ПоәК 042-14-5-02. 01. 20. 9/30. 09. 2012 №1 басылым 13. 09. 2012



жүктеу 254.33 Kb.
Дата07.02.2019
өлшемі254.33 Kb.




ПОӘК 042-14-5-02.01.20.9/30.09.-2012

№ 1 басылым 13.09.2012


беттің беті



Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті



3 деңгейлі ОӘК құжат

ПОӘК

ПОӘК 042-18-18.1.10/01-2013




«Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы» пәнінің оқу әдістемелік кешені

№1 басылым

05.09.2013 ж.




«Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»

пәнінен оқу-әдістемелік кешені

5В011400 тарих мамандығы үшін оқу жұмыс бағдарламасы

Оқытушы үшін

Семей-2014

Алғы сөз





 1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

5В011400: «Тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған.


Құрастырушы: Тарих магистры А.С. Керейбаева
«___03___» _____09_____ 2013 ж.

 1. ҚАРАЛДЫ




  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында

Хаттама №___1___ «03»___09_____ 2013 жыл


Кафедра меңгерушісі ____________ Н.А. Мухаметжанова

2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

Хаттама №___1___ «_05_»____09____ 2013 жыл
ОӘБ төрағасы_________ Ш.Кенесбаева


 1. БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды


Хаттама №___1___ «_18_»____09____ 2013 жыл
ОӘК төрағасы_________ Г.Искакова
4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ (немесе № 4 «__13_» __09__ 2013_ ж. баспа ОРНЫНА)

Мазмұны :


1. Қолдану аясы .............................................................................. 4




2. Нормативтік сілтемелер...............................................................4




3.Жалпы ереже ..............................................................................4





4.Оқу пәнінің мазмұны ................................................................6





5.Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі ......12




6.Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы......................................14




7.Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы......16





8. Әдебиеттер...................................................................................17






 1. Қолданылу аясы

«Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 5В011400 -«Тарих» мамандықтары студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, оның маңыздылығы және қажеттілігін, қурс саясатын, дағды мен іскерліктің тақырыптарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып білудегі негізгі басшылық болып табылады.




 1. Нормативтік сілтемелер

«Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы» пәні бойынша осы оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды :

5В011400 -«Тарих» мамандықтағы мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты ҚР МЖБС 3.08.273-2006, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «23» 12 2006 жылғы, № 779 бұйрығы бойынша әрекетке еңгізілді және бекітілді.

- СТУ 042- ГУ -4-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және ресімдеудің жалпы талабы» университет стандарты

-ДП 042- 1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжатталған процедура




 1. Жалпы ереже

Оқытушының аты-жөні- Керейбаева А.С.- оқытушы, тарих магистры

«Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы» пәні

Қазақстан тарихы кафедрасы

Қатыстық ақпарат: телефон-44-38-26 (деканат); №1 ғимраттағы № 1006

Жүргізілу орны -№ 2 оқу ғимараты № 1203 дәрісхана

Кредит саны -3

Оқу жоспарынан көшірме



Кесте-1

курс

семестр

кредит

Дәріс

семинар

СОӨЖ

СӨЖ

барлығы

Бақылау

түрі


3

2

3

30

15

45

45

90

емтихан


3.1 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты

«Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы» дүниежүзілік тарихтың негізгі бөлімдерінің біріне жатады. Тарихты оқуда студент капиталистік дүниенің қыр сырын, бар болмысын түсінеді. Бұл пән өте күрделі теориялық және деректі мәліметтерге толы .

Студент « Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы» пәнін оқу барысында бүкіл дүниежүзілік тарихтың біртұтастығын тануы, қоғамдық дамудың негізгі заңдарының әлемдік сипаты бар екендігін, өндіріс пен құрылыстың қол жеткен жетістіктері мен мәдени өрлеуінде барлық халықтар мен нәсілдердің адамзат прогресіне жаппай нақты қызметімен үлес қосқандығын түсінуі қажет.
3.2 Пәннің негізгі мақсаты:

Оқу әдістемелік кешені Европа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы пәні бойынша өтілетін сабақтарды тиімді ұйымдастыруға арналған. Білімнің тиянақты болуы үшін, тарихқа деген ынтаны арттыру үшін және тарихи фактілерді, оқиғаларды талдап, қорытындылауға студенттерді белсене қатыстыру үшін тарихи білімдерді, ұғымдарды және жаңа сөздерді студенттерге берік меңгертіп, қалыптастыру керек. Европа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы-барлық оқу нысанының тарих мамандықтарының студенттері зерделейтін тарих пәні. Пән бойынша сабақ барысында студенттер Батыс әлемі жайлы, тарихы хронологиялық кезеңдері бойынша білім  алады.
Силлабуста Европа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихының негізгі оқиғалары ескерілген. Европа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман батыс қоғамының саяси тарихына, экономикалық-әлеуметтік және мәдени өміріне ерекше назар аударылған.

3.3 Пәннің негізгі міндеттері:

«Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы» курсын зерделеудің негізгі міндеттері - Курс теориялық біліммен қатар практикалық дағдылар беруге де міндет етіп, студенттердің тіл деректерін нақты танып, сөйлеу, жазу мәдениетін жетілдіруді мақсат ете отырып, оларды ғылыми зерттеу жұмыстарына бейімдеуіне де баса назар аударады.

«Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы» курсының кезеңдерін, географиялық кеңістікте алатын орнын, дүниежүзі тарихындағы әлеуметтік-мәдени және шаруашылық–экономикалық даму ерекшеліктерін, тарихи даму үрдісін студенттерге ғылыми негізде түсіндіруді алға міндет етіп қояды.

3.4 Пән пререквизиті:

Ежелгі дүние тарихы, Әлем тарихы, Философия


3.5 Пән постреквизиті:

Бүгінгі тарих ғылымы үздіксіз даму үстінде. әрбір заманның оқиғаларына тиісті баға беру барысында оқиғалар тізбегін шынайы баяндау басты міндеттердің бірі. Курсты оқу барысында орта ғасырлар, жаңа және қазіргі заман тарихының негізгі оқиғалары оларды оқыту әдістемесін үнемі назарда ұстауымыз қажет.


Курсты оқып-үйрену барысында студенттер:

Батыстың жаңа және қазіргі қоғамындағы негізгі оқиғалардың даму ерекшеліктерімен танысады;
- Еуропа және Американың жаңа және қазіргі заман тарихының тарихи география мен деректану ғылымын зерделеуі ;
- тарихи ойлаудың, азаматтық позициялардың, тұтас дүниетанымының қалыптасуы;
- тарихи деректермен, арнаулы әдебиетпен, географиялық карталармен, тірек-схемалармен және т.б. жұмыс істеуде кәсіби қабілеттері мен іскерліктері қалыптасуы қажет.

 1. Оқытушылар үшін пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу Кесте -2



Дәріс сабақтары

Дәріс сабақтары


Тақырыптың атауы және мазмұны




Әдебиеттер

1. Кіріспе. Жаңа заман және жаңа тарих түсінігі.Жаңа заман тарихының негізгі мәселелері мен жалпы сипаттамасы.

2





2. Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы.

1 дәріс. ХҮІІ-ғ.ІІ-жартысы ХІХ-ғ. басындағы Еуропа елдері



Англия. Саяси және экономикалық дамудың негізгі тұжырымдары.Стюарттар кезіндегі дағдарыстар.Азамат соғыстары.Билік басындағы өзгерістер.Оливер Кромвельдің протектораты.Өнеркәсіп төңкерісі. Америка Құрама Штаттарының құрылуы. Жаңа Англия.

Франция.Қоғамның әлеуметтік -құрылым ерекшеліктері. Француз буржуазиялық революциясы. Адам және азамат құқығы декларациясы. Ұлттық конвент.Республиканың орнауы.Революциядан кейінгі елдегі саяси жағдай.

Италия. Мемлекеттік бытыраңқылық. Испан иелігі дәуірі. Италияндық соғыстар. Мемлекеттік құрылымдағы өзгерістер.

Герман мемлекеттері. Пруссия. Отыз жылдық соғыстан кейінгі Германияның экономикалық, саяси және мәдени құлдырауы. Брандербург – Прусс мемлекетінің өркендеуі.

Австрия империясы. Габсбург иеліктері. ХҮІІғ.-ХҮІІғ.ғ. басындағы ұлт-азаттық қозғалыс. ХҮІІғ.соңы-ХҮІІғ.ғ. соғыстар оның нәтижелері.

Ресей. Ресей империясының әлеуметтік жағдайы. І Петрдің сыртқы саясаты. Солтүстік соғыс. Жеті жылдық соғыс. Орыс-түрік соғыстары.1812-жылғы Отан соғысы және оның нәтижелері.

ХҮІІ-ғ.ІІ-артысы – ХІХ-ғ.басындағы Еуропа елдеріндегі халықаралық қатынастар. Еуропадағы елдерінің отарлау саясаты. Версаль бітімі. Напалеон соғыстары дәуіріндегі Еуропа.



6

 1. История Европы. М., 1996.-380с.

 2. История нового времени стран Европы и Америки.-Курск, 1996.- 448с.

 3. Көкебаева Г.К Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы(1918-1945жж). Алматы, Қазақ унив. 2003.

 4. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945-1990.- М, 2002.

 5. Мәшімбаев С.М. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы(1918-1945жж). Алматы, Қазақ унив. 2003.


3 . 1815-1918жж. Еуропа елдері

Ұлыбритания. Капиталистік қатынастардың дамуы. Жұмысшы қозғалыстары. Чартистік қозғалыс.Билік құрылымдары. Отарлық қайшылықтар.Партиялардың құрылу тарихы. Ішкі саясаты.

Франция. Бурбандар монархиясы. Протекционизм саясаты. 1830 ж. шілде монархиясы. 1848 ж. революция.Екінші империя.1852 ж. конституция. Париж коммунасы. Үшінші республика. Ж. Клемансо кабинеті және «Ұлттық бірігу».

Герман мемлекеттері. Германия. Герман одағының ішкі жүйесі. Австрия және Пруссияның саяси жағдайы. Австрия және Пруссияның Германияға қарсы күресі. 1850 ж.Ольмюцтік конвенция. Солтүстік Герман Одағының құрылуы.Герман империясының құрылуы. Империяның ішкі және сыртқы саясаты. О.Бисмарк. Империялық реформалар. Үштік Одақ. Отарлау әрекеттері. Соғысқа әзірлік.

Австрия империясы. Австро-Венгрия. К.Меттеринх жүйесі. ІІ Францтың реакциялық саясаты. Революция және ұлттық қозғалыс. 1867-ж.Австро-венгр келісімі. Саяси партиялар. «Ұлттардың бітімдесу» саясаты. Австро-венгрияның Балкандағы экспансиялық саясаты. І-д.ж.соғыс қарсаңындағы Австро-венгрияның әлеуметтік-экономикалық жағдайы.

Италия. Абсалюттік тәртіптің қайта орнауы. Италияда француз үстемдігінің жойылуы. Революциялық қозғалыстар. Ішкі саясат. Гарибальди жорықтары. Италияның бірігуі.Шіркеу мен мемлекеттің қақтығысы.

Ресей. І Александрдың билікке келуі. Әкімшілік реформалар. Отан соғысы. Декабристер көтерілісі. Орыс-түрік және Қырым соғыстары. Өнеркәсіптік өрлеу. Дума. Соғыс алдындағы саяси-әлеуметтік жағдай.

6




4. 1815-1918 жж. Америка .

АҚШ реформалары. Экономикалық жағдайы. Кәсіпкерлік қозғалыстың басталуы. Азамат соғысы. Тилден-Хейс келісімі. Екі партиялық жүйе. Т.Рузвельт. Империалистік сыртқы саясат. АҚШ-тың әлемдегі жетекші қаржы орталығына айнала бастауы.




3





5. Еуропа елдері ( 1918-1945жж)

Халықаралық қатынас. Париж бітімі конференциясы. Ұлттар лигасының құрылуы. Вашингтон конференциясы. Версаль-Вашингтон жүйесі. Соғыс ошақтарының қалыптасуы.1938-1939ж.ж. халықаралық саяси дағдарыс.

Ресей. Қазан революциясы. Кеңестік жүйенің қалыптасуы. Кеңестік сыртқы саясат. Заңдардың қалыптасуы. Сталиндік саясат. КСРО ІІ-д.ж.соғыс кезінде.

Германия. Германияның жеңілуі. Герман революциясы.Партиялар.Фашистік қозғалыстың құрылуы және дамуы. ІІ-д.ж.соғыс жылдарындағы Германия.

Ұлыбритания. І.д.ж.соғыстан кейінгі Ұлыбританияның саяси, әлеуметтік, экономикалық дамуы. І.д.ж.соғыс қарсаңындағы Англияның сыртқы саясаты. ІІ-д.ж.соғыс жылдарындағы Англия.

Франция. І.д.ж.соғыстан кейінгі Францияның саяси, әлеуметтік, экономикалық дамуы. Ұлттық блоктың ішкі саясаты. Халықтық майдан. Ішкі және сыртқы саясаттың бағыттарына келіспеушіліктер. ІІ-д.ж.соғыс жылдарындағы Франция.

Италия. І.д.ж.соғыстан кейінгі Италияның саяси, әлеуметтік, экономикалық дамуы. Партиялық саяси жүйе.Фашистердің үкімет басына келуі және күшеюі. Италияның Жерорта теңізі мен Балқандағы сыртқы саясаты. ІІ-д.ж.соғыс жылдарындағы Италия.

ІІ-д.ж.соғыс барысы.



4



6. Америка елдері (1918-1945жж)
І.д.ж.соғыстан кейінгі АҚШ-тың саяси, әлеуметтік, экономикалық дамуы. 1929-1933 жж. әлемдік экономикалық дағдарыс, оның АҚШ экономикасына тигізген әсері. ІІ-д.ж.соғыс жылдарындағы АҚШ.


3




7. Еуропа елдері ( 1945-2005жж)

Ұлыбритания. ІІ-д.ж.соғыс кейінгі елдегі саяси-әлеуметтік өзгерістер.Халықаралық қатынастардағы Ұлыбританияның рөлі. М.Тэтчер. Европалық интеграция мәселесіне көзқарас.

Франция. Францияның соғыстан кейінгі экономикалық және саяси жағдайы.Төртінші және бесінші республика ерекшеліктері.60-70жж. Францияның ішкі және сыртқы саясаты.80-90 жж. Францияның ішкі саяси дамуы. Әлемдік қауымдастықтағы Францияның алатын орны.

ГДР. Берлин дағдарысы және Германияның бөлінуі.

Соғыстан кейінгі саяси, экономикалық дамуы. Саяси күрестер. Батысевропалық интеграцияның дамуына үлес қосу. Сыртқы саясаттағы жетістіктер.



Италия. Елдің экономикалық және саяси жағдайы. Монархияның жойылуы. Экономикалық даму жетістіктері. 80-90 жж.Италиядағы саяси және экономикалық өзгерістер. Италияның сыртқы саясатындағы негізгі бағыттар.

КСРО. Кеңес Одағы 1945-1953 жж. бейбіт өмірге көшу. Елдің қоғамдық – саяси өмірі. Сыртқы саясат. КСРО 1953-1964 жж. Н.С.Хрущев реформалары. Қайта құру саясаты. 80-90-жылдырдағы сыртқы саясат. Тамыз төңкерісі. КСРО-ның ыдырауы.Ресей, Украина, Беларусь және Прибалтика мемлекеттерінің қазіргі кездегі дамуы

4




8. Америка. (1945-2005жж)

АҚШ. Г.Трумен әкімшілігі тұсындағы Америка. Кариб дағдарысы. Қарусыздану туралы келіссөздер. Вьетнамға соғыс ашу. 60-80 жылдардағы Американың ішкі және сыртқы саясаты. АҚШ және НАТО. Б.Клинтон әкімшілігіеің әлеуметтік-экономикалық саясаты. АҚШ-тың әлемдік қауымдастықтағы рөлі. Әлемдік саясат алаңындағы АҚШ-тың салмағы.
Барлығы : 30 сағат

2





Семинар тақырыптары

Тақырыптың атауы және мазмұны


Сағат саны


Әдебиеттер




1 семинар ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы Еуропа елдеріндегі буржуазиялық революциялардың сипаты мен салыстырмалылығы.

1


 1. Новая история стран Европы и Америки./ под редакцией Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза. В 2ч. М., 1998.
  2. Виппер Р.Ю. История нового времени. Киев, 1997.

2 семинар Америка құрама штаттарының құрылуы барысындағы саяси әрекеттер бағыты және мемелекеттің құрылымдық сипатының үлгісі.


1


Новая история стран Европы и Америки./ под редакцией Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза. В 2ч. М., 1998.

Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории XIV-XIX вв. М., 1991.

3 семинар. Наполеон соғысы жылдарындағы Еуропа елдерінің саяси ұстанымдары мен әрекетінің барысы. Вена конгресі.

1

Новейшая история. Учебник для студентов исторических факультетов. В 2-х частях. Под ред. И.С. Галкина. –Ч. 1 1918-1939 гг.

Исдойл Ч.Д.Наполеоновские войны. М, 1997.

4 семинар. Мемлекеттік монополистік капитализмнің тарихы.

1

Новейшая история. Учебник для студентов исторических факультетов. В 2-х частях. Под ред. И.С. Галкина. –Ч. 1 1918-1939 гг.

5 семинар. Империализмнің теориясы.

1

Новая история стран Европы и Америки./ под редакцией Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза. В 2ч. М., 1998.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV – XVIII вв. М., 1986-1992, Т.1-3.

6 семинар. Елдердің саяси партиялық жүйелері.

1


Новая история стран Европы и Америки./ под редакцией Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза. В 2ч. М., 1998.

Барг М.А., Черняк Е.Б. Великие социальные революции XVII-XVIII веков. М., 1989



7 семинар. Социалистік қозғалыстар және социалистік ой.

1

Новая история стран Европы и Америки./ под редакцией Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза. В 2ч. М., 1998.

Барг М.А., Черняк Е.Б. Великие социальные революции XVII-XVIII веков. М., 1989
Рюде Д. Народные низы в истории. 1730-1848 гг. М., 1984.

8 семинар. Бірінші дүниежүзілік соғыстың қорытындылары. Версаль – Вашингтон жүйесі.

1


Новая история стран Европы и Америки./ под редакцией Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза. В 2ч. М., 1998.

9 семинар. Германиядағы национал – социализмнің ұйымдық құрылымы және идеологиясы.

1

Новая история стран Европы и Америки./ под редакцией Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза. В 2ч. М., 1998.

10 семинар. Үшінші Рейх: нацистік диктатураның ішкі және сыртқы саясаты.

1

Виппер Р.Ю. История нового времени. Киев, 1997.

11 семинар. Италиядағы фашистік корпаративтік жүйе.

1

Виппер Р.Ю. История нового времени. Киев, 1997.

12 семинар Екінші дүниежүзілік соғыстың қорытындылары.ХХғ. екінші жартысындағы халықаралық қатынастардың дамуының негізгі бағыттары.

1

Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время. 1918-1945. Курс лекции. М., 1998.



13 семинар Батыс қоғамының ХХғ. екінші жартысындағы әлеуметтік құрылымындағы өзгерістер.

1

Новая история стран Европы и Америки./ под редакцией Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза. В 2ч. М., 1998.

14-15 семинар Еңбек қатынастары саласындағы мемлекеттік саясат. Батыстың алдыңғы қатарлы елдерінің ХХғ. Екінші жартысындағы саяси дамуының негізгі бағдарлары.

1

Всемирная история экономической мысли. М., 1994

Барлығы

15





6 Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы Кесте -3

Тақырыптары

Әдістемелік материалдар, плакаттар

Өз бетімен оқу сұрақ

тары

бақылау әдісі

Дәріс сабақтары

Практикалық

семинар)

сабақтары







1

2

3

4

5

1. Кіріспе. Жаңа заман және жаңа тарих түсінігі.Жаңа заман тарихының негізгі мәселелері мен жалпы сипаттамасы.


1. ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы Еуропа елдеріндегі буржуазиялық революциялардың сипаты мен салыстырмалылығы.

оқулықтар

ОСӨЖ бойынша

Конспект

2. Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы.

ХҮІІ-ғ.ІІ-жартысы ХІХ-ғ. басындағы Еуропа елдері

Англия. ХҮІІ-ғ.ІІ-артысы – ХІХ-ғ.басындағы Еуропа елдеріндегі халықаралық қатынастар.


№ 2 семинар Америка құрама штаттарының құрылуы барысындағы саяси әрекеттер бағыты және мемелекеттің құрылымдық сипатының үлгісі.

Хронологиялық кесте

ОСӨЖ бойынша

Сұрақ-жауап

3. 1815-1918жж. Еуропа елдері

Ұлыбритания. Франция. Герман мемлекеттер. Германия. Австрия империясы. Австро-Венгрия. Италия.



№ 3 семинар. Наполеон соғысы жылдарындағы Еуропа елдерінің саяси ұстанымдары мен әрекетінің барысы. Вена конгресі.

Хабарлама, оқулықтар


ОСӨЖ бойынша

Баяндама

4. 1815-1918 жж. Америка .


4. Мемлекеттік монополистік капитализмнің тарихы.

конспект,

оқулықтар




ОСӨЖ бойынша

Баяндама

5. Еуропа елдері ( 1918-1945жж)


5. Империализмнің теориясы.

Тірек конспектісін құру

ОСӨЖ бойынша

іздену

6. Америка елдері (1918-1945жж)


6. Елдердің саяси партиялық жүйелері.

конспект

ОСӨЖ бойынша

реферат

7. Еуропа елдері ( 1945-2005жж)

Социалистік қозғалыстар және социалистік ой.

Оқулықтармен жұмыс


ОСӨЖ бойынша

Конспект

леу


8. Америка. (1945-2005жж)

8. Бірінші дүниежүзілік соғыстың қорытындылары. Версаль – Вашингтон жүйесі.

хабарлама



ОСӨЖ бойынша

Сұхбаттасу




9.Германиядағы национал – социализмнің ұйымдық құрылымы және идеологиясы.

хабарлама



ОСӨЖ бойынша

Сұхбаттасу




10.Үшінші Рейх: нацистік диктатураның ішкі және сыртқы саясаты.

Оқулықтармен жұмыс


ОСӨЖ бойынша

Конспект

леу





11.Италиядағы фашистік корпаративтік жүйе.

конспект

ОСӨЖ бойынша

реферат




12.Екінші дүниежүзілік соғыстың қорытындылары.ХХғ. екінші жартысындағы халықаралық қатынастардың дамуының негізгі бағыттары.

Хабарлама, оқулықтар


ОСӨЖ бойынша

Баяндама




13.Батыс қоғамының ХХғ. екінші жартысындағы әлеуметтік құрылымындағы өзгерістер.

Тірек конспектісін құру

ОСӨЖ бойынша

іздену




14.Еңбек қатынастары саласындағы мемлекеттік саясат. Батыстың алдыңғы қатарлы елдерінің ХХғ. Екінші жартысындағы саяси дамуының негізгі бағдарлары.

конспект

ОСӨЖ бойынша

реферат



7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы




Оқулықтар, оқу-әдістемелік әдебиеттердің аттары

Жалпы саны

Студенттер саны

Қамтамасыз етілу пайызы,%

Новая история стран Европы и Америки./ под редакцией Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза. В 2ч. М., 1998.



2

11

20

Виппер Р.Ю. История нового времени. Киев, 1997.



2

11

20

А.Р. Әліпбаев, Б.З. Бөжеева Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы, Алматы, 2012


3

11

30

Новейшая история. Учебник для студентов исторических факультетов. В 2-х частях. Под ред. И.С. Галкина. –Ч. 1 1918-1939 гг.

2

11

20




 1. Әдебиет

Негізгі әдебиеттер тізімі:

1. Новая история стран Европы и Америки./ под редакцией Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза. В 2ч. М., 1998.
2. Виппер Р.Ю. История нового времени. Киев, 1997.
3. Азаркин Н.Н. История политических учений. М., 1994.
4. Ревуненков В.Г., Стецкевич С.А., Фураев В.Д., Могилевский С.А., Прицкер Д.П. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. В 2-х частях. –Ч. 1 1917-1945. М., 1967; Ч.2 1945-1966. М., 1968.
5. Ревуненков В.Г., Стецкевич С.А., Фураев В.Д., Могилевский С.А., Новая история стран Европы и Америки М.,1998г
6. Прицкер Д.П. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. В 2-х частях. –Ч. 1 1917-1945. М., 1975; Ч.2 1945-1975. М., 1978.
7. Новейшая история. Учебник для студентов исторических факультетов. В 2-х частях. Под ред. И.С. Галкина. –Ч. 1 1918-1939 гг. М., 1974; Ч. 2 1939-1973 М., 1975.
8. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. Ч 1 1918-1945 гг. Под ред. В.К. Фураева. Учебник для студентов пединститутов. М., 1989.
9. История новейшего времени стран Европы и Америки. Учебник для студ. обучающихся по специальности «История». В 2-х частя. Под ред. Язькова. М., 1989, 1993.
10. Новейшая история. Курс лекций. В 2-х частях. Под ред. В.В. александрова. М., 1972, 1977.
11. В.В. Александров. Новейшая история стран Европы и Америки. Учебное пособие для студентов исторических факультетов. В 2-х частях. М., 1986; 1986.
12. Кредер А.А. Новейшая история. XX век. В 2 ч. М., 1995; 
13. Кредер А.А. Новейшая история. XX век. 1914-1995. М., 1997.
14. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время. 1918-1945. Курс лекции. М., 1998.

Қосымша әдебиеттер.

15. Айрапешов А.Г., Юдин А.И. Западноевропейскии и русский утопический социализм нового времени. М., 1991.
16. Барг М.А., Черняк Е.Б. Великие социальные революции XVII-XVIII веков. М., 1989
17. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV – XVIII вв. М., 1986-1992, Т.1-3.
18. Волгин В.И. Очерки истории социал. идей. М., 1976.
19. Всемирная история экономической мысли. М., 1994.
20. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. М., 1994..
21. Европейский либерализм в новое время: теория и практика. М., 1995.
22. Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории XIV-XIX вв. М., 1991.
23. Ивонин Ю.Е. У истоков европейской дипломатии нового времени. Минск, 1984.
24. Исаев Б.А. Основные идеи и течения в истории политической мысли. Петрозаводск, 1995
25. История бурж. конституционализма XVII-XVIII вв. М., 1983.
26. История мировой экономики. Под. Ред. М.В.Конотопова. М., 1997.
27. История политических и правовых учений XIX в. М., 1993.
28. История полит. и прав. учений XVII-XVIII вв. М., 1989.
29. История социально-полититческих. мысли СПБ, 1993, ч 1.
30. История социологии в Западной Европе и США. М., 1993.
31. Кареев Н.Н. Общий ход всемирной истории: очерки главнейших исторических эпох. М., 1993.
32. Кертман Л.Е. История стран Европы и Америки. М.. 1988.
33. Кирова К.Е. Заговорщики и народ. М., 1991.
34. Конституции буржуазных государств. М., 1982.
35. Конституции государств Американского континента. Т.1-2.
36. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. В 4 т./ Отв. ред. Б.А. Старшун. М., 1999. 
37. Лависс Э., Рамбо А, История XIX в. М., 1938. Т. 1-8.
38. Лобер В.Л. Демократия: исторические корни, содержание, тенденции развития. М., 1992.
39. Монархи Европы. Судьбы династии. М., 1996.
40. Национализм, консерватизм в новой и новейшей истории Запада. Калининград, 1996.
41. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. М., 1998. Т.1.
42. Очерки истории западного протестантизма. М., 1995.
43. Политическая культура: теория национальной модели. / Гаджиев К.С., Гудименко Д.В. и др. М.,1994.
44. Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т.2.
45. Романовская Т. Наука XIX –XX вв. в контексте истории культуры. М., 1995.
46. Рюде Д. Народные низы в истории. 1730-1848 гг. М., 1984.
47. Смит А. Исследования о природе и причинах богатств народов. М., 1962.
48. Согрин В.В. и др. либерализм Запада XVII- XIX вв. М., 1995.
49. Тарле Е.В. Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств (конец XV – начало XIX вв.). М-Л., 1965.
50. Тарнас Р. история западного мышления. М., 1995.
51. Топорнин Б.Н. Европейское право. М., 1998.
52. Штекли А.Э. Утопия и социализм. М., 1993. 
53. У истоков формирования наций в центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1984.
54. Философия эпохи ранних буржуазных революции. М., 1983.
55. Черняк Е.Б. Вековые конфликты. М., 1988.
56. Чернега В.Б. Буржуазные партии в политической системе Фрации: Третья-Пятая республики. М., 1987.
57. Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма: проблемы методологии. М., 1985.
58. Чубарян А.О. Европейская идея в истории. М., 1987.
59. Этюды о масонстве. Харьков, 1994. 
60. Яковец Ю. История цивилизаций. М., 1995. 
61. Англия XVII века: идеология, политика, культура: Сборник трудов. М.,1992.
62. Англия XVII века: социальные группы и общество: Сборник трудов. М., 1994.
63. Андерсон К.М. Оуэнисты в Британии: Утопическии социализм и общественные движения в Англии. 1810-1830 гг. М., 1989.
64. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991.
65. Британская империя XIX – XX вв. Люди, события, идеи. Челябинск, 1997.
66. Вебб С. Социализм в Англии. Пг., 1918.
67. Вейт Я.Я. Религия и церковь в Англии. М., 1976.
68. Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре. М., 1991.
69. Виноградов В.Н. Великобритания и Балканы: от Венского конгресса до Крымской войны. М., 1988.
70. Виноградов В.Н. Дэвид Ллойд Джордж. М., 1970.
71. Гизо Ф. Английская революция. Ростов-на-Дону, 1996, т.1-2.
72. Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. М., 1990.
73. Колмаков С.а. Идеология и политика либеральной политики Великобритании в 80-е гг. XIX в.М., 1985.
74. Колпаков А.Д. Ирландия на путях к революции. 1900-1918 гг. М.,1976.
75. Куриев М.М. Герцог Веллингтон. М., 1995.
76. Лабутина Т.Л. У истоков современной демократии. Политическая мысль английского Просвещения (1689-1714). М.,1994.
77. Науменков О.А. Из истории внутренней политики консервативной партии Великобритании. Саратов,1989. 
78. Павлова Т.А. Вторая английская республика (1659-1660). М.,1974.
79. Павлова Т.А. Кромвель М.,1980.
80. Павлова Т.А. Уинстенли М.,1987
81. Парфенов И.Д. Англия и раздел мира в последней трети XIX. Саратов,1978.
82. Парфенов И.Д. Монополия и империя. Английские привилегированные компании и колониальная экспансия 80-90-х гг. XIX в. Саратов, 1980.
83. Репина Л.П. Локальная история и современная историография английской революции // новая и новейшая история. 1992, №3.
84. Трухановский В.Г. Бенджамин Дизраэли, или История одной невероятной карьеры.. М.,1993.
85. Хатт К. Британский тред-юнионизм. М.,1981.
86. Шековал В.Н. Британская конституция: политико-правовой анализ. Киев,1991. 
87. Адо А.В. Крестьяне и Великая французская революция: крестьянское движение в 1789-1794 гг. М.,1987.
88. Блюш Ф. Людовик XIV. М.,1998.
89. Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV. М.,1991.
90. Борисов Ю.В. Шарль Морис Талейран М.,1989.
91. Бороздин И.Н. Очерки по истории социального движения во Франции XIX в. Спб,1906.
92. Буржуазия и Великая Французская революция .М.,1989.
93. Вейдер Б. Блистательный Бонапарт. М.,1992.
94. Великая Французская революция и Россия. Под. Ред А.Адо и В. Сироткина. М.,1988.
95. Волгин В.П. Развитие общественной мысли Франции в XVIII веке. М.,1977.
96. Гордон А.В. Падение жирондистов. М.,1988.
97. Гусейнов Э.С. и др. Буржуазия и Великая французская революция.М.,1990. Т.1-2.
98. Егоров Е.А. Жозеф Фуше. Ростов-на-Дону,1996.
99.Жорес Ж. Социальная история Французской революции.М.,1977.
100. Исдойл Ч.Д.Наполеоновские войны. М, 1997.
101. Карлейль Т. Французская революция? История М.,1991
Кнехт Р. Ришелье. М,1997.
102. Кожокин Е.М. Государство и народ: От фронды до Великой Французской революции. М,1989.
103. Корецкий В.М. Монтескье. Киев, 1995.
104. Кучеренко Г.С. Сенсимонизм в общественной мысли XIX в. М,1975.
105. Малов В.Н. Кольбер: абсолютистская бюрократия и французское общество. М., 1991.
106. Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М., 1985.
107. Массон Ф. Наполеон и его женщины. М., 1993.
108. Матьез А. Французская революция. Р-на-Дону, 1995, т. 1-3.
109. Монархия и народовластие в культуре. М., 1995.
110. Наполеон: Воспоминания и военно-исторические произведения. Б.м., 1994.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет