Приклади завдань та коментаріДата14.03.2018
өлшемі65.05 Kb.
#20773

Приклади завдань та коментарі

Розглянемо визначені у характеристиці формати тестових завдань на прикладі тесту з географії ЗНО-2011.


Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання з вибором однієї правильної відповіді складається із умови та чотирьох варіантів відповіді. При виконанні завдання потрібно обрати лише один правильний варіант відповіді та позначити його на перетині відповідного рядку (номер завдання) і колонок (букви від А до Г).

За виконання завдання можна отримати 0—1 тестовий бал. Завдання вважається виконаним, якщо обрано й позначено у бланку правильну відповідь. Завдання вважається невиконаним, якщо обрано й позначено у бланку неправильну відповідь, позначено два або більше варіантів відповіді або не позначено жодної відповіді.

Із року в рік у тесті з географії збільшується кількість завдань, які перевіряють не тільки наявність знань і умінь, а й сформованість ключових і предметних компетентностей в учасників тестування. Іншими словами, результати тестування дають можливість оцінити, як знання, уміння і навички, отримані на уроках географії, учні зможуть використати в реальних життєвих ситуаціях.

Розглянемо приклад такого завдання з вибором однієї правильної відповіді у тестуванні 2010 року:Саме нестандартна форма постановки запитання і викликала ускладнення у абітурієнтів, при його розв’язанні, адже із завданням впоралися лише 35% від загальної кількості учасників тестування. Ймовірно, цей відсоток був би вищим, якщо б в умові мова йшла про стандартні в цьому контексті словосполучення: «Сонце в зеніті», «сонячні промені під прямим кутом» тощо. Проте саме така (реальна) постановка запитання спонукає учнів до просторового і аналітичного мислення, про те, що на дно найглибших колодязів сонячні промені можуть падати лише у випадках, коли кут їх падіння до поверхні Землі дорівнює 90˚. Збагнувши це, більшість учнів зрозуміють, що така ситуація є можливою лише в широтах між Північним та Південним тропіками. Саме в цих межах знаходиться півострів Сомалі. Отже, правильна відповідь на це запитання – «Г». Звісно, що крім уміння географічно мислити, учні мають продемонструвати знання фізичної карти світу, зокрема знання розташування півостровів.

В основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання можуть бути запропоновані візуальні джерела, проаналізувавши які, учень зможе отримати інформацію, необхідну для вирішення таких завдань. Візуальні джерела можуть бути представлені картосхемами, діаграмами, таблицями, графіками, схемами, фотоматеріалами тощо.

Прикладом такого завдання є завдання із вибором однієї правильної відповіді із тестування ЗНО 2010 із географії:Загалом, завдання на аналіз візуальних джерел викликали найбільшу складність у абітурієнтів. Зокрема, із зазначеним завданням не впорались 68% від загальної кількості учасників тестування.

Алгоритм виконання даного завдання має будуватись на розумінні різниці суті процесів формування циклону і антициклону, а також на розумінні різниці дії сили Каріоліса у Північній та Південній півкулях.

Отже, спочатку визначаємо тиск у середині процесу (730 мм.рт.ст.) і на фронті (770 мм.рт.ст.). Маємо у середині нижчий тиск. В області низького тиску може формуватись тільки циклон, тому варіанти відповідей «Б» і «Г» вже можна не розглядати як правильні, відтак – залишається зробити вибір між двома позиціями і, як наслідок, збільшується вірогідність вибору правильної відповіді.

Далі визначаємо напрямок руху повітря в середині процесу – маємо рух проти годинникової стрілки. Знаючи, що повітря у середині циклону циркулює у напрямку проти годинникової стрілки, якщо циклон формується у Північній півкулі, маємо розуміння про те що у завданні і йдеться саме про циклон Північної півкулі (варіант «В»).

Завдання на встановлення відповідності

Завдання на встановлення відповідності складається з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) та буквами (праворуч). При виконанні завдання потрібно утворити логічні пари та позначити правильні відповіді на перетині відповідних рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д).

За виконання завдання можна отримати 0—1—2—3—4 тестових бали (жодної правильної відповіді — 0 балів, 1 правильна відповідь — 1 бал, 2 правильні відповіді — 2 бали, 3 правильні відповіді — 3 бали, 4 правильні відповіді — 4 бали), тобто 1 бал за кожну правильно встановлену логічну пару.

Завдання вважається виконаним, якщо обрано та позначено у бланку відповідей правильну цифру напроти відповідної букви. Завдання вважається невиконаним, якщо жодна з позначених учасником відповідностей не є правильною.

Прикладом завдання на встановлення відповідності є завдання із тестування 2010 року, де запропоновано фотографії міст, проаналізувавши які, абітурієнт має визначити явища, які загрожують їхньому існуванню:Уважне вивчення запропонованих фото є запорукою успішного розв’язання цього завдання.

Наприклад, виверження вулкана найвірогідніше може відбутись на території, що відображена на фото №3, де видно на горизонті типові конічні обриси гір, що і дає можливість говорити в цьому випадку про ймовірне виверження вулкану, яке, в свою чергу, загрожуватиме існуванню міста Неаполь в Італії. Отже, один бал уже є.

На фото №4 спостерігаємо велике скупчення населених пунктів на узбережжі біля океану – це місто Банжул у Гамбії. І найбільш вірогідним буде той факт, що існуванню цього міста загрожує затоплення (варіант «Д») – маємо вже 2 бали.

На першому фото відображено місто Тімбукту, за межами якого чітко простежується територія без ознак життя, тобто мова йде про опустелення, яке цій території загрожує, про що і зазначається у варіанті «Б» – отже маємо 3 бали.

Залишається фото №2 і два варіанти із явищами, що найвірогідніше будуть загрожувати існуванню міста Сан-Франциско у США – зледеніння чи землетрус. Звісно що, найвірогідніше це буде землетрус, проте навіть якщо абітурієнт цього і не збагнув, то йому необхідно буде зробити вибір лише із двох, а не із п’яти (як на початку опрацювання цього завдання) варіантів.

Завдання на встановлення послідовності

Завдання на встановлення послідовності складається з інструкції та назв (опису) подій, позначених буквами. При виконанні завдання потрібно встановити правильну послідовність, де цифрі 1 має відповідати перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта, та позначити правильні відповіді на перетині відповідних рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г).

Приклад:

За виконання завдання можна отримати 0—1—2 тестових бали. Частково правильна відповідь оцінюється в 1 бал, повністю правильна – 2 бали. Частково правильною вважається відповідь, у якій хоча б дві позиції вказані правильно. Наприклад, якщо правильною є відповідь АБВГ, то 1 бал можна отримати за відповіді: АБГВ, БАВГ, ГБВА.

Завдання вважається невиконаним, якщо жодна з позначених учасником відповідностей не є правильною.

Наприклад:Дане завдання було у тестуванні ЗНО із географії у 2010 році. Це одне із тих завдань, правильне виконання яких було можливим за умови сформованості в учнів розуміння загальногеографічних закономірностей і процесів в географічній оболонці. На жаль, відсоток абітурієнтів, що успішно впоралися із завданнями, які перевіряли сформованість у них зазначених знань, умінь і навичок, виявився невисоким.

Так, наведене завдання правильно виконали лише 20% учасників тестування. В даному випадку, учням необхідно було звернути увагу на те, що в більш екстремальних умовах кількісне різноманіття флори і фауни буде менш чисельним. Тому очевидно, що найменша кількість природних зон буде у широтах наближених до полюсів і до екватору, а найбільша кількість – у помірних широтах.

Залишається лише правильно (в порядку зростання) розставити кліматичні пояси. Отже, необхідно, окрім усього зазначеного, ще й дуже уважно читати умову, адже певний відсоток учнів, ймовірно, знали відповідь на дане запитання, проте, через свою неуважність, розташували кліматичні пояси в порядку зменшення кількості природних зон і тому не отримали жодного балу за це запитання.Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Однією із нових форм завдання у тестуванні з географії є завдання з короткою відповіддю множинного вибору.

До кожного із завдань пропонується 6 варіантів відповіді, серед яких три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та записав правильні три цифри (від 1 до 6) у бланку відповідей. Приклад:

За виконання завдання можна отримати 0, 1, 2, 3 тестових бали (залежно від кількості вірно обраних варіантів відповіді).

Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та записав правильні три цифри (від 1 до 6) у бланку відповідей.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Також новою формою завдання у тестуванні з географії є завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Числову відповідь необхідно вписати до бланку відповідей. Завдання вважається виконаним, якщо у бланку А записана правильна відповідь. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

За виконання завдання можна отримати 0 або 2 тестових бали (0 – якщо позначено невірну відповідь чи не позначено зовсім, 2 – якщо позначено вірну відповідь).

Приклад:

Завдання вважається виконаним, якщо у бланку А записана правильна відповідь. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

Звертаємо Вашу увагу, що подане завдання вимагає від учасників тестування ще й елементарних математичних знань для успішного його складання. У даному випадку учень має добре оперувати вправами із пропорціями. Також має знати, що 1 га складає 10000 м².

До всього цього абітурієнт має уміти визначати величину масштабу карти (в даному випадку в 1 см – 400м). Тобто для успішного виконання цього завдання учасник тестування має поєднати застосування знань, умінь і навичок з географії і математики.Взагалі, варто бути готовим до виконання завдань, які передбачають міжпредметні зв’язки.
Каталог: doc -> files -> news
news -> Байка як жанр літератури та її особливості. Езоп
news -> 6 клас (світова література, для практичної роботи)
news -> Урок біології в 6 класі
news -> Химия и Word
news -> Перемога добра над злом у казці Г. К. Андерсена „Дикі лебеді
news -> Міністерство аграрної політики та продовольства україни
news -> Для чого людина приходить у цей світ? (за романом Василя Барки «Жовтий князь»)
news -> План конспект на блок заняття №
news -> Контрольна робота №1 з теми «Вступ. Найдавніші пам’ятки словесного мистецтва» (тести)
news -> Батрак Ольга Анатоліївна, учитель української мови та літератури, Апостолівського районного ліцею-інтернату, Апостолівськог


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет