Програма за провеждане на отчетите за издирване и наблюдения на археологически обекти през 2017 Г. 08. 03. 2018 г. 09. 00-12. 30 часаДата10.09.2018
өлшемі110 Kb.
#44123
түріПрограма

ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА ИЗДИРВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2017 Г.
08.03.2018 г.

09.00-12.30 часа

Председател: Георги Нехризов, секретар: Вероника Генчева

СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ


1. Мирослав Марков. Теренно издирване на археологически обекти в землището на с. Бели Мел, об-на Чипровци, обл. Монтана.

2. Георги Ганецовски. Теренно издирване на археологически обекти във връзка с инвестиционно предложение в землищата на с. Горна Кремена и Върбешница, об-на Мездра, обл. Враца.

3. Георги Ганецовски. Теренно издирване на археологически обекти във връзка с инвестиционно предложение в землищата на с. Царевец и с. Старо село, об-на. Мездра, обл. Враца.

4. Нарцис Торбов. Теренно издирване на археологически обекти на територията на находище „Голия връх, уч. Запад“ в землищата на селата Горна Кремена и Върбешница, об-на Мездра, обл. Враца.

5. Нарцис Торбов. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Мало Пещене и Голямо Пещене, об-на Враца, обл. Враца.

6. Евгения Найденова. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Долни Вадин и Остров, об-на Оряхово, обл. Враца.

7. Жарин Величков. Теренно издирване на археологически обекти във връзка с предвиждаща се реконструкция на газопровод Северен газов пръстен от с. Калугерово, об-на Правец до с. Беглеж, об-на Плевен, обл. Плевен.

8. Петя Андреева. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Вардим и Царевец, об-на Свищов, обл. Велико Търново.

9. Петя Андреева. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Горна Липница, Батак, Сломер и Караисен, об-на Павликени; Горна Студена, Овча могила, Козловец, Българско Сливово и Царевец, об-на Свищов, обл. Велико Търново.

10. Бони Петрунова. Теренно издирване на археологически обекти в община Горна Оряховица, обл. Велико Търново.

11. Деян Рабовянов. Теренно издирване на археологически обекти в землището на с. Върбовка, об-на Павликени, обл. Велико Търново.

12. Валери Григоров. Теренно издирване на археологически обекти по средното течение на р. Горна Камчия в землището на гр. Смядово, об-на Смядово, обл. Шумен.

13. Станимир Стойчев. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Мадара, об-на Шумен; Кюлевча, Калугерица и гр. Каспичан, об-на Каспичан, обл. Шумен.

14. Станимир Стойчев. Теренно издирване на археологически обекти на територията на находище „Каменица“ в м. Мезара, землище на с. Златна нива, об-на Каспичан, обл. Шумен.

12.30 – 14.00 часа (обедна почивка)

14.00 – 17.30 часа

15. Андрей Аладжов. Теренно издирване на археологически обекти на територията на НИАР-Плиска – Външен град, в землищата на об-ни Каспичан и Нови пазар, обл. Шумен.

16. Елена Василева. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Белгун, Било, Божурец, Нейково, Септемврийци и гр. Каварна, об-на Каварна, обл. Добрич.

17. Андрей Аладжов. Теренно издирване на археологически обекти в зоната на стъпките на стълбовете по трасето на въздушна линия 400 kV от п/ст Варна до п/ст Бургас, области Варна и Бургас.

18. Христо Кузов. Теренно издирване на археологически обекти на територията на площ „Дервент участък Юг“, в землищата на селата Дъбравино и Юнак, об-на Аврен, обл. Варна.

19. Игор Лазаренко. Теренно издирване на археологически обекти на територията на ПИ № 006167 по КВС на земеделски земи в землището на с. Чернево, об-на Суворово, обл. Варна.

20. Петър Лещаков. Теренно издирване на археологически обекти в общини Провадия и Аврен.

21. Владимир Славчев. Теренно издирване на археологически обекти по долината на р. Провадийска на територията на общини Аврен, Девня, Провадия и Ветрино, обл. Варна.

22. Владимир Славчев. Теренно издирване на археологически обекти на територията на об-на Дългопол, обл. Варна.

ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

23. Боян Думанов. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на общини Етрополе, Ботевград и Мирково, обл. Софийска.

24. Петър Лещаков. Теренно издирване на археологически обекти на територията на площ „Арапката“, землище на с. Горна Василица, об-на Костенец, обл. Софийска.

25. Людмил Вагалински. Теренно издирване на археологически обекти на територията на об-на Петрич, обл. Благоевград.

26. Методи Златков. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на гр. Симитли и селата Крупник, Полето, Брежани, Ракитна, Мечкул и Сенокос, б-на Симитли, обл. Благоевград.

27. Иво Чолаков. Теренно издирване на археологически обекти в границите на сервитутните зони на строеж „Преносен газопровод до Разлог и Банско“ в землищата на об-ни Симитли и Разлог, обл. Благоевград.

09.03.2018 г.

09.00-12.30 часа

Председател: Иво Чолаков, секретар: Силва Събкова

ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

28. Петър Лещаков. Теренно издирване на археологически обекти на територията на площ „Костадин“, землище на с. Долен, обл. Благоевград.

29. Алексей Гоцев. Теренно издирване на археологически обекти в границите на сервитутните зони на строежи към системата за пренос на природен газ, в землищата на об-ни Септември, Лесичево и Панагюрище, обл. Пазарджик и об-ни Златица и Пирдоп, обл. Софийска.

30. Алексей Гоцев. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на общини Стрелча и Панагюрище, обл. Пазарджик.

31. Алексей Гоцев. Теренно издирване на археологически обекти на територии, включени при изграждането на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейна вода, в землището на об-на Панагюрище, обл. Пазарджик.

32. Адриана Божкова. Теренно издирване на археологически обекти на територията на находище „Кайметлии“, ПИ № 000899, землище на с. Величково, об-на Пазарджик, обл. Пазарджик

33. Камен Бояджиев. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Памидово, Динката, Щърково и Калугерово, обл. Пазарджик.

34. Станимира Танева. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на об-на Сърница, обл. Пазарджик и об-на Доспат, обл. Смолян.

35. Мартин Христов. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Свежен, Розовец и Златосел, об-на Брезово, обл. Пловдив.

36. Таня Христова. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Розовец и Златосел, об-на Брезово, обл. Пловдив.

37. Иво Чолаков. Теренно издирване на археологически обекти на територията на ЖП възел Пловдив, в землищата на об-ни Пловдив, Марица и Родопи, обл. Пловдив.

38. Запрянка Кръстева. Теренно издирване на археологически обекти в землището на с. Мулдава, об-на Асеновград, обл. Пловдив.

39. Христо Попов. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Стремци и Рани лист, об-на Кърджали, обл. Кърджали.

40. Милена Тонкова. Теренно издирване на археологически обекти на територията на общини Братя Даскалови и Чирпан, обл. Стара Загора.
12.30 – 14.00 часа (обедна почивка)

14.00 – 17.30 часа

41. Боян Думанов. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на об-ни Чирпан и об-на Стара Загора, обл. Стара Загора.

42. Петър Калчев. Теренно издирване на археологически обекти на територията на находище „Аламура-2“ в землищата на селата Ракитница и Кирилово, об-на Стара Загора, обл. Стара Загора.

43. Веселка Кацарова. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Старо село и Младово, об-на Сливен и Коньово, об-на Нова Загора, обл. Сливен.

44. Борис Борисов. Теренно издирване на археологически обекти на територия, предвидена за отдаване на концесия, в землищата на селата Прохорово, об-на Нова Загора обл. Сливен и Златари, об-на Тунджа, обл. Ямбол.

45. Красимир Ников. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Езеро и Стоил Войвода, об-на Нова Загора, обл. Сливен.

46. Петър Лещаков. Теренно издирване на археологически обекти в зоната на Прохоровското (об-на Нова Загора, обл. Сливен и об-на Тунджа, обл. Ямбол) и Горноалександровското (об-на Сливен, обл. Сливен) рудни находища.

47. Георги Нехризов. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Малко Градище и Лозен, об-на Любимец, обл. Хасково.

48. Наталия Иванова. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Малко Градище и Лозен, об-на Любимец и Сива река, об-на Свиленград, обл. Хасково.

49. Анелия Божкова. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Ахелой и Каблешково, об-на Поморие и Кошарица, об-на Несебър, обл. Бургас.

50. Иван Христов. Теренно издирване на археологически обекти в землището на с. Емона, об-на Несебър, обл. Бургас.

51. Иван Христов. Теренно издирване на археологически обекти в района на крепостта на връх Буджака на полуостров Атия, об-на Созопол, обл. Бургас.

52. Мирослав Класнаков. Теренно издирване на археологически обекти в землището на с. Богданово, об-на Средец, обл. Бургас.

53. Павлина Девлова. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Равадиново, Росен и Равна гора, об-на Созопол; Веселие и Ново Паничерево, об-на Приморско, обл Бургас.

54. Иван Христов, Даниел Пантов. Теренно издирване на археологически обекти на връх Вълчаново кале в землището на об-на Приморско, обл. Бургас.
10.03.2018 г.

09.00-12.30 часа

Председател: Найден Прахов, секретар: Кръстю Чукалев

ГЕОФИЗИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

55. Георги Ганецовски, Петър Зидаров. Недеструктивно издирване на обект „Неолитно селище“ в м. Градец край с. Майор Узуново, об-на Видин, обл. Видин.

56. Иван Христов, Стилиян Иванов. Недеструктивно издирване на обект „Пещи за керамика“ в землището на с. Лешница, м. Калугерското, об-на Ловеч, обл. Ловеч.

57. Любен Лещаков. Недеструктивно издирване на селище от КБЕ и ранното средновековие в м. Зерзелик, землище на с. Белокопитово, об-на Шумен, обл. Шумен.

58. Филип Михайлов. Недеструктивно издирване в района на обект „Некропол от І хил. пр. Хр.„ в землищата на с. Дрен, об-на Радомир, обл. Перник и с. Делян, об-на Дупница, обл. Кюстендил.

59. Ангел Ангелов, Иван Василев. Недеструктивно издирване на обект „Късносредновековна църква „Св.Петка“ в с. Балша, район Нови Искър, Столична община.

60. Мария Камишева. Недеструктивно издирване на късноантичен обект в м. Дюлевец, землището на об-на Гурково, обл. Стара Загора.

61. Станислав Илиев. Недеструктивно издирване на площи около долмени в м. Капаклия, землища на селата Изворово, об-на Харманли и Оряхово, об-на Любимец; м. Керез дере, землища на селата Оряхово и Васково с, об-на Любимец, обл. Хасково.

АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ

62. Мирослав Марков. Археологическо наблюдение на изкопни дейности във връзка с изграждане и реконструкция на канализационна и водоснабдителна мрежа на територията на античния град Алмус, ЦГЧ на гр. Лом, обл. Монтана.

63. Владмир Найденов. Археологическо наблюдение на обект „Антична и средновековна крепост Калето“ във връзка с изпълнение на проект за паркоустройство и благоустройство на парк Калето, гр. Монтана, обл. Монтана.

64. Валери Стоичков. Археологическо наблюдение във връзка с изпълнение на проект за реставрация, консервация и експозиция на раннохристиянска базилика и средновековна крепост в местността Калето, гр. Монтана, обл. Монтана.

65. Александра Петрова. Археологическо наблюдение във връзка с ремонт на съществуващ електропровод 110 кV „Аспарухов вал“ от стълб № 24 до стълб № 149 в землището на гр. Козлодуй, обл. Враца.

66. Хитко Вачев. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в кв. „Френкхисар“, ПИ с идентиф.10447.155.22 по КККР на гр. Велико Търново, обл. Велико Търново.

67. Павлина Владкова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект „'Търговски център и складове“, гр. Лясковец, об-на Лясковец, обл. Велико Търново.

68. Георги Атанасов. Археологическо наблюдение на строителни дейности в изпълнение на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в ПИ № 66425.500.7298 по КК и КР на гр. Силистра, ул. „Плевен“ № 1, гр. Силистра, обл. Силистра.

69. Георги Атанасов. Археологическо наблюдение на обект „Гараж със склад и подпокривно простанство“ в ПИ № 66425.501.883 на гр. Силистра, ул. „Бачо Киро“ № 4, гр. Силистра, обл. Силистра.

70. Георги Атанасов. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект „Жилищна сграда“ в ПИ № 66425.501.2889 и ПИ № 66425.501.2890 по КККР на гр. Силистра, ул. „Петър Бояджиев“ № 14 и ул. „Петър Мутафчиев“ № 113 гр. Силистра, обл. Силистра.

71. Георги Атанасов. Археологическо наблюдение в ПИ с идентификатори 66425.500.2375.1, 66425.500.2375.2, 66425.500.2375.3 по КК и КР на гр. Силистра и УПИ ХІ-2374, 2375, кв. 161 по плана на ЦГЧ на гр. Силистра, ул. „Хан Аспарух“ № 15, гр. Силистра, обл. Силистра.

72. Георги Атанасов. Археологическо наблюдение на изкопни дейности при реализиране на проект „Газоснабдяване на община Силистра“, подобект „Газоразпределителна мрежа на гр. Силистра - 2016/2017 – етап 2 ТТР 25С 2. 2016“, в Зоната за наблюдение-некрополи към АР и зона Територия на АГНКЦ „Легионен лагер и цивилно селище“ към АР Античен и средновековен град Дуросторум-Дръстър, гр. Силистра, обл. Силистра.

73. Георги Атанасов. Археологическо наблюдение на изкопни дейности при реконструкция на съществуващ канализационен клон ПИ 66425.501л 176 по КК и КР на гр. Силистра с местоположение ПИ 66425.501.176 и ПИ 66425.501.8695 по КК и КР на гр. Силистра, в зона за наблюдение към АГНКЦ „Римски легионен лагер и цивилно селище“, гр. Силистра, обл. Силистра.

74. Георги Атанасов. Археологическо наблюдение на обект „Изграждане на достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и ул. „Добруджа“, попадащ в района на регистрирано през 2015 г. ранносредновековно селище, гр. Силистра, обл. Силистра.

75. Елена Василева. Археологическо наблюдение на строителни дейности в зона А на ГАНКЦ Праисторическо, антично и средновековно селище Чиракман, ПИ с идентиф.35064.200.121 по КККР на гр. Каварна, обл. Добрич.

76. Игор Лазаренко. Археологическо наблюдение на строителни дейности на територията на УПИ Х-248 (идентиф.10135.1506.100), кв. 134, ул. „Солун“ № 11, 7-ти м.р. гр. Варна, обл. Варна.

77. Игор Лазаренко. Археологическо наблюдение на строителни дейности на територията на УПИ ХІ-1192, кв. 14, ул. „Иван Вазов“ № 34, 8-ти м.р. на гр. Варна, обл. Варна.

78. Владимир Славчев. Археологическо наблюдение на строителни дейности на територията на УПИ Х-31, кв. 179А, ул. „Густав Вайганд“ № 24, 11-ти м.р. гр. Варна, обл. Варна.

79. Филип Михайлов. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в границите на концесионна площ „Брезник“, находище „Милин камък“, землище на гр. Брезник, обл. Перник.

80. Василка Паунова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в двора на манастир Свети Архангел Михаил и в непосредствена близост до него, землище на с. Билинци, об-на Брезник, обл. Перник.
12.30 – 14.00 часа (обедна почивка)

14.00 – 17.30 часа

АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ

81. Александър Станев. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на бул. „Княз Ал. Дондуков“, участък между бул. „Васил Левски“ и ул. „Малкара“, гр. София.

82. Жарин Величков. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в УПИ ХІV-12, 13, 14 от кв. 156, м. Зона Б-23, район „Възраждане“, ул. „Отец Паисий“ № 61-63-65, гр. София.

83. Боян Трантеев. Археологическо наблюдение на изкопни дейности при реконструкция на уличен канал по ул. „Бачо Киро“, в участъка от бул. „Княз Ал. Дондуков“ до ул. „Искър“, район „Оборище“, гр. София.

84. Боян Трантеев. Археологическо наблюдение на изкопни дейности при реконструкция на уличен канал по ул. „Солунска“, в участъка от ул. „ Цар Самуил“ до ул. „Княз Борис I“, район „Триадица“. гр. София.

85. Юниан Мешеков. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект във Втора охранителна зона на ИАР Сердика-Средец, в границите на УПИ ХХVІ, ПИ 68134.407.1006, кв. 536, м. Зона Г-12, ул. „Оборище“ № 5, район „Оборище“, гр. София.

86. Юниан Мешеков. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект в Трета охранителна зона на ИАР Сердика-Средец, в границите на УПИ ХІ-10, кв. 182, м. Западно направление, ул. „Пиротска“ № 67, район „Възраждане“, гр. София.

87. Елена Николова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в УПИ ХІХ-22, кв. 75а, м. Зона В-16, район Сердика, ул. „Козлодуй“ № 60, гр. София.

88. Елена Василева. Археологическо наблюдение на строителни дейности в УПИ І и УПИ ІІ, кв. 259а, м. Солни пазар, район „Триадица“, гр. София.

89. Елена Василева. Археологическо наблюдение на строителни дейности в зона за наблюдение на Античен град Германея, ПИ с идентиф.65365.601.5 по КККР на гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил.

90. Румен Спасов. Археологическо наблюдение на строителни дейности в зона за наблюдение на „Античен град Германея“, ПИ с идентиф.65365.601.99 по КККР на гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил.

91. Веселина Вандова-Спасова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в охранителната зона на АНКЦ „Римски военен лагер, късноантичен и ранновизантийски град Германея“, ПИ с идентиф.65365.601.99 и ПИ с идентификатор 65365.601.333 по КК на гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил.

92. Веселина Вандова-Спасова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в охранителната зона на НААР „Пауталия-Велбъжд“, ПИ с идентификатор 41112.503.4337 по КК на гр. Кюстендил, обл. Кюстендил.

93. Лидия Стайкова-Александрова. Археологическо наблюдение на обект в НААР „Пауталия-Велбъжд“, УПИ XIV, кв. 294, ЦГЧ на гр. Кюстендил, обл. Кюстендил.

94. Стефан Александров. Археологическо наблюдение на строителни дейности по трасето на ЛОТ 3.1 на новоизграждащото се трасе на АМ „Струма“, в участъка Благоевград – Крупник, обл. Благоевград.

95. Кръстю Чукалев. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект 12 по трасето на ЛОТ 3.3 на новоизграждащото се трасе на АМ „Струма“, км. 411+180 – 411+550, землища на с. Плоски и гр. Сандански, обл. Благоевград.

96. Надежда Кечева. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект 14, Сандански 2 от ЛОТ 3.3 на трасето на АМ „Струма“, землище на гр. Сандански, обл. Благоевград.

97. Венцислав Динчев. Археологическо наблюдение на изкопни дейности по трасето на ЛОТ 3.3 на новоизграждащото се трасе на АМ „Струма“, км. 397+000 – 420+628, Кресна-Струмяни-Сандански-Дамяница, обл. Благоевград.

98. Владимир Петков. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в ПИ 091013, м. Телки баир, землище на с. Джигурово, об-на Сандански, обл. Благоевград.

99. Вяра Петрова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на планирани сондажни площадки в землището на с. Боримечково, об-на Лесичево, обл. Пазарджик.

100. Алексей Гоцев. Археологическо наблюдение на строителни дейности, свързани с изграждането на язовир Луда Яна и пречиствателна станция за питейна вода, в землището на об-на Панагюрище, обл. Пазарджик.

101. Надежда Кечева. Археологическо наблюдение на строителни дейности в границите на пътен надлез в железопътен участък Септември-Пловдив, обособена позиция № 1, км 107+423,59 в междугарието Септември-Пазарджик, в землището на с. Ковачево, об-на. Септември, обл. Пазарджик.

102. Георги Нехризов. Археологическо наблюдение на строителни дейности в границите на пътен надлез в железопътен участък Септември-Пловдив, обособена позиция № 2, км 132+592,42 в междугарието Огняново-Стамболийски, землище на с. Триводици, об-на Стамболийски, обл. Пловдив.

103. Иво Чолаков. Археологическо наблюдение на строителни дейности в границите на пътен надлез в железопътен участък Септември-Пловдив, обособена позиция № 3, км 137+336.54 в района на гара Стамболийски, гр. Стамболийски, об-на Стамболийски, обл. Пловдив.

104. Иво Чолаков. Археологическо наблюдение на строителни дейности в границите на пътен надлез в железопътен участък Септември-Пловдив, обособена позиция № 4, км. 146+269.20, в района на гара Тодор Каблешков, с. Златитрап, об-на Родопи, обл. Пловдив.

105. Елена Божинова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в УПИ ХVІІІ-519.1120, кв. 127, пл. „Възраждане“ № 1, Старинна градска част на гр. Пловдив, обл. Пловдив.

106. Елена Божинова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности за изграждане на топлопровод на ул. „Божидар Здравков“ № 3, кв. 161, пл. № 300 по плана на гр. Пловдив, обл. Пловдив.

107. Елена Божинова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в УПИ ІV-425, кв.65а-нов по плана на ЦГЧ, ул. „Лейди Странгфорд“ № 13, гр. Пловдив, обл. Пловдив.

108. Жени Танкова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности във връзка с демонтаж и монтаж на разпределителни кабелни касети по трасето на ул. „Н. Геров“, ПИ № 56784.521.506 и ул. „П. Евтимий“ № 1, ПИ № 5678.521.485, гр. Пловдив, обл. Пловдив.

109. Мая Мартинова-Кютова. Археологическо наблюдение във връзка с извършване на КРР на обект Античен театър на Филипопол, гр. Пловдив, обл. Пловдив.

110. Мая Мартинова-Кютова. Археологическо наблюдение на строителни дейности в УПИ ІІІ-322, кв. 78-нов, 158-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Александър Екзарх“ № 42, гр. Пловдив, обл. Пловдив.

111. Елена Кесякова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в УПИ VІ-551.107, кв. 1 по плана на Въстанически-север, по улиците „Иван Вазов“ и „Цанко Дюстабанов“, гр. Пловдив, обл. Пловдив.

112. Здравка Коркутова. Археологическо наблюдение на строителни дейности в УПИ ІХ-315, кв. 76 по плана на ЦГЧ, бул. „Руски“ № 71, гр. Пловдив, обл. Пловдив.

113. Здравка Коркутова. Археологическо наблюдение на строителни дейности на жилищна сграда в УПИ I-266, кв. 144 по Плана на ЦГЧ на гр. Пловдив, обл. Пловдив.

114. Росица Миткова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в ПИ с идентификатор 56784.520.17.1, ул. „Висла“ № 4, ЦГЧ на гр. Пловдив, обл. Пловдив.

115. Росица Миткова. Археологическо наблюдение на строителни дейности в ПИ с идентификатор 56784.519.727.2, ул. „Княз Александър І Батенберг“ № 13, гр. Пловдив, обл. Пловдив.

116. Запрянка Кръстева. Археологическо наблюдение по трасето на „Проект за рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград“, гр. Асеновград, обл. Пловдив.

117. Петър Калчев. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в УПИ № ІІ за археологически комплекс от кв. 524 по плана на гр. Стара Загора, обл. Стара Загора.

118. Пламен Георгиев, Руслан Стойчев. Археологическо наблюдение на строителни и изкопно-насипни дейности в района на находище „Хан Крум“, участък „Ада Тепе“, гр. Крумовград, обл. Кърджали.

119. Стефан Бакърджиев. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект „Трасе на транзитен газопровод № 2 за Реп. Турция“, в участъка с. Лозенец – с. Недялско, об-на Стралджа, обл. Ямбол.

120. Стефан Бакърджиев. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обекти №№ 2,3,4,5,8 и 10 по трасето на транзитен газопровод № 2 за Реп. Турция, в участъка с. Лозенец – с. Недялско, об-на Стралджа, обл. Ямбол.
11.03.2018 г.

09.00-12.30 часа

Председател: Надежда Кечева, секретар: Ангел Григоров

АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ

121. Анелия Божкова, Петя Кияшкина. Археологическо наблюдение на строителни дейности в границите на НКЦ „Некропол на Месамбрия“, УПИ ХХХІІІ, кв. 55, гр. Несебър, обл. Бургас.

122. Тодор Марваков. Археологическо наблюдение по време на извършване на авариен ремонт с подмяна на водопровод по улици „Мена“ и „Рибарска“ в гр. Несебър, обл. Бургас.

123. Стилиян Иванов. Археологическо наблюдение на строителни дейности в ПИ с идентификатор 57491.506.286, в границите на Античен град Улпия Анхиало-Палеокастро, ул. „Железничарска“, гр. Поморие, обл. Бургас.

124. Красимира Костова. Археологическо наблюдение на обект в УПИ II 15, 16, кв 38, в м. Недялкови каби, с. Дебелт, об-на Средец, обл. Бургас.

125. Кръстина Панайотова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект в ПИ с идентификатор 67800.8. 931 в границите на охранителната зона на обект „Античен некропол на Аполония“ в м. Буджака, гр. Созопол, обл. Бургас.

126. Павлина Девлова. Археологическо наблюдение в ПИ с идентификатор 67800.8.45 (стар УПИ ХLV-8045), м. Буджака, гр. Созопол, обл. Бургас.

127. Александър Харизанов. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в ПИ с идентификатор 67800.8.17 и ПИ с идентификатор 67800.8.517 в м. Буджака, землище на гр. Созопол, обл. Бургас.

128. Александър Харизанов, Кристина Косева. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в ПИ с идентификатор 67800.505.122, гр. Созопол, обл. Бургас.

129. Александър Манев. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в УПИ ХІХ – 6040 в м. Буджака, землище на гр. Созопол, обл. Бургас.

130. Александър Манев. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в УПИ VІІІ – 8.1026, ПИ с идентификатор 67800.8.1061 по КК и КР, м. Буджака, ул. „Виа Понтика“ № 152, гр. Созопол, обл. Бургас.

ПОДВОДНИ ПРОУЧВАНИЯ

131. Людмил Вагалински, Калин Димитров. Подводно геофизично проучване и вземане на сондажни ядки на обект „Многопластово потопено селище“ в непосредствената акватория пред устието на р. Ропотамо и в акваторията между Маслен нос и нос Агалина.

132. Людмил Вагалински, Калин Димитров. Подводно археологическо проучване на обект „Многопластово потопено селище“ в акваторията пред устието на р. Ропотамо.

133. Людмил Вагалински, Калин Димитров. Морски археологически проект „Черно море“ – археологическо подводно издирване и вземане на сондажни седиментни ядки в акваторията на Черно море под българска юрисдикция.

134. Найден Прахов. Археологическо издирване под вода в прилежащата акватория (вътрешни морски води) на гр. Несебър, във връзка с хидротехнически (драгажни) дейности в пристанищен терминал Несебър.

135. Найден Прахов. Подводно археологическо проучване в акваторията на Старинен град Несебър.

136. Найден Прахов. Археологическо наблюдение във връзка с хидротехнически (драгажни) дейности в акваторията на пристанище Бургас-Запад, пристанище фиш-порт и пристанище КРЗ Порт Бургас.

137. Найден Прахов. Археологическо наблюдение в прилежащата акватория (вътрешни морски води) на гр. Несебър, във връзка с хидротехнически (драгажни) дейности в пристанищен терминал Несебър.

Предвиденото време за представяне на отчетите е по 15 минути за теренни издирвания и по 5 минути за археологически наблюдения.
Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет