Проект програм із “Зарубіжної літератури” для профільних класів академічного, суспільно-гуманітарногожүктеу 0.79 Mb.
бет4/4
Дата03.04.2019
өлшемі0.79 Mb.
1   2   3   4

Для вивчення напам’ять


 • 2-3 вірша за вибором учня.


Додаткова література для читання
10 клас

Бальзак О. Шагренева шкіра. Втрачені ілюзії.

Бронте Ш. Джейн Ейр.

Верхарн Е. Вибрані вірші

Гауптман Г. Затонулий дзвін.

Джеймс Г. Дейзі Міллер. Поворот гвинта.

Діккенс Ч. Домбі і син. Девід Копперфілд.

Достоєвський Ф. Брати Карамазови.

Золя Е. Жерміналь.

Меріме П. Таманго. Маттео Фальконе. Кармен. Подвійна помилка.

Метерлінк М. Синій птах. Непрошена.

Мопассан Г. Життя. Любий друг. Новели.

О.Генрі. Серце Заходу.

Ожешко Е. Оповідання

Прус Б. Фараон. Лялька.

Сенкевич Г. Камо грядєши? Хрестоносці.

Стендаль. Червоне і чорне. Пармський монастир.

Теккерей В. Ярмарок марноти.

Тургенєв І. Ася. Напередодні.

Уайльд О. Комедії.

Флобер Г. Пані Боварі. Саламбо. Проста душа.

Чехов А. Вишневий сад. Оповідання.
11 клас

Акутагава Рюноске. Новели.

Ануй Ж. Жайворонок.

Беккет С. Чекаючи на Годо.

Биков В. Знак біди.

Борхес Х.Л. Оповідання. Есе.

Булгаков М. Дні Турбіних. Собаче серце.

Белль Г. Очима клоуна.

Вулф В. Місіс Деллоуей.

Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка.

Гессе Г. Степовий вовк.

Голсуорсі Дж. Сага про Форсайтів.

Джойс Дж. Портрет митця замолоду.

Драйзер Т. Американська трагедія.

Елюар П. Поезії.

Замятін Є. Ми.

Зощенко М. Оповідання.

Ільф І., Петров Є. Дванадцять стільців. Золоте теля.

Манн Т. Доктор Фаустус.

Набоков В. Дар.

Орвелл Дж. 1984. Скотоферма.

Пастернак Б. Лікар Живаго.

Ремарк Е.М. Три товариші.

Селінджер Дж. Ловець у житі.

Сіменон Ж. Записки Мегре.

Фолкнер В. Ведмідь.

Чапек К. Фабрика абсолюту.
12 клас

Айтматов Ч. І понад вік триває день.

Апдайк Дж. Кентавр.

Бах Р. Чайка Джонатан Лівінгстон.

Дюрренматт Ф. Гостина старої дами. Фізики.

Еко У. Ім’я троянди. Маятник Фуко.

Зюскінд П. Запахи, або Історія одного вбивці.

Кальвіно І. Коли однієї зимової ночі подорожній…

Камю А. Міф про Сізіфа.

Кортасар X. Гра в класики.

Коельо П. Алхімік.

Павич М. Хозарський словник. Оповідання.

Рансмайр К. Останній світ.

Сартр Ж. П. Мухи.

Стругацькі А. і Б. Важко бути богом.

Хемінгуей Е. По кому подзвін.

Фаулз Дж. Маг.

Бібліографія для вчителя та учня


Базово-нормативні документи

 1. Концепція літературної освіти в Україні // Дивослово, 1994. – № 4.

 2. Концепція національної школи. – К.: Освіта, 1992.

 3. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – К.: Педагогічна преса, 2003. – № 24.

 4. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)” // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – К.: Педагогічна преса, 2002. – № 2.

 5. Україна, ХХІ століття. Державна національна програма “Освіта”. – К., 1992.

 6. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – К.: Педагогічна преса, 2004. – № 10.

 7. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – К.: Педагогічна преса, 2004. – № 1-2.


Монографії. Посібники. Підручники

 1. Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. – М., 1996.

 2. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубицької. – Львів: Літопис, 1996.

 3. Бандура О.М. Основи теорії літератури в 4-7 класах : Посібник для вчителів. – К. : Рад. школа, 1981.

 4. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М., 1994.

 5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986.

 6. Беленький Г.И. Теория литературы в школе. – М., 1976.

 7. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения. – М., 1964.

 8. Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Майстерність вчителя-словесника. – К.: Рад. школа, 1962.

 9. Вахрушев В. С. Уроки мировой литературы в школе: Книга для учителя / Под. ред. В.П.Журавлева. – М., 1995.

 10. Внеклассная и внешкольная работа по литературе / Под ред. Я.А.Ротковича. – М., 1970

 11. Волинський П.К. Основи теорії літератури. – К.: Рад. школа. 1967.

 12. Волошина Н.Й. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення літератури. – К.: Рад. школа, 1985.

 13. Вопросы методики преподавания литературы / Под ред. Н.И.Кудряшова. – М., 1961.

 14. Восприятие учениками литературного произведения и методика школьного анализа / Под ред. А.М.Докусова. – М., 1974.

 15. Вступ до літературознавства: Хрестоматія. – К.: Либідь, 1995. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века. – М.: Изд-во УРАО, 1999.

 16. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986.

 17. Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу. – К.: Дніпро, 1990.

 18. Гогиберидзе Г.М. Диалог культур в системе литературного образования. – М.: Наука, 2003.

 19. Голубков В.В. Методика преподавания литературы. – М., 1962.

 20. Гречинская В.С. Наглядность на уроках русской литературы. – К.: Рад. школа, 1983.

 21. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. – М.-Л., 1966.

 22. Еко У. та ін. Інтерпретація і надінтерпретація // Еко У. Маятник Фуко. – Львів: ЦГД ЛДУ ім. І.Я.Франка, 1998.

 23. Затонский Д. Художественные ориентиры ХХ века. – М., 1988.

 24. Збарский И.С., Полухина В.П. Внеклассная работа по литературе. – М., 1975.

 25. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.

 26. Іван Франко і світова культура: Кн. 1-3. – К.: Наукова думка, 1990.

 27. История всемирной литературы. – В 9-ти тт. – Т.1-8. – М.: Наука, 1983-1994.

 28. Каталог-путівник учителя-зарубіжної літератури. 1998-2004 рр. / Уклад. І.А.Хроменко. – Тернопіль: Мандрівець, 2005.

 29. Каталог-путівник учителя-зарубіжної літератури. 2004-2006 рр. / Уклад. І.А.Хроменко. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.

 30. Клименко Ж.В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи. – К.: КНУ, 2006.

 31. Ковбасенко Ю.И. Филологический анализ художественного текста. – К.: ІСДО, 1995.

 32. Колококольцев Н.В. Развитие устной и письменной речи на уроках литературного чтения. – М., 1988.

 33. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. – М., 1972.

 34. Корст Н.О. Очерки по методике анализа художественных произведений. – М., 1964.

 35. Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. – М.: Просвещение, 1981.

 36. Культурология. ХХ век.: Словарь. – СПб.: Университетская книга, 1997.

 37. Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. – Л.: Художественная литература, 1974.

 38. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Просвещение, 1981.

 39. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.

 40. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970.

 41. Маймин Е.А. Теория и практика литературного анализа. – М., 1984.

 42. Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного произведения в школе. – М., 1977.

 43. Методика преподавания литературы / Под ред. З.Я.Рез. – М., 1977.

 44. Мещерякова Н.Я. Этическое воспитание учеников на уроках литературы. – М., 1975.

 45. Мірошніченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник для студентів-філологів. – К.: Ленвіт, 2000.

 46. Молдавская Н.Д. Воспитание читателя в школе. – М., 1968.

 47. Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь порівняльного літературознавства // СіЧ. – 2003. – №6.

 48. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму. – К.: Заповіт, 1997.

 49. Нартов К.М. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном курсе: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1986.

 50. Наукові основи методики літератури: Посібник для студентів ВНЗ / За ред. чл.-кор. АПН України Н.Й.Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002.

 51. Неділько В.Я. Методика викладання української літератури в середній школі. – К.: Вища школа, 1976.

 52. Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней школе. – М., 1981.

 53. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991.

 54. Пасічник Є. А. Українська література в школі. – К.: Рад. школа, 1983.

 55. Пащенко В. І., Пащенко Н. І. Антична література. – К.: Либідь, 2001.

 56. Потебня А.А. Мысль и язык. – К., 1993.

 57. Прокаев Ф.И., Доманов И.В., Кучинский Б.В. Зарубежная литература в школе: Книга для учителя. – К.: Рад. школа, 1987.

 58. Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. – М., 1995.

 59. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. – М., 1983.

 60. Рюс Жаклін. Поступ сучасних ідей. Панорама новітньої науки. – К.: Основи, 1998.

 61. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. – В 2-х тт. – М.: НИИ школьных технологий, 2006.

 62. Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. Статьи. – М., 1965.

 63. Федоренко В.Л. Авторські ігрові проекти: Навчально-методичний посібник. – К.: СПД Богданова А.М., 2007.

 64. Фролова К.П. Аналіз художнього твору: Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1975.

 65. Хализев В.Е. Интерпретация и литературная критика // Проблемы теории литературной критики. – М., 1980.

 66. Шахова К.О., Жлуктенко Н.Ю., Павличко С.Д. та ін. Література Англії ХХ століття: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1993.

 67. Шкляр Л.Є., Шпиталь А.Г. Під знаком Нобеля. Лауреати Нобелівської премії з літератури 1901-2006. – К.: Грамота, 2006.

 68. Юхвидин П.А. Мировая художественная культура. От истоков до ХVІІ века. – М.: Новая школа, 1996.

 69. Якобсон Р.О. Работы по поэтике. – М., 1987.Іншомовні джерела

 1. Barth R. L’empire des signes. – Gen., 1970.

 2. Booth W. The Power and Limits of Pluralism. – Chicago: Chicago University Press, 1979.

 3. Derrida J. L’écriture et la différence. – P., 1961.

 4. Derrida J. Of grammatology / Transl. By Spivak G.Ch. – Baltimor; London, 1976.

 5. Eco U., Rorti R., Culler J., Brooke-Rose C. Interpretation and Overinterpretation. – Cambrige University Press, 1992.

 6. Eykman C. Phänomenologie der Interpretieren. – Bern–München, 1977.

 7. Gadamer H.G. Wahrheit und Methode. – Tübingen, 1965.

 8. Hirsch E.D. Validity in interpretation. – New Haven–London, 1971.

 9. Mecklenburg N., Kritisches Interpretieren. – München, 1972.

 10. Ricoeur P. Le conflit des interprétations; essais d’herméneutique. – P., 1969.

 11. Schleiermacher F.D.E. Hermeneutic. – Heidelberg, 1959.

 12. Todorov Tz. Poétique de la prose. – P., 1971.

Інтернетні джерела (електронні бібліотеки)

 1. Оліференко С.М. Мандрівка Інтернет-сторінками зарубіжної літератури: Посібник-довідник для вчителів і учнів. – Київ: Грамота, 2007.

 2. Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae-lib.narod.ru

 3. Електронна бібліотека “Джерело”: http://ukrlib.com

 4. Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com

 5. Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою: http://chl.kiev.ua

1 Слово “Демократія” Вітмен завжди вживав з великої літери.

2 Примітка: За рахунок резервних годин або уроків, відведених на опрацювання розділу “Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу курсу “Зарубіжна література”", доцільно опрацювати тему “Українська перекладацька школа, її найвидатніші представники й здобутки”.

© Наливайко Д.С., Ковбасенко Ю.І. та ін., 2007
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет