ПоәК «Ақша, Несие, Банктер» пәні бойынша


Курстық жұмыс тақырыптарыбет4/11
Дата09.09.2017
өлшемі1.94 Mb.
#248
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


9. Курстық жұмыс тақырыптары Оқу бағдарламасы бойынша курстық жұмыс қарастырылмаған

Негізгі әдебиеттер:

 1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика 2000, 2006, 2009;

 2. Ақша, несие, банктер. Оқулық О.И.Лаврушиннің басшылығымен. Москва, Финансы и статистика, 2005; 2009;

 3. Валютные отношения. Ю.Ф. Сименовтың оқу құралы. – М. Финансы и статистика, 2002;

 4. Грязнова А. Реструктурирование кредитных организаций в зарубежных странах. – М. Юнити, 2000;

 5. Деньги, кредит, банки. О.И.Лаврушинның жетекшілігімен. – М.,2002;

 6. Деньги, кредит, банки. В.Коллесникованың жетекшілігімен. – СПБ, Питер, 2001;

 7. Деньги, кредит, банки. Г.С.Сейткасымовтың жетекшілігімен. – Алматы, экономика, 1996;

 8. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. – СПБ,. Питер, 2000;

 9. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум. Е.Жуковтың жетекшілігімен. – М. Юнити, 2001;

 10. Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – М., 1991;

 11. Диана Мак-Нотон. Банки на развивающих рынках. 2-томда. - Әлемдік банк институты. 1998;

 12. Көшенова Б.А. Бағалы қағаздар нарығы. Оқу құралы/ - Алматы: Экономика, 1999. – 234 б.;

 13. Көшенова Б.А. Бағалы қағаздар нарығы категорияларының орысша-қазақша түсіндірме сөздігі./ - Алматы: ҚазМБА, 1999;

 14. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары Оқу құралы/ - Алматы: Экономика, 2000. – 328 б.;

 15. Кураков Л.П., Тимирясов В.Г., Кураков В.Л. Современные банковские системы. Оқу құралы. – М. Гемос, 2000;

 16. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Красавина Л.Н. жетекшілігімен оқу құралы. – М. Финансы и статистика, 2002;

 17. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. – М. Аспект пресс, 1999;

Қосымша әдебиеттер:

 1. Абдильманова Ш.Р. Банковский маркетинг на рынке услуг населения, Алматы, Жібек-Жолы, 2000ж.

 2. Саниев М.С. – Ақша, несие, банктер. Оқу құралы. Алматы қаржы және статистика институты.

 3. Афонина С. Электронные деньги. Оқу құралы. – СПБ., Питер, 2001;

 4. Ауриемма Майк Дж., Роберт С. Коли. Индустрия банковских пластиковых карточек. Ағылшын тілінен аударма. – М. Инфра, 1997;

 5. Банковские системы развитых стран. Щербакова Г.Н. жетекшілігімен. – М. Экзамен, 2001;

 6. Балабанов И.Т., Гончарук О.В., Савинская Н.А. – Деньги и финансовые институты. – Оқу құралы. – СПБ., Питер, 2000;

Нормативтік-құқықтық база:

 1. «Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» Заң

 2. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы»Заң

 3. «Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы» Заң

 4. «Қазақстан Республикасының ақша жүйесі туралы» Заң

 5. «Төлемдер мен ақша аудару туралы» Заң

 6. «ҚР-ғы вексель айналысы туралы» Заң

 7. «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заң

 8. «Валюталық реттеу және валюталық қадағалау туралы» Заң

 9. «ҚР-ның ХВҚ-ға, ХҚҚДБ-ға, ХҚК-ға, ХДА-ға, ИККА-ға, ЕҚҚДБ-ға, АзДБ-не, ИТРКО-на мүшелігі туралы ҚР-ның 2001 ж. 6 желтоқсандағы №264 Заңы.

 10. ҚР Үкіметінің 2 шілде 2002 ж. №713 «Микропроцессорлық карточкалар негізінде төлем карточкаларының Ұлттық банкаралық жүйесін дамыту бағдарламасы.

Басылымдар:

 1. ҚР Ұлттық Банкінің хабаршысы – арнайы басылым

 2. ҚР Ұлттық Банкінің статистикалық бюллетені – орыс және ағылшын тілдеріндегі арнайы басылым

 3. Банки Казахстана – ҚР Банктер Ассоциациясының журналы

 4. Кезеңдік басылымдар «Деловая неделя», «Панорама», «Деловой Казахстан» және т.б.

Интернет-көздері:

http://ipoteka.kz/-БТА Ипотека

http://www.hsbc. kz/-HSBC

http://www. Demirbank.kz/ru/-Демирбанк

http://www.centercredit.kz/-БанкЦентркредит

http://www.hsbk.kz/-Жилстройсбербанк

http://www.atfbank.kz/-АТФ банк

http://www.kib. kz/-Казинвестбанк

http://www.nurbank.kz/-Нурбанк

http://bta.kz/-БанкТуранАлем

http://www.kkb.kz/-Казкоммерцбанк

http://www.bankcaspian.kz/-Банк Каспийский

http://www.eurasian-bank.kz/-Евразийский банк

http://epay.kkb.kz/jsp/about/index.jsp- Центр Авторизации пластиковых карт

http://www.lariba.kz/-Ларибанкhttp://www.halykbank.kz/-Народный банк

http://www.alb.kz/-Альянсбанк3. СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

1. Негізгі мәліметтер

Мамандығы

5В050900 – Қаржы

Курсы, семестр

2курс, 3семестр

Пән циклі

міндетті компонент

Кредиттер

3

сабақ өтетін орын

сабақ кестесіне сәйкес

оқытушы

Байдаулетова Гүлнұр Омарқызы

2. Пәннің пререквизиті мен постреквизиті

Пәннің предреквизиті

«Ақша, несие, банктер» пәні, «Экономикалық теория», «Экономикалық ілімінің тарихы», «Қаржы тарихы» пәндерінен студенттер танысқаннан кейін оқытылады, ол алған білімін баянды етуге және қаржы-несие профилі бойынша профессионалды маман дайындығынан кейін өтеді

Пәннің постреквизиті

«Ақша, несие, банктер» пәні «Банк ісі», «Ақша-несиелерді реттеу», «Банктегі есеп жүргізу және есеп беру», «Қаржылық бақылау және аудит» және басқа пәндердің алдында жүргізіледі.

3.Пәнді оқыту мақсаты

Студенттерге ақша, несие және банктердің теориялық аспектілері, ақша және несие жүйесін, халықаралық несие – есептік және валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығын қалыптастыру негіздерінің толық білім жүйесін қалыптастыру;

- Ақшаның, ақша айналымының, банктік және биржалық қызметтің маңызын беретін түсіндірме – терминологиялық аппаратты ұсыну;

- Барлық түсініктердің өзара байланысын, олардың ішкі логикасын ашу


Пәннің міндеттері:

- Ақша теориясы бойынша студенттерге қажетті теориялық білімнің минимумын ұсыну;

- Оларда, экономиканың ақша-несие саласындағы болашақ қызметі үшін тәжірибелік дағды қалыптастыру;

- Ақша және несие түсініктерінің мәнін, ақша айналымы және несие сферасындағы экономикалық заңдардың көріну нышандарын меңгеру;

- Экономика және әлеуметтік сферадағы ақша, несие және банктердің атқаратын ролін анықтау;

- Дамыған елдер, ТМД елдерінің ақша және несие жүйесін, Орталық Банк пен екінші деңгейдегі банктердің атқаратын қызметтері мен жүргізетін операцияларын оқып меңгеру;

- Қазіргі таңдағы ақша айналымы мен несие жүйесінің мәселелерін анықтау және оларды шешу бойынша ұсыныстар жасауға бейімдеу;


4. Студенттің оқу жүктемесі

барлығы

аудиториялық

офистік

3кредит

135 сағатлекция

тәжірибелік

СӨЖ/СОӨЖ

100мин/лекция

50мин/ сабақ

90 сағат

2 лекции

1 сабақ4.Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі

Тақырып

тапсырма

Әдістемелік ұсыныс

Бақылау формасы

Тапсырмаға берілетін бал

Ұсынылған әдебиеттер

Тапсыру уақыты

1.Ақшаның мәні және оның атқаратын қызметтері

Тақырып бойынша жауап беру

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

3

1,2,9

1 апта

2.Ақша айналымы, ақша айналысы және ақша жүйесі

Аталған тақырып бойынша жауап беру

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

5

1,5,17

2 апта

3.Ақша реформалары және валютаны тұрақтандыру әдістері

Шағын топтарда жұмыс жасау

Шағын тапта жұмыс жасау үшін алдан ала әрбір студентте рефераттар болуы қажет. Берілген әдебиеттер тізімін пайдланыңыз

Жазбаша жұмыс

5

1,2,7

3 апта

4. Қарыз капиталы, пайыз және несие

Аталған тақырып бойынша жауап беру

Тақырып бойынша есептерді шығару үшін лекция мәтіні мен кодексті пайдаланыңыз

Жазбаша жұмыс

5

4,11,14

4

апта


5.Несие жүйесі. Несиелік мекемелердің түрлері

Шағын топтар арасында іскерлік ойын жүреді, салықтық бақылауды жүзеге асырады

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

4

11,14,16

5 апта

6.Банктік емес несиелік мекемелердің мәні және түрлері.

Тақырып бойынша пікір - талас

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

4

5,6,14

6 апта

7.Банктер және банк жүйесі. Мемлекеттің Орталық банкі, оның құрылуы және дамуы.

Кіші топтармен жұмыс жүргізу

Шағын тапта жұмыс жасау үшін алдан ала әрбір студентте рефераттар болуы қажет. Берілген әдебиеттер тізімін пайдланыңыз

Жазбаша жұмыс

4

1,2,15

7

апта


8.Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің функциялары мен операциялары.

Есептер құрастыру және оны шығару

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

5

2,4

8 апта

9.Коммерциялық банктер, атқаратын қызметтері мен олардың қызметін ұйымдастыру

Есептер шығару

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

4

1,4,16

9 апта

10.Банктердің активті және пассивті, комиссиондық-делдалдық операциялары.

Есептер құрастыру және оны шығару

Шағын тапта жұмыс жасау үшін алдан ала әрбір студентте рефераттар болуы қажет. Берілген әдебиеттер тізімін пайдланыңыз

Жазбаша жұмыс

3

1,4,16

10 апта

11.Бағалы қағаздар нарығы.

Есептер құрастыру және оны шығару

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

4

4,16,17

11 апта

12.Қор биржасы

Есептер құрастыру және оны шығару

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

4

12,13

12 апта

13.Халықаралық

валюталық-несиелік институттар.Салыстырмалы түрде экономикалық талдау жасау

Шағын тапта жұмыс жасау үшін алдан ала әрбір студентте рефераттар болуы қажет. Берілген әдебиеттер тізімін пайдланыңыз

Жазбаша жұмыс

4

12,13

13 апта

14.Халықаралық

валюталық-несиелік институттар.Тақырып бойынша пікір - талас

Тақырып бойынша есептерді шығару үшін лекция мәтіні мен кодексті пайдаланыңыз

Жазбаша жұмыс

3

8,17

14 апта

15. ҚР-дағы халықаралық қаржылық институттардың қызметі

Тақырып бойынша пікір - талас

Тақырып бойынша есептерді шығару үшін лекция мәтіні мен кодексті пайдаланыңыз

Жазбаша жұмыс

3

1,16

15 апта


5. Пәннің оқу әдістемелік қамтамасыз ету картасыОкылатын

тарау

Негізгі әдебиеттер

Қосымша әдебиеттер мен интернет көздері

Басқа да қосымша ресурстар

1

Ақшаның мәні және оның атқаратын қызметтері

1.Ақша, несие, банктер. Оқулық. Г.С.Сейтқасымовтың басшылығымен.А., Экономика 2009ж

2.ақша,несие, банктер оқулық. О.И.Лаврушиннің басшылығымен. М., Финансы и статистика 2009ж

3. Деньги, кредит, банки. О.И.Лаврушиннің басшылығымен. М., 2002ж


1 ҚР Ұлттық Банкінің хабаршысы – арнайы басылым

2.Саниев М.С.- Ақша, несие, банктер. Оқу құралы. Алматы қаржы және статистика институты.

3.Афонина С. Электронные деньги. Оқу құралы. СПБ, Питер, 2001г.


Электронды мәліметтер

2

Ақша айналымы, ақша айналысы және ақша жүйесі

 1. 1.Ақша, несие, банктер. Оқулық. Г.С.Сейтқасымовтың басшылығымен.А., Экономика 2009ж

 2. 2. Деньги, кредит, банки. О.И.Лаврушиннің басшылығымен. М., 2002ж

 3. 3.Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела

1.«Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» Заң

2.«Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы»Заң

3«Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы» Заң


слайдтар, презентацялар

3

Ақша реформалары және валютаны тұрақтандыру әдістері

1.Ақша, несие, банктер. Оқулық. Г.С.Сейтқасымовтың басшылығымен.А., Экономика 2009ж

2.ақша,несие, банктер оқулық. О.И.Лаврушиннің басшылығымен. М., Финансы и статистика 2009ж 1. «Қазақстан Республикасының ақша жүйесі туралы» Заң

 2. «Төлемдер мен ақша аудару туралы» Заң

 3. «ҚР-ғы вексель айналысы туралы» Заң
Электронды мәліметтер

4

Қарыз капиталы, пайыз және несие

1.Грязнова А.,Реструктурирование кредитных организаций в зарубежных странах.М.Юнити,2000г.

2.Диана Мак-Нотон.Банки на развивающих рынках,2 тома, Әлемдік банк институты.1998г1 ҚР Ұлттық Банкінің хабаршысы – арнайы басылым

2.Саниев М.С.- Ақша, несие, банктер. Оқу құралы. Алматы қаржы және статистика институты.

3.Афонина С. Электронные деньги. Оқу құралы. СПБ, Питер, 2001г.


Электронды мәліметтер

5

Несие жүйесі. Несиелік мекемелердің түрлері

1. Диана Мак-Нотон.Банки на развивающих рынках,2 тома, Әлемдік банк институты.1998

2.Көшенова Б.А. Бағалы қағаздар нарығы. Оқу құралы/-Алматы:Экономика,1999г -234стр1.«Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» Заң

2.«Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы»Заң

3«Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы» Заң


слайдтар, презентацялар

6

Банктік емес несиелік мекемелердің мәні және түрлері.

Деньги,кредит банки. О.И.Лаврушинніңжетекшілігімен, - СПБ,Питер, 2001г

 1. «Қазақстан Республикасының ақша жүйесі туралы» Заң

 2. «Төлемдер мен ақша аудару туралы» Заң

 3. «ҚР-ғы вексель айналысы туралы» Заң
Электронды мәліметтер

7

Банктер және банк жүйесі. Мемлекеттің Орталық банкі, оның құрылуы және дамуы.

1.Ақша, несие, банктер. Оқулық. Г.С.Сейтқасымовтың басшылығымен.А., Экономика 2009ж

2. Деньги,кредит банки. О.И.Лаврушинніңжетекшілігімен, - СПБ,Питер, 2001г

3. кураков Л.П., Тимирясов В.Г., КураковВ.Л. Современные банковские системы. Оқу құралы.- М., Гемос.2000г.


1 ҚР Ұлттық Банкінің хабаршысы – арнайы басылым

2.Саниев М.С.- Ақша, несие, банктер. Оқу құралы. Алматы қаржы және статистика институты.

3.Афонина С. Электронные деньги. Оқу құралы. СПБ, Питер, 2001г.


Электронды мәліметтер

8

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің функциялары мен операциялары.

1. Деньги,кредит банки. О.И.Лаврушинніңжетекшілігімен, - СПБ,Питер, 2001г

2.Грязнова А. Реструктурирование кредитных организаций в зарубежных странах, - м., Юнити,20011.«Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» Заң

2.«Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы»Заң

3«Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы» Заң


слайдтар, презентацялар

9

Коммерциялық банктер, атқаратын қызметтері мен олардың қызметін ұйымдастыру

1.Ақша, несие, банктер. Оқулық. Г.С.Сейтқасымовтың басшылығымен.А., Экономика 2009ж

2.ақша,несие, банктер оқулық. О.И.Лаврушиннің басшылығымен. М., Финансы и статистика 2009ж 1. «Қазақстан Республикасының ақша жүйесі туралы» Заң

 2. «Төлемдер мен ақша аудару туралы» Заң

 3. «ҚР-ғы вексель айналысы туралы» Заң
Электронды мәліметтер

10

Банктердің активті және пассивті, комиссиондық-делдалдық операциялары.

1.Ақша, несие, банктер. Оқулық. Г.С.Сейтқасымовтың басшылығымен.А., Экономика 2009ж

2. Деньги,кредит банки. О.И.Лаврушинніңжетекшілігімен, - СПБ,Питер, 2001г

3. кураков Л.П., Тимирясов В.Г., КураковВ.Л. Современные банковские системы. Оқу құралы.- М., Гемос.2000г


1 ҚР Ұлттық Банкінің хабаршысы – арнайы басылым

2.Саниев М.С.- Ақша, несие, банктер. Оқу құралы. Алматы қаржы және статистика институты.

3.Афонина С. Электронные деньги. Оқу құралы. СПБ, Питер, 2001г.


Электронды мәліметтер

11

Бағалы қағаздар нарығы.

1. Грязнова А. Реструктурирование кредитных организаций в зарубежных странах, - м., Юнити,2001

2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. КрасавинаЛ.Н. жетекшілігімен, Оқу құралы. М., гемос,2000ж

3. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. М., Аспект пресс,1999ж


1.«Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» Заң

2.«Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы»Заң

3«Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы» Заң


слайдтар, презентацялар

12

Қор биржасы

 1. 1. Көшенова БА. Бағалы қағаздар нарығы. Оқу құралы/-Алматы: Экономика,2009ж

 2. 2. Көшенова Б.А. Бағалы қағаздар нарығыкатегорияларының орысша – қазақша сөздігі/Алматы-ҚазМБА1999ж

 1. «Қазақстан Республикасының ақша жүйесі туралы» Заң

 2. «Төлемдер мен ақша аудару туралы» Заң

 3. «ҚР-ғы вексель айналысы туралы» Заң
Электронды мәліметтер

13

Халықаралық

валюталық-несиелік институттар. 1. 1. Көшенова БА. Бағалы қағаздар нарығы. Оқу құралы/-Алматы: Экономика,2009ж

2. Көшенова Б.А. Бағалы қағаздар нарығыкатегорияларының орысша – қазақша сөздігі/Алматы-ҚазМБА1999ж

1 ҚР Ұлттық Банкінің хабаршысы – арнайы басылым

2.Саниев М.С.- Ақша, несие, банктер. Оқу құралы. Алматы қаржы және статистика институты.

3.Афонина С. Электронные деньги. Оқу құралы. СПБ, Питер, 2001г.


Электронды мәліметтер

14

Халықаралық

валюталық-несиелік институттар.1. ДэвидС.Кидуэлл, Ричард Лпетерсон., Дэвид У. Блэккуэл. Финансовые рынки, институты, деньги. –СПБ., Питер, 2000

2. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. М., Аспект пресс,1999ж1.«Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» Заң

2.«Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы»Заң

3«Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы» Заң


слайдтар, презентацялар

15

ҚР-дағы халықаралық қаржылық институттардың қызметі

1.Ақша, несие, банктер. Оқулық. Г.С.Сейтқасымовтың басшылығымен.А., Экономика 2009ж

2.ақша,несие, банктер оқулық. О.И.Лаврушиннің басшылығымен. М., Финансы и статистика 2009ж 1. «Қазақстан Республикасының ақша жүйесі туралы» Заң

 2. «Төлемдер мен ақша аудару туралы» Заң

 3. «ҚР-ғы вексель айналысы туралы» Заң
Электронды мәліметтерКаталог: finance
finance -> 1 требования к структуре умк дисциплины
finance -> ПоәК «Салық және салық салу» пәні бойынша
finance -> 1 требования к структуре умк дисциплины
finance -> Жекешелендiру объектiлерiн сату қағидасын бекiту туралы
finance -> Мүлікті коммуналдық меншікке қабылдау туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»
finance -> 1 требования к структуре умк дисциплины
finance -> Я, Винокуров Андрей, внутренний паспорт сн 795091, беру на себя финансирование поездки в Словакию на период с 02


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет