Пояснювальна записка до магістерської роботи освітньо-кваліфікаційний рівень магістр на тему «Підтримка ув’язнених дисидентів діаспорою США за матеріалами виданьжүктеу 1.32 Mb.
бет6/7
Дата18.02.2019
өлшемі1.32 Mb.
түріПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР : новейший период / Людмила Алексеева. — 3-е изд., стер. — М. : Моск. Хельсинк. группа, 2012. – 384 с.

 2. Аньєс І. Підручник із журналістики: Пишемо для газет / Ів Аньєс. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» , 2013. – 544 с.

 3. Богуславський О. Перший з’їзд українських журналістів США і Канади (30-31 жовтня 1965) / Олег Богуславський // Вісник Львівського університету. – Журналістика. – №40. – 2015. – С. 38–48

 4. Бондаренко О. Українське шістдесятництво як суспільно-естетичне явище / О. Бондаренко // Питання літературознавства. – №62. – 1998. – С. 131-138

 5. Горинь Б. Тихий і громовий голос Василя Симоненка / Богдань Горинь // Кафедра. – Львів. – 1988. – №1

 6. Горинь Б. Українська Гельсінкська Спілка – перша опозиційна до тоталітарного режиму організація / Богдань Горинь // Народна газета. – № 26-27. – 1998

 7. Губарець В. Українська етнічна преса у Північній Америці: історія і сучасність / Василь Губарець // Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. – 2005. – Т. 22. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1451

 8. Дисиденти в Україні: Очима Міжнародної Амнестії [Електронний ресурс] / 10.01.2012. – Режим доступу до ст..: http://archive.khpg.org/index.php?id=1326211360

 9. Доброокий: Спогади про Івана Світличного / Валерій Шевчук, Леонід Світличний, Надія Світлична. – К.: Час, 1998. – 576 с.

 10. Желтоногова Т. Заголовок як компонент структури українського поетичного тексту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук / Т. Желтоногова. – Кіровоград, 2004. – 19 с.

 11. Зайцев Ю. Громадський комитет захисту Ніни Строкатої / Юрій Зайцев // Воля і Батьківщина: Український часопис. – № 3. – Львів,1993, C. 31-39. 

 12. Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987) / Борис Захаров. – Харків: Фоліо, 2003. – 144 с.

 13. Зашко О. Тольц: хто тепер тільки не «клянеться» правами людини?! (відео) / Олена Зашко, Анна Чуданова [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст.: https://www.radiosvoboda.org/a/28161879.html

 14. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : [підручник]. – 2-ге вид., перероб. І допов. / Володимир Здоровега. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с. 116

 15. Зінкевич О. У 40-Річчя Української Гельсінської Групи. До генези створення Групи [Електронний ресурс] / Осип Зінкевич. – 9.11.2016. – Режим доступу до ст. : http://www.istpravda.com.ua/columns/2016/11/9/149305/

 16. Зінкевич О. Щоденник: 1948–1949, 1967–1968, 1971–1976 / Осип Зінкевич. – К.: Смолоскип. – 2016. – 504 с.

 17. Ісаїв В. Українці в американському та канадському суспільствах / Всеволод Ісаїв. – Н.Дж: М.П. Коць, 1976. – 360 с.

 18. Касьянов Г. Hезгoднi: yкpaїнськa iнтeлiгенцiя в pyсi oпopy 1960-80-x років / Георгій Касьянов. – К.: Либiдь, 1995. – 224 c.

 19. Касьянов Г. Шістдесятники. Дисиденти. Неформали. Знайомі незнайомці / Георгій Касьянов // Віче . – №10(31). – 1994. – С. 106-118

 20. Курносов Ю. Інакомислення в Україні: 60-ті - перша половина 80-х pp. XX ст. / Юрій Курносов. – К., 1990. – 222 с.

 21. Куропась МІсторія української іміґрації в Америці: Збереження культурної спадщини / Мирон Куропась. – Нью-Йорк, 1984

 22. Лисяк-Рудницький І. Політична думка українських підрадянських дисидентів / Іван Лисяк-Рудницький // Історичні есе: У 2 т. – Т. 2. – К. : Основи, – 573 с.

 23. Литвин Ю. Правозахисний рух на Україні, його засади та перспективи / Юрій Литвин. – Балтимор: Сучасність. - №10 (226). – 1983. – С. 98-104

 24. Лук’яненко Л. З часів неволі. Книга п’ята: Одержимі / Левко Лук’яненко. – Київ: Тамподек ХХІ, 2012. – 648 с.

 25. Маринович М. Всесвіт за колючим дротом (Спогади і роздуми дисидента) / Мирослав Маринович. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2016. – 536 с.

 26. Мерфі Н. Українська діаспора в США: збереження традицій національної культури / Наталя Мерфі. – Донецьк:Вебер, Донецька філія, 2007. – 257 с.

 27. Молодій В. Ростислав Хом’як: «Українські газети в Америці ще будуть» [Електронний ресурс] / Історична правда. – 06.02.2014. – Режим доступу до ст..: http://www.istpravda.com.ua/articles/52f2d73481a9b/

 28. Мороз В. Шістдесяті роки на Україні / Валенти Мороз // Всесвіт. – №9-12. – 1993

 29. Мороз Р. Проти вітру.Спогади дружини українського політв’язня / Раїса Мороз. — Харків: Права людини, 2012. — 288 с.

 30. Орест Дейчаківський:«За 20 років незалежність України не стала якісною» [Електронний ресурс] / Голос Америки. – 13.07.2011. – Режим доступу до ст..: http://ukrainian.voanews.com/a/deychak-20-independence-125505303/249129.html

 31. Пенесієнко І. Про Валентина Мороза / Ігор Пенесієнко [Електронний ресурс] / Українська Гельсінська спілка з прав людини. – 15.07.2008. – Режим доступу до ст.: http://helsinki.org.ua/articles/pro-valentyna-moroza/

 32. Плющ Л. На карнавалі історії / Леонід Плющ. – Нью-Йорк: Сучасність, 1980. – 373 с.

 33. Потічний П. Аналіз Руху Опору в Україні / Павло Потічний // Матеріали Конгресу Української вільної політичної думки. – №3. – 1974. – С. 86-90.

 34. Ремовська О. Радіо Свобода про УГГ: «Хіба це злочин – любов до своєї країни?» [Електронний ресурс] / Олена Ремовська. – 7.11.2017. – Режим доступу до ст. : https://www.radiosvoboda.org/a/28102040.html

 35. Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні / Анатолій Русначенко. – К.: Видавництво ім. О.Теліги, 1998. – С.325

 36. Рух опору в Україні: 1960-1990 [Енциклопедичний довідник] / Осип Зінкевич, Григорій Панчук, Олена Голуб, Олесь Обертас, Михайло Трущенков. – К.: Смолоскип, 2010. – 804 с.

 37. Світличний І. У мене – тільки слово / Іван Світличний. – Х.: Фоліо, 1994. – 431 с.

 38. Сімків О. Реакція світової громадськості на порушення прав людини в УРСР (1976 – 1985 рр.) / Олег Сімків // Український визвольний рух. – №18. – 2013. – С. 228-251

 39. Сіромський Р. Справа ув’язнення Валентина Мороза у громадсько-політичному дискурсі Канади (1970–1979 рр.) / Руслан Сіромський // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – № 15. – 2014. – C. 106–118

 40. Словник української мови: Академічний тлумачний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ст..: http://sum.in.ua/s/oborona

 41. Тернопільський Ю. Українська преса з перспективи 150-ліття / Юрій Тернопільський. – Н.Дж: М.П. Коць, 1974. – 176 с.

 42. Тригуб П. Українська діаспора у США: збереження традицій національної культури (історіографія проблеми) / Петро Тригуб, Наталя Мерфі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ст.: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2007/74-61-23.pdf

 43. Українська журналістика в контексті світової: Збірник наукових праць зі спеціальності «Журналістика» / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Інститут журналістики. – № 1 (6). – К., 2007. – 164 с.

 44. Чекалюк В. Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців (1939 - 2005 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук : спец. 27.00.01 « Теорія та історія соціальних комунікацій» / В. Чекалюк. – К., 2008. –16 с.

 45. Чекалюк В. Трансформація проблеми самоїдентифікації українців на шпальтах газети «Свобода» у період з середини 40-х кінця 90 років ХХ століття / Вероніка Чекалюк // Наукові записки Інституту журналістики. – К. – 2008. – Том 30. – С. 41–56;

 46. Чекалюк В. Українська національна ідея у періодичній пресі діаспори до Другої світової війни / Вероніка Чекалюк // Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2005. – Т. 20. – С. 101– 105: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/ index.php?act=article&article=1400.

 47. Чекалюк В. Україномовна преса США та Канади, її вплив на українські видання / Вероніка Чекалюк // Наукові записки Інституту журналістики. – К. – 2004. – Том 15. – С. 50–55;

 48. Чорновіл В. Заява до Української Гельсінської групи. Твори в 10 томах / В. Чорновіл. – К. : Смолоскип, 2007. – Т. 5. – 696 с.

 49. Шістдесятники [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ст..: http://www.hromadske.lviv.ua/proekty/shistdesiatnyky/

 50. Шумук Д. Пережите і передумане. Спогади й роздуми українського дисидента – політв'язня з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921-1981) / Данило Шумук. – К.Видавництво ім. О.Теліги, 1998. – 432 с.

 51. Як скресала крига неправди й забуття [Електронний ресурс] / Україна Молода. – 02.11.2006. – Режим доступу до ст..: http://www.umoloda.kiev.ua/number/789/163/28707/

ПЕРІОДИЧНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Америка. – Филадельфія. – 3.01.1964. – №1

 2. Америка. – Филадельфія. – 9.10.1964. – №191

 3. Америка. – Филадельфія. – 13.10.1964. – №193

 4. Америка. – Филадельфія. –16.10.1964. – №196

 5. Америка. – Филадельфія. – 21.05.1965 – № 95

 6. Америка. – Филадельфія. – 21.12.1965. – № 23

 7. Америка. – Филадельфія. – 14.01.1966. – №9

 8. Америка. – Филадельфія. – 29.01.1966. – №16

 9. Америка. – Филадельфія. – 16.02.1966. – №30

 10. Америка. – Филадельфія. – 25.02.1966. – №39

 11. Америка. – Филадельфія. –26.11.1966. – №226

 12. Америка. – Филадельфія. – 17.04.1968. – №73

 13. Америка. – Филадельфія. – 24.05.1968. – №100

 14. Америка. – Филадельфія. – 30.08.1968. – №157

 15. Америка. – Филадельфія. – 17.09.1968. – №168

 16. Америка. – Филадельфія. – 28.09.1968. – №177

 17. Америка. – Филадельфія. –17.11.1968. – №210

 18. Америка. – Филадельфія. – 15.09.1970. – №156

 19. Америка. – Филадельфія. – 24.10.1970. – №184

 20. Америка. – Филадельфія. – 20.11.1970. – №203

 21. Америка. – Филадельфія. – 22.01.1971. – №14

 22. Америка. – Филадельфія. – 27.01.1971. – №76

 23. Америка. – Филадельфія. – 28.01.1971. – №18

 24. Америка. – Филадельфія. – 3.02.1971. – №21

 25. Америка. – Филадельфія. – 9.02.1971. – №25

 26. Америка. – Филадельфія. – 27.02.1971. – №39

 27. Америка. – Филадельфія. – 19.03.1971. – №53

 28. Америка. – Филадельфія. – 23.04.1971. – №74

 29. Америка. – Филадельфія. – 4.05.1971. – №81

 30. Америка. – Филадельфія. – 18.05.1971. – №91

 31. Америка. – Филадельфія. – 16.07.1971. – №130

 32. Америка. – Филадельфія. – 22.09.1971. – №167

 33. Америка. – Филадельфія. – 6.10.1971. – №177

 34. Америка. – Филадельфія. – 26.10.1971. – №191

 35. Америка. – Филадельфія. – 5.11.1971. – №199

 36. Америка. – Филадельфія. – 13.11.1971. – №205

 37. Америка. – Филадельфія. – 18.01.1972. – №10

 38. Америка. – Филадельфія. – 11.02.1972. – №28

 39. Америка. – Филадельфія. – 23.02.1972. – №34

 40. Америка. – Филадельфія. – 3.03.1972. – №43

 41. Америка. – Филадельфія. – 21.03.1972. – №55

 42. Америка. – Филадельфія. – 5.04.1972. – №64

 43. Америка. – Филадельфія. – 26.04.1972. – №78

 44. Америка. – Филадельфія. – 31.05.1972. – №100

 45. Америка. – Филадельфія. – 28.10.1972. – №193

 46. Америка. – Филадельфія. – 17.03.1973. – №52

 47. Америка. – Филадельфія. – 30.03.1973. – №61

 48. Америка. – Филадельфія. – 3.04.1973. – №63

 49. Америка. – Филадельфія. – 18.05.1973. – №93

 50. Америка. – Филадельфія. – 30.08.1973. – №151

 51. Америка. – Филадельфія. – 5.10.1973. – №173

 52. Америка. – Филадельфія. – 17.11.1973. – №203

 53. Америка. – Филадельфія. – 27.11.1973. – №208

 54. Америка. – Филадельфія. – 3.01.1975. – №1

 55. Америка. – Филадельфія. – 10.01.1975. – №3

 56. Америка. – Филадельфія. – 17.01.1975. – №7

 57. Америка. – Филадельфія. – 14.02.1975. – №22

 58. Америка. – Филадельфія. – 4.03.1975. – №32

 59. Америка. – Филадельфія. – 15.03.1975. – №39

 60. Америка. – Филадельфія. – 22.03.1975. – №43

 61. Америка. – Филадельфія. – 4.04.1975. – №49

 62. Америка. – Филадельфія. – 12.04.1975. – №54

 63. Америка. – Филадельфія. – 15.04.1975. – №55

 64. Америка. – Филадельфія. – 25.04.1975. – №61

 65. Америка. – Филадельфія. – 3.05.1975. – №66

 66. Америка. – Филадельфія. – 20.05.1975. – №74

 67. Америка. – Филадельфія. – 17.06.1975. – №89

 68. Америка. – Филадельфія. – 27.06.1975. – №95

 69. Америка. – Филадельфія. – 8.07.1975. – №100

 70. Америка. – Филадельфія. – 12.07.1975. – №103

 71. Америка. – Филадельфія. – 15.07.1975. – №104

 72. Америка. – Филадельфія. – 18.07.1975. – №106

 73. Америка. – Филадельфія. – 16.08.1975. – №114

 74. Америка. – Филадельфія. – 12.09.1975. – №128

 75. Америка. – Филадельфія. – 11.10.1975. – №145

 76. Америка. – Филадельфія. – 28.10.1975. – №154

 77. Америка. – Филадельфія. – 1.11.1975. – №151

 78. Америка. – Филадельфія. – 16.12.1975. – №181

 79. Екран. – Чикаго. – вересень1969-квітень 1970. – №47-50

 80. Екран. – Чикаго. – 1974. – №78

 81. Екран. – Чикаго. – 1974. – №83-84

 82. Свобода. – Нью-Йорк. – 22.10.1964. – №198

 83. Свобода. – Нью-Йорк. – 4.11.1964. – №201

 84. Свобода. – Нью-Йорк. – 4.11.1964. – №206

 85. Свобода. – Нью-Йорк. – 13.05.1966. – №88

 86. Свобода. – Нью-Йорк. – 24.05.1966. – №95

 87. Свобода. – Нью-Йорк. – 29.12.1967. – №238

 88. Свобода. – Нью-Йорк. – 25.01.1968. – № 16

 89. Свобода. – Нью-Йорк. – 6.02.1968 – № 24

 90. Свобода. – Нью-Йорк. – 10.02.1968. – №28

 91. Свобода. – Нью-Йорк. – 1.03.1968. – №40

 92. Свобода. – Нью-Йорк. – 14.03.1968. – №49

 93. Свобода. – Нью-Йорк. – 30.04.1968. – №80

 94. Свобода. – Нью-Йорк. – 10.05.1968. – №88

 95. Свобода. – Нью-Йорк. – 25.05.1968. – №99

 96. Свобода. – Нью-Йорк. – 13.08.1968. – №147

 97. Свобода. – Нью-Йорк. – 10.05.1969. – №87

 98. Свобода. – Нью-Йорк. – 27.09.1969. – №178

 99. Свобода. – Нью-Йорк. – 22.01.1971. – №14

 100. Свобода. – Нью-Йорк. – 28.01.1971. – №18

 101. Свобода. – Нью-Йорк. – 1.02.1971. – № 20

 102. Свобода. – Нью-Йорк. – 6.02.1971. – №25

 103. Свобода. – Нью-Йорк. – 11.03.1971. – №47

 104. Свобода. – Нью-Йорк. – 15.04.1971. – № 71

 105. Свобода. – Нью-Йорк. – 22.04.1971. – №75

 106. Свобода. – Нью-Йорк. – 29.04.1971. – №80

 107. Свобода. – Нью-Йорк. – 30.04.1971. – №81

 108. Свобода. – Нью-Йорк. – 4.05.1971. – №83

 109. Свобода. – Нью-Йорк. – 7.05.1971. – №85

 110. Свобода. – Нью-Йорк. – 13.05.1971. – №89

 111. Свобода. – Нью-Йорк. – 15.05.1971. – №91

 112. Свобода. – Нью-Йорк. – 19.05.1971. – №93

 113. Свобода. – Нью-Йорк. – 21.08.1971. – №154

 114. Свобода. – Нью-Йорк. – 22.01.1972. – №14

 115. Свобода. – Нью-Йорк. – 1.02.1972. – №20

 116. Свобода. – Нью-Йорк. – 5.02.1972. – №24

 117. Свобода. – Нью-Йорк. – 11.02.1972. – №28

 118. Свобода. – Нью-Йорк. – 1.07.1972. – №124

 119. Свобода. – Нью-Йорк. – 27.02.1974. – №38

 120. Свобода. – Нью-Йорк. – 5.03.1974. – №42

 121. Свобода. – Нью-Йорк. – 7.03.1974. – №44

 122. Свобода. – Нью-Йорк. – 23.04.1974. – №26

 123. Свобода. – Нью-Йорк. – 24.07.1974. – №138

 124. Свобода. – Нью-Йорк. – 22.08.1974. – №149

 125. Свобода. – Нью-Йорк. – 24.08.1974. – №151

 126. Свобода. – Нью-Йорк. – 28.08.1974. – №153

 127. Свобода. – Нью-Йорк. – 30.10.1974. – №195

 128. Свобода. – Нью-Йорк. – 1.07.1975. – №125

 129. Свобода. – Нью-Йорк. – 13.12.1975. – №233

ДОДАТКИ

Додаток АПублікації, присвячені дисидентам, на сторінках газет «Америка», «Свобода» та журналу «Екран»


Журнал «Екран» – «Річниця прав людини1948-1968. Українські інтелігенти страждають за ці самі права у концентраційних таборах Росії», 1970 рік
Додаток А.1


Мапа Радянського Союзу з позначенням території політичних в’язнів у СРСР, «Екран», 1975

Додаток А.2Матеріал «Два патріотизми: Український патріотизм Симоненка проти московсько-комуністичного патріотизму Леніна», «Екран», 1970

Додаток А.3Публікація, присвячена В’ячеславу Чорноволу, «Америка», 1968

Додаток А.4

Публікація з посиланням на інформаційну службу «Смолоскип», «Америка», 1968

Додаток Б

Заклики приєднатися до акцій протестів на підтримку ув’язнених дисидентів на сторінках «Америки» та «Свободи»

Платне оголошення «Смолоскипу» із закликом до діаспори взяти участь у акції

підписання листів задля звільнення дисидентів, «Свобода», 1972

Заклик на підтримку акцій задля звільнення ув’язнених дисидентів, «Свобода»,

1972Оголошення про проведення конференції задля оборони українських політичних

в’язнів, «Свобода», 1974


Додаток ВПравозахисна діяльність Комітетів оборони політичних в’язнів


Публікація, присвячена роботів представників Комітету оборони Валентина

Мороза в Філадельфії, «Америка», 1975


Додаток В.1

Українські жінки беруть участь у голодуванні в Міжнародний 1975 рік жінки на міжнародній конференції у Мехіко. Жінки Детройту Марія Зарицька (третя зліва) та Марія Бек (у центрі) моляться за звільнення українських жінок політв’язнів Радянського Союзу.


Додаток В.2

Акція протесту у Філадельфії, організована Комітетом оборони Валентина Мороза, кінець 90-х років ХХ століття. Третя зліва у верхньому ряду – Уляна Мазуркевич. Напис на плакаті – «Україна – нація 55 мільйонів політичних в’язнів»

Додаток Д

Матеріальна підтримка дисидентів діаспорою

(Особисті документи Голови чиказького відділу Товариства Сприяння Народному руху України Богдана Ткачука. Тут задекларовані суми, видані звільненим дисидентам за виступи та на підтримку роботи організацій, у яких вони були задіяні)Анонс про приїзд Леоніда Плюща до Чикаго, прохання про матеріальну допомогу Плющу, 1977
Додаток Д.1

Розписка заступника Голови Народного Руху в Україні Олександра

Лавриновича про отримання від Богдана Ткачука 10 тисяч доларів, 1991
Додаток Д.2

Лист-подяка від представників Народного Руху в Україні Івана Драча, Віктора Бурлакова, Михайла Бойчишина чиказькому відділу Товариства Сприяння Народному Руху за отримання 10 тисяч доларів для роботи Руху, 1992


Додаток Д.3
Розписка Михайла Гориня про отримання 500 доларів за доповідь в Культурному осередку Чикаго від чиказького відділу Товариства Сприяння Народному Рухові України, 1992
Додаток Ж

Заклики діаспори на сторінках «Америки» та «Свободи» звільнити Валентина Мороза
Додаток ЗКомікси на сторінках «Свободи»

Додаток К

Інтерв'ю з учасниками організацій, що займалися допомогою ув'язненим дисидентам
Інтерв'ю з Орестом Дейчаківським
Орест Дейчаківський – політолог, правозахисник, експерт Американської Комісії з Безпеки і Співробітництва в Європі (Гельсінська Комісія США) при Конгресі США. У Гельсінській комісії почав працювати з 1981 року. На початку 90-х років ХХ століття Орест Дейчаківський був одним із членів української діаспори в Америці, завдяки якому питання звільнення дисидентів розглядалося у Конгресі.

Я виховувався в Клівленді. Ми – діти людей післявоєнної еміграції, ми були надзвичайно політично заангажовані. Наші батьки і діди жили, щоб бачити незалежну Україну, тож нас виховували в цьому дусі. Я належав до «Пласту», ми були дуже свідомі. Ми автобусами часто їхали на різні демонстрації проти політики Радянського Союзу та за незалежну Україну, де були б шановані права людини, ми демонстрували перед посольствами Радянського Союзу.

Я був наближений до теми українських в’язнів, я також знав деяких із них. У період 80-90 років я був заангажованим у різних заходах в обороні людських прав в Україні студентом. Але я долучався не до якоїсь однієї організації, я був залучений до різних заходів. Тоді існували неформальні студентські організації українських американців, що виступали в обороні політв’язнів. Коли я приїхав до Вашингтону у 1969 і почав там навчатися, то на добровольчих засадах працював зі «Смолоскипом». Потім я почув, що в Гельсінській комісії шукають людей. Я вирішив спробувати, адже багато знав про неї через українську громаду, яка часто говорила про її роботу. Так і вийшло – я працюю тут з 1981 року і до сьогодні. Формально нас називають Комісія в справах безпеки, співробітництва в Європі. Але всі нас називають Гельсінська комісія, бо ми були створені після того, як в 1975 році 35 країн підписали гельсінський заключний акт. Це дало поштовх того, що кількома роками пізніше були створені Гельсінські групи у різних країнах, включно з Радянським Союзом. У 80-х роках ми виступали в обороні українських політв’язнів, членів української та інших Гельсінських груп, української греко-католицької та православних церков і в американському Конгресі, і на різних міжнародних форумах, де були представники Радянського Союзу. Загалом роль наших гельсінських комісій – лобіювати Держдеп, виконавчу владу, американську адміністрацію, щоб вона більше підносила ці питання як на міжнародних форумах, так і на окремих зустрічах з радянськими чиновниками. Часом навіть ми робили свою роботу на рівні штат – я зустрічався зі своїми друзями і говорив, що ми повинні більше підносити справу того чи іншого дисидента, або, наприклад, питання української греко-католицької церкви.

Були офіційні американські делегації, я часто бував їхнім членом на різних конференціях, зустрічах, присвяченим боротьбі за права людей, зокрема і в Україні, я допомагав писати офіційні промови для дипломатів. Було багато неурядових українсько-американських організацій, які приїжджали на різні конференції, ми зустрічалися з Христиною Ісаїв – головою Відділу людських прав Світового Конгресу вільних українців, тепер він називається Світовий конгрес українців. Я писав Конгресові резолюції або допомагав, щоб після того як їх внесли до Конгресу, вони були прийняті, писав багато заяв для сенаторів, конгресменів та Гельсінської Комісії. Спочатку нічого не відбувалося, навіть ставало ще гірше. 1984-1985 – це був найгірший період, загинули чотири українські політв’язні, три з них були членами Гельсінської групи – Василь Стус, Олекса Тихий, Анатолій Марченко. Коли почалася перебудова Радянський Союз почав трохи брати до уваги західну критику – репресованих в’язнів випустили на волю, почали менше переслідувати людей, легалізували українську-католицьку церкву. Але все це – це величезна робота Заходу.

Перший раз я зустрівся з дисидентами у листопаді 1988-го у Москві, тоді вже починалася перебудова. Я був у складі Американської Конгресової делегації, де були і сенатори, і члени палати представників. Туди запросили не тільки колишніх українських політв’язнів, були також єврейські активісти, члени української, литовської, грузинської Гельсінських Спілок – нам довелося займалися цілим Радянським Союзом. Я тоді вперше зустрів В’ячеслава Чорновола, Михайла та Богдана Горинів. Пізніше я зустрічався з ними вже після здобуття Україною незалежності. У 1989-1991 роках Василь Овсієнко, Микола Горбаль почали їздити до Америки, де ми бачилися, у цей час я бував в Києві по справах, тож ми зустрічалися частіше. Для мене це було зворушливо, адже це були ті репресовані люди, за яких ми так боролися, ніхто навіть не думав, що їх скоро випустять. Ми дуже багато робили і в нашій Гельсінській комісії, і в Конгресі, і українська громада також була дуже активна, боролася за права цих людей.

Я вже неодноразово жартома казав, що еволюцію України можна простежити на карті Америки. До 1991 року Україна була відносно terra incognita, про неї знали дуже поверхнево, було мало американців, які дбали і порушували питання України, турбувалися про те, щоб на шпальтах газет і в інформаційному просторі говорили про дисидентів, про Українську гельсінську групу. Це була українська діаспора і їхні приятелі в Конгресі, наша Гельсінська комісія. Але після незалежності це все радикально змінилося. Тепер Україна справді має багато друзів в Америці – американські дипломати, члени Конгресу, американці, що працювали в Україні або мали і мають контакти з Україною. Тепер вектор нашої роботи змінився – нині ми дуже часто говоримо про Крим і про порушення Росією всіх прав ОБСЄ.


Додаток К.1

Інтерв’ю з Уляною Мазуркевич


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет