Постановление Правления 2015 жылғы Алматы қаласы № город Алматыбет3/5
Дата04.03.2018
өлшемі1.04 Mb.
#19708
түріПостановление
1   2   3   4   5

314

Ұзақмерзімді салымдарды (1 жылдан асатын) орналастыру

315

Банктің талап ету бойынша салым бойынша есептелген сыйақыны клиенттің банк шотына есептеуі

316

Банктің қысқамерзімді салым бойынша клиенттің банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі

317

Банктің ұзақмерзімді салым бойынша клиенттің банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі

318

Банктің клиенттің шартты салым бойынша банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі

319

Шартты салымдарды орналастыру
320-топ «Салымнан (депозиттен) алу»,
оның ішінде:
банкаралық депозиттерді
қолма-қол ақшаны алу немесе кейіннен клиент-салым иесінің өзге банк шотына ақша аудару жолымен негізгі соманы және есептелген сыйақыны

321

Талап ету бойынша салымнан (банктік салым шарты негізінде ашылған) алу

322

Қысқамерзімді салымнан (1 жылдан аспайтын) алу,
оның ішінде:
толық соманы төлеу және ішінара алу
қысқамерзімді салым бойынша мерзімі өткен берешекті төлеу

324

Ұзақмерзімді салымнан (1 жылдан асатын) алу
толық соманы төлеу және ішінара алу
ұзақмерзімді салым бойынша мерзімі өткен берешекті төлеу

329

Шартты салымнан ақша алу
330-топ «Клиенттердің ағымдағы шотына ақша орналастыру»

331

Ағымдағы шотқа қолма-қол ақша салу

332

Заңды тұлғаның банкке осы заңды тұлға қызметкерлерінің банк шоттарына кейіннен есептеу үшін жалақыны, еңбек демалысының ақысын аударуы

333

Банктің клиенттің банк шотына ағымдағы шот бойынша есептелген сыйақыны есептеуі

334

Банктің клиенттің банк шотына қолма-қол валютамен ақы төлеу үшін қолма-қол емес ақшаны есептеуі,
оның ішінде:
қолма-қол шетел валютасымен ақы төлеу үшін қолма-қол емес шетел валютасын (оның ішінде комиссиялық сыйақыны ескере отырып)
қолма-қол теңгемен ақы төлеу үшін қолма-қол емес теңгені (оның ішінде комиссиялық сыйақыны ескере отырып)
340-топ «Клиенттердің ағымдағы шотынан ақша алу»

341

Ағымдағы шоттардан қолма-қол ақша алу,
оның ішінде:
бас банкте ашылған ағымдағы шоттан банк филиалында

342

Клиенттің банкте ашылған өзінің бір ағымдағы шотынан осы банкте ашылған өзінің басқа ағымдағы шотына ақша аудару

343

Клиенттің бір банктегі өзінің ағымдағы шотынан басқа банктегі өзінің ағымдағы шотына ақша аудару

344

Қолма-қол емес валютаға қолма-қол ақша беру (сату),
оның ішінде:
қолма-қол емес теңгеге қолма-қол теңгені
қолма-қол емес шетел валютасына қолма-қол шетел валютасын

345

Клиенттің берілген қарыз сомасын ағымдағы шоттан қолма-қол алуы

346

Банктің чек бойынша ақша төлеуі

350

Банктің бір банктегі өзінің корреспонденттік шотынан жеке қаражатын басқа банктегі өзінің корреспонденттік шотына аударуы
360-топ «Сенімгерлікпен басқарудағы ақша»

361

Сенімгерлікпен басқаруға ақша беру

362

Сенімгерлікпен басқаруға берілген ақшаны қайтару

390

3-бөлім бойынша басқа да төлемдер,
оның ішінде:
3-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген, төлем құжаттары бойынша ақша қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған салымдар (депозиттер) бойынша төлемдер
3-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару

4-бөлім «Қарыздар»
410-топ «Қарыздар беру»,
оның ішінде:
банктің берілетін қарыз сомасын банк шотына есептеуі
қайтарымды қаржылық көмек беру
жеке төлем құжатымен ресімделмеген жағдайда, қарыз бойынша ілеспе төлемдер, қызмет көрсетуші банкке комиссиялық сыйақылар

411

Қысқамерзімді қарыздар беру (1 жылдан аспайтын),
оның ішінде:
овердрафт, овернайт беру

413

Ұзақмерзімді қарыздар беру (1 жылдан астам)

413

1 жылдан астам мерзімге қайтарылатын қаржылай көмек беру

419

Басқа да қарыздар беру (мерзімсіз қарыздар және басқа қарыздар),
оның ішінде:
мерзімсіз қарыздар/мерзімсіз қайтарылатын қаржылай көмек беру
420-топ «Қарыздарды өтеу»,
оның ішінде:
негізгі борышты және есептелген сыйақыны өтеу (оның ішінде, жедел)
мерзімі өткен берешекті өтеу: негізгі борыш және сыйақы
уақытша қаржылай көмекті қайтару

421

Қысқамерзімді қарыздарды өтеу (1 жылдан аспайтын),
оның ішінде:
овердрафтты, овернайтты өтеу

423

Ұзақмерзімді қарыздарды өтеу (1 жылдан астам)

424

Қаржы лизингі

429

Басқа да қарыздар,
оның ішінде:
мерзімсіз қарызды өтеу/уақытша мерзімсіз қаржылай көмекті қайтару

430

Заңды немесе жеке тұлғаларға бұрын төленген шығыстарды өтеу, оның дебиторлық берешегін өтеу

490

4-төлем бойынша басқа төлемдер,
оның ішінде:
4-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген құжаттар бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, қарыздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер
4-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару
қарызды өтеуге артық есептелген ақшаны қайтару

5-бөлім «Қазақстан Республикасының бейрезиденттері шығарған бағалы қағаздар, вексельдер және депозиттік сертификаттар және шетелдік капиталға инвестициялар»

510

Жарғылық капиталға қатысуды растайтын акцияларды және құжаттарды сатып алу, төлеп алу,
оның ішінде:
Капиталдың мөлшері азайған кезде бейрезиденттер шығарған акциялардың құнын қайтару
Бейрезиденттер шығарған акцияларды кері төлеп алу
Акционерлік қоғам болып табылмайтын бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарна
Капиталдың мөлшері азайған кезде акционерлік қоғам болып табылмайтын бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарнаны қайтару
Акционерлік қоғам болып табылмайтын бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы үлесті кері төлеп алу
520-топ «Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу»

521

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар

522

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар

529

Басқалары
530-топ «Мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу»

531

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар

532

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар

539

Басқалары
540-топ «Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды, вексельдерді және депозиттік сертификаттарды сатып алу»

541

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдер

542

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдер

543

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттар

544

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттар

545

Облигациялар

548

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқалары

549

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар басқалары
550-топ «Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды, вексельдерді және депозиттік сертификаттарды өтеу»

551

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдер

552

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдер

553

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттар

554

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттар

555

Облигациялар

558

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқалары

559

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар басқалары
560-топ «Капиталға инвестициялар және бағалы қағаздар бойынша шығыстар»

561

Бөлінбеген таза кіріс және дивидендтер,
оның ішінде:
Бейрезиденттер шығарған акциялар бойынша дивидендтер төлеу, сондай-ақ акционерлік қоғам болып табылмайтын бейрезидент заңды тұлғаның құрылтайшыларына пайданың бір бөлігін төлеу

562

Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақы (пайыздық)

563

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар, вексельдер және депозиттік сертификаттар бойынша сыйақы

570

Бағалы қағаздармен кері РЕПО операцияларын ашу

580

Бағалы қағаздармен тікелей РЕПО операцияларын жабу

590

Басқа төлемдер,
оның ішінде:
5-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бағалы қағаздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер

590

5-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару

6-бөлім «Қазақстан Республикасының резиденттері шығарған бағалы қағаздар мен вексельдер және Қазақстан Республикасы резиденттерінің жарғылық капиталына қатысу»

610

Жарғылық капиталға қатысуды растайтын акцияларды және құжаттарды сатып алу, төлеп алу,
оның ішінде:
Капиталдың мөлшері азайған кезде резиденттер шығарған акциялардың құнын қайтару
Резиденттер шығарған акцияларды кері төлеп алу
Акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарна
Капиталдың мөлшері азайған кезде акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарнаны қайтару
Акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы үлесті кері төлеп алу
620-топ «Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу»

621

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар,
оның ішінде:
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің айналыс мерзімі бар 1 жылдан аспайтын қысқамерзімді қазынашылық міндеттемелерін сатып алу
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын сатып алу

623

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1 жылдан астам 5 жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1 жылдан астам 5 жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді сатып алу
5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу
5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді сатып алу
5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерді сатып алу
Екі және үш жыл айналыс мерзімі бар арнайы ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еуроноттары үшін төлемдер
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еуроноттары бойынша купон үшін төлемдер

629

Басқа да мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу
630-топ «Мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу»

631

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар,
оның ішінде:
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1 жылдан аспайтын айналыс мерзімі бар қысқамерзімді қазынашылық міндеттемелерін өтеу
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ұзақмерзімді ноттарын өтеу

633

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар,
оның ішінде:
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің айналыс мерзімі 1 жылдан астам 5 жылға дейін ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерін өтеу
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1 жылдан астам 5 жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерін өтеу
5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді қазынашылық міндеттемелерді өтеу
5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді өтеу
5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерді өтеу
Екі және үш жыл айналыс мерзімі бар арнайы ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді өтеу

639

Басқа да мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу
640-топ «Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды және вексельдерді сатып алу»,
оның ішінде:
Есепке алу кеңселерінің индоссамент бойынша вексельдерді төлем мерзімі басталғанға дейін вексельді ұсынушыға вексель сомасын төлей отырып қабылдауы (вексельдерді есепке алу)

641

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдер

642

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдер

645

Облигациялар

647

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздар

648

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздар

649

Басқа да мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу
650-топ «Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды және вексельдерді өтеу»,
оның ішінде:
вексель бойынша ақы төлеу, оның ішінде инкассоға ұсынылған
Клиенттің банк есепке алған вексельдерді өтеуі

651

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдер

652

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдер

655

Облигациялар

657

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздар

658

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздар
660-топ «Капиталға инвестициялар және бағалы қағаздар бойынша шығыстар»

661

Бөлінбеген таза кіріс және дивидендтер

661

Резиденттер шығарған акциялар бойынша дивидендтер төлеу, сондай-ақ акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның құрылтайшыларына пайданың бір бөлігін төлеу

662

Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша (пайыздық)

663

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар және вексельдер бойынша сыйақы
670-топ «Бағалы қағаздармен кері РЕПО операцияларын ашу»

671

Мемлекеттік бағалы қағаздармен

672

Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен және вексельдермен
680-топ «Бағалы қағаздармен тікелей РЕПО операцияларын жабу»

681

Мемлекеттік бағалы қағаздармен

682

Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен және вексельдермен

690

6-бөлім бойынша басқа да төлемдер,
оның ішінде:
6-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бағалы қағаздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер
6-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару

7-бөлім «Тауарлар және материалдық емес активтер»

710

Жылжымайтын мүлікті және төлем белгілеу коды 711, 712 және 713 тауарларды қоспағанда, тауарлар үшін төлемдер,
оның ішінде:
Ауыл, орман және балық шаруашылықтарының өнімі үшін төлемдер
өңдеу өнеркәсібінің өнімі үшін төлемдер (азық-түлік өнімдері, сусындар, темекі өнімдері, тоқыма, киім, тері және теріден жасалған бұйымдар, ағаш және ағаштан жасалған бұйымдар және тығындар, сабаннан және өру материалдарынан жасалған бұйымдар, қағаз және қағаз бұйымдары, химиялық заттар және химия өнімдері, фармацевттік өнімдер және фармацевттік негізгі дәрі-дәрмектер, резеңке және пластмасса бұйымдары, минералдық металл емес басқа да бұйымдар, негізгі металдар, дайын металл бұйымдар, компьютерлер, электрондық және оптикалық өнімдер, электр жабдығы, машиналар және жабдық, автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер, басқа да көлік жабдығы, жиһаз, басқа да дайын өнімдер)
қызметкерлердің тауарлар сатып алуы үшін есебіне берілген соманы заңды тұлғаның өз шотынан корпоративтік төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялары есепке алуға арналған банк шотына аударуы
заңды тұлға сатып алатын суық, ыстық су, электр энергиясы, жылыту (газбен, ыстық сумен)
тауар жеткізушіге тауар бойынша төлемді мәулетпен жасағаны үшін сыйақы

711

тауарларды Қазақстанның аумағына әкелмей шетелден тауарлар сатып алу және сату

712

Қазақстанның аумағына бұрын әкелінген шетелдік тауарларды олардың бастапқы жай-күйін айтарлықтай өзгертпей шетелге сату

713

Қазақстанның аумағынан бұрын әкетілген отандық тауарларды олардың бастапқы жай-күйін айтарлықтай өзгертпей шетелден сатып алу
720-топ «Жылжымайтын мүлік үшін төлемдер»

721

Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлік үшін төлемдер
оның ішінде:
Қазақстан Республикасының аумағындағы үйлер мен ғимараттар
Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу үшін құрылыс ұйымдарының шотына жеке тұлғалар аударатын төлемдер (Қазақстан Республикасының аумағында тұрғын үй сатып алғаны үшін кезең-кезеңмен ақы төлеу)
Бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікке үлестік қатысуды қамтамасыз ететін аударымдар
Бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті пайдаланудан пайданы төлеу

722

Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлік үшін төлемдер,
оның ішінде:
Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі үйлер мен ғимараттар
Бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлікке үлестік қатысуды қамтамасыз ететін аударымдар
Бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлікті пайдаланудан пайданы төлеу

730

Өндірілмеген қаржылық емес активтерді сатып алу,
оның ішінде мынадай төлемдер үшін:
Жер және оның қойнауы, оның ішінде жерді тұрақты пайдалану құқығы үшін төлемдер
бағдарламалық қамтамасыз ету
патенттер
гудвилл
сауда маркалары
тауарлық белгілер

780

Ұсынылмаған тауарлар үшін қаражатты қайтару,
оның ішінде:
Ұсынылмаған тауарлар, материалдық емес активтер және тауарларды жөндеу бойынша көрсетілмеген қызмет үшін қаражатты қайтару

790

7-бөлім бойынша басқа да төлемдер,
оның ішінде:
7-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған тауарлар бойынша төлемдер

8-бөлім «Қызметтер»
810-топ «Көлік, қойма шаруашылығының қызметі»

811

Әуе көлігі қызметі үшін төлемдер,
оның ішінде:
экипажымен бірге әуе көлігін жалдау
әуе көлігінің жолаушылар тасымалдау бойынша қызметі
әуе көлігінің жүк тасымалдау бойынша қызметі және ғарыштық көлік қызметі

812

Су көлігі қызметі үшін төлемдер,
оның ішінде:
экипажымен теңіз көлігін жалдау
теңіз жолаушылар көлігінің қызметі
теңіз жүк көлігінің қызметі
Ішкі су көлігінің жолаушылар тасымалдау бойынша қызметі
Ішкі су көлігінің жүк тасымалдау бойынша қызметі

813

Теміржол көлігінің қызметі үшін төлемдер,
оның ішінде:
экипажымен теміржол көлігін жалдау
Жолаушылардың қалааралық теміржол көлігінің қызметі
Теміржол жүк көлігінің қызметі

814

Құрлықтағы өзге көлік қызметі үшін төлемдер,
оның ішінде:
экипажымен өзге құрлық көлігін жалдау
Жолаушылардың басқа да құрлық көлігінің қызметтері
жүк тасымалдаулары бойынша автомобиль көлігінің қызметтері және тасымалдаулар бойынша қызметтер

815

Құбыр жолы арқылы тасымалдау қызметі үшін төлемдер

816

Сақтау және қоймаға алу қызметі үшін төлемдер

817

Қосалқы көлік қызметі үшін төлемдер

818

Почта және курьерлік қызмет үшін төлемдер,
оның ішінде:
ұлттық пошта қызметтері (пошта қызметтері, газеттер және басқа да мерзімді басылымдармен, хаттармен, посылкалар және бандерольдермен байланысты қызметтер, почта бөлімшелерінің қызметтері, өзге де пошта қызметтері)
ұлттық пошта қызметтерін қоспағанда, курьерлік қызметтер (хатты, тамақты, басқа да тауарларды жеткізу бойынша курьерлік қызметтер)

819

Көлік қызметтері бойынша басқа да төлемдер

821

Құрылыс қызметтері үшін төлемдер,
оның ішінде:
ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу бойынша жұмыстар, оның ішінде объектілер құрылысы кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны
көпірлерді, жолдарды және теміржолдарды тұрғызу бойынша құрылыс жұмыстары, оның ішінде объектілерді тұрғызу кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны
өзге де инженерлік құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары, объектілерді тұрғызу кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны
ғимараттарды бөлшектеу және бұзу жөніндегі және құрылыс учаскесін дайындау бойынша жұмыстар
ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу
электрмонтаж жұмыстары
сумен жабдықтау, жылыту және ауаны баптау жүйелерін орнату бойынша жұмыстар
монтаждау (орнату) бойынша басқа да жұмыстар
құрылыс және аяқтау цикліндегі әрлеу жұмыстары
шатыр тіреуіш орнату бойынша жұмыстар (шатыр аражабыны)
басқа да топтамаларға енгізілмеген, өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары
құбырларды, байланыс желілерін және электр тарату желілерін (күш кабельдерін) төсеу бойынша жұмыстар
электр станцияларын, тау-кен және өндеу өнеркәсібі үшін құрылыстарды салу бойынша жұмыстар
өзге де құрылыстық-монтаждау жұмыстары (оның ішінде дауалдар мен қоршауларды; терезе қақпағын және қалқандарды; жолдар, әуежай мен портар үшін жарық беру және сигнализация жүйелерін орнату бойынша жұмыстар)
құрылысты аяқтау бойынша жұмыстар (сылақ жұмыстары, орнату балташылық жұмыстар, едендерді жабу және қабырғаларды қаптау бойынша жұмыстар, сырлау және шыны жасау жұмыстары)
ғимаратты және құрылысты салу үшін операторы бар жабдықты жалдау бойынша қызметтер

822

Тауарларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер үшін төлемдер,
оның ішінде:
құрылыс жөндеуді (құрылыс қызметтеріне қосылады), компьютерлерді жөндеуді (компьютер қызметтеріне қосылады) және мұнай мен газ ұңғымаларын (кәсіптік, ғылыми және техникалық қызметтерге кіреді) қоспағанда, кез келген тауарларды, оның ішінде су және әуе кемелерін және басқа көлік құралдарын жөндеу және оларға қызмет көрсету бойынша қызметтер
«Сақтандыру қызметтері үшін төлемдер» 830-топ

831

Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысы (жарна),
оның ішінде:
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының не ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы аннуитеті шарты бойынша зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуы

832

Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру өтемақысы,
оның ішінде:
сақтандыру ұйымының өмірді сақтандыру және аннуитеттік сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерін аударуы
сақтандыру ұйымының аннуитеттік сақтандыру бойынша мерзімдік/өмір бойы сақтандыру төлемдері

833

Басқа да сақтандыру сыйлықақылары,
оның ішінде:
сақтандырудың басқа түрлері бойынша (өмірді сақтандыруды қоспағанда) сақтандыру сыйлықақысы (жарна)

834

Басқа да сақтандыру өтемақысы,
оның ішінде:
сақтандыру ұйымының сақтандыру төлемдерін (өмірді сақтандыру жөніндегі төлемдерді қоспағанда) кейіннен жеке тұлғалардың шотына есеп алу үшін банкке аударуы
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік берілген сақтандыру төлемдерін аударуы

835

Қайта сақтандыруға беру

836

Қайта сақтандырушыға өтеу

837

Сақтандыру және қайта сақтандыру жөніндегі комиссиялық сыйақы,
оның ішінде:
сақтандыру агенттеріне комиссиялық төлемдер

838

Жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сатып алу сомасын қайтару

839

Басқа да сақтандыру қызметтері,
оның ішінде:
актуарлық қызметтер
қосалқы сақтандыру қызметтері (консультациялық қызметтер, сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы бағалау жөніндегі қызметтер)

841

842 және 843 төлем мақсаты кодтары бар төлемдерді қоспағанда, қаржылық қызметтер үшін төлемдер,
оның ішінде:
банкке және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүзеге асырғаны үшін комиссиялық сыйақы
қаржы ұйымдарының (сақтандыру ұйымдары және бірыңғай зейнетақы қоры көрсететін қызметті қоспағанда) делдалдық және қосалқы қызметтері
бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына операцияны жүзеге асырғаны үшін комиссиялық сыйақы
ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырғаны үшін комиссиялық сыйақы
андеррайтинг шартына сәйкес сыйақы төлеу
Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде тозған валютаны айырбастағаны үшін комиссиялық сыйақы
қарыздарды (қаржы лизингін қоса алғанда) беруге байланысты комиссиялық сыйақы
қаржылық консультациялық қызметтер

842

Интернет-банкингтің қызметі үшін комиссиялық сыйақы

843

Ұялы банкинг қызметі үшін комиссиялық сыйақы

844

Делдалдардың сауда мәмілелер бойынша қызметтері үшін төлемдер,
оның ішінде:
сауда-делдал фирмаларға, брокерлерге, дилерлерге, сауда агенттеріне теңіз және әуе кемелеріндегі сауда мәмілелерін, аукциондық мәмілелерді қоса алғанда, тауарлармен және қызметтермен жасалған сауда мәмілелерінен комиссиялық сыйақы
агенттіктердің сыйақы үшін немесе келісу негізінде ұсынылатын жылжымайтын мүлікпен байланысты қызметтері
«Басқа да іскерлік қызмет көрсету» 850-топ

851

Компьютерлік қызметтер үшін төлемдер,
оның ішінде:
компьютерлік бағдарламалау бойынша қызметтер
бағдарламалық қамтамасыз етуді шығарғаны үшін қызметтер
компьютерлік технологиялар саласындағы кеңес беру қызметтері
компьютерлік жабдықты басқару бойынша қызметтер
компьютерлерді және перифериялық құрылғыларды жинақтау, орнату, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтер
ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы қызметтер
деректерді, сайттарды өңдеу бойынша қызметтер және осыған ұқсас қызметтер
процессингтік қызметтер (төлемдерді және төлем карточкаларын пайдаланумен басқа операцияларды жүзеге асыру кезінде қалыптастырылатын ақпаратты жинау, өңдеу және беру)
нақты уақыт режимінде деректер массивін құру, сақтау және олармен жұмыс істеу; деректерді табуляциялауды, компьютерлік уақытты ұжымдық пайдалану режимінде немесе сағат бойынша белгіленген кесте негізінде деректерді өңдеуді, тұрақты негізде сыртқы пайдаланушылардың есептеу кешендерін басқаруды қоса алғанда деректерді өңдеу
веб порталдарды ұстап тұру

852

Байланыс қызметі үшін төлемдер,
оның ішінде:
сымды телекоммуникациялық (деректер мен хабарламаларды беру бойынша, бекітілген телефон, телекоммуникациялық сым желілерін ұсыну бойынша, телекоммуникациялық сым желілері бойынша деректерді беру бойынша жеке желілердің, Интернеттің сым арқылы өткізілетін желіаралық байланыс, кабельдік инфрақұрылым бойынша бағдарламаларды тарату бойынша) қызметтерсымсыз телекоммуникациялық қызметтер (мобильдік байланыс және телекоммуникациялық сымсыз желілерді ұсыну бойынша, сымсыз телекоммуникацияларды ұсыну бойынша, телекоммуникациялық сымсыз желілер бойынша деректерді беру бойынша, Интернеттің сымсыз желіаралық байланыс қызметтері, сымсыз желілер бойынша бағдарламаларды тарату бойынша жеке желілер)
спутник байланыс қызметтері
өзге де телекоммуникациялық қызметтер

853

Зияткерлік меншікті пайдаланғаны үшін төлем,
оның ішінде:
меншік (патенттер, авторлық құқық, сауда маркалары, технологиялық процестер, дизайн сияқты) құқығын пайдаланғаны үшін төлемдер
тұпнұсқаларды және прототиптерді (кітаптар және қолжазбалар, компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету, кинематография жұмыстары, дыбысжазбалары сияқты) қайта жасағаны және (немесе) жасалғандарды тартқаны үшін төлемдер

854

Заң қызметтері,
оның ішінде:
заң кеңестері мен консультациялары; заң, сот және заңнамалық процестерде қызметтерді ұсыну; заң құжаттамасын дайындау; арбитраж қызметтері

855

Лизинг (ағымдағы жалдау),
оның ішінде:
үй-жайлардың, уақытша сақтау қоймаларының, тұйық жерлердің операциялық лизингі (ағымдағы жалдау)
меншікті мүлікті жалға беру бойынша қызметтер
машиналар мен жабдықтарды операторсыз жалға беру бойынша қызметтер
жеке қолданатын заттар мен тұрмыстық тауарларды жалға алу және жалға беру бойынша қызметтер
машиналарды, жабдықтарды және өзге де материалдық құралдарды жалға беру бойынша қызметтер
жалға алушының жалдау шартына сәйкес жалға берілетін үй-жай бойынша жалға берушіге төлемі (оның ішінде коммуналдық шығыстарды, байланыс қызметтері үшін, ғимаратты күзеткені үшін шығыстарды және басқаларды төлеу)
заңды тұлғаның жеке тұлғаның пайдасына осы жеке тұлғаның жеке мүлігін жалға алғаны үшін төлемі

856

Коммуналдық қызметтер үшін төлемдер,
оның ішінде:
жеке тұлғалардың коммуналдық қызметтерді сатып алуы: суық, ыстық су, электр энергиясы, жылыту (газбен, ыстық сумен), кәріз, газ, лифт, үй-жайларды ұстау, қоқыс шығару, ұжымдық антенна, есептегіштерге техникалық қызмет көрсету, газ жүйесіне техникалық қызмет көрсету, радиохабар үшін ақы төлеу)

857

Ақпараттық қызметтер үшін төлемдер,
оның ішінде:
бұқаралық ақпарат құралдарын жаңалық мәліметтерімен, фотография материалдарымен және тақырыпты мақалалармен жабдықтауды қоса алғанда, ақпараттық агенттіктердің қызметтері
дерекқорларды жасау, сақтау және тарату
мерзімді баспа басылымдарына поштамен және өзге де тәсілдер арқылы жеткізумен тікелей жеке жазылу; кітапханалармен және мұрағаттардың қызметтері
телефон анықтама орталықтарының қызметтері

858

Жарнама және нарық конъюнктурасын зерттеу саласындағы қызметтер,
оның ішінде:
жарнама агенттіктері арқылы жарнаманы жобалау, жасау және маркетингі
жарнама уақытын сатып алуды және сатуды қоса алғанда, жарнаманы бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру
көрмелерді және сауда жәрмеңкелерін ұйымдастыру, тауарларды шетелде жарнамалау
маркетингтік зерттеулер, түрлі проблемалар бойынша қоғам пікіріне пікіртерім жүргізу

859

Кәсіптік, ғылыми және техникалық қызметтер үшін төлемдер,
оның ішінде:
бухгалтерлік қызметтер
салық салу саласындағы кеңес беру қызметтері
басқару мәселелері бойынша кеңес беру қызметтері, бас компаниялардың қызметтері
сәулет, инженерлік ізденістер саласындағы және осы салаларда техникалық консультацияларды ұсыну бойынша қызметтер
техникалық сынақтар мен талдау бойынша қызметтер
жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер бойынша қызметтер
қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер бойынша қызметтер
жобалау (дизайн) бойынша қызметтер
суретке түсіру саласындағы қызмет
ауызша және жазбаша аударма бойынша қызметтер
хатшы қызметтері
ветеринарлық қызметтер
кешенді кеңселік әкімшілік қызметтер
фотокөшірме қызметтері, құжаттарды дайындау бойынша қызметтер және өзге де мамандандырылған кеңселік қосалқы қызметтер
конференцияларды ұйымдастыру бойынша қызметтер
орау қызметтері
ауыл шаруашылығы саласындағы қызметтер (ветеринарлық қызметтерді қоспағанда)
орман шаруашылығы саласындағы қызметтер (орманды баптау және ағаш дайындау)
тау-кен өнеркәсібі саласындағы қосалқы қызметтер (мұнай және табиғи газ ұңғымаларын бұрғылау бойынша қызметтер, бұрғылау мұнараларын орнату, жөндеу және бөлшектеу бойынша қызметтер және мұнай мен газ өндіру саласындағы өзге де қосалқы қызметтер, өңделетін алаңда жүзеге асырылатын тасымалдау үшін табиғи газды сұйылту және қайта газдандыру бойынша қызметтер)
басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби, ғылыми және өзге де техникалық қызметтер, оның ішінде коммерциялық қосалқы қызметтер
газеттерді басу бойынша қызметтер және басқа да баспа, баспаға және таралымға дайындау, түптеу, өндеу және онымен байланысты қызметтер
кітаптарды, мерзімді және басқа басылымдарды басып шығару бойынша қызметтер
визалық қолдауды ресімдеу
радиациялық зерттеу
делдалдар сауда мәмілелері және сақтандыру агенттері жылжымайтын мүлікпен операцияларға және сақтандыруға байланысты жүргізетін бағалауды қоспағанда, бағалау бойынша қызметтер
тергеу жүргізу және қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызметтер
технологиялық процестерді және автоматтандырылған өндіріс құрылғыларын бақылау үшін жабдықты жобалау бойынша қызметтер
электр энергиясын өндіру және бөлу бойынша қызметтер
суды құбырлар бойынша бөлу бойынша қызметтер
құбырлар бойынша газды отынды бөлу бойынша қызметтер
заңды тұлғаларға жуу және құрғақ тазалау бойынша қызметтер
жабдықты жинау, орнату және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (компьютерлік жабдықты, сондай-ақ жиналатын құрылғылардан объектілерді монтаждауды және тұрғызуды қоспағанда)
ғимараттарды тазалау бойынша қызметтер (дезинфекция, дератизациия және дезинсекция, терезелерді жуу бойынша, дәстүрлі тазалау бойынша, арнайы тазалау бойынша, пештерді және мұржаларды тазалау бойынша қызметтер)
қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, қайталама шикізатты алу, рекультивация бойынша қызметтер
«Жеке тұлғаларға арналған қызметтер және мәдениет және демалыс саласындағы қызметтер» 860-топ

861

Білім беру қызметтері үшін төлемдер,
оның ішінде:
жеке тұлғаларға білім беру бойынша қызметтер үшін және заңды тұлғаларға олардың қызметкерлерін оқытқаны үшін төлемдер (мектеп жасына дейінгі тәрбие және оқыту, орта білім, жоғары білім, басқа білім, курстар, тренингтер, семинарлар, іс-тәжірибеден өту саласында)

862

Медициналық қызмет үшін төлемдер,
оның ішінде:
емханалардың қызметтері, дәрігерлік және стоматология практикасы саласындағы, адам денсаулығын қорғау бойынша өзге де қызметтер, ауыруға қарау бойынша қызметтер

869

Мәдениет және демалу салаларындағы қызметтер үшін төлемдер,
оның ішінде:
шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызметтер (әртіс-орындаушылардың, авторлардың, композиторлардың, мүсіншілердің, кескіндемешілердің, графикалық суретшілердің қызметтері, көріністік іс-шараларды өндіру және ұсыну саласындағы, театр жабдықтарын пайдалану бойынша қызметтер)
кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және басқа да мәдени мекемелердің қызметі
құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру бойынша қызметтер
спорт қызметтері және демалысты ұйымдастыру бойынша қызметтер (спорт құрылыстарын пайдалану бойынша, спорт клубтарының, фитнесс клубтарының, ойын-сауық парктарының және тақырыпты парктардың, демалыс парктарының және пляждардың, фейерверктерді және «жарық пен дыбыс» көрсетілімдерін көрсету бойынша қызметтер, ойын автоматтарының қызметтері)
шаштараздар мен сән салондарының қызметтері
кино-, бейнефильмдерді және радио-, теледидар бағдарламаларын шығару бойынша қызметтер
фонограммаларды және дыбысжазбаларын шығару бойынша қызметтер
дыбыс- және бейнежазбаларды көшіру бойынша қызметтер
радиохабар саласындағы қызметтер
телебағдарламаларды жасау және тарату бойынша қызметтер, телехабарлар түпнұсқалары

871

Сапарлар,
оның ішінде:
жол жүру (билеттер) құнын қоспағанда, сатып алынған туристік жолдамалардың құны (билеттер үшін тікелей ақы төленген кезде көлік түріне қарай 811, 812, 813, 814 төлемдер мақсаттарының кодтары көрсетіледі)
билеттер құнын қоса есептегенде, туристік жолдамалардың құны (олардың ақысы бір төлем құжатымен төленген жағдайда)
саяхат бюроларының және туристік агенттердің қызметтері
өкілдік және іссапар шығыстары
заңды тұлғаның өз қызметкерінің банк шотына не корпоративтік төлем карточкаларын пайдалана отырып операцияларды есепке алуға арналған банк шотына кейіннен аудару үшін өкілдік және іссапар шығыстарының сомасын банкке аударуы

872

Тұру және тамақтану қызметтері үшін төлемдер,
оның ішінде:
қонақүйлердің қызметтері
демалыс күндеріне және басқа да қысқамерзімді тұру кезеңдеріне үй-жайларды беру бойынша қызметтер
жылжымалы саяжайлар мен тұрғын автотіркемелерге арналған кемпингтердің, тұрақтардың қызметтері
мейрамханалар қызметі мен тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызметтер
тапсырыс бойынша дайын тағамды жеткізу қызметтері және дайын тағамды жеткізу бойынша қызметтер
сусындармен қамтамасыз ету қызметтері
заңды тұлғаның қонақүйде тұру қызметтері үшін жеке тұлғаның пайдасына өтем жасауы

880

Көрсетілмеген қызметтер үшін қаражатты қайтару,
оның ішінде:
банктер филиалдарының клиенттерден пайдаланылмаған жол чектерінің қалдықтарын сатып алуы

890

8-бөлім бойынша басқа да төлемдер,
оның ішінде:
8-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражаттың қайтарылуын қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған қызметтер бойынша төлемдер
8-бөлімнің төлемдері бойынша қателесіп есептен шығарылған соманың қайтарылуы
көрсетілген қызметтер үшін, сондай-ақ қызмет құны азайған жағдайда артық аударылған ақшаның қайтарылуы
жеткізушінің шарт талаптарын тиісінше орындамағаны үшін қызметтердің ақшасын қайтаруы

9-бөлім «Бюджетке және бюджеттен төленетін төлемдер»
910-топ «Жалпыға белгіленген тәртіп»

911

Есептелген (есептеп шығарылған) және бюджетке төленетін өзге міндеттемелер

912

Бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша өсімпұлдар

913

Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін айыппұлдар

914

Мемлекеттік кіріс органдарының тексеру нәтижелері бойынша бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша түсімдер

915

Мемлекеттік кіріс органдарының тексеру нәтижелері бойынша өсімпұлдар

916

Мемлекеттік кіріс органдарының тексеру нәтижелері бойынша айыппұлдар

917

Салық төлеу мерзімі өзгерген (ұзартылған) кезде бюджетке түсетін түсімдер

918

Салық төлеу мерзімі өзгерген (ұзартылған) кездегі өсімпұлдар

919

Салық төлеу мерзімдерін ұзартқанға дейінгі айыппұлдар

921

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша бюджетке міндеттемелер бойынша түсімдер

922

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша өсімпұлдар

923

Ұсынылмаған Тауарлар әкелу және жанама салықтар төлеу туралы өтініш бойынша өсімпұл аудару

924

Қосылған құн салығының асып кетуіне байланысты қайтарылған сомаға есептелген өсімпұл
960-топ «Бюджеттен қайтару (есепке алу)»

961

Грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төленген қосылған құн салығын салық берешегін өтеу есебіне есепке алу

962

Грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төленген қосылған құн салығын қайтару

963

Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктерге қосылған құн салығын қайтару

964

Мемлекеттік кіріс органдарының тексеру нәтижелері бойынша есептелген сомалар бойынша берешекті өтеу есебіне артық (қателесіп) төленген сомаларды есепке алу

965

Мемлекеттік кіріс органының артық қосылған құн салығын қайтару мерзімін бұзғаны үшін салық төлеушінің пайдасына жасалатын өсімпұлдар

966

Мемлекеттік кіріс органының салықты, төлемді қайтару мерзімін бұзғаны үшін салық төлеушінің пайдасына жасалатын өсімпұлдар

967

Мемлекеттік кіріс органының салықты, төлемді есепке алу мерзімін бұзғаны үшін салық төлеушінің пайдасына жасалатын өсімпұлдар

968

Салық төлеушінің өсімпұлды қайтаруы

969

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген сомалар бойынша берешекті өтеу есебіне артық (қателесіп) төленген сомаларды есепке алу
970-топ «Бюджеттен артық қосылған құн салығын қайтару (есепке алу), төленген сомаларды өзге қайтарулар (есепке алулар)»

971

Бюджеттен артық (қателесіп) төленген сомаларды банк шотына қайтару

972

Нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдар бойынша 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін пайда болған қосылған құн салығын қайтару

973

Есепке алынған қосылған құн салығының 2009 жылғы 1 қаңтардан кейін пайда болған, есептелген салық сомасынан асқан соманы есепке алу

974

Есепке алынған қосылған құн салығының 2009 жылғы 1 қаңтардан кейін пайда болған, есептелген салық сомасынан асқан соманы қайтару

975

Бір бюджеттік жіктеу кодынан басқа бюджеттік жіктеу кодына есепке алу

976

Бір мемлекеттік кіріс органынан басқа мемлекеттік кіріс органына есепке алу

977

Нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдар бойынша 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін пайда болған қосылған құн салығын есепке алу

978

Төленген айыппұл сомасын қайтару

979

Басқалары

991

Жеке тұлға-азаматтардан бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша түсімдер

992

Жеке тұлға-азаматтардан бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша өсімпұлдар

993

Жеке тұлға-азаматтардан Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін алынатын айыппұлдар

994

Жеке тұлға-азаматтардан өткен жылдардың бересісін өтеттіру

995

Мемлекеттік кіріс органдары салған әкімшілік айыппұлдар

996

Тауарлар импорты кезінде төленген қосылған құн салығын қайтару

997

Бейрезиденттен жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатып алу кезінде төленген қосылған құн салығын қайтару

998

Пайдалануға енгізілетін негізгі құрал-жабдықтар, жылжымайтын мүлікке инвестициялар, сатып алынған биологиялық активтер бойынша қосылған құн салығын қайтару

Ескерту:


1. Туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар қаржы мәмілесі жасалатын базалық активтің түріне қарай тиісті бөлімнің төлем мақсатының коды (бұдан әрі – код) көрсетіле отырып коды белгіленеді.

2. «Арнайы аударымдар» 1-бөлімі бойынша.

«Банктердің корреспонденттік шоттары бойынша транзиттік аударымдар» 150 кодын делдал банк көрсетеді. Транзиттік төлемді алған кезде бенефициар банкі Мәліметтерді одан әрі ұсыну үшін мәмілелерге сәйкес келетін экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын көрсетеді. Бенефициар банкі осы төлемнің қажетті деректемелерін клиенттер арасындағы сатылған тауарлар немесе көрсетілген қызметтер үшін ақы төленетін шарт негізінде көрсетеді.

«Аккредитив бойынша операция» 181 коды эмитент банк аккредитив бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуге бұйрық беруші клиенттің шотынан аталған банктің шотына ақша сомасын (өтемін) аударған (аккредитивті орындаудың сыйақы сомасын аударуды қоспағанда) кезде, аккредитивті қайтарып алу кезінде ақшаны қайтарған кезде көрсетеді. Кепілдік берілген жағдай басталған кезде гарант банктің клиентке ақша аударуының төлем мақсатына байланысты коды белгіленеді, оның ішінде:

1) эмитент банктің аккредитивтің қолданылу мерзіміне оның басқаруына берілген аккредитивтің сомасына осы ақшаны аккредитив бойынша төлеу үшін пайдалану ықтималдығы шартымен аккредитив бойынша ақшамен ақы төлеуі (орны жабылған аккредитивтерде);

2) клиенттің ағымдағы шотынан резиденттің немесе бейрезиденттің пайдасына аккредитив бойынша ақы төлеу (орны жабылмаған аккредитивтерде);

3) банктің «Құжаттандырылған операциялар бойынша дебиторлар» шотынан меншікті қаражаты есебінен аккредитив бойынша ақы төлеу (орны жабылмаған аккредитивтерде ақы төлеу кезінде клиенттің шотында ақшасы болмаған жағдайда);

4) резидент банктің корреспонденттік шотына бейрезидент банктің ақша аударуы.

«Кепілдік бойынша операциялар» 182 коды эмитент банк бұйрық беруші клиенттің шотынан осы банктің шотына кепілдік бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуге ақша сомасын (өтемін) аударған (кепілдік бойынша сыйақы сомасын аударуды қоспағанда), кепілдікті жою кезінде ақшаны қайтарған кезде көрсетеді. Кепілдік жағдайы басталған кезде кепіл-банктің клиентке ақша аударуының төлем мақсатына байланысты коды белгіленеді.

3. «Салымдар (депозиттер)» 3-бөлімі бойынша.

«Салымдар (депозиттер)» 3-бөліміне Төлем мақсаты кодтарының толық кестесінің басқа бөлімдеріне жатқызылған тауарлар, қызметтер, арнайы аударымдар, төлемдер және (немесе) аударымдар үшін өзге адамдарға төлеген төлемдер кірмейді.

Төлем бастамашысында қолма-қол ақшаны банк шотына есепке алу және банк шотынан алу көздері мен мақсаттары туралы ақпарат болған кезде төлем мақсатына сәйкес келетін код көрсетіледі. Аталған ақпарат болмаған жағдайда 311 «Талап еткенге дейінгі салымдарды (банктік салым шарты негізінде ашылған) орналастыру», 331 «Ағымдағы шотқа қолма-қол ақша салу», 321 «Талап еткенге дейінгі салымнан (банктік салым шарты негізінде ашылған) алу», 341 «Ағымдағы шоттардан қолма-қол ақшаны алу» кодтары көрсетіледі.

4. 5 «Қазақстан Республикасының бейрезиденттері шығарған бағалы қағаздар, вексельдер мен депозиттік сертификаттар және шетел капиталына инвестициялар» және 6 «Қазақстан Республикасының резиденттері шығарған бағалы қағаздар мен вексельдер және Қазақстан Республикасы резиденттерінің жарғылық капиталына қатысу» бөлімдері бойынша бейрезидентке бағалы қағаздарды сатуды мәмілеге қатысушы резидент осы бағалы қағаздарды бейрезиденттің сатып алуы ретінде код белгілейді.

5. 7 «Тауарлар және материалдық емес активтер» және 8 «Қызметтер» бөлімдері бойынша.

7 «Тауарлар және материалдық емес активтер» және 8 «Қызметтер» бөлімдерінде тауарлар мен қызметтердің түрлері «Экономикалық қызметтің түрлері бойынша өнімнің жіктеушісі (ЭҚТӨЖ)» ҚР МЖ 04-2008 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісін және Халықаралық валюта қорының ТБН6 (Төлем балансы мен халықаралық инвестициялық позиция жөніндегі нұсқау, алтыншы басылым) халықаралық әдіснамасын ескере отырып жасалды.

Тауарлар және материалдық емес активтер, қызметтер үшін төлемдерге алдын ала төлем (аванстық төлемдер) кіреді.

7 «Тауарлар және материалдық емес активтер» бөліміне 2 «Шетел валютасымен және бағалы металдармен операциялар» бөліміне жатқызылған бағалы металдар кірмейді.

«Өндірілмеген қаржылық емес активтерді сатып алу» 730 коды мына:

1) жер және оның қойнауы, оның ішінде жер қойнауын тұрақты пайдалану құқығы үшін төлемдер;

2) тауарлар өндіру және қызмет көрсету үшін пайдаланылатын материалдық активтер, алайда, олар өндіріс нәтижесі болып табылмайды;

3) меншікке сатып алынған материалдық емес активтер (оның ішінде бағдарламалық қамтамасыз ету, патенттер, гудвилл, сауда маркалары, тауар белгілері) үшін төлемдер кезінде көрсетіледі. Материалдық емес активтерді пайдалану құқығын алу «Зияткерлік меншік құқығын пайдалану үшін төлем» 853 коды бойынша көрсетіледі.

Заңды тұлғалар электр энергиясын, газды және суды (коммуналдық қызметтер) пайдаланғаны үшін ақы төлеген кезде «Жылжымайтын мүлікті және 711, 712 және 713 төлем мақсатының кодтары бар тауарларды қоспағанда, тауарлар үшін төлемдер» 710 коды қойылады.

6. «Бюджетке төлемдер және бюджеттен төлеу».

Бұл бөлімге мемлекеттік бюджетке төлемдер және мемлекеттік бюджеттен төлемдерді қайтару (зейнетақылар мен жәрдемақыларды қоспағанда) бойынша кодтар кіреді.

911 коды 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген есептелген (есептеп шығарылған) және өзге де бюджетке міндеттемелерді (өсімпұлдар мен айыппұлдарды қоспағанда) аударған кезде қойылады. Оған мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша бюджетке міндеттемелер бойынша; салық төлеу мерзімдері өзгергенде (ұзартылғанда), камералдық бақылау нәтижелері бойынша бюджетке міндеттемелер бойынша төленетін сомалар жатпайды.

912 коды салықтарды, бюджетке төленетін міндетті және өзге де төлемдерді төлеу мерзімдерін бұзғаны үшін бюджетке міндеттемелер бойынша өсімпұлдың есептелген сомасын төлеген кезде қойылады. Оған мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген; салық төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген, камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомалары жатпайды.

913 коды 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіне (Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекс) сәйкес есептелген әкімшілік құқық бұзушылық үшін салынатын айыппұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша салынатын; салықтарды төлеу мерзімдері ұзартылғанға дейін салынған айыппұл сомалары жатпайды.

914 коды мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген сомалар туралы хабарлама негізінде төлеуге ұсынылған салықтардың, бюджетке басқа міндетті және өзге төлемдердің сомаларын (өсімпұлдар мен айыппұлдарды қоспағанда) аударған кезде қойылады.

915 коды мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған бюджетке міндеттемелер бойынша есептелген, салықтарды төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген, камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомалары жатпайды.

916 коды мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша салынатын айыппұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін салынатын (мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша салынатын салықтарды қоспағанда), салықтарды төлеу мерзімдері ұзартылғанға дейін салынған айыппұл сомалары жатпайды.

917 коды төлеу мерзімі өзгертілген (ұзартылған) салықтар сомасын бюджетке төлеген кезде қойылады.

918 коды салықтарды төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген өсімпұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған салықтарды төлеу мерзімдерін бұзғаны үшін бюджетке міндеттемелер бойынша есептелген; мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген; камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомалары жатпайды.

919 коды салықтарды төлеу мерзімдері ұзартылғанға дейін салынған айыппұлдардың сомалары төленген кезде қойылады. Оған салық салу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін салынатын, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекске сәйкес есептелген, мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша салынатын айыппұл сомалары жатпайды.

921 коды камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама негізінде төлеуге ұсынылған салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті және өзге төлемдердің (өсімпұлды қоспағанда) сомаларын аударған кезде қойылады.

922 коды камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған бюджетке міндеттемелер бойынша есептелген; салықтарды төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген; мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомалары жатпайды.

924 коды қосылған құн салығының асып кетуінің қайтарылған, мемлекеттік кіріс органдары тексеру жүргізу кезінде расталмаған сомаға есептелген өсімпұлды аудару кезінде қойылады.

968 коды салық төлеушілерге бюджетке міндеттемелер бойынша өсімпұлдардың артық немесе қателесіп төленген сомасын қайтару кезінде қойылады.

971 коды бюджеттен артық (қателесіп) төленген салық сомаларын, басқа да міндетті және өзге төлемдерді салық төлеушінің банк шотына қайтару кезінде қойылады.

975 коды бюджетке төленетін соманы артық немесе қателесіп төлеген, салық сомалары мен бюджетке өзге міндеттемелерді бюджеттік жіктеуіштің бір кодынан бюджеттік жіктеуіштің басқа кодына аударған кезде қойылады.

976 коды салықтар, бюджетке басқа да міндетті және өзге төлемдерді басқа мемлекеттік кіріс органдарына қате есептеген кезде, басқа мемлекеттік кіріс органдарына артық немесе қате төленген салықты және төлемді аударған кезде қойылады.

978 коды салық төлеушілерге бюджетке міндеттемелер бойынша төленген айыппұл сомасын қайтарған кезде қойылады.

979 коды басқа да төлемдер, оның ішінде ресми трансферттер (субвенциялар, бюджеттен алу және басқалары) және қарыздарды қайтару үшін қойылады.

991 коды резидент жеке тұлғалар салық сомаларын, бюджетке басқа да міндетті және өзге төлемдерді (өсімпұлдар мен айыппұлдар сомаларын қоспағанда) аудару кезінде қойылады.

992 коды азамат жеке тұлғалар бюджетке міндеттемелерді уақтылы өтемегені үшін есептелген өсімпұл сомаларын төлеу кезінде қойылады.

993 коды азамат жеке тұлғалар Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодекске сәйкес есептелген әкімшілік құқық бұзушылық үшін салынатын айыппұлдар сомаларын төлеу кезінде қойылады.

995 коды әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін мемлекеттік кіріс органдары салған, Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодекске сәйкес есептелген айыппұлдар сомаларын төлеу кезінде қойылады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы _______________ №______ қаулысына

2-қосымша


Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға сәйкес мәліметтер ұсыну қағидаларына

3-қосымша
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет