Про стан боротьби із злочинністю та корупцією, забезпечення закон­ності, правопорядку, прав І свобод громадянжүктеу 47.32 Kb.
Дата05.05.2019
өлшемі47.32 Kb.
түріЗакон


Про стан боротьби із злочинністю та корупцією, забезпечення закон­ності, правопорядку, прав і свобод громадян

На підставі пункту 2 частини 1 статті 2, статей 6, 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 27 жовтня 2009 року № 870/2009 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року “Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції”, враховуючи інформацію про стан боротьби зі злочин­ністю та корупцією, забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян (додається):

1. Відзначити, що обласною, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад спільно з правоохоронними органами здійснено ряд організаційних і практичних за­ходів щодо підвищення ефективності взаємодії у галузі забезпечення закон­ності, правопорядку, прав і свобод громадян.

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, керівникам обласних підрозділів центральних органів виконавчої влади забезпечити до кінця 2009 року виконання завдань та за­ходів, передбачених Комплексною програмою профілактики злочинності у Хмельницькій області на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням двадцять першої сесії обласної ради від 1 лютого 2006 року № 11-21/2006.

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати місь­ким (міст обласного значення) головам:

3.1. Разом з керівниками правоохоронних органів розглядати один раз на квартал, а у разі ускладнення криміногенної ситуації – щомісяця, питання щодо ефективності заходів, які вживаються для забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією.

3.2. До 25 грудня 2009 року розглянути на засіданнях колегій рай­держадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад питання щодо впливу місцевих органів виконавчої влади, органів міс­цевого самоврядування та правоохоронних органів на криміногенні процеси, передусім у сфері протидії економічній злочинності, захисту житлових і майнових прав громадян, у тому числі як власників земельних ділянок, а також профілактики алкоголізму та наркоманії, запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність.

3.3. Щомісяця, за участю керівників правоохоронних органів, аналізу­вати стан додержання антикорупційного законодавства, з наступним розгля­дом на нарадах (засіданнях колегій), вживати заходів щодо посилення внутрівідомчого контролю за відкритістю і прозорістю в роботі місцевих ор­ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

3.4. У межах компетенції вживати заходів до припинення вчинення підлеглими корупційних діянь або порушення спеціальних обмежень, а у разі їх вчинення негайно повідомляти правоохоронні органи.

3.5. Вжити невідкладних заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати, притягнення до відповідальності винних осіб.

3.6. Відповідно до наданих повноважень продовжити роботу, спрямо­вану на профілактику рецидивної злочинності та соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

4. Рекомендувати:

4.1. Управлінню державної служби Головдержслужби України в об­ласті (Г.Гоцький):

4.1.1. До 30 січня 2010 року провести за участю Головного управління юстиції в області, правоохоронних органів і судів інформаційну кампанію з роз’яснення державним службовцям та посадовим особам місцевого само­врядування норм нового антикорупційного законодавства України.

4.1.2. У взаємодії з державною податковою адміністрацією в області перевірити додержання державними службовцями та іншими особами, упо­вноваженими на виконання функцій держави, спеціальних обмежень, спря­мованих на попередження корупції, зокрема щодо реєстрації їх в органах державної податкової служби як суб’єктів підприємницької діяльності, зай­няття відповідних посад на підприємствах, в установах, організаціях тощо. У разі виявлення таких порушень антикорупційного законодавства інфор­мувати правоохоронні органи.

4.2. Управлінням МВС України (В.Гаврилюк), Служби безпеки Ук­раїни (В.Василишин), державній податковій адміністрації (М.Кацан) в області:

4.2.1. За підсумками 2009 року заслухати на засіданнях колегіальних органів звіти керівників територіальних підрозділів, які обслуговують міста та райони зі складною криміногенною ситуацією, вжити заходів щодо поліпшення роботи із забезпечення прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та посилення боротьби з корупцією і злочинністю.

4.2.2. У взаємодії з регіональним відділом Держфінмоніторингу в об­ласті здійснити заходи щодо забезпечення дотримання вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму нефінансовими установами, насамперед, суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю нерухо­містю, дорогоцінними металами і виробами з них, предметами антикваріату або мистецтва, проводять лотереї та інші азартні ігри (з урахуванням Закону України “Про заборону грального бізнесу в Ураїні”), надають послуги з бухгалтерського обліку, юридичні та аудиторські по­слуги.

4.2.3. Провести заходи щодо виявлення та руйнування схем ухилення від сплати податкового боргу, фактів незаконної купівлі чи відчуження активів, що перебувають у податковій заставі, та фіктивного банкрутства платоспроможних підприємств.

4.2.4. Спільно з Хмельницькою митницею (Б.Ковбасюк) здійснити пе­ревірки місць зберігання ввезеної в Україну продукції, з метою виявлення незаконно ввезених, встановлення нелегальних напрямків і маршрутів вве­зення товарів, особливо лікарських засобів, медичного обладнання та за­собів захисту.

4.2.5. В умовах епідемії грипу та ГРВІ у взаємодії з Державною ін­спекцією з контролю за цінами, управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профе­сійних захворювань в області вжити ско­ординованих заходів, спрямованих на виявлення фактів необґрунтованого підняття цін на ліки, непроведення керівниками лікувально-профілактичних закладів обов’язкового державного страхування на випадок захворювання на інфекційні хвороби медичних та інших працівників, виконання професійних обов’язків яких пов’язано з підвищеним ризиком зараження збудниками інфекційних хвороб.

4.3. Управлінням МВС України (В.Гаврилюк), Служби безпеки Украї­ни (В.Василишин) в області відповідно до Указу Президента України від 16 жовтня 2009 року № 832/2009 “Про забезпечення реалізації конститу­ційних виборчих прав громадян України, прозорості та відкритості вибор­чого процесу на чергових виборах Президента України” у межах визначених повноважень вжити заходів із забезпечення громадського порядку та без­пеки протягом виборчого процесу, в тому числі у дні голосування та вста­новлення результатів виборів.

4.4. Управлінням МВС України (В.Гаврилюк), Державного департа­менту України з питань виконання покарань (Т.Якимчук) в області до 25 грудня 2009 року розробити комплексні заходи для реального посилення контролю за поведінкою і способом життя раніше судимих осіб, усунення причин і умов, що сприяють вчиненню повторних злочинів.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови облдержадміністрації.Голова адміністрації І.Гавчук
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет