Передмовабет1/14
Дата08.02.2018
өлшемі3.88 Mb.
#15882
түріЗадача
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Міністерство освіти і науки України

Житомирський інженерно-технологічний інститут


Ю.П. Жураковський

В.В. Гніліцький

  • ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ


В ЗАДАЧАХ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник

для студентів, що навчаються за напрямками:

“Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління”,

“Комп’ютерні науки”,

“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”


ЖІТІ, Житомир 2002

УДК 621.391.1 (075.8)

Жураковський Ю. П., Гніліцький В. В.Теорія інформації та кодування в задачах: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 230 с.

У навчальному посібнику наведені в стислій формі теоретичні відомості та задачі із розв’язаннями, що стосуються дискретних джерел інформації, дискретних каналів зв’язку, різноманітних видів кодування: первинного; ефективного (статистичного), призначенного для стиснення повідомлень; завадостійкого. Головним чином розглядаються двійкові коди, але приділяеться увага також кодам з більшою основою, штриховим кодам, канальним.

В кожному розділі даються задачі для самостійного розв’язання із великою кілкістю варіантів вихідних даних.

Для студентів денної та заочної форм навчання вищих технічних закладів.


Іл.: 11. Табл.: 79. Бібліогр. назв: 28.

Р е ц е н з е н т и:

доктор технічних наук, професор Петров Е.Г. (зав. кафедри системотехніки Харківського національного технічного університету радіоелектроніки),

доктор технічних наук, професор Слєпцов А.І. (зав. кафедри інформатики та інформаційних технологій Донецького інституту економіки та господарського права).


Жураковський Ю. П.ISBN ***-***-***-*Гніліцький В. В., 2002З М І С Т
Передмова 3

Вступ 5


1. ДИСКРЕТНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 8

1.1. Теоретичні положення 8

1.2. Приклади розв’язання задач 17

1.3. Задачі 29

2. ЕФЕКТИВНЕ КОДУВАННЯ 35

2.1. Теоретичні положення 35

2.2. Приклади розв’язання задач 45

2.3. Задачі 59

3. ДИСКРЕТНІ КАНАЛИ ЗВ’ЯЗКУ 65

3.1. Теоретичні положення 65

3.2. Приклади розв’язання задач 75

3.3. Задачі 88

4. КОДИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 93

4.1. Теоретичні положення 93

4.2. Приклади розв’язання задач 96

4.3. Задачі 98

5. ДВІЙКОВО-ДЕСЯТКОВІ ТА ДВІЙКОВІ РЕЛЕКСНІ КОДИ 101

5.1. Теоретичні положення 101

5.2. Приклади розв’язання задач 107

5.3. Задачі 109

6. ШТРИХОВІ КОДИ 112

6.1. Теоретичні положення 112

6.2. Приклади розв’язання задач 117

6.3. Задачі 119

ДВІЙКОВІ КОДИ, ЩО ВИЯВЛЯЮТЬ ПОМИЛКИ 121

7.1. Теоретичні положення 121

7.2. Приклади розв’язання задач 126

7.3. Задачі 129

8. ДВІЙКОВІ КОДИ, ЩО ВИПРАВЛЯВЛЯЮТЬ ОДНОКРАТНІ ПОМИЛКИ 131

8.1. Теоретичні положення 131

8.2. Приклади розв’язання задач 139

8.3. Задачі 147

9. ДВІЙКОВІ ЦИКЛІЧНІ КОДИ 152

9.1. Теоретичні положення 152

9.2. Приклади розв’язання задач 158

9.3. Задачі 166

10. НЕДВІЙКОВІ КОДИ 170

10.1. Теоретичні положення 170

10.2. Приклади розв’язання задач 182

10.3. Задачі 192

11. СТИСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 198

11.1. Теоретичні положення 198

11.2. Приклади розв’язання задач 204

11.3. Задачі 208

12. КАНАЛЬНІ КОДИ 213

12.1. Теоретичні положення 213

12.2. Приклади розв’язання задач 217

12.3. Задачі 220

Література 222

Додатки 224

Додаток А. Двійкові логарифми цілих чисел 224

Додаток Б. Таблиця значень функції – p log 2 p 225

Додаток В. Десяткові коди країн, що використовуються при штриховому кодуванні 226
ПЕРЕДМОВА
Широке впровадження засобів обчислювальної техніки у всі галузі діяльності людини безпосередньо пов’язане з обміном та використанням інформації. Інформація є головним чинником науково-технічного прогресу та подальшого розвитку людства. Вона – запорука успіху як країни в цілому, так і окремої людини. Той, хто володіє інформацією, той може приймати правильні та обгрунтовані рішення.

Питання, пов’язані з теорією інформації та кодування, відігра-ють дуже важливу роль у підготовці фахівців з інформатики та обчислювальної техніки і входять до програми підготовки фахівців з таких бакалаврських напрямків: 6.0804 – комп’ютерні науки; 6.0907 – радіо-техніка; 6.0910 – електронні апарати; 6.0914 – комп’ютеризовані системи, автоматика і управління; 6.0915 – комп’ютерна інженерія; 6.0924 – телекомунікації; 6.0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Підручники, навчальні посібники та монографії з цієї тематики, які вийшли з друку за останній час, містять дещо застарілий матеріал, мало ілюстровані прикладами розв’язання задач з теорії інформації та кодування. У той же час помітно зросла зацікавленість у знаннях з цих питань з боку фахівців, які працюють у галузях науки та виробництва, пов’язаних зі збором, перетворенням, обробкою та передачею інформації.

Метою навчального посібника “Теорія інформації та кодування в задачах ” є спроба наблизити теоретичні аспекти теорії інформації та кодування до їх практичного використання в розробках систем та пристроїв збору, передачі, та обробки інформації, надати можливість студентам та фахівцям достеменно розібратися у процесах кодування та стиснення повідомлень, засвоїти основні положення оцінки кількості інформації, яка міститься у повідомленнях, що передаються та зберігаються. Посібник містить багато прикладів розв’язання задач, розбір яких дасть можливість краще засвоїти основні положення теорії інформації та кодування.

До посібника увійшли матеріали , які були одержані авторами під час багаторічного викладання дисципліни “Теорія інформації та кодування” у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” та Житомирському інженерно-технологічному інституті.

Розділи 5,6,7,9,11,12 написані доктором технічних наук, професором Ю.П.Жураковським, розділи 1,2,3  – кандидатом технічних наук, доцентом В.В.Гніліцьким, розділи 4,8 написані ними разом, а розділ 10 –  Ю.П.Жураковським та кандидатом технічних наук, доцентом В.П.Полтораком. Загальне коректування та узгодження матеріалу виконано В.В.Гніліцьким.

Посібник може стати у нагоді викладачам і студентам вищих навчальних закладів як допоміжний матеріал для засвоєння дисципліни “Теорія інформації та кодування”.

Побажання та зауваження щодо посібника просимо направляти за адресою: 10005, м.Житомир, вул. Черняховського, 103, Житомирський інженерно - технологічний інститут.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет