Пленарное заседание


Тапсырма бойынша өкіл бола алатын адамдаржүктеу 6.8 Mb.
бет7/34
Дата04.03.2018
өлшемі6.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   34

Тапсырма бойынша өкіл бола алатын адамдар:

1) адвокаттар;

2) заңды тұлғалардың қызметкерлері-осы заңды тұлғалардың істері

бойынша;


3) кәсіптік одақтардың уәкілетті адамдары-құқықтары мен мүдделерін қорғауды осы кәсіптік одақтар жүзеге асыратын жұмысшылардың, қызметшілердің, сондай-ақ басқа да адамдардың істері бойынша;

4) заңмен, жарғымен немесе ережемен осы ұйымдар мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау құқығы берілген ұйымдардың уәкілетті адамдары;

5) заңмен, жарғымен немесе ережемен басқа адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғау құқығы берілген ұйымдардың уәкілетті адамдары;

6) басқа тең қатысушылардың тапсырмасы бойынша тең қатысушылардың біреуі;

7) іске қатысушылардың өтінуімен сот рұқсат еткен басқа да адамдар тапсырма бойынша сотта өкіл бола алады.

Сотта өкілдер бола алмайтын тұлғалар:

1) судьялар, тергеушілер, прокурорлар мен өкілді орагандардың депутаттары, олардың процеске тиісті ұйымдардың уәкілеттік берілген адамдарды немесе заңды өкілдер ретінде қатысу жағдайынан басқа жағдайда сотта өкіл бола алады.

2) адвокатура туралы заңдармен белгіленген ережелерді бұза отырып, заң көмегін көрсету туралы тапсырма алған адвокаттар сотта өкіл бола алмйды.

3) адам, егер мүдделері өзі өкіл болып отырған адамның мүдделеріне қайшы келетін адамдарға осы іс бойынша заң көмегін көрсетсе немесе бұрын көрсеткен болса немесе судья, прокурор, сарапшы, маман, аудармашы, куә немесе айғақшы ретінде қатысса, сондай-ақ егер ол істі қарауға қатысушы лауазымды адаммен туыстық қатынастарда болса, өкіл бола алмайды.Өкілдің өкілеттіктері:

Сотта іс жүргізуге арналған өкілеттік өкілге, талап арызға қол қоюды, істі аралық сотқа беруді, талап қою талаптары мен талап қоюды танудан толық немесе ішінара бас тартуды, талап қоюды тануды, талап қоюдың нысанасын немесе негіздемесін өгертуді, бітімгершілік келісім жасауды, өкілеттіктерді басқа адамға беруді (сенімді басқа біреуге аудару), соттың қаулысына шағым беруді, соттың қаулысын мәжбүрлеп орындатуды талап етуді, берілген мүлікті немесе ақшаны алуды қоспағанда, өкілдік берушінің атынан барлық іс жүргізу әрекеттерін жасауға құқық береді.

Өкілдің осы баптың бірінші бөлігінде аталған іс-әрекеттердің әрқайсысын жасауға өкілеттігі өкілдік беруші берген сенімхатта арнайы көзделуі тиіс.

Өкілдің өкілдіктерін рәсімдеу:

- Өкілдің өкілеттіктері заңға сәйкес берілген және рәсімделген сенімхатта көрсетілуі тиіс.

- Кәсіптік одақтар мен басқа ұйымдардың уәкілеттік берілгенг адамдары сотқа осы іс бойынша өкілдікті жүзеге асыруға арналған тапсырманы куәландыратын құжаттарды беруге тиіс. (АІЖК-нің 59 бабының 3,4 және 5 тармақшалары)

- Адвокаттың нақты іс жүргізуге арналған өкілеттігі заң консултациясы немесе адвокаттық кеңсе берген ордермен, ал ол өз қызметін дербес жүргізген жағдайда-адвокат клиентпен жасасқан шартпен куәландырылады.

- Заңды тұлғаның атынан сенімхатты тиісті заңды тұлғаның басшысы немесе өзге уәкілетті адамы береді.

- Осы Кодекстің 59-бабының 6 және 7 тармақшаларында аталған өкілдің өкілеттігі сенімхатта немесе сот отырысының хаттамасына кіргізілген сенім білдірушінің сотта берген ауызша түрдегі өтінішінде көрініс табуы мүмкін.Заңды өкілдер:

Әрекетке қабілетсіз азаматтардың, әрекет қабілетіне толық ие емес немесе әрекетке қабілеті шектеулі деп танылған адамдардың құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін сотта өздерінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттарды сотқа көрсететін ата-аналары, асырап алушылары, қамқоршылары нмесе қорғаншылары қорғайды.

Хабар-ошарсыз кеткен деп белгіленген тәртіппен танылған азамат қатысуға тиісті іс бойынша, оның өкіңлі ретінде хабар-ошарсыз кеткен адамның мүлкіне қамқорлықты жүзеге асыратын адам қатысады.

Қайтыс болған немесе қайтыс болды деп белгіленген тәртіппен жарияланған адамның мұрагері қатысуға тиісті іс бойынша, егер мұраны әлші ешкім қабылдамаса, мұрагердің өкілі ретінде мұралық мүлікті қорғау мен басқару үшін тағайындалған сақтаушы немесе қамқоршы қатысады.

Заңды өкілдер заңда көзделген шектеулермен өкілдік етушілердің атынан жасау құқығы өкілдік берушіге тиесілі барлық іс жүргізу әрекеттерін жасайды. Заңды өкілдер істі сотта жүргізуді басқа өкілге тапсыра алады.

Коммерциялық өкілдік:

Кәсіпкерлер шарт жасасқан кезде олардың атынан үнемі және дербес өкілдік етуші адам (коммерциялық өкіл) өкілдің өкілеттілігі көрсетілген жазбаша шерт негізінде де әрекет жасайды.

Коммерциялық өкіл соныме бір мезгілде өзінің қатсуымен жасалатын шарттың түрлі тараптарының мүдделерін білдіре алады. Бұл орайда ол өзіне берілген тапсырмаларды кәдімгі кәсіркердің іждағаттылғымен орындауға міндетті.

Коммерциялық өкіл келісілген сыйақыны және өзі тапсырмаларды орындаған кезде жұмсаған шығындарын, егер өздерінің арасындағы келісімде өзгеше көзделмесе, шарт тараптарынан тең мөлшерде төлеуді талап етуге құқылы.

Коммерциялық өзіне белгілі болған сауда мәмілері туралы мәліметтерді өзіне берілген тапсырманы орындағаннан кейін де құпия сақтауға міндетті.

Кәсіпкерлік қызметтің жекелеген салаларындағы коммерциялық өкілдіктің ерекшеліктері заңмен белгіленген.Сенімхат:

Бір адамның (сенім білдірушінің) өз атынан өкілдік ету үшін екінші адамға (сенім білдірген) берген жазбаша уәкілдігі сенімхат деп танылады.

Мүлікке билік жасауға және нотариаттың куәландыруын талап ететін мәмілелер жасауға берілетін сенімхатты, егерн заң құжаттарында өзгеше белгіленбесе, нотариат куәландыруға тиіс.

Нотариат куәландырған сенімхаттарға:

- госпиталдарда, санаторийлер мен басқа әскери-емдеу мекемелерінде емделіп жатқан әскери қызметшілердің және өзге де адамдардың осы госпиталдардың, санаторийлер мен басқа әскери-емдеу мекемелерінің бастықтары, медицина бөлімі жөніндегі орынбасарлары, аға және кезекші дәрігерлері куәландырған сенімхаттар;

- мемлекеттік нотариалдық кеңселер мен басқа да нотариалдық әрекет жасайтын органдары жоқ әскери бөлімдер, құрамалар, мекемелер және әскери-оқу орындары орналасқан мекендердегі осы бөлімдердің, құрамаладрдың, мекемелердің, оқу орындарының командирлері (бастықтары) куәландырған әскери қызметшілердің сенімхаттары, сондай-ақ жұмысшылар мен қызметшілердің, олардың отбасы мүшелері мен әскери қызметшілер отбасы мүшелерінің сенімхаттары;

- бас бостандығынан айыру орындарындағы адамдардың бас бостандығынан айыру органдарының бастықтары куәландырған сенімхаттары;

- халықты әлеуметтік қорғау мекемелеріндегі кәмелетке толған әрекет қабілеттілігі бар азаматтардың осы мекеменің немесе тиісті халықты әлеуметтік қорғау органдарының басшысы куәландырған сенімхаттары теңестіріледі.

Хат-хабар, соның ішінде ақша және сәлемдеме алуға, жалақы және азаматтар мен заңды тұлғалардан өзге де төлемдер алуға сенімхатты сенім білдіруші тұратын аумақтың ждергілікті басқару органдары, ол жұмыс істейтін немесе оқитын ұйым, тұрғылықтиы жері бойынша тұрғын үй пайдалану ұйымы, ол әскери қызметшілерге сенімхат берілгенде тиісті әскери бөлімдердің командованиесі куландыруы мүмкін. Құжат жіберуді байланыс қызметкері жүзеге асырған кезде телеграф арқылы, сондай-ақ байланыстың басқа да түрлері арқылы жіберілетін сенім хатты байланыс органдары куәландырады.

Үшінші жақтар сенім білдірілген адамға сенім білдіруші факсимилелік және өзге де байланыстар бойынша, ресми байланыс органдарының қатысуынсыз жолдаған өздеріне қатысты әрекеттер жасау үшін берілген сенім хатты түпнұсқа деп санауға құқылы.

Заңды тұлға атынан сенімхат оның басшысы немесе бұған оның құрылтай құжаттарымен уәкілдік берілген өзге де адамның қолы қойылып беріледі және сол ұйымның мөрімен бекітіледі.

Ақша және басқа бағалы мүлікті алуға немесе беруге мемлекеттік органның, коммерциялық ұйым мен коммерциялық емес ұйымның атынан берілетін сенімхатқа сол ұйымның бас (аға) бухгалтері де қол қоюға тиіс.

Банкіде операциялар жасауға берілетін сенімхатты және сауда саласында мәміле жасауға берілетін сенімхатты беру тәртібі мен нысаны арнайы ережелермен белгіленуі мүмкін.

Сенімхат үш жылдан аспайтын мерзімге берілуі мүмкін. Егер сенімхатта неғұрлым ұзақ мерзім көрсетілсе, ол үш жыл бойы, ал егер қолдану мерзімі көрсетілмесе, берілген күннен бастап бір жыл бойы жарамды болады.Сенім ауысуы:

Сенім білдірілген адам өзіне уәкілдік берілген әрекетті өзі жасауға тиіс. Алған сенімхат бойынша сенім ауыстыруға уәкілдік берілген не сенім білдірушінің мүдделерін қорғауға мәжбүр болған ретте ғана ол осы әрекеттерді жасау сенімін басқа адамға аудара алады.

Сенім білдірген адамның өз өкілетитігін басқа адамға беру жөніндегі сенімхатты, осы Кодекстің 167 бабының 4 тармағында көзделгеннен басқа реттерде, нотариат куәландыруға тиіс.

Сенім ауыстыру жөнінде берілген сенімхаттың қолданылу мерзімі ол негізгі алынып берілген алғашқы сенімхаттың қолданылу мерзімінен аспау керек.

Өз өкілеттілігін басқа біреуге берген сенім білдірілген адам бұл жөнінде сенім білдірушіні дереу хабардар етуге және оған әлгі адам туралы, оның тұрғылықты жері туралы қажетті мәліметтерді хабарлаға тиіс. Бұл міндеттің орындалмауынан, сенім білдірілген адмға нақ өз әрекеттері үшін жауапкершілік жүктелетіні сияқты, өз өкілетттігін берген адамның әрекеттері үшін де жауапкершілік жүктеледі.

Сенімхаттың тоқтатылуы:

Сенімхаттың қолданылуы:

1) сенімхат мерзімінің өтуі,

2) сенімхатта көзделген әрекеттердің жүзеге асуы;

3) сенімхатты беруші адамның оның күшін жоюы;

4) сенімхат берілген одан бас тартуы;

5) өз атынан сенімхат берген заңды тұлғаның тоқтатылуы;

6) атына сенімхат берілген заңды тұлғаның таратылуы;

7) сенімхат берген адамның қайтыс болуы, оның әрекет қабілеттілігі жоқ, әрекет қабілеттілігі шектеулі немесе хабар-ошарсыз кетті деп танылуы;

8) сенімхат берілген азаматтың қайтыс болуы, оның әрекет қабілеттілігі жоқ, әрекет қабілеттілігі шектеулі немесе хабар-ошарсыз кетті деп танылуы салдарынан тоқтатылады.

Сенімхатты берген адам сенімхаттың немесе сенім ауысуының күшін кез келген уақытта жоя алады, ал сенімхат берілген адам одан бас тарта алады. Бұл құқықтан бас тарту туралы келісім жарамсыз болады.

Сенімхаттың тоқтатылу салдары:

Сенімхат беруші сенімхаттың күшін жойғандығы туралы (осы Кодекстің 170-бабы) сенімхат берілген адамға, сондай-ақ сенімхат берілгендердің алдында өкілдік ету үшін өзіне белгілі үшінші жаққа хабарлауға міндетті. Сенімхат осы Кодекстің 170 бабының 5 және 7 тармақтарында көрсетілген негіздерге сүйеніп тоқтатылған реттерде дәл сондай міндет сенімхат беруші аданың құқықты мирасқорларына да жүктеледі.

Сенімхат берілген адамға сенімхаттың тоқтатылғанын білгенге дейін немесе білуге тиіс болған кезге дейін оның жасаған әрекеттері нәтижесінде пайда болған құқықтар мен міндеттер сенімхатты берген адам және оның құқықты мирасқорлары үшін үшінші жақтарға қатысты күшін сақтайды. Егер үшінші жақ сенімхаттың тоқтатылғанын білсе немесе білуге тиіс болса, бұл ереже қолданылмайды.

Сенімхат берілген адам немесе оның құқықты мирасқоры сенімхат тоқтатылысымен оны дереу қайтаруға тиіс.

Сенімхаттың тоқтатылуына байланысты осы сенімхат бойынша басқа адамға өкілеттік беру де (сенім ауысуы) күшін жояды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1) Гражданское процессуальное право России «курс лекций» Миронов В.И. Москва, ЗАО «Бизнес – школа «Интел – Синтез», 2001,

2) Представительство. Учебник / Под ред. Г.Р. Ситченко М. 1999 г. – 203-б.,

3) Учебник гражданского права. С Петербург, 1996 г.,

4) Представительство и его виды. Учебник / Под ред. Ш.М. Пенко М. юрлитература 2002. – 256-б.,

5) Представительство и его виды. Учебник / Под ред. Ш.М. Пенко М. юрлитература 2002. – 256-б.,

6) Учебник. Гражданское процессуальное право России. Под ред. Шакарян М., 1996 г.

7) Представительство. Учебник / Под ред. Г.Р. Ситченко М. Спарк. 1997 г. – 197-б.,

8) Гражданский процесс: Учебник / Под ред К.Н. Знахря, Н.Д. Чипкина- М. Статус, 2001г. – 356-б.

9) Гражданский кодекс РФ М.: Омега – Л, 2003 г. – 82-б.,

10) Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации по состоянию на 2003 год.,

11) Учебник. Гражданское процессуальное право России. Под ред. М Шакарян М., 1996 г.-321-б.,

12) “Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве”. Учебник / Под ред. Н. О.– Нерсесов М.: Статут, 1998. – 286-б.,

13) Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А. Г. Калпина, Масляева А. И. – М.: Юристъ, 1997. – 472-б.,

14) “Представительство в гражданском праве”. Учебное пособие. В. К. Андреев 1997г. – 86-б.,

15) Гражданский процесс. Киселев А.Н. М., 2001г.,

16) Гражданское право. Часть первая в вопросах и ответах: Гришаев С. П. Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1999г. – 141-б.


И.З.Куанова

судья Северо-Казахстанского

областного суда, к.ю.н.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Представительство в гражданском судопроизводстве является одним из старейших институтов, известных римскому частному праву. Добровольное и необходимое (законное) представительство использовалось в римском процессе по формуле (per formulas agere) [1, С.196-198, 220-222].

Значимость данного института определяется тем, что представительство призвано содействовать субъектам гражданского процесса в реализации важных конституционных прав каждого защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, на судебную защиту прав и свобод, получать квалифицированную юридическую помощь [2]. В случаях, прямо предусмотренных законом, представительство является необходимым условием обеспечения законности гражданского процесса при рассмотрении дел с участием недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, а также некоторых других категорий споров.

Несмотря на «древность» возникновения и развития, относительную теоретическую разработанность института представительства, применение его отдельных норм в судебной практике ставит ряд вопросов, которые нуждаются в своем переосмыслении и толковании.

Новым толчком к дискуссии о роли и проблемах института представительства служат положения Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, определяющей одним из направлений развития национального права в сфере гражданского судопроизводства расширение принципа диспозитивности как возможность для участвующих в деле лиц по своему усмотрению распоряжаться своими материальными и процессуальными правами [3].

Изучение юридической литературы, закона и судебной практики позволяет выделить основные проблемы судебного представительства гражданском процессе: определение круга лиц, могущих быть представителями, объем полномочий представителей, оформление полномочий представителей. Некоторые из данных вопросов представляют интерес с точки зрения применения норм процессуального права.

1. По характеру полномочий представителя теория и закон делит их на две группы: общие и специальные.

К общим процессуальным полномочиям представителя относятся указанные в статье 47 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее «ГПК ПК») процессуальные права сторон [4].

Данные права предоставляют сторонам возможность:

1) реализовывать общие положения гражданского процессуального законодательства: заявлять отводы и ходатайства, а также пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными законодательством о гражданском судопроизводстве,

2) изучать материалы дела: знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии; знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него письменные замечания,

3) участвовать в процессе доказывания: представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства об истребовании дополнительных доказательств; давать устные и письменные объяснения суду; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного процесса вопросам; возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; участвовать в судебных прениях.

Указанные в ст.61 ГПК РК специальные полномочия составляют обособленную группу полномочий, так как они предоставляют правовую возможность распоряжаться материальным правом, которое принадлежит только субъектам материального правоотношения, то есть сторонам и третьим лицам, заявляющим самостоятельные требования на предмет спора [5, С.309-310].

Сюда относятся полномочия, связанные с:

1) возбуждением судебного спора - подписание искового заявления,

2) изменением подведомственности спора - передача дела в третейский суд,

3) изменением объема иска – изменение предмета или основания иска,

4) завершением судебного спора - полный или частичный отказ от исковых требований, признание иска,

5) пересмотром судебного акта – обжалование постановления суда,

6) исполнением судебного акта - требование принудительного исполнения судебного постановления, получение присужденных имущества или денег.

Однако в данный перечень специальных полномочий не входят полномочия представителя на подачу заявления о возвращении искового заявления, согласие ответчика на оставление иска без рассмотрения (п. 9 ст.249 ГПК РК), а также увеличение или уменьшение размера исковых требований (ч.1 ст.49 ГПК РК).

Между тем, анализ законодательства и судебная практика показывают, что по своей значимости данные полномочия могут быть отнесены к специальным полномочиям представителя, так как оставление иска без рассмотрения, изменение размера исковых требований связано, как правило, с такими важными институтами материального и процессуального права как срок исковой давности и судебные расходы.

Рассмотрим последствия оставления иска без рассмотрения с точки зрения применения исковой давности.

Согласно п.9) ст.249 ГПК РК суд оставляет заявление без рассмотрения, если подано заявление о возвращении искового заявления, а ответчик не требует разбирательства дела по существу.

Мотив заявления о возвращении иска без рассмотрения судом не выясняется. Причиной такого заявления могут служить различные обстоятельства, в том числе связанные с какими-либо пороками предъявленного иска: отсутствие досудебного урегулирования спора в случае, когда соблюдение такого порядка является обязательным; недостаточность доказательств у истца в обоснование своего иска. В любом случае оставление иска без рассмотрения означает временный отказ от осуществления своего права на судебную защиту. При этом истцу для защиты своих прав необходимо успеть повторно предъявить иск пределах действия срока исковой давности.

Согласно ст.183, 184 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее «ГК РК») предъявление иска в установленном порядке прерывает течение срока [6]. Однако в случае оставления иска без рассмотрения, начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается в общем порядке.

На практике это означает, что в случае, когда иск был предъявлен за несколько дней до истечения срока исковой давности, оставление иска без рассмотрения может повлечь пропуск истцом срока исковой давности и, как следствие, отказ в удовлетворении иска по данному основанию.

Теперь о взаимосвязи с судебными расходами. Общеизвестно, что согласно действующему законодательству исковое заявление оплачивается государственной пошлиной. При большой цене иска имущественного характера исходя из установленных ставок 1% и 3% от суммы иска госпошлина может представлять значительную сумму. Оставление иска без рассмотрения не является основанием для возврата уплаченной госпошлины согласно ст.106 ГПК РК, ст.548 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налогового кодекса) [7].

Таким образам, использование представителем общего процессуального полномочия на оставление иска без рассмотрения однозначно влечет для представляемого утрату уплаченной государственной пошлины.

Кроме того, судебные расходы по оплате помощи представителя как со стороны истца, представитель которого просит оставить иск без рассмотрения, так и для ответчика, представитель которого не требует разбирательства по существу, сторонам не возмещаются.

То есть, выбор представителем такой модели процессуального поведения влечет для сторон убытки.

Для сравнения отметим, что никакое другое общее полномочие представителя, перечисленное в ст.47 ГПК РК, таких важных правовых последствий не влечет.

Полномочие представителя ответчика не требовать разбирательства дела по существу согласно п.9) ст.249 ГПК РК имеет отношение к праву распоряжения предметом спора: в случае, если ответчик требует разбирательство дела по существу, судебное разбирательство продолжится и завершится вынесением решения со всем вытекающими отсюда последствиями.

Что касается прав увеличивать или уменьшать размер исковых требований, то по сути они близки к указанной третьей группе специальных полномочий представителя по изменению объема иска: изменения претерпевает предмет иска.

В судебной практике сложилось несколько иное, нежели в науке гражданского процесса, понимание отдельных видов изменения иска.

На практике увеличение размера исковых требований понимают более широко: так именуются и рассматриваются не только заявления об увеличении количественных параметров предмета иска (например, увеличивается сумма убытков или неустойки, компенсации морального вреда), но и заявление дополнительных требований (например, кроме возврата долга просят взыскать неустойку).

Увеличением исковых требований считает также заявление дополнительных оснований иска с одновременным оставлением ранее заявленного основания. Например, заявлением об увеличении исковых требований именуется заявление о признании сделки недействительной не только вследствие заблуждения (п.8 ст.159 ГК РК), но и под влиянием обмана (п.9 ст.159 ГК РК). В таком виде расширение оснований иска не является изменением основания иска в сложившемся в теории понимании, так как прежнее основание иска не выбывает, не заменяется новым основанием, а лишь им дополняется. Суд, принимая такое заявление к своему производству, рассматривает и делает выводы в отношении каждого из заявленных оснований. При этом возможна ситуация, когда в рамках одного и того же дела по одному из оснований суд отказывает в иске, а по другому удовлетворяет иск.

Увеличение исковых требований в первом случае влечет уплату государственной пошлины, во втором случае, когда иск дополняется новым основанием, госпошлина не доплачивается.

Уменьшение исковых требований влечет утрату уплаченной госпошлины.

Кроме того, с учетом ст.110 ГПК РК о пропорциональности возмещения судебных расходов в зависимости от исхода дела уменьшением исковых требований часто маскируется по существу отказ от части необоснованно заявленных требований с целью увеличить «процент выигрыша» дела и, тем самым, изменить распределение судебных расходов в благоприятную для истца сторону.

Таким образом, использование представителем указанных полномочий ведёт к изменению объема судебного спора, влечет для сторон и третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, существенные правовые последствия.

Всё это, на наш взгляд, дает основание дополнить ст.61 ГПК РК о специальных полномочиях представителя такими полномочиями, как увеличивать или уменьшать размер исковых требований; подавать заявление о возвращении искового заявления и давать согласие на оставление иска без рассмотрения.

2. Следующий вопрос, требующий толкования, это вопрос оформления полномочий представителя.

Согласно п.6), 7) ст.59 ГПК РК представителями по поручению в суде могут быть один из соучастников по поручению других соучастников, а также друге лица, допущенные судом по просьбе лиц, участвующих в деле. Полномочия таких представителей согласно ч.5 ст.62 ГПК РК могут быть выражены в доверенности или же в устном заявлении доверителя на суде, занесенном в протокол судебного заседания.

Здесь возникает вопрос об условиях действительности представительства по устному заявлению: имеет ли оно силу только в рамках одного судебного заседания или до конца производства в первой инстанции, сохраняет ли свою силу при возобновлении судебного заседания после перерыва?

Ответы на эти вопросы неоднозначны.

С одной стороны, по устному заявлению представителю могут быть предоставлены только общие полномочия, большая часть из которых перечислена в ст.47 ГПК РК. Данные полномочия не имеют непосредственного отношения к распоряжению материальным правом, не влекут существенных правовых последствий для сторон спора.

С другой стороны, мотивом предоставления законодателем такого порядка оформления полномочий может являться временная невозможность оформить представителю нотариально удостоверенную доверенность, что может быть устранено к следующему судебному заседанию. Во-вторых, согласно ст.181 ГПК РК в вводной части судебного заседания председательствующий проверяет полномочия представителей. Такая же поверка проводится председательствующим и при возобновлении судебного заседания после перерыва, так как состав явившихся участников за время перерыва может измениться. Подтверждение полномочий представителя на новом судебном заседании протоколом прошлого судебного заседания, который может быть не изготовлен к этому времени, представляется затруднительным.

Кроме того, согласно ст.170 ГК РК допускается прекращение доверенности – письменного уполномочия, регламентированы основания и последствия прекращения доверенности. В отношении устной формы уполномочия в гражданском процессе такие правила отсутствуют, что также затрудняет ее применение.

В связи с этим полагаем, что представительство по устному заявлению допустимо только в присутствии доверителя, действительно на одно заседание, на котором было сделано устное заявление, после перерыва судебного заседания полномочия такого представительства должны быть опять подтверждены заявителем.

Каковы возможности применения такой формы уполномочия в судебных инстанциях?

Протокол судебного заседания обязателен в суде первой инстанции. В связи с этим занесение в протокол устного заявления доверителя на каждом судебном заседании не представляет сложности.

Новой статьей 356-1 ГПК РК, действующей с 1 января 2010 года, предусмотрены основания ведения протокола в суде апелляционной инстанции:

1) в случае необходимости исследования новых доказательств (дополнительных материалов, полученных экспертных заключений, допроса вызванных в заседание лиц),

2) по собственной инициативе суда,

3) по ходатайству сторон.

Необходимость ведения протокола заседания суда апелляционной инстанции в связи с представительством по устному заявлению лица должна быть выяснена согласно ст.351 ГПК РК в начале судебного разбирательства, когда председательствующий выясняет, кто из лиц, участвующих в деле, и представителей явился, поверяет полномочия представителей.

Однако при отсутствии иных указанных оснований вести протокол суда апелляционной инстанции только для фиксации устного заявления доверителя противоречит задаче упрощения судопроизводства, которые указаны в Концепции правовой политики, а также на V-ом съезде судей Республики Казахстан [8].

В связи с этим полагаем целесообразным внести изменения в ч.5 ст.62 ГПК РК, изложив ее в следующей редакции: «Полномочия представителя, указанного в подпунктах 6) и 7) статьи 59 настоящего Кодекса, могут быть выражены в доверенности или же в устном заявлении доверителя в суде первой инстанции, занесенном в протокол судебного заседания».

В силу отсутствия протокола судебного заседания очевидно, что применение данной формы наделения полномочиями представителя неприменима в суде кассационной и надзорной инстанции.

В целом, спорные вопросы оформления полномочий представителя по указанному основанию, могли бы найти свое разъяснение в нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан.

3. Еще один вопрос, относящийся к использованию представительства в гражданском процессе – это последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле.

Частью 5 ст.187 ГПК РК предусмотрено, что суд может признать обязательным участие сторон в судебном заседании, если это необходимо по обстоятельствам дела.

В отношении ответчика, не являющегося по вызову суда в случае признания его участия обязательным, такое недобросовестное поведение может повлечь применение мер принуждения в виде привода согласно ст.120 ГПКРК.

Однако последствия неявки истца в таком случае законом не предусмотрены. В судебной практике встречались случаи, когда даже в случае признания судом обязательным участия истца в судебном заседании, в суд являлся его представитель, который не мог объяснить какие-то обстоятельства, имеющие значение для дела, либо причины неявки истца.

Оставить без рассмотрения исковое заявление истца, не являющегося по вызову в суд, согласно п.6), 7) ст. 249 ГПК РК оснований не имеется, так как представитель для защиты интересов истца в суд является. Однако его участие судебном заседании носит формальный характер, не способствует решению указанных в статье 3 ГПК РК задач защиты прав, свобод и законных интересов, укрепления законности и правопорядка, предупреждения правонарушений.

Очевидно, что в таком случае истец своей неявкой в суд препятствует рассмотрению дела в суде, в нарушение требований ч.1 ст.47 ГПК РК недобросовестно пользуется принадлежащими ему правами, направляя в суд только своего представителя.

В связи с этим полагаем, что ст.249 ГПК РК об основаниях оставления иска без рассмотрения следует дополнить пунктом 11) в следующей редакции: «истец, участие которого в судебном заседании признано судом обязательным, не явился в суд». Данное последствие могло бы применяться и к третьему лицу, заявляющему самостоятельные требования на предмет спора.

Таким образом, анализ судебной практики позволяет предложить вышеизложенные рекомендации по совершенствованию действующего гражданского процессуального законодательства, направленные на его упрощение судопроизводства и уяснение вопросов применения института представительства в гражданском процессе.


Каталог: sites -> default -> files -> page docs
page docs -> Салтанат ЖҰбаниязова
page docs -> zha_adan_ta_ayyndal_an_sot_t_ra_alary.doc [Айдарбек би]
page docs -> Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының (сот жүйесінің) 2014-2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
page docs -> Жумабеков О
page docs -> Об отправлении правосудия судами Республики
page docs -> 2001 жылєы бірінші жартыжылдыќтыѕ ќорытындысы бойынша
page docs -> Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының (сот жүйесінің) 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
page docs -> 1-жоба Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының
page docs -> Халықаралық құқық


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   34


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет