Природа рідного краюжүктеу 0.61 Mb.
бет2/4
Дата21.04.2019
өлшемі0.61 Mb.
түріПрограма
1   2   3   4


Фізична географія

7 клас

(68 годин)

з/п


К-сть

годин


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи та очікувані результати

1

2

3

4

5

1

2

Повторення

Географічне положення своєї місцевості на карті України.

Узагальнення відомостей про свою місцевість і заняття населення.

Практичні роботи

 1. Знаходження своєї місцевості на карті України, області, району.

 2. Читання та узагальнення календарів погоди за минулий рік.Учні повинні знати:

-географічне положення своєї місцевості та своєрідність її природи.Учні повинні вміти:

- показувати свою місцевість на картіРозвиток уваги, зорової пам'яті, зв’язного мовлення.

Розвиток образної пам'яті, просторових уявлень.
2

16

Земна куля

Уявлення про Землю в давні часи. Форма і розміри Землі.

Глобус – модель земної кулі.

Поняття про екватор і полюси. Меридіани і паралелі. Різниця в їх зображенні на глобусі і картах. Градусна сітка та її призначення.

Умовне зображення поверхні Землі на площині (карта півкуль).

Материки і океани на глобусі і карті півкуль. Перші кругосвітні подорожі Х. Колумба, Ф.Магеллана.

Обертання Землі навколо своєї осі. Зміна дня і ночі.

Нерівномірність нагрівання поверхні земної кулі Сонцем (прямі, похилі промені). Теплові пояси: жаркий, помірний, холодний. Зображення їх на глобусі і карті півкуль.

Поняття про клімат. Залежність клімату від географічного положення місцевості.


Практичні роботи


 1. Моделювання з пластиліну чи глини земної кулі з позначенням екватора і полюсів.

 2. Показ за допомогою телурія або глобуса і джерела світла зміни дня і ночі.

 3. Виготовлення таблиці назв океанів і частин світу. Позначення на контурній карті півкуль назв частин світу і океанів, шляху Магеллана.

 4. Вправи на визначення напрямків і відстаней на глобусі та карті.

 5. Визначення на карті географічного положення материків та океанів.

 6. Позначення різними кольорами теплових поясів на моделі земної кулі, зробленої учнями з пап’є – маше, глини, пластиліну.
Учні повинні знати:

- еволюцію уявлень людей на форму Землі; • про дійсну форму Землі;

- що глобус – модель земної кулі;

- визначення понять “екватор”, “полюси”, “градусна сітка”;


 • географічне положення материків та океанів на глобусі і карті півкуль;

 • -значення кругосвітніх подорожів, які доводять, що Земля – куля;

 • про обертання Землі навколо своєї осі,

 • причині зміни дня і ночі;

 • про різницю в освітленні і нагріванні земної поверхні Сонцем;

 • про закономірності розміщення теплових поясів на Землі;

 • визначення поняття “клімат”;

 • про залежність клімату від географічного положення місцевості.

Учні повинні вміти:

- проводити досліди кулеподібності Землі; • визначати сторони горизонту на глобусі;

- вказувати на різницю в зображені меридіан і паралелей на глобусі і карті;

 • орієнтуватися по глобусу і карті півкуль в процесі вивчення теми;

 • показувати та словесно визначати географічне положення материків та океанів на глобусі та карті півкуль;

 • -уміння показувати на карті шлях Х. Колумба, Ф.Магеллана;

 • показувати теплові пояси на глобусі і карті півкуль;

 • встановлювати залежність клімату від прямих і похилих променів Сонця.Розвивати увагу, пам'ять, зв’язне мовлення, відповідаючи на питання вчителя

Розвивати образну пам'ять, просторові уявлення.

Розвивати просторові уявлення в процесі формування знання про глобус.

Розвивати дрібну моторику пальців рук при виготовленні моделі Землі.

мислення.

Розвивати уяву, увагу та самостійність при виконанні практичної роботи.

Розвивати зорову пам'ять, логічне мислення

Розвивати зв'язне усне монологічне мовлення.

Розвивати увагу та логічне мислення.

Розвивати процеси аналізу і синтезу, уяви.

Розвивати логічне мислення при поясненні причин зміни дня і ночі.

Розвивати логічного мислення в процесі встановлення причиново-наслідкових зв'язків.


3

16

Форми поверхні Землі.

Вода на землі. Їх зображення на фізичній карті.

Внутрішня будова земної кулі (земна кора, ядро).

Різноманітність форм земної поверхні. Рівнини. Різниця рівнин за характером поверхні: плоскі, горблені. Височини (горби), низини.

Гори. Як утворились гори. Різниця гір за висотою (низькі, середні, високі). Частини гори: підніжжя, схили, вершина (пік). Гірський хребет, гірський масив, гірська країна. Руйнування гір під дією сонця, вітру, води. Скарби гір. Сходження на вершини гір (альпінізм).

Яри, їх утворення і боротьба з ними. Охорона земних надр і поверхні суші.

Вода на Землі. Поняття про світовий океан. Значення води на Землі. Солона і прісна вода в природі.

Вода в найближчому оточенні. Джерело, колодязь, струмок, річка (початок, русло, гирло, лівий і правий береги, притоки). Залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу місцевості. Річки гірські і рівнинні. Розлив річок. Використання річок. Судноплавство.

Озера і ставки. Розведення риби і птахів.

Болота та їх осушення.

Океани і моря.

Льодовики, їх значення.

Кругообіг води в природі. Охорона води від забруднення.

Поняття “острів” і “півострів”.

Екскурсія для ознайомлення з формами рельєфу навколишньої місцевості: до річки, місцевого водоймища для вивчення частин річки, напрямку ї течії, господарського використання.


Практичні роботи

 1. Моделювання з вологого піску, глини або пластиліну рівнини, горба, гори, яру.

 2. Проведення дослідів, що показують: а) водопроникність піску і водонепроникність глини; б)розчинення морської солі у воді і порівняння її за смаком із прісною водою; в) очищення води фільтруванням.

 3. Виготовлення макетів річки, озера, каналу, острова, півострова.

 4. Замальовки різних форм земної поверхні, схеми річки, колодязя.

 5. Вправи на визначення напрямку течії річки, розрізнення берегів та інших її частин.

 6. Виготовлення таблиць умовних позначень плану і фізичної карти.

 7. Виготовлення топографічного лото.

8. Демонстрування навчальних фільмів або їх фрагментів.

Учні повинні знати:

- про внутрішню будову земної кулі. • про основні форми рельєфу земної поверхні та їх суттєві ознаки;

 • визначення понять, які характеризують різноманітні форми рельєфу;

 • класифікацію форм поверхні Землі в залежності від їх розташування над рівнем моря;

 • способи зображення форм поверхні Землі на карті;

 • значення води для життя на Землі;

 • заходи щодо охорони води від забруднення;

 • елементи гідросфери, їх суттєві ознаки та способи зображення на карті;

 • види водоймищ та їх відмінності;

 • про вплив рельєфу місцевості на характер течії річок;

 • основні частини річок, суттєві ознаки гірської та рівнинної річок;

 • про способи утворення озер і ставків та їх значення для природи;

 • причини виникнення боліт, їх осушення і використання осушених земель;

 • про кругообіг води у природі;

 • суттєві ознаки острова і півострова.


Учні повинні вміти:

- знаходити рівнини та гори за їх зображенням і умовними кольорами карти. • називати й показувати частини горба, гори, яру на різних видах наочності (макет, малюнок, схема) .

 • відрізняти висоту гір за умовним кольором фізичної карти.

- виконувати схематичні малюнки, виготовляти прості макети форм земної поверхні;

- знаходити на фізичній карті елементи гідросфери;

- давати характеристику річки по карті;

- знаходити з допомогою умовних кольорів карти найбільші і найменші глибини в світовому океані; • знаходити острова і півострова на карті ;

 • читати умовні знаки і кольори географічних карт, складати на основі карт і картин описи об’єктів, які вивчаються;

- виявляти і описувати на місцевості особливості рельєфу та водоймищ

під час екскурсій.

Розвиток уявлень про різноманітні географічні об’єкти та явища.

Розвиток уяви під час моделювання гори з піску.

Розвиток дрібної моторики пальців рук при виконанні практичних робіт.

Розвиток уваги, логічного та доказового мислення під час проведення дослідів.

Розвиток зв’язного усного монологічного мовлення в процесі опису географічних об’єктів.

Розвиток логічного мислення при встановленні причиново-наслідкових зв'язків.

Розвиток зорової пам’яті при роботі з картою.

Розвиток процесів аналізу і синтезу під час роботи з планом і картою.

Розширення активного словника.

Розвиток просторових уявлень під час роботи з картою.

Розвиток зв’язного мовлення, зорової пам'яті та процесів аналізу і синтезу при роботі зі схематичними малюнками. Розвиток зв’язного мовлення та розширення словникового запасу учнів під час роботи з навчальними текстами

Розвиток образної пам'яті, просторового уявлення та мислення.

Розвиток узагальнюючого мислення при заповненні таблиць.
Розвиток пізнавальних інтересів до об’єктів і явіщ навколишньої дійсності.

Розвиток активності і самостійності при виконанні пізнавальних завдань та практичних робіт.

Розвиток узагальнюючих умінь при вирішенні завдань географічного змісту.

Розвиток чуттевого сприймання та процесу порівняння географічних об’єктів під час екскурсій.
4

34

Природні зони

і їх розміщення на земній кулі
Різноманітність природних умов на Землі. Природні зони, закономірності їх розміщення на поверхні Землі. Карта природних зон.

Зона арктичних пустель. Положення на карті, моря і острова. Клімат. Полярні ночі. Північне сяйво. Рослинний і тваринний світ. Заняття населення. Освоєння Арктики: полярні станції, Північний морський шлях. Значення авіації для освоєння Арктики.

Зона тундри . Положення тундри на карті, острова і півострови. Вічна мерзлота. Особливості природи тундри. Рослини і тварини. Населення і його основні заняття.

Лісова зона. Положення на карті. Поверхня, корисні копалині. Особливості клімату. Своєрідність рослинного і тваринного світу. Різноманітність занять населення (лісовий промисел, мисливство, рибальство, добування корисних копалин, робота в сільському господарстві, промисловості і будівництві).

Зона степів. Положення на карті. Поверхня. Природа чорноземних степів. Особливості землеробства, тваринництва. Проблема водопостачання. Лісові насадження в сухих степах.

Зона пустель. Положення на карті. Поверхня. Особливості природи пустель.

Своєрідність рослинного і тваринного світу. Населення і його основні заняття. Бавовництво, садівництво.Зона субтропіків. Положення на карті (Крим, Кавказ). Особливості природи. Рослинний і тваринний світ. Основне заняття населення.

Тропічна зона Положення на карті (Південно – Східна Азія, басейни р. Конго і р. Амазонки). Особливості природи.

Висотна поясність в горах. Положення гір на картах. Зміна природи в горах залежно від висоти (елементарні поняття про вертикальну поясність). Особливості життя і заняття жителів гір.

Практичні роботи 1. Нанесення на контурну карту назв вивчених об’єктів.

 2. Запис у зошитах назв рослин і тварин, типових для різних природних зон.

 3. Виготовлення з картону умовних знаків найголовніших корисних копалин для роботи з стінною картою природних зон.

 4. Опис рослинного і тваринного світу своєї області.
Учні повинні знати:

- про різноманітність природних умов на Землі;

- закономірності розміщення природних зон на поверхні Землі;

- умовні кольори карти природних зон;

- фізико-географічне положення природної зони, що вивчається;

- особливості природних умов природної зони;

- своєрідність представників рослинного та тваринного світу природної зони;

- особливості занять населення природної зони, що вивчається.Учні повинні вміти:

 • пояснювати причини змінності природних зон;

 • встановлювати взаємозв'язки між компонентами зонального природного комплексу;

 • показувати межі природних зон на карті;

 • читати умовні знаки і кольори географічних карт, складати на основі карт і картин опис природної зони, що вивчається;

 • показувати на картах (фізичній і природних зон) географічні об’єкти, визначені програмою, наносити їх назви на контурну карту;

 • встановлювати зв’язок між кліматом, рослинним і тваринним світом, природними умовами і основним заняттям населення;

 • виділяти особливості природних зон шляхом елементарного порівняння за наданою схемою.


Розвиток узагальнення в процесі формування уявлень про особливості природної зони, що вивчається. Розвиток когнітивних здібностей учнів при встановленні причинової залежності

між кліматичними умовами природної зони та своєрідністю рослинного і тваринного світу.

Розвиток зорової пам’яті, уваги при роботі з картою природних зон.

Розвиток логічного мислення в процесі встановлення причиново - наслідкових зв'язків.

Розвиток аналітичного сприймання при роботі з географічними картинами.

Розвиток зв’язного мовлення при складанні описів на основі карт і картин природної зони, що вивчається.

Активізація пізнавальної діяльності учнів при складанні схем зв’язків між компонентами природного комплексу.

Розвиток просторових уявлень та уяви при роботі з географічними картами.

Розвиток мислення при порівнянні природної зони, що вивчається , зі своєю місцевістю.

Розвиток самостійності учнів при виконанні вправ з контурною картою.

Розвиток логічного мислення при складанні орієнтовного алгоритму географічного опису природної зони.


Каталог: storage -> app -> media -> inkluzyvne-navchannya
media -> Інформація щодо конкурсу на зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій
media -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто
media -> Відомості
media -> Программа «Бильярд» срок реализации 1 год для учащихся 12-18 лет
media -> Навчально-методичний посібник Модуль «Технологія проведення профілактичного тренінгу в умовах шкільного середовища. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем.»
media -> І преамбула
media -> Інформація про робочу групу Розробники Борбела О. І. начальник навчального центру дтек ладижинська тес. Багмут О. М
media -> Конкурсная номинация: «Мир роботов»
inkluzyvne-navchannya -> Логоритміка – один із навчальних предметів, який забезпечує ефективний напрямок в системі корекційно-розвивальної, реабілітаційної роботи щодо подолання психофізичних І мовленнєвих порушень у дітей з важкими порушеннями мовлення в умовах спеціального


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет