Пәннің/мамандықтың оқу-әдістемелік кешені


Дін туралы түсінік, анықтамасыжүктеу 398.37 Kb.
бет2/2
Дата21.04.2019
өлшемі398.37 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2

Дін туралы түсінік, анықтамасы

 • Дiннiң құрылымы: дiни сана, дiни наным, дiни қызмет, дiни қарым-қатынастар, дiни ұйымдар.

 • Діннің қызметтері (функциялары.)


 • Дiндердiң жiктеуi. Қоғамдағы дiннiң рөлi және міндеті.

  Әдебиет:

  1. Панкин С. Основы релегиоведения: учебное пособие. – М.: Золотое Сечение. 2011. – 536с.

  2. Языкович В.Р. Релегиоведение. – М.: ТетраСистемс.2012. – 112с.

  3. Матецкая А.В, Самыгин С.И., Эгильский Е.Э., Морозов О.М. Религиоведение.-РнД.: Феникс, 2009.-416с.

  4. Религия в светском обществе. (http://religion.sova-center.ru/)

  2 тақырып. Дінтанулық концепциялар  1. Теологиялық түсіндірме

  2. Философиялық концепциялар

  3. Социологиялық концепциялар

  4. Биологиялық және психологиялық түсініктемелер

  5. Этнологиялық теориялар

  6. Мифологиялық-лингвистік концепциялар

  7. Феноменологиялық концепция

  8. Дінді герменевтикалық бағытта зерттеудің қалыптасуы

  Әдебиет:

  1. Викторов В. Ю. Релегиоведение. – М.: ЮРАЙТ – ИЗДАТ. 2011- 492с.

  2. Матецкая А.В, Самыгин С.И., Эгильский Е.Э., Морозов О.М. Религиоведение.-РнД.: Феникс, 2009.-416с.

  3. Мир религий. (http://www.religio.ru/)

  4. Научный атеизм. (http://www.atheism.ru/)

  3тақырып. Ежелгі таптық қоғамдағы діндер  1. Мифология және дiн. Дiннiң шығу тегі мәселесi.

  2. Тотемизм, анимизм, фетишизм діннің ерте формасы ретінде.

  3. Сиқыршылық туралы түсінік. Бақсылықтың ритуалды тәжірибесінің ерекшеліктері.

  4. Қазiргi санада алғашқы қауымдық дiни ұсыныстардың қайталануы.

  1. Ежелгі Египетте о дүние туралы түсінік.

  2. Қосөзен мифологияның ерекшеліктері.

  3. Антика әлемінің діндері

  Әдебиет:

  1. Рысбекова Ш.С., А.Д.. Борбасова К.М., Курманалиева А.Д. Діндер тарихы – Алматы. 2012. – 120б.

  2. Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. – М.: Либроком 2011. – 400с.

  3. Михайловский В. М. Шаманство. Сравнительно-этнографические очерки

  4. Банзаров Д. Черная вера, или Шаманство у монголов. – М.: Либроком, 2012.-72с.

  5. Сайт религиоведа. (http://www.upelsinka.com/)

  4 тақырып. Ұлттық діндер  1. Индуизм, оның ерекшеліктері.

  2. Джайнизмнің басқы үнді діндерінен айырмашылығы.

  3. Синкхизм, оның ерекшеліктері.

  1. Конфуций ілімі.

  2. Даосистік дәстүрдің негізгі бағыттары.

  3. Синтоизм – Жапонияның діні

  4. Зороастризм

  5. Иудаизм діннің негізгі принциптері.

  Әдебиет:

  1. Забияко А., Красников А., Элбакян Е. Религиоведение: энциклопедический словарь.- М.: Академический Проект. 2006.-1264с.

  2. Забияко А., Красников А., Элбакян Е. Энциклопедия религий.- М.: Академический Проект: Гаудеамус. 2008.-1520с.

  3. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – м.: Издательство политической литературы. 1976.-576с.

  4. Скворцов-Степанов И. И.Очерк развития религиозных верований. – м.: Либроком. 2011.-256с.

  5. Народы и религии мира. (http://www.cbook.ru/peoples/)

  5 тақырып. Қазақстандағы буддизм  1. Буддизм діннің негізін қалаушы – Будда. Буддалық ілімнің негізгі қағидалары (төрт ақиқат).

  2. Сангха – буддалық қозғалыс. Палий каноны.

  3. Буддалық философия.

  4. Қытайдағы буддизм.

  5. Жапониядағы буддизм.

  Әдебиет:

  1. Панкин С. Основы релегиоведения: учебное пособие. – М.: Золотое Сечение. 2011. – 536с.

  2. Рысбекова Ш.С., А.Д.. Борбасова К.М., Курманалиева А.Д. Діндер тарихы – Алматы. 2012. – 120б.

  3. Рожковский В., Устименко Д. Религиоведение: хрестоматия. –РнД.: Феникс. 2009.-320с.

  4. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – м.: Издательство политической литературы. 1976.-576с.

  5. Мир религий. (http://www.religio.ru/)

  6 тақырып. Қазақстандағы христиандық  1. Ерте христиан діні.

  2. Тарихи Иисус, деректер мәселелері.

  3. Ескі және Жаңа Өсиет (Завет). Христиан діннің таралу тарихы.

  4. Католицизм бағыты туралы түсінік. Ватикан. Папство.

  5. Православие бағыты туралы түсінік. Автокефальдік шіркеулер.

  6. Православиелік ілімнің негізгі қағидалары.

  7. Протестанизм бағыты туралы түсінік. Реформация. Негізгі протестант бағыттарының қалыптасыу.

  Әдебиет:

  1. Языкович В.Р. Релегиоведение. – М.: ТетраСистемс.2012. – 112с.

  2. Рысбекова Ш.С., А.Д.. Борбасова К.М., Курманалиева А.Д. Діндер тарихы – Алматы. 2012. – 120б.

  3. Рожковский В., Устименко Д. Религиоведение: хрестоматия. –РнД.: Феникс. 2009.-320с.

  4. Матецкая А.В, Самыгин С.И., Эгильский Е.Э., Морозов О.М. Религиоведение.-РнД.: Феникс, 2009.-416с.

  5. Народы и религии мира. (http://www.cbook.ru/peoples/)

  7 тақырып. Қазақстан халқының рухани өміріндегі ислам  1. Исламның пайда болуының қоғамдық-тарихи негіздері.

  2. Ислам iлiмi, негiзгi қағидалары және құндылықтары.

  3. Мұхаммед пайғамбардың өмірі.

  4. Құран: мазмұны мен ерекшелігі. Мұсылманның бес парызы.

  5. Исламның негізгі бағыттары мен мектептері.

  6. Мұсылмандық құқық.

  7. Умма исламның басты теократиялық идеясы.

  8. Ислам қазiргi әлемде.

  Әдебиет:

  1. Рысбекова Ш.С., А.Д.. Борбасова К.М., Курманалиева А.Д. Діндер тарихы – Алматы. 2012. – 120б.

  2. Рожковский В., Устименко Д. Религиоведение: хрестоматия. –РнД.: Феникс. 2009.-320с.

  3. Забияко А., Красников А., Элбакян Е. Религиоведение: энциклопедический словарь.- М.: Академический Проект. 2006.-1264с.

  4. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – м.: Издательство политической литературы. 1976.-576с.

  5. Народы и религии мира. (http://www.cbook.ru/peoples/)

  8 тақырып. Конфессиядан тыс және синкреттік діндер мен культтер  1. Мистицизм 

  2. Оккультизм 

  3. Спиоитизм

  4. Спритуализм 

  5. Эзотериалық 

  6. Теософия негізі

  7. Антропософия 

  8. Агни Йога  (тірі этика)

  Әдебиет:

  1. Курманалиева. А.Д., Рысбекова Ш.С., Борбасова К.М. Қазіргі дәстүрден тыс қозғалыстар мен культтер.- Алматы, 2012. – 108б.

  2. Матецкая А.В, Самыгин С.И., Эгильский Е.Э., Морозов О.М. Религиоведение.-РнД.: Феникс, 2009.-416с.

  3. НГ религии. (http://religion.ng.ru/)

  4. Религия в светском обществе. (http://religion.sova-center.ru/)

  5. Российский Религиоведческий портал. Все о религиоведении и религиях. (http://www.religiovedenie.ru/)

  9 тақырып. Дін және қоғам. Діннің әлеуметтік функциялары.  1. Дiннiң әлеуметтiк функциялары және әлеуметтiк рөлi.

  2. Дiннiң әлеуметтiк функцияларының мазмұның талдауында нақты тарихи тәсiлді ұстаудың қажеттiлiгі және рөлi.

  3. Қиял-компенсаторлық функциясы.

  4. Діннің дүниетанымдық, коммуникативті, интегративті, дезинтегративті функциялары.

  Әдебиет:

  1. Панкин С. Основы релегиоведения: учебное пособие. – М.: Золотое Сечение. 2011. – 536с.

  2. Языкович В.Р. Релегиоведение. – М.: ТетраСистемс.2012. – 112с.

  3. Викторов В. Ю. Релегиоведение. – М.: ЮРАЙТ – ИЗДАТ. 2011- 492с.

  4. Религия в светском обществе. (http://religion.sova-center.ru/)

  5. Российский Религиоведческий портал. Все о религиоведении и религиях. (http://www.religiovedenie.ru/)

  10 тақырып. Қазіргі кезендегі мемлекеттік-конфессиялық қарым-қатынас мәселелері  1. Қазақстандағы діни жағдай және оның танымдық негіздері мен ерекшеліктері.

  2. Діни бостандықтың қоғамдық өмірге әсері.

  3. Қазақстандағы діни секталар мәселесі.

  4. Жергілікті атқарушы органдардың діни бірлестіктермен қарым-қатынасын реттеу.

  5. Ұлт саясатындағы діни фактор.

  6. Қазақстандағы дін және мемлекет қатынастары.

  7. Республикадағы діни экстемизмге қарсы күресу жолдары.

  Әдебиет:

  1. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – м.: Издательство политической литературы. 1976.-576с.

  2. Атеизм и религии. (http://www.ateism.ru/)

  3. Государство и религия. (http://www7state-religion.ru/)

  4. Мир религий. (http://www.religio.ru/)

  5. Религия в светском обществе. (http://religion.sova-center.ru/)

  11 тақырып. Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктері» туралы Заңы  1. Жалпы ережелері

  2. Діни қызмет саласындағы мемлекеттiк ретте

  3. Қазақстан республикасындағы дiни қызмет

  4. Дiни бiрлестiктердi құру, мемлекеттiк тiркеу, қайта ұйымдастыру, тарату

  5. Дiни бiрлестiктердiң мүлiктiк құқық қатынастары

  6. Қорытынды ережелері

  Әдебиет:

  1. Курманалиева. А.Д., Рысбекова Ш.С., Борбасова К.М. Қазіргі дәстүрден тыс қозғалыстар мен культтер.- Алматы, 2012. – 108б.

  2. Рысбекова Ш.С., А.Д.. Борбасова К.М., Курманалиева А.Д. Діндер тарихы – Алматы. 2012. – 120б.


  4.3 Өзіндік жұмыс тақырыптары мен тапсырмалары (СӨЖ)


  1. Дін мәдениетің формасы ретінде

  2. Діннің пайда болу мәселелері

  3. Әлемдік діндердің пайда болуы мен құрлымының сипаттық белгілері

  4. Қазіргі замандағы әлемдік діндер

  5. Қазақстандағы және қазіргі әлемдегі ислам

  6. Қазіргі замандағы ислам фактордың мәселелері

  7. Қазіргі дәстүрден тыс діндер мен деструктивті культтер

  8. Қазіргі дәстүрден тыс шіркеулер мен діни культтердің пайда болу себептері олардың сипаттамасы (таңдау бойынша)

  9. Қазақстандағы діни қызмет және діни бірлестік туралы заңнама

  10. Мәдениет жүйесіндегі дін

  11. Қазіргі әлемдегі секуляризация

  12. Қазіргі Қазақстандағы конфессияаралық қатынастар


  5 Әдебиет

  Негізгі:

  1. Панкин С. Основы религиоведения: учебное пособие. – М.: Золотое Сечение. 2011. – 536с.

  2. Языкович В.Р. Религиоведение. – М.: ТетраСистемс.2012. – 112с.

  3. Викторов В. Ю. Религиоведение. – М.: ЮРАЙТ – ИЗДАТ. 2011- 492с.

  4. Курманалиева. А.Д., Рысбекова Ш.С., Борбасова К.М. Қазіргі дәстүрден тыс қозғалыстар мен культтер.- Алматы, 2012. – 108б.

  5. Рысбекова Ш.С., А.Д.. Борбасова К.М., Курманалиева А.Д. Діндер тарихы – Алматы. 2012. – 120б.

  Қосымша:

  1. Рожковский В., Устименко Д. Религиоведение: хрестоматия. –РнД.: Феникс. 2009.-320с.

  2. Элбакян Е.С. Религиоведение: словарь.- М.: Академический Проект, 2007.-640с.

  3. Забияко А., Красников А., Элбакян Е. Религиоведение: энциклопедический словарь.- М.: Академический Проект. 2006.-1264с.

  4. Забияко А., Красников А., Элбакян Е. Энциклопедия религий.- М.: Академический Проект: Гаудеамус. 2008.-1520с.

  5. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Издательство политической литературы. 1976.-576с.

  6. Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. – М.: Либроком 2011. – 400с.

  7. Скворцов-Степанов И. И.Очерк развития религиозных верований. – М.: Либроком. 2011.-256с.

  8. Михайловский В. М. Шаманство. Сравнительно-этнографические очерки М.: Либроком. 2012.-120с.

  9. Матецкая А.В, Самыгин С.И., Эгильский Е.Э., Морозов О.М. Религиоведение.-РнД.: Феникс, 2009.-416с.

  10. Банзаров Д. Черная вера, или Шаманство у монголов. – М.: Либроком, 2012.-72с.

  Интернет ресурстары

  1. Атеизм и религии. (http://www.ateism.ru/)

  2. Государство и религия. (http://www7state-religion.ru/)

  3. Мир религий. (http://www.religio.ru/)

  4. Народы и религии мира. (http://www.cbook.ru/peoples/)

  5. Научный атеизм. (http://www.atheism.ru/)

  6. НГ религии. (http://religion.ng.ru/)

  7. Религия в светском обществе. (http://religion.sova-center.ru/)

  8. Религия и СМИ. (http://www.religare.ru/)

  9. Российский Религиоведческий портал. Все о религиоведении и религиях. (http://www.religiovedenie.ru/)

  10. Сайт религиоведа. (http://www.upelsinka.com/)


  Дінтану пәні бойынша жұмыс бағдарламасының

  келісу парағы

  2015-2016 оқу жылы  КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

  Шығарушы кафедра

  Кафедра меңгерушісінің Т.А.Ә.

  Қолы

  Келісу күні

  Каталог: modules -> kaf -> ikizs -> images -> UMKD
  UMKD -> Ф. 4-63 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан және шетелдер тарихы кафедрасы «Түркі халықтарының тарихы» пәні бойынша 5В011400
  UMKD -> Ф. 4-72 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан және шетелдер тарихы кафедрасы «Мұражайтану және діни өнер»
  UMKD -> Пәннің/мамандықтың оқу-әдістемелік кешені
  UMKD -> Ф. 4-71 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан және шетелдер тарихы кафедрасы 5В011400 – «Тарих» мамандығы студенттеріне арналған «Қазіргі дәстүрлі емес діни ағымдар»
  UMKD -> Рабочая программа по дисциплине Новая и новейшая история Азии и Африки для студентов специальности
  UMKD -> Ф. 4-63 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан және шетелдер тарихы кафедрасы «Түркі халықтарының тарихы» пәні бойынша 5В011400
  UMKD -> Ф. 4-72 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан және шетелдер тарихы кафедрасы «Мұражайтану және діни өнер»
  UMKD -> Ф. 4-71 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан және шетелдер тарихы кафедрасы 5В011400 – «Тарих» мамандығы студенттеріне арналған «Қазіргі дәстүрлі емес діни ағымдар»
  UMKD -> Пәннің/мамандықтың оқу-әдістемелік кешені


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2


  ©kzref.org 2019
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет