Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің титулдық парағыжүктеу 98.44 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі98.44 Kb.

Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/29


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Аударма теориясы мен практикасы кафедрасы


5B020700 «Аударма ісі» мамандығына арналған

Арнаулы кәсіби шетел тілі 1

ПӘНІНІҢ

оқу-әдістемелік кешені

ПавлодарЖұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Аударма теориясы мен практикасы кафедрасы

Арнаулы кәсіби шетел тілі 1 пәнінен

5B020700 «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарМамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректорН.Э.Пфейфер
20__ж. «___»________

Құрастырушы: аға оқытушы С.М. Сагиева


Аударма теориясы мен практикасы кафедрасы
Арнаулы кәсіби шетел тілі 1 пәні бойынша

5B020700 «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы 20__ж. «___»____________ бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»____________№_____ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі ___________ Г.Х. Демесинова 20__ж. «____» ________

Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама

ОӘК төрағасы _____________Е.Н. Жұманқұлова 20__ж. «_____»___________

КЕЛІСІЛДІ

ГП факультетінің деканы ________ Ж.Т. Сарбалаев 20__ж. «_____»________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ____________ А.А. Варакута 20__ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама1 Пәннің мақсаты

Арнайы кәсіби курс ерекшілігі оқытудың мәдениетаралық, ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағыттылығының терендетілуін, арнайы кәсіби қарым-қатынас ауқымында және сөз тақырыбы бойынша студенттердің кәсіби маңызды іскерліктерінің қалыптасуын қарастырады.Пәннің міндеті:

Пәннің басты міндеті арнайы кәсіби мақсаттағы шетел тіліндегі қарым-қатынас іскерліктерін дамыту. Курста экономика, саясат, тақырыптары қамтылған. Оқу материалдары ретінде әртүрлі жанрлардан аутентивті мәтіндер, радио және телехабардың аудио және видеожазбалары алынған.Сөйлеу

Диалогтық сөйлеу түріне оқытудың басты мақсаты – идиоматикалық айтылымдарды дұрыс қолдана отырып, болашақ мамандық контексінде пікірталас, интервью, әңгіме жүргізуге қажетті дәлелдік-сөз жарыс іскерліктерін әрі қарай қалыптастырады.

Монологтік сөйлеуде диалог, полилог кезінде монологтік айтылымдар құру іскерліктерін дамытумен қатар, кәсіби бағдарлы және ғылыми мәселелер бойынша, монологтік сөздің коммуникативтік түрлерін және коммуникативтік ниетке сай дискурс түрлерін қолдана отырып, кеңінен және дәлелді сөйлеу іскерліктерін қалыптастырады.

Жазба сөз

Жазба сөзге оқытуда студенттердің өз айларын кәсіби мақсатта әртүрлі композициялық сөз түрлерінде (талқылауды жиірек қолдана отырып) және жазба дискурс түрлерінде (пікір, эссе, баяндама, есеп, контракт, мазмұндама т.б.) шығармашылықпен жеткізуіне назар аударылады.Тындап-түсіну

Тындап – түсінуге оқыту мақсаты қабылданған ақпаратты қолдануға аудиоматериалды тәппіштеп және сыни түсіну жатады.2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: Жалпы кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі).3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: Арнаулы кәсіби шетел тілі 2.
4 Пәннің мазмұны


4.1 Пәннің тақырыптық жоспары (сырттай ОКБ)


№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

практикалық (сем)

СӨЖ

1

Экономика, экономика глобализациясы.

6

39

2

Адам және қоғам (Қазақстан Республикасы және оқытылатын тіл еліндегі).

6

39

БАРЛЫҒЫ:

12

78


4.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны


1 тақырып. Экономика, экономика глобализациясы

 • экономиканың өсуі. Салалары, кәсіпорынның нысандары;

 • Қазақстан экономикасының дамыуында банк секторының ролі ;

 • Еуропа қоғамдастығы. Экономикалық және саяси интеграциясы;

 • дискуссия: дағдарыс, жұмыссыздық, инфляция,төлем ақы, салық заңнамасы, бюджетті қаржыландыру т.б.;

 • экономикалық дағдарыстың және оның шешімдерінің себептері талқыланады;

 • пікір талас: Экономика глобализациясының басымдылығы және теріс беталыстары.

2 тақырып. Адам және қоғам.

 • мемлекеттік құрылым;

 • негізгі Заң;

 • конституциялық органдар;

 • құқықтық тәртіп. Азаматтық және қылмыстық құқық;

 • халықаралық терроризм.

 • пікірталас: стеденттер тілі оқытылып жатқан ел мен Қазақстанның мемлекеттік құрылымдарындағы айырмашылықтарды талқылайды;

 • парламент депутаттары адамның құқық нормаларын, құқықтық мемлекет принциптерін, тілі оқытылатын ел мен Қазақстандағы азаматарды қорғауды, сондайөақ халықаралық терроризм мәселелерін талқылайды;

 • юристік ғылымдар профессоры «Азаматтар құқықтары мен міндеттері», «Тұтынұшыларды қорғау шаралары» тақырыптарында семинарлар өткізуде.

4.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.3.1 СӨЖ түрлерінің тізімі (сырттай ОКБ)
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй тапсырмаларын орындау

жұмыс дәптері

сабаққа қатысу

50

2

Бақылау жұмыстарына дайындық

тесттер

сынақтау

10

3

Межелік бақылауға дайындық

мәтінді талдау

МБ 1,

МБ 2


18
БАРЛЫҒЫ:78

4.3.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі1

Экономика, ОТМ де ҚР экономиканы глобализациялау.


New English File Intermediate pp.20-23.

New English File Upper Intermediate pp. 84-87, 104-107.

Well Read 4. pp. 115-140.

Boost! Speaking 4. pp. 43-46.

Step up to IELTS. pp. 40-45.


2

Адам және қоғам (Қазақстан Республикасы және оқытылатын тіл еліндегі).


New English File Intermediate pp. 24-27, 44-46.

New English File Upper Intermediate. pp. 36-39.

Read, Learn, Discuss English. pp. 127-136.

Read and Understand 1. pp. 72-81.

Writing Games. p. 4, pp. 49-51.
5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1 Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. New English File Intermediate. –Oxford: OUP, 2010.

2 Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. New English File Upper Intermediate. – Oxford: OUP, 2008.

3 Павлоцкий В.М. Read, Learn, Discuss English. – С-Пб: Оракул, 2009.

Қосымша


4 Mindy Pasternak, Elizaveta Wrangell. Well Read 4. Skills and strategies for reading. – Oxford: OUP, 2007.

5 Betty Kirkpatrick, Rebecca Mok. Read and Understand 1. – Greenwood: Learners Publishing, 2007.

6 Jason Renshaw. Boost! Speaking 4. – Hong Kong: Pearson Longman, 2007.

7 Charles Hadfield, Jill Hadfield. Writing Games. – England: Pearson Education Ltd, 2005.

8 Vanessa Jakeman, Clare McDowell. Step up to IELTS. – UK: CUP, 2005.


Мамандықтың (тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5B020700 «Аударма ісі»мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы Арнаулы кәсіби шетел тілі 1


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Се-местр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

барлығы

пр.

Бар-

лы-


ғы

СОӨЖ

Орта кәсіби негі-зіндегі сырттай

2

90

12

78

5

5

2

12

12

78

6


Кафедра меңгерушісі ______ Г.Х. Демесинова 20__ж. «___» ________
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет