Поименен списък на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота I. Функция”Общи държавни служби” Дейност „Общинска администрация”жүктеу 81.45 Kb.
Дата02.08.2018
өлшемі81.45 Kb.

Приложение 7

ПОИМЕНЕН СПИСЪК
на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота

I.Функция”Общи държавни служби”

Дейност „Общинска администрация” - служители пътуващи по маршрути както следва:

1.1.По маршрут Бургас-Средец-Бургас:

Николина Пенева Дамбулова – зам.кмет;

арх.Паруш Христов Зафиров – гл.архитект;

Сергей ВълчевСтоилов – Д- р дирекция „ОЗСДИМС”

Атанас Любомиров Павлов – Д-р Дирекция „СЕБКС”

Марияна Янева Саваклиева– Гл.експерт „Строителство”;

Маргарита Ангелова Стойчева – ст.експерт „УЕПП”

Кета Иванова Запрянова – гл.специалист „Устройство на територията”;

Антоанета Тенева Ангелова – юрисконсулт

Станка Костадинова Янева – специалист „ТСУ”

Антоанета Чавдарова Атанасова - координатор проект

1.2 .По маршрут с.Загорци – гр.Средец-с.Загорци

Божидар Тодорав Божинов – гл.специалист „Земеделие”


1.3.По маршрут с.Дебелт –гр.Средец – с.Дебелт

3.1.Радка Господинова Кавказова – мл.спец „ГРАО”


1.4.Кметове и кметски наместници и технически сътрудници – пътуващи по маршрути, както следва :

Златка Иванова Долапчиева – кметски наместник на с.Светлина, пътуваща по маршрут гр.Средец – с.Светлина – гр.Средец;

Рада Стоянова Иванова – км.наместник на с.Кубадин, пътуващ по маршрут: гр.Средец-с.Кубадин- гр.Средец;

Милена Василева Петкова – км.наместник на с.Проход, пътуваща по маршрут: гр.Средец – с.Проход - гр.Средец;

Ганка Янева Арабаджиева – км.наместник на с.Белила, пътуваща по маршрут: гр.Средец – с.Белила-гр.Средец;

Жана Николова Гарджева – км.наместник на с.Росеново, пътуваща по маршрут : гр.Средец – с.Росеново – гр.Средец;

Райко Пеев Георгиев – км.наместник на с.Богданово, пътуващ по маршрут: гр.Средец – с.Варовник - с.Богданово - гр.Средец;

Мирослав Русев Илчев – км.наместник на с.Бистрец, пътуващ по маршрут гр.Средец – с.Бистрец – гр.Средец;

Валентина Николава Петкова – кметски наместник с.Кирово-Граничар-Тракийци , пътуваща по маршрут с. Г.Буково- с.Кирово- с.Граничар- с.Тракийци-с.Г.Буково;

Димитър Стоянов Господинов – кметски наместник с.Драка, пътуващ по маршрут гр.Средец – с.Драка – гр.Средец ;

Лиляна Стоянова Ангелова – кметски наместник с.Орлинци, пътуваща по маршрут гр.Средец – с.Орлинци – гр.Средец;

Радка Стоянова Георгиева – технически сътрудник с.Суходол, пътуваща по маршрут гр.Средец – с.Суходол- гр.Средец;

Зорница Стоянова Георгиева – технически сътрудник с.Дюлево, пътуваща по маршрута гр.Средец – С.Дюлево- гр.Средец

Яна Динкова Дапчева – технически сътрудник с.Светлина, пътуваща по маршрута гр.Средец – с-Светлина – гр.Средец

Ангелина Георгиева Пазачева – технически сътрудник с.Дебелт , пътуваща по маршрута гр.Бургас – с.Дебелт – гр.Бургас.
II.Функция”Образование”

1.Дейност „Общо образователни училища”

1.1. Преподаватели от СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Средец пътуващи по маршрута гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас както следва:

Албена Илиева Илиева – старши учител;

Диана Георгиева Славова – Атанасова – възпитател;

Диана Михайлова Михайлова – старши учител;

Ирина Николова Вангелова – старши учител ;

Николай Димитров Фенерски – учител;

Марияна Димова Стамболиева – възпитател;

Радост Стоянова Стоянова – учител;

Радостина Пенкова Косева – младши учител;

Станка Колева Андонова – старши учител;

Янка Милева Костадинова – старши учител;

Георги Вълчев Ташев- старши учител;

1.2.Преподавател от СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” пътуващ по маршрут с.Загорци – гр.Средец – с.Загорци

Добринка Николова Желева – старши учител пътуваща по маршрут

1.3.Преподаватели от ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт – деветима, пътуващи по маршрут гр.Бургас – с.Дебелт – гр.Бургас, както следва:

Мариана Русева Вълчева – старши учител начален курс;

Светла Ганева Палазова – старши учител начален курс;

Мила Недялкова Братванова – старши учител начален курс;

Христина Петкова Баджева – старши учител начален курс;

Татяна Димова Петрова – старши възпитател начален курс;

Николина Пейчева Бимбалова – старши учител среден курс;

Станимира Йорданова Димитрова – старши учител среден курс;

Цветанка Колева Джиналийска – старши учител среден курс;

Паунка Николава Димитрова – старши учител среден курс;

1.4. Преподаватели от ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Факия - трима, пътуващи по маршрута гр.Средец – с.Факия – гр.Средец , както следва :

Антоанета Сотирова Желязкова – старши учител;

Недка Ангелова Николова – учител;

Йорданка Янева Статева – учител.

1.5. Преподаватели от ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Загорци

Преподаватели пътуващи по маршрута гр.Средец – с.Загорци – гр.Средец, както следва:

Стоянка Кралева Калудова –директор

Мариана Стоилова Златарова – главен учител в прогимназиален етап;

Сотирка Лазарова Танева – старши учител в начален етап;

Ирина Петкова Тодорова – старши учител в прогимназиален етап

Тодорка Димова Памукова – старши учител в начален етап;

Радка Стоянова Георгиева – възпитател в начален етап;

Светлана Ралева Янева – възпитател в начален етап;

Ивелина Ташева Илиева – учител в начален етап;

Росица Димова Арабаджиева – възпитател в начален етап;

Диана Стоянова Димитрова – възпитател в прогимназиален етап;

Петър Стоянов Алексиев- мл.учител по ФВС

1.6.Преподаватели пътуващи по маршрута гр.Бургас – с.Загорци – гр.Бургас, както следва:

Руслана Любенова Тодорова – старши учител в прогимназиален етап;

Таня Димитрова Иванова - старши учител в начален етап;

Милена Петрова Дочева – старши учител в прогимназиален етап;


1.7.Един възпитател пътуващ по маршрут с.Малина - с.Загорци –с .Малина: Златина Ангелова Калъчева – възпитател в прогимназиален етап
2.Дейност „Професионални гимназии”
2.1.Преподаватели от ПГМССЕ „Н.Й.Вапцаров” гр.Средец

Двама пътуващи по маршрут гр.Бургас- гр.Средец – гр.Бургас:

Инж.Нина Петрова Петкова – учител лабораторна практика

Инж.Соня Вълкова Аргирова – учител

2.2.Преподавател пътуващ по маршрут гр.Несебър – гр.Средец – гр.Несебър:

Илиян Здравков Цветков – учител по история


3.Дейност „ЦДГ и ОДЗ”:

Преподаватели от ЦДГ „Дъга” с. Дебелт и с. Факия

3.1.Преподаватели пътуващи по маршрут гр. Бургас – с. Дебелт – гр. Бургас, както следва:

Златина Атанасова Стефанова – старши учител;

Руска Атанасова Павлова – учител.
3.2.Преподаватели пътуващи по маршрут - гр. Средец – с. Дебелт – гр. Средец, както следва:

Мария Михайловна Кирякова – директор;

Димка Костадинова Костова – учител;

Величка Генова Балева – учител;

Марина Иванова Караянакиева – старши учител;
3.3. Преподавател пътуващ по маршрут гр.Средец- с.Факия – гр.Средец

Росица Иванова Алексиева - учител

3.4. Преподавател пътуващ по маршрут с.Факия – с.М.Църква –с.Факия:

Радостина Иванова Кирова – ст.учител

3.5. Преподаватели пътуващи по маршрут гр.Средец - с.Орлинци - гр.Средец, както следва:

Диана Паскалева – учител;

Кирилка Крушева – старши учител;

Преподаватели от ЦДГ с.Загорци

3.6.Преподаватели пътуващи по маршрут гр.Средец - с.Загорци - гр.Средец, както следва:

Гинка Петрова – старши учител;

Кети Иванова - учител;

III. Функция ”Здравеопазване”
1.Дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища”

1.1.Медицински специалисти обслужващи здравни кабинети към училищата и детски градини в общината , както следва:

Тодорка Велчева Кожухарова - пътуваща по маршрут гр.Средец- с.Загорци – гр.Средец и веднъж седмично по маршрут гр.Средец – с.Орлинци – гр.Средец, обслужващ здравен кабинет към ОУ «Св.св.Кирил и Методий» с.Загорци и ЦДГ с.Орлинци.

Радка Стоянова Янева - пътуваща по маршрут гр.Средец- с.Дебелт – гр.Средец, обслужващ ОУ «Антон Страшимиров» с.Дебелт.

Руси Янев Тракалянкев –пътуващ по маршрут с.Момина църква – гр.Средец - с.Момина Църква, обслужващ ПГМССЕ «Н.Й.Вапцаров» гр.Средец.

Сийка Щерева Шиварова – пътуваща по маршрут гр.Средец – с.Факия – гр.Средец , обслужващ ОУ «Н.Й.Вапцаров» с.Факия


IV. Функция”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
2.Дейност „Домове да възрастни хора с увреждания”

2.1.Служители от ДВУИ с.Факия –медицински сестри, пътуващи по маршрута гр.Средец – с.Факия – гр.Средец , както следва:

Златка Димова Михалева – мед.сестра;

Тона Вълкова Момчилова – мед.сестра;

Цвета Георгиева Табакова – мед.сестра.
3.Дейност „Домове за деца”

3.1. Възпитател от ДДЛРГ „Щурче”:

Гергана Емилова Тодорова - пътуваща по маршрут с.Дебелт - гр.Средец – с.Дебелт.

V. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
1.Дейност „Спортни бази за спорт за всички”

Един служител пътуващ по маршрут гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас

Красимир Петров Сарафов – управител Спортни дейности.
2.Дейност „Музей ” – служители пътуващи по маршрути както следва:

Красимира Петкова Костова – директор „Общински исторически музеи”, пътуваща по маршрут Бургас - с.Дебелт - гр.Средец и обратно;

Добрина Йорданова Харбалиева - уредник музей, археолог, пътуващ по маршрута гр.Бургас - с.Дебелт - гр.Средец и обратно;

Фатме Джeлил Костадинова – консерватор – реставратор – по маршрута гр.Бургас – с.Дебелт – гр.Средец и обратно;

Димитър Нейчев Сачанов - фондовик – по маршрута с.Дебелт – гр.Средец- с.Дебелт;

Тодор Стаматов Стаматов – екскурзовод – по маршрут гр.Средец – с.Дебелт – гр.Средец;

Теодора Ненчева Ненчева – художник - по маршрут гр.Средец – с.Дебелт- гр.Средец.
VI. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Дейност „Чистота”

Гергана Руменова Атанасова – еколог – по маршрут гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас.


VII. Функция „Икономически дейности”

1.Дейност „Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов”-

1.1.Общинско горско предприятие- служители пътуващи по маршрут гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас :

инж.Стойко Стоянов Стоянов – директор ОГП;

инж.Атанас Димитров Желязков – агроном

Георги Илчев Георгиев – лесничей;

Георги Петров Борисов – ръководител участък;

Живко Петров Атанасов – ст.счетоводител;

Петя Станкова Едрева – специалист обработка данни;

Стоян Петров Калоянов – горски стражар.

2.Дейност „Други дейности по туризма”

Един служител пътуващ по маршрут гр.Бургас –гр.Средец – гр.Бургас

Лазар Златков Налбантов – организатор

Нели Баева Баева - организаторVІ. Служба „Пробация”

Служител пътуващ по маршрут гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас:

Георги Костадинов Тангарджиев – инспектор сектор „Пробация”
VII. ФСМП /Филиал за спешна медицинска помощ/– Средец

Служители пътуващи по маршрути, както следва:

Коста Костов – по маршрут с.Зорница – гр.Средец – с.Зорница

Валентин Добрев – по маршрут гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас

Айше Юсеин – по маршрут гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас

Желязко Неделчев –по маршрут с.Дебелт – гр.Средец – с.Дебелт


VIII. РУП Средец

Служител пътуващ по маршрут гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас:Андрей Георгиев Димитров – Началник група „Криминална полиция” в РУП гр.Средец
Кмет на община Средец:

инж.Иван Жабов
Изготвил:

Петя Бойчева - Гл.експерт ”Финанси”


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет