Примерная основная образовательная программа образовательного учрежденияжүктеу 7.47 Mb.
бет21/48
Дата21.04.2019
өлшемі7.47 Mb.
түріРабочая программа
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   48

7 нче сыйныф (68сәг.)


Бүлек исеме

Кыскача эчтәлек

Сәгать саны

Белем һәм тормыш


Сыйфат. Сыйфат ясагыч кушымчалар.Диалог. “Беренче сентябрь – белем бәйрәме”.Билгеле һәм билгесез үткән заман хикәя фигыль, аның зат-сан белән төрләнеше.Билгеле һәм билгесез киләчәк заман хикәя фигыль, аның зат-сан белән төрләнеше.Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.Кереш контроль эш. Хикәя фигыль.Хаталар өстендә эш. Хәл фигыль турында төшенчә.Хәл фигыльнең 1-2 нче төре барлыкта һәм юклыкта.Тыңлап аңлау. “Китапханә малае”.Хәл фигыльнең 3-4 нче төре.Монолог. “Мәктәптә беренче көн”.Боерык фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.Сүзлек диктанты. Рәвеш сүз төркеме.Хаталар өстендә эш. Рәвеш төркемчәләре.Контроль эш. Хәл фигыль, рәвеш.Хаталар өстендә эш. Сәбәп белдерү формасы.Инфинитив + кирәк (тиеш, ярый, мөмкин) төзелмәсе.“Белем һәм тормыш” темасы буенча аралаша белү күнекмәләре эшлэу.Сыйфат фигыль. Аның мәгънәсе.Сыйфат фигыльнең заман формалары.Сүзлек диктанты. Сыйфат фигыльнең исемләшүе һәм исемгә күчүе


21с.

Без бергә ял итәбез


Җөмләнең баш кисәкләре. Ия һәм аның белдерелүе.Хәбәр. Ия белән хәбәр арасында сызык.Изложение. “Конога барганда”.Хаталар өстендә эш. Теркәгечләр.Сочинение. “Минем буш вакытым”.Хаталар өстендә эш. Исем фигыль, аның мәгънәсе, формасы.Исем фигыльнең тартым, килеш белән төрләнеше.Контроль эш. Сыйфат фигыль һәм исем фигыль.Хаталар өстендә эш. Кереш сүзләр. Кереш сүзләрнең төрләре.Монолог. “Безнең йорт подъезды”.“Без бергә ял итәбез “темасы буенча аралаша белү күнекмәләре эшлэуҖөмләнең иярчен кисәкләре. Аергыч һәм аның белдерелүе.Аергыч белән аерылмыш арасында бәйләнеш.Диалог. “Минем гаиләм”.Тәмамлык һәм аның белдерелүе.Хәл һәм аның төрләре. Урын хәле. Вакыт хәле.Сүзлек диктанты. Рәвеш хәле.Хаталар өстендә эш. Күләм хәле. Сәбәп хәле.Изложение. “Һәркем үзенчә хаклы”.Хаталар өстендә эш. Максат хәле.

20с.

Өлкәннәр һәм кечкенәләр


Шарт хәле. Кире хәл.Монолог. “Ярдәмләшеп яшәү күңелле”.Эш кәгазьләре стиле. Хат язу кагыйдәләре.Сочинение. “Өлкәннәрне хөрмәт итү – изге бурыч”. Интернеттагы дусларыма хат.Хаталар өстендә эш. Кисәкчәләр турында гомуми мәгьлүмат. Кисәкчәләрнең татар телендә дөрес язылышы.Исем фигыльнең килешләр белән төрләнеше.Тартымлы исем фигыльнең килеш белән төрләнеше.Контроль эш. Җөмлә кисәкләре.Хаталар өстендә эш. Билгеләү алмашлыклары.Диалог. “Тәрбияле кеше ялгышамы?”“Өлкәннәр һәм кечкенәләр “темасы буенча аралаша белү күнекмәләре эшлэуЗатланышлы фигыльләр.Сүзлек диктанты. Хикәя фигыль.Хаталар өстендә эш. Боерык фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.Шарт фигыль.Теләк фигыль.Тыңлап аңлау. “Безнең музейларыбыз”

17с.

Без Татарстанда яшибез


Затланышсыз фигыльләр. Сыйфат фигыльнең заман формалары.Эш кәгазьләре стиле. Афиша. “Кошлар көненә багышланган концертка чакырабыз".Исем фигыль, аның мәгънәсе, формасы.Изложение. “Безнең Татарстан”.Хаталар өстендә эш. Инфинитив, аның мәгънәләре, формалары.Хәл фигыль, аның мәгънәләре, формалары.Йомгаклау контроль эшеХаталар өстендә эш. Фигыль юнәлешләре. Төп юнәлеш. Фигыльнең кайтым юнәлеше (возвратный залог).Фигыльнең төшем юнәлеше. (страдательный залог).Фигыльнең уртаклыкюнәлеше (взаимо-совместный залог).Фигыльнең йөкләтү юнәлеше (понудительный залог).“Без Татарстанда яшибез”темасы буенча аралаша белү күнекмәләре эшлэу

10с.

Барлыгы:
68с.

.

8 нче сыйныф (68 сәг.)Предмет буенча билгеләнгән тематик эчтәлек, якынча сәгатьләр саны

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив максат

Күп укыган – күп белер. (19сәг.)

Классташларның укуы, билгеләр алуы, өй эшен эшләү, дәрестә катнашу.

Яхшы уку серләре , яхшы уку өчен кирәкле сыйфатлар. Интернет аша үз белемеңне күтәрү.


Класташларыңның белем алуга карашын, яхшы уку өчен кирәкле сыйфатлар турында сөйли белү. Яхшы укуга карата мөнәсәбәтнеңне белдерә белү.

Интернет аша үз белемеңне күтәрү турында сөйләшү. Татарстан Республикасының Милли китапханәсе тарихын сөйли белү.

Мин һәм минем яшьтәшләрем. (25 сәг.)

Яшьтәшләрең белән аралашу. Яшьтәшләр белән аралашу кагыйдәләре. Яшьтәш ләрнең тышкы кыяфәте һәм эчке сый фатлары. Матур киенү серләре. Яраткан шөгыльләр: музыка, бию, рәсем ясау, уку һ.б.

Яшьтәшләрең белән аралашу кагыйдәләре, дуслашу серләре, нинди кызлар һәм малайлар ошавы турында сөйләшү. Яшьтәшләреңнең тышкы кыяфәтен, характер сыйфатларын әйтә белү. Матур киенү серләре турында сөйләшү.

Яраткан музыкаң, җырчылар, турында сөйли белү.

Табигать һәм кеше. ( 15 сәг.)

Табигать төшенчәсе. Бүгенге экологик проблемалар. Табигать байлыгы. Урман – кешенең якын дусты. Табигать һәм без,

табигатьтәге кызыклы күренешләр

Табигать төшенчәсе, бүгенге экологик проблемалар, табигатькә сак караш турында сөйләшү.

Табигать байлыгы, табигатьтәге кызыклы күренешләр турында мәгълүмат бирә белү

Туган җирем – Татарстан. (9 сәг.)

Татарстанның табигате. Татарстанның башкаласы Казан, аның бүгенге йөзе: башкаладагы үзгәрешләр, спорт корылмалары, ял итү урыннары, тарихи урыннары.

Татарстанның табигате турында мәгълүмат бирә белү. Казан шәһәре, андагы яңа үзгәрешләр турында сөйли белү. Казан шәһәрендәге спорт корылмалары, ял итү урыннары, тарихи истәлекләр турында әңгәмәгә керә белү.

Хикәя фигыльнең заман формаларын (хәзерге, үткән, киләчәк) сөйләмдә куллануны ныгыту.

Сан төркемчәләрен гомумиләштереп кабатлау.

Билгеләү, билгесезлек, юклык, тартым алмашлыкларының сөйләмдә еш кулланыла торган очракларыбеләнтаныштыру.

Сыйфатфигыльнең барлыктаһәмюклыктазаманформаларын сөйләмдә куллану.

Хәлфигыльнесөйләмдәкуллану.

Бәйлекһәмбәйлексүзләрнесөйләмдәкуллану.

Җыйнакһәмҗәенкеҗөмләләрнесөйләмдәкуллану.

Гади фигыль хәбәрле (Мин татарча беләм), исем хәбәрле (Безнең гаиләбез тату) һәм тезмә фигыль хәбәрле (Мин укырга яратам) гади җөмләнетаный, аера белү.

Тиңдәш кисәкле җөмләләрне таный, аера белү.

9 нчы сыйныф (102 сәг.)Предмет буенча билгеләнгән тематик эчтәлек, якынча сәгатьләр саны

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив максат

Без Татарстанда яшибез. ( 32 сәг.)

Татарстан турында гомуми белешмә. Татарстан Республикасының мәйданы, табигате, шәһәрләре, анда яшәүче милләтләр. Татарстанның икътисади үсеше. Татар музыка сәнгате. Татар театр сәнгате, аның тарихы, бүгенге торышы. Татарстанда чыга торган газета-журналлар

Татарстан турында гомуми белешмә бирә белү: Татарстан Республикасының мәйданы, табигате, шәһәрләре, анда яшәүче милләтләре, Татарстан дәүләтенең символлары, аларның авторлары турында сөйли белү. Татарстан промышленносте продукцияләре турында әңгәмәгә керә белү.

Харис Якупов иҗаты турында сөйли белү. Татар музыка сәнгате вәкилләре: Александр Ключарев, София Гобәйдуллина, Салих Сәйдәшев турында әңгәмә кора белү. Татар театр сәнгате барлыкка килү турында белешмә бирә белү. Тормышыбызда театр роле турында фикер алышу. Татарстанда чыга торган газета-журналлары турында белешмә бирә белү.


Һөнәр сайлау. (35 сәг.)

Төрле һөнәр ияләренең хезмәте. Хезмәт базарындагы ихтыяҗ. Яшүсмерләрнең эшкә урнашуы. Белем алу һәм тормышта үз урыныңны табу проблемасы. Үз гаилә членнарының профессияләре. Төрле профессияләргә хас сыйфатлар. Үзеңә ошаган профессия. Үзең яшәгән төбәктәге колледжлар, техникумнар, аларда әзерләнә торган һөнәрләр

Төрле һөнәр ияләренең хезмәте, хезмәт базарындагы ихтыяҗы булган һөнәрләр турында әңгәмә кора белү. Яшүсмерләрнең эшкә урнаша алу вакыты, рөхсәт ителгән хезмәт төрләре турында сөйләшү. Уңышлы һөнәр сайлау шартлары турында әңгәмә кора белү. Гаилә әгъзаларының һөнәрләре, төрле һөнәрләргәгә хас сыйфатлар турында фикер алышу. Үзеңә ошаган профессияне яклый белү. Үзең яшәгән төбәктәге колледжлар, техникумнар, аларда әзерләнә торган һөнәрләр, уку үзенчәлекләре турында белешмә бирә белү.

Сәламәтлек – зур байлык ( 12 сәг.)

Сәламәт яшәү рәвеше. Спорт белән шөгыльләнү. Дөрес туклану. Зарарлы гадәтләр, алардан ничек котылырга? Гаджетомания.

Сәламәт яшәү кагыйдәләре, сәламәтлекне саклау өчен кирәк булган чаралар, спорт белән шөгыльләнергә кирәклеге турында сөйләшү.

Зарарлы гадәтләр, аларны булдырмау, алардан котылу юллары турында сөйли белү. “Зарарлы гадәтләрдән тыш яшәү – заманча яшәүме?” проблемасы буенча әңгәмә кора белү. Кәрәзле телефон, плеерларны куллану, компьютер уеннары, аларга бәйлелек турында сөйләшү

Беркем дә, бернәрсә дә онытылмый. ( 23 сәг.) Бөек Ватан сугышы. Татарстанның Советлар Союзы геройлары. Муса Җәлил һәм Андре Тиемрманс. Моабит дәфтәрләре. Җәлилчеләр. 9нчы Май – Җиңү көне. Бөек Ватан сугышында катнашкан өлкән буын-ветераннарына хөрмәт.

Бөек Ватан сугышы турында белешмә бирә, 9нчы Май – Җиңү көне турында сөйли белү. Татарстан уллары һәм кызлары – Советлар Союзы геройлары: Муса Җәлил, җәлилчеләр, Мәгубә Сыртланова, Газинур Гафиятуллин турында әңгәмә кора белү. Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераннар, аларга хөрмәт күрсәтү турында сөйләшү.

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләренең исемнәрен әйтә, аларга сорау куя,аера белү.

Гади һәм кушма җөмләләрне аера белергә өйрәтү.

Теркәгечлеһәмтеркәгечсез тезмәкушмаҗөмләләрнесөйләмдә куллана белү күнекмәләрен булдыру.

Җыючы, каршыкуючы, бүлүчетеркәгечлекушмаҗөмләләрнесөйләмдәкуллану.

Иярченхәлҗөмләләрнең иярченурынҗөмлә, вакытҗөмлә, сәбәпҗөмлә, максатҗөмлә, шартҗөмлә, киреҗөмләләре беләнтаныштыруһәмаларнысөйләмдәурынлыкулланылуынаирешү.

6. Тезмә һәм иярченле кушма җөмләләрдә тыныш билгеләрен дөрес куя һәм

аларны тиешле интонация белән әйтә белү.

Рус төркемендә татар әдәбияты буенча укыту фәненең эчтәлеге

5 нче сыйныф(68 сәг)


Бүлек исеме

Кыскача эчтәлек

Сәгать саны

Без мәктәптә


“Бүген 1 сентябрь”. Диалог.Мәктәптә Белем бәйрәме” тексты“Татарстанның дәүләт гимны” тексты.Р. Байтимеров. “Татарстанның дәүләт гимны”.Х. Шабанов. “Китап” Китапханәдә. Диалог төзү. “Олегның кәефе юк” тексты.“Бүген Олегның кәефе юк” диалог төзү Безнең мәктәп. Хикәя төзү. Укып аңлау. “Без бүген диктант яздык”. Минем сыйныфым. Хикәя төзү. Минем дәресләрем. Диалог төзү. Татар теле дәресендә. Хикәя төзү. Уку-язу әсбапларым. Диалог төзү. Р .Вәлиева” Рәсем дәресендә”Г.Тукай. “Туган тел”.Г.Әхтәмова “Дәрестә”. Р.Миңнуллин “Аяз кайта мәктәптән” шигыре.

18

Мин – өйдә булышчы

.Л.Лерон.“Хәерле иртә” шигыре. Көндәлек режим. Рәсем буенча хикәя төзү. “Без әнигә булышабыз”. Монолог. З.Гомәрова “Үзем җыештырдым” шигыре. Ял көнендә. Диалог төзү. “Рәсим белән Илнур” тексты. “Рәсим белән Илнур” тексты буенча диалог төзү. Тыңлап аңлау “Ләйлә белән Наил” тексты.Укып аңлау А.Әсәдуллин “Ике мәсьәлә” хикәясе. “Ләйсән тырыш кыз” тексты. Ю. Ермалаев “Ике пирожный” хикәясе.Ю. Ермолаев “Ике пирожный”. Диалог төзү. М. Газизов. “Ботка” шигыре. Мин - өйдә булышчы. “Тавык, Тычкан һәм көртлек” әкияте. “Тавык, Тычкан һәм көртлек” әкиятенең геройлары.Кем эшләми, шул ашамый. Диалог төзү. Бергә табын әзерлибез. Хикәя төзү.Д.Аппакова “Рөстәм” хикәясе. Г.Бакир “Сания” хикәясе. А.Алиш. Сертотмас үрдәк.М Җәлил. “Суык бабай” .

22

Дуслар белән күңелле

Минем дусларым бар. Хикәя төзү.Ә бикчәнтәева”Тәмле сүз”Л.Васильева-Гангнус. “Язгы каникул”. “Язгы каникул” хикәясе буенча диалог төзү.“Гүзәл Ләйсәннәрдә” хикәясе.

Туган көнгә чакыру язу.Татар халык уеннары. “Ак калач”.“Туган көн – күңелле бәйрәм”. сочинение язу “Табын янында” тексты.“Табында”. Диалог төзү. Тыңлап аңлау “Табын янында” тексты Минем дусларым бар”. Проект эше. “Куркак юлдаш” әкияте. Н.Мадьяров. “Инде мактанмас”.14

Дүрт аяклы дусларыбыз

“Этең нинди токымнан?” “Минем Акбаем”. Х.Гардановтан. “Акыллы Карабай”.(1бүлек)

Х.Гардановтан. “Акыллы Карабай”.(2 бүлек) Г.Тукай. Су анасы. “Минем дүртаяклы дустым”. Монолог.6

Без спорт яратабыз

“Кай җирең авырта?”. Диалог. “Спорт уеннары”. Рәсем буенча хикәя төзү.

“Физкультура дәресендә” . Диалог төзү. Г.Тукай. Исемдә калганнар“Татар халкының милли уеннары”. Проект эше. “Мин спорт белән шөгыльләнәм”. Хикәя төзү. Спорт төрләре. Диалог төзү. Б.Мотыйгуллин. “Сәламәт булыйк”. Ел буе үткәнннәрне йомгаклау.

8

Барысы

(Искәрмә: диалогик сөйләм – 2, монологик сөйләм – 2, проект эше – 2, аңлап уку – 2, тыңлап аңлау – 2)

68

6 нчы сыйныф (68 сәг)


Бүлек исеме

Кыскача эчтәлек

Сәгать саны

Яңа уку елы башлана“Яңа уку елы котлы булсын!” “ Уку елы башлана” тексты өстендә эш. .Җ. Тәрҗемәновның “Якын дус” шигыре “Минем мәктәбем” тексты белән танышу. Диалог. “Минем мәктәбем” Монологик сөйләм “Минем мәктәбем ” Тыңлап аңлау “Китапка ничә яшь?” тексты. Минем яраткан китабым. Хикәя төзү“ Каюм Насыйри – зур галим” тексты. Каюм Насыйри текстына сораулар язу. “Сабантуй” газетасыннан “Рәхмәт, сиңа китап” мәкаләсе. “Көндәлек нигә елый?” тексты.Монолог. ”Минем хужам-...

12

Мин –зур ярдәмче.

Аңлап уку Ф. Яруллин “Әхмәт” хикәясе.Ф.Яруллинның. “Әхмәт” хикәясен үзгәртеп сөйләү .Ф. Яруллинның тормыш юлы һәм иҗаты турында кыскача белешмә.Ф. Яруллин “Әдәпле бала” әсәре.“Нәрсә ул әдәплелек?” фикер алышу. Л. Лерон “Супермалай” хикәясе. “Кем ул супермалай?”-фикер алышу. В. Осеева “Уллар” хикәясе. Р. Миңнуллин-балалар шагыйре. Р. Миңнуллинның “Әни кирәк” шигыре

10

Дуслар белән күңелле


“Сабантуй” газетасыннан. “Лена дискотекага чакырды” мәкаләсе. Дус нинди булырга тиеш? фикер алышу. Монолог.”Минем дустым” В. Осееваның “Зәңгәр яфраклар” хикәясе .В. Осееваның “Зәңгәр яфраклар” хикәясен буенча диалог төзү. Ш. Галиев -балалар шагыйре. Ш. Галиев “Мин” шигыре . Һ. Такташ “Мокамай”Р. Вәлиева “Тыйнаклык”шигыре, Р. Вәлиева “Туган көндә” тексты. Сочинение “Минем дустым”“Татар халык ашлары” тексты Проект эше “Татар халык ашлары

13

Туган җирем - Татарстан


М.Ә. Ерикәйнең “Туган ил” шигыре.“Туган жирем Татарстан” тексты. Г. Гыйльман “Хәлим кызык сөйләшә”. “Дәүләтебезнең символикасы” тексты. “Англиядән килгән кунаклар”тексты. “Татарстан – дуслык иле” тексты. “Безнең Татарстан” тексты. “ Безнең Татарстан” тексты буенча диалог төзү. Роберт Рәкыйпов “Мин яратам сине Татарстан” Диалог.”Туган ягым-Татарстан ” Туган шәһәрем-Яр Чаллы тексты . “Татарстан елгалары” тексты.“Татар театрлары” тексты. Проект эше “Татарстан-туган җирем”

14

Табигать белән бергә


Тыңлап аңлау “Табигать нәрсә ул?” тексты.Ел фасыллары. Диалог төзү. Безнен яктагы кошлар. Хикәя төзү.“Колибри” тексты. “Күчмә һәм кышлаучы кошлар” диалог төзү. “Тугрылыклы этләр” тексты. Монолог.”Минем яраткан йорт хайваным” Ш.Галиев- балалар шагыйре. Ш. Галиев “Курыкма тимим” шигыре Г.Тукай-бөек шагыйрь,тормыш юлы. Г. Тукай “Шүрәле” әсәре

11

Сәламәт тәндә – сәламәт акыл

“Олимпия уеннары” тексты .Монологик сөйләм “Мин яраткан спорт төре” .Йолдыз. “Илдус һәм вирус” шигыре. Диалогик сөйләм “Табибта” Аңлап уку “Файдалы җиде ризык” тексты

5

Светофор – минем дустым

Х. Әхмәт-Вәли. “Әмир машиналары” .Проект эше “Юл йөрү кагыйдәләре”. Светофор – минем дустым. Хикәя төзү

3

Барлыгы
68

7 нче сыйныфның рус төркемендә татар әдәбияты буенча укыту фәненең эчтәлеге
Бүлек исеме


Кыскача эчтәлек

Сәгатьләр саны

Белем һәм тормыш

Х. Шакиров. “Хуш килдең беренче сентябрь” шигыре.Диалог.“Минем җәйге ялым.“Мин иртән мәктәпкә бардым” тексты“Бу көнне мин һәрвакыт көтеп алам” тексты.“Казан уку йортларында белем алган атаклы шәхесләр” текстыЗ. Туфайлова. “Самат” шигыреР. Вәлиева. “Икеле” шигыре.Мәктәп китапханәсе.Монолог.Безнен мэктэп китапханэсеДиалог“Мэктэп китап ханэсендэ”“Көндәлек – документ, көндәлек – көзге” текстыКөндәлек – документ, көндәлек – көзге” тексты буенча сораулар тозуШэйхи Маннур биографиясеШ. Маннур. “Киңәш” шигыре.М.Мэһдиев биографиясеУкып аңлау.М. Мәһдиев. “Без 41 ел балалары” әсәре. Г.Тукай.”Милли моннар” “Белем һәм тормыш” бүлеге буенча кабатлауТыңлап аңлау. Буш вакыт.“Ялкын” журналы укучысы язган “Буш вакыт” текстыМонолог.“Буш вакыттан ничек файдаланырга”.Диалог “Минем буш вакытым”

21с.

Без бергә ял итәбез

Язма эш. ”Минем буш вакытым”“Күрше апа соравы” тексты.Ш. Галиев-балалар шагыйреШ. Галиев. “Ялгыш адым” шигыре.“Ялгыш адым” шигыре буенча дискуссияПроект эше.“Яшьләрнең буш вакыты” Р. Миңнуллин. Подъезддагы язулар” шигыре.“Нэрсэ ул файдалы ял?”темасына энгэмэМонолог “Минем бер конем”Сочинение.“Файдалы ял итә беләм”.Т. Миңнуллин. “Авыл эте Акбай” әсәре. h.Такташ «Алсу». С.Хәким.”Бакчачылар” “Без бергә ял итәбез” бүлеген кабатлау“Өлкәннәр һәм кечкенәләрнең үзара мөнәсәбәте”темасына фикер алышу“Ин зур кеше”-кем ул?” темасына энгэмэТыңлап аңлау. Өлкәннәрне хөрмәт итәргә кирәк.Диалог “Олкэннэргэ хормэт”“Ничек кирәк” тексты.


20с.

Өлкәннәр һәм кечкенәләр

Монолог “Минем гаилэм”Диалог.Минем гаиләм.Р. Мингалим. “Иң зур кеше” шигыре.Монолог“Олкэннэргэ хормэт”Сочинение.“Әнием - киңәшчем”.“Ялкын” журналыннан “Гаилә тәрбиясе турында” текстыШ. Галиевның “Тагын бер рәхмәт” шигыре.“Тагын бер рәхмәт” шигырен ятлауР.Миннуллин - балалар шагыйреУкып аңлау. Р. Миңнуллин. “Әни мин көчек күрдем” шигыре.“Әни мин көчек күрдем” шигыре буенча фикерлэр алышу“Өлкәннәр һәм кечкенәләр” бүлеген кабатлауИ. Юзеев. “Татарстаным” шигыре.Татарстан дэулэт символлары турында сойлэшуМонолог.Туган җирем – Татарстан.Туган жир турында мэкальлэр ойрэнуЯр Чаллы шэхэре темасына монолог

17с.

Без Татарстанда яшибез

Сочинение “Минем шэхэрем”Г. Кутуй. “Сагыну” нәсере.Проект эше.“Туган ягым”.“Ялкын” журналы укучысы язган “Татарстанның киләчәге - бездә” тексты.Г. Ибраһимов. “Алмачуар” хикәясе.“Татарстан хәбәрләре” тапшыруы. Рольле уен. М.Галиев “Нигез” “Без Татарстанда яшибез” булеген кабатлау

10с.

Барлыгы


Искәрмә: монолог-6, диалог-5, проект-2, аңлап уку -2, тыңлап аңлау-2, ятлау – 4, сочинение - 3.

68с.

5 - 9 нчы сыйныфларда әдәби әсәрләр минимумы.

5 НЧЕ СЫЙНЫФ

К. Насыйри, “Патша белән карт”әкияте;

Г. Тукай, “Су анасы”әкият-поэмасы;

М. Җәлил, “Алтынчәч” (либреттодан өзек);

Ф. Кәрим, “Кыр казы”шигыре;

Ф. Хөсни, “Чыбыркы” (хикәясеннән өзек);

М. Әгъләм, “Матурлык минем белән”шигыре;

Н. Дәүли, “Бәхет кайда була?” шигыре.


Ятлау өчен тәкъдим ителә торган әсәрләр:

Дәрдемәнд, “Кил, өйрән...”.

Ф.Кәрим, “Сөйләр сүзләр бик күп алар...”.

Р.Фәйзуллин, “Табигать кочагында”.


6 НЧЫ СЫЙНЫФ

1. Г.Тукай, «Шүрәле» әкият-поэмасы, «Туган авыл» шигыре;

2. М.Гафури, «Ана» шигыре;

3. Һ.Такташ, «Мокамай» поэмасы;

4. М.Җәлил, «Чәчәкләр» шигыре;

5. Ә.Еники, «Туган туфрак» хикәясе;

6. Г.Бәширов, «Туган җирем — яшел бишек» повестеннан «Язгы сабан туйлары» өзеге.

Ятлау өчен тәкъдим ителә торган әсәрләр

Уен җырлары.

Татарстан Республикасы Дәүләт гимны.

Н.Исәнбәт “Өч матур сүз” шигыре.

М.Җәлил “Чәчәкләр” шигыреннән өзек.

Р.Вәлиева “Нәни чыршы” шигыре.

Э.Шәрифуллина “Дуслык, чын дуслык!” шигыре.


7 НЧЕ СЫЙНЫФ

1. Г.Тукай «Милли моңнар».

2. Г.Ибраһимов «Алмачуар» (хикәядән өзек) .

3. С.Хәким «Бакчачылар».

4. Һ.Такташ «Алсу».

5. Г.Кутуй «Сагыну».

6. М.Мәһдиев «Без — кырык беренче ел балалары» (повестьтан өзек).

7. М.Галиев «Нигез» (повестьтан өзек) .
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   48


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет