Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності


ІНТЕРПРИТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУжүктеу 0.69 Mb.
бет4/4
Дата12.08.2018
өлшемі0.69 Mb.
1   2   3   4ІНТЕРПРИТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ


Компетенції

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Оптимальний

Психолого-педагогічна компетенція вчителів

1-7 балів

8-14 балів

15-21 балів

22-28 балів

Вчитель лише в теорії володіє психофізіологічних та вікові особливості учнів, не застосовує їх на практиці

Вчитель поодиноко використовує індивідуаль-

ний підхід до учнівВчитель обізнаний з новинами педагогічними технологіями,

Вчитель повністю володіє та застосовує на практиці знання психофізіологічних та вікові особливості учнів; застосовує компетентнісно- орієнтований підхід.

Технологічна компетенція вчителів

1-4

5-8

9-13

14-16

Вчитель не володіє технічними засобами навчання


Вчитель епізодично використовує технічні

Засоби на уроках та позакласних заходахВчитель використовує технічні засоби на уроці та позакласних заходах

Вчитель використовує технічні засоби, що носять інформаційну цінність, а й були джерелами проблемно-дослідницького навчання.

Стан діяльності вчителя з позакласної роботи

1-5

6-10

11-15

16-20

Вчитель не актуалізує позакласну діяльність учнів з предмету; не враховує особистісні характеристики у виховній діяльності.Вчитель робить спроби врахувати особистісні характеристики учнів. Позакласна робота з предмету носить епізодичний характер

Учитель враховує особистісні характеристики учнів, що сприяє результативнос-

ті з позакласної діяльності предметуУчитель спирається на особистий досвід учнів, враховує прагнення їх до самовираження позакласної роботи. Є високі результати з позакласної діяльності предмету

Стан роботи з виховання учнів

1-11

12-22

23-33

34-44

Вчитель при проведенні виховних заходів користується готовими конспектами, не враховуючи особистісних якостей учнів

Вчитель робить спроби спланувати виховні заходи на основі вікових та індивідуаль-

них особливостей учнівВчитель враховує вікові та індивідуальні особливості учнів при плануванні та організації виховних заходів Вчитель

Вчитель враховує вікові та індивідуальні особливості учнів при плануванні та організації виховних заходів чим сприяє особистісному розвитку особистості; вміло організовує роботу з батьками

Вивчення та оцінка результативності уроку

1-13

14-26

27-29

40-52

Завдання висуває вчитель без індивідуально –диференційного врахування; емоційний стан учнів пригнічений


Вчитель завдання не диференціює Емоційний стан учнів не врівноважений

Домінує особистісно орієнтований тип стосунків, що забезпечує високий рівень пізнавальної діяльності; учні почуваються комфортно на заняттях

Вчитель реалізує особистісно орієнтований тип стосунків чим забезпечує роботу з кожним учнем зокрема

Стан контрольно-оціночних умінь вчителя

1-11

12-22

23-33

34-44

Контроль за засвоєння навчального матеріалу не проводитьсяВчитель здійснює формальний контроль за засвоєння навчального матеріалу не проводиться

Вчитель здійснює технологізова-

ний контроль за засвоєнням навчальної інформаціїВчитель здійснює технологізова-

ний контроль за засвоєнням знань за допомогою диференційного підходу (використання творчих робіт)Стан роботи вчителя з зошитами

1-6

7-12

13-18

19-24

Не дотримується орфографічний режим в зошитах; не має системності письмових робітЧастково дотримуєть-

ся

орфографічний режим в зошитахДотримуються орфографічний режим в зошитах; частково прослідковуєть-

ся в зошитах індивідуальний підхідПовністю дотримуються орфографічний режим в зошитах; вчитель популяризує кращі учнівські зошити; прослідковуєть-

ся в зошитах індивідуальний підхідСтан умінь ведення класних журналів

1-6

7-12

13-18

19-24

Не дотримується вимог щодо ведення класного журналу


Частково дотримується вимог щодо ведення класного журналу

Дотримується вимог щодо ведення класного журналу, домашні завдання не диференційовані

Повністю дотримується вимог щодо ведення класного журналу; диференціація домашнього завдання

Стан умінь ведення календарних навчальних планів

1-7

8-14

15-21

22-28

Вчитель здійснює хаотичне планування з предметуНавчальні плани відповідають навчальній програмі

Вчитель здійснює планування з урахуванням індивідуальних особливостей учнів

Вчитель здійснює раціональний поділ матеріалу на тематичні блоки з урахуванням індивідуальних особливостей учнів; поєднує теоретичне та практичне у викладанні предмету

Стан умінь ведення поурочних планів

1-8

9-16

17-24

25-32

Форми навчання учнів на уроці формальні; Диференціація та індивідуалізація навчання не здійснюєтьсяВчитель в окремих випадках здійснює диференційний підхід до учнів

Здійснюється оптимальний вибір форм навчання – парна, групова, індивідуальна; диференціація здійснюється на рівні навчальних можливостей

Оптимально поєднані форми навчання; учитель виступає як консультант, порадник

Стан роботи по підвищенню професійної майстерності

1-6

7-12

13-18

19-24

Вчитель пасивно відвідує навчально-методичні заходи

Вчитель частково реалізує власну науково-методичну проблемну тему

Вчитель здійснює дослідницько-експериментальній діяльності

Вчитель впроваджує сучасні педагогічні технології; здійснює дослідницько-експериментальній діяльність, впроваджує повністю реалізує власну науково-методичну проблемну тему


12. Вправа Моя інтуїція ( 10хв. )

Мета: моделювання алгоритму підвищення власного рівня професійної

компетентності.Очікування: кожен учасник тренінгу має своє бачення проблеми; мотивація на пошук нової інформації.

Ресурсне забезпечення: маркери, ватман.

Хід вправи: тренер пропонує учасникам скласти алгоритм підвищення власного рівня професійної компетентності. Представник кожної групи доповідає. Інші заперечують, доповнюють. Як підсумок, виводять алгоритм підвищення власного рівня професійної компетентності.

Алгоритм підвищення власного рівня професійної компетентності вчителя

 • виявлення здібностей, нахилів, спеціальної компетентності, ціннісних орієнтацій;

 • створення особистої позитивної “Я-концепції”;

 • інноваційний підхід до удосконалення професійної компетентності як у курсовий, так і міжкурсовий період, аналіз власної діяльності;

 • рефлексія і аналіз власної діяльності, через об’єктивну оцінку прийти до самореалізації;

 • самовдосконалення;

 • виявлення та впровадження продуктивних технологій навчання й виховання;

 • відвідування уроків у кращих вчителів, участь у конкурсах, творчих дискусіях, методичних мостах;

 • складання плану самовдосконалення професійної компетентності;

 • створення учителем власної бази кращих сценаріїв уроків, цікавих прийомів, знахідок на уроці;

 • цілеспрямована систематична робота над методичною темою;

 • акумуляція і застосування на практиці результатів інноваційного педагогічного досвіду;

 • самовиховання;

 • кооперативна професійна взаємодія з колегами;

 • збір та укладання творчого портфоліо вчителя;

 • оприлюднення індивідуальних доробок на нарадах, педрадах, методичних об’єднаннях, в пресі;

 • консультування;

 • робота з наставником.

13. Вправа Дерево підсумків ( 10хв. )

Мета: з`ясувати реалізацію очікуваних результатів.

Очікування: отримати зворотній зв'язок від учасників тренінгу.

Ресурсне забезпечення:ватман з малюнком дерева, клейкі стікери, ручки.

Хід вправи:

Тренер пропонує зробити аналіз заняття. Роздає клейкі листочки, де учасники записують свої емоції від заняття, чи справдились їхні очікування. Відповіді мають бути лаконічними, поради – дієвими та конкретними. Записана інформація промовляється.


Список використаної літератури

1. Балаба В. Формування професійної компетентності вчителів // Завучу. Усе для роботи.-№ 7.-2009.-с.11

2. Барабаш О. Розвиток професійної компетентності учителів // Початкова освіта. -№ 38, жовтень, 2010.-с.2

3. Баранова С. Особливості формування професійної компетентності вчителів // Сучасна школа України. -№ 2, лютий, 2009.-с.16

4. Воловик О. Мотивація педагога як умова зростання професійної компетентності // Управління школою.-№10.-2009.-с.10

5. Гандробура О., Кубенко Н. На шляху до компетентності // Директор школи.-№ 46, грудень, 2008.-с.21

6. Гергун Н. Зростання професійної майстерності вчителя. Особистісно зорієнтований підхід // Школа.-№ 1.-200

7. Коваленко Л. Формування компетентності вчителя // Завучу. Усе для роботи.-№17, вересень, 2009.-с.20

8. Компетентнісний учитель // Завуч.-№ 10, квітень, 2009.-вкладк

9. Осадча К. Інформаційно-комунікаційна компетентність // Інформатика.-№ 4.-2009.-с.5

10. Професійна діяльність сучасного вчителя (діяльність, компетентність, майстерність) // Позакласний час.-№ 11.-2010.-С.96

11. Сіданіч І. Професійна компетентність учителя та культура мислення учнів // Директор школи.Україна.-№ 3.-2008.-с.2Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет