Постановление Правления 2015 жылғы Алматы қаласы № город Алматы


Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанбет4/5
Дата04.03.2018
өлшемі1.04 Mb.
#19708
түріПостановление
1   2   3   4   5
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан


«Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарына сәйкес төлемдер бойынша мәліметтер»

 

Есепті кезең: 20__ жылғы _______________

 

Индекс: 1-KNP


Кезеңділігі: ай сайынғы
Ұсынатындар: «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Орталық), екінші деңгейдегі банктер және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банктер), «Қазпочта» акционерлік қоғамы, бас банктің төлемдер мен ақша аударымдарын, оның ішінде еншілес банктің корреспонденттік шотын пайдалана отырып депозиторлардың бас банкке «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес берілген банк шоттары бойынша жүзеге асыруымен байланысты аударым операцияларын Ұлттық Банктің лицензиясынсыз жүзеге асыратын, бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (бұдан әрі – бұрын еншілес банк болған заңды тұлға) (бұдан әрі – өкіл)

 

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

Ұсыну мерзімдері: есепті айдан кейінгі айдың онына дейін (қоса алғанда) ай сайынНысан

_________________________________________________________________

(өкілдің атауы)


 

Төлем жүргізу ортасы

Ақша аудару жүй­есінің атауы

Төлем бел­гісі

Алушы банктің БСК, алушы банк кли­ентінің ЖСК

Бенефи­циар банктің БСК, бенефи­циар банк кли­ентінің ЖСК

Ақша жөнелтуші

Бенефициар

Төлемдер бойынша мәліметтерді нақтылау

Рези­денттік белгісі

Эко­номика сек­торы

Елі

Рези­денттік белгісі

Эко­номика сек­торы

Елі

Төлем бел­гілеу коды

Есепті кезеңдегі теңгемен төлем­дердің және/немесе ақша аударым­дарының саны

Теңге­мен төлем­дердің және/немесе ақша ауда­рымда­рының сомасы

Төлем ва­люта­сы­ның коды

Төлем­дерді және ақша аударым­дарын жүзеге асыру тәсілі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)___________________________________________________________________ _________

                      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)                   
Бас бухгалтер __________________________________________________ _________

                                   тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)    қолы
Орындаушы_______________ ________________________________________ _________ _______________

                           лауазымы        тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)          қолы      телефон нөмірі
Есепке қол қойылған күн: 20 __ жылғы «____» _____________
Мөр орны (бар болса)

«Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарына сәйкес төлемдер бойынша мәліметтер» әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға

қосымша

  

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
«
Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарына сәйкес төлемдер бойынша мәліметтер»

1. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарына сәйкес төлемдер бойынша мәліметтер» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»


1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 26) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды Орталық банкаралық ақша аудару жүйесі (бұдан әрі – банкаралық жүйе) және банкаралық клиринг жүйесі арқылы жүргізілген төлемдер бойынша жасайды.

4. Банктер, «Қазпочта» ақционерлік қоғамы, бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (бұдан әрі – ұйымдар) ұсынатын нысан филиалдарды, және өкілдіктерді ескере отырып толтырылады және төлемдер мен ақша аударымдары жөніндегі ақпараттан тұрады, оның ішінде банк шоттарын ашпастан:

1) Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттар арқылы жүргізілген;

2) банкаралық жүйені және банкаралық клиринг жүйесін (бұдан әрі – ақша аудару жүйелері) қоспағанда, төлем жүйелері арқылы және резидент банктердің және бейрезидент банктердің ностро және лоро корреспонденттік шоттары бойынша, оның ішінде «Қазпочта» акционерлік қоғамы жүзеге асыратын пошталық ақша аударымдары бойынша жүргізілген;

3) ұйым мен оның клиенті арасында немесе ұйымның екі клиенті арасында жүзеге асырылған, оның ішінде «Казпочта» акционерлік қоғамы жүзеге асыратын пошталық ақша аударымы (бұдан әрі – банк ішілік аударымдар) бойынша.

5. Нысан теңгемен толтырылады. Егер төлем және ақша аударымы шетел валютасымен жасалған жағдайда, ол бойынша мәліметтер төлемді жүргізу сәтіндегі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгеге қайта есептеліп ұсынылады.
2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 

1. Орталық беретін нысан төлем және/немесе ақша аударымы туралы мынадай ақпарат кіретін 16 бағаннан тұрады:

1) 1-бағанда төлем жүргізу ортасына сәйкес келетін белгі (бұдан әрі – төлем жүргізу ортасының белгісі) көрсетіледі:

01 – банкаралық жүйе;

02 – банкаралық клиринг жүйесі;

2) 2 және 3-бағандар толтырылмайды;

3) 4-бағанда алушы банктің банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі, алушы банк клиентінің жеке сәйкестендіру коды толтырылмайды;

4) 5-бағанда бенефициар банктің банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі, бенефициар банк клиентінің жеке сәйкестендіру коды толтырылмайды;

5) 6-бағанда ақша жіберушінің резиденттік белгісі көрсетіледі;

6) 7-бағанда ақша жіберуші экономикасы секторының коды көрсетіледі;

7) 8 және 11-бағандарда «KZ» көрсетіледі;

8) 9-бағанда бенефициар резиденттігінің белгісі көрсетіледі;

9) 10-бағанда бенефициар экономикасы секторының коды көрсетіледі;

10) 12-бағанда төлем белгілеу коды көрсетіледі;

11) 13-бағанда есепті кезеңдегі төлемдер және/немесе ақша аударымдары саны көрсетіледі. Бір төлемді көрсеткен кезде баған 1 мәнді қабылдайды. Жаңа төлемнің өлшемдері 1, 4 - 12, 15 және 16-бағандардағы бұрыннан бар өлшемдермен сәйкес келген жағдайда, осы бағандағы мән 1-ге ұлғайтылады, ал 14-бағандағы мән жаңа төлемнің сомасына ұлғайтылады;

12) 14-бағанда төлемдердің және/немесе ақша аударымдарының сомасы теңгемен, үтірден кейін екі белгіге дейін көрсетіледі;

13) 15-бағанда «KZT» көрсетіледі;

14) 16-бағанда 8-тармақта көзделген төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру тәсілдері белгілерінің бірі көрсетіледі: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 17; 18; 19.

7. Ұйымдар ұсынатын нысан төлем және/немесе ақша аударымы туралы мынадай ақпаратты қамтитын 16 бағаннан тұрады:

1) 1-бағанда төлем жүргізу ортасының белгісі көрсетіледі:

03 - Ұлттық Банктегі корреспонденттік шот;

04 - Қазақстан Республикасы аумағындағы ақша аудару жүйесі;

05 - шет елге/шет елден ақша аударулар жүйесі;

06 - Ұлттық Банктегі корреспонденттік шотты қоспағанда, Қазақстан Республикасы шегіндегі ностро және лоро корреспонденттік шоттары;

07 - Ұлттық Банктегі корреспонденттік шотты есептемегенде шет елге/шет елден ностро және лоро корреспонденттік шоттары;

08 - банкішілік аударымдар.

2) 2-бағанда төлем немесе ақша аударымы жүргізілетін ақша аудару жүйесінің атауы көрсетіледі;

3) 3-бағанда төлем немесе ақша аударымы түрлеріне сәйкес келетін белгі (бұдан әрі – төлем белгісі) көрсетіледі:

01 - Нысанды беретін ұйым ақша аудару жүйелері, корреспонденттік шоттар арқылы жіберген төлем немесе ақша аударымы;

02 - Нысанды беретін ұйым ақша аудару жүйелері мен корреспонденттік шоттар арқылы алған төлем немесе ақша аударымы;

03 - Нысанды беретін ұйым ностро корреспонденттік шоты арқылы жіберген төлем немесе ақша аударымы;

04 – Нысанды беретін ұйым ностро корреспонденттік шоты арқылы алған төлем немесе ақша аударымы;

05 - Нысанды беретін ұйым лоро корреспонденттік шоты арқылы жіберген төлем немесе ақша аударымы;

06 - Нысанды беретін ұйым лоро корреспонденттік шоты арқылы алған төлем немесе ақша аударымы;

07 - Нысанды беретін ұйымының ностро корреспонденттік шотынан ақшаны басқа да есептен шығаруы;

08 - Нысанды беретін ұйымының ностро корреспонденттік шотына ақшаны басқа да есептеуі;

09 - Нысанды беретін ұйымының лоро корреспонденттік шотынан ақшаны басқа да есептен шығаруы;

10 - Нысанды беретін ұйымының лоро корреспонденттік шотына ақшаны басқа да есептеуі;

11 - банкішілік аударым. Нысанды беретін ұйым әрі алушы банк, әрі бенефициар банк болып табылады.

Төлемнің «01» және «02» белгілері төлем жүргізу ортасының «04», «05» белгілері бойынша толтырылады. Төлемнің «03» - «10» белгілері төлем жүргізу ортасының «03», «06», «07» белгілері бойынша толтырылады. Төлемнің «11» белгісі төлем жүргізу ортасының «08» белгісі бойынша толтырылады;

4) 4-бағанда банктер, «Қазпочта» акционерлік қоғамы және бұрын еншілес банк болған заңды тұлға алушы банктің банктік сәйкестендіру кодын көрсетеді. Алушы банк клиентінің жеке сәйкестендіру коды толтырылмайды.

Ұлттық Банк Нысанды қалыптастыру кезінде банкішілік аударым жүргізген жағдайда алушы банктің банктік сәйкестендіру кодын және алушы банк клиентінің жеке сәйкестендіру кодын көрсетеді, өзге төлемдер және/немесе ақша аударымдары бойынша алушы банктің банктік сәйкестендіру коды ғана көрсетіледі.

Нысанды беретін қаржы ұйымы шет елден алған төлем немесе ақша аударымы бойынша Қазақстан Республикасының резидент емесі болып табылатын алушы банктің банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі.

Төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда Қазақстан Республикасының резидент емесі болып табылатын алушы банктің банктік сәйкестендіру коды болмаған кезде Нысанның 4-бағаны толтырылмайды.

5) 5-бағанда банктер, «Қазпочта» акционерлік қоғамы және бұрын еншілес банк болған заңды тұлға бенефициар банктің банктік сәйкестендіру кодын көрсетеді. Бенефициар банк клиентінің жеке сәйкестендіру коды толтырылмайды.

Ұлттық Банк Нысанды қалыптастыру кезінде банкішілік аударым жүргізген жағдайда бенефициар банктің банктік сәйкестендіру кодын және бенефициар банк клиентінің жеке сәйкестендіру кодын көрсетеді, өзге төлемдер және/немесе ақша аударымдары бойынша бенефициар банктің банктік сәйкестендіру коды ғана көрсетіледі;

Нысанды беретін ұйым шет елге жіберген төлем немесе ақша аударымы бойынша Қазақстан Республикасының бей резиденті болып табылатын бенефициар банктің банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі.

Төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда Қазақстан Республикасының резидент емесі болып табылатын бенефициар банктің банктік сәйкестендіру коды болмаған жағдайда Нысанның 5-бағаны толтырылмайды;

6) 6-бағанда ақша жіберушінің резиденттік белгісі көрсетіледі.

Ұйым алған төлем немесе ақша аударымы бойынша төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда ақша жіберушінің резиденттігі туралы ақпарат болмаған жағдайда Нысанның 6-бағаны толтырылмайды;

7) 7-бағанда ақша жіберуші экономикасы секторының коды көрсетіледі.

Ұйым алған төлем немесе ақша аударымы бойынша төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда ақша жіберушінің экономикасының секторы туралы ақпарат болмаған жағдайда Нысанның 7-бағаны толтырылмайды;

8) 8-бағанда төлем немесе ақша аударымы жүргізілген елдің (төлем немесе ақша аударымы жіберілген, бастапқы ақша жөнелтушінің банк шоты ашылған ел не ақша аударымын банк шотын ашпай жүргізген жағдайда ақша жөнелтуші ақша аударған ел) екі мәнді коды көрсетіледі.

11-бағанда төлем немесе ақша аударымы жіберілген елдің (ақша аударылған, соңғы бенефициардың банк шоты ашылған ел не ақша аударымын банк шотын ашпай жүргізген жағдайда бенефициар ақша алған ел) екі мәнді коды көрсетіледі

Елдің коды ҚР ҰЖ 06 ИСО 3166.1-2013 «Елдердің аттары мен олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға арналған кодтар. 1-бөлік. Елдердің кодтары» деген Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

Халықаралық қаржы ұйымдары бойынша төлемді немесе ақша аударымын көрсеткен кезде «Халықаралық қаржы ұйымдары» ZZ коды көрсетіледі.04, 06 және 08 төлем жүргізу ортасының белгілері бойынша 8 және 11 бағандарда KZ (төлемдер немесе ақша аударымдары Қазақстан Республикасының аумағында жүргізіледі) көрсетіледі.

05 төлем жүргізу ортасының белгісі бойынша (шетелге/шетелден ақша аударымдар жүйесі):

Ұйым жіберген төлемдер немесе ақша аударымдары және басқа да ұйымның ақшасын есептен шығарулар (01, 03, 05, 07 және 09 төлем белгілері) бойынша 8-бағанда KZ көрсетіледі;

Ұйым қабылдаған төлемдер немесе ақша аударымдары және басқа да ұйым ақшасының есептеулері (02, 04, 06, 08 және 10 төлем белгілері) бойынша 11-бағанда KZ көрсетіледі.

9) 9-бағанда бенефициардың резиденттік белгісі көрсетіледі.

Ұйым жіберген төлемдер бойынша төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда бенефициардың резиденттігі туралы ақпарат болмаған жағдайда 9-баған толтырылмайды;

10) 10-бағанда бенефициар экономикасы секторының коды көрсетіледі.

Ұйым жіберген төлем немесе ақша аударымы бойынша төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда бенефициар экономикасының секторы туралы ақпарат болмаған жағдайда 10-баған толтырылмайды;

11) 12-бағанда төлем белгілеу коды көрсетіледі. Ностро немесе лоро корреспонденттік шоты бойынша шет елден келіп түскен төлемді немесе ақша аударымын көрсеткен кезде 6, 7 және 12-бағандарды Нысанды беретін ұйым корреспондент банктің төлем құжаттарының және төлем немесе ақша аударымы үшін негіздеме болып табылатын өзге құжаттардың негізінде толтырады;

12) 13-бағанда есепті кезеңдегі төлемдердің және/немесе ақша аударымдарының саны көрсетіледі. Бір төлемді көрсеткен кезде баған 1 мәнін қабылдайды. Жаңа төлемнің өлшемдері 1 - 12, 15 және 16-бағандардағы бұрыннан бар өлшемдермен сәйкес келген жағдайда, осы бағандағы мән 1-ге ұлғайтылады, ал 14-бағандағы мән жаңа төлемнің сомасына ұлғайтылады;

13) 14-бағанда төлемдердің және/немесе ақша аударымдарының сомасы теңгемен, үтірден кейін екі белгіге дейін көрсетіледі;

14) 15-бағанда төлем валютасының үш мәнді коды ҚР ҰЖ 07 ИСО 4217 2012 «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

15) 16-бағанда жіберілген төлем немесе ақша аударымы бойынша осы 8-тармақта көзделген төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру тәсілдерінің мынадай белгілерінің бірі көрсетіледі: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19.

Алынған төлем немесе ақша аударымы бойынша «20» белгісі көрсетіледі.

8. Ақша төлемі және аударымдарын жүзеге асыру тәсілінің белгісі ақша төлемін және аударымдарын жүзеге асырудың мынадай қолданылған тәсілдеріне байланысты айқындалады:

01 - төлем тапсырмасын ұсыну (клиенттердің және қаржы ұйымының төлем тапсырмалары, сондай-ақ бағалы қағаздар үшін есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде бастама жасаған төлем тапсырмалары орындалған жағдайда көрсетіледі);

02 - төлемдік талап-тапсырманы ұсыну;

03, 04, 05, 07, және 09 – операциялар түрлердің кодтарды көрсету «Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №1155 тіркелген) белгіленген талаптарына сәйкес қолданылады;

06 - тауарлар немесе қызмет көрсетулер үшін чектерді, жол чектерін беру (чек ұстаушыға тауарлар немесе қызмет көрсетулер үшін чектер төленген жағдайда, сондай-ақ, қолма-қол ақша алуға арналған чектерді қоспағанда, жол чектері төленуге қабылданған жағдайда көрсетіледі);

08 - төлем хабарламасын ұсыну;

10 - атқару парақтарының негізінде инкассалық өкімді ұсыну;

11 - банк шотын тікелей дебеттеу (банк шотын тікелей дебеттеу арқылы бенефициардың пайдасына ақша алуға ақша жіберушінің алдын ала келісімі болған жағдайда банк шотын тікелей дебеттеу шартына, банк заемы шартына, банк шоты шартына және басқа құжаттарға сәйкес жүзеге асырылған төлемдер орындалған жағдайда көрсетіледі);

12 - төлем ордерін ұсыну;

17 - пошталық ақша аударымдары;

18 - банкоматтар арқылы салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу;

19 - ақша төлемі немесе аударымдарын жүзеге асырудың өзге де тәсілдері.


«Экономика секторларының және төлемдер белгілеу

кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға сәйкес

мәліметтер ұсыну қағидаларын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының

1999 жылғы 15 қарашадағы № 388 қаулысына

өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының

қаулысының жобасына түсіндірме жазба


р/с №

Нормативтік құқықтық актінің жобасы туралы мәліметтер тізбесі
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет