дәл осындай баптар төлем балансының шығын бөлімінде көрсетіледі. Төлем балансының көрсеткіштері сол елдің белгілі бір кездегі экономикалық жағдайы туралы мәлімет береді. Егер төлем балансында теріс сальдо болса, онда сол ел дүниежүзілік нарықта сенімсіздікке ұшырайды, мұның өзі ұлттық валютаның басқа елдердің ұлттық валютасымен салыстырғанда, төмендеуіне әкеліп соғады.

Халықаралық несие – бұл қайтарымдылық, жеделдік, процент төлеу шарты бойынша валюталық және тауар ресурстарының берілуі, яғни мемлекеттердің бір - біріне ақша немесе тауар ресурстарын қарызға беруі. Бұл жағдайда қарыз беруші мен қарыз алушы рөлінде жеке фирмалар, компаниялар, мемлекеттің үкіметі, аймақ, облыс, қала әкімшіліктері мен халықаралық мекемелер болады. Халықаралық несие әр түрлі формада болады:

 1. Өзінің мақсатты пайдаланылуына байланысты халықаралық несие байланысқан және қаржылық деп бөлінеді.

 • байланысқан несие несиелік келісімде бекітілген қатаң түрдегі мақсатты сипаты болады (коммерциялық, инвестициялық несиелер);

 • қаржылық несиелер қарыз алушының кез келген мақсатына сәйкес беріледі.

 1. Ұсынылу формасы бойынша тауарлық және валюталық деп бөлінеді.

 2. Берілу мерземі бойынша қысқамерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді, онкольдік деп бөлуге болады.

 3. Несие берушінің кім екендігіне байланысты жекеше, үкіметтік, халықаралық ұйымдар несиелерді ажыратады.

 4. Валюталық несиелер берілу валюта бойынша бөлінеді.

Халықаралық жұмысшы күші нарығы жұмыс күшінің сырттан келуімен (эмиграция) және кетуімен (иммиграция) қалыптасады, яғни ұлттық шаруашылықтар арасындағы жалдамалы еңбектің ауысуы (миграция) Оның пайда болуы өмір сүру деңгейінің төмендегі мен даму қарқыны төмен елдерде тұрғындардың салыстырмалы елдердің дәрежесінің жоғары болуымен түсіндіріледі. Сол себептен қосымша жұмыс күшін қажет ететін интенсивті дамыған елдерге ауысып отырады.

Дүниежүзілік шаруашылықтың интернациалануының тереңдеуі жағдайында капитал экспортының мәні өсуде. Капиталдың миграциясы – бұл белгілі бір ұлттың айналымында жүрген капитал бөлігін басқа елдің экономикасына тауар немесе ақша формасында енгізу процесі. Оның басты себебі: бір елде капитал мөлшерінің салыстырмалы түрде көр болуы, яғни оның шектен тыс көп жинақталуы. Капитал миграциясының түрлері көп: 1. жеке меншік және мемлекеттік капитал миграциясы;

 2. ақша және тауар капитал миграциясы;

 3. қысқа және ұзақ мерзімдегі миграциясы;

 4. қарыз және кәсіпкерлік капитал миграциясы.

Қарыз капиталы сақтаудағы ақшадан, несиеден түсетін процент көлемінде табыс әкеледі. Кәсіпкерлік капиталды шетке шығару – басқа елдердің территориясында өзінің өндірісін салу үшін қаржы жұмсау. Кәсіпкерлік капитал екі түрге бөлінеді:

 • Тікелей инвестиция - өнеркәсіп, сауда т.б. салаларға бағытталған.

 • Портфельдік инвестиция – шетелдік облигация, акция мен басқа да құнды қағаздарға бағытталған.

Валюталық курс – бір елдің ақша бірлігінің басқа елдердің ақша бірліктеріне бейнеленген бағасы. Валюта қатынастары тарихында үш валюта жүйесі белгілі.

 1. Алтын стандарты негізінде 1879-1934 жылға дейін: ақша бірлігінде алтын үлесінің болуы, алтын қоры мен ішкі ақша ұсынысының тең болуы, осының нәтижесінде мемлекет валюталық курсты қатал шектеуде ұстап отырады.

 2. Бреттон Вуд жүйесі 1944-1971 ж. ақша айналымына алтын девиза енгізілді, яғни мұндай өлшеуіш алтынның орнына алтыны аз елдердің кейбір ұлттық немесе бірлескен валюталардың жүруіне жол берілді. (алтын-доллор стандарты)

 3. 1971 жылдан бастап дүниежүзілік ақша міндетін алтын емес, ұлттық валюта мен біріккен валюта атқара бастады да бұл жүйе - еркін өзгеріп отыратын валюталық курс жүйесі деп аталды, яғни валюталық курс мемлекет әсерін тигізіп отыратын сұраныс пен ұсынысқа қарай өзгеріп отырады.

Валюталық курсты реттеу үшін 4 негізгі тәсіл қолданылады:

 1. Валюталық интервенция валюталық нарыққа мемлекеттің араласуы. Валюталық сұраныспен ұсынысты қажетті бағытқа өзгерту үшін мемлекет осы валютаның қажетті санын сатады немесе сатып алады.

 2. Валюталық бақылау жүргізу, яғни егер елде шетелдік валютаның көлемі кемісе, оған сұраныс өссе, оның өсуін баяулату үшін валютаның легін ішкі нарықта қайта бөлуге кіріседі.

 3. Сыртқы сауданы бақылау арқылы валюталық сұраныс пен ұсынысқа жанама түрде мемлекет ықпалын жүргізеді.

 4. Ішкі макроэкономикалық реттеудің әртүрлі шаралары бойынша валютаның айырбас пропорциясына мемлекет әсерін тигізеді.

Халықаралық экономикалық интеграция

Соңғы уақытта әлемдік шаруашылықта күрделі өзгерістер байқалады. Олардың ішінде ең маңыздысы – ұлттық шаруашылықтың жақындасуы мен өзара тығыз байланысуы негізінде мемлекетаралық экономикалық бірлестіктердің құрылуы. Елдің мұндай жақындасуы мен бірлесуін экономикалық интеграция деп атайды.Еркін экономикалық зона (ЕЭЗ) - кейбір аймақтағы аудандарға экономикалық-әлеуметтік ғылыми техникалық дамуын және сыртқы экономикалық байланыстар ұйымдастыруды өздері шешуге берілген еркіндік. Осы мәселелерді қолайлы, жайлы жағдайлармен қамтамасыз ету үшін арнайы кеден және сауда тәртібі, тауарлар, еңбек ресурстары, капитал мен пайданың ауысуы, салық жеңілдіктері, инвестицияны қолдау шаралары қолданылады.

ЕЭЗ-ның негізгі мақсаттары:Осы аймақты дамыту; Әлемдік тәжірибе алу; Сыртқы экономикалық байланыстарды дамыту; Экономикалық, ғылыми-техникалық жаңалықтар енгізу.

Мақсаттың нақты түріне байланысты ЕЭЗ-ның әртүрлі түрлері болуы мүмкін:

еркін кедендік зона; еркін сауда зонасы; өндіріс экспорты зонасы; ғылыми-техникалық зона (технопарк, технополис т.б.); ашық аудандар мен қалалар.

Ғаламдық проблемалар дегеніміз - жер шарындағы көкейкесті мәселелер ауқымын қамту болып табылады. Оған жататындар: дүниежүзілік өзара соғысты болдырмау, қоршаған ортаны қорғау, дамушы елдердің экономикалық артта қалуын жою, энергетикалық, ішкі заттық, азық-түлік және демографиялық проблемалар; дүниежүзілік мұхит байлығы мен бейбіт жағдайда космосты игеру, ауруларды жою және т.б.

Ғаламдық проблемалардың ерекшелігі сол - оның барлығы адам тағдырына қатысты және оны шешуді тоқтату өркениеттілікті күйретумен бірдей немесе жердегі өндіріс қызметі мен өмір жағдайын төмендету болып табылмақ.

Өркениеттіліктің болу негізі әртүрлі процестердің әсеріне ұшырап отырады :


 • милитаризация мен қару-жарақтану;

 • қоршаған ортаның төзімсіз ластануы;

 • қауіпті аурулардың тарауы мен өсуі: СПИД, рак, нашақорлық т.б.

 • дамушы елдердегі демографиялық процестердің асқыну салдарынан тақыр кедейлену, жұмыссыздық, сауатсыздықтың пайда болуы;

 • ұлттық мәдениеттің жойылуы;

 • дүниежүзілік мұхитты бақылаусыз қанау.


Өзін-өзі бақылау үшін тапсырмалар:
1. Әлем елдерінің географиялық еңбек бөлісіне сипаттама жазыңыз.
2. Халықаралық экономикалық қатынастардың қандай түрлері бар?

3. Қайта өңдеу өнеркәсібінің халықаралық саудадағы үлесі қандай? 1. Халықаралық сауданың қандай ерекшеліктері болуы қажет?

 2. Лицензияларды экспортқа шығарудың мәнісі неде?

 3. Еркін экономикалық аймақтар құрылуының мәнісін түсіндіріңдер?3. Практикалық жұмыстар
Практикалық жұмыс №1

Тақырыбы: Ғылыми – техникалық революция

Мақсаты: Ғылыми-техникалық революция түсінігі, оның айқындаушы белгілері және техника мен технология дамуының жолдарын түсіндіру.

Бақылау түрі: ауызша жауап.

Сүрақтар:

 1. Ғылыми-техникалық прогрестің кезеңдеріне сипаттама беріңдер.

 2. Ғылымның өндіргіш күшке айналу процесінде еңбектің сипаты қандай өзгеріске ұшырады?

 3. Техника мен технология дамуының қандай негізгі жолдарын білесіңдер? Технологияны одан әрі жетілдіруді қалай түсінесіңдер?

 4. Технологияның соңғы жетістіктеріне күнделікті өмірден мысал келтіріңдер және оларды биология, физика, химия пәндерімен ұштастырыңдар.


Практикалық жұмыс №2

Тақырыбы: Дүниежүзілік мұнай өнеркәсібі

Мақсаты: Дүниежүзілік мұнай өнеркәсібіне сипаттама беру

Бақылау түрі: ауызша жауап.

Сүрақтар:

 1. Энергия өндірудегі бастапқы қуат көзі не? Оған қандай отын түрлері жатады?

 2. Парсы шығанағы жағалауындағы елдер дүние жүзінде өндірілетін мұнайдың шамамен қаншасын береді? Ондағы мұнайды өндіретін елдерді атап, оларды картадан көрсетіңдер.

 3. Халықаралық саудаға өндірілген мұнайдың қанша пайызы түседі? Картадан мұнай өндіретін елдерді көрсетіңдер.


Практикалық жұмыс №3

Тақырыбы: Дүниежүзілік орман шаруашылығы

Мақсаты Дүниежүзілік орман шаруашылығына сипаттама беру

Бақылау түріауызша жауап.

Сүрақтар:

  1. Дүниежүзілік орман шаруашылығына сипаттама бер.

  2. Дүниежүзілік кескін картаға орманды түсір.

  3. Орманның дүниежүзілік шаруашылыққа тигізер әсері.


Практикалық жұмыс №4

Тақырыбы: Дүниежүзілік түсті және қара металлургиясы

Мақсаты Дүниежүзілік түсті және қара металлургиясына сипаттама беру

Бақылау түрі: ауызша жауап.

Сүрақтар:

 1. Қара металлургияның дүниежүзілік шаруашылықта алатын орны маңызды бола тұрса, кейінгі 20-30 жыл ішінде болат пен шойын өндіру және оған деген сұраныс неге төмендеп кетті? Машина жасау қандай негізгі салаларға бөлінеді?

 2. Алюминий «ХХІ ғасырдың металы» деп аталуының себебі неліктен?

 3. Батыс Европаның жетекші елдерінде неліктен металлургия комбинаттары шеттен әкелінетін шикізатпен жұмыс істейді?

 4. Темір кен орындары мен қара металлургия кәсіпорындарының орналасуы сәйкес келе ме? Бұл немен түсіндіріледі?

 5. ХХ ғасырдың 70-жылдары болат пен шойынға деген сұраныс неге төмендеп кетті? Себебін түсіндіріңдер.

 6. ХХІ ғасырдың металын атаңдар. Ол туралы реферат жазыңдар.


Практикалық жұмыс №5

Тақырыбы: Дүниежүзілік құбыр транспорты

Мақсаты: Дүниежүзілік құбыр транспортына сипаттама беру

Бақылау түрі: ауызша жауап.

Сүрақтар:

  1. Соңғы жылдары мұнай өндірудің артуына байланысты құбыр көлігінің қарқынды дамуы.

  2. Мұнай және газ тасымалдайтын құбырлардың маңызы.Практикалық жұмыс №6

Тақырыбы: Халықаралық экономикалық қатынастар

Мақсаты: Халықаралық экономикалық қатынастар туралы білу

Бақылау түрі: ауызша жауап.

Сұрақтар:

1. Халықаралық экономикалық қатынастардың қандай түрлері бар?

2. Қайта өңдеу өнеркәсібінің халықаралық саудадағы үлесі қандай?


 1. Халықаралық сауданың қандай ерекшеліктері болуы қажет?

 2. Лицензияларды экспортқа шығарудың мәнісі неде?

 3. Еркін экономикалық аймақтар құрылуының мәнісін түсіндіріңдер?


Практикалық жұмыс №7

Тақырыбы: Халықаралық туризмнің дамуы

Мақсаты: Халықаралық туризмнің дамуына сипаттама беру

Бақылау түрі: ауызша жауап.

Сұрақтар:

 1. Халықаралық туризмнің дамуы неге байланысты?

 2. Дүние жүзіндегі ірі халықаралық туризм қалыптасқан аймақтарды атап, кескін картаға түсіріңдер?

 3. Халықаралық туризмнің Еуропа мен АҚШ-та дамуына қандай жағдайлар себепші болуда?

мысалдарды кіргізу тиіс.


1. Дүниежүзілік газ өнеркәсібі

Мақсаты: Дүниежүзілік газ өнеркәсібі туралы түсінік беру.

Орындалу формасы: конспект

Тапсыру формасы: ауызша конспектті қорғау және сұрақтарға жауап беру.

Конспектті құрастырудаға қажетті материал

тапсырма сұрақтары:

 1. Табиғи газды молынан өндіретін елдерді атап, оларды картадан көрсетіңдер.

 2. Дүние жүзінде және Қазақстанда табиғи газды өндіру мен тұтынудың болашағы қандай болмақ?


2. Өнеркәсіп және қоршаған орта

Мақсаты: Өнеркәсіп және өнеркәсіптің қоршаған орта тигізетін әсерін білу.

Орындалу формасы: реферат.

Тапсыру формасы: ауызша рефератты қорғау және сұрақтарға жауап беру.

Рефератты құрастырудаға қажетті материал

тапсырма сұрақтары:

1. Өндіруші және өңдеуші өнеркәсіп.


2. Отын-энергетика, металлургия, машина жасау, химия өнеркәсіп салалары.
3. Қоршаған орта мәселелері.
4. Электр энергиясын өндіру, машина жасау, химия, өнеркәсібінің негізгі аудандарының

орналасуы бойынша карта-сызба сызыңыз.


5. Қазіргі кезеңдегі өнеркәсіп салаларының қоршаған ортаға әсерін сипаттаңыз.
6. Өңдеуші өнеркәсіп салалары дамыған елдерге сипаттама жазыңыз.
3. Дүниежүзілік темір жол транспорты

Мақсаты: Дүниежүзілік темір жол транспортының дамуына ғылыми-техникалық революцияның әсерін білу.

Орындалу формасы: кескін картаға түсіру

Тапсыру формасы: кескін карта

тапсырма сұрақтары:

 1. Теміржол желілерінің жиілігі нені көрсетеді?

 2. Жолаушы тасымалы көлік жүйесінің қайсысында басым?

 3. Дамып келе жатқан елдердегі көлік жүйесінің даму барысын сипаттаңдар.4. Транспорт және қоршаған орта

Мақсаты: Транспорт түрлері және олардың қоршаған ортаға тигізетін әсерін білу.

Орындалу формасы: реферат.

Тапсыру формасы: ауызша рефератты қорғау және сұрақтарға жауап беру.

Рефератты құрастырудаға қажетті материал

тапсырма сұрақтары:

 1. Жеке елдердегі көліктің даму деңгейі қандай негізгі факторларға тәуелді?

 2. Көлік жүйесі құрылымы өте күрделі елдерді атаңдар. Оның күрделі болуының негізгі себептері қандай?

 3. Дүниежүзілік теңіз сауда флотының «ыңғайлы тулар» астында тіркелуін қалай түсіндіресіңдер?

 4. Теңіз жүк тасымалында бірінші орынды қандай өнімдер алады?

 5. Теміржол желілерінің жиілігі нені көрсетеді?

 6. Жолаушы тасымалы көлік жүйесінің қайсысында басым?

 7. Дамып келе жатқан елдердегі көлік жүйесінің даму барысын сипаттаңдар.

 8. Контейнерлік тасымалдың көлік саласындағы маңызы қандай?


5. Дүниежүзілік қаржы орталығы

Мақсаты: Дүниежүзілік қаржы орталығы білу.

Орындалу формасы: конспект

Тапсыру формасы: ауызша конспектті қорғау және сұрақтарға жауап беру.

Конспектті құрастырудаға қажетті материал

тапсырма сұрақтары:

1. Халықаралық қаржы-қаражат қатынастары жүйесіне не кіреді?

2. Валюта дегеніміз не? Оның қандай түрлері бар?

3. Дүние жүзінің қандай елдері ең жоғары ваюта және алтын қорына ие.


6. Халықаралық туризмнің географиясы

Мақсаты: Халықаралық туризмнің географиясы туралы түсінік беру.

Орындалу формасы: конспект

Тапсыру формасы: ауызша конспектті қорғау және сұрақтарға жауап беру.

Конспектті құрастырудаға қажетті материал

тапсырма сұрақтары:

  1. Халықаралық туризмнің дамуы неге байланысты?

  2. Дүние жүзіндегі ірі халықаралық туризм қалыптасқан аймақтарды атап, кескін картаға түсіріңдер?

  3. Халықаралық туризмнің Еуропа мен АҚШ-та дамуына қандай жағдайлар себепші болуда?

5. СӨЖ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ

Тақырыбы: Дүниежүзілік кен байыту өнеркәсібі

Мақсаты: Дүниежүзілік кен байыту өнеркәсібі туралы түсінік беру.

Орындалу формасы: реферат жазу.

Тапсыру формасы: рефератты қорғау.

тапсырма сұрақтары:

  1. Дүниежүзілік кен байыту өнеркәсібі

2 Дүниежүзілік кен байыту өнеркәсібінің түрлері
Тақырыбы: Дүниежүзілік машина жасау өнеркәсібі.

Мақсаты: Дүниежүзілік машина жасау өнеркәсібіне сипаттама беру.

Орындалу формасы: конспект жазу.

Тапсыру формасы: ауызша коллоквиум, конспект тапсыру.

тапсырма сұрақтары:

  1. Машина жасау өнеркәсібі шығаратын негізгі өнім түрлерін атаңдар. Бұл саладағы мамаандану мен шоғырлануға не себеп болады?

  2. Жаңа индустриялық елдерде неліктен машина жасау, соның ішінде ғылым мен еңбекті көп қажет ететін салалар өркендеуде?


Тақырыбы: Дүниежүзілік еркін экономикалық зоналар

Мақсаты: Дүниежүзілік еркін экономикалық зоналар туралы түсінік беру.

Орындалу формасы: ауызша.

Тапсыру формасы: аыузша коллоквиум, конспект тапсыру.

тапсырма сұрақтары:

 1. Еркін экономикалық аймақтар құрылуының мәнісін түсіндіріңдер?

 2. Дүниежүзілік еркін экономикалық зоналарды ата


Тақырыбы: Дүниежүзілік офшорлы зонасы

Мақсаты: Дүниежүзілік офшорлы зонасы туралы түсінік беру.

Орындалу формасы: ауызша.

Тапсыру формасы: аузсша коллоквиум, конспект тапсыру.

тапсырма сұрақтары:

 1. Офшорлы зона дегенімізне?

 2. Офшорлы зонаның дүниежүзілік экономикадағы ролі

 3. Офшорлі бизнес

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет