Про проведення обласного інтелектуально- літературного конкурсу «Крізь терни до зірок»жүктеу 148.39 Kb.
Дата10.05.2019
өлшемі148.39 Kb.


УКРАЇНА


КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(КПНЗ «Обласний центр НТТУМ»)

вул. Якіра, 20, м. Житомир, 10003, тел.(факс) 24-19-17 е-mail: ocnttum@ukr.net
13.10.2017 № 3-513

Керівникам

органів управління освітоюПро проведення

обласного інтелектуально-
літературного конкурсу

«Крізь терни до зірок»

Повідомляємо Вам, що на виконання Плану роботи комунального позашкільного навчального закладу «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради на 2017 рік, листа КПНЗ «Обласний центр НТТУМ» ЖОР «Про перенесення ІІ обласного фестивалю-конкурсу «Крізь терни до зірок» від 15.03.2017 № 3-149 в листопаді-грудні ц.р. відбудеться ІІІ обласний інтелектуально-літературний конкурс «Крізь терни до зірок». Визначену дату конкурсу буде повідомлено додатково.

Для участі в конкурсі просимо Вас до 03.11.2017 року включно подати належно оформлені відповідно до вимог творчі роботи за адресою КПНЗ «Обласний центр НТТУМ»: м. Житомир, вул. Якіра, 20, індекс 10003.

Інформаційно-методичні матеріали щодо проведення обласного інтелектуально-літературного конкурсу «Крізь терни до зірок» додаються.

З повагою –

директор Ю.А. Коцюба
Виконавець:

Золотюк Людмила Ярославівна

тел.: 097 37 64 673; 073 48 81 066.

Додаток


до листа КПНЗ «Обласний

центр НТТУМ»

від 13.10.2017 № 3-513

Інформаційно-методичні матеріали щодо проведення обласного

інтелектуально-літературного конкурсу «Крізь терни до зірок»
І. Загальні положення
1. Обласний інтелектуально-літературний конкурс «Крізь терни до зірок» (далі – Конкурс) проводиться відповідно до Положення про проведення обласних інтелектуальних конкурсів серед учнівської молоді в Житомирській області, затвердженого наказом управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 14.03.2016 № 70 та зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області 05 квітня 2016 р. за № 5/1291.
ІІ. Мета і завдання
1. Конкурс проводиться з метою розвитку творчих здібностей, обдарувань, талантів у дітей та підлітків, залучення молоді до творчості і створення умов для самореалізації особистості в сучасному суспільстві.
2. Мета Конкурсу передбачає виконання таких завдань:
підтримати творчу активність дітей і молоді;
розвинути творчо-пізнавальні можливості дітей та розширити уявлення дітей про літературу, художню й художньо-публіцистичну творчість;
підвищити рівень знань учнів у галузі природничих та гуманітарних наук;
зацікавити учнівську молодь вивчати Космос;
виховувати художньо-естетичний і читацький смаки;
розвивати культуру мови та мовленнєві компетентності;
заохотити учнів до дитячо-юнацької журналістики;
формувати медіа-освіту в Житомирській області;
відібрати найкращі конкурсні творчі роботи для участі у всеукраїнських заходах цього напрямку.
ІІІ. Учасники
1. Конкурс передбачає диференціювання учасників на такі вікові категорії:
молодша – діти 6–10 років;
середня – 11–14 років;
старша – діти 15–18 років.
2. Участь у Конкурсі є індивідуальною. Кожний учасник може представити на Конкурс лише одну творчу роботу в одну номінацію.
3. Кількісний склад команди не має перевищувати кількості номінацій.
IV. Журі
1. До складу журі Конкурсу входять: голова журі, секретар журі, по 3 члени журі в кожній номінації.
Журі оцінює представлені твори (попереднє оцінювання та презентація), відбирає кращі та визначає переможців серед учасників.
Для створення тематичної вікторини і потім її перевірки запрошуються також три члени журі: один член журі складає та перевіряє вікторину в одній номінації.


  1. Номінації

1. «Проза».


2. «Поезія».
3. «Журналістика».
4. Організатори Конкурсу можуть запропонувати тематичні варіації для творчих робіт учасників.
Тематичні варіації Конкурсу у 2017 році:
вільна космічна тема;
«Людина майбутнього»;
«Крихітко, ти – просто космос!»
«Космічні друзі»;
Твори (байопіки на основі життєвого і творчого шляху, наприклад, Сергія Корольова, Леоніда Каденюка, інших людей Космосу);
«Космічний Житомир»;
«Моє місто майбутнього»;
«Пригоди в Музеї космонавтики імені Сергія Корольова»;
«Машина часу в космічному просторі»;
«Ідеальний світ»;
«Мрії»;
«Мій улюблений фантастичний твір/фільм».
VI. Вимоги до творчих робіт учасників
1. На Конкурс подаються творчі роботи, виконані й оформлені відповідно до таких вимог:
художні й журналістські роботи учасників мають бути власними авторськими, завершеними й оригінальними творами в обраній номінації, темі й жанрі;
твори належно оформлюються як технічно, так і стилістично та відповідно до вимог норм, правил і загалом правопису української мови;
обсяг твору – до 4 сторінок формату А 4 (не враховуючи титул);
художні й журналістські твори учасників друкуються й оформлюються в текстовому редакторі Microsoft Office Word: шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1.0; усі береги (поля) – 20 мм;
конкурсна робота подається у друкованому й електронному вигляді (на СД-диску). Паперовий рукопис і його електронний варіант неодмінно тотожні;
до творчої роботи обов’язково докладається заявка, оформлена за поданим зразком;
титул творчої роботи оформлюється за зразком, представленим у зразку.
VIІ. Етапи та програма
1. Конкурс проводиться у три етапи:
оцінювання творчих робіт;
презентація творчої роботи;
участь у тематичній вікторині.
2. Максимальна можлива оцінка за повне виконання програми Конкурсу – 100 балів.
3. Подані на Конкурс творчі роботи рецензують три члени журі в кожній номінації. Для рецензування кожному члену журі відводиться 15 хвилин на одну роботу. Максимально можлива сума балів, здобута за оцінювання творів учасників, – 40 балів.
Твори в номінаціях «Поезія» та «Проза» оцінюються за такими критеріями:


Відповідність тематиці Конкурсу й оригінальність творчого задуму –


15 б.

Формально-змістова єдність твору

(Відповідність художньої форми змісту. Цілісність сюжетної будови. Гармонія образного ладу, характери героїв твору тощо) –10 б.

Вишуканість художньо-мовленнєвого стилю (фоніка, тропіка, лексика, поетичний синтаксис, метрика, строфіка) –


5 б.

Грамотність твору (орфографічна, пунктуаційна тощо) –


5 б.

Культура оформлення та дизайн рукопису –


5 б.

У номінації «Журналістика» такі критерії:
Відповідність тематиці Конкурсу й оригінальність творчого задуму –

15 б.


Вишуканість художньо-мовленнєвого стилю –

10 б.


Здатність заголовка та вступної частини матеріалу привернути й утримати увагу читачів до всього тексту –


5 б.

Грамотність матеріалу (орфографічна, пунктуаційна тощо) –


5 б.

Культура оформлення матеріалу –


5 б.

4. Презентація творчих робіт і журналістських матеріалів відбувається у присутності трьох членів журі й інших учасників обраної номінації як опонентів. Максимально можлива сума балів, здобута за оцінювання презентації роботи, – 40 балів.


Для презентації конкурсної роботи учню надається до 10 хвилин.
Презентація творчої роботи оцінюється за такими критеріями:


Повнота розкриття теми, художніх образів у виступі –


17 б.

Комунікативні здібності (уміння тримати діалог із публікою) –

8 б.


Емоційно-смислова експресивність виступу –

5 б.


Культура мовлення –


5 б.

Наявність і доцільність додаткового наочного матеріалу (мультимедійна презентація, відео-, аудіоролик, фотографії, малюнки, роздатковий матеріал, елементи сценічного одягу тощо) –


5 б.

Черговість виступу учасника в номінації визначає журі.


5. Презентації творчої роботи передує участь у тематичній вікторині, котра передбачає вирішення 10 завдань.
Вирішення завдань тематичної вікторини відбувається в аудиторії за умови присутності одного члена журі. Тривалість тематичної вікторини – 1 астрономічна година.
Максимальна оцінка за участь у вікторині – 20 балів. Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Тематичну вікторину оцінює 1 член журі в номінації. Для оцінювання та заповнення відповідної документації журі надається 5 хвилин на одного учасника.
Завдання вікторини складають провідці фахівці відповідного профілю з числа журі. Для створення й належного оформлення одного запитання для вікторини Конкурсу кожному автору, члену журі, надається 5 хвилин.
Під час вікторини учасникам не дозволяється спілкуватися з іншими учасниками та забороняється користуватися будь-якими матеріалами чи посібниками, не облікованим папером, гаджетами, будь-якими електронними та фотографічними засобами, мобільними телефонами тощо. У разі порушення дисципліни й умов проведення Конкурсу учасник може бути позбавлений права виконувати завдання або його результат буде анульований.
VIІI. Оголошення результатів та розгляд апеляцій
1. Попередні оцінки оголошуються після завершення кожного етапу конкурсної програми й оформлення необхідних протоколів. У протоколах попередніх оцінок обов’язково вказується дата та час їх оприлюднення.
2. Усі оцінки вважаються остаточними, якщо після оголошення попередніх результатів упродовж 30 хвилин учасник не подав голові журі апеляцію в письмовій формі на ім’я голови журі. У заяві учасник зазначає причину подання апеляції.
У разі подачі апеляції за результатами оцінювання конкурсних робіт учасникам надається можливість навести аргументи на користь свого твору (творів) під час презентації.
Результат попереднього оцінювання журі може переглянути після презентації.
Розгляд апеляції проводить голова журі безпосередньо з учасником Конкурсу в присутності членів журі й осіб, які можуть дати пояснення. Забороняється втручання сторонніх осіб у розгляд апеляцій.
Рішення щодо апеляції фіксується у підсумковому протоколі Конкурсу.
3. Результати Конкурсу оголошуються після повного виконання програми.
IX. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
1. Особиста першість визначається в кожній номінації в усіх вікових категоріях за максимальною кількістю балів, які набрав учасник у трьох етапах програми.
2. Якщо жодний учасник Конкурсу в номінації не набрав 85 % максимально можливих балів, то перше місце не присуджується. Якщо не набрано 80 % максимально можливих балів, то друге місце не присуджується. Якщо не набрано 75 % максимально можливих балів, то третє місце не присуджується.
Кількість призових місць (перших, других, третіх) становить не більше 30 відсотків від загальної кількості учасників Конкурсу.
3. Учасник, який набрав найбільшу кількість балів (85 балів і вище), вважається абсолютним переможцем у своїй номінації.
4. Командна першість визначається за сумою балів, що набрали учасники в кожній номінації в усіх вікових категоріях. За умови однакової кількості балів, набраних районом (містом), перевага надається тому, хто має більшу кількість призових місць.
5. Учасники, які стали абсолютними переможцями Конкурсу, нагороджуються дипломами та цінними подарунками. Учасники, які зайняли І, ІІ та ІІІ місця в кожній номінації, нагороджуються дипломами КПНЗ «Обласний центр НТТУМ» відповідних ступенів. В окремих випадках за клопотанням журі учасник може бути відзначений спеціальним дипломом КПНЗ «Обласний центр НТТУМ». Інші конкурсанти отримують диплом учасника.
6. Дипломи переможців і учасників Конкурсу підписує директор КПНЗ «Обласний центр НТТУМ» і завіряються гербовою печаткою закладу.
7. Результати Конкурсу фіксуються в підсумкових протоколах КПНЗ «Обласний центр НТТУМ».
8. Творчі роботи, відзначені дипломами КПНЗ «Обласний центр НТТУМ», можуть бути подані на всеукраїнські конкурси та опубліковані у збірниках та інших виданнях відповідно до напряму.

Продовження додаткаЗ А Я В К А*

на участь в обласному інтелектуально-літературному конкурсі

«Крізь терни до зірок»


Номінація
Вікова категорія
Тематична варіація, вибрана з визначених в інформаційних матеріалах Конкурсу

(якщо така є)


Назва твору
Прізвище
Ім’я
По батькові
Дата народження учасника
Навчальний заклад
Клас
Позашкільний навчальний заклад
Гурток
Педагогічний керівник

(повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, телефон)


Домашня адреса учасника
Контактний телефон учасника
Електронна пошта учасника
*Усі поля обов’язково заповнюються.

Цією заявкою підтверджую, що вище перелічені дані про мене достовірні, я


ознайомлена(-ий) із правилами Конкурсу, зобов’язуюся їх виконувати, а також даю згоду КПНЗ «Обласний центр НТТУМ» на використання моїх персональних даних, наведених у цій заявці, оприлюднення результатів моєї участі в заході та права публікації в збірниках та інших виданнях, подання на участь у всеукраїнських заходах відповідного напрямку з обов’язковим зазначенням авторства.


(Прізвище, ім’я та по батькові учасника)
(Особистий підпис)

Керівник місцевого органу управління освітою
підпис
Прізвище та ініціали
М.П.

Продовження додаткаЗ Р А З О К

оформлення титульної сторінки конкурсної роботи

учасника обласного інтелектуально-літературного конкурсу «Крізь терни до зірок»
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


Житомирський районний відділ освіти
Обласний інтелектуально-літературний конкурс

«Крізь терни до зірок»


Вікова категорія
Номінація

Назва художнього твору (журналістського матеріалу)

_______________________________________________
Жанр

художнього твору (журналістського матеріалу) –

Автор –


Житомирський район 2017

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет