Профессор Асылханова Меруерт АсылханқызыныңДата24.09.2017
өлшемі65.39 Kb.
#1689

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

«Жалпы және қолданбалы психология» кафедрасының оқытушысы. Психология ғылымдарының кандидаты,

профессор Асылханова Меруерт Асылханқызының

Ғылыми еңбектерінің тізімі


1. Асылханова М.А. Танымдық процестерді қалыптастыру жолдары // Бастауыш мектеп. - 1996. - № 7. - 3-7 б.

2. Асылханова М.А. Мұғалім мен оқушының арасындағы қарым-қатынастың кейбір қырлары мен тәлім-тәрбиелік маңызы // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. психология ғылымдар сериясы. - 1997. - №1(1). - 12-16 б.

3. Асылханова М.А. Ұлттық тәлім-тәрбие (этнопедагогика және этнопсихология) // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. психология ғылымдар сериясы. V жинақ. - 1997.- 21-25 б.

4. Асылханова М.А. Баланың сезімі мен жігерін тәрбиелеу // Ұлағат. - 1998.-№ 3. - 9-12 б.

5. Асылханова М.А. Жастарды халық педагогикасы негізінде тәрбиелеудегі психологияның ролі // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Психология ғылымдар сериясы. - 1999. - № 1. - 19-23 б.

6. Асылханова М.А. Оқу іс-әрекетінің бастауыш сынып оқушыларының таным процесі мен психикасының дамуына әсері // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Психология ғылымдар сериясы. - 1999. - № 3.- 93-97 б.

7. Асылханова М.А. Төменгі сынып оқушыларының этнопсихология мен этнопедагогикаға бейімделуін тәрбиелеу // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Т.Тәжибаев атындағы Этнопсихология және этнопедагогика ғылымдар сериясы. I том.2 шығарылуы. - Алматы: Қазақ университеті, 1999. - 152-157 б.

8. Асылханова М.А. Төменгі сыныптағы оқу іс-әрекетінің қалыптасуы // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Психология ғылымдар сериясы. - 1999. - №1.- 103-104 б.

9. Асылханова М.А.Танымдық іс-әрекет мектепке бейімделудің басты факторы. Абай атындағы АлМУ-да орындалды: Кандидаттық диссертация авторефераты. Мамандығы 19.00.07 педагогикалық- психология. - Алматы, 1999.-31 бет.

10. Асылханова М.А. Бастауыш сынып оқушыларының мектепке бейімделуін қалыптастырудың шарттары // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы Психология ғылымдар сериясы. - 2002. - № 1 (1). - 51-55 бет.

11. Асылханова М.А. Жас ерекшелік және педагогикалық психология тұрғысынан таным әрекеттерін қалыптастыру жолдары: оқу әдістемелік құралы . – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ.- 2000.- 48 бет.

12.Асылханова М.А. Танымдық іс-әрекеттің қалыптасу жүйелері жайлы көзқарастарға шолу // Қазақстандағы Психология және Педагогика ғылымдарының өзекті проблемалары. II том (IХ шығарылуы): Республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары, 2-3 маусым 2000. - Алматы: Қазақ университеті, 2000.- 154-155 бет.

13. Асылханова М.А. Төменгі сыныптағы этнопедагогика және этнопсихологиялық кейбір мәселелер // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Психология ғылымдар сериясы.- 2001.- №4.- 17-19 бет.

14. Асылханова М.А. Мектепке дейінгі балалардың тілінің дамуы // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Психология ғылымдар сериясы.- 2001.- №3.- 11-12 бет.

15. Асылханова М.А. Валеология : 6-7 жас мектеп алды дайындық тобына арналған. –Алматы: Алматы китап, 2001. - 36 бет.

16. Асылханова М.А. Тест. Ойын жаттығулары: 6-7 жас мектеп алды тобына арналған. – Алматы: Алматы кітап, 2001. - 35 бет.

17. Асылханова М.А. Бала-бақшадағы оқытудың маңыздылығы // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Психология ғылымдар сериясы. - 2002 - №2. - 2-4 бет.

18. Асылханова М.А. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу әрекетін қалыптастырудағы ұлттық психологияның орны // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Этнопсихология және этнопедагогика: Ғылыми жинақ. III том. ХII шығарылуы. - Алматы, 2003. - 27-29 б.

19.. Асылханова М.А. Баланың мектептегі оқуға даярлығын қалыптастырудың кейбір мәселелері // Этнопсихология және Этнопедагогика :Сериалы ғылыми жинақ. ХIII шығарылуы. Қазіргі психология және педагогика ғылымдарының өзекті мәселелері: әл-Фараби атындағы Қазақ үлттық университетінің 70 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция және ІҮ Тәжибаев оқуларының материалдары.- Алматы: Қазақ университеті, 2004. - 167-168 б.

20. Асылханова М.А. Психология: оқулық. - Алматы: Жазушы, 2004. - 126 б.

21. Асылханова М.А. Бастауыш сынып оқушыларының этнопсихология және этнопедагогикалық мағұлыматтарға бейімделуі // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Бастауыш мектеп және дене мәдениеті сериясы. - 2005.- №2 (8). - 48-50 б.

22. Асылханова М.А. Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық процестерінің дамуындағы «дамытушы ойындар» // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Этнопсихология және этнопедагогика: Сериалы ғылыми жинақ. XIV шығарылуы. - Алматы: Қазақ университеті, 2005. - 161-162 б.

23. Асылханова М.А. Оқыту процесіндегі танымдық іс-әрекеттің қалыптасуы // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы. Бастауыш мектеп және дене мәдениеті сериясы. - 2005. - №3 (9). - 54-56 б.

24. Асылханова М.А. Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу ерекшелігі // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Этнопсихология және Этнопедагогика сериясы ғылыми жинақ. XVI шығарылуы. - Алматы: Қазақ университеті, 2005. - 49-52 б.

25. Асылханова М.А. Қазақстан халқына елбасы Н.Назарбаевтың 2006 ж. Жолдауы //Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Бастауыш мектеп және дене мәдениеті сериясы. - 2006. - 16-19 б.

26. Асылханова М.А. Балалардың бастауыш сыныптағы тілдерінің дамуы // Психология в школе (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ).- 2006.- №4.- 13-16 б.

27.Асылханова М.А. Балалардың қызығушылығын тәрбиелеу жолдары. // Психология в школе (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ).- 2006.- №2.- 9-11 б.

28. Асылханова М.А. 12 жылдық оқу жүйесіне бейімделудің негізгі факторларына психологиялық көзқарас //Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршы. Бастауыш мектеп және дене тәрбиесі сериясы. - 2006. - №1. - 32-35 б.

29. Асылханова М.А. Психологияның теориялық методологиялық негіздері: Магистратура типтік оқу бағдарламасы. –Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.- 21 б.

30. Асылханова М.А. Жалпы психология: Тест жинағы.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2006. - 35 б.

31. Асылханова М.А. Жас өспірімдердің өзін-өзі бағалау ерекшеліктері // Психология в школе (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ).- 2007.-№2. -31-33 бет.

32. Асылханова М.А. Психология: оқу құралы.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2008. - 114 б.

33. Асылханова М.А. Болашақ мамандарға кәсіби психологиялық білім берудің мәселелері //әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Этнопсихология және этнопедагогика ғылымдар сериясы. ХVIII шығарылуы. - 2009. – 161-163 б.

34. Асылханова М.А. Білім алу жүйесіндегі кәсіби біліктіліктің тиімділігі // Психология в школе (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ). - 2009.- № 1. - 12-16 бет.

35. Асылханова М.А. Баланың ойлау процесін дамытуда ойлаудың негізі // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Психология ғылыми зерттеу институты. - 2009. - 74-76 бет.

36. Асылханова М.А. Мектеп жасына дейінгі балалар мен бастауыш сынып оқушыларының мектептегі оқуға психологиялық даярлығы // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. - 2009. - №2 (2). - 318-321 б.

37. Асылханова М.А. Мектепке дейінгі сәбилердің ойлауы мен сөйлеу әрекетінің дамуы // Ұлт тағылымы. Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі Халықаралық ғылыми-педагогикалық «Қазақстан Жоғары Мектебі» журналының ғылыми қосымшасы. - 2009.- №3. - 42-47 бет.

38. Асылханова М.А. Баланың мектепке бейімделуі // Социальные и гуманитарные науки.( Бишкек қаласы). - 2009. - № 1-2. - 8-11 б.

39. Асылханова М.А. Ауыл мектептеріндегі бастауыш сынып оқушыларының таным процестерін қалыптастыру // Білім. - 2009. - №4 (46). - 29-33 б.

40. Асылханова М.А. Ауыл мектептеріндегі төменгі сынып оқушыларының тілдерінің дамуы // Қазақстан жоғары мектебі (ВШК). Халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым. - 2009. - №4. - 125-129 б.

41. Асылханова М.А. Танымдық іс-әрекет мектепке бейімделудің басты факторы: Кандидаттық диссертация. Мамандығы 19.00.07 педагогикалық- психология. - Алматы, 1999. - 139 б.

42. Асылханова М.А. Бастауыш мектеп оқушыларының психологиялық дамуы // Наука и новые технологии.(Бишкек қаласы).- 2009.- №4.-177-180 бет.

43. Асылханова М.А. Психология: Арнайы курс. – Алматы: Білім баспасы.- 2009.- 111 бет.

44. Асылханова М.А. Бастауыш сынып оқушыларына оқу-тәрбие жұмыстарын қалыптастырудың психологиялық әдістемесі мен технологиясы // Абай атындағы ҚазҰПУ Педагогика-Психология.- Ғылыми-әдістемелік журнал.- 2010.- №2.-

45. Асылханова М.А. Болашақ мамандардың кәсіби қабілетін дамытуда психологтың қызметі // Абай атындағы ҚазҰПУ ұлттық тәлім-тәрбие сериясы. Ұлттық білім берудің қазіргі мәселелері және оларды шешу жолдары.- 2010.- №4.- 159-161 бет.

46. Асылханова М.А. Ұлттық тілде еркін сөйлеуді бала- бақшадан бастаған тиімді болар еді //Абай атындағы ҚазҰПУ Педагогика – Психология.- 2010.- №3.- 114-118 бет.

47. Асылханова М.А. Мектепте этнопсихологиялық мәселелерді меңгеру // Абай атындағы ҚазҰПУ Педагогика -Психология.- 2011.-№2.-

48. Асылханова М.А. Жалпы психология : 5ВО12300- Психология және педагогика мамандығы үшін оқу -әдістемелік кешені.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010.- 66 бет.

49. Асылханова М.А. Психология тарихы: 050103-Психология және педагогика мамандығы үшін оқу-әдістемелік кешені. –Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010.-90 бет.

50. Асылханова М.А. Потопсихология // Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2003.- 10- 17 бет.

51. Асылханова М.А. Жалпы психология //Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2005.- 10-17 бет.

52. Асылханова М.А. Әлеуметтік психология //Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.-31-38 бет.

53. Асылханова М.А. Психогенетика //Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.- 11-19 бет.

54. Асылханова М.А. Нейропсихология //Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.-23-31 бет.

55. Асылханова М.А. Жалпы психология //Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2006.-10-21 бет.

56. Асылханова М.А. Психология тарихы //Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2006.- 3-11 бет.

57. Асылханова М.А. Психофизиология //Типтік оқу бағдарламасы . Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.- 9-17 бет.

58. Асылханова М.А. Психологияны оқыту әдістемесі //Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.-7-13 бет.

59. Асылханова М.А. Психологияның теориялық методологиялық негіздері //Типтік оқу бағдарламасы. Магистратура : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.- 21 – 29 бет.

60. Асылханова М.А. Жалпы психология. Тест жинағы : Бакалавриат. 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін. –Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2006.- 35 бет.61. Асылханова М.А. Психология тарихы. Тест жинағы: Бакалавриат. 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2005.- 25 бет.

62. Асылханова М.А. Нейропсихология. Тест жинағы : Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы:Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.- 27 бет.
Каталог: docs -> trudy
docs -> Егемен Қазақстан. – 2014. №176. – 10 қыркүйек Біржан С. Елім менің – Қазақстан
docs -> Республиканский форум «Технологические инновации библиотек для информационного общества», Усть-Каменогорск, 10-11 октября 2012 г
docs -> Әож 373. 016;821. 512. 122 Қолжазба құқығында
docs -> «Азаматтарға арналған үкіметте» бірыңғай ұйымдастырушылық құрылым енгізілді «Азаматтарға арналған үкімет»
docs -> Қазақстан республикасы қызылорда облысының Әкімдігі
trudy -> Машиностроение. Металлургия Әож 621. 01. 531. 3
trudy -> Пак ю. Н. Инновационные аспекты модернизации высшего технического образования


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет