Практикалық сабақҚа арналғАНжүктеу 140.33 Kb.
Дата30.11.2018
өлшемі140.33 Kb.


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ТЕРАПИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ ПРОПЕДЕВТИКАСЫ МОДУЛІ

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМА
Модуль: Терапиялық стоматология пропедевтикасы

Пән,пәннің коды – терапиялық стоматология, ПДО 01

Мамандық: 051302 «Стоматология»

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚҚА АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМАТақырыбы: «Түбір өзегін толтыруға арналған пластикалық қатаятын пломбалық материалдар. Түрлері, құрамы, қасиеті.»


Сағат көлемі – 3 академиялық сағат

Курс - 4

Семестр - 8

Алматы, 2012 ж.Құрастырушы : м.ғ.к. доц. Сагатбаева А.Д.


асс. Уразбаева Б.М.

Терапиялық стоматология пропедевтикасы модулі отырысында талқыланды

Хаттама №_____ «____»_августа___2012 ж.

Терапиялық стоматология пропедевтикасы модулі жетекшісімен бекітілдім.ғ.д., профессор ________________ А.А.Баяхметова

1. Тақырып № 16. Түбір өзегін толтыруға арналған пластикалық қатаятын пломбалық материалдар. Түрлері, құрамы, қасиеті.
2.Мақсаты:

А) Білімін жетілдіру:

 • Түбір өзегін тұрақты обтурациялауда пластикалық қатаятын пломбалық материалдардың жүйесі;

 • Түбір өзегін тұрақты обтурациялауда пластикалық қатаятын пломбалық материалдарға қойылатын талаптар

 • Түбір өзегін тұрақты обтурациялауда пластикалық қатаятын пломбалық материалдардың шығу түрі және құрамы;

 • Түбір өзегін тұрақты обтурациялауда пластикалық қатаятын пломбалық материалдармен жұмыс істеу тәртібі;

Б) операциональнды дағдыларын қалыптастыру

 • Қатаятын пластикалық материалдарды таңдау;

 • Материалды араластыру тәртібі;

 • Түбір өзегіне пластикалық қатаятын пломбалық материалды апару, салуы.

В) коммуникативті дағдыларын қалыптастыру:

 • Жаңа теминдер: «түбір өзегін обтурациялау», «Адгезия», «Ренгеноконтрасты», «Lentulo», «Өзек толтырғыш», «түбір инесі», «Пина», «Силер».

Г) құқықты құзыреттілігін қалыптастыру:

 • Түбір өзегін тұрақты обтурациялауда пластикалық қатаятын пломбалық материалдарды жасалу тәсілдерін;

 • Түбір өзегін тұрақты обтурациялауда пластикалық қатаятын пломбалық материалдармен пломбалау тәсілдері;

Д) Студенттің мотивациясын дамыту «Түбір өзегін толтыруға арналған пломбалық материалдар.» бөлімін оқып үйрену .
3.Оқытудың міндеттері:

 1. Түбір өзегін толтыруға арналған пластикалық қатаятын пломбалық материалдардың жүйесін қарастыру;

 2. Түбір өзегін толтыруға арналған пластикалық қатаятын пломбалық материалдарға салыстырмалы сараптама жүргізу ;

 3. Түбір өзегін толтыруға арналған пластикалық қатаятын пломбалық материалдардың шығу түрін мөлшерін білу ;

 4. Түбір өзегін толтыруға арналған пластикалық қатаятын пломбалық материалдармен жұмыс істеуді үйрену ;

 5. Түбір өзегін толтыруға арналған пластикалық қатаятын пломбалық материалдарды салуды көрсету ;

 6. Түбір өзегін толтыруға арналған пластикалық қатаятын пломбалық материалдармен жұмыс істеу реттілігін білу;

 7. Жаңа теминдер: «түбір өзегін обтурациялау», «Адгезия», «Ренгеноконтрасты», «Lentulo», «Өзек толтырғыш», «түбір инесі», «Пина», «Силер».

4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Силеры – түсінік,тағайындалуы.

 2. Түбір өзегін тұрақты обтурациялауда пластикалық қатаятын пломбалық материалдардың жүйесі;

 3. Түбір өзегін тұрақты обтурациялауда пластикалық қатаятын пломбалық материалдарға қойылатын талаптар

 4. Түбір өзегін тұрақты обтурациялауда пластикалық қатаятын пломбалық материалдардың түрлері,құрамы;

 5. Түбір өзегін тұрақты обтурациялауда пластикалық қатаятын пломбалық материалдармен жұмыс істеу тәсілдері;

 6. Түбір өзегін рентген суреті арқылы бақылау жүргізу.


5. Оқыту және сабақ жүргізу әдістері: ауызша сұрау, клиникалық жағдайлар, аз топпен жұмыс жүргізу, студенттермен кері байланыс, дискуссия, демонстрация,бақылау.
Тақырыптың қысқаша хронаметражы


п/п

Сабақтың кезеңдері

Сабақтың мазмұны

Оқу тәсілі

Бақылау түрі

(оқытушы қалауы бойынша)

Кезеңдерге берілген уақыт

1.

Кіріспе бөлім

Амандасу,тексеру,тақырыппен танысу, мотивациялық сипаттама,сабақтың мақсаты және міндеттері

-

-

5 минут

2.

Бастапқы білімін тексеру

Бастапқы білімін тексеру.

-

1.ауызша сұрау

2.жазбаша түрде

3.Тығыздалған сұрау

4.Блиц-сұрау

5.Тесттеу


45 минутҮзіліс10 мин

3.

Негізгі кезең

1.Оқытушы түбір өзегін тұрақты пластикалық пломбылаудың қажеттілігін фантом блокте көрсету)

Түсіндіру

демонстра-ция,

тренинг

50 минут2. Оқытушы түбір өзегін тұрақты пломбылау тәсілін фантом блокте көрсету)

Түсіндіру

демонстра-ция,3.

Негізгі кезең

3.Студенттер аз топтарда жұмыс істеу,(2-3 адамнан) түбір өзегіне тұрақты пломбылық материалдарды фантом блокте көрсету

Аз топтармен жұмыс істеу

1.коммуникатив-ті дағдыларды тікелей қабылдау

2.операционды дағдыларды тікелей бақылау50 минут

4.

Сапалық тексеру кезеңдері Этап

1.Қортынды бақылау
1.ауызша сұрау

2.жазбаша түрде

3.Тығыздалған сұрау

4.Блиц-сұрау

5.Тесттеу


15 минут

2.Кері байланыс10 минут

3.бағалау чек парақты толтыру .Балдарын санау .5 минут

4.Бағасын хабарлау, оқу журналына қою.5 минут

5.Үйге тапсырма жұмысымен таныстыру.5 минут
Барлығы

170 минут (3 академиялық сағат 50 минут =150 минут, үзіліс – 10 минут)2 рет.


6. Қолданылған әдебиеттер;

Негізгі:

1. Боровский Е.В., Макеева И.М., Вагнер В.Д. Терапевтическая стоматология. 3-е изд., перераб и доп.- М., 2007. – 544 с.

2. Максимовский Ю.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии – Москва, 2005 – 320 с.

Қосымша:


 1. Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия.- М, 2002.- 204 с.


7. Бақылау:

7.1 когнитивті құзыреттілін бағалау:

7.1.1 Сұрақтары:

 1. Қатаятын пластикалық пломбалық материалдар, тағайындалуы. жүйесі.

 2. Қатаятын пластикалық пломбалық материалдарға қойылатын талаптар.

 3. Мырыш тотығы және эвгенол негізіндегі материалдар.Туындылары,.құрамы,

 4. Эпосид шайырынан тұратын материалдар. Туындылары, құрамы.

 5. резорцин-формалин шайыры негіздес материялдар , Құрамы,қолдану көрсеткіштері.

 6. кальция гидрототығы негіздес материалдар. Туындылары, құрамы .

 7. Тұбір өзегін пломбылауға арналған шыны иономерлік цементтер, туындылары, құрамы.

 8. Пластикалық қатаятын пломбалық материалдардың салыстырмалы сипаттамасы.

 9. Түбір өзегін пломбалық материалдар қойыртпағын қолмен толтыру.

 10. Методика пломбирования корневого канала с использованием каналонаполнителя.

 11. Түбір өзегін пломбалық материалдар қойыртпағын өзек толтырғышпен толтыру.

 12. Түбір өзегін пломбалық қойыртпақ материалдардың реттілік алгоритмі

 13. Түбір өзегін пломбылағаннан кейінгі рентген бақылау


7.1.2 Тест тапсырмалар:.

1 тапсырма

Эндогерметиктерді қолдану мақсаты:


 1. анатомиялық фиссуралар мен тұйық тесіктерді герметизциялау үшін

 2. І, ІІ класс бойынша тісжегі қуыстарын пломбылау үшін

 3. +түбір өзектерін пломбылау үшін

 4. емдік төсем ретінде

 5. атипиялық тісжегі қуыстарын пломбылау үшін

2 тапсырма

Төменде көрсетілген материалдардың қайсысын біртүбірлі тістердің өзектерін пломбылауға қолданған НЕҒҰРЛЫМ тиімді: 1. резорцин-формалин пастасы

 2. құрамында күміс бар фосфат-цемент

 3. адгезор

 4. +эндометазон-айвори

 5. форфенан

3 тапсырма

Гуттаперчалық штифтерді түбір өзегіне енгізу мақсаты: 1. артық суды сору

 2. өзекті ұзақ уақыт дезинфекциялау

 3. +өзекті үш есе толтыру

 4. өзектен жалқықтың шығуын жеңілдету

 5. өзектің жұмысшы ұзындығын анықтау

4 тапсырма

Түбір өзегін бүйірлеп нығыздау әдісімен пломбылау барысында силер ретінде нені қолданған НЕҒҰРЛЫМ дұрыс: 1. гибридті шыныиономерлік цемент

 2. негізі эпоксид шайырынан тұратын паста

 3. құрамында күміс бар цемент

 4. сұйық композит

 5. +мырыш-эвгенолды паста

5 тапсырма

Түбір өзегін резекциялағаннан кейін өзекті ретроградты жолмен пломбылау әдісін жүргізгенде қандай материалды қолданған НЕҒҰРЛЫМ дұрыс: 1. пластикалық қатаймайтын пасталар

 2. резорцин-формалин пастасы

 3. мырыш-эвгенолды паста

 4. шыныиономерлік цемент

 5. гуттаперча штифтері

6 тапсырма

Пластикалық қатаймайтын материалдардың негізгі кемшілігі: 1. рентгенде нашар көрінеді

 2. пластикалық қасиеті қысқа

 3. тін сұйықтығына шыдамсыз

 4. тістің түсін өзгертеді

 5. түбір өзегінен шығару қиын

7 тапсырма

Негізі эпоксид шайырынан тұратын материалдардың артықшылығын көрсетіңіз: 1. тін сұйықтығына шыдамды

 2. антисептикалық әсері ұзаққа созылады

 3. пластикалық уақыты ұзақ

 4. керек болған кезде өзектен тез шығады

 5. түбір өзегін үш есе толтыру қабілетіне ие

8 тапсырма

Кетак-эндо материалын НЕҒҰРЛЫМ қолдану мақсаты: 1. І класс бойынша қуыстарды пломбылау

 2. коронкаларды бекіту

 3. +түбір өзектерін пломбылау

 4. фиссураларды герметизациялау

 5. 5 класс бойынша қуыстарды пломбылау

9 тапсырма

Депофорез сеансы жүргізілген түбір өзектерінің кіреберісін қандай материалмен пломбылаған НЕҒҰРЛЫМ дұрыс: 1. +атамацит-цементпен

 2. цинк-фосфатты цементпен

 3. кетак-молярмен

 4. мырыш-эвгенол пастасымен

 5. эндометазомен

10 тапсырма

Формалин негізіндегі түбір өзегін пломбылауға арналған материал: 1. +форфенан

 2. эвгедент

 3. саlasept

 4. эндометазон

 5. абцесс-ремеди

11 тапсырма

АН-26, АН+ қай пастаның өкілдері: 1. +эпоксид шайыры

 2. гидроксиапатит

 3. эвгенол

 4. формалин

 5. кальций гидроксиді

12 тапсырма

Кортикостериодтар қай пастаның құрамына енеді: 1. резорцин-формалинді пастаның

 2. +эндометазонның

 3. кариосанның

 4. апекситтің

 5. мырыш-эвгенолдың

13 тапсырма

Түбір өзектерін пломбылауға арналған мырыш тотығы- эвгенол цементі: 1. кариосан

 2. кетак-эндо

 3. форфенан

 4. апексит

 5. АН-26

14 тапсырма

Түбір өзектерін пломбылауға арналған мырыш тотығы- эвгенол пастасы: 1. эндометазон

 2. каласепт

 3. форфенан

 4. апексит

 5. АН-26

15 тапсырма

Түбір өзектерін пломбылауға арналған эпоксид шайыры пастасының өкілі: 1. +АН-26

 2. биокалекс

 3. форфенан

 4. эндометазон

 5. мырыш эвгенол пастасы

16 тапсырма

Түбір өзектерін пломбылауға арналған негізі формалиннен тұратын материал: 1. +форфенан

 2. эндобтур

 3. эндометазон

 4. апексит

 5. АН-26

17 тапсырма

Негізі формалиннен тұратын силердің кемшілігі: 1. +тіс тіндерін бояйды

 2. антимикробтық қасиеті жоқ

 3. рентгенде көрінбейді

 4. тез қатаяды

 5. жабысуы нашар

18 тапсырма

Ұлпасын толық алынбаған түбр өзектерін пломбылауға қандай материалды қолданған НЕҒҰРЛЫМ дұрыс: 1. крезопастаны

 2. эндометазонды

 3. силапексті

 4. апекситті

 5. АН-26

7.2 операциональды құзыреттілігін тапсырмаларды орындау қортындысымен бағалау: түбір өзегін пластикалық қатаятын пломбалық материалдармен обтурациялаудың салыстырмалы тізбегін құрастыру.

 1. Түбір өзегін қойыртпақпен пломбалауда реттілік алгоритмін құрастыру.

 2. Аз топтарда жұмыс жүргізу


7.3 аксиологиялық құзыреттілігін бағалау (коммуникативті дағдылары) – коммуникативті дағдыларын тікелей бақылау .
7.4 құқықтық құзыреттілігін бағалау

Сұрақтары:

 1. Пластикалық қатаятын пломбылық материалдармен түбір өзегін толтыруда дайындау тәсілі

 2. Пластикалық қатаятын пломбылық материалдармен түбір өзегін толтыру тәсілібеттің беті


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет