Проект bg051PO001 03-0373жүктеу 36.99 Kb.
Дата10.09.2018
өлшемі36.99 Kb.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0373-C0001

„ Осигуряване от работодателя на организиран транспорт

до и от работното място за заетите

в «Борима» АД лица за период от 12 месеца”

ПМС 69/11.03.2013


Образец на заповед за определяне на комисия по чл. 17
З А П О В Е Д
02/27.05.2014 г.

за определяне на оценителна комисия

На основание чл.17, ал.1 от постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. и във връзка с процедура «Избор с публична покана» за определяне на изпълнител с предмет:

«Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанции на изпълнителя на Бензин А95Н и Дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на «Борима» АД» за изпълнението на Договор за безвъзмездна финасова помощ по ОПРЧР № ESF-2203-04-06005, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път” по обособени позиции както следва:


Обособена позиция 1: Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанции на изпълнителя на Бензин А95Н за нуждите на автомобилния парк на «Борима» АД;

Обособена позиция 2: Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанции на изпълнителя на Дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на «Борима» АД

(посочва се наименованието на предмета на процедурата дадено от бенефициента)


обявена чрез Публична покана № 01 от 2014 г.


О П Р Е Д Е Л Я М


За оценители както следва:
Оценител 1 : Стефан Дулев Рогошев,

(собствено, бащино и фамилно име)

адрес: с. Голяма Желязна, ул. 13 века България № 29, тел.0894 388 171,

(посочва се адрес за кореспонденция) (тел. за контакти)


на длъжност «Шофьор» в «Борима» АД,

(посочва се заеманата длъжност и месторабота)


Квалификация: Специалист – педагог, св-во за управление на МПС- кат. В,М,С
Оценител 2 : Ваня Моева Бановска,

(собствено, бащино и фамилно име)

адрес: с. Голяма Желязна, ул. «Мирчо Филипов» № 10, тел.0894 388 182,

(посочва се адрес за кореспонденция) (тел. за контакти)

на длъжност «Счетоводител» в «Борима» АД,

(посочва се заеманата длъжност и месторабота)

Квалификация: Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”


Оценител 3 : Петя Минкова Милекова-Пенчева,

(собствено, бащино и фамилно име)

адрес: гр. Троян, ул. «Христо Смирненски» № 11а, тел.0894 388 174,

(посочва се адрес за кореспонденция) (тел. за контакти)

на длъжност «Специалист доставки» в «Борима» АД,

(посочва се заеманата длъжност и месторабота)

квалификация :Икономист по телекомуникации


Резервни оценители:1. Десислава Цветанова Доневска,

(собствено, бащино и фамилно име)

адрес: гр. Троян, ул. «6-ти септември» 10, тел.0894 388 111,

(посочва се адрес за кореспонденция) (тел. за контакти)

на длъжност «Счетоводител» в «Борима» АД,

(посочва се заеманата длъжност и месторабота)

Квалификация: Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”
2. Цветомира Нейчева Раева,

(собствено, бащино и фамилно име)


адрес: с. Борима, ул. «Тинко Симов» 4, тел.0894 388 103,

(посочва се адрес за кореспонденция) (тел. за контакти)

на длъжност «Н-к цех» в «Борима» АД,

(посочва се заеманата длъжност и месторабота)

квалификация __________________________________________________________

На 11.06.2014 г. от 10 часа в заседателната зала на „Борима” АД назначените

(съгласно посоченото в публичната поканата)

оценители да отворят и разгледат по реда на тяхното постъпване подадените оферти и да класират кандидатите.

Оценителите да изготвят протокол, отразяващ дейността им, съгласно изискванията на постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. в срок до 17,00 часа на 12.06.2014 г.

(Срокът не може да бъде по-дълъг от

крайния срок на валидност на офертите)

Настоящата заповед да се доведе до знанието на посочените лица за сведение и изпълнение.БЕНЕФИЦИЕНТ: _________________

/подпис и печат/Малина Петкова- Изп. Директор

/име фамилия и длъжност/

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет