Практикалық сабақҚа арналғАНжүктеу 137.72 Kb.
Дата30.11.2018
өлшемі137.72 Kb.


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ТЕРАПИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ ПРОПЕДЕВТИКАСЫ МОДУЛІ

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМА
Модуль: Терапиялық стоматология пропедевтикасы

Пән,пәннің коды – терапиялық стоматология, ПДО 01

Мамандық: 051302 «Стоматология»

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚҚА АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМАТақырыбы: «Штифтер . Түрлері. Түбір өзегін штифтерді қолдана отырып пломбылау. Гуттаперча. Түбір өзегін бір штифпен пломбылау тәсілі. Латеральды және вертикальді конденсация»

Сағат көлемі – 3 академиялық сағат

Курс - 4

Семестр - 8

Алматы, 2012 ж.


Құрастырушы : м.ғ.к. доц. Сагатбаева А.Д.


асс. Уразбаева Б.М.
Терапиялық стоматология пропедевтикасы модулі отырысында талқыланды

Хаттама №_____ «____»_августа___2012 ж.

Терапиялық стоматология пропедевтикасы модулі жетекшісімен бекітілді

м.ғ.д., профессор ________________ А.А.Баяхметова1.Тақырып №17 «Штифтер . Түрлері. Түбір өзегін штифтерді қолдана отырып пломбылау. Гуттаперча. Түбір өзегін бір штифпен пломбылау тәсілі. Латеральды және вертикальді конденсация»
2.Мақсаты:

А) Білімін жетілдіру:

 • Штифтер жүйесі

 • Штифтерге қойылатын талаптар;

 • гуттаперче штифтерінің құрамы және қасиеті;

 • гуттаперче штифтердің ISO бойынша маркировкаларының ерекшеліктері;

 • түбір өзегін обтурациялауда қолданылатын тәсілдер;

Б) операциональды дағдыларын жетілдіру:

 • түбір өзегін обтурациялауда қолданылатын тәсілдерді таңдау;

 • гуттаперче мастер-штифті таңдау;

 • Силерді таңдау;

 • Гуттаперчаны нығыздайтын эндодонттық аспаптарды дұрыс таңдай білу ;

 • Түбір өзегін бір штифпен пломбылау тәсілі.

 • Түбір өзегін латеральді конденсация тәсілімен пломбылау;

В) коммуникативті дағдыларын қалыптастыру:

 • Жаңа терминдер: «Штифтер», «Гуттаперча», «Альфа-фаза гуттаперча», «β-фаза гуттаперча», «Гуттаперча штифт», «Күміс штифт», «Пины», «Силер», «Филер», «Спредер», «Плагер», «Лентуло», «Латтеральді конденсация», «Вертикальді конденсация».

Г) құқықты құзыреттілігін қалыптастыру:

 • Түбір өзегін бір штифпен пломбылау тәсілі

 • Түбір өзегін вертикальді конденсациялау пломбылау тәсілі

 • Түбір өзегін латеральді конденсациялау пломбылау тәсілі

Д) Студенттің мотивациясын дамыту: «Түбір өзегін обтурациялау » бөлімі бойынша оқу .
3.Оқытудың міндеттері:

 1. Түбір өзегін пломбылауда штифтер жүйесін қарастыру

 2. Гуттаперча, мағынасы.

 3. түбір өзегін обтурациялауда қолданылатын тәсілдерге салыстырмалы сипаттама беру;

 4. түбір өзегін пломбылау тәсілдерімен танысу;

 5. Түбір өзегін бір штифпен пломбылау тәсілін жасап көрсету ;

 6. Түбір өзегін вертикальді конденсациялау пломбылау тәсілін жасап көрсету ;

 7. Түбір өзегін латеральді конденсациялау пломбылау тәсілін жасап көрсету

 8. Түбір өзегін пломбылауда реттілікті сақтау

 9. Жаңа терминдер: «Штифтер», «Гуттаперча», «Альфа-фаза гуттаперча», «β-фаза гуттаперча», «Гуттаперча штифт», «Күміс штифт», «Пины», «Силер», «Филер», «Спредер», «Плагер», «Лентуло», «Латтеральді конденсация», «Вертикальді конденсация».


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Штифтер түсінік, түрлері.

 2. Гуттаперча.түсінік. құрамы .

 3. Гуттаперче штифтері. Құрамы қасиеті, тағайындалуы.

 4. Түбір өзегін пломбылауда негізгі шарттар

 5. Түбір өзегін бір штифпен пломбылау.Көрсеткіштері. Жүргізу тәсілі.

 6. Түбір өзегін латеральді конденсациялау пломбылау тәсілі. Көрсеткіштері. Жүргізу тәсілі.

 7. Түбір өзегін вертикальді конденсациялау пломбылау тәсілі. Көрсеткіштері. Жүргізу тәсілі.

 8. Рентгенография. Маңызы, түбір өзегін пломбылау кезеңінде жүргізу.


5. Оқыту және сабақ жүргізу әдістері: ауызша сұрау, клиникалық жағдайлар,аз топпен жұмыс жүргізу, студенттермен кері байланыс, дискуссия, демонстрация,бақылау.
Сабақтың қысқаша хронометражы


п/п

Сабақтың кезеңдері

Сабақтың мазмұны

Оқу тәсілі

Бақылау түрі

(оқытушы қалауы бойынша)

Кезеңдерге берілген уақыт

1.

Кіріспе бөлім

Амандасу,тексеру,тақырыппен танысу, мотивациялық сипаттама,сабақтың мақсаты және міндеттері

-

-

5 минут

2.

Бастапқы білімін тексеру

Бастапқы білімін тексеру.

-

1.ауызша сұрау

2.жазбаша түрде

3.Тығыздалған сұрау

4.Блиц-сұрау

5.Тесттеу


45 минутҮзіліс10 мин

3.

Негізгі кезең

1.Оқытушы түбір өзегін бір штифпен пломбылаудың қажеттілігін фантом блокте түсіндіру)


Түсіндіру

демонстра-ция,

тренинг

50минут2. Оқытушы түбір өзегін вертикальді және латеральді пломбылау тәсілін фантом блокте көрсету)

Түсіндіру

демонстра-ция,


3.

Негізгі кезең

3.Студенттер аз топтарда жұмыс істеу,(2-3 адамнан) түбір өзегіне пломбылық материалдарды дайындап фантом блокте көрсету


Аз топтармен жұмыс істеу

1.коммуникатив-ті дағдыларды тікелей қабылдау

2.операционды дағдыларды тікелей бақылау


Үзіліс10 мин

4.

Сапалық тексеру кезеңдері

1.Қортынды бақылау
1.ауызша сұрау

2.жазбаша түрде

3.Тығыздалған сұрау

4.Блиц-сұрау

5.Тесттеу


15 минут

2.Кері байланыс10 минут

3.бағалау чек парақты толтыру .Балдарын санау .5 минут

4.Бағасын хабарлау, оқу журналына қою.5 минут

5.Үйге тапсырма жұмысымен таныстыру.5 минут
Барлығы

 1. академиялық сағат 50 минут =150 минут, үзіліс – 10 минуттан екі рет).


6.Қолданылатын әдебиеттер:

Негізгі :

1. Боровский Е.В., Макеева И.М., Вагнер В.Д. Терапевтическая стоматология. 3-е изд., перераб и доп.- М., 2007. – 544 с.

2. Максимовский Ю.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии– Москва, 2005– 20 с.

Қосымша:


 1. Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия. -М., 2003.


7. Бақылау

7.1 когнитивті құзыреттілігін бағалау :

7.1.1 сұрақтары :

 1. Штифтер түсінік, түрлері.

 2. Гуттаперча.түсінік. құрамы .

 3. Гуттаперче штифтері. Құрамы қасиеті, тағайындалуы.

 4. гуттаперче штифтердің ISO бойынша маркировкаларының ерекшеліктері;

 5. түбір өзегін обтурациялау,түсініктеме беру

 6. түбір өзегін обтурациялауда қойылатын талаптар

 7. Түбір өзегін бір штифпен пломбылау.Көрсеткіштері. Жүргізу тәсілі.кемшіліктері

 8. гуттаперче мастер-штифті таңдау;

 9. латеральды конденсациялау кезінде қолданылатын гуттаперчаны нығыздайтын аспаптар.

 10. гуттаперча мен силерді біріктіріп салу мөлшемдері ;

 11. Түбір өзегін латеральді конденсациялау пломбылау тәсілі.кезеңдері

 12. Түбір өзегін гуттаперчамен латеральді конденсациялау тәсілі

 13. Түбір өзегін гуттаперчамен латеральді конденсациялау тәсілі артықшылығ мен кемшіліктері

 14. Вертикальді конденсациялау кезінде қолданылатын гуттаперчаны нығыздайтын аспаптар

 15. Түбір өзегін вертикальді конденсациялау пломбылау тәсілі. Көрсеткіштері. Жүргізу тәсілі.кемшіліктері

 16. Рентгенография. Маңызы, түбір өзегін пломбылау кезеңінде жүргізу.


7. Бақылау

7.1.2 Тест тапсырмалар:

1 тапсырма

Төменде көрсетілген материалдардың ҚАЙСЫСЫ түбір өзектерін пломбылауға арналған материалдарға жатпайды:


 1. тиедент

 2. эндофил

 3. эндометазон

 4. АН-26

 5. +дайкал

2 тапсырма

Негізі пасталардан тұратын түбір өзектерін толтыруға арналған материалдар қалай аталады: 1. ерітінді

 2. гель

 3. +силер

 4. филер

 5. пломба

3 тапсырма

Түбір өзектерін және дентин түтікшелерін нығыздап толтыру үшін пасталармен бірге өзекке енгізілетін материал қалай аталады: 1. ерітінді

 2. гель

 3. силер

 4. +филер

 5. пломба

4 тапсырма

Негізі эпоксид шайырынан тұратын түбір өзегін пломбылауға арналған материал: 1. дайкал

 2. +АН-26

 3. тиедент

 4. эндофил

 5. эндометазон

5 тапсырма

Түбір өзектерін пломбылауға НЕҒҰРЛЫМ тиімді материал тобын көрсетіңіз: 1. негізін цементтер құрайтын

 2. негізі эпоксид шайырынан тұратын

 3. негізі полиакрил қышқылынан тұратын

 4. негізі мырыш-эвгенолдан тұратын

 5. негізі резорцин-формалиннен тұратын

8 тапсырма

Түбір өзектеріндегі гуттаперча штифтерді бүйірлеп нығыздау үшін нені қолданады: 1. зонд

 2. түбір инесі

 3. Миллер инесі

 4. +спредер

 5. конденсор

9 тапсырма

Түбір өзегін дезинфекциялау - бұл: 1. аспаптармен өңдеп болған соң пистолеттегі дистильденген сумен жуу

 2. микроорганизмдерді физика-химиялқ заттар көмегімен жою

 3. +микроорганизмдері бар тіндерді жәнеолардың ыдырандыларын механикалық алу, өзектерді жуу және оларды антисепкалық қасиеті бар уақытша пломбылық материалмен толтыру

 4. түбір өзектерін антибиотик пасталармен уақытша пломбылау

 5. түбір өзектерінде антисептик сіңірілген мақта біліктерін қалдыру, 36 сағатқа уақытша пломба

10 тапсырма

Түбір өзегін ирригациялау - бұл: 1. түбір өзектерін антисептикалық ерітінділермен өңдеу

 2. +түбір өзектерін антисептикалық ерітіндімен арнайы шприцпен жуу

 3. түбір өзектерін ЭДТА ерітінділерімен өңдеу

 4. түбір өзектерін силермен өңдеу

 5. түбір өзектерін ультрадыбыстық әдіспен өңдеу

11 тапсырма

Түбір өзегін пломбылауға төменде көрсетілген штифтердің ҚАЙСЫСЫ қолданылмайды: 1. күміс

 2. титан

 3. пластмасса

 4. гуттаперча

 5. +қалайы

12 тапсырма

Төменде көрсетілген штифтердің ҚАЙСЫСЫ қолдануға өте тиімді және ыңғайлы: 1. күміс

 2. титан

 3. пластмасса

 4. +гуттаперча

 5. қалайы

13 тапсырма

Гуттаперча штифтердің қолданғалы қанша уақыт өтті: 1. +20 жыл

 2. 50 жыл

 3. 30 жыл

 4. 80 жыл

 5. 100 жыл

14 тапсырма

Гуттаперчалық штифтің кемшілігін көрсетіңіз: 1. серпімді, отырмайды, өзекте шытынамайды

 2. улы және тітіркендіргіш қасиеті жоқ

 3. химиялық бейтарап

 4. рентгенде жақсы көрінеді

 5. физикалық бейтарап

15 тапсырма

Түбір өзегін гуттаперча штифтін қатаятын пастамен бірге нығыдап толтыру әдісі қалай аталады: 1. бір штифт әдісі

 2. +бүйірлеп нығыздау әдісі

 3. термафил жүйесімен пломбылау

 4. импрегнациялау әдісі

 5. өзекті пастамен толтыру әдісі

16 тапсырма

Түбір өзегін кез-келген штифтімен пломбылау әдісі қалай аталады: 1. бір штифт әдісі

 2. бүйірлеп нығыздау әдісі

 3. термафил жүйесімен пломбылау

 4. +обтурациялау әдісі

 5. өзекті пастамен толтыру әдісі

17 тапсырма

Өзекке енгізу алдында оны 5 минуттай 5% натрий гипохлориді ерітіндісінде ұстау қажет: 1. түбір инесі

 2. +гуттаперча штифті

 3. ұлпа алғыш

 4. өзек толтырғыш

 5. плагер

18 тапсырма

Төменде көрсетілген материалдардың ҚАЙСЫСЫ эндогерметиктерге жатпайды: 1. эндофил

 2. эндометазон

 3. АН-26

 4. АН-плюс

 5. +гангрипульп7.2 операциональді құзыреттілігін тапсырма орындау қортындысымен бағалау:

 1. салыстырмалы сипаттама тізбесін құрастыру .

 2. Түбір өзегін қойыртпағымен пломбалау реттілігінің алгоритмін құрастыру .

 3. Аз топтармен жұмыс жүргізу .


7.3 аксиологиялық құзыреттілігін бағалау (коммуникативті дағдылары ) – коммуникативті дағдыларын тікелей бақылау .
7.4 құқықтық құзыреттілігін бағалау

Сұрақтары :

 1. Түбір өзегін бір штифпен пломбылау тәсілін үйрену

 2. Вертикальды конденсациялау тәсілімен түбір өзегін пломбылауды үйрену

 3. Латеральды конденсациялау тәсілімен түбір өзегін пломбылауды үйренубеттің беті


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет