Політична спадщина стефана стамболова у болгарському державотворенні


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИжүктеу 5.56 Mb.
бет21/24
Дата07.02.2019
өлшемі5.56 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

 1. Пантев А. Противоречивото наследство на Стефан Стамболов / А. Пантев // Векове. 1981. № 5. С. 69–77.

 2. Велчев В. Принос към новата история: Стамболов и Фердинанд: Диктаторския режим и борбата против него / В. Велчев. София: Гутенберг, 1922. 183 с.

 3. Маджаров М. От самовластие към свобода и законност / М. Маджаров. София: Мир, 1936. 81 с.

 4. Стефан Стамболов и делото на стамболовизма: 1895–1925: Въспоменателен сборник / Под ред.: Н. Бронзов, П. Думанов. Плевен: Изгрев, 1925. 64 с.

 5. Бобевски Л. Стефан Стамболов / Л. Бобевски. София: Св. Климент, 1925. 3 с.

 6. Георгиев В. Юбилейна елегия за Ст. Стамболов (по случай 30 годишнината отъ трагичната му смъртъ) / В. Георгиев. Пловдив: Добруджа, 1925. 8 с.

 7. Стефан Стамболов като революционер и държавник: 31 година от смъртта му: 1895–1926. София: Родопи, 1926. 14 с.

 8. Стамболов: Характер и дело. Плевен: Изгрев, 1927. 80 с.

 9. Димитър Петков, Петко Д. Петков – Баща и син: Личност, дело и идеи / Ред. П. Думанов. София: Ел. Петков, 1928. 96 с.

 10. Статев Х. Димитър Петков: Живот и обществена дейност / Х. Статев. София: Древна България, 1930. 61 с.

 11. Станев Н. Народните възстания през 1876 година / Н. Станев. София: Хемус, 1932. 128 с.

 12. Станев Н. История на нова България: 1878–1928 / Н. Станев. София: Т. Ф. Чипев, 1929. 520 с.

 13. Станев Н. Стефан Стамболов / Н. Станев // Венец. 1942. № 3. С. 158–167.

 14. Страшимиров А. Диктаторът: Нови проучвания върху живота и личността на Стефан Стамболов / А. Страшимиров. София: Художник, 1935. Кн. 1. 80 с.

 15. Страшимиров А. Диктаторът: Нови проучвания върху живота и личността на Стефан Стамболов / А. Страшимиров. София: Художник, 1935. Кн. 2. 78 с.

 16. Страшимиров А. Диктаторът: Нови проучвания върху живота и личността на Стефан Стамболов / А. Страшимиров. София: Художник, 1935. Кн. 3. 104 с.

 17. Панайотов И. Българската криза в Европа (1885–1889): Принос към предисторията на Общоевропейската война / И. Панайотов. София: Гладстон, 1924. 97 с.

 18. Панайотов И. Русия и българските народнии идеали / И. Панайотов // Българска мисъл. 1932. № 6. С. 12–26.

 19. Панайотов И. Русия, великите сили и българският въпрос след избора на княз Фердинанд (1888–1896 г.) / И. Панайотов. София: Университетска печатница, 1941. 279 с.

 20. Дечев С. Нежеланият Стамболов: Раждането на новата интерпретация за Стамболов и стамболовизма в българската историография в края на 40-те и началото на 50-те години на XX век / C. Дечев // Анамнеза. 2008. Кн 2. С. 3–84.

 21. Благоев Д. Принос към историята на социализма в България / Д. Благоев. София: Партийната Социалистическа Книжарница, 1906. 547 с.

 22. Sakasoff J. Neoslavism, Balkan Federation and Social Democracy / J. Sakasoff. URL: https://www.marxists.org/history/etol/revhist/otherdox/balk/sakasoff.htm

(дата звернення: 26. 04. 2017).

 1. Пашев Г. Търновският митрополит Климент (Васил Друмев) като славянофил и русофил / Г. Пашев // Славянска мисъл. 1945. Кн. 3–4. С. 31–42.

 2. Манев М. Ролята на българската църква в помирението на България с Русия през 1896 / М. Манев // Славянска мисъл. 1946. Кн. 5. С. 23–32.

 3. Снегаров И. Фердинанд (1887–1918) и българската църква / И. Снегаров // Духовна култура. 1946. Kн. 8. С. 1–18.

 4. Панайотов И. Австрия, Русия и съдбата на Балканите / И. Панайотов // Исторически преглед. 1945–1946. № 4–5. С. 482–512.

 5. Топалов П. Борбата на българския народ за демократично устройство и независимост на България (1878–1894) / П. Топалов // Исторически преглед. 1945–1946. № 4. С. 435–481.

 6. Йоцов Я. Класи и партии у нас до 1923 година / Я. Йоцов // Исторически преглед. 1947. № 2. С. 177–193.

 7. Косев Д. Начало на антируската политика на българската едра буржоазия и П. Р. Славейков / Д. Косев // Исторически преглед. 1948. № 2. С. 165–185.

 8. Христов Х. Към характеристиката на Стамболовия режим / Х. Христов // Исторически преглед. 1951. № 1. С. 19–49.

 9. Йоцов Я. Към характеристиката на «народняшкото» управление (1894–1899) / Я. Йоцов // Исторически преглед. 1951–1952. № 2. С. 123–142.

 10. Натан Ж. История экономического развития Болгарии / Ж. Натан. Москва: Изд-во иностранной литературы, 1961. 499 с.

 11. История на България в два тома / Ред. комисия: Д. Косев, Х. Христов, Ж. Натан, В. Хаджиниколов, К. Василев. София: Наука и изкуство, 1955. Т. 2. 1064 с.

 12. Мичев Д. Вътрешната политика на Стамболовия режим 1887–1894 г.: дисертация на к. ист. н. / Д. Мичев. София, 1956. 232 с.

 13. Мичев Д. Участието на българските социалисти в борбата против стамболовия режим / Д. Мичев // Известия на Института по история на БКП. 1957. № 1–2. С. 47–78.

 14. Бужашки Е. Димитър Благоев и победата на марксизма в българското социалистическо движение (1885–1903 гг.) / Е. Бужашки. София, 1960. 368 с.

 15. Централен държавен архив на Республика България. Ф. 140к «Генадиев, Павел». Оп. 2.

 16. Страшнюк С. Ю. Під тиском Тіто та диктатом Сталіна: як у Болгарії з’явилася «македонська національна меншина» / С. Ю. Страшнюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. «Історія». 2011. № 965. Вип. 43. С. 171–180.

 17. Косев Д. Ревизионистически фалшификации на българската история у скопските историци / Д. Косев // Исторически преглед. 1959. № 1. С. 15–44.

 18. Македонският въпрос: Историко-политическа справка. София: Институт за история при БАН, 1968. 68 с.

 19. Косев К. Стефан Стамболов – бележит революционер и държавник / К. Косев // Младеж. 1965. № 5–6. С. 116–121.

 20. Беровски А. Корона и кръв / А. Беровски. София: Изд-во на Отечествения фронт, 1967. 960 с.

 21. Христов Х. За историческата правда в книгата на Ал. Беровски «Корона и кръв» / Х. Христов // Иcторически преглед. 1970. № 3. С. 104–106.

 22. Тодорова Ц. Дипломатическа история на външните заеми на България: 1888–1912 / Ц. Тодорова. София: Наука и изкуство, 1971. 497 c.

 23. Пантев А. Англия, Германия и българският въпрос (август 1887 – март 1890) / А. Пантев // Българо-германски отношения и връзки: Изследвания и материали. София, 1972. Т. 1. С. 106–107.

 24. Пантев А. Англия и България в европейската криза през 1887 / А. Пантев // Известия на Българското историческо дружество. 1972. Кн. 28. С. 91–116.

 25. Пантев А. Англия срещу Русия на Балканите (1879–1894) / А. Пантев. София: Наука и изкуство, 1972. 308 c.

 26. Генчев Н. Левски, революцията и бъдещият свят / Н. Генчев. София: Изд-во на Отечествения фронт, 1973. 154 с.

 27. Николова В. Към характеристиката на Народнолибералната партия (1894–1903) / В. Николова // Исторически преглед. 1976. № 2. С. 69–81.

 28. Николова В. Народнолибералната партия и вътрешнополитическото развитие на България (1894–1903) / В. Николова // Проблеми на политическата история на България (1878–1944). София: Изд-во на БАН, 1979. С. 95–128.

 29. Стателова Е. Дипломацията на Княжество България: 1879–1886 / Е. Стателова. София: Изд-во на БАН, 1979. 251 с.

 30. Кратка история на България / Под ред. на И. Димитров, М. Лалков. София: Наука и изкуство, 1981. 493 с.

 31. Христов Х. За вътрешното развитие и външната политика на нова България / Х. Христов // Исторически преглед. 1981. № 3–4. С. 63–64.

 32. Jelavich C. The Establishment of the Balkan National States, 1804–1920 / C. Jelavich, В. Jelavich. Seattle: University of Washington press, 1977. 374 p.

 33. Дамянов С. Великите сили и България през епохата на капитализма (1878–1944 г.) / C. Дамянов // Исторически преглед. 1981. № 3–4. С. 73–94.

 34. Дамянов С. България във френската политика (1878–1918) / C. Дамянов. София: Изд-во на БАН, 1985. 558 c.

 35. Митев Т. Политическата обстановка в първите години на Стамболовия режим и българските социалисти (1887–1891 г.) / Т. Митев // Исторически преглед. 1981. № 2. С. 52–74.

 36. Мишев Р. България и Австро-Унгария в началните години на стамболовия режим (1887–1890) / Р. Мишев // Исторически преглед. 1980. № 3. С. 75–88.

 37. Мишев Р. Австро-Унгария и последните години на стамболовия режим (септември 1892 г. – май 1894 г.) / Р. Мишев // Изследвания по българска история. Велико Търново, 1981. С. 99–122.

 38. Мишев Р. Първата търговската спогодба между България и Австро-Унгария през 1890 г. / Р. Мишев // Известия на Державните архиви. 1981. № 42. С. 115–130.

 39. Мишев Р. Българо-австро-унгарски военни отношения (1879–1900 г.) / Р. Мишев // Военноисторически сборник. 1985. № 1. С. 61–83.

 40. Пантев А. Драмата на живия: Кой е Стефан Стамболов / А. Пантев // Отечество. 1982. № 5. С. 22–24.

 41. Грънчаров С. St. Constant. Foxy Ferdinand (1861–1948): Tsar of Bulgaria. London: Sidwick & Jackson, 1979. 352 р. / С. Грънчаров // Иcторически преглед. 1981. № 6. С. 111–116.

 42. Николова В. За ролята на монарха в политическия живот на България в края на ХІХ в. / В. Николова // Исторически преглед. 1983. № 6. С. 53–64.

 43. Митев Т. Стефан Стамболов и българският национален въпрос от Освобожденнието до 1894 г. / Т. Митев // Военноисторически сборник. 1983. № 1. С. 35–50.

 44. Косев К. Стефан Стамболов – патриотически прояви и политически страсти / К. Косев // Пламък. 1984. № 3. С. 130–136.

 45. Стефан Стамболов – революционер и книжовник: Материали от Национална сесия, проведена на 5 декември 1984 г. / Гл. ред. И. Димитров. Велико Търново: Университетско изд-во «Св. Св. Кирил и Методий», 1988. 197 с.

 46. Валева Е. Л. Инакомыслие и оппозиция в Болгарии в 1980-е годы / Е. Л. Валева // Славяноведение. 2012. № 5. С. 79–96.

 47. Димитров И. Преди 100 години: Съединението: Исторически очерк / И. Димитров. София: Септември, 1985. 286 c.

 48. Пантев А. Стратегически измерения на българския въпрос 1886–1896 година / А. Пантев // Военноисторически сборник. 1987. № 4. С. 90–110.

 49. Манолова М. Парламентаризмът в България: 1879–1894 / М. Манолова. София: Изд-во на БАН, 1989. 236 с.

 50. Попов Ж. Проблеми на вътрешната политика на второто народнолиберално правителство (1903–1908) / Ж. Попов // Вътрешната политика на България през капитализма: 1878–1944. София, 1980. С. 83–114.

 51. Попов Ж. Народнолибералната Стамболовистката партия за взаимоотношенията на България с Великите сили (1903–1912) / Ж. Попов // Великите сили и Балканите в Ново и Най-ново време. София, 1985. С. 170–180.

 52. Попов Ж. Народнолибералната (стамболовистката) партия в България: 1903–1920 / Ж. Попов. София: Наука и изкуство, 1986. 203 с.

 53. Мишев Р. Австро-Унгария и България: 1879–1894: Политически отношения / Р. Мишев. София: Изд-во на Отечествения фронт, 1988. 336 c.

 54. Попов Р. България на кръстопът: Регентството: 1886–1887 / Р. Попов. София: Университетско изд-во «Св. Климент Охридски», 1991. 512 с.

 55. Танкова В. Проблеми на организационното устройство и развитие на Народнолибералната партия (1886–1894) / В. Танкова // Векове. 1988. № 5. С. 21–30.

 56. Танкова В. Идеята за обявяването на националната независимост на България през 1887 г. / В. Танкова // Военноисторически сборник. 1989. № 3. С. 28–38.

 57. Димитров И. Дело на чисти хора / И. Димитров // Равносметка. Пловдив: Хр. Г. Данов, 1989. С. 88–113.

 58. Димитров И. За «Строителите на съвременна България» и за епохата, отразена в тази книга / И. Димитров // Историята през погледа на очевидеца и изследвача. София: Народна младеж, 1990. С. 69–86.

 59. Миколенко Д. В. Стефан Стамболов в оцінках сучасної болгарської історіографії / Д. В. Миколенко // Дриновський збірник: Дриновски сборник. Харків – Софія: Вид-во Болгарської академії наук імені проф. Марина Дринова, 2016. Т. 9. С. 385.

 60. Иванов Н. Избраникът: Исторически роман / Н. Иванов. Велико Търново: Абагар, 1994. 172 с.

 61. Иванов Н. Последните дни на Стефан Стамболов / Н. Иванов. София: Родина, 1995. 64 с.

 62. Иванов Н. Нови факти за В. Левски и С. Стамболов / Н. Иванов. София: КомСервиз ЕООД, 2014. 112 с.

 63. Терзиев К. Стефан Стамболов / К. Терзиев. София: Български писател, 1993. 368 с.

 64. Даскалов Х. След игото: Стефан Стамболов / Х. Даскалов. София: Фуми Прес, 1994. 136 с.

 65. Стефан Стамболов – съзидателят и съсипателят. URL:

https://www.youtube.com/watch?v=QjdlGguyBtg

(дата звернення: 22. 04. 2017). 1. Стефан Стамболов – държавникът. URL:

https://www.youtube.com/watch?v=XrASFsoAfKo

(дата звернення: 22. 04. 2017).

 1. Петков З. За нашето героично минало / З. Петков // Всяка неделя. 1993. № 35. С. 16–19.

 2. Петков З. Бисмарк на Балканите [Стефан Стамболов] / З. Петков // Новини плюс. 1995. № 14. С. 14, 19.

 3. Петров С. Костов откъска съгмент от ореола на Стамболов / С. Петров // Труд. 1995. № 128. С. 10–11.

 4. Даскалов Р. От Стамболов до Живков: Големите спорове за новата българска история / Р. Даскалов. София: Гутенберг, 2009. 515 с.

 5. Петров З. Колоритна, амбициозна, противоречива личност: Стефан Стамболов – познаният и непознаният / З. Петров // Вечерни новини. 1993. № 75. С. 3.

 6. Петров П. Преди и след Стамболов / П. Петров // Българска армия. 1995. № 13754. С. 3.

 7. Радев Т. Щит и знаме на България: 97 г. от убийството на Стефан Стамболов / Т. Радев // Македония. 1992. № 29. С. 1, 6.

 8. Радев С. Делото на Стамболов през погледа на новото време / С. Радев // Земя. 1994. № 68. С. 5.

 9. Радев Т. Държавникът, който посегне сърце на поет, но беше човек на дълга: 100 г. от гибелта на Стефан Стамболов / Т. Радев // Демокрация. 1995. № 153. С. 6.

 10. Радев Т. Достойнството на българина стои над всичко: непубликувани истини за семейството на Стефан Стамболов / Т. Радев // Пари. 1998. № 121. С. 10.

 11. Радков Р. Живков беше найгулемият след Стамболов / Р. Радков // Народен глас. Ловеч, 2005. № 65. С. 3.

 12. Петрова М. Възвеличаваният и ручаният: 144 г. от рождението на Стефан Стамболов / М. Петрова // Про & Анти. 1997. № 4. С. 8.

 13. Иванов Д. Стефан Стамболов: Историко-публицистичен очерк / Д. Иванов. София: Университетско изд-во «Св. Климент Охридски», 1990. 163 с.

 14. Иванов Д. Стефан Стамболов – българската енергия / Д. Иванов. София: Арес Прес, 1993. 222 с.

 15. Матеев Е. Държавникът Стефан Стамболов / Е. Матеев. София: Летописи, 1992. 224 c.

 16. Пеневски С. Кой бяхте вие, Стамболов: През погледа на съвременници / С. Пеневски. София: СамИздат, 1992. 170 с.

 17. Димов А. Злодеяния на Кобургите в България / А. Димов. София: Български аграрен съюз, 2005. 496 с.

 18. Стамболов и България: Сборник доклади и съобщения, изнесени на научните конференции в София и Велико Търново по случай 140 години от рождението на Стефан Стамболов / Ред. Д. Иванов. София: Арес Прес, 1995. 164 с.

 19. Пантев А. За Стефан Стамболов в часа на България: Статии, есета, очерци / А. Пантев. София: Едем 21, 1995. 206 с.

 20. Пантев А. Чрез турско-българската държава Стамболов е искал да запази целостта на българския етнос [Интервю] / А. Пантев // Труд. 1992. № 286. С. 1.

 21. Пантев А. Стратегическата стойкост на България в коалициите на Великите сили (1881–1897) / А. Пантев // Модерна България. София: Университетско изд-во «Св. Климент Охридски», 1996. С. 41–62.

 22. Пантев А. Отново и още за Стамболов / А. Пантев // АБВ. 1992. № 7. С. 3.

 23. Пантев А. Още едно завръщане на Стамболов / А. Пантев // Български журналист. 1993. № 8. С. 49–50.

 24. Пантев А. Стамболов е достатъчно ярък, за да го спропираме [Интервю] / А. Пантев // Отечествен вестник. 1994. № 14427. С. 12.

 25. Пантев А. От Левски до Стамболов: 122 г. от обесването на Апостола / А. Пантев // Литературен форум. 1995. № 7. С. 1.

 26. Пантев А. Последното пророчество на Стефан Стамболов / А. Пантев // Литературен форум. 1995. № 27. С. 1, 6.

 27. Пантев А. Хроника на едно презизвеснето убийство: 100 г. от смъртта на Стефан Стамболов / А. Пантев // Стандарт news. 1995. № 1008. С. 12–13.

 28. Пантев А. Стамболов – съвременникът от миналия век: 145 г. от рождението му / А. Пантев // Земя. 1999. № 21. С. 3.

 29. Пантев А. Стефан Стамболов пред прага на нова забрава / А. Пантев // Новинар. 2000. № 156. С. 8.

 30. Пантев А. Стамболов е една от опорите срещу националното ни обезличаване / А. Пантев // Монитор. 2001. № 712. С. 18.

 31. Дечев С. Нежеланият Стамболов: Стамболов и стамболовизма в българската историография от средата на 50-те до края на 80-те години на ХХ век / С. Дечев // Анамнеза. 2010. Кн. 1. С. 288–417.

 32. Куманов М. Стефан Стамболов и Захарий Стоянов / М. Куманов // Дриновський збірник: Дриновски сборник. Харків – Софія: Вид-во Болгарської академії наук імені проф. Марина Дринова, 2015. Т. 8. С. 232–237.

 33. Петров Т. Начало на модернизацията в българската армия (1886–1903 г.) / Т. Петров // Военноисторически сборник. 2004. № 4. С. 19–22.

 34. Радев И. Моят Стефан Стамболов / И. Радев. Велико Търново: ПИК, 1999. 207 с.

 35. Цветков Ж. Сблъсъкът: Фердинанд, Стамболов, Русия (1886–1896) / Ж. Цветков. София: Университетcко изд-во «Св. Климент Охридски», 2003. 248 с.

 36. Попов Р. Русия против Стамболов или Стамболов против Русия? / Р. Попов. София: Академично изд-во «Проф. Марин Дринов», 2000. С. 245.

 37. Палангурски М. Държавно-политическата система на България (1879–1919) / М. Палангурски. Велико Търново: Слово, 1995. 150 с.

 38. Палангурски М. Избирателната система в България (1879–1911 г.) / М. Палангурски. Велико Търново: Университетско изд-во «Св. Св. Кирил и Методий», 2007. 271 с.

 39. Палангурски М. Избори по стамболовистки (1887–1894 г.) / М. Палангурски. Велико Търново: Университетско изд-во «Св. Св. Кирил и Методий», 2008. 280 с.

 40. Палангурски М. Подготовка, провеждане и утвърждаване на изборите на VII ОНС през 1893 г. / М. Палангурски // България, българите и Европа. Велико Търново, 2008. Т. 2. С. 115–143.

 41. Саздов Д. Буржуазная оппозиция и восстановление отношений между Болгарией и Россией в 1896 году / Д. Саздов // Bulgarian Historical Review. 1983. № 4. P. 39–60.

 42. Саздов Д. Българските буржоазните партии, кризата в монархическата институция и възтановяването на руско-българските отношения (1887–1896) / Д. Саздов // Модерния историк: Въображение, информираност, поколения. София: Д. Убенова, 1999. С. 114–121.

 43. Георгиев Б. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства (август 1887 – януари 1908) / Б. Георгиев. Шумен: Университетско изд-во «Епископ Константин Преславски», 2014. 607 с.

 44. Кокеров Г. Стефан Стамболов: Создателят на модерна България / Г. Кокеров. Велико Търново: Фабер, 2015. 336 с.

 45. Куманов М. Стефан Стамболов: От «Не щеме ний богатство» до «Зелен листец» (Поглед върху идейното му и политическо развитие) / М. Куманов. София: Захарий Стоянов, 2018. 256 с.

 46. Миколенко Д. В. Російська історіографія кінця ХІХ – початку ХХ ст. про політичну діяльність Стефана Стамболова / Д. В. Миколенко // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. К., 2011. Т. 22. С. 238–246.

 47. Матвеев П. А. Болгария после Берлинского конгресса: Исторический очерк / П. А. Матвеев. Санкт-Петербург: В. С. Балашев и К°, 1887. 345 c.

 48. Татищев С. С. Из прошлого русской дипломатии / С. С. Татищев. Санкт-Петербург: Издание А. С. Суворина, 1890. 567 с.

 49. Кулябко-Корецкий Н. Г. Стамболов и Каравелов / Н. Г. Кулябко-Корецкий. София: Т. Пеев, 1903. 31 с.

 50. Водовозов В. В. Стефан Стамболов / В. В. Водовозов. Пловдив, 1895. 64 с.

 51. Овсяный Н. Р. Болгария и болгары / Н. Р. Овсяный. Санкт-Петербург: Военная типография, 1900. 365 c.

 52. Овсяный Н. Р. Болгария [Ист. очерк] / Н. Р. Овсяный. Санкт-Петербург, 1910. 67 с.

 53. Погодин А. Л. История Болгарии / А. Л. Погодин. Санкт-Петербург: Брокгауз – Ефрон, 1910. 224 с.

 54. История Болгарии / Сост.: С. А. Шумов, А. Р. Андреев. Москва: Монолит-Евролинц-Традиция, 2002. 340 с.

 55. Пичета В. И. Драма болгарского народа: Борьба за национальное объединение Болгарии / В. И. Пичета. Москва: Общее дело, 1915. 28 с.

 56. Ястребов Н. В. История болгарского народа / Н. В. Ястребов, П. А. Лавров. Петроград: И. Юделевич, 1916. 544 с.

 57. Миколенко Д. В. Зовнішня політика Болгарії за регентства і прем’єрства С. Стамболова в оцінці радянської історіографії 20-х рр. ХХ ст. / Д. В. Миколенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 2012. Вип. 106. Серія: Історичні науки. № 9. С. 33–36.

 58. Северцев П. Царская дипломатия на Балканах (Из воспоминаний) / П. Северцев // Международная жизнь. Москва – Петроград, 1923. № 1. С. 148160.

 59. Гримм Э. Д. К истории русско-болгарских отношений / Э. Д. Гримм // Новый Восток. 1924. Кн. 5. С. 68–85.

 60. Покровский М. Н. Дипломатия и войны царской России в ХІХ столетии: сборник статей / М. Н. Покровский. Москва: Красная новь, 1923. 392 с.

 61. Сказкин С. Д. Конец австро-русско-германского союза: Исследования по истории русско-германских и русско-австрийских отношений в связи с восточным вопросом в 80-е годы ХІХ столетия: 1879–1884 / С. Д. Сказкин. Москва: Ранион, 1928. Т. 1. 355 с.

 62. Станчев М. Г. «Дело 13-ти» (о процессе над так называемой «Болгарской контрреволюционной националистической организацией» в Украине. 1937–1938 гг.) / М. Г. Станчев // Дриновський збірник: Дриновски сборник. Харків – Софія: Вид-во Болгарської академії наук імені проф. Марина Дринова, 2014. Т. 7. С. 357–392.

 63. Радєв В. В. Національне питання на Балканах / В. В. Радєв. Харків: Держвидав України, 1930. 175 с.

 64. Павлович П. [Коларов В.] Авантюры русского царизма в Болгарии в 80-х и 90-х гг. / П. Павлович [В. Коларов] // Борьба классов. Москва, 1933. № 6. C. 107–125.

 65. Авантюры русского царизма в Болгарии: сборник документов / Сост.: П. Павлович [В. Коларов]. Москва: Соцэкгиз, 1935. 240 с.

 66. Аксёнова Е. П. Из истории советской славистики в 1930-е годы / Е. П. Аксёнова // Советское славяноведение. 1991. № 5. С. 83–93.

 67. Миколенко Д. В. Зовнішня політика С. Стамболова і урядів народно-ліберальної «стамболовістської» партії Болгарії в оцінці радянської історіографії періоду сталінського режиму / Д. В. Миколенко // Історіографічні дослідження в Україні: збірник наукових праць. К.: НАН України, Інститут історії України, 2014. Вип. 24. С. 97–114.

 68. Миколенко Д. Внешняя политика С. Стамболова и правительств Народно-либеральной «стамболовистской» партии Болгарии в оценке советской историографии периода НЭПА и сталинского режима / Д. Миколенко // Известия на Института за исторически изследвания Българска академия на науките. Сборник в чест на проф. д. и. н. Стефан Дойнов. 2014. Т. 31. С. 287–302.

 69. Державин Н. С. История болгарской литературы: Эпоха промышленного капитализма: Алеко Константинов (1863–1897) / Н. С. Державин. Москва – Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1935. Т. 3. Вып. 2. 178 с.

 70. Сидельников С. И. Авантюра русского царизма в Болгарии (1878–1896 гг.) / С. И. Сидельников // Учёные записки Ленинградского государственного университета: Серия история. 1939. Т. 36. Вып. 3. С. 145–180.

 71. Клименко А. Н. Влияние идеи «Москва – Третий Рим» на российскую геополитику ХІХ–ХХ вв.: дисс. … канд. ист. наук / А. Н. Клименко. Москва, 2014. 162 с.

 72. Сталин И. В. О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма» / И. В. Сталин // Большевик. 1941. № 9. C. 1–5.

 73. Горяинов А. Н. Славяноведы – жертвы репрессий 1920–1940-х годов: некоторые неизвестные страницы из истории советской науки / А. Н. Горяинов // Советское славяноведение. 1990. № 2. C. 78–89.

 74. Магазинер С. Балканские войны 1912–1913 годов / С. Магазинер // Исторический журнал. Москва, 1941. № 6. C. 70–77.

 75. Жебокрицкий В. А. Дипломатия империалистической Германии в связи с возникновением Балканской войны 1912 г. / В. А. Жебокрицкий // Научные записки Киевского государственного университета. 1949. Т. 8. Вып. 1. С. 161–180.

 76. Трухнов Г. М. Германская политика провокаций в начале первой балканской войны / Г. М. Трухнов // Учёные записки Белорусского государственного университета. 1950. Вып. 10. С. 115–155.

 77. Виноградов К. Б. Внешняя политика и дипломатия Австро-Венгрии в начале балканских войн (октябрь 1912 г. – январь 1913 г.): автореф. дисс. … канд. ист. наук / К. Б. Виноградов. Москва, 1953. 22 с.

 78. Могилевич А. А. Европейская дипломатия и Балканские войны (1912–1913 гг.) / А. А. Могилевич, М. Э. Айрапетян // Военно-исторический журнал. 1939. № 3. C. 68–91.

 79. Распутнис Б. И. Образование Балканского союза 1912 г. и европейская дипломатия / Б. И. Распутнис // Научные работы студентов Львовского государственного университета имени И. Франко. Львов, 1948. Вып. 1. C. 7–26.

 80. Распутнис Б. И. Борьба империалистических держав за Балканы в первом десятилетии ХХ века / Б. И. Распутнис // Доповіді та повідомлення Львівського державного університету імені Ів. Франка. Львів, 1949. Вип. 2. С. 55–59.

 81. Гринберг С. Ш. Вступление Болгарии в Первую мировую войну: автореф. дисс. … канд. ист. наук / С. Ш. Гринберг. Москва, 1945. 32 с.

 82. Гринберг С. Ш. Внешнеполитическая ориентация Болгарии накануне первой мировой войны (1912–1914 гг.) / С. Ш. Гринберг // Славянский сборник. Москва, 1947. C. 291–335.

 83. Гринберг С. Ш. Первая мировая война и болгарский народ / С. Ш. Гринберг // Исторические записки. Москва, 1947. Вып. 21. C. 202–222.

 84. Державин Н. С. История Болгарии: Национально-освободительное движение в Болгарии (от конца ХVІІІ в. до 1877 г.) / Н. С. Державин. Москва – Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1948. Т. 4. 242 с.

 85. Бейлис А. С. К вопросу об историографии русско-болгарских отношений в 80-х гг. ХІХ ст. / А. С. Бейлис // Учёные записки Львовского государственного университета. Львов, 1948. Т. 10. Вып. 3. С. 83–102.

 86. История Болгарии / Под ред. П. Н. Третьякова, С. А. Никитина, Л. Б. Валева. Москва: Академия наук СССР, 1954. Т. 1. 576 с.

 87. Підлесний М. П. Квітневе повстання 1876 року в Болгарії / М. П. Підлесний // Наукові записки Полтавського педагогічного інституту. 1959. Т. 11. С. 16–31.

 88. Підлесний М. П. Ставлення революційного народництва Росії до Квітневого повстання 1876 р. в Болгарії / М. П. Підлесний // Учёные записки Харьковского университета. 1959. Т. 100. Вып. 7. С. 69–86.

 89. Підлесний М. П. Апрельское восстание 1876 года в Болгарии и общественное мнение России: автореф. дисс. … канд. ист. наук / М. П. Підлесний. Харьков, 1963. 21 с.

 90. Миколенко Д. В. Стефан Стамболов як революціонер, політик і державний діяч Болгарії в оцінках радянської історіографії сер. 1960-х – 1970-х рр. / Д. В. Миколенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2013. № 1087: Сер. «Історія». Вип. 47. С. 200–212.

 91. Чорній В. П. Квітневе повстання в Болгарії 1876 р.: автореф. дис. … канд. іст. наук / В. П. Чорній. Львів, 1966. 21 c.

 92. Чорний В. П. Героическая эпопея болгарского народа: Апрельское восстание 1876 года / В. П. Чорний. Львів: Вища школа, 1976. 136 с.

 93. Центр болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Особистий фонд професора С. І. Сідельнікова. Оп. 1.

 94. Поглубко К. А. Очерки истории болгаро-российских революционных связей (60–70-е годы XIX века) / К. А. Поглубко. Кишинёв: Штиинца, 1972. 311 с.

 95. Улунян А. А. Апрельское восстание 1876 года в Болгарии и Россия / А. А. Улунян. Москва: Наука, 1978. 211 с.

 96. Болгаро-российские общественно-политические связи, 50–70-е гг. ХІХ в. / Отв. ред. Б. Н. Билунов. Кишинёв: Штиинца, 1986. 265 с.

 97. Мартиненко А. К. До історії російсько-болгарських відносин 1887–1895 рр. / А. К. Мартиненко // Питання нової та новітньої історії. 1965. Вип. 2. С. 69–81.

 98. Jelavich C. Russo-Bulgarian Relations, 1892–1896: With Particular Reference to the Problem of the Bulgarian Succession / C. Jelavich // The Journal of Modern History. Chicago, 1952. Vol. 24. № 4, December. Р. 341–351.

 99. Мартиненко А. К. Руско-български връзки по време на разрива на дипломатическите отношения (1886–1896 г.) / А. К. Мартиненко // Исторически преглед. 1970. № 3. С. 58–65.

 100. Пейч И. Л. К истории восстановления дипломатических отношений между Россией и Болгарией в 90-е годы ХІХ века / И. Л. Пейч // Вестник Московского университета. 1976. № 1. С. 42–52.

 101. Краткая история Болгарии: С древнейших времён до наших дней / Отв. ред. Г. Г. Литаврин. Москва: Наука, 1987. 567 с.

 102. Бирман М. А. К вопросу о некоторых тенденциях становления и развития болгарского буржуазного государства / М. А. Бирман, Т. Ф. Маковецкая // Балканы в конце ХІХ – начале ХХ века: Очерки становления национальных государств и политической структуры в Юго-Восточной Европе. Москва: Наука, 1991. С. 288–330.

 103. Миколенко Д. В. Стефан Стамболов як революціонер, політик і державний діяч Болгарії у радянській історіографії середини 1980-х – початку 1990-х рр. / Д. В. Миколенко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Харків: Колегіум, 2013. Вип. 49. С. 234–239.

 104. Миколенко Д. Образ Стефана Стамболова как государственного деятеля Болгарии в современной российской историографии / Д. Миколенко // Bulgarian Historical Review. 2011. 3–4 issue. Р. 176–185.

 105. Киняпина Н. С. Болгария в балканской политике России (1886–1896 гг.) / Н. С. Киняпина // Отечественная история. 1992. № 2. С. 43–55.

 106. Косик В. И. Время разрыва: Политика России в болгарском вопросе: 1886–1894 гг. / В. И. Косик. Москва: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1993. 98 с.

 107. Косик В. И. Размышления о судьбах Болгарии, Стефана Стамболова, государственности / В. И. Косик // Человек на Балканах. Государство и его институты: гримасы политической модернизации (последняя четверть ХIХ – начало ХХ вв.). Санкт-Петербург: Алетейя, 2006. С. 117–124.

 108. Косик В. И. Болгария и памятник Стефану Стамболову / В. И. Косик // Дриновський збірник: Дриновски сборник. Харків – Софія: Вид-во Болгарської академії наук імені проф. Марина Дринова, 2015. Т. 8. С. 252–257.

 109. Гришина Р. П. Модернизация по-болгарски: диктует матрица (конец ХІХ – середина ХХ века) / Р. П. Гришина // Славяноведение. 2004. № 3. С. 33–46.

 110. Гришина Р. П. Конституционная монархия в Болгарии и её подданые / Р. П. Гришина // Человек на Балканах: Государство и его институты: гримасы политической модернизации (последняя четверть ХІХ – начало ХХ в.). Санкт-Петербург: Алетейя, 2006. С. 125–165.

 111. Гришина Р. П. Лики модернизации в Болгарии (бег трусцой по пересечённой местности) / Р. П. Гришина. Москва: Институт славяноведения РАН, 2008. 256 с.

 112. Гришина Р. П. Феномен Болгарской православной церкви (1870–1940 гг.) / Р. П. Гришина // Человек на Балканах: Социокультурные измерения модернизации на Балканах. Санкт-Петербург: Алетейя, 2007. С. 221–254.

 113. Гришина Р. П. Политика России на Балканах во второй половине ХIX – начале ХХ века в свете проблем буржуазной модернизации / Р. П. Гришина // Дриновський збірник: Дриновски сборник. Харків – Софія: Академічне вид-во ім. проф. Марина Дринова, 2008. Т. 2. С. 161–166.

 114. Улунян А. А. «Фильско-фобский» концепт в феномене С. Стамболова / А. А. Улунян // Историки-слависты МГУ: Материалы конференции, посвящённой 60-летию со дня рождения Б. Н. Билунова. Москва, 2008. Кн. 6. С. 96–103.

 115. Бондарева В. В. Политическая деятельность экзарха Иосифа І в 1876–1900 гг. в Болгарии / В. В. Бондарева // Русская философия: «Православие в контексте мировой культуры»: Сборник материалов Международной научной конференции (Краснодар, КубГУ, 12–13 октября 2004 г.). Краснодар, 2005. С. 309–314.

 116. Дубовик О. А. Стефан Стамболов и болгарская церковь / О. А. Дубовик // Историки-слависты МГУ: Славянский мир: в поисках идентичности. Москва, 2011. Кн. 8. С. 314–332.

 117. Дубовик О. А. Отношение Стефана Стамболова к турецко-болгарскому сближению / О. А. Дубовик // Дриновський збірник: Дриновски сборник. Харків – Софія: Вид-во Болгарської академії наук імені проф. Марина Дринова, 2015. Т. 8. С. 212–224.

 118. Швецов Ю. В. Деякі аспекти взаємовідносин православної церкви і держави в Болгарії (1878–1914 рр.) / Ю. В. Швецов // Питання нової та новітньої історії. К., 1993. Вип. 39. С. 79–84.

 119. Чорній В. П. Історія Болгарії / В. П. Чорній. Львів: ПАІС, 2007. 403 с.

 120. Тортика (Лобанова) М. В. Между молотом европейской модернизации и наковальней евразийских империй: миражи центризма в социал-демократической практике Болгарии и России (конец ХІХ – начало ХХ ст.) / М. В. Тортика (Лобанова). Харьков: ХГАК, 2015. 794 с.

 121. Крютченко М. Л. Либеральная «цанковистская» партия в условиях стамболовистского режима 1887–1894 гг.: основные направления деятельности / М. Л. Крютченко // Дриновський збірник: Дриновски сборник. Харків – Софія: Академічне вид-во ім. проф. Марина Дринова, 2013. Т. 6. С. 282–287.

 122. Мелиш О. А. Болгарская дипломатия на пути решения «македонского вопроса» в конце XIX – начале XX вв. / О. А. Мелиш // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna, 2014. № 7–8. Р. 35–39.

 123. Миколенко Д. В. Політична спадщина Стефана Стамболова у партійній системі Болгарії (1895–1920) / Д. В. Миколенко // Дриновський збірник: Дриновски сборник. Харків – Софія: Вид-во Болгарської академії наук імені проф. Марина Дринова, 2015. Т. 8. С. 243–251.

 124. Тортика М. В. Левый центризм в Болгарии: истоки и условия формирования / М. В. Тортика // Дриновський збірник: Дриновски сборник. Харків – Софія: Вид-во Болгарської академії наук імені проф. Марина Дринова, 2015. Т. 8. C. 263–273.

 125. Миколенко Д. В. Попытки реализации идеи «Великой Болгарии» правительством С. Стамболова: реалистичный подход к решению национального вопроса или бесперспективная стратегия / Д. В. Миколенко // Историки слависты МГУ. Москва, 2011. Кн. 8. С. 333–345.

 126. Миколенко Д. В. Диктатор або ефективний державник: суперечливий образ Стефана Стамболова у болгарській історіографії і публіцистиці періоду Третього болгарського царства / Д. В. Миколенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 2014. Вип. 123. Серія: Історичні науки. № 10. С. 156–163.

 127. Mиколенко Д. Спадщина Стефана Стамболова у політичній культурі Болгарії: 1895–1920 рр. / Д. Миколенко // Fundamental and Applied Studies in the Modern World. Oxford: Oxford University Press, 2015. Vol. 2. P. 605–612.

 128. Mykolenko D. V. Stefan Stambolov and «stambolovists» in the opposition to the Government of Konstantin Stoilov (1894–1895) / D. V. Mykolenko // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2015. № 1145: Серія «Історія». Вип. 50. C. 274–284.

 129. Миколенко Д. Від диктатора і користолюбного буржуа до виразника державних інтересів: трансформація образу Стефана Стамболова в історіографії НРБ / Д. Миколенко // Історіографічні дослідження в Україні: збірник наукових праць. К.: НАН України, Інститут історії України, 2017. Вип. 27. С. 47–78.

 130. Миколенко Д. В. Політична спадщина Стефана Стамболова у болгарсько-російських відносинах (1895–1915) / Д. В. Миколенко // Дриновський збірник: Дриновски сборник. Харків – Софія: Вид-во Болгарської академії наук імені проф. Марина Дринова, 2017. Т. 10. С. 217–231.

 131. Миколенко Д. К вопросу о политике идентичности правительства Стефана Стамболова в Болгарии / Д. Миколенко // Известия на Института за исторически изследвания Българска академия на науките. Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство. 2017. Т. 34. С. 289–299.

 132. Биман А. Х. Стамболов: Биография [Фототипно издание по изданието от 1896 г.] / А. Х. Биман. София: Наука и изкуство, 1990. 220 с.

 133. Мах Р. Из българските бурни времена: Спомени от 1879–1918 г. / Р. Мах. София: Независимост, 1929. 221 с.

 134. Стефан Стамболов в спомени на съвременници / Съст.: С. Тонев, Д. Давчева. София: Наука и изкуство, 1992. 383 с.

 135. История ХІХ века: Конец века: 1870–1900 / Под ред. Э. Лависса и А. Рамбо. Москва: Соцэкгиз, 1939. Т. 7. Ч. 1. 639 с.

 136. Black C. The establishment of constitutional government in Bulgaria / C. Black. Princeton: Princeton University Press, 1943. 344 р.

 137. Крамптън Р. «Таймс» и консалидация на режима на Ст. Стамболов (1888–1892) / Р. Крамптън // България в света от древността до наши дни. София, 1979. Т. 2. С. 34–49.

 138. Crampton R. The ministry of war and the foundations of Ferdinand’s personal rule / R. Crampton // Българската държава през вековете. София, 1982. Т. 1. С. 491–501.

 139. Аданър Ф. Македонският въпрос / Ф. Аданър. София: Amicitia Publishing House, 2002. 270 с.

 140. Stokes G. The Social Origins of East European Politics / G. Stokes // The Origins of Backwardness in Eastern Europe: Economics and Politics from the Middle Ages until the Early Twentieth Century. Berkeley: University of California Press, 1989. P. 210–251.

 141. Perry D. Stefan Stambolov and the Emergence of Modern Bulgaria, 1870–1895 / D. Perry. Durham: Duke University Press, 1993. 279 р.

 142. Evans S. A Short History of Bulgaria / S. Evans. London: Lawrence and Wishart LTD, 1960. 254 p.

 143. Stavrianos L. The Balkans: 1815–1914 / L. Stavrianos. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1963. 135 p.

 144. Крамптън Р. Кратка история на България / Р. Крамптън. София: Отворено общество, 1994. 368 с.

 145. Chary F. The History of Bulgaria (The Greenwood Histories of the Modern Nations) / F. Chary. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2011. 211 р.

 146. Терзић С. Србиj и Грчка (1856–1903): Борба за Балкан / C. Терзић. Београд: Историјски институт САНУ, 1992. 454 с.

 147. Казимировић В. Никола Пашић и негово доба: 1845–1926 / В. Казимировић. Београд: Nova Evropa, 1990. Kn. 1. 620 s.

 148. Kofos E. Nationalism and Communism in Macedonia / E. Kofos. Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1964. 251 p.

 149. Tuğlacı P. Bulgaristan ve Türk-Bulgar ilişkileri / P. Tuğlacı. Istanbul: Cem yayinevi, 1984. 558 р.

 150. Галушко К. Ю. У пошуку common sense: до дискусії з приводу національного ґранд-наративу / К. Ю. Галушко // Український історичний журнал. 2013. № 1. С. 4
  Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
  2018 -> Алтын күз Атырау облысы Атырау қаласы Махамбет ауданы Алға орта мектебінің Шағын орталық топ
  2018 -> Ысқақова Айнұр Жанболатовқызы, СҚО, Ақжар ауданы, Айсары ауылы, «Айсары негізгі мектебі»
  2018 -> Қуыршақты шомылдыру
  2018 -> Жарманың өнімдерінің құрамында
  2018 -> Мектеп: №46 жобб мектебі Мерзімі: 5. 01. 2018ж №7 Мұғалім Митанова г сынып «Г» Оқушылар саны 12 Тақырып
  2018 -> Сабақ тақырыбы: «Дәнекерлеудің мәні қызметі және түрлері»


  Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет