Податливост на ерозиране (к фактор) на канелени горски почви от стационар габра ихтиманска средна гораДата06.04.2019
өлшемі30.5 Kb.
#86004

НАУКА ЗА ГОРАТА, КН. 2, 2006

FOREST SCIENCE, No 2, 2006


ПОДАТЛИВОСТ НА ЕРОЗИРАНЕ (К ФАКТОР) НА канелени горски почви от сТационар габра - Ихтиманска средна гораЕмилия Велизарова, Иван Ц. Маринов

Институт за гората - София

Абстракт: Изследванa е ерозионната податливост (К фактор) на канелена горска почва (Chromic Luvisol) на склон със 17 % наклон в Ихтиманска Средна гора (стационар Габра). Установено е, че почвата, покрита с тревна растителност е средно податлива на ерозиране, поддържаната в състояние на черна угар е средно до силно податлива на ерозиране, а почвата под иглолистни горски култури - силно податлива. Стойностите на К фактора варират от 0.029 до 0.047 t ha h/(ha MJ mm). По-високото съдържание на ил и на органично вещество улесняват за стабилизирането на почвените агрегати и увеличаване устойчивостта на почвата към ерозиращото действие на водата от тревната площ. Ниското съдържание на фракциите на дребния пясък и ил в почвата от площадките под угар и иглолистна растителност е фактор за по-високата й податливост на ерозиране. Съдържанието на тези фракции, както и специфичният характер на хумуса, показват, че общото съдържание на въглерод в почвата под иглолистни култури не може да се приема като универсален индикатор за нейните благоприятни водно-физични свойства.

Ключови думи: податливост на ерозиране (К фактор), Ихтиманска Средна гора, иглолистни култури, черна угар, органично вещество, механичен състав на почвата
Soil erodibility (K factor) of cinnamonic forest soil from Gabra Experimental Station - Ihtimanska Sredna Gora mountain
E. Velizarova, I. Ts. Marinov

Forest Research Institute - Sofia


(Summary)
The soil erodibility (K factor) of cinnamonic forest soil (Chromic Luvisol) on the slope with 17% steep in Gabra Experimente Station (Ihtimanska Sredna Gora mountain) was studied. It was established that soils with grass cover are moderate susceptible to erosion maintainined as fallow land ones are moderate to severe, whereas soils a coniferous plantations are severe susceptible to erosion. The values for K factor vary from 0.029 to 0.047 t ha h/(ha MJ mm).

It was found that the differences of soil erodibility of station sites under different type of use are a result of different soil organic matter content, and variation of sand, clay and silt fractions. The higher content of silt and organic matter, as well as physical retention of soil particles by roots of grass plants promotes stabilization of soil particles and soil resistance to erodible action of water from this sampling site. The low content of fine sand and silt in soil from sites maintainined as fallow land and planted with coniferous trees is in negative correlation with soil erodibility.It was demonstrated that for soil erodibility of sites under coniferous plantations the low content of fine sand fraction and particles with size less than 0.002 mm are of great significance. For the soil from this sampling site, the high content of total carbon could not be accepted as an indicator for their favourable water-physical properties because of the specific type of humus formation under these conditions.

Key words: soil erodibility (K factor), Ihtimanska Sredna gora, coniferous plantations, fallow land, organic matter, particle size distribution


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет